Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Exploit the masses! Big Data en de Archivaris (kvan14)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad

Exploit the masses! Big Data en de Archivaris (kvan14)

Download to read offline

KVAN-dagen
Exploit the Masses! Big Data en de Archivaris
Datum: 16/06/2014
Tijd: 15:00 - 16:00

Lijn: Lijn 1a: Big data big future @Bioscoopzaal 2

Big Data is een trendy term onder informatiedeskundigen, managers en bestuurders. Maar het is meer dan dat. Big Data heeft een groot effect op het gebruik van informatie. Het leidt tot een meerwaarde van informatie. Op dit moment wordt het concept Big Data vooral ingezet om op relatief korte termijn voorspellingen te doen op basis van recente informatie. Dat komt omdat de gedachtevorming nog volop in ontwikkeling is én omdat digitale data op deze schaal pas sinds kort bewaard blijven en dus voorhanden zijn. Er ontstaat duidelijkheid over de meerwaarde die schuilt in het type informatie dat tot voor kort werd gezien als ‘ruis’ en ‘ballast’. En dat meerwaardespectrum zal steeds breder worden, waarbij de bezitters van data uiteindelijk de grote winnaars zullen zijn. Hoe meer je verzamelt, hoe hoger je ‘marktwaarde’.

Wat zou dit kunnen betekenen voor archieven? Worden archieven, als databezitters, (economisch) steeds belangrijker? Krijgt archief, naast de bekende drie functies, door hergebruik nog een vierde – misschien veel zwaardere – functie als grondstof voor informatieproducten? Wat betekent dit voor acquisitie, selectie en vernietiging? Hoe stel je de data beschikbaar en onder welke voorwaarden? Is een e-depot voldoende? En wie beheren die archieven dan: archivarissen of IT-specialisten? Kortom: in welke zin veranderen rol en functie van archief en archivaris als gevolg van deze ontwikkelingen?

Spreker(s) tijdens deze sessie:
Chido Houbraken
zelfstandig informatieadviseur - CHIDO
www.chido.nl

KVAN-dagen
Exploit the Masses! Big Data en de Archivaris
Datum: 16/06/2014
Tijd: 15:00 - 16:00

Lijn: Lijn 1a: Big data big future @Bioscoopzaal 2

Big Data is een trendy term onder informatiedeskundigen, managers en bestuurders. Maar het is meer dan dat. Big Data heeft een groot effect op het gebruik van informatie. Het leidt tot een meerwaarde van informatie. Op dit moment wordt het concept Big Data vooral ingezet om op relatief korte termijn voorspellingen te doen op basis van recente informatie. Dat komt omdat de gedachtevorming nog volop in ontwikkeling is én omdat digitale data op deze schaal pas sinds kort bewaard blijven en dus voorhanden zijn. Er ontstaat duidelijkheid over de meerwaarde die schuilt in het type informatie dat tot voor kort werd gezien als ‘ruis’ en ‘ballast’. En dat meerwaardespectrum zal steeds breder worden, waarbij de bezitters van data uiteindelijk de grote winnaars zullen zijn. Hoe meer je verzamelt, hoe hoger je ‘marktwaarde’.

Wat zou dit kunnen betekenen voor archieven? Worden archieven, als databezitters, (economisch) steeds belangrijker? Krijgt archief, naast de bekende drie functies, door hergebruik nog een vierde – misschien veel zwaardere – functie als grondstof voor informatieproducten? Wat betekent dit voor acquisitie, selectie en vernietiging? Hoe stel je de data beschikbaar en onder welke voorwaarden? Is een e-depot voldoende? En wie beheren die archieven dan: archivarissen of IT-specialisten? Kortom: in welke zin veranderen rol en functie van archief en archivaris als gevolg van deze ontwikkelingen?

Spreker(s) tijdens deze sessie:
Chido Houbraken
zelfstandig informatieadviseur - CHIDO
www.chido.nl

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Exploit the masses! Big Data en de Archivaris (kvan14) (12)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Exploit the masses! Big Data en de Archivaris (kvan14)

