REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN ZONELE TURISTICE ALE RDN

918 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN ZONELE TURISTICE ALE RDN

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale<br />și Construcțiilor<br />ADR Nord<br />REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN ZONELE TURISTICE ALE RDN PRIN DEZVOLTAREA AFACERILOR MICI ȘI MIJLOCII<br />Balti-2011<br />
 2. 2. PRIORITATEA 2, Programul 5Proiecte cu impact regional avansat <br />
 3. 3. Zonele turistice din RDN sursa PATN<br />
 4. 4. Obiectiveleproiectului<br />O.G.Sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă din localitățile rurale în activități de meșteșugărit, turism rural și prestare de servicii.<br />O.S.1-Sporirea numărului persoanelor tinere din localitățile rurale care practică activități de meșteșugărit și prestări servicii în zonele turistice;<br />O.S.2-Crearea condițiilor pentru sporirea veniturilor meșteșugarilor și prestatorilor de servicii în zonele turistice din regiunea de nord a R.Moldova;<br />O.S.3-Promovarea meșteșugăritului popular și turismului rural înMoldova.<br />
 5. 5. Date Generale<br />Prioritatea 2.Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;Măsura 2.1Educaţia populaţiei din mediul rural întru diversificarea mijloacelor de trai şi dezvoltarea afacerilor non-agricole în mediul rural.<br />G.Ț. Tinerii fără loc de muncă (șomerii/persoanele neînregistrate la ANOFM) din regiune, care locuiesc în zonele rurale și meșterii populari.<br />Beneficiari:600 de tineri neplasați în cîmpul muncii (predominant șomeri).<br />Durata: 24 luni<br />Parteneri:Ministerul Muncii, Protecției sociale și Familiei, Consiliul r-nal Briceni, Consiliul r-nalRîșcani, Consiliulr-nal Glodeni, Consiliul r-nal Ocnița, Consiliul r-nal Drochia, Consiliul r-nal Florești, Agenția Turismului a R.Moldova. <br />Bugetul:3.740.000 Lei (FNDR)<br />
 6. 6. Activitatiprincipale<br />A.1.Studierea pieții meșteșugărești din mediul rural al zonelor turistice din RDN;<br />A.2.Crearea Centrelor meșteșugărești (incubatoarelor de afaceri) și piețelor meșteșugărești în zonele turistice din RDN;<br />A.3.Instruirea și „incubarea antreprenorilor mici și mijlocii” din mediul rural al zonelor turistice din RDN;<br />A.4.Promovarea meșteșugăritului și turismului rural.<br />
 7. 7. Produseleproiectului<br /><ul><li>7 module de instruire ;
 8. 8. 600 persoane instruite în fiecare din cele 8 zone turistice;
 9. 9. 8 piețe meșteșugărești;
 10. 10. 8 incubatoare de afaceri;
 11. 11. 200 afaceri „incubate”;
 12. 12. Catalogul meșterilor populari;
 13. 13. SITE-ul Centrelor de meșteșugărit;
 14. 14. Buclete promoționale;
 15. 15. Spot publicitar TV;
 16. 16. Ghidul antreprenorului din domeniul turismului rural;
 17. 17. Expoziție națională în sfera meșteșugăritului și turismului rural.</li></li></ul><li>Rezultateleproiectului<br /><ul><li>Cunoștințe temeinice la absolvenți în 7 discipline;
 18. 18. 600 ex-șomeri plasați ca antreprenori;
 19. 19. Volum sporit de vînzări a obiectelor de meșteșugărit popular;
 20. 20. Infrastructură creată pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
 21. 21. Numărul de turiști sporit;
 22. 22. Majorarea numărului de afaceri mici și mijlocii profitabile în regiune;
 23. 23. Meșteșugăritul și turismul rural promovate. </li></li></ul><li>
 24. 24. Activitatea ADR Nord în vederea promovării turismului în RDN<br />Îmbunătățirea proiectelor turistice din POR Nord 2010-2012 și direcționarea acestora spre surse de finanțare naționale și internaționale;<br />Crearea de parteneriate dintre actori regionali cu scopul de elaborare a noi proiecte cu conotație turistică în regiune;<br />Facilitarea promovării traseului turistic „Costești-Bălți-Soroca” prin mobilizarea resurselor locale ale APL-lor din perimetrul traseului și atragerea de resurse financiare din FNDR și fonduri UE.<br />
 25. 25. Proiect transfrontalier de dezvoltare a turismului în RDN<br />Denumirea: „Dezvoltarea traseului turistic Costești – Bălți -Soroca”<br />Aplicantul: ADR Nord<br />Produse: <br /><ul><li>PUZ-le pentru zona de agrement Costești și Soroca elaborate; Proiecte tehnice pentru lucrările de amenajare a teritoriului în zonele turistice de pe traseu elaborate;
 26. 26. 120 km drum din traseul turistic renovat;
 27. 27. 3 centre de consultanță în afaceri turistice (CCAT) inaugurate (imobile reparate și conectate la utilități municipale și comunicații);
 28. 28. 6 obiecte turistice esteticizate;
 29. 29. 4 evenimente de promovare a traseului turistic și atragere de investiții realizate;
 30. 30. 20.000 materiale editoriale tirajate și distribuite; </li></li></ul><li> (continuare)<br />Rezultate: <br /><ul><li>2.000 beneficiari consultați la CCAT anual;
 31. 31. Legături productive dintre APL-ri, ONG-ri și agenți economici din zonele megieșe ale României-Ucrainei și Moldovei stabilite;
 32. 32. Numărul de ÎMM în creștere continuă;
 33. 33. Numărul locurilor de muncă sporește anual în zonele turistice; Numărul de turiști pe traseu în creștere durabilă;
 34. 34. Traseul Costești-Soroca-Bălți inclus în circuitul turistic internațional.</li></ul>Bugetul total: cca 12 mln EURO (3 mln – UE, contribuția asigurată de FNDR – 250.000, APL-ri, FEN, FR – 8,75 mln). <br />
 35. 35. PROGRAM de LUCRU(ex.zonaCostesti)<br />
 36. 36. ACTIVITATI<br />A.1- Inventarierearesurselorimobile (km drum in strarebunasi drum care necesitareparatie; imobileneutilizate care pot fi amenajatepentrucentre de consultanta in afaceri; estimareanecesitatilor de esteticizare a obiectelor de atractieturistica; evaluarea nr.de turisti, care viziteazazonaanual);<br />A.2- Elaborareadocumentelor de planificarenecesaredezvoltariizoneituristice (strategia de dezvoltare a satului; deviz de cheltuieli p/u reparatiaimobilelor; Plan Urbanistic Zonal; deviz de cheltuieli p/u reparatiadrumului; oferte p/u esteticizareaspatiului din perimetrulplajei, toltrelor, muzeului; oferte p/u promovareazoneiprinindicatoaresipanouri informative);<br />A.3- Identificareapartenerilornationalisiinternationali, distribuireasarcinilor de proiect (vizite de lucru in Romania siUcraina);<br />A.4- Estimareacontributieiproprii din bugetul local sicelraional (planificareaacestuia p/u anulviitor);<br />A.5- Desemnarearesponsabililorsarcinilorsitermenilor de executie.<br />A.6- Elaborarea sub-proiectelor p/u finantare din altesurse (FR, FEN samd)<br />
 37. 37. Sediul ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II <br />www.adrnord.md<br />

×