Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOPSU- korkeasti koulutettujen  oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Elintarvikealan pk-yritysten koulutust...
Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisenkoulutuksen kehittämishanke 2010–2012– Työssä ja Työstä oppien HY/Ruralia: Itä...
Elintarvikealan työllinen työvoima koulutus-asteittain Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa jaPohjois-Karjalassa 31.12.2008 (alu...
KyselyKyselyn tarkoituksena oli selvittää:- Itä-Suomen elintarvikeyritysten tietotaito/osaamistarpeita,- näkemyksiä korkea...
Kysely Yritysten         Tietotaitotarpeet       Näkemykset           Lähiajan haasteet taustatie...
Tietotaidon/osaaminen pääasiallisethankintatavatTietotaidon/o                               ...
Arvio tietotaito/osaamistarpeistalähitulevaisuudessa                    n             % T...
Arvio tietotaito/osaamistarpeistalähitulevaisuudessa-Runsaassa neljänneksessä (27 %) yrityksistätietotaidon/osaamisen päiv...
Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-tutkinnon suorittaneen henkilöstönmäärä- Elintarvikeyritysten enemmistöllä (62,2 %) ei ol...
Tiivistelmä tuloksista- vähän korkeakoulutettua henkilöstöä, koulutettavapotentiaali tässä mielessä näyttää pieneltä ja li...
Tiivistelmä tuloksista- korkeakoulutetun henkilökunnan tarve liitetään johto- jaesimiestehtäviin -> isommat yritykset- yri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ruralia jns 2011

