|21/05/2013 P.1ROLUL BĂNCII ÎN PROMOVAREAEXPORTULUI ŞI SUPORTULIMPORTULUISergiu PERJU, Director Regional NordMobiasbanca G...
| P.2Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490 Riscul politic sau de ţară:• răz...
| P.3 Riscul valutar (de curs de schimb):• fluctuaţiile/ volatilitatea cursurilor de schimb Riscul de preţ:• modificarea...
| P.4 Plată în avans – advance payment - Предоплата Plată la termen – terms payment – Отсроченный платеж Garanţia banca...
| P.5 Sunteţi la prima tranzacţie şi nu cunoaşteţi bine partenerul de afaceri saunu aveţi încredere în el. Partenerul de...
| P.6Garanţia bancară (GB) este un instrument de garantare emis de bancă, la ordinulclientului său, sub forma unui angajam...
| P.7 Garanţie bancară de participare la licitaţie Garanţie bancară de bună execuţie Garanţie bancară de bună plată Ga...
| P.8 Compania EXPORT LTD din Moldova negociază contract de export amărfurilor cu compania IMPORT LTD din România. Livră...
|Banca GarantRomâniaBanca GarantRomâniaBanca avizatoareBanca avizatoareEXEMPLUL 1: GARANŢIA BANCARĂ DE BUNĂ PLATĂIMPORT LT...
| P.10Avantajele utilizării GB de bună plată in tranzacţiile de export: Reducerea riscului comercial, valutar, politic le...
| P.11 EXPORT LTD din Moldova negociază cu IMPORT LTD Rusia livrarea utilajului pentrufabrica de producere a vinului. Liv...
|EXEMPLUL 2: EXPORT - GARANŢIE BANCARĂ DE RETURNAREA AVANSULUIEXPORT LTDMOLDOVAEXPORT LTDMOLDOVAIMPORT LTDRUSIAIMPORT LTDR...
| P.13Avantajele utilizării GB de returnare a avansului: Posibilitatea negocierii condiţiilor avantajoase de plată. Elim...
| P.14Acreditivul documentar (AD) – esteun angajament de plată al unei bănci, emitentă a acreditivului, asumat laordinul ş...
| P.15 Import din China în Moldova a maşinilor: suma contractului 300.000 USD,termen de livrare – 60 zile, termen de plat...
|EXEMPLUL 3: IMPORT – ACREDITIV DOCUMENTARIMPORTATORMOLDOVAIMPORTATORMOLDOVAPRODUCĂTORCHINAPRODUCĂTORCHINAImport din China...
| P.17Avantajele utilizării AD de import: Importatorul realizează tranzacţia timp de 120 zile, fără a utiliza carevamijlo...
| P.18Scontarea acreditivului este operaţiunea de finanţare pe termen scurt, princare banca cumpăra valoarea creanţelor ma...
| P.19 Compania EXPORT LTD Moldova are încheiat cu compania IMPORT LTD Turciacontract de export privind livrarea utilajul...
| P.20Avantajele structurării tranzac iei:ț Realizarea tranzacţiei fără imobilizarea unor fonduri considerabile aleîntrep...
| P.21Prin Incasso, se înţelege manipularea de către bănci a documentelorcomerciale şi/sau financiare, potrivit instrucţiu...
| P.22 Importatorul din Moldova importă marfă din China. Modalitatea de platănegociată iniţial - avans. Marfa ajunge în ...
| P.23Avantajele utilizării incasso-ului documentar: Realizarea tranzacţiei fără imobilizarea unor fonduri considerabile ...
| P.24 Cambia, numită şi trată este un înscris comercial (titlu de credit) carereprezintă un ordin scris şi necondiţionat...
| P.25 Biletul la ordin şi cambia sunt instrumente de credit comercial. Cambiile pot fi trase şi ca o condiţie a acredit...
| P.26 Diminuarea riscurilor aferente tranzacţiilor comerciale de import/export. Posibilitatea de finanţare a tranzacţii...
