Prezentare riscani 25.04.2012

994 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare riscani 25.04.2012

 1. 1. PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN RAIONUL RÎŞCANI Project: Modernization of Local Public Services in the Republic of MoldovaPrezintă ing. Panuş Pavel 25 aprilie 2012
 2. 2. Strategia raională privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare STRATEGIA RAIONALĂ Unitatea de Monitorizare APL- APL- APL- APL-STRATEGIA STRATEGIA STRATEGIA STRATEGIA LOCALĂ LOCALĂ LOCALĂ LOCALĂ 26.04.12 Seite 2
 3. 3. Bazinele hidrografice a r.Prut si Răut(Nistru) 26.04.12 Seite 3 3 Seite
 4. 4. Dezvoltarea regională a serviciilor de alimentare cu apăşi canalizare a raionului Rîşcani pe bazine hidrografice 26.04.12 Seite 4 4 Seite
 5. 5. Obligaţiunile principale ale R.Moldova privind implementarea prevederilor Protocolului1. Elaborarea, aprobarea şi publicarea indicatorilor ţintă şi a termenilor de implementare a acestora în termen de 2 ani de la momentul aderării R.Moldova la Protocol;2. Indicatorii ţintă trebuie să asigure implementarea prevederilor Protocolului;3. Raportarea implementării prevederilor Protocolului cu o periodicitate stabilită de către Secretariatul Mixt WHO/UNECE – 3ani, către întrunirile Părţilor de Protocol; 26.04.12 Seite 5 5 Seite
 6. 6. “Protocolul de la Londra” – Apa şi Sănătatea Protocol on Water and Healt to the Water Convenţion Was adopted in London,1999 R.Moldova ratifică acest Protocol prin Legea nr.207-XVI din 29.07.2005 şi devine parte a lui din 15.12.2005; Măsuri prioritare în temeiul Protocolului:• Îmbunătăţirea epurării apelor uzate;• Majorarea accesului populaţiei urbane şi rurale la surse de apă potabilă;• Elaborarea planurilor privind securitatea apei potabile;• Consolidarea măsurilor care contribuie la gestionarea integrată a resurselor de apă, inclusiv Planuri de gestionare a bazinelor hidrografice;• Menţinerea în stare relativ bună a sistemului existent la bolile condiţionate de apă 26.04.12 Seite 6 6 Seite
 7. 7. Indicatorii-ţintă aprobaţi de R.Moldova în conformitate ci Articolul 6 al Protocolului1. Asigurarea calităţii apei potabile;2. Reducerea numărului de izbucniri epidemice şi de înbolnăviri condiţionate de apă;3. Rata de acces a populaţiei la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă potabilă;4. Rata de acces a populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie;5. Nivele de eficienţe pe care trebuie să le asigure sistemele colective (centralizate) de alimentare cu apă potabilă şi de sanitaţie; 26.04.12 Seite 7 7 Seite
 8. 8. Indicatorii-ţintă aprobaţi de R.Moldova în conformitate ci Articolul 6 al Protocolului (continuare)1. Îndepărtarea sau reutilizarea nămolului de la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate sau de la alte sisteme de sanitaţie. Calitatea apelor uzate epurate folosite pentru irigare cu respectarea recomandărilor OMS;2. Calitatea apelor folosite ca surse de apă potabilă, care sunt general accesibile pentru imbăiere, acvacultură şi piscicultură;3. Aplicarea bunelor practici recunoscute în domeniul managementului apelor închise folosite pentru îmbăiere;4. Depistarea şi asanarea locurilor intens poluate ce pot afecta negativresursele acvatice ce nimeresc sub incidenţa Protocoluluişi pot constitui surse de înbolnăvire; 26.04.12 Seite 8 8 Seite
 9. 9. Indicatorii-ţintă aprobaţi de R.Moldova în conformitate ci Articolul 6 al Protocolului (continuare)1. Eficienţa sistemelor de exploatare raţională, proiectare, protecţie şi utilizare a resurselor acvatice, inclusiv aplicarea bunilor practici recunoscute pentru reducerea poluării;2. Periodicitatea publicării informaţiei privind calitatea apei potabile şi a altor ape incluse ca indicatori ţintă. 26.04.12 Seite 9 9 Seite