 1. 1. Exploit the massess! Big Data en de Archivaris
 2. 2. www.chido.nl Exploit the Masses! Big Data en de Archivaris Chido Houbraken KVAN-dagen 2014
 3. 3. Programma 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 3 • Wat is Big Data (voor de archivaris)? • Dataficatie • Waarde • De Vierde Functie • Vragen voor de archivaris • Tot slot
 4. 4. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 4
 5. 5. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 5 Trick or Treat?
 6. 6. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) Oorzaken: 6 • Data-explosie (oa door toenemende dataficatie) • Computerkracht • Algoritmen
 7. 7. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 7 Definitie 1 (technisch): Één of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden. Rekening houdend met: • de hoeveelheid data; • de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt; • de diversiteit van de data. (Gartner)
 8. 8. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 8 Definitie 2 (technisch-simpel): Data die moeilijk is om te verwerken met, en te analyseren door, gebruik van traditionele database en software technieken. (Gagan Mehra)
 9. 9. Big Data? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 9 “Definitie” 3 (gebruikers): Activiteiten die je met informatie onderneemt: • op grote schaal; • die op een kleinere schaal niet mogelijk zijn; • waarmee je nieuwe inzichten verkrijgt of nieuwe vormen van (economische) waarde creëert op een manier die invloed heeft op onder andere markten, organisaties en de relatie tussen burgers en overheden. (Mayer-Schönberger / Cukier)
 10. 10. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 10 Kenmerken: • Diversiteit (rommeligheid) • Correlatie versus causaliteit • Dataficatie • Waarde (economisch of anderszins)
 11. 11. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 11 Diversiteit (rommeligheid)
 12. 12. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 12 Diversiteit (genealogisch onderzoek) • Burgerlijke Stand • Bevolkingsregisters • DTB-registers • Memories van Successie • Notariële archieven • Kadaster • Militaire stamboeken • Lijsten met badgasten • Bonboeken • Ingekomen stukken gemeenten • Begraafregisters • Familieberichten in kranten • Bidprentjes • Leerlingenregisters van scholen • Rechtbankarchieven • Adresboeken Enz.
 13. 13. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 13 Correlatie versus causaliteit Oorzaak Gevolg Causaliteit Oorzaak Gevolg 1 Gevolg 2 Correlatie
 14. 14. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 14 Correlatie versus causaliteit Oorzaak Gevolg Causaliteit Oorzaak 2 Gevolg 2 Gevolg 1 Correlatie Oorzaak 1
 15. 15. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 15
 16. 16. Big Data 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 16
 17. 17. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 17
 18. 18. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 18 Dataficeren: Een verschijnsel in een kwantificeerbare vorm omzetten, waarin het systematisch kan worden vastgelegd en geanalyseerd. Is géén digitalisering: de omzetting van analoge informatie in binaire, nullen en enen, zodat computers ermee overweg kunnen.
 19. 19. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 19 Matthew Fontaine Maury Wind and Current Chart of the North Atlantic (1855)
 20. 20. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 20
 21. 21. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 21 (Google N-Gram)
 22. 22. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 22 Handschriftherkenning Inventariseren Vectoriseren
 23. 23. Dataficatie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 23
 24. 24. Waarde 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 24
 25. 25. Waarde 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 25 HERGEBRUIK!
 26. 26. De Vierde Functie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 26 De Grote Drie: Verantwoording Cultuur- historisch Geheugen Hergebruik GRONDSTOF
 27. 27. De Vierde Functie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 27 Hoofdfunctie? Geheugen Verantwoording Cultuurhistorisch Grondstof Verantwoording Geheugen Cultuurhistorisch Grondstof Cultuur- historisch Verantwoording Geheugen Grondstof Grondstof Verantwoording Cultuurhistorisch Geheugen
 28. 28. De Vierde Functie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 28 De Grote Vier: Verantwoording Cultuur- historisch Geheugen Grondstof
 29. 29. De Vierde Functie 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 29 Gebruik: Grondstof
 30. 30. Vragen voor de archivaris 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 30 • Acquisitie • Selectie en vernietiging • Ontsluiting • Beschikbaarstelling (technisch, gebruik, privacy)
 31. 31. Vragen voor de archivaris 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 31
 32. 32. Conclusie? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 32 GEBRUIKERS Dataproducent Dataproducent (Zorgdrager) Dataproducent “Klassiek” Archief E-depot Dienstverlening
 33. 33. Conclusie? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 33 Knooppunt van data, met expertise GEBRUIKERS Dataproducent Dataproducent (Zorgdrager) Dataproducent E-depot Dienstverlening
 34. 34. Conclusie? 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 34 Eigenaar van alle data GEBRUIKERS Dataproducent Dataproducent (Zorgdrager) Dataproducent E-depot Dienstverlening
 35. 35. Tot slot 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 35 Denk na over je dienstverleningsconcept Lees De Big Data Revolutie van Mayer-Schönberger en Cukier!
 36. 36. Dank voor uw aandacht! 16-06-2014 Exploit the Masses! (KVAN14) 36 www.chido.nl chido@chido.nl @ChidoHier http://www.facebook.com/chidoadvies

×