| P.27MUL UMESC PENTRU ATEN IE!Ț ȚSec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș ț+373 22 256 49021/05/2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolul băncii în promovarea exportului și suportul importului

625 views

Published on

Rolul băncii în promovarea exportului și suportul importului

Published in: Business
 • Be the first to comment

Rolul băncii în promovarea exportului și suportul importului

 1. 1. |21/05/2013 P.1ROLUL BĂNCII ÎN PROMOVAREAEXPORTULUI ŞI SUPORTULIMPORTULUISergiu PERJU, Director Regional NordMobiasbanca Groupe Societe GeneraleConferinţa Internaţională: „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în anul 2020”
 2. 2. | P.2Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490 Riscul politic sau de ţară:• război, revoluţie, lovitură de stat, război civil, grevă• legate de deciziile luate de guverneLicenţele de export/importCerinţe sanitareLegislaţia anti-dumpingEmbargourile comerciale Riscul natural sau de catastrofă:• cutremur, inundaţii, uragane şi furtuni, erupţii vulcanice, explozii, incendii Riscul comercial sau de neplată:• neefectuarea plăţii la scadenţă din cauza dificultăţilor financiare, insolvabilităţii, relei-credinţe• pierderea avansurilor în cazul în care exportatorul nu- i îndeplineşte obligaţiile deșlivrare• anularea tranzacţieiRISCURILE IN COMERŢUL INTERNAŢIONAL21/05/2013
 3. 3. | P.3 Riscul valutar (de curs de schimb):• fluctuaţiile/ volatilitatea cursurilor de schimb Riscul de preţ:• modificarea preţurilor pe piaţa internaţională în raport cu cel stabilit în contract Riscul de fabricaţie sau risc de anularea tranzacţiei:• imposibilitatea pentru exportator de a expedia marfa fabricată Riscul logistic:• grevele din porturi sau blocarea temporară a căilor de transport Riscurile legate de aspecte juridice:• locul de executare a contractului• disponibilitatea unui avocat• dreptul aplicabil în caz de litigiu• calitatea mărfurilor sau serviciilorRISCURILE IN COMERŢUL INTERNAŢIONAL21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 4. 4. | P.4 Plată în avans – advance payment - Предоплата Plată la termen – terms payment – Отсроченный платеж Garanţia bancară - bank guarantee, performance bond, advance paymentguarantee – Банковская гарантия (платежа, возврата аванса,исполнения контракта) Acreditivul documentar - letter of credit - Аккредитив Acreditivul Stand-by – stand-by letter of credit (SBLC) – резервныйаккредитив Incasso-ul documentar – documentary collection – документарноеинкассо Cambia şi biletul la ordin – bill of exchange or promissory note –вексель/тратта/простой вексельROLUL BĂNCII: ACOPERIREA RISCURILOR ŞI SUPORTUL ÎNOPERAŢIUNILE DE EXPORT/IMPORT21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 5. 5. | P.5 Sunteţi la prima tranzacţie şi nu cunoaşteţi bine partenerul de afaceri saunu aveţi încredere în el. Partenerul de afaceri se află în ţară/regiune nestabilă din punct de vederepolitic (ţările asiatice) şi economic (Republica Belorusia). Legislaţia unei sau altei ţări interzice plăţile în avans şi permite importulnumai prin plată la termen sau acreditiv.(ex. Armenia, Republica Belorusia). Tranzacţie de cumpărare-vânzare a mărfurilor conform unei comenziindividuale sau a mărfurilor specifice. Tranzacţie de cumpărare-vânzare a mărfurilor cu preţ nestabil/cu cotaţie labursă (petrol, grâu, zahăr, cafea). Lipsa de mijloace băneşti proprii în cazul tranzacţiilor de intermediere(acreditive transferabile). În cazul tranzacţiilor cu termen amânat de plată, pentru a minimiza riscul deneplată, precum şi pentru a primi mai rapid banii (prin scontarea/vânzareaacreditivelor).CÂND ESTE BINEVENIT DE UTILIZAT ACESTE MIJLOACE?21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 6. 