Fiche: tweede goedkeuring decreet omgevingsvergunning vlaanderen

599 views

Published on

Tweede goedkeuring Decreet Omgevingsvergunning Vlaanderen: antwoorden op vragen adviesraden

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiche: tweede goedkeuring decreet omgevingsvergunning vlaanderen

 1. 1. pH7 - fiche Ontwerpdecreet omgevingsvergunning Tweede goedkeuring dd. 19/07/2013 en antwoord op vragen adviesraden 9 augustus 2013
 2. 2. pH7 - fiche Ondersteunende initiatieven 2 van 12 Vlaamse regering kondigt ondersteunende maatregelen aan: ● Het luik handhaving wordt geregeld in een apart decreet ● Er komt een plan van aanpak voor de begeleiding van de gemeenten ● Integratie MER en VR in omgevingsvergunningsprocedure wordt effectief doorgevoerd Advies Minaraad: te veel vragen blijven onbeantwoord
 3. 3. pH7 - fiche Bestuurlijke capaciteit 3 van 12 Vlaamse regering kondigt plan van aanpak aan: ● Termijn van 1 jaar tussen goedkeuring en inwerkingtreding decreet ● Inrichten van gemeentelijk infoloket ● Bepaalde complexe dossier gaan van klasse 2 naar 2A, met geïntegreerd advies commissie ● Overleg tussen de bestuursniveaus ● Gemeenten kunnen taks heffen op vergunningsaanvragen; het Vlaamse niveau doet dat alleen voor aanvragen waarin zij bevoegd is Advies Minaraad: kunnen de gemeentes de extra werklast wel aan?
 4. 4. pH7 - fiche Vergunningsprocedures 4 van 12 Advies Minaraad: onduidelijk voor welke aanvragen de vereenvoudigde procedure zal gelden Antwoord Vlaamse regering: ● Criteria vereenvoudigde procedure worden vastgelegd zoals nu in art. 6bis van Vlarem I (mededeling kleine verandering) ● Voor stedenbouwkundige vergunningen: vastleggen in besluit Vlaamse regering ● MER/VR of passende beoordeling in geen geval via vereenvoudigde procedure ● Tijdelijke inrichtingen en activiteiten die deel uitmaken van groter vergunningsplichtig geheel via gewone procedure
 5. 5. pH7 - fiche Vooroverleg, inspraak en participatie 5 van 12 ● Modaliteiten openbaar onderzoek worden vastgelegd in uitvoeringsbesluit ● Derde belanghebbende kan worden uitgenodigd op de projectvergadering, mits akkoord bevoegde overheid ● Informatieplicht werknemers en CPBW wordt opgenomen in uitvoeringsbesluiten ● Declassering wordt niet aangegrepen om activiteiten vrij te stellen van aanstelling milieucoördinator ● Aantal projecten op gesloten Vlaamse lijst wordt beperkt aangezien hierbij geen administratief beroep mogelijk is ● Conclusies van evaluatieverslagen worden openbaar gemaakt
 6. 6. pH7 - fiche OVC’s en adviesverlening 6 van 12 ● Door herklasseren van klasse 2 naar 2A meer vergunningen met advies van Omgevingsvergunningscommissie (OVC) ● Facultatief advies van provinciale OVC’s in alle dossiers is niet mogelijk wegens te hoge werkdruk ● Aanduiding adviesverleners via indelingslijst blijft behouden ● Expliciete vermelding van lokale en bovenlokale mobiliteitshinder als aandachtspunt
 7. 7. pH7 - fiche Evaluaties 7 van 12 ● Samenstelling van dossier voor evaluatie wordt behandeld in uitvoeringsbesluit ● Meerjarenprogramma’s worden vastgesteld door Afdeling Milieuvergunningen ● Gemeentes kunnen voor evaluatietaken beroep doen op intergemeentelijke verenigingen of samenwerkingsverbanden Decreet voorziet een evaluatie van inrichtingen n.a.v. BBT of plannen en programma’s van de Vlaamse regering
 8. 8. pH7 - fiche Bijstelling omgevingsvergunning 8 van 12 ● Vrees dat willekeurig initiatief kan leiden tot opstart van bijstellingsprocedure krijgt oplossing ● Kennelijke ongegrondheid wordt bekeken tijdens onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid ● Omgevingsvergunningscommissie voert het onderzoek naar kennelijke ongegrondheid ● Vergunningverlenende overheid is anders partij en rechter gezien ze zelf bijstelling kan vragen ● Kennelijke ongegrondheid niet open voor administratief beroep Voorwaarden in de omgevingsvergunning kunnen volgens het Decreet worden gewijzigd volgens gewone vergunningsprocedure.
 9. 9. pH7 - fiche Timing 9 van 12 Oorspronkelijke timing vs. stand van zaken juli 2013 ● Juli – december 2012: opmaak gesloten lijsten voorontwerp van decreet ● Januari – maart 2013: principiële goedkeuring formele adviesronde ● April – juli 2013: opmaak ontwerp van decreet ● Juli - september 2013: tweede principiële goedkeuring advies Raad van State ● Oktober - december 2013: definitief decreet ● Januari – april 2014: bekrachtigingsprocedure Volgende stap: advies van Raad van State
 10. 10. 10 van 12 pH7 - fiche Nuttige links ● Advies Minaraad bij ontwerpdecreet omgevingsvergunning Vlaanderen (16/07/2013) ● Ontwerpdecreet omgevingsvergunning Vlaanderen samengevat (16/05/2013) ● Omgevingsvergunningsdecreet principieel goedgekeurd (24/04/2013) ● De omgevingsvergunning: waar gaat de discussie over? (29/03/2013) ● Welke klasse 1-inrichtingen worden binnenkort klasse 2? (14/02/2013) pH7 houdt u uiteraard verder op de hoogte!
 11. 11. 11 van 12 pH7 - fiche Over Adviesbureau pH7 Als milieucoördinator vult pH7 in de eerste plaats de door de overheid opgelegde taken in. Wij adviseren u en uw bedrijf over alles wat met milieuwetgeving te maken heeft. Maar onze taak als adviseur kan ook verder gaan: wij nemen aangiftes van verpakkingen, afvalwater of afvalstoffen van u over. De milieuvergunning is de basis van het milieubeleid in uw bedrijf. Daarom besteden wij er ook zo veel zorg aan. Wij zorgen ervoor dat uw acticiteiten correct vergund zijn, en dat ook blijven. pH7 staat uw interne preventieadviseur bij in het uitvoeren van het preventiebeleid. Wij helpen met het opstellen van jaarplannen, uitvoeren van risico-analyses, opmaken van noodplannen,... Milieucoördinator en milieuadvies Milieuvergunningen Veiligheid en preventie
 12. 12. Tot binnenkort! mail milieuadvies@ph7.be web www.ph7.be/nieuwsbrieven twitter www.twitter.be/adviesbureauph7 linkedin www.linkedin.com/company/adviesbureau-ph7 12 van 12

×