Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Кадастрын өгөгдлийн санг сайжруулах нь Михайл Вагнер  И-мэйл: [email_address]   Факс: 322 422  Утас: 32 22 70 26 22 7...
Агуулга <ul><li>Кадастрын үйл ажиллагаа, өгөгдөл </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд </li><...
1.) Кадастрын үйл ажиллагаа, өгөгдөл Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дахь өгөгдөл Өгөгдлийн үр...
2.) Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд <ul><li>+ </li></ul><ul><li>Төвийн сервер дээрээс хэрэглэгч бүр ижил...
2.) Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд <ul><li>- </li></ul><ul><li>Хэрэглэгч болон администраторуудаас мэдл...
3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлага <ul><li>Орон зайн өгөдлийн төрлүүд ( цэг, шугам, полигон г.м ) </li></ul>
3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Орон зайн өгөдлийг боловсруулах ба дүн шинжилгээ хийх функцууд <...
3.) Кадастрын мэдээллийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Орон зайн өгөдлүүдийн төрөл ба функцүүд нь бусад төрлийн прогр...
3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Бүх өөрчлөлтийн түүхийг хадгалах, кадастрын өгөдлийн өөрчлөлт ши...
4.) Өгөгдөл цуглуулах Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дахь өгөгдлөл Өгөгдөлийн үр дүн Өгөгдөл ш...
4.) Өгөгдөл цуглуулах <ul><li>Геодезийн хэмжилтийн аргууд болон фотограмметр, тандан судалгааг ашиглан </li></ul><ul><li>...
5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт Сайжруулах Ашиглах Цуглуулах Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дах...
5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт <ul><li>Цуглуулсан өгөгдөлд чанарын шалгалт хийж “шалгасан өгөгдөл” гаргаж авна </li></ul>...
5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт <ul><li>Чанар бол зөвхөн нарийвчлалын тухай асуудал биш юм. </li></ul><ul><li>Чанар гэдэг ...
<ul><li>Анхаарал тавьсанд баярлалаа !!! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wagner database maintenance_mon