6. | P.6Garanţia bancară (GB) este un instrument de garantare emis de bancă, la ordinulclientului său, sub forma unui angajament irevocabil şi necondiţionat de a plăti o sumăde bani la cererea Beneficiarului.GB nu este un instrument de plată, dar numai de garantare şi finanţare a tranzacţiei.Garanţiile bancare sunt reglementate de către Legislaţia RM şi “Regulile uniforme privindGaranţiile la cerere”, Publicaţia nr. 758 a Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris –“Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG) în vigoare din 1 iulie 2010.CE ESTE GARANŢIA BANCARĂ?21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 7. 7. | P.7 Garanţie bancară de participare la licitaţie Garanţie bancară de bună execuţie Garanţie bancară de bună plată Garanţie bancară de returnare a avansului Garanţie bancară de restituire a unui credit Acreditivul Stand-by (SBLC)PRINCIPALELE TIPURI DE GARANTII21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 8. 8. | P.8 Compania EXPORT LTD din Moldova negociază contract de export amărfurilor cu compania IMPORT LTD din România. Livrările vor avea loc lunar. EXPORT LTD solicită plată în avans, iar IMPORTLTD e gata să cumpere marfa numai cu plată amânată 60 zile, dar este gatasă asigure plata prin GB de bună plată emisă de către o bancă din România. EXPORT LTD acceptă plata amânată, deoarece riscul de neplată esteasigurat prin GB emisă de o bancă din România, riscul de ţară este minim. IMPORT LTD solicită băncii din România emiterea GB prin banca dinMoldova. Banca din Moldova notifică primirea GB către EXPORT LTD. EXPORT LTD efectuează livrarea, la scadenţă IMPORT LTD efectueazăplata. EXPORT LTD iarăşi efectuează livrarea, Import LTD efectuează platala scadenţă. Dacă IMPORT LTD la scadenţă nu achită marfa livrată, EXPORT LTD, cususţinerea băncii din Moldova prezintă cerere de plată în cadrul GB. Banca din România, emitentă a GB, efectuează plata.EXEMPLUL 1. GARANTIE BANCARA DE BUNĂ PLATĂ21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 9. 9. |Banca GarantRomâniaBanca GarantRomâniaBanca avizatoareBanca avizatoareEXEMPLUL 1: GARANŢIA BANCARĂ DE BUNĂ PLATĂIMPORT LTDROMANIAIMPORT LTDROMANIAEXPORT LTDMOLDOVAEXPORT LTDMOLDOVAGarantia bancarăde buna platăGarantia bancarăde buna platăContractComercialContractComercialLivrare bunuri/executare serviciiLivrare bunuri/executare serviciiCerere de emiterea garanţieiCerere de emiterea garanţieiCerere de plataCerere de plataCe prevede:Plata amânată după livrareEmiterea unei garanţii bancare Soluţia: Primirea unei GB emise de o bancă din România (riscul de ţarăeste minim). EXPORT LTD Moldova negociază contract de export a mărfurilor cu companiaIMPORT LTD România. Livrările – lunar. EXPORT LTD solicită plată în avans, iar IMPORT LTD e gata săcumpere marfa numai cu plată amânată 60 zile de la livrare. Dezavantaje pentru EXPORT LTD:• Riscul de neplată• Necesitatea finanţării tranzacţiei la o bancă din Moldova.Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 10. 10. | P.10Avantajele utilizării GB de bună plată in tranzacţiile de export: Reducerea riscului comercial, valutar, politic legate de tranzacţie Posibilitatea de fi mai competitiv pe piaţă prin acordarea de condiţii de platămai avantajoase Posibilitatea finanţării la o bancă locală în condiţii mai avantajoase: rata,cerinţe fată de gajuriAVANTAJE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 11. 11. | P.11 EXPORT LTD din Moldova negociază cu IMPORT LTD Rusia livrarea utilajului pentrufabrica de producere a vinului. Livrările se vor efectua timp de 5 luni în tranşe. Utilajul exportat în Rusia se importă parţial din Italia, iar parţial se produce de EXPORTLTD. Importurile din Italia trebuie achitate la livrare. EXPORT LTD a solicitat plata în avans: pentru a achita furnizorii şi a fi asiguraţiîmpotriva riscului de anulare a contractului. IMPORT LTD este gata să achite livrarea în avans, dar este la prima tranzacţie cuEXPORT LTD şi nu-şi cunoaşte partenerul, deci solicită o GB, că dacă marfa nu va filivrată, îţi vor recupera avansul. EXPORT LTD propune GB de returnarea avansului emisă de o bancă Moldova. În textul garanţiei va fi inclusă clauza, că suma GB va fi redusă cu 100% din sumafiecărei livrări, la prezentarea la banca garant al copiilor Facturii şi CMR, care confirmălivrarea. GB a fost emisă de banca garant, angajamentul băncii fiind asigurat cu avansul primit,intr-un cont special La fiecare livrare de marfă şi prezentare la bancă a facturilor şi CMR, suma GB se vamicşora cu suma livrării respective şi EXPORT LTD va putea primi mijloacele băneştiblocate pentru a fi utilizate pentru achitări cu furnizorii.EXEMPLUL 2. GARANTIE BANCARA DE RETURNARE A AVANSULUI21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 12. 