Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 9-t4

4,345 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 9-t4

 1. 1. Ciri –c iri ut am a zam an Gelap di Er o pahPentadbiran pusat yang lemahKelembapan dalam ilmu pengetahuanKegiatan ekonomi yang terhadSifat gereja yang mengongkong
 2. 2. Persamaan feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri sistem feudal masyarakat Melayu tradisional Raja menjadi penaung utama dalam negara Raja memiliki tanah secara mutlak Raja menaungi pembesar Pembesar memberi khidmat kepada raja Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah Terdapat golongan hamba
 3. 3. Kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada zaman Gelap Gereja amat berkuasa Gereja memiliki hartanah yang banyak Kegiatan gereja berfokuskan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
 4. 4. Sebab –sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada zaman Gelap Gangguan orang gasar Kawasan mediterranean dikuasai oleh pedagang islam Masyarakat Eropah menumpukan pada kegiatan pertanian Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian Penggunaan matawang yang terhad Masih menggunakan sistem barter
 5. 5. Ciri –ciri politik di Eropah pada zaman Gelap Pentadbiran – tiada pentadbiran pusat yang berkesan Feudal – wujudnya sistem feudal di Eropah Baron – kemunculan golongan baron Petani – petani mencari perlindungan daripada tuan tanah Cukai – petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Hamba – petani terpaksa menjadi hamba kerana tidak mampu membayar cukai Naungan – tuan tanah mendapat naungan dan perlindungan daripada raja Khidmat tuan tanah memberi khidmat dan membayar cukai kepada raja
 6. 6.  Perubahan – perubahan yang berlaku pada zaman Peralihan dari zaman Gelap kepada zaman Renaissance Universal – gereja berperanan sebagai institusi yang universal Agen – gereja menjadi agen penyatuan Pertanian – berlaku peningkatan aktiviti pertanian Penduduk – berlaku pertambahan penduduk Perdagangan – wujudnya kegiatan perdagangan Bandar – kemunculan bandar- bandar Pertengahan – munculnya golongan pertengahan Politik – rakyat terlibat dalam urusan politik
 7. 7. Maksud zaman Renaissance Kelahiran semula Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom
 8. 8. Sebab Renaissance tercetus di Itali Kemunculan bandar- bandar pelabuhan yang menjadi pusat perdangangan antarabangsa Pertembungan budaya,agama,dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembagan idea baru Pedagang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang sentiasa berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkan idea Renaissance Penguasa gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
 9. 9. Tokoh Renaissance yang muncul di Itali Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galilieo Galilei Leonardo Da Vinci Raphael Michelangelo
 10. 10. Faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Renaissance Humanisme – kemunculan aliran pemikiran humanisme/manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan mereka Tokoh – kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli, Giovanni Bocaccio Pertembungan – pertembungan budaya, bahasa, dan agama di bandar- bandar pelabuhan di Itali Patron – kemunculan pedagang kaya yang menjadi penaung kepada kegiatan cendekiawan Kunjung – kunjungan tokoh-tokoh renaissance dari satu bandar ke bandar lain membantu penyebaran renaissance Paus – paus di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan Individu – perkembangan semangat individualisme dikalangan cendekiawan Kemahiran – semangat membina kemahiran dalam semua aspek intelektual
 11. 11. Sebab pihak gereja tidak berminat menaungi kegitatan ahli sains dan matematik pada zaman Renaissance Khuatir ahli sains dan matematik mencabar pemikiran Gereja Perbezaan pemikiran dalam menerangkan sesuatu fenomena alam Konflik/ perselisihan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan
 12. 12. Kesan – kesan yang wujud hasil daripada zaman Renaissance Monarki – kemunculan monarki baru Cukai – pembayaran cukai secara lansung kepada kerajaan pusat Gereja – kuasa gereja dan golongan bangsawan semakin berkurangan Sara – kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Perdagangan – sistem perdagangan semakin berkembang Jelajah – berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Ilmu – merintis jalan ke arah perkembangan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan Seniman – munculnya seniman dalam masyarakat Sikap – berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik dan saintifik Yakin – melahirkan budaya yang mengutamakan keyakinan diri Berani – menyuburkan sikap berani meneroka perkara baru
 13. 13. Maksud Gerakan Reformation Berasal daripada perkataan ‘reform’ Bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau yang baru Mempunyai kaitan dengan agama kristian
 14. 14. Faktor yang mendorong berlakunya Gerakan Reformation di Eropah Kritikan terhadap kedudukan dan amalan gereja katolik Unsur penyelewengan pihak gereja Penciptaan mesin cetak mempercepatakan penyebaran idea reformation Kemunculan Martin Luther yang mempelopori gerakan Penyebaran mazhab protestant ke seluruh Eropah oleh Heldreich Zwingli dan John Calvin
