Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mihaela Steliana MunteanuDirector de dezvoltare iș comunicare ADV RomaniaPARTENERI PROIECT:RomâniaRomâniaMinisterul Muncii...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
Investeste în oameni!Util Deco produse i serviciiș Produc ie - legătorie manuală, croitorie, pictură i artăț șme te ugăre...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
Investeste în oameni!Dezvoltarea serviciului de arhivare, prinadăugarea unor servicii noi – depozitaredocumente și arhivar...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude ean...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozit de arhivare

Download to read offline

Prezentarea dnei Mihaela Munteanu, director dezvoltare si comunicare ADV Romania, la conferinta Politici si tendinte in economia sociala, Tg Mures, 2012

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Antreprenoriat in economie sociala prin dezvoltarea unui nou serviciu- depozit de arhivare

 1. 1. Mihaela Steliana MunteanuDirector de dezvoltare iș comunicare ADV RomaniaPARTENERI PROIECT:RomâniaRomâniaMinisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale Consiliul Jude eanș ț țMinisterul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale Consiliul Jude eanș ț țDirec ia Generală Protec ia Persoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț ț țDirec ia Generală Protec ia Persoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț ț ți Protec ia Copilului Ia iș ț și Protec ia Copilului Ia iș ț șInvesteste în oameni!
 2. 2. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni! Antreprenoriat în economie socială= curaj, fler, calcule cu ...multevariabile, adaptare continuă Nevoi ale beneficiarilor / poten ialul beneficiarilor / cerintele pie ii /ț țpoten ialul de produc ieț ț Mentalitatea i obi nuin ele beneficiarilor / mentalitatea societă ii în toateș ș ț țsegmentele ei Întocmirea planului de afaceri Raportului cost –eficien ă (ț 85% din costurile de produc ie suntțsubven ionate prinț proiectele pe care le avem)Provocări i oportunită iș ț
 3. 3. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!Util Deco...evolu ieț Dezvoltarea de ateliere de terapie ocupa ională/voca ională înț țcâteva domenii care întruneau simultan condi ia poten ialuluiț țbeneficiarilor, cererea pie ii i poten ialul de dezvoltare aț ș țorganiza ieiț Cre terea treptată a func iei de pia ă i adăugarea de noi domeniiș ț ț ș Dezvoltarea de ateliere protejate/ unită i protejate / autorizareț Segmentarea pie ii concomitent cu ...”cură area obiectului deț țactivitate” Profesionalizarea marketingului, vânzării i distribu ieiș ț
 4. 4. Investeste în oameni!Util Deco produse i serviciiș Produc ie - legătorie manuală, croitorie, pictură i artăț șme te ugărească, confec ionare lumânări, ITș ș ț Servicii de arhivare, legare manuală, multiplicare ișpersonalizare, organizare de evenimente, distribu ie.ț Fiecare domeniu a generat noi linii de dezvoltare, dar doarserviciul de arhivare, a reusit să genereze venituri care săacopere în totalitate costurile. Linie de dezvoltare: legătorie manuală ►arhivare ► depozit dearhivaremultiplicare- personalizare-tipografie
 5. 5. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!Cum e posibilă dezvoltarea în condi iile unei entită i nonprofit?ț ț Programe de finan are nu sunt pe activitatea aleasă sau sunt cuțrisc crescut Băncile nu creditează ONG Sus inere din partea autorită ilor nu existăț ț Parteneriatul public - privat e o himeră Dona iile nu ajung pentru capitalul necesar unei noi afaceriț
 6. 6. Investeste în oameni!Dezvoltarea serviciului de arhivare, prinadăugarea unor servicii noi – depozitaredocumente și arhivare electronicăObiectiv de dezvoltare:
 7. 7. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!Cladirea va fi amplasată lângă Centrul na ional de de economie socialățCladirea va contine principalele circuite functionale ale arhivei din depozit,după cum urmează:a. primire, pregatire, depozitb. depozit, sala studiu, depozitc. depozit, camera de lucru, laborator restaurare, depozitd. depozit, camera de lucru, copiere, depozite. depozit, camera de lucru, camera de evacuare
 8. 8. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni! Sistem de climatizare pentru menținere constantă a temperaturii șiumezelii. Acces centralizat în cladire pe bază de cartelă la ușa de la intrare șiușa de la depozit. Atat in interior cat și în exterior, clădirea va fi supravegheată video. Clădirea va fi dotată cu rafturi pentru depozitare cutii arhivare,carucioare și scări metalice. Termen de realizareConstrucție depozit arhivare – 3 septembrie 2012 – 4 ianuarie 2013.Autorizare depozit la Arhivele Naționale - ianuarie 2013 – aprilie 2013.Depozitare documente -începand cu aprilie 2013.Alte dotări:
 9. 9. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!Pe o suprafața alocată depozitării documentelor de 230 mp din cei450mp planifica iț a fi construiți - capacitatea depozitului ar fi de 4600cutii (6dosare/cutie) - 820 metri liniari (4600 cutii * 6 dosare/cutie / 30dosare/1mL).
 10. 10. PARTENERI PROIECT:MMFPSMMFPS RomâniaRomâniaDirec ia Generală Protec iaț țDirec ia Generală Protec iaț ț Consiliul Jude eanțConsiliul Jude eanțPersoanelor cu HandicapPersoanelor cu Handicap Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șDirec ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Ia iț ț ș ț șInvesteste în oameni!An I - contractele în derulareAn II - 1200 dosare/luna cu o echipa de 6 tineri + 1 supervizorAn III - 1800 dosare/luna cu o echipa de 9 tineri + 1 supervizorAn IV - 2196 dosare/luna cu o echipa de 11 tineri + 1 supervizorAn V - XI - 2796 dosare/luna cu o echipa de 14 tineri + 2 supervizorAn VI - XI – 3720 - dosare/luna cu o echipa de 18 tineri + 3 supervizori (3echipe mobile de cate 6 tineri si 1 supervizor, 2 din acestea cu eficientade munca crescuta cu cel putin 5%)Începand cu anul V de implementare se va înregistra o cre tere așeficien ei de muncă a vechilor angaja i cu cel pu in 5%.ț ț țPlanul de afaceri

Prezentarea dnei Mihaela Munteanu, director dezvoltare si comunicare ADV Romania, la conferinta Politici si tendinte in economia sociala, Tg Mures, 2012

Views

Total views

340

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×