South-East Europe (Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova )

358 views

Published on

South-East Europe (Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova )

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

South-East Europe (Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova )

 1. 1. ProgramulTransnațional Sud Estul Europei2007-2013Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica MoldovaBudgetChisinau, Republic of Moldova23 April 2013
 2. 2. Anexa B la Formularul de Cerere vaconţine informaţii despre:Bugetul acţiunii (fila 1), pentru întreaga durată aacţiunii şi pentru primele 12 luni ale acţiunii;Justificarea bugetului (fila 2), pentru întreagadurată a acţiunii şiSuma solicitată de la Autoritatea Contractantăşi alte surse preconizate de finanţare a acţiunii,pentru întreaga durată a acesteia (fila 3).
 3. 3. Costuri eligibile Persoanele angajate în proiect (Resurseumane) Costuri de călătorie şi diurne Echipament şi consumabile Oficiu (cheltuieli de oficiu) Servicii subcontractate Costuri derivate din contract (comunicare,traducere, evaluare) Altele
 4. 4. Costuri neeligibileDatorii şi provizii pentru pierderi sau alte datoriiDobinda datoratăUnităţi (produse) deja finanţate într-un altcadru achiziţionarea terenurilor sau clădirilorPierderile de la ratele de schimbTaxe, inclusiv TVA trecut în contCreditele (împrumuturile către terțele persoane)
 5. 5. Cum de pregătit un buget pentru proiect?• Uitațivă peste lista activităților• Elaborați separat într-un fişier Excell bugetulpreliminar per fiecare activitate pentrupregătirea şi implementarea activității• Includeți datele din bugetul preliminar peractivități în Forma de Buget din Solicitare.
 6. 6. Sfaturi utile !!!Numai costurile necesare pentru implementareaproiectului sunt eligibileBugetul acoperă toate costurile eligibile aleproiectului , nu doar contribuţia de la programBugetul trebuie să fie realProiectul şi organizaţia ce implementează nupot ob ine profit!ț
 7. 7. - Descrierea elementelor trebuie să fie detaliată si toateelementele trebuie impartite în componentele lorprincipale.- Numărul de unităţi şi costul unitar trebuie specificatepentru fiecare componentă în funcţie de indicaţiileoferite.- Se pot insera linii suplimentare in cadrul fiecarui capitolbugetar, inclusiv sub-linii.-Vă rugăm nu ştergeţi nici o linie colorata cu gri şiverificaţi dacă suma totala a bugetului este corectcalculată.- Anul 1 (Year 1) - trebuie completată dacă acţiunea va fidesfăşurată pe o perioadă mai mare de 12 luni.- Bugetul va fi intocmit în Euro, cu 2 zecimale.
 8. 8. Resurse umane (Human Resourses)Buget total proiectAnexa III. Bugetul actiunii1Toţi aniiCosturi3Unitate # unităţiCostunitar(în EUR)Costuri(in EUR)1. Resurse umane        1.1 Salarii (salarii brute, inclusiv asigurările sociale şi altecosturi conexe, personal local)4       1.1.1 Tehnic Pe luna      1.1.2 Administrativ/ personal suport Pe luna      1.2 Salarii ( inclusiv asigurările sociale şi alte costuriconexe, personal expatriat/int.) Pe luna      1.3 Per diems pentru misiuni/ deplasari5       1.3.1 În străinătate (personal desemnat pentru acţiune) Pe zi      1.3.2 Local (personal desemnat pentru acţiune) Pe zi      1.3.3 Participanţi la seminar/conferinţă Pe zi    Subtotal Resurse umane        
 9. 9. Salariile• Salariile trebuie să fie cele practicate în modnormal de organizaţii/instituţii.• Dacă personalul nu lucrează cu norma intreagapentru proiect, procentul trebuie indicat împreunăcu descrierea elementului şi reflectat în numărulde unităţi (nu in costul unitar).• Este recomandat sa se includa sub-linii pentrufiecare funcţie din cadrul echipei deimplementare.• Se indica salariile brute.
 10. 10. Diurna (per diem)• Per diem-urile acoperă cheltuielile de cazare, masa sitransport local la locul unde se desfasoara misiunea.• Calculul per diem-urilor şi ratele aplicabile trebuie să sebazeze pe cele care sunt în mod uzual practicate debeneficiar şi de partenerii săi si să respecte legislaţianaţională în vigoare şi nu trebuie să depăşască nivelurilepublicate de CE la momentul semnării contractului,disponibile pe pagina web:http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementatio
 11. 11. • HG nr. 10 din 5 ianuarie 2012“ Prevederile prezentului Regulament determină modul de delegare şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.”
 12. 12. Transport (Travel)Costuri3Unitate # unităţiCost unitar(în EUR)Costuri(in EUR)2. Transport6       2.1.Transport international Pe calatorie      2.2 Transport local Pe luna      Subtotal Transport        
 13. 13. Cînd completaţi capitolul bugetar, indicaţi locul de plecareşi destinaţia. Dacă nu aveţi la dispoziţie aceste informaţii,introduceti o sumă globalăCosturile de transport acoperă toate acele costuri legatede deplasarea la locul de destinaţie: bilete de autobuz,tren, avion, închiriere maşină, viză, asigurare decălătorie.Transport