 15. 15. Idea – idea reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther Menentang amalan indulgences Dalam amalan pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohani Mencabar kedudukan gereja roman katolik Mencabar kewibawaan paderi
 16. 16. Kepincangan institusi gereja yang mendorong berlakunya gerakan reformation di Eropah Barat pada kurun ke-16 Pihak gereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan Rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak gereja Cara hidup penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible Penguasa gereja mengamalkan gaya hidup golonagn bangsawan Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan Penjualan sijil indulgences
 17. 17. Huraian tentang perkembangan mazhab protestant melalui gerakan reformation di Eropah Kritik – timbul kritikan terhadap kedudukan gereja katolik yang lebih menumpukan kepada pembangunan keduniaan Gaya – gaya hidup pihak penguasa gereja tidak selari dengan apa yang dianjurkan dalam kitab Bible Indulgences – menentang penyelewengan pihak gereja yang menjual sijil indulgences Cetak – penciptaan mesin cetak mempercepatkan penyebaran idea reformasi Luther – kemunculan Martin Luther yang mempelopori gerakan mazhab protestant iaitu Lutherian Sebar – penyebaran mazhab Protestant ke seluruh Eropah diteruskan oleh Heldreich Zwingli dan John Calvin Counter – golongan yang mempertahankan gereja menentang gerakan reformasi melalui counter reformation (menentang sesuatu yang baru) Mazhab – wujud dua mazhab dalam agama kristian iaitu katolik dan protestant
 18. 18. Kesan zaman reformation terhadap Eropah•Mazhab – negara Eropah berpecah mengikut mazhabmasing-masing•Peperangan – perbalahan agama mengakibatkanpeperangan dan kemusnahan•Banyak – masyarakat Eropah dikuasai banyak mazhab•Pendidikan – timbulnya sikap toleransi antara pelbagaimazhab untuk mempergiatkan pendidikan•Sebar – setiap mazhab berusaha menyebarkan fahamanmasing-masing•Cabar – kuasa gereja telah dicabar secara terbuka•Kuasa – kuasa gereja terhadap kerajaan semakinberkurangan•Monarki – monarki baru membebaskan diri daripadapenguasaan paus di Rom
 19. 19. Faktor -faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eropah ke timur Renaissance – kejayaan dalam bidang sains teknologi zaman Renaissance Istanbul – penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang Eropah sukar mendapat barang dagangan Barangan – orang Eropah ingin mendapatkan sendiri barangan dari Timur Rempah – perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan yang besar kepada pedagang Eropah Berani – masyarakat Eropah berani dan optimistik menghadapi cabaran Sebar – gereja katolik memberi galakan supaya menyebarkan Kristian Raja – raja sepanyol dan por tugal/ monarki baru di England, Perancis dan Belanda memberi galakan kepada usaha penerokaan. Persaingan-persaingan negara-negara Eropah mendapatkan tanah jajahan. Tordisellas-perjanjian Tordisellas 1494 telah menetapkan pembahagian pengaruh antara Por tugal dan Sepanyol. Pelaut-kemunculan pelaut yang berkebolehan. Slogan- Dorongan slogan “Gold, Gospel dan Glor y”.
 20. 20. Kesan-kesan penjajahan dan penerokaan terhadap masyarakat di luar Eropah Politik Perjanjian- Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil suara Eropah. Syarikat- Pemerintah tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa eropah. Iktiraf- Mengiktiraf penglibatan Eropah dalam perdagangan melalui syarikat berpiagam. Ekonomi Pembekal- Negara luar Eropah menjadi pembekal barang keperluan masyarakat Eropah. Emporium- Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa Eropah. Bolot- Kekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa Eropah. Sosial Gaya hidup- Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. Agama- Masyarakat peribumi menerima agama Kristian. Masyarakat- Penghijrahan beramai-ramai orang Eropah mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayah yang ditakluki. Tamadun- Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa Eropah. Buruh- Buruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi Eropah. Petempatan- Munculnya petempatan orang Eropah di negara yang ditakluki.
 21. 21. Sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian Tanah persendirian/ tanah yang dimiliki oleh orang kaya. Tanah awam/ tanah milik orang perseorangan yang digunakan oleh orang awam untuk bercucuk tanam, memelihara ternakan dan berburu.
 22. 22. Kesan-kesan daripada tindakan Parlimen British meluluskan Akta Pemagaran Tanah Awam pada tahun 1761 500000 ekar tanah awam telah dipagarkan. Terdapat kawasan yang luas umtuk penanaman secara besar- besaran. Terbentuknya ladang. Rakyat biasa kehilangan punca rezeki. Golongan petani menjadi buruh ladang. Petani berhijrah ke bandar menjadi buruh kilang.
 23. 23. Maksud tanaman bergilir Satu bidang tanah yang digunakan berterusan sepanjang tahun denagn menanam tanaman berbeza mengikut musim.
