Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure Reporting Services

289 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brochure Reporting Services

  1. 1. Uw financiëlemaandrapportage uitbesteden MET MINDER TIJD naar een inzichtelijke en aantrekkelijke financiële rapportage
  2. 2. Wat doet Reporting Services?Reporting Services verzorgt de financiële rapportage voor organisaties die behoeftehebben aan tijdig, overzichtelijk, financieel inzicht in een bondig en aantrekkelijk formaat.Wij zijn van mening dat een overzichtelijke periodieke rapportage bijdraagt aan een beterinzicht voor u en uw medewerkers in de financiële en economische positie van uw bedrijf. Met alle voordelen van dien. Daarnaast zijn de rapportages, indien gewenst, ook uitermate geschikt om te gebruiken in communicatie met uw accountant, bank en andere zakenrelaties. Onze focus ligt op het MKB. De ervaring leert dat het bij MKB bedrijven veelvuldig ontbreekt aan een goede financiële (maand) rapportage. Indien er wel een rapportage wordt gemaakt blijkt dat de financieelmanager hiermee te veel tijd kwijt is (bron: controllers magazine, 17 december 2010).Het productDe (maand) rapportages worden geleverd in de vorm van een «boekje». Dit boekjesturen we naar u toe in PDF formaat zodat u het kunt bekijken op uw computer, iPADof mobiele telefoon. Uiteraard kunt u de boekjes ook gewoon uitprinten. De boekjesbevatten minimaal een management rapportage (met o.a. exploitatie, werkkapitaal,ratio’s en KPI’s), budgetrapportage, maand tot maandvergelijking en heldere grafieken.Op onze website, Het is mogelijk «tailor made»www.vorstfinance.nl, rapportages te maken, geheelvindt u een aantal voorbeelden aangepast aan uw specifieke bedrijfswensen.
  3. 3. Hoe werkt het?Heel eenvoudig... in 3 stappen: U sluit de boekhouding in de betreffende periode af U verstuurt ons elektronisch een export van de balans en winst en verliesrekening* Binnen de afgesproken termijn ontvangt u de overeengekomen financiële en management rapporten in het door u gewenst formaat* Vrijwel alle administratiepakketten worden ondersteund. O.a.: Exact, Snelstart, Accountview, Informer, etc...De voordelen op een rij• Zekerheid. Elke maand op een vaste dag ontvangt u de financiële rapportage• Controle. De rapportages signaleren eenvoudig trendbreuken of andere grote afwijkingen• Kostenbesparing. Omdat wij ons er 100% op toe leggen zijn we in staat de rapportages tegen lage kosten aan te bieden• Tijdsbesparing. De financieel medewerker kan meer tijd besteden aan analyse• Attractief. De rapportages zien er professioneel uit, ze zijn visueel aantrekkelijk en overzichtelijk• Geen extra software. Er is dus geen extra kennis en onderhoud vereist• Communicatie. De boekjes zijn erg handig in de communicatie over de financiële status van uw bedrijf met b.v. banken, accountants en overige zakelijke relaties
  4. 4. Wij verzorgen de financiële rapportage voor uw bedrijf SNEL BETROUWBAAR EN ATTRACTIEF! Contact: Startbaan 8, 1185 XR Amstelveen Tel: 06 4676 2388 | E-mail: info@vorstfinance.nl www.vorstfinance.nl

×