ระบบห้องสมุดรหัสเปิด

4,505 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to like this

ระบบห้องสมุดรหัสเปิด

 1. 1. ห้องสมุดอัตโนมัติฟรีได้ไม่ยาก จากงานวิจัยสู่บริการ <ul><li>โปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio </li></ul><ul><li>Senayan Open Source Library Management System </li></ul><ul><li>Scriblio OPAC 2.0 </li></ul>[email_address] ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 2. 2. <ul><li>ใช้งานภาษาไทยทั้งระบบ </li></ul><ul><li>ระบบงานวิเคราะห์ และจัดทำรายการ ( Cataloguing Module ) </li></ul><ul><li>- ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจาก Amazon . com และ Library of Congress </li></ul><ul><li>ระบบงานยืม - คืน ( Circulation Module ) </li></ul><ul><li>ระบบงานสืบค้นรายการออนไลน์ ( Online Public Access Catalog OPAC ) </li></ul><ul><li>- จำกัดการสืบค้น ( Limits Search ) </li></ul><ul><li>- บริการตอบคำถามบนหน้าจอแสดงผลการค้น ( Instant Messaging - IM ) </li></ul><ul><li>กำหนดการลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบ MARC </li></ul><ul><li>- ทรัพยากรหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ </li></ul>งานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ OpenBiblio” สำหรับหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ พัฒนาเพิ่มเติม
 3. 3. ใช้งานภาษาไทยทั้งระบบ
 4. 4. OPAC 1 . Basic Search ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง คำสำคัญ 2 . Limit search ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ
 5. 5. ลงรายการบรรณานุกรม รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม MARC
 6. 6. ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม 1. ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจาก Amazon . com
 7. 7. ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจาก Library of Congress
 8. 8. บริการตอบคำถามบนหน้าจอแสดงผลการค้น ( Instant Messaging - IM ) MSN Web Messenger ติดตั้งบน OPAC
 9. 9. Senayan Open Source Library Management System <ul><li>Bibliography </li></ul><ul><li>Circulation </li></ul><ul><li>Serial control </li></ul><ul><li>OPAC </li></ul><ul><li>MODS ( Metadata Object Description Schema ) XML format </li></ul><ul><li>Z3950 bibliographic data service </li></ul><ul><li>Multimedia viewer </li></ul><ul><li>multiple file upload </li></ul><ul><li>booleans operator in OPAC and bibliography </li></ul><ul><li>advanced search </li></ul>Hybrid Library System digital library Library Automation <ul><li>MODS </li></ul><ul><li>Various types of materials books, articles, photos, moving images, slides, music, video etc. </li></ul><ul><li>Multimedia viewer </li></ul><ul><li>MODS ( Metadata Object Description Schema ) XML format </li></ul><ul><li>Z3950 bibliographic data service </li></ul><ul><li>Multimedia viewer </li></ul><ul><li>multiple file upload </li></ul><ul><li>booleans operator in OPAC and bibliography </li></ul><ul><li>advanced search </li></ul>
 10. 10. Senayan Open Source Library Management System <ul><li>Features </li></ul><ul><li>book cover </li></ul><ul><li>MODS ( Metadata Object Description Schema ) XML format </li></ul><ul><li>Z3950 bibliographic data service </li></ul><ul><li>Multimedia viewer </li></ul><ul><li>multiple file upload </li></ul><ul><li>booleans operator in OPAC and bibliography </li></ul><ul><li>advanced search </li></ul><ul><li>Barcodes generator utility </li></ul>
 11. 11. Senayan Open Source Library Management System
 12. 12. OPAC advanced search booleans operator AND, OR, NOT book cover
 13. 13. OPAC Multimedia viewer
 14. 14. Senayan Open Source Library Management System barcode print member card print label print
 15. 15. MODS ( Metadata Object Description Schema ) XML format มาตรฐาน Metadata MODS
 16. 16. Scriblio OPAC 2.0 <ul><li>Import MARC records </li></ul><ul><li>HORIZON INNOPAC </li></ul><ul><li>Digital Photo Archives </li></ul><ul><li>Digital library </li></ul><ul><li>Catalog Record </li></ul>OPAC 2.0 Next-Generation Library Catalog
 17. 17. Scriblio OPAC 2.0 <ul><li>Federated searching </li></ul><ul><li>Faceted browsing </li></ul><ul><li>Users comments </li></ul><ul><li>RSS feeds </li></ul><ul><li>Tag clouds </li></ul><ul><li>Related items </li></ul><ul><li>Link to book covers & Google Books </li></ul><ul><li>social bookmaking </li></ul>
 18. 18. Scriblio OPAC 2.0 คำค้น Faceted browsing Tag Cloud สถานภาพ
 19. 19. OPAC
 20. 20. Federated searching Google Books Related items comments social bookmaking RSS feeds
 21. 21. <ul><li>โปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio </li></ul><ul><li>http://obiblio.sourceforge.net/ </li></ul><ul><li>Senayan Open Source Library Management System </li></ul><ul><li>http://senayan.diknas.go.id/web/ </li></ul><ul><li>Scriblio OPAC 2.0 </li></ul><ul><li>http://about.scriblio.net </li></ul>แหล่งข้อมูล

×