Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012

677 views

Published on

Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raportul de activitate al ADR Nord pentru semestrul 1 din 2012

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Raportul de activitate alAgenţiei de Dezvoltare Regională Nord pentru semestrul I al anului 2012 Ion BODRUG director ADR Nord
 2. 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2012 Actualizarea documentelor de politici regionale de dezvoltare: SDR Nord şi POR Nord; Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare; Implementarea proiectelor regionale; Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea strategiilor/planurilor şi proiectelor regionale; Promovarea potenţialului socio-economic al RDN.
 3. 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord I. Planificare strategică și programare Activităţi Rezultate scontate Actualizarea SDR Nord Proiectul SDR Nord actualizat 90% Actualizarea POR Nord 2010-2012 POR Nord 2010-2012 actualizat 100% Elaborarea POR Nord 2013-2015 POR Nord 2013-2015 elaborat 30%Monitorizarea și evaluarea 1 raport semestrial SDR Nord şi POR Nord elaborat/prezentat CRD Nord 100%Facilitarea procesului de •1 raion asistat înelaborare / actualizare a procesul de actualizareastrategiilor de dezvoltare SDSE, componenta AAC locală (Rîşcani). 50%
 4. 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale Activităţi Rezultate scontate Acordarea asistenței •5 proiecte îmbunătăţite din DUP; actorilor regionali în •8 Note conceptuale dezvoltate şidezvoltarea, identificarea depuse în APP II și promovarea •3 ateliere de informare privindpropunerilor de proiecte Programul operaţional comun (PP) pe prioritățile SDR (POC) Nord 40% •9 anunţuri pe Web cu peste 5500 accesări •5 seminare de informare; Desfășurarea APP II •300 persoane informate 100% (seminare) •55 propuneri proiecte aplicate în cadrul APP II – 36 CF etapa I etapa II -19 CF (2 CF din DUP)
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale Activităţi Rezultate scontate •11 planuri de implementare a Gestionarea și proiectelor actualizate; implementarea •100 de vizite de monitorizare în proiectelor regionale teren;inițiate în 2011, aprobate •11 planuri de finanțare în 2012 și din surse actualizate a proiectelor; externe •20 caiete de sarcini a 34% proiectelor elaborate; •20 rapoarte privind executarea procedurilor de achiziții; •3 proiecte implementate din surse externe de finanțare.
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord III. Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Activităţi Rezultate scontate •13 specialişti instruiţi la activităţi de Dezvoltarea instruire organizate de MDRC, GIZ Instituțională •17 seminare de instruire organizate a ADR Nord de ADR 70% •42 persoane instruite/informate ) în cadrul ADR (angajaţi ai ADR Nord, manageri de proiecte, aplicanţi)Informarea și instruirea membrilor CRD Nord •2 seminare de instruire; 70% •36 participanţi informaţi/instruiţi. Facilitarea schimbului de experienţă pentru membrii ADR Nord şi CRD Nord • 4 vizite de studiu peste hotare 100%
 7. 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord IV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa Activităţi Rezultate scontate Promovarea -1 for economic organizat;potențialului Regiunii -200 participanţi la forul Nord economic; 100% - 1 Ghid investiţional elaboratPromovarea proiectelor - 65 comunicate, note de presă, implementate și a noutăți plasate lunar pe site-ul potențialului Regiunii Agenției, alte canale. Nord, conform - priorităților SDRN 50%
 8. 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordIV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa Rezultate scontate Activităţi - 97 de publicaţi pe site-ul Agenției şi 10 canale de comunicare pe Internet. Îmbunătățirea -6 buletine electronicecomunicării cu APL, informative lunare, difuzate la partenerii interni și peste 250 de abonați. externi, ADR - 3 conferinţe de presă 50% - Ziua uşilor deschise: cu ocazia Zilei Europei la Bălţi - 11 ieşiri la emisiunile TV - 20 ieşiri la posturile de radio - 24252 accesări a paginii Web
 9. 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare Activităţi Rezultate scontateCooperare cu partenerii •2 Studii/cercetări comuneregionali de dezvoltare: • 2 activităţi de instruire a•Universitatea de Stat „A. Russo” actorilor regionali•ONG din RDN; •1 for economic desfăşurat•ODIMM, ZEL Bălţi •1 acord de colaborare semnat•AITT – 70% •2 proiecte implementateCooperare cu partenerii •2 ateliere de instruireinternaţionali de dezvoltare •5 operatori Instruiţi •GIZ • 6 experți contractaţi (APPII) •SIDA •1 cap. AAC a SDSE r. Rîşcani 50% actualizat •1SDR Nord actualizatCooperare transfrontalieră•ADR Vest din România 1 For economic desfăşurat 50%
 10. 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Concluzii Semestrul I al anului 2012 a fost o perioadă fructuoasă pentru activitatea ADR Nord, avînd:  Gradul de implementare a proiectelor regionale de 34,3%  Gardul de îndeplinire a activităţilor planificate este de 67,8%. Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea regională. În comparaţie cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităţilor organizate şi a nivelului de implementare a proiectelor. De asemenea, APL din RDN s-au manifestat mai activ vizavi de activitatea Agenţiei, fiind stabilite relaţii favorabile de conlucrare cu preşedinţii de raioane, primarii, precum şi cu membrii CRD Nord.
 11. 11. Sediul ADR Nord :mun. Bălți, Piața VasileAlecsandri, nr.8, etaj II www.adrnord.md Vă mulțumim pentru atenție !

×