Prezentare / Duruiotoarea Veche

789 views

Published on

Prezentare / Duruiotoarea Veche

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare / Duruiotoarea Veche

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord Lansarea proiectului: „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” Ion BODRUG - director ADR Nord 22 noiembrie, 2011
 2. 2. Priorități de Dezvoltare RegionalăPrioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizicePrioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile ruralePrioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 3. 3. Apelul Propunerilor de Proiecte - 2010
 4. 4. Rezultatele primului Apel de propuneri de proiecte RDNPropuneri de proiecte depuse – 39 (suma totală: 519 818,32 mii lei)Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2010 – 5 (suma totală: 55 300,97 mii lei)Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR în 2011 – 2 (suma totală: 32 419,14 mii lei) 4
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în curs de implementare din sursele FNDR, Regiunea Nord
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord5 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2010 :1. „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din râul Prut"2. „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces.”3. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)4. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în Regiunea de Nord”,5. „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț”2 proiecte aprobate spre finanțare din sursele FNDR în 2011 :1. Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord2.Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune
 7. 7. Proiectul nr.9220„Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperăriiregionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare apopulaţiei din raionul Făleşti.Suma totală a proiectului: 18 757 311,2 lei - suma finanţată din FNDR – 11 375 311,2 lei, care constituie 61,1% din suma totală a proiectului; - Cofinanţare: CR Făleşti - 2 000 000 lei, Fondul Ecologic Naţional - 5 400 000 leiDurata de implementare a proiectului: - 18 luni.
 8. 8. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 9. 9. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 10. 10. Proiectul nr. 9216: „ Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, asistemului integrat de management al deşeurilor solide pentru 7localităţi.Suma totală a proiectului – 6 188 180,0 lei, suma solicitată de la FNDR– 4 287 580 lei, care constituie 69,14 % din suma totală.Durata de implementare a proiectului: 11 luniRezultatele obținute: Efectuarea lucrărilor de construcţii a poligonului și platformelor decolectare a DMS; Autospeciala de colectare a deșeurilor, procurată; Presa de comprimare a deșeurilor, procurată; Euro containere pentru colectarea deșeurilor, procurate; Confecţionarea containerelor din plasă metalică.
 11. 11. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 12. 12. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 13. 13. Proiectul nr. 9293: Conectarea zonei economice libere „Bălți” la utilitățile municipale:apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces Obiectivul general al proiectului: Asigurarea conectării infrastructurii Zonei Economice Libere „Bălţi” la toate utilităţile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces Suma totală a proiectului – 16 664 393 lei. Suma solicitată de la FNDR – 13 621 660 lei, care constituie 80 % din suma totală a proiectului. Durata de implementare a proiectului: 6 luni Rezultatele obținute : S-au finisat lucrările de construcţii a apeductului. S-au derulat lucrările de renovare a drumului Dovator, 86.
 14. 14. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 15. 15. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 16. 16. Proiectul nr. 9666:Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț Obiectivul general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru deplasarea cetăţenilor pe strada centrală a or. Edineţ, parte a traseului internaţional Chişinău – Cernăuţi. Suma totală a proiectului – 17 614 540 lei, suma solicitată de la FNDR – 17 614 540 lei, care constituie 100% din suma totală a proiectului. Durata de implementare a proiectului: 11 luni
 17. 17. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 18. 18. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 19. 19. Poiectul nr. 9222: ”Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord” Obiectivul general al proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului Otaci; Suma totală a proiectului: 25 559 700 lei. Suma solicitată de la FNDR – 25 559 700 lei. Durata de implementare a proiectului: 24 luni;
 20. 20. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 21. 21. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 22. 22. Poiectul nr. 9661:,,Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord,, Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea nivelului de protecţie a mediului şi reducerea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei din zona ţinta prin consolidarea managementului integrat al deşeurilor menajere solide. Suma totală a proiectului: 28 598 690 lei. Suma solicitată de la FNDR – 28 598 690 lei. Durata de implementare a proiectului: 24 luni.
