Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

576 views

Published on

TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TURISMUL CA PARTEA COMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE

 1. 1. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN TURISMUL CA PARTEACOMPONENTĂ A URBANISMULUI ŞI PLANIFICĂRII TERITORIALE 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 2. 2. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN LEGEA Nr. 835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriuluiArt. 36 Autorităţile administraţiei publicelocale asigură, în condiţiile respectăriiprevederilor legale, gestionarea tuturorterenurilor şi construcţiilor cuprinse înlimitele administrativ-teritoriale stabiliteşi răspund de realizarea şi exploatareaconstrucţiilor şi amenajărilor de utilitatepublică. 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 3. 3. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN LEGEA Nr. 835 din 17.05.96 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriuluiArt. 36 Autorităţile administraţiei publicelocale asigură, în condiţiile respectăriiprevederilor legale, gestionarea tuturorterenurilor şi construcţiilor cuprinse înlimitele administrativ-teritoriale stabiliteşi răspund de realizarea şi exploatareaconstrucţiilor şi amenajărilor de utilitatepublică. 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 4. 4. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 5. 5. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 6. 6. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 7. 7. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN Planul de amenajare a teritoriuluiNaţional determină politica statului îndomeniul planificării şi organizăriiteritoriului la nivel naţional şi regional încorelare cu scopurile politice, sociale şieconomice generale ale statului, asigurăpunerea programelor naţionale înconcordanţă cu cele internaţionale,interconexiunea programelorguvernamentale sectoriale şi corelareaprogramelor de nivel regional Cartograme şi scheme - la scăricorespunzătoare – se elaborează pentruilustrarea strategiilor, priorităţilor şimodalităţilor de soluţionare pentruprincipalele probleme ale teritoriuluinaţional. 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 8. 8. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN “ 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 9. 9. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 Martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 10. 10. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 11. 11. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 12. 12. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 13. 13. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 14. 14. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN ZONE TURISTICEÎn Regiunea de dezvoltare Nordsunt delimitate opt zone turistice:1.Zona turistică Bălţi;2. Zona turistică Cobani –Costeşti;3. Zona turistică Criva;4. Zona turistică Edineţi;5.Zona turistică Japca-Camenca;6. Zona turistică Rudi-Naslavcea;7. Zona turistică Soroca;8. Zona turistică Ţaul. 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 15. 15. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN Regiunea este caracterizată cuurmătorul potenţial turistic:•102 arii protejate de stat cu osuprafaţă totală de cca.16,6 mii ha;•2 plaje de importanţă naţională(Soroca, Costeşti);•20 muzee;•178 edificii de importanţă naţională•şi 454 de importanţă locală. Ariile naturale protejate de stat sunt:rezervaţie ştiinţifică:•13 rezervaţii naturale;•12 rezervaţii peisajere;•46 monumente ale naturii;•10 parcuri vechi. 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 16. 16. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMANPĂDUREA DOMNEASCĂ 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 17. 17. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMANMĂNĂSTIREA JAPCA 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 18. 18. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN CHEILE BUTEȘTI. 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 19. 19. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMANTRASEU SPEOLOGIC ÎN PEŞTERA “E. RACOVIŢĂ” 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 20. 20. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN or. SOROCA 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 21. 21. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN ŢAUL 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 22. 22. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMANSTUDIU DE FUNDAMENTARE DE DEZVOLTARE A ZONEI TURISTICEStudiul de fundamentare a dezvoltării unei zoneturistice conţine o analiză diagnostic a următorilorfactori:•aşezarea geografică, accesibilitate, căi de acces,mijloace de transport, legături cu alte localităţi şiregiuni;•condiţii de relief, întinderi de apă, monumente alenaturii, arii naturale;•condiţii climaterice, principalii indicatorimeteorologici, frecvenţa zilelor însorite;•atracţia peisajului natural;•valoarea terapeutică a unor elemente naturale (ape şinămoluri minerale, climatul specific);•patrimoniul istoric şi cultural, monumente de artă şiarhitectură, etnografie şi folclor etc;•condiţii demografice (număr, structura şi dinamicapopulaţiei, forţa de muncă, migraţii etc.);•condiţii social-economice şi impactul lor asupraactivităţii de turism;•condiţii politice şi conjuncturale;•calitatea şi protecţia mediului. 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 23. 23. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMAN PLANUL DE ACŢIUNI• Elaborarea şi demararea lucrărilor de modernizare a infrastructurii.• Susţinerea proiectelor transfrontaliere.• Crearea sistemului turistic teritorial în conformitate cu practica ţărilor europene.• Favorizarea unui complex de măsuri în turismul intern;• Dezvoltarea unei reţele de promovare şi informare în zonele turistice;• Continuarea efortului de diversificare a economiei teritoriilor prin turism.• Promovarea aspectului arhitectural adecvat al staţiunilor turistice .• Determinarea clară a statutului staţiunilor turistice, zonelor turistice locale.• Promovarea staţiunilor turistice şi competitivitatea destinaţiilor.• Modificarea abordării acţiunilor de conservare a obiectelor de patrimoniu turistic natural şi antropic,• Susţinerea investiţiilor strategice în sectorul turistic şi în zonele turistice. 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova
 24. 24. FORUM ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMANMULŢUMESC PENTRU ATENŢIE Serghei MUNTEANU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 28-29 martie 2012 Bălţi, Republica Moldova

×