1,003 views

Published on

Elintarvikeala, tutkimus, Ruralia

Published in: Career
 • Be the first to comment

Ruralia jns 2011

 1. 1. KOPSU- korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Elintarvikealan pk-yritysten koulutustarpeidenja toimivien koulutuksen toteutusmallien kartoitus Itä-Suomessa Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 1
 2. 2. Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisenkoulutuksen kehittämishanke 2010–2012– Työssä ja Työstä oppien HY/Ruralia: Itä-Suomen elintarvikealan pk-yritystenkoulutustarpeiden kartoittaminen ja toimivienkoulutusmallien luominen Tausta-aineisto Kysely Haastattelu - oppisop.koulutus - elintarvikealan - kyselyyn - elintarvikealan yritykset vastanneet yritykset ja yritysten edustajat henkilöstö Case-kartoitukset Paneeli - elintarvikealan - asiantuntijat yrityksetRuralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 2
 3. 3. Elintarvikealan työllinen työvoima koulutus-asteittain Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa jaPohjois-Karjalassa 31.12.2008 (alueluokitus 2010) Pohjois- Pohjois- Etelä-Savo Savo Karjala YhteensäEi perusasteen jälk.koulutustatai tuntematon taikoulutusaste tuntematon 189 296 167 652Keskiaste 447 918 567 1932Alin korkea-aste 70 132 89 291Alempi korkeakouluaste 32 59 25 116Ylempi korkeakouluaste 10 35 8 53Tutkijakoulutusaste 0 1 0 1Yhteensä 748 1441 856 3045 Lähde: Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto 2008. Taulukko sisältää toimialaluokituksen luokan 10 elintarvikkeiden valmistus, mutta ei sisällä luokkaa 11 juomien valmistus.Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 3
 4. 4. KyselyKyselyn tarkoituksena oli selvittää:- Itä-Suomen elintarvikeyritysten tietotaito/osaamistarpeita,- näkemyksiä korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisenkoulutuksen soveltuvuudesta niiden tarpeisiin-sekä elintarvikealan yritysten lähiajan haasteita.- Kysely itäsuomalaisille (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) elintarvikealan yrityksille:- kyselylomake pääasiassa strukturoitu- tavoitettiin 411 yritystä- vastauksia 42, lopullinen aineisto 37 (9 %)Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 4
 5. 5. Kysely Yritysten Tietotaitotarpeet Näkemykset Lähiajan haasteet taustatiedot oppisopimustyyppisen koulutuksen soveltuvuudesta - sijaintimaakunta - tietotaidon/osaaminen - mahdollisten - näkemykset parhaasta tavasta pääasialliset hankintatavat ominaispiireiden (10) lisätä elintarvikeyritysten - toimiala soveltuvuus yritysten tietotaitoa/ osaamista omalla - arvio - yritysmuoto tarpeisiin kohdalla ja sitä kautta parantaa tietotaito/osaamistarpeista - viimeisin liikevaihto elintarvikeyritysten lähitulevaisuudessa - soveltuvuus toimintaedellytyksiä Suomessa - työllistävyys ja koko sukupolven/yrittäjäpolven - tarvittavan henkilöstön määrän vaihdoksiin - suurimmat haasteet omassa tietotaidon/osaamisen mukaan yritystoiminnassa seuraavien aihepiirit ja alueet kolmen-viiden vuoden aikana - yhteistyö toisten - yliopisto- ja yritysten ja yritys- - suurimmat haasteet omalla ammattikorkeakoulututkinnon verkostojen kanssa toimialalla Suomessa suorittaneen henkilöstön seuraavien kolmen-viiden - arvio määrä vuoden aikana yritystoiminnan - arvio yliopisto- ja tilanteesta kolmen- ammattikorkeakoulututkinnon viiden vuoden suorittaneen henkilöstön kuluttua määrän kehityksestä seuraavien kolmen-viiden vuoden aikanaRuralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 5
 6. 6. Tietotaidon/osaaminen pääasiallisethankintatavatTietotaidon/o % Maininnat vastaajistasaamisen n n = 37pääasialliset koulutukseen/kursseille Osallistumalla 20 54,1hankintatavat: Lukemalla ammattikirjallisuutta/lehtiä 18 48,6 Keskustelemalla toisten alan ihmisten 18 48,6 kanssa Palkkaamalla yritykseen tarvittavia 6 16,2 henkilöitä Käyttämällä ulkopuolisia 17 45,9 asiantuntijapalveluja Muulla tavoin 3 8,1Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 6
 7. 7. Arvio tietotaito/osaamistarpeistalähitulevaisuudessa n % Toiminta sujuu henkilöstön 12 32,4 nykyisellä tietotaidolla/osaamisella Tietotaitoa/osaamista hankitaan 15 40,5 lisää aika ajoin Tietotaitoa/osaamista päivitetään 10 27,0 jatkuvasti Yht. 37 100Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 7
 8. 8. Arvio tietotaito/osaamistarpeistalähitulevaisuudessa-Runsaassa neljänneksessä (27 %) yrityksistätietotaidon/osaamisen päivitys on jatkuvaa- Pääosa yrityksistä arvioi tulevaisuudessa tulevansatoimeen henkilöstön nykyisellä taitotaidolla/osaamisellatai hankkimalla sitä aika ajoin lisää- toiminnan sujuminen nykyisellä henkilöstöntietotaidolla/osaamisella: pienet yritykset? hedelmä-,marja- ja kasvinjalostusyritykset, leipomot?Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 8
 9. 9. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-tutkinnon suorittaneen henkilöstönmäärä- Elintarvikeyritysten enemmistöllä (62,2 %) ei ole lainkaankorkeakoulutettua henkilökuntaa. Noin kolmanneksella (32,4 %)yrityksistä oli yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnonsuorittanutta henkilöstöä.-Korkeakoulutettujen osuus työntekijöistä on kuitenkin pieni:yrityksissä työskenteli kaikkiaan 505 henkilöä, joista 38:lla (7,5%) oli korkeakoulututkinto.- Korkeakoulutettuja työllistävät yritykset jakautuvat eritoimialoille, mutta kuuluivat työntekijämäärältään suurimpiinkokoluokkiin: niistä kolme neljästä (75 %) työllistää 10 henkilöätai enemmän.- Tutkinnot edustavat eri koulutusaloja kuten elintarvike-, matkailu- ja ravitsemisalan, tekniikan ja liiketalouden aloja:huomattavalla osalla liiketalouden alan koulutus? pääasiassaammattikorkeakoulututkintoja?Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 9
 10. 10. Tiivistelmä tuloksista- vähän korkeakoulutettua henkilöstöä, koulutettavapotentiaali tässä mielessä näyttää pieneltä ja lisäksijakaantuu eri toimialoille (valmistusprosessit)-merkittävä osa yrityksistä aikoo laajentaa toimintaaeikä yritystoiminnan supistamisia/lopettamisia olemerkittävästi näköpiirissä, mutta korkea-asteenkoulutuksen saaneen henkilökunnan määrä näyttäälisääntyvän harvoissa yrityksissä- oppisopimustyyppisen koulutuksen kohdentaminenyliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilleei myöskään saanut enemmistön kannatustaRuralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 10
 11. 11. Tiivistelmä tuloksista- korkeakoulutetun henkilökunnan tarve liitetään johto- jaesimiestehtäviin -> isommat yritykset- yritystoiminnan ja toimialan lähitulevaisuuden haasteissaosaaminen ei tullut juuri esiin- työssä oppimista pidettiin yritysten hyvinsoveltuvana, mutta järjestelmä ja koulutus ylipäätään einäytä sopivan erityisen hyvin yritysten jokapäiväisiinrutiineihin ja tarpeisiin- yrityksille kyse on työvoiman tarpeesta ja/tai(palkan)maksukyvystä tai koetusta tietotaidon/osaamisentarpeesta – ei niinkään koulutuksesta sinänsä- yrityksissä monia tiedonhankinnan/osaamisen lisäämisentapoja, joista koulutus vain yksiRuralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia 17.11.2011 11

×