 24. 24. Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap pertumbuhan Revoluasi Perindustrian di britain Menyediakan modal untuk kegiatan industri/ peladang kaya melabur modal dalam bidang perindustrian. Menyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan pekerja kilang. Mengurangkan penggantungan kepada bahan makanan yang diimport. Mengelakkan pengaliran keluar dana. Dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk perkembangan industri.
 25. 25. Apakah yang dimaksudkan dengan Revolusi Perindustrian Pengeluaran barang yang dihasilkan secara besar-besaran. Pengeluaran barang melebihi paras keperluan pengusaha. Dihasilkan dengan perantaraan mesin. Hasil keluaran dikomersialkan.
 26. 26. Faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain Sumbangan daripada Revolusi Pertanian. Rekaan dalam bidang sains dan teknologi. Semangat dan kegiatan keusahawanan Penciptaan baru/ penggunaan mesin dalam bidang pengeluaran. Pengkhususan pengeluaran. Penggunaan teknologi berasaskan pembakaran arang batu.
 27. 27. Sebab sebab berlaku pengkhususan dalam bidang pengeluaran industri Mengawal kos pengeluaran Meningkatkan kemahiran pekerja dan majikan Meningkatkan kuliti dan kuantiti barang Keperluan barang melebihi keperluan pengusaha Membolehkan produk dipasarkan dengan meluas
 28. 28.  Kegiatan pembuatan menggantikan kegiatan pertanian Bidang pembuatan menjadi bidang utama ekonomi Kesan Revolusi Perindustrian kepada ekonomi dan sosial di Britain negara Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri Bidang peridustrian menjadi punca ekonomi masyarakat Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat Pengusaha /pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat
 29. 29. Apakah Pergerakan Luddite Gerakan pekerja di Britain membantah penggunaan mesin di kilang- kilang Mahu mengekalkan khidmat pekerja mahir dengan menggunakan kaedah pengeluaran secara tradisional
 30. 30. Sebab Parlimen British meluluskan Akta Anti –Penggabungan Melarang pekerja bergabung dan bermuafakat Melarang pekerja menuntut gaji dan layanan yang baik Mengenakan hukuman kepada pekerja yang menubuhkan kesatuan
 31. 31. Bentuk – bentuk penindasan terhadap pekerja dalam sektor perusahaan semasa Revolusi Perindustrian di Brtain Tidak diberi layanan yang sewajarnya Gaji yang rendah Laranga menubuhkkan kesatuan sekerja Akta yang ketat untuk mengawal pekerja Penggunaan buruh kanak-kanak Masa bekerja melebihi sepuluh jam Penggunaan buruh kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu
 32. 32. Langkah – langkah yang diambil untuk membela nasib para pekerja semasa Revolusi Perindustrian di Britain Meluluskan akta kilang 1833/melarang kanak-kanak di bawah umur sembilan tahun bekerja Kanak-kanak di bawah umur sembilan tahun dikehendaki bersekolah Had masa bekerja untuk kanak-kanak tidak melebihi sembilan jam Majikan dikehendaki memastikan keselamatan pekerja kilang Meluluskan akta lombong 1847/ menetapkan masa bekerja bagi pekerja wanita tidak melebihi sepuluh jam
 33. 33. Faktor – faktor negara-negara Barat mewujudkan dasar imperialisme baru mereka di Asia Ekonomi – mengubah ekonomi negara yang dijajah supaya secocok dengan keperluan perindustrian mereka Bahan – mahu mendapatkan bahan mentah yang banyak dan berterusan Struktur – menstrukturkan semula ekonomi negara yang dijajah supaya menghasilkan bahan mentah secara komersil Sekat – hasil pengeluaran industri disekat daripada dieksport ke Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah kerana peraturan tarif Pasaran – mendapatkan pasaran baru bagi mendapatkan tanah jajahan Status – anggapan tanah jajahan yang luas sebagai simbol status Tamadun – untuk menyebarkan pengaruh tamadun ke seberang laut t/jawab – menganggap penyebaran tamadun tanggungjawab mereka Sebar – menyebarkan kristian
 34. 34.  A)politik Penasihat – pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir dari Barat Perundangan – undang-undang peribumi diubahsuaikan agar Kesan – kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara menyerupai perundangan Barat Persaingan – persaingan kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Asia Tenggara Campur – kuasa Inggeris telah campur tangan di Tanah Melayu,Burma,India, dan China Pecah – kepulauan Melayu telah dipecah perintah B)ekonomi Ekonomi – kegiatan peribumi distrukturkan semula agar dapat memberi keuntungan kepada ekonomi negara penjajah Komersil – kegiatan ekonomi telah dikomersilkan bagi memastikan bahan mentah dapat dibekalkan untuk industri C)sosial Pendidikan – sistem pendidikan Barat telah diperkenalkan Bandar – pendidikan Barat tersebar di kawasan bandar sahaja Buruh – kemasukan buruh asing membawa perubahan kepada demografi dan komposisi etnik Tegang – ketegangan hubungan kaum semasa pemerintahan penjajah

×