PROGRAME EUROPENE / turism

1,144 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,144
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
203
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PROGRAME EUROPENE / turism

 1. 1. Ministerul Dezvoltării <br />Regionale și Construcțiilor<br />Agenția de Dezvoltare Regională Nord<br />PROGRAME EUROPENE <br />Liuba BARANCEANU,<br />specialist în elaborarea, implementare <br />și monitorizarea proiectelor,<br />ADR Nord, MDRC<br />Tel. (231) 2 56 46<br />
 2. 2. Tipuri de politici şi programe<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded<br />project <br />Politici interne Programe Comunitare de Acţiune<br />Politica regională Fonduri Structurale<br /> Obiective, Programe Operaţionale <br />Politica de extindere Programe de pre-aderare <br />Politica de vecinătate Programul European de Vecinatate Politica de cooperare externă Instrumente tematice, geografice<br />
 3. 3. EU funded <br />project <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Strategia UE 2020<br />Noi provocări<br />Noi obiective<br />Noi abordări<br />
 4. 4. ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded<br />project <br />Strategia UE 2020 – noi provocări<br />Criza economică şi financiară<br />Schimbările climatice<br />Schimbările demografice<br />
 5. 5. Strategia UE 2020 – noi obiective<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded <br />project <br />Creşterea bazată pe cunoaştere ca factor generator de valoare - elementele care fac diferenţa sunt educaţia şi cercetarea, inovarea şi creativitatea<br />Dezvoltarea competenţelor în cadrul unei societăţi favorabile incluziunii – competenţele reprezintă un element-cheie<br />Crearea unei economii competitive, conectate și mai ecologice – introducerea internetului de mare viteză, dezvoltarea unor infrastructuri de transport şi energie inteligente şi moderne<br /> Implică regândirea politicii de transport – o mai bună integrare a reţelelor de transport, crearea de alternative la transportul rutier, promovarea tehnologiilor nepoluante şi modernizarea infrastructurii.<br />
 6. 6. EU funded <br />project <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Strategia UE 2020 – noi abordări<br />7 iniţiative<br />„O Uniune a inovării”<br />„Tineretul în mișcare”<br />„O agendă digitală pentru Europa”<br />„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”<br />„O politică industrială adaptată erei globalizării”<br />„O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”<br />„Platforma europeană de combatere a sărăciei”<br />
 7. 7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RDN<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded <br />project <br />Prioritățile de Dezvoltare Regională<br />1. Reabilitarea infrastructurii fizice;<br /> 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltăriisectorului privat;<br />3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a<br />atractivităţii turistice.<br />
 8. 8. Prioritatea 3Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice<br />Măsura 3.1<br />Promovarea practicilor prietenoase mediului, agriculturii ecologice şi a tehnologiilor non-poluante<br />Măsura 3.2<br />Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a deşeurilor nereciclabile<br />Măsura 3.3<br />Diminuarea impactului variabilităţii climei, sporirii frecvenţei hazardelor naturale şi efectului degradării solurilor<br />Măsura 3.4<br />Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor in circuitele turistice internaţionale<br />
 9. 9. ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded <br />project <br />PROGRAME /<br />FONDURI INVESTIȚIONALE – INSTRUMENTE <br />PENTRU <br />ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR<br />
 10. 10. 10<br />De la TACIS CTF<br /> la IEVP CTF<br />EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />
 11. 11. 11<br />Progrese de la TACIS CBC<br /> la ENPI CBC<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded<br />project<br />
 12. 12. 12<br />PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN Ro-Ua-Md<br />EU funded project <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Buget comun: € 126.7 mil. Euro<br />3 state partenere: 1 SM şi 2 SP <br />Aria de acoperire: <br />România ( judeţele: Botosani, Suceava, Iasi, Vaslui, Galaţi, Tulcea )+regiune adiacentă (Brăila), <br />Republica Moldova (întreg teritoriul), <br />Ucraina(regiunile Chernivetska, Odesska)+ regiuni adiacente (Ivano-Frankivska, Ternopilska, Khmelnitska şi Vinnitska)<br />Structuri de management: <br /> ACM (MDRT România), <br /> STC (Suceava si Iaşi)<br /> Oficii antene ale STC:<br /> Ucraina (Cernăuţi,Odessa)<br /> Republica Moldova (Chişinău)<br />