 14. 14. Costurile de călătorie nu trebuie să le depăşascăpe cele practicate în mod normal de beneficiar saude partenerii săi, conform legislaţiei naţionale învigoare, după caz.Costuri unitare recomandate: pe zbor, pe călătorie,pe luna, pe contract, pe km (dupa caz).
 15. 15. Echipamente si bunuri (Equipments and Supplies)Costuri3Unitate#unităţiCostunitar(în EUR)Costuri(in EUR)3.Echipamente si bunuri3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehiculePevehicul      3.2 Mobilier, echipamente IT Pe bucata      3.3 Masini, masini-unelte Pe bucata      3.4 Piese/echipamente pentru masini, masini-unelte Pe bucata      3.5 Altele (va rugam specificati)        Subtotal Echipamente si bunuri        
 16. 16. Indicaţi denumirea echipamentelor careurmează să fie achizitionate.Costuri unitare recomandate : pe bucată, pecontract (după caz).
 17. 17. Biroul local (Local office)Costuri3Unitate#unităţiCost unitar(în EUR)Costuri(in EUR)4. Birou local8       4.1 Costuri vehicule9 Pe proiect      4.2 Inchiriere spatiu birou10 Pe luna      4.3 Consumabile – birotica Pe proiect      4.4 Alte servicii (tel/fax,electricitate/incalzire,intretinere/mentenanta)11 Pe proiect      Subtotal Birou local        
 18. 18. Costurile acoperite de acest capitol bugetar sunt eligibile numai dacăbiroul local este operational exclusiv în scopul proiectului şi dacă poate fiprezentată o dovada scrisă in acest sens. În caz contrar, aceste costurivor fi incluse în capitolul bugetar 10 Costuri administrative.Costurile legate de exploatarea vehiculelor ar trebui asociate cu costurilepresupuse de achiziţia unui vehicul dedicat exclusiv proiectului (prevăzutîn buget la linia 3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehicule. În cazcontrar, aceste costuri ar trebui sa fie incluse la capitolul bugetar 10Costuri administrative.Urmeaza a fi achizitionate conform Anexei IV.Numai pentru spaţiile de birou, care funcţioneaza exclusiv în scopulproiectului.
 19. 19. Alte costuri, servicii, contractate (Other Costs/Services)Costuri3Unitate#unităţiCostunitar(înEUR)Costuri(in EUR)5. Alte costuri, servicii 8       5.1 Publicaţii 9Documente       5.2 Studii, cercetare 9Studii,cercetari       5.3 Cheltuieli de audit Rapoarte/contract      5.4 Costuri de evaluare Rapoarte       5.5 Traducere, interpreti Documente      5.6 Servicii financiare (costuri de garantie bancaraetc.) Pe proiect      5.7 Costuri pentru conferinte/seminari9 Conferinte      5.8. Actiuni de vizibilitate10 pagina web      Subtotal Alte costuri, servicii        
 20. 20. Toate serviciile subcontractate oferite de furnizori de servicii in bazaregulilor de achiziţie publică detaliate în Anexa IV ar trebui sa fieindicate în acest capitol.Costuri unitare recomandate: pe unitate, pe serviciu, pe contract(după caz), sau pe proiect în cazul serviciilor financiare.Fiecare proiect trebuie să aloce costuri pentru verificareacheltuielilor. Costurile trebuie sa fie bazate pe preţuri reale de piaţăpentru acest tip de servicii.Costurile pentru conferinţe/seminare includ costurile legate deorganizarea tehnică/logistica a unui eveniment, ex. închiriereaspaţiului, echipamente, traducere, catering, copiere/multiplicare etc.Nu includeţi costuri deja bugetate la alte linii.
 21. 21. Activităţile de comunicare şi vizibilitate ar trebui sa fie planificate şibugetate corespunzător pentru fiecare etapă de implementare aproiectului.Vă rugăm luaţi aminte că Manualul de comunicare şi vizibilitate pentruactivităţile externe ale UE este disponibil la următoarea adresă web:http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm), iarManualul de identitate vizuală al Programului Ro-Ua-Md estedisponibil la adresa de web: http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=332.
 22. 22. Costuri3Unitate # unităţiCost unitar(în EUR)Costuri(in EUR)6. Altele                 Subtotal Altele        7. Subtotal costuri directe eligibile aleproiectului (1-6)        8. Rezerva pentru situatii neprevazute (maximum5% din 8, Subtotal costuri directe eligibile aleproiectului)        9. Costuri directe eligibile totale ale proiectului(7+8)        10. Costuri administrative, indirecte (maximum 7%din 9, costuri directe eligibile totale aleproiectului)        11. Costuri eligibile totale (9+10)        12. – Taxe- Contribu ia în naturaț13. Costurile eligibile totale ale ac iuni (11+ 12)ț
 23. 23. Rezerva pentru situaţii neprevăzute - Sumele din acest capitol trebuiefolosite numai cu autorizarea scrisă prealabilă a Autorităţii Comune deManagement, sub forma unui act aditional la contractul de finantarenerambursabila.Costurile administrative sunt eligibile cu condiţia să nu includă costurialocate unui alt capitol bugetar de costuri directe eligibile.NB: Cand completaţi bugetul, vă rugăm să păstraţi formatul furnizatfără a şterge niciun capitol bugetar. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă cănetransmiterea bugetului actiunii (incluzand fişele Bugetul acţiunii,Justificarea bugetului acţiunii şi Surse de finanţare) in fromatul corectpoate conduce la respingerea solicitării. Beneficiarul este uniculresponsabil de corectitudinea informaţiilor financiare incluse în acestetabele.

×