Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH fartlek

1,210 views

Published on

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Aktiviti Fartlek

Published in: Education
  • Be the first to comment

RPH fartlek

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN PELAZIMAN FIZIKAL (QJU3014) TOPIK PEMBELAJARAN –DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR (LATIHAN FARTLEK)BIL. NAMA NO. MATRIK 1. MUHAMMAD ABDUL HAFIZ BIN ABDUL HALIM D20121059175 2. MUHAMMAD AIMAN BIN ABDULLAH D20121059172 3. MOHAMAD AMIRUL HAKIMI BIN RAZALI D20121059176 4. MOHD NAZIR BIN ABLLAH D20121059177 5. MOHAMAD FIKRI BIN ISMAIL D20121059173 6. MUHAMMAD SYAFIQ BIN SHARIFFUDDIN D20121059174 PENSYARAH :PUAN MIRZA AZNY BINTI MUSTAFA
  2. 2. Mata Pelajaran : PelazimanFizikalKelas : Kumpulan BTarikh : 22 November 2012Masa : 8.15 pagi-9.00 pagiBilanganpelajar :Bidangpelajaran : LatihanDayaTahanKardiovaskularTajukpembelajaran : Latihan FartlekObjektifpembelajaran : Mempelajarilatihan fartlekHasilpembelajaran : Di akhirsesipembelajaranini, pelajardapat: 1. Kognitif a. Menjelaskandengancontohmengenaiaktivitimeningkatkandayatahankardiovaskular b. Mengetahuibagaimanalatihan fartlek dilakukandenganbetul 2. Psikomotor a. Mengetahi fungsi latihan fartlek dan bila perlu dilakukan 3. Afektif a. Menunjukkan kesungguhan dalam melakukan aktiviti b. Menghargaimasadenganmemberikankerjasama yang penuhterhadappengajardansentiasamengikutarahan c. Menjalinkan kerjasama antara ahli kumpulan
  3. 3. Konsep :Latihan Fartlek a. Meningkatkandayatahankardiovaskular b. MeningkatkandayatahanototsecarataklangsungPeralatan : a. Wisel b. Jam randik c. Konatauskittle d. ABM (brochure)Langkahberjaga-jaga : Elakkanmelakukanlatihantanpamemulakandenganaktivitimemanaskanbadankeranadikhuatiriakanberlakukecederaanototsemasalatihandijal ankan.Pengetahuansediaada : Pelajartelahmengetahuidefinisidayatahankardiovaskular.
  4. 4. Fasa/Masa Aktiviti Maklumat P&P Organisasi CatatanPermulaan -Guru -Pelajar mengambil kadar nadi rehat. Secaraberkumpulan -Pelajar boleh bertanya sekiranya kurangPengenalan mengenalpasti faham.(5 minit) kesihatan pelajar -Brochure diedarkan kepada pelajar -ABM sama ada baik ataupun tidak dan -Guru menerangkan serba sedikit menerangkan maklumat mengenai daya tahan mengenai daya kardiovaskular dan latihan fartlek. tahan kardiovaskular serta -Guru menerangkan bagaimana latihan latihan fartlek. fartlekakan dilakukan. 1. Berjalanpantasselamatigaminit -ABM diedarkan. 2. Berlarianakselamatigaminit 3. Pecutdengankelajuanmaksimaselama 30saat 4. Berjalanperlahanselamatigaminit 5. Berlaridenganlangkahpanjang (striding) selamatigaminit 6. Berlarianakselamaempatminit X 7. Pecutdengankelajuanmaksimaselama oooooooo 30saat oooooooo X=Guru O=PelajarLangkah 1 -Aktiviti -Pelajar melakukan aktiviti Secara Memanaskan badan dan reganganpersediaan memanaskan badan. memanaskan badan yang diketuai oleh berkumpulan. secara statik/dinamik.( 5minit) guru. X -Beberapa aktiviti regangan secara o ooooooo statik/dinamik dilakukan. o ooooooo X=Guru O=PelajarLangkah 2 -Pelajar akan -Guru akan membahagikan pelajar Secara Amaliperkembangan memerhati tunjuk kepada beberapa kumpulan. berkumpulan(5 minit) ajar guru. -Pelajar boleh bertanya sekiranya kurang -Demo mengenai latihan fartlek yang faham. akan dilakukan ditunjukkan secara ringkas.
  5. 5. Langkah 3 -Guru menjadi -Guru melihat perlakuan pelajar dalam Secara Amali Perlaksanan permerhati. latihan. berkumpulan (20minit) -Pelajar membuat - Pelajar mempraktikan apa yang latihan seperti yang ditunjukkan oleh guru. diterangkan dalam kumpulan masing- masing. Penutup -Penilaian pelajar -Pelajar mengambil kadar nadi sejurus Secara X Kemuncak berdasarkan latihan selepas latihan. berkumpulan oooooooo (10 minit) fartlek. oooooooo -Pelajar diberi masa selama lima minit -Aktiviti untuk berehat X=Guru menyejukkan O=Pelajar badan. -Aktiviti penyejukan badan dilakukan oleh pelajar diketuai guru. -Guru akan memberikan soalan kepada pelajar. -Pelajar akan mengambil kadar nadi latihan. -Guru akan membuat rumusan mengenai latihan fartlek.SoalanKepadamurid : 1. Apakahitudayatahankardiovaskular?
  6. 6. 2. Apakahkepentinganlatihan fartlek?3. Apakahcontohlatihan fartlek?

×