 10. 10. strategia raională-direcţii de acţiune Aprobarea conceptuală a schemelor de alimentare cu apă a localităţilor ; Elaborarea studiului de fezabilitate pentru clusterul”Prut”; Analiza şi evaluarea documentaţiei tehnice existentă pentru clusterul “Nistru”; Aprobarea conceptului privind managmentul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru fiecare din clustere; Definirea şi stabilirea cadrului instituţional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii managementului serviciilor comunale de utilităţi publice; Crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor comunale; 26.04.12 Seite 1010 Seite
 11. 11. Schema de alimentare cu apa Nistru  Or.Rîşcani, şi satele: 1.Singureni; 2.Corlăteni; 3.Grinăuţi; 4.Cebanovca; 5.Ceparia; 6.Aluniş; 7.Slobozia 8.Recea, 9.Recea; 10.Sverdiac; 11.Şumna;1 2.Bulhac; 13.Răcăria; 14.Uşurei; 15.Nihoreni, 16.Bălanul Nou, 17.Borosenii Noi; 18.Moşeni; 19.Vasileuţi; 20.Mihailenii Noi; 21.Mihaileni, 22.Ramazan; 24.Malinovscoie; 25.Lupăria. 26.04.12 Seite 1111 Seite
 12. 12. Schema de alimentare cu apă Prut  Or.Costeşti şi satele: 1.Proscureni;2.Pascauti; 3.Damascani; 4.Duruitoarea Veche; 5.Alexandresti; 6.Cucuietii Noi; 7.Cucuietii Vechi; 8. Ivanesti; 9.Şaptebani; 10.Galaseni;11.Malaiesti; 12.Pociumbeni; 13.Pociumbauti; 14.Druta; 15.Duruitoarea Noua; 16.Dumeni 17.Văratic; 18. Horodişte 19. Zăicani; 20.Pîrjota 21.Hiliuţi; 22.Petruşeni 23.Reteni; 24.Reteni Vasiliuţi 25. Branişte; 26.Avrameni 26.04.12 Seite 1212 Seite
 13. 13. Schema de alimentare cu apă din sursa r.Prut 26.04.12 Seite 1313 Seite
 14. 14. Criterii şi indicatori care au stat la baza calculelor1. Cerere de consum apă potabilă – 108l/per/zi;2. Nivelul de acces la apă potabilă a populaţiei – 75%;3. Cerere de evacuare apă uzată menageră – 75l/per/zi;4. Nivelul de racordare la sistem de canalizare – 45%;5. Contribuţia populaţiei pentru realizarea investiţiei – 2000lei/gospodărie;6. Durata de realizare a investiţiei: Elaborarea studiului de fezabilitate: 6 luni – anul 2012; Elaborarea proiectului tehnic: 10 -12 luni – anul 2013; Realizarea investiţiei: 3 ani – 2014-2017. 26.04.12 Seite 1414 Seite
 15. 15. Indicatorii-ţintă (previzionare) privind accelerareadezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Rîşcani1. Rata de acces a populaţiei la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2017 : – 95% (79.5%) din populaţia urbană; – 35% din populaţia rurală;Rata de acces a populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie pînă în anul 2017:– 60 % (49.35%) din populaţia urbană;– 8÷12 %( 0%) din populaţia rurală; 26.04.12 Seite 1515 Seite
 16. 16. Dezvoltarea serviciilor de canalizare în clusterul “Prut”  Clusterul 1: Zîicani, Pîrjota, Hiliuţi, Sturzeni, Alexandreşti;  Clusterul 2: Pocimbăuţi, Pociumbeni, Horodişte, Văratic, Duruitoarea Nouă;  Clusterul 3: or.Costeţti, Petruşeni, Duruitoarea Veche, Păscăuţi, Dămăşcani, Proscureni;  Clusterul 4: Reteni, Reteni- Vasiliuti, Branişte, Avrameni;  Clusterul 5: Şaptebani, Mălăeşti, Gălăşeni; 26.04.12 Seite 1616 Seite
 17. 17. Valoare investiţiilor 140 000 132 419 120 000 103 474 100 000mii MDL 80 000 64 194 60 000 48 297 40 000 20 000 13 289 0 Tratarea apei Transportarea Retele apa Retele Epurare apei intravilan canalizare intravilan 26.04.12 Seite 1717 Seite
 18. 18. Valoare investiţiilor pentru construcţia infrastructurii de canalizare şi epurarea apelor uzate 70,0 61,3 60,0 50,0milioane MDL 40,0 28,9 27,2 30,0 20,0 11,9 13,1 12,7 8,7 8,1 6,3 10,0 2,4 0,0 Cluster nr.1 Cluster nr.2 Cluster nr.3 Cluster nr.4 Cluster nr.5 retele canal epurare 26.04.12 Seite 1818 Seite
 19. 19. Repartizarea surselor de finanţare a necesarului de 2% investiţii 1% 5% 1% Donatori internat 2% 2% FNDR3% FISM 2 FEN Buget de stat Buget raional Buget local 83% Contribuţia cetăţenilor 26.04.12 Seite 1919 Seite
