Unitățile protejate ca mecanism specific de incluziune

185 views

Published on

Prezentare realizata de dna Mihaela Munteanu, director de dezvoltare si comunicare al ADV Romania.

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitățile protejate ca mecanism specific de incluziune

 1. 1. Unită ile protejate caț mecanism specific de incluziune Mihaela Steliana Munteanu director de dezvoltare i comunicareș
 2. 2. Angajarea pe pia a liberă a munciiț AVANTAJE LA ANGAJAREA PERSOANEI CU DIZABILITĂ IȚ  Accesare subventii prin Legea nr. 76/2002 - AJOFM DEZAVANTAJE LA ANGAJAREA PERSOANEI CU DIZABILITĂ IȚ  Neplata impozitului pe salariul persoanei cu dizabilită iț  Fonduri pentru accesibilizarea iș dotarea locului de muncă i pentruș formare profesională Subven ii acordate doar pentru 12 / 18 luni cuț condi ia men inerii în muncă încă 3 ani – 500 leiț ț indiferent de grad de handicap sau studii  Neplata impozitului din valoarea salariului brut al persoanei angajate, dar nu i facilită i pentru taxeș ț angajator.  Procedură dificilă dacă nu imposibilă pentru accesarea fondurilor pentru accesibilizarea locului de muncă i pentru formareș Lipsa experien ei în lucru cu persoane cu dizabilită i –ț ț rată mare de insucces / costuri suplimentare
 3. 3. AVANTAJE LA ANGAJAREA PERSOANEI CU DIZABILITĂ IȚ  Legea 448/2006 - un segment nou de piată prin accesarea facilită ii–ț alternativă a taxei pe handicap Angajarea prin unită i protejateț :  Facilită ile oricăruiț angajator DEZAVANTAJE LA ANGAJAREA PERSOANEI CU DIZABILITĂ IȚ  Nu este stimulată în mod real cre terea % de persoaneș cu dizabilită i angajateț Productivitatea persoanei cu dizabilită i i costurileț ș serviciilor de suport pun probleme de sustenabilitate a afacerii Omiterea scutirii pe impozitul pe profit din Codul Fiscal – facilitate acordată prin L. 448/2006 Neincluderea U.P în programe de cre tere aș competitivită ii i stimulării investi iilorț ș ț
 4. 4. Angajarea prin unită i protejateț : Impactul unităţilor protejate în angajareaImpactul unităţilor protejate în angajarea persoanelor cu dizabilităţipersoanelor cu dizabilităţi
 5. 5. SITUA IA ACTUALĂȚ • Legea 448/2006 care reglementează func ionarea unită ilor protejateț ț autorizate trebuie upgradată • Nu există politici publice eficiente pentru cre terea angajabilită iiș ț persoanei cu dizabilită iț (ex. subven ia angajatorului de persoană cu dizabilită i este acordatăț ț fără a se ine cont de tipul dizabilită ii i necesar pentru integrare înț ț ș muncă, etc.) • Nu există o strategie na ională de dezvoltare a economiei sociale prinț care să se recunoască i să se sus ină structurile de economie socială.ș ț
 6. 6. Propuneri de modificări la Legea 448/2006  Evaluarea şi autorizarea unităţilor protejate să se realizeze pe plan jude ean (la felț cum sunt autorizate serviciile sociale ale furnizorilor publici şi privaţi), astfel încât să se facă verificarea documentelor depuse;  Elaborarea unui manual de proceduri privind autorizarea/monitorizarea/evaluarea activităţii desfăşurate în unităţile protejate, în care să se urmărească protecţia socială la locul de muncă, inserţia profesională şi dezvoltarea angajatului pentru a fi ulterior integrat pe piaţa liberă a muncii;  Introducerea obligativităţii reautorizării periodice a unităţilor protejate (la 3 ani) şi controlarea în teren a conformităţii activităţii cu cele declarate în documente; Proceduri de autorizare i reautorizareș Proceduri de autorizare i reautorizareș
 7. 7. Propuneri de modificări la Legea 448/2006 cre terea angajabilită iiș ț  Colectarea într-un fond special a taxei aplicată angajatorilor care nu au în procent de 4% angajate persoane cu dizabilităţi, în vederea finanţării de programe multianuale de integrare socio-profesională pentru persoane cu handicap;  Acordarea de subvenţii în completarea salariului persoanei cu dizabilităţi angajată, diferenţiat pe grad de dizabilitate şi pe toată perioada de angajare în muncă;  Acordarea de subvenţii în completarea salariului pentru personalul de suport din unităţi protejate, proporţional cu numărul de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi create;  Acordarea posibilităţii reinvestirii a minim 75% din profitul obţinut în perioada de valabilitate a autoriza iei (3 ani), pentru toate formele juridice de constituire a UPț (în prezent condiţia e doar pentru ONG-uri care au activităţi de intermediere). cre terea angajabilită iiș ț
 8. 8. Armonizarea legisla iei existenteț  Legea economiei sociale (draft) cu modificările propuse la Legea 448/2006;  Legii asistenţei sociale cu Legea 448/2006 i Legea economieiș sociale;  Codul Muncii;  Codul Fiscal;  Legea nr.34/1998 privind subvenţiile acordate ONG-urilor de la bugetul de stat;  OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 9. 9. POLITICI I STRATEGIIȘPOLITICI I STRATEGIIȘ NA IONALEȚNA IONALEȚ  Integrarea în muncă a grupurilor vulnerabile să fie o prioritate a politicilor publice;  Realizarea Strategiei naţionale multisectoriale de promovare şi utilizare a întreprinderilor sociale ca mijloc principal de integrare în muncă a grupurilor vulnerabile;  Definirea conceptelor opera ionale aferente economiei sociale (cu men ionareaț ț clară a UP), evitarea supra-reglementării sectorului în acord cu realită ile dezvoltăriiț în România a întreprinderilor sociale;  Includerea intreprinderilor sociale în programe de cre tere a competitivită ii iș ț ș stimulării investi iilor;ț  Includerea intreprinderilor sociale între entită ile care fac obiectul de interes al legiiț parteneriatului public – privat;  Includerea intreprinderilor sociale între entită ile eligibile pentru finan are din alteț ț programe opera ionale decât FSEț
 10. 10. POLITICI I STRATEGIIȘPOLITICI I STRATEGIIȘ NA IONALEȚNA IONALEȚ  Integrarea în muncă a grupurilor vulnerabile să fie o prioritate a politicilor publice;  Realizarea Strategiei naţionale multisectoriale de promovare şi utilizare a întreprinderilor sociale ca mijloc principal de integrare în muncă a grupurilor vulnerabile;  Definirea conceptelor opera ionale aferente economiei sociale (cu men ionareaț ț clară a UP), evitarea supra-reglementării sectorului în acord cu realită ile dezvoltăriiț în România a întreprinderilor sociale;  Includerea intreprinderilor sociale în programe de cre tere a competitivită ii iș ț ș stimulării investi iilor;ț  Includerea intreprinderilor sociale între entită ile care fac obiectul de interes al legiiț parteneriatului public – privat;  Includerea intreprinderilor sociale între entită ile eligibile pentru finan are din alteț ț programe opera ionale decât FSEț

×