12. |EXEMPLUL 2: EXPORT - GARANŢIE BANCARĂ DE RETURNAREA AVANSULUIEXPORT LTDMOLDOVAEXPORT LTDMOLDOVAIMPORT LTDRUSIAIMPORT LTDRUSIABanca GarantMoldovaBanca GarantMoldovaBanca avizatoareRusiaBanca avizatoareRusiaGaranţia bancară dereturnare a avansuluiGaranţia bancară dereturnare a avansuluiContractComercialContractComercialLivrare bunuri/executare serviciiLivrare bunuri/executare serviciiCerere de emiterea garanţieiCerere de emiterea garanţieiCerere de plataCerere de plataCe prevede:Plata în avans până la livrareEmiterea unei garanţii bancarede returnarea avansului Soluţia: Negocieri plată în avans (total sau parţial) contra garanţieibancare de returnarea avansului emisă de banca din Moldova.Export din Moldova în Rusia a utilajului pentru fabrica deproducere a vinului. Dezavantaje dacă plată la termen:• Riscul de neplată• Riscul de ţară/risc valutar• Necesitatea mijloacelor circulante pentru producere, de obicei creditebancare Varianta ideală – plată în avans.AVANSSec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 13. 13. | P.13Avantajele utilizării GB de returnare a avansului: Posibilitatea negocierii condiţiilor avantajoase de plată. Eliminarea riscului de neplată, riscului de ţară, riscului politic. Posibilitatea utilizării mijloacele băneşti primite în avans pentru a finanţatranzacţia. Nu este necesar de a emite GB pentru fiecare livrare în parte.AVANTAJE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 14. 14. | P.14Acreditivul documentar (AD) – esteun angajament de plată al unei bănci, emitentă a acreditivului, asumat laordinul şi în numele Cumpărătorului,de a plăti Vânzătorului o anumită sumă de bani cu condiţiaprezentării setului de documente stipulat în acreditiv,în conformitate cu condiţiile şi termenii acestuia.AD este reglementat de “Regulile şi Uzanţele privind acreditiveledocumentare”, Ediţia 2007, Publicaţia nr. 600 a Camerei Internaţionale deComerţ din Paris – “The Uniform Customs and Practice for DocumentaryCredits” (UCP).AD este un angajament irevocabil şi nu poate fi anulat sau modificat fărăacordul tuturor părţilor participante.CE ESTE ACREDITIVUL DOCUMENTAR?21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 15. 15. | P.15 Import din China în Moldova a maşinilor: suma contractului 300.000 USD,termen de livrare – 60 zile, termen de plată – 60 zile de la livrare. Exportatoruldin China doreşte sa fie protejat de riscul de fabricaţie, riscul de neplată.Importatorul din Moldova doreşte să fie protejat de riscul comercial (pierderede avans) . Modalitatea de plata care ar asigura interesele ambelor părţi în aceastătranzacţie este acreditivul documentar de import. Cumpărătorului i se aprobă o facilitate de credit sub formă de acreditiv/obligaţie a băncii de a plăti, care de obicei este de 2-3 ori mai ieftină decâtun credit obişnuit. Banca din Moldova deschide acreditiv în favoarea exportatorului din China. Exportatorul chinez livrează marfa şi prezintă documentele la bancă. Banca verifică documentele, le remite importatorului, ca acesta din urmă sa-şi poată ridica marfa din port. Importatorul ridică marfa, o comercializează, iarbanca efectuează plata peste 60 zile de la livrare, acordând clientului creditsau utilizând mijloacele băneşti din contul clientului.EXEMPLUL 3. ACREDITIV DOCUMENTAR DE IMPORT21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 16. 