1,483 views

Published on

GTZ сургалт

Published in: Education
 • Be the first to comment

Wagner database maintenance_mon

 1. 1. Кадастрын өгөгдлийн санг сайжруулах нь Михайл Вагнер И-мэйл: [email_address] Факс: 322 422 Утас: 32 22 70 26 22 70 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР ГТХАН , ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨСӨЛ 200 8 .0 8.20 Улаанбаатар
 2. 2. Агуулга <ul><li>Кадастрын үйл ажиллагаа, өгөгдөл </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд </li></ul><ul><li>Кадастрын өгөгдлийн санд тавигдах шаардлагууд </li></ul><ul><li>Өгөгдөл цуглуулах </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн чанар </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг сайжруулах, шинэчлэх </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг ашиглах </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг шилжүүлэх </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг архивлах / сэргээх </li></ul>
 3. 3. 1.) Кадастрын үйл ажиллагаа, өгөгдөл Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дахь өгөгдөл Өгөгдлийн үр дүн Өгөгдлийг шилжүүлэх Чанар шалгах Сайжруулах Ашиглах Шилжүүлэх Цуглуулах Кадастрт зориулсан ГМС
 4. 4. 2.) Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд <ul><li>+ </li></ul><ul><li>Төвийн сервер дээрээс хэрэглэгч бүр ижил өгөгдөлтэй ажиллах боломж бүрдэнэ </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн давхардал арилна ( зөвхөн өгөгдлийн сайн загвартай тохиолдолд ) </li></ul><ul><li>Олон хэрэглэгчдэд өгөгдөлтэй холбогдох боломж олгоно </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн чанарын шаардлага хангана </li></ul><ul><li>Асуулт / query /, анализ (SQL) </li></ul><ul><li>Холболтод хяналт таих боломж бүрдэнэ </li></ul><ul><li>Triggers / validation </li></ul>
 5. 5. 2.) Өгөгдлийн сангийн давуу болон дутагдалтай талууд <ul><li>- </li></ul><ul><li>Хэрэглэгч болон администраторуудаас мэдлэг шаардана </li></ul><ul><li>Лиценз, сайжруулах өртөг </li></ul>
 6. 6. 3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлага <ul><li>Орон зайн өгөдлийн төрлүүд ( цэг, шугам, полигон г.м ) </li></ul>
 7. 7. 3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Орон зайн өгөдлийг боловсруулах ба дүн шинжилгээ хийх функцууд </li></ul>
 8. 8. 3.) Кадастрын мэдээллийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Орон зайн өгөдлүүдийн төрөл ба функцүүд нь бусад төрлийн программаас ашиглагдаж болохоор тодорхойлогдсон байх => „ Харилцан үйлчлэл “ </li></ul><ul><li>Үүний тулд OGC -ээс гаргасан „ SQL- ийн Энгийн Дүрсийн Тодорхойлолт” стандартыг мөрддөг => Oracle Spatial, PostgreSQL/PostGIS </li></ul>
 9. 9. 3.) Кадастрын өгөдлийн санд тавигдах шаардлагууд <ul><li>Бүх өөрчлөлтийн түүхийг хадгалах, кадастрын өгөдлийн өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх боломжтой байх. </li></ul><ul><li>Түүх нь өгөдлийн бүтцийн загвар болон өгөгдлийн сангийн схем-д орсон байх ёстой. </li></ul>UML Өгөгдөлийн сан
 10. 10. 4.) Өгөгдөл цуглуулах Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дахь өгөгдлөл Өгөгдөлийн үр дүн Өгөгдөл шилжүүлх Чанар шалгах Сайжруулах Ашиглах Шилжүүлэх Цуглуулах Кадастрт зориулсан ГМС
 11. 11. 4.) Өгөгдөл цуглуулах <ul><li>Геодезийн хэмжилтийн аргууд болон фотограмметр, тандан судалгааг ашиглан </li></ul><ul><li>Аналог аргаар хийгдсэн цаасан зургуудыг дигитайзердах замаар </li></ul><ul><li>Газрын мэдээллийн системийн бусад мэдээллийн санд хадгалагдаж байгаа бэлэн өгөдлүүдийг ашиглан => Өгөгдөл цуглуултын үр дүн нь объект бүтэцтэй “цуглуулсан өгөгдөл” бөгөөд энэ нь кадастрын өөрчлөлт шинэчлэлт, сайжруулалтын суурь нь болдог. </li></ul>
 12. 12. 5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт Сайжруулах Ашиглах Цуглуулах Цуглуулсан өгөгдөл Шалгасан өгөгдөл Анхдагч өгөгдлийн сан дахь өгөгдөл Өгөгдлийн үр дүн Өгөгдөл шилжүүлх Чанар шалгах Шилжүүлэх Кадастрт зориулсан ГМС
 13. 13. 5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт <ul><li>Цуглуулсан өгөгдөлд чанарын шалгалт хийж “шалгасан өгөгдөл” гаргаж авна </li></ul><ul><li>„ Шалгасан өгөгдөл “ => өгөгдлийн санд оруулах статусийг шаарддаг </li></ul><ul><li>Шалгасан өгөгдөл кадастрын өгөдлийн сангийн түр зуурын хэсэгт юм уу эсвэл ямар нэг форматтай файл (GML г.м ) байдлаар хадгалагдаж болно. </li></ul><ul><li>“ Шалгасан өгөгдөл” гэсэн статустай бүх өгөгдөлүүд тодорхойлогдсон өгөгдөлийн бүтэц болон агуулгад нийцэж байх ёстой. </li></ul>
 14. 14. 5.) Өгөгдөлийн чанарын шалгалт <ul><li>Чанар бол зөвхөн нарийвчлалын тухай асуудал биш юм. </li></ul><ul><li>Чанар гэдэг нь : </li></ul><ul><ul><li>Хэрэглэхэд тохиромжтой </li></ul></ul><ul><ul><li>Ашиглахад найдвартай </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байдлыг хэлнэ. </li></ul></ul><ul><li>Геометрийн болон топологийн хяналт шалгалт </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Анхаарал тавьсанд баярлалаа !!! </li></ul>

×