 23. 23. Vizite în teritoriu în cadrul proiectului
 24. 24. Poiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri dincomuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune.”Obiectivul general al proiectului . Consolidarea unui sectoreconomic privat regional dinamic, capabil să facă faţă forţelorconcurenţiale şi competiţiei regionale, naţionale şiinternaţionale la nivelul raionului Briceni.Suma totală a proiectului: 8 218 915 lei. Suma solicitată dela FNDR – 3 820 446 lei, ceea ce constituie 46,5% din costultotal al proiectului.Durata de implementare a proiectului: 8 luni.
 25. 25. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectului în curs de implementare din sursele Ambasadei Republicii Cehe, Regiunea Nord
 26. 26. Proiectul: „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova”Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacităţilor locale în procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru proiectele investiţionale.Suma totală a proiectului: 8 129,5 EURO.Rezultatele obținute : Proiectul a fost implementat cu succes.Activități planificate: Se vor editata 1350 exemplare ale broșurii: „Totul despre un studiu de fezabilitate„ ce va fi distribuită APL-lor din R. Moldova.
 27. 27. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPortofoliul proiectelor în curs de implementare din sursele GIZ, Regiunea Nord
 28. 28. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord1 proiect de dezvoltare a capacităților actorilor regionali finanțat dinsursele GIZ:- Dezvoltarea Capacităţii pentru Dezvoltare Regională şi CooperareTransfrontaliera în Republica Moldova. Perioada de implementare: 24 luni, Suma: 300 mii Euro2 proiecte de dezvoltare regională aprobate spre finanțare din sursele GIZ:- Proiectul: „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” Suma totală a proiectului: 800 000 lei.- Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești” Suma totală a proiectului: 2 400 000 lei.
 29. 29. “Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontaliera în Republica Moldova”Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea capacităţiipentru dezvoltarea regională şi competenţa autorităţilorpublice regionale şi locale din regiunea de nord a Moldovei înpregătirea şi realizarea cooperării eficiente între diferitelepărţi interesate.Suma totală a proiectului: 300 000 euroDurata de implementare a proiectului: 24 luni;Rezultate obținute: S-au selectat 60 participanţi la programul de instruire; S-au petrecut 6 sesiuni de instruire; Perioada 29 noiembrie – 01 decembrie – ultima sesiune Certificarea participanților.
 30. 30. Sesiuni de Instruire
 31. 31. Proiectul:„Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche” Primăria comunei Tătărăuca Veche, r. SorocaObiectivul general al proiectului . Creareasistemului de iluminare stradală în cele 6 localităţiale comunei Tătărăuca VecheSuma totală a proiectului: 800 000 leiDurata de implementare a proiectului: 12 luni;Rezultatele obținute: S-a iniţiat procedura de elaborare a proiectuluitehnic
 32. 32. Activități în cadrul proiectului
 33. 33. Proiectul:„Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești” Primăria com. Costești, r. Rîșcani Obiectivul general al proiectului . Crearea accesului la servicii de apă și canalizare accesibile pentru locuitorii satului Duruitoarea Veche. Suma totală a proiectului: 2 400 mii lei Proiectul este finanțat de: Guvernul Germaniei prin intermediul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) – 2 178 mii lei Cofinanţare: APL I și II – 120 mii lei comunitatea – 102 mii lei Durata de implementare a proiectului: 12 luni.
 34. 34. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordRezultate așteptate acces la apă potabilă pentru toţi locuitorii satului Duruitoarea Veche; Sistem de canalizare construit parţial; Managementul ÎM Apă Canal Costești îmbunătăţit; Locuitorii informaţi despre importanţa consumării apei de calitate. Facilitarea planificării asigurării cu apă și canalizare a r-lui Rîșcani.
 35. 35. Activități în cadrul proiectului Modificarea conceptului proiectului; Elaborarea proiectului de execuţie:- pentru asigurarea cu apă și canalizare a s. Duruitoarea Veche;- pentru renovarea staţiei de epurare Costești; Procedura achiziţii pentru contractarea companiei de construcţii; Construcţia sistemului AAC.
 36. 36. Activități în cadrul proiectuluiLa nivel de comună: Studiul diagnostic alîntreprinderii municipale Costești; Elaborarea Studiului Situaţieide referinţă.La nivel de raion: Elaborarea SDSE a r-luiRîșcani, componentă apăcanalizare; Activităţi de îmbunătăţire amanagementului ÎM Apă CanalRîșcani.
 37. 37. Activități în cadrul proiectului
 38. 38. Bălţipiaţa. V. Alecsandri 8tel./fax: 231 6-19-80e-mail: office@adrnord.mdsite: www.adrnord.md
 39. 39. Vă mulţumim pentru atenţie !

×