16. |EXEMPLUL 3: IMPORT – ACREDITIV DOCUMENTARIMPORTATORMOLDOVAIMPORTATORMOLDOVAPRODUCĂTORCHINAPRODUCĂTORCHINAImport din China în Moldova a maşinilor:- suma contractului 300.000 USD,- termen de livrare – 60 zile, termen de plată – 60 zile de la livrare.Exportatorul din China doreşte sa fie asigurat că cumpărătorul va lua marfaprodusă special pentru el şi că peste 60 zile de la livrare va primi plata. Modalitatea de plata care ar asigura interesele ambelor părţi înaceastă tranzacţie este acreditivul documentar de import.ContractComercialContractComercialCe prevede:Plata amânată 60 zile, prinAcreditiv emis de banca dinMoldovaBanca emitentă deAcreditiv MoldovaBanca emitentă deAcreditiv MoldovaBanca avizatoareChinaBanca avizatoareChinaSe aprobă o facilitate de credit carede obicei este de 2-3 ori mai ieftinădecât un credit obişnuit .Livrare bunuri/executare serviciiLivrare bunuri/executare serviciiPrezentareaDocumentelorPrezentareaDocumentelorAcreditivAcreditivCerere de deschidereAcreditivCerere de deschidereAcreditivSec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 17. 17. | P.17Avantajele utilizării AD de import: Importatorul realizează tranzacţia timp de 120 zile, fără a utiliza carevamijloace financiare, Importatorul gestionează risc de nelivrare sau livrare întârziată. Exportatorul elimină riscul de neplată din partea cumpărătorului, datorităobligaţiei băncii de a plăti.AVANTAJE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 18. 18. | P.18Scontarea acreditivului este operaţiunea de finanţare pe termen scurt, princare banca cumpăra valoarea creanţelor materializate în acreditiv cu plată latermen.Avantaje operaţiunii de scontare pentru Exportator:- Exportul pe bază de credit devine tranzacţie cash pentru că tranzacţia sefinanţează în proporţie de 100%;- Nu este necesară analiza detaliată a situaţiei financiare a exportatoruluiclientul Mobiasbanca;- Nu este necesară semnarea contractelor de credit, de gaj / fidejusiune.CE ESTE SCONTAREA ACREDITIVULUI?21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 19. 19. | P.19 Compania EXPORT LTD Moldova are încheiat cu compania IMPORT LTD Turciacontract de export privind livrarea utilajului in sumă de 3 MEUR. Contractul este valabiltimp de 6 luni. Condiţiile de plată: 30 % avans, contra garanţiei bancare de returnarea avansului, 70% plată amânată 60 zile prin acreditiv. Banca din Moldova emite garanţie bancară de returnarea avansului în favoareacumpărătorului, cu următoarele clauze cererea de plată poate fi prezentată numai la încasarea în contul EXPORT LTD aavansului la efectuarea livrărilor în cadrul garanţiei, suma garanţiei se va micşora proporţional şiva deveni nulă în cazul micşorării până la 0. Banca cumpărătorului/importatorului deschide acreditiv irevocabil, prin care estegarantată plata în caz de livrare şi prezentare documente conforme. Acreditivul va prevedea prezentarea facturii comerciale care indică livrarea 30 % încontul avansului primit conform garanţiei bancare si 70 % in cadrul acreditivului. EXPORT LTD utilizează avansul pentru procurarea materialelor, energie …, produce şiefectuează prima livrare. Prezintă documentele la Banca din Moldova şi la banca emitentă în cadrul acreditivului. În acest moment suma garanţiei bancare se micşorează proporţional cu suma livrată. Banca emitentă confirmă plata pe acreditiv (în 60 zile). IMPORT LTD poate sconta acreditivul şi primi mijloacele băneşti în avans, dacă arenecesitate.EXEMPLUL 4. TRANZACŢIE DE EXPORT STRUCTURATĂ21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 20. 20. | P.20Avantajele structurării tranzac iei:ț Realizarea tranzacţiei fără imobilizarea unor fonduri considerabile aleîntreprinderii Protejarea de riscul de neplată, riscul comercial, riscul valutar Posibilitatea oferirii condiţiilor avantajoase de plată şi creşterea competitivităţiimărfurilor în comparaţie cu alte companii.AVANTAJE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 21. 