02 tamadun islam

6,982 views

Published on

02 tamadun islam

 1. 1. TAMADUN ISLAM
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN1. menjelaskan pandangan semesta Islam;2. menghuraikan konsep tamadun Islam;dan3. Mengenalpasti faktor-faktorkegemilangan tamadun Islam. KATA KUNCI; TAMADUN PANDANGAN SEMESTA AKIDAH SYARIAH AKHLAK JIHAD
 3. 3. PENGENALANKelahiran tamadun Islam adalah cetusan daripada Islam itu sendiri, bahkan menurut Syed Qutb Islam itulah tamadun.Islam tidak sekadar agama yang mengatur hal-hal kerohanian bahkan ia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam adalah cara hidup (way of life) yang menjadi panduan dalam segenap perkara, justeru tidak berlaku pemisahan di antara hal-hal keduniaan
 4. 4. PANDANGAN SEMESTATAMADUN ISLAM
 5. 5. KONSEP TAMADUN ISLAMKonsep tamadun Islam dibina atas kerangka agama Islam itu sendiri sebagai al-din. Tamadun Islam diasaskan pada akidah, diikat dengan syariah, akhlak dan prinsip-prinsip tertentu.Tamadun Islam menekankan fungsi Quran terhadap perkembangan ummah muslim dan peranan Islam sebagai faktor pembentukan tamadun Islam.
 6. 6. SUMBER TAMADUN ISLAM
 7. 7. ASAS TAMADUN ISLAM
 8. 8. AKIDAH* AKIDAH mencakupi 2 dimensi : Kepercayaan dan Kaedah/ Pelaksanaan
 9. 9. KEISTIMEWAAN SYARIAH
 10. 10. AKHLAKAkhlak dalam Islam bukan suatu teori, kerana konsepnya tidak sama dengankonsep etika yang dibawa oleh Barat. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah S.W.T, terhadap diri sendiri dan makhluk lain 12
 11. 11. MANIFESTASI SYARIAH DLM TAMADUN
 12. 12. FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN ISLAM 1. Pandangan semesta 2. Ilmu pengetahuan 3. Usaha & kesungguhan 4. Keterbukaan & kreatif 5. Peraturan & akhlak
 13. 13. PRINSIP TAMADUN ISLAM 1. Pengab 2. Ak 3. Nilai kesu 4. Tu
 14. 14. CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM
 15. 15. SUMBANGAN TAMADUN ISLAM
 16. 16. JIHAD DALAM ISLAM nafsu JihadSyaitan/ Munafik/ iblis musuh ilmu pengetahuan ekonomi+politik
 17. 17. KESIMPULANIslam adalah agama yang bersifat sejagat, untuk seluruh manusia. Kemunculannya telah memberi sinar baru kepada dunia yang malap dengan nilai-nilai jahiliyah kepada dunia petunjuk dan rahmat. Islam telah membawa perubahan kepada tamadun manusia dengan bertunjangkan akidah, berpaksikan perlaksanaan syariat dan dihiasi dengan nilai-nilai akhlak mulia. Kemunculan Islam sebagai way of life telah membentuk tamadun besar dunia serta memberi sumbangan kepada kebangkitan Eropah dan dunia keseluruhannya. Segala perlakuan manusia sebagai penggerak tamadun mestilah berteraskan Quran dan Sunnah di samping memanfaatkan sumbangan intelektual muslim dalam membangunkan dunia sejagat

×