 13. 13. 13<br />Program Operaţional Comun<br />Ro-Ua- Md 2007-2013<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 14. 14. Program Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013<br />14<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Buget comun : € 21 mil. Euro<br />8ţări partenere : 3 SM, 1 stat candidat, 4ţări terţe <br />Aria eligibilă: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, <br />Structuri de management:<br /> - ACM (MTDR România), <br /> - JTS Bucureşti <br /> - PNC în fiecare stat partener <br />
 15. 15. 15<br />Program Operaţional Comun <br />Bazinul Mării Negre 2007-2013<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 16. 16. 16<br />Program Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-est 2007-2013<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />16ţări partenere: SM, ţări candidate, candidaţi potenţiali şi ţări terţe <br />206.7 m € budget disponibil (2 m € pentru Ucr. şi Moldova din fondurile ENPI)<br />Regula de flexibilitate pentru ţările ENPI - 10%<br />Structuri de management: <br /> - ACM (ADR Ungaria) <br /> - JTS Budapesta <br /> - PNC în fiecare stat partener <br />
 17. 17. 17<br />Criterii de eligibilitate:<br />cine poate fi solicitant?<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br /><ul><li>să fie persoane juridice şi
 18. 18. să fie organizaţie non-profit şi
 19. 19. să fie organizaţii precum: organizaţii non-guvernamentale, operatori din sectorul public, autorităţi locale/regionale şi
 20. 20. să fie localizată în aria de acoperire a Programului şi
 21. 21. să fie direct responsabili pentru pregătirea şi gestionarea acţiunii cu partenerii lor,
 22. 22. să dispună de resurse de finanţare stabile şi suficiente pentru a asigura continuitatea organizaţiei lor pe toată durata proiectului şi pentru a juca un rol оn finanţarea acestuia şi
 23. 23. să fie înregistraţi şi localizaţi în aria programului</li></ul>Notă: instituţiile private şi partidele politice nu sunt eligibile în contextul programului <br />
 24. 24. Program Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-est 2007-2013<br />18<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 25. 25. Criterii de eligibilitate:<br />principiul parteneriatului<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Proiectele se elaborează în comun de partenerii:<br />POC Ro-Uk-Mo<br />Este necesar cel puţin un partener din România şi un <br /> partener din Republica Moldova şi/or Ucraina. <br />POC BMN <br />Este obligatoriu existenţa a cel puţin un partener dintr-un stat membru al UE , a unui partener din Turcia şi un partener dintr-un stat terţ. Optim: proiectele cu 3 parteneri din 3 state diferite <br />PCT SEE<br />Este obligatoriu cel puţin un partener dintr-un stat membru al UE şi doi parteneri din state terţe. Optim: 7 parteneri din 4 state diferite <br />
 26. 26. 20<br />Tipurile de proiecte <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 27. 27. Criterii de eligibilitate: mărimea granturilor ce pot fi acordate, în conformitate cu primul apel de propuneri de proiecte, Program RO-UA-MD 2007-2013<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 28. 28. 22<br />Criterii de eligibilitate: mărimea granturilor ce pot fi acordate, în conformitate cu primul apel de propuneri de proiecte, Program BMN 2007-2013<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 29. 29. Criterii de eligibilitate:<br />principiul co-finantării <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />23<br />
 30. 30. 24<br />Criterii de eligibilitate :<br />perioada de implementare<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 31. 31. 25<br />Lista indicativă a cheltuieliloreligibile<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br /><ul><li>Cheltuieli cu personalul;
 32. 32. Cheltuieli de transport şi deplasere;
 33. 33. Cheltuieli pentru achiziţionarea sau închirierea echipamentelor,
 34. 34. Costuri pentru servicii şi lucrări
 35. 35. Cheltuieli pentru informare şi publicitate,
 36. 36. Cheltuieli pentru traduceri
 37. 37. Cheltuieli pentru consumabile;
 38. 38. Costuri pentru audit,
 39. 39. Cheltuieli pentru comisioane bancare.</li></li></ul><li>26<br />Ce nu poate fi finanţat din cadrul proiectului. <br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />- Taxe vamale, TVA; <br />- Datorii şi alte pierderi; Amenzi;<br />- Dobânda datorată;<br />- Categorii de cheltuieli deja finanţate într-un alt cadru;<br />- Achiziţionarea terenurilor sau a clădirilor;<br />- Pierderile provenind schimbul de curs valutar;<br />- Împrumuturi acordate unor terţe părţi;<br />- Activităţi cu caracter politic şi religios<br />