21. | P.21Prin Incasso, se înţelege manipularea de către bănci a documentelorcomerciale şi/sau financiare, potrivit instrucţiunilor primite de la ordonator,în scopul: De a obţine plata şi/sau acceptarea documentelor; De a elibera documentele contra acceptării (Documents against acceptance,D/A ) şi/sau contra plăţii lor (Documents against payment, D/P sau Cashagainst documents, CAD) după caz; De a elibera documentele în alte condiţii.Utilizarea incasso-ului este recomandată în următoarele situaţii: Exportatorul cunoaşte suficient de bine importatorul Ţara importatorului prezintă un grad scăzut de risc Marfa poate fi revândută cu uşurinţă, în cazul în care importatorul refuzăplata.CE ESTE UN INCASSO DOCUMENTAR?21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 22. 22. | P.22 Importatorul din Moldova importă marfă din China. Modalitatea de platănegociată iniţial - avans. Marfa ajunge în port timp de 30-45 zile. Plus la aceasta există risculcomercial de pierdere a avansul. Deoarece marfa în port poate fi ridicată numai contra documentului detransport (conosamentul maritim în 3 originale), Importatorul a reuşitnegocierea condiţiilor de plată “DAP/CAD” – “documents againstpayment/cash against payment”. Documentele aferente livrării vor fi remise băncii Importatorului, iar ultima leva transmite Importatorului numai contra plată. Banca este responsabilă căImportatorul sa-şi poată ridica marfa numai dacă efectuează plata.EXEMPLUL 5: INCASSO-ULUI DOCUMENTAR DE IMPORT21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 23. 23. | P.23Avantajele utilizării incasso-ului documentar: Realizarea tranzacţiei fără imobilizarea unor fonduri considerabile aleîntreprinderii Protejarea de riscul de neplată, riscul comercial, riscul valutar Posibilitatea oferirii condiţiilor avantajoase de plată şi creşterea competitivităţiimărfurilor în comparaţie cu alte companii.AVANTAJE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 24. 24. | P.24 Cambia, numită şi trată este un înscris comercial (titlu de credit) carereprezintă un ordin scris şi necondiţionat dat de creditor (trăgător) unei altepersoane, debitorul (tras) de a plăti o sumă de bani, la vedere sau la oanumita scadenta, unui beneficiar. Beneficiarul poate fi creditorul însuşi (trăgătorul) sau o terţa parte. Cândcambia este acceptata de debitor (trasul), ea reprezintă recunoaşterea uneidatorii către trăgător. Biletul la ordin este un înscris comercial (titlu de credit) prin care o persoanănumită emitent (debitorul) îşi asumă obligaţia personală şi necondiţionată săplătească pentru respectivul înscris unei alte persoane numite beneficiar(creditor) o anumită sumă de bani, la o dată fixă numită scadenţă şi într-unloc bine determinat. Biletul la ordin şi cambia pot fi transmise prin gir şi pot fi garantate prin aval.BILET LA ORDIN ŞI CAMBIE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 25. 25. | P.25 Biletul la ordin şi cambia sunt instrumente de credit comercial. Cambiile pot fi trase şi ca o condiţie a acreditivelor. Cambia şi biletul la ordin pot fi vândute şi pot fi transferate dreptul deproprietate prin andosare către un nou beneficiar. O astfel de tranzacţie maieste numită scontare. Avantajul principal al biletului la ordin rezidă în faptul că, la scadenţă, biletulla ordin devine titlu executoriu (România, alte ţări europene).BILET LA ORDIN ŞI CAMBIE21/05/2013Sec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490
 26. 26. | P.26 Diminuarea riscurilor aferente tranzacţiilor comerciale de import/export. Posibilitatea de finanţare a tranzacţiilor la un cost mai redus. Majorarea vânzărilor prin utilizarea diverselor instrumente de plată. Gestiunea eficientă a resurselor financiare. Asistenţă specializată din partea Băncii privind utilizarea instrumentelor.AVANTAJELE UTILIZARII INSTRUMENTELOR DE SECURITIZARE IȘFINAN ARE A TRANZAC IILOR INTERNA IONALEȚ Ț ȚSec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș țTel.: +373 22 256 490 21/05/2013
 27. 27. | P.27MUL UMESC PENTRU ATEN IE!Ț ȚSec ia Finan area Comer ului i Opera iuni Documentareț ț ț ș ț+373 22 256 49021/05/2013

×