South-East Europe (Partenerii din Republica Moldova care au participat în cadrul programului)

380 views

Published on

South-East Europe (Partenerii din Republica Moldova care au participat în cadrul programului)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

South-East Europe (Partenerii din Republica Moldova care au participat în cadrul programului)

 1. 1. “Participarea partenerilor din RepublicaMoldova în cadrul Programului de CooperareTransnaţională pentru Europa de Sud-est2007-2013”Ziua informationala, Chişinău 23 aprilie 2013
 2. 2. Statistica licitațiilor1 licitație(mai 2008)2 licitație(noiembrie2009)3 licitație(aprilie2011)4 licitație LicitațieadiționalăpentruparteneriiENPI MDAnvelopafinanciară(Meuro)80 50 30 63,5 € 1.689.457Numaraplicatiirecepționate820 640 46 350Propuneri cuparticipareapartenerilordinRepublicaMoldova39 5 18 30Proiectecontractate41 26 8 48Proiecte cuparticipareapartenerilor5 2 0 2
 3. 3. ENPI 10% MD PARTNERSEU WATER (LP: Province of Ferrara,Italy)IALOVENI RAYON COUNSIL(Regional Public Authority)EUR 25.000,00Wide the SEE (LP: Provincia diTeramo, Italy)Alliance for Energy Efficiency andRenewables (Regional and localdevelopment agency)EUR 30.000,00ViTo (LP: Municipality of Ptuj,Slovenia)Plai Resurse (Regional and localdevelopment agency)EUR 75.000,00DONAUREGIONEN+ (LP: Ministryof Construction and RegionalDevelopment of the SlovakRepublic)Association of TourismDevelopment in Moldova (NGO)EUR 20.000,00CESI RICERCA S.p.A (LP: Italy) Technical University of Moldova EUR 50.000,00SAGITTARIUS (LP: UNIVERSITY OFTHE AEGEAN - RESEARCH UNIT,Greece)District Council of Soroca EUR 24.500,00INNO FOOD SEE (LP:CENTRE FORRESEARCH AND TECHNOLOGY,Greece)Chamber of commerce andindustry of the Republic ofMoldovaEUR 11.000,00
 4. 4. A.2.2.1.Managementul transnaţional integrat al resurselor acvaticepentru controlul situaţiilor de urgenţă (EU Water)Obiectiv: dezvoltarea metodologiilor şi aplicaţiilor inovaţionale în managementulintegrat al apelor în ariile rurale în vederea implementării durabile a prevederilorlegislaţiei şi practicilor europeneParteneri: 12 parteneri (Grecia, Ungaria, Italia, România, Serbia, Croaţia,Ucraina, RM)Buget: 2 255 200 EuroDurata de implementare: 01.05.2009-30.04.2012Acţiuni cheie:- Elaborarea harţii resurselor acvatice utilizate în scopuri agricole (calitate, grad depoluare, precipitaţii etc)- Elaborarea unei Strategii comune transnaţionale pentru managementul integrat alapelor în agricultură- Testarea în practică a metodelor elaborate ce ar determina cele mai bune practiciagricole cu respectarea cerinţelor de mediu şi asigurarea unui nivel adecvat deprofit şi competitivitate.Partener din RM: Consiliul raional Ialoveni
 5. 5. A.2.2.4.Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice înscopul majorarii utilizării energiei renovabile(HYDROPOWER),Obiectiv: Identificarea necesităţilor, testarea metodologiilor şi instrumentelorpentru a susţine instituţiile publice în luarea deciziilor privind planificarea şimanagementul resurselor hidraulice în scopori energeticeParteneri: 17 parteneri (Austria, Grecia, Italia, România, Slovenia,Macedonia, RM)Durata de implementare: 01.06.2009-31.10.2012Buget: 2 600 000 EuroAcţiuni cheie:- Elaborarea metodologiilor şi instrumentelor pentru o planificare maicoeren ă a resurselor hidrauliceț- Implementarea prevederilor europene în utilizarea resurselor hidraulicepentru scopuri energetice la nivel naţional- Testarea în practică a metodologiilor şi instrumentelor pentru îmbunătăţireamanagementului hidraulicPartener din RM: Universitatea Tehnică din Moldova
 6. 6. A.2.2.4.Extinderea utilizării energiei solare prin modele de succesObiectiv: Crearea unui consorţiu transnaţional ce ar nivela disparităţile înutilizarea sistemelor solare pentru încălzire în scopuri menagere înstatele SEE prin crearea diferitor instrumente la nivel naţional şilocal.Parteneri: 16 parteneri (Austria, Grecia, Italia, România, Slovenia,Macedonia, RM)Buget: 2 218 000 EuroDurata de implementare: 01.04.2009 -31.03.2012Acţiuni cheie:- Elaborarea unui ghid privind politici regionale fiscale şi de subvenţionare înutilizarea energiei solare pentru scopuri menagere, conştientizarea opinieipublice şi instruirea grupurilor ţintă.- Elaborarea strategiilor locale şi testarea unui model pilot în Italia înconformitate cu cerinţele locale.- Transferul rezultatelor testării practice în Bulgaria, România şi UngariaPartener din RM: Alianţa pentru Eficienţa Energetică