 20. 20. Plan de acţiuni şi măsuri în vederea elaborării strategiei 1. Elaborarea şi aprobarea prin HCL a ,,Strategiei regionale (raionale)” privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare; 2. Elaborarea studiului de fezabilitate privind alimentarea cu apă şi canalizare a clusterului “Prut”; 3. Inventarierea surselor de alimentare cu apă subterane, indiferent de forma de proprietate, întocmirea unui plan de acţiuni privind conservarea sau tamponarea puţurilor abandonate, reabilitarea şi întreţinerea corespunzătoare a celor cu proprietar; 4. Acordarea de consultanţă consiliilor locale orăşeneşti şi comunale privind cooperarea intercomunală în operarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare; 26.04.12 Seite 2020 Seite
 21. 21. Plan de acţiuni şi măsuri în vederea elaborării strategiei(continuare)1. Elaborarea strategiilor locale incluzând parametrii ce trebuie atinşi şi prioritizarea acestora;2. Aprobarea prin HCL a strategiilor locale şi a planurilor de implementare aferente;3. Crearea / actualizarea cadrului instituţional;4. Înfiinţarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor comunale de utilităţi publice în toate oraşele şi comunele raionului Rîşcani;9. Prioritizarea opţiunilor de dezvoltare a SAAC;10.Evaluarea şi modernizarea proiectelor de investiţii; 26.04.12 Seite 2121 Seite
 22. 22. Monitorizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare Pentru atingerea obiectivelor propuse prin Planul de implementare, va trebui pus in aplicare (şi urmărită îndeaproape de către Unitatea de Monitorizare a SAAC), îndeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul Plan de acţiuni şi măsuri. La nivelul autorităţii administraţiei publice locale a raionului Rîşcani, funcţia de monitorizare şi evaluare este asigurată de Secţia de Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri sau/şi de Secţia Economică şi Investiţii. Raportul trimestrial va prezenta performanţele procesului de implementare şi va cuprinde două seturi de date: informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat; informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul respectiv. Compartimentele de monitorizare de la nivelul aparatului preşedintelui vor colecta toate rapoartele şi vor centraliza informaţiile la nivel raional. 26.04.12 Seite 2222 Seite
 23. 23. Unitatea de Monitorizare a SAAC are următoarele atribuţii principale:a) colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi de perspectivă;b) coordonează investiţiile în sectorul apei din mediul rural şi urban;c) planifică corespunzător resursele financiare în sectorul apei din mediul rural şi urban;d) organizează baza de date pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare;e) actualizează anual Strategia raională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunale de utilităţi publice; 26.04.12 Seite 2323 Seite
 24. 24. Lacunele depistate în cadrul elaborării studiului privind strategia Lipsă de informaţie veridică privind starea fizică şi parametrii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; Informaţie puţină privind activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare; Necesitate stringentă de a elabora şi aproba o strategie tarifară privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare cu abordarea problemei de suportabilitate; Lipsa Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi/sau Planurile Urbanistice de Dezvoltare (PUD) a localităţilor; Neaprobarea de către Consiliile Locale a zonelor sanitare; Nu se practică “paşaportizarea” fîntînilor mină, cu informarea privind calitatea apei. 26.04.12 Seite 2424 Seite
 25. 25. ECHIPA GOPA VĂ MULŢUMEŞTE PENTRU ATENŢIA ACORDATĂIng. Pavel PanuşIng. Mihaiela Anca ContaşelEcon. Ana Timuş 26.04.12 Seite 2525 Seite

×