 40. 40. 27<br />Licitaţia pentru propuneri de proiecte: elemente principale<br />,<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Deschisă pentru toate prioritătile si domeniile de interventie<br />Proceduradeschisa competitivă in conformitate cu Programul Operaţional şi PRAG <br />In două etape <br />Documente relevante:<br /><ul><li>Anuntul de lansare a cererii de propuneri de proiecte
 41. 41. Ghidul aplicantului
 42. 42. Formularele de solicitare a finanţării</li></li></ul><li>28<br />Cerere de propuneri de proiecte: pas cu pas<br />EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Definirea principalelor elemente ale cererii<br />Idee, Parteneriat, Rezulat <br />Lansarea licitaţiei <br />Aproximativ 7 luni<br />Depunerea Notei Conceptuale, STC<br />Evaluare Etapa I. <br />Depunerea aplicaţiei, STC<br />Al doilea pas<br />Evaluarea Etapa II:<br />Evaluarea tehnică<br />Aprobarea CM<br />
 43. 43. 29<br />Criterii de succes<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Criterii de succes ! <br />
 44. 44. Proiect ”Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşeni”<br />EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />30<br />Obiectiv:<br />Intensificarea cooperării transfrontaliere prin crearea oportunităţilor investiţionale în zona turistică traversată de drumul naţional Hânceşti-Leuşeni<br />Locaţie: <br />Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, localităţi din Raionul Hânceşti <br />Buget:456410,3 Euro <br />Contribuție CE: 74,91 %<br />
 45. 45. EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Programe cu finanțare directă de la Comisia Europeană<br />
 46. 46. EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Caracteristicile unui program <br />de finanţare directă<br /><ul><li> un instrument motivant pentru parteneriate europene;
 47. 47. mulţi beneficiari;
 48. 48. acoperă diferite sectoare de activitate;
 49. 49. este adoptat pentru mai mulţi ani;
 50. 50. este administrat direct de Comisia Europeană.</li></li></ul><li>Comisia Europeană<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 51. 51. EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />Principalele programe <br />2007 - 2013<br />
 52. 52. PROGRESS – imagine website<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 53. 53. Life+<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 54. 54. Civil Protection<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 55. 55. Marco PoLo II – imagine website<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 56. 56. Youth in Action – imagine website<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 57. 57. MEDIA 2007<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 58. 58. Culture 2007<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 59. 59. Competitiveness and Innovation<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />
 60. 60. Potențialii beneficiari<br /><ul><li> Programele sunt deschise organismelor publice sau private, actorilor </li></ul>sau instituțiilor înregistrate în Uniunea Europeană. <br /><ul><li> Propunerile de proiecte pot fi depuse fie de un singur beneficiar, fie de un parteneriat care include un beneficiar coordonator și unul sau mai mulți beneficiari asociați.
 61. 61. Beneficiarii pot fi organisme/actori la nivel național sau transnațional, dar acțiunile trebuie să se desfășoare exclusiv pe teritoriul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.</li></ul>ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Criterii de eligibilitate<br /><ul><li> Proiectele trebuie să fie de interes european și să aibă o contribuție importantă în îndeplinirea obiectivelor generale ale programului;
 62. 62. Proiectele trebuie să fie coerente și fezabile din punct de vedere tehnic și financiar și vă ofere cea mai bună valoare pentru bugetul utilizat;
 63. 63. Alte criterii in functie de tipul de program pentru care se va aplica.</li></li></ul><li>ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />Unde se anunţă cererea de proiecte<br /><ul><li> Jurnalul Oficial al UE;
 64. 64. Website-urile DG-urilor;
 65. 65. Website-urile create special pentru programe.</li></li></ul><li>Dezvoltare Durabilă<br />EU funded project<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />“Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor”<br />(Raportul WCED, Brundtland).<br />
 66. 66. Vă mulțumim pentru atenție!www.adrnord.md<br /> CONTACTE<br /> ADR Nord<br /> Piața Vasile Alecsandri, 8A<br /> Mun. Bălți, MD-3100<br /> Republica Moldova<br /> Liuba Baranceanu<br /> Tel. (231) 2 56 46<br /> GSM: +373 690 51 199<br /> e-mail: liuba.baranceanu@adrnord.md<br />ADR Nord<br />R. Moldova<br />EU funded project<br />

×