 7. 7. A.4.4.1.Dezvoltarea urbană integrată a oraşelor istoriceîn calitate de poluri de creştere în Sud-estulEuropei (VITO)Obiectiv: Dezvoltarea oraşelor istorice în calitate de atracţii turistice princonservarea patrimoniului acestora şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilorpublice, precum şi menţinerea rolului oraşelor istorice ca poluri decreştere economică.Parteneri: 12 parteneri (Au, Gr, Ung, IT, Ro, Slovenia, Slovacia,Cr, RM)Buget: 2 443 872 EuroDurata de implementare: 01.09.2009 – 31.08.2012Acţiuni cheie:• Dezvoltarea politicilor de dezvoltare urbană în conformitate cu Harta de Leipzig• Dezvoltarea şi planificarea proceselor de revitalizare a oraşelor istorice şiintegrarea lor în conceptele de dezvoltare locală• Elaborarea planurilor de acţiuni la nivel de parteneri şi implementarea unorproiecte pilot în conformitate cu criteriile definite în strategiile de revitalizare aora elor istoriceșPartener din RM: Plai Resurse
 8. 8. A.4.4.2.Conceptul de dezvoltare spaţială în spaţiul dunărean(DONAUREGIONEN+)Obiectiv: Elaborarea Strategiei de dezvoltare a regiunii dunărene(cursul de mijloc şi inferior) şi consolidarea acesteia ca uncoridor important de dezvoltare europeanParteneri: 11 parteneri (Bulgaria, Ungaria, Rom, Slovacia, Croaţia,Serbia, Uk, RM)Buget: 2 472 650 EuroDurata de implementare: 01.06.2009-31.05.2012Acţiuni cheie:- Dezvoltarea strategiilor sectoriale (mediu, transport, economie ,resurse umane)- Elaborarea strategiilor de dezvoltare a cinci sub-regiuni dunărene- Elaborarea unei strategii comune pentru regiunea dunăreanăPartener din RM: Asociatia de Dezvoltarea a Turismului in Moldova
 9. 9. A 4.4.3Promovarea antreprenoriatului la nivel local în vederea valorificăriipatrimoniului: strategii, instrumente, experien ă pentru mobilizareațvalorilor culturale. (SAGITTARIUS)Obiectiv: SAGITTARIUS utilizarea patrimoniului cultural prin comunicare ișpromovare (de la monumente ale naturii până la ecosisteme, atrac ii turistice iț școlec ii, arte populare i me te ugărit)ț ș ș șParteneri: 20 parteneri (Grecia, Italia, Bulgaria, Slovenia, Romania, Ungaria,Republica Moldova, Croaţia)Bugetul proiectului: 2.489.980,00 €Perioada de implementare: 2011-03 / 2014-02Acţiuni cheie: implementarea unui mixt de activită i în aria eligibilă ce ar valorificațpoten ialul socio-economic al patrimoniului cultural.ț încurajarea i consolidarea creării antreprenorialului de patrimoniu .șPartener din RM:CRS – Consiliul raional Soroca
 10. 10. A 1.3Crearea unui mecanism inova ional i consolidarea opiniei publice înț șdomeniul inofensivită ii alimentare i a aria Sud-est al Europeiț ș(Inno- Food SEE)Obiectiv: crearea unui mecanism adecvat ce ar facilita schimbul i coordonareașabordărilor inova ionale i politicilor în domeniul alimentelor i con tientizareaț ș ș șopiniei publice privind importan a securită ii alimentare în area SEEț țParteneri: 13 (Grecia, Italia, Bulgaria, România, Serbia, Slovenia, Ungaria,Ucraiana i Republica Moldova )șBuget: 1.682.245,00 EuroDurata de implementare: 2011-04 / 2013-09Acţiuni cheie: Evaluarea mediului inova ional în domeniul securită ii alimentare i stabilireaț ț șactorilor majori (institu ii de cercetare i IMM)ț ș ; elaborarea analizei SWOT i recomandărilor privind politica în domeniușCrearea unei re ele a actorilor din domeniu i elaborarea unui planț șopera ional; crearea unui sistem de monitorizare i pregătirea pentru investi ii ,ț ș țorganizarea workshop-lor i instruirilor pentru personalul cercetareșImplementarea activită ilor ce implică domeniul academicțPartener din RM: Camera de Comerţ şi Industrie a RM
 11. 11. Conven ia pentru gestionarea de eurilor de naviga ie interioară peț ș țDunăre CO-WANDAObiectiv: protec ia Dunărț ei de la poluarea cauzată de de euriș le produse denave, suport sectorului naviga iei interioare ca mod de transport ecologic pețDunăre i dezvoltarea unui sistem armonizat transfrontalier pentru gestionareașde euriș lor produse de naveParteneri: 18 (Austria; Slovacia; Ungaria; Romania; Bulgaria; Croatia; Serbia;Moldova; Ucraina)Bugetul proiectului: 3 ml EuroAcţiuni cheie:•Armonizarea i coordonaș rea activită ilor privindț gestionareade eurilorșgenerate de nave pe Dunăre.•Ship Waste System Developement. Dezvoltarea Sistemului de de eurișproduse de nave•Cre terea gradului de con tientizareș șPartener din RM: Agen ia Regională de Dezvoltare SudțA 2.2
 12. 12. A 3.1Vecinătate Sud-Est drumuri de vecinatate sud estica sigureSENSORObiectiv: Asigurarea securită ii peț re elele de drumuri în mod constantț pentrucălătorii din ările europenețParteneri:14 state – Grecia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Moldova, Serbia,Macedonia, Bosnia si Her egovina, Croa ia, Albania, Montenegro, Bulgaria,ț țRomania si UcrainaBuget: 2,7 ml. EuroAcţiuni cheie: eliminarea riscurilor rutiere prin1.Cartografierea riscurilor pe E-rute în toate ările SEE;ț2.Verificare i calificarea siguran ei rutiereș ț până la 15.000 de km de E-rute3. Elaborarea programelor de men inere i reabilitare a drumurilor din regiuneț șPartener din RM:Automobile Club of Moldova

×