Successfully reported this slideshow.
Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale     2011 - 2012
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012     Ce este Programul Bunelor Practici?•  Programul Bunelor Practici a fost l...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012   Ce urmărește Programul Bunelor Practici?•  Aprecierea și promovarea autorităţ...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012       Care este echipa Programului? •  Consiliul Europei asigură suportul f...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012            Secțiunile de aplicare  Buna Guvernare: participarea cetăţ...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012      Dezvoltarea socio-economică locală:         performanţe și realiz...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012         Modele de succes  privind eficientizarea energiei în comunitate B...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012        Managementul performant        al serviciilor publice locale...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Criteriile de selectare a Celei mai Bune Practici   •  INIȚIATIVĂ   •  INO...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Procedura de selectare a Celei mai Bune Practici  1. Grupul Coordonator al Program...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012          Ceremonia de Premiere •  Autorităţile publice locale cu Statutu...
Programul Bunelor Practici 2011 - 2012          Modalitatea de aplicare•  Autoritățile locale vor depune formul...
Mulțumim pentru atenție!   Pentru mai multe detalii  - accesați http://viitorul.org/- contactați-ne la (+ 373 22) 22 ...
Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012

455 views

Published on

Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012

 1. 1. Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012
 2. 2. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Ce este Programul Bunelor Practici?• Programul Bunelor Practici a fost lansat în 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID și IDIS “Viitorul”;• Implementat în 2005, 2006, 2007, 2008 , 2010 și 2012;• În perioada 2005 –2010, au fost depuse peste 250 practici de succes și astfel, majoritatea raioanelor din Republica Moldova au avut șansa de a le fi recunoscute meritele și realizările inedite;• Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Locale din Moldova promovează bunele practici și proiectele de succes care înregistrat un impact semnificativ.
 3. 3. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Ce urmărește Programul Bunelor Practici?• Aprecierea și promovarea autorităţilor locale• Consolidarea capacităților administrative• Fortificarea autonomiei locale• Eficientizarea serviciilor publice• Promovarea cooperării• Realizarea schimbului de idei cu instituţiile administraţiei centrale• Crearea unei societăţi civile puternice și durabile
 4. 4. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Care este echipa Programului? • Consiliul Europei asigură suportul financiar • IDIS Viitorul" este responsabil pentru implementarea Programului • Coordonatorul de proiect, în numele Anei-Maria Veverița • Grupul Coordonator are rolul de a monitoriza și evalua implementarea Programului Bunelor Practici, de a superviza evaluarea și selectarea celor mai bune practici • Panelul Consultativ al Grupului Coordonator include un grup de experţi independenţi în cele patru secțiuni ale Programului • Experții locali: Anatol Moldovan, Vlad Catlabuga și Liubomir Chiriac oferă suport cu privire la domeniile-cheie ale Programului
 5. 5. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Secțiunile de aplicare Buna Guvernare: participarea cetăţenească și parteneriate comunitare de succes Bunele practici ale acestei secțiuni fac referință la: 1. Transparența și comunicarea cu societatea civilă 2. Participarea cetățenească 3. Etica publică 4. Utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale moderne 5. Cooperare
 6. 6. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Dezvoltarea socio-economică locală: performanţe și realizăriBunele practici ale acestei secțiuni fac referință la:1. Crearea mediului investițional avantajos și atragerea investițiilor în comunitate2. Inițierea și dezvoltarea afacerilor locale3. Instruirea și dezvoltarea antreprenoriatului local4. Reducerea sărăciei în familii social-vulnerabile5. Crearea locurilor noi de muncă
 7. 7. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Modele de succes privind eficientizarea energiei în comunitate Bunele practici ale acestei secțiuni fac referință la: 1. Inițierea și implementarea proiectelor durabile de eficiență energetică 2. Utilizarea eficientă a surselor regenerabile de energie 3. Reducerea cheluielilor pentru întreţinerea instituţiilor publice 4. Iluminat public performant
 8. 8. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Managementul performant al serviciilor publice locale Bunele practici prezentate la această secțiune se vor referi la: 1. Dezvoltarea serviciilor publice performante 2. Perfecționarea funcționarilor și aleșilor locali privind prestarea serviciilor publice 3. Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii locale 4. Asigurarea unui management performant al activității administrative
 9. 9. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Criteriile de selectare a Celei mai Bune Practici • INIȚIATIVĂ • INOVAȚIE • EFICIENȚĂ • RELEVANȚĂ • PARTICIPARE • UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR • IMPACT • DURABILITATE
 10. 10. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Procedura de selectare a Celei mai Bune Practici 1. Grupul Coordonator al Programului va evalua formularele de participare și va pregăti o listă preliminară a autorităţilor locale solicitante a Statutului Celei mai Bune Practici; 2. Autoritățile locale selectate vor fi vizitate în perioada mai – iunie 2013; 3. Autorităţi publice locale vor fi invitate să prezinte bunele lor practici în cadrul unui eveniment public organizate la sfârşitul lunii octombrie 2013; 4. În urma acestor prezentări şi a vizitelor anterioare, membrii Grupului Coordonator vor selecta autoritățile publice locale cărora le va fi acordat Statutul „Autoritatea cu Cea mai Bună Practică” în domeniul în care a fost implementată practica.
 11. 11. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Ceremonia de Premiere • Autorităţile publice locale cu Statutul Celei mai Bune Practici vor fi premiate în cadrul unei Ceremonii Naţionale ; • Ceremonia va avea loc în octombrie 2013; • La Ceremonie vor participa reprezentanţi ai Guvernului Republicii Moldova, ai Consiliului Europei, ai Grupului Coordonator, ale autorităților locale şi ai altor parteneri ai Programului; • Ceremonia de Premiere va fi o oportunitate pentru toate autorităţile publice locale să comunice publicului larg realizările lor de succes.
 12. 12. Programul Bunelor Practici 2011 - 2012 Modalitatea de aplicare• Autoritățile locale vor depune formularul de participare la concursul pentru Statutul Celei mai Bune Practici pentru una din cele patru secțiuni• Pentru a participa la concurs, practica locală trebuie să fie implementată în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012• Formularul va fi transmis până la 1 MAI 2013 pe adresa poștală a IDIS “Viitorul” sau prin e-mail la ana.veverita@gmail.com
 13. 13. Mulțumim pentru atenție! Pentru mai multe detalii - accesați http://viitorul.org/- contactați-ne la (+ 373 22) 22 18 44

×