Pespective de colaborarePespective de colaborareRegiunea Nord Republica MoldovaRegiunea Nord Republica Moldova-Regiunea Ve...
CUPRINSCUPRINS•Regiunile de dezvoltare din RomâniaRegiunile de dezvoltare din România•Cadrul institu ional pentru dezvolta...
REGIUNILE DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA- Unităţi teritorial-statistice, fără rol administrativ, alcătuitedin 4-7 judeţe prin a...
REGIUNEA VESTREGIUNEA VESTCreată în 28 octombrie 19984 jude eț4 jude ețSuprafa ă: 32.034 kmțSuprafa ă: 32.034 kmț 22Popula...
Sursa: Estimările echipei Băncii Mondiale pe baza statisticilor structurale de întreprindere –RomâniaREGIUNEA VESTREGIUNEA...
REGIUNEA VEST• Componente pentru automobile• ITC & electronice• Industria u oară - textile, îmbrăcăminte, încăl ăminteș ț•...
CADRU INSTITU IONALȚPENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ• Consiliul pentru dezvoltare regională• Agenţia pentru dezvoltare regională
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ- Organismul regional deliberativ, fără personalitatejuridică- Funcţionează pe princ...
• Planificare Regională• ManagementulFondurilor Europene• Atragerea de InvestiţiiStrăine Directe• Inovare Regională• Relaţ...
ADR VEST - PLANIFICARE REGIONALĂ•Elaborarea de documente regionale strategice: Planulpentru Dezvoltare Regională 2014-2020...
ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțRegional 2007-2013:• promovar...
ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțSectorial Cre terea Competiti...
ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Coordonarea programelor de cooperare transfrontalieră:• Programul Opera ional R...
ADR VEST - ATRAGEREA DEINVESTIŢII STRĂINE DIRECTE•Găzduirea primei vizite în Regiunea Vest•Promovarea unor loca ii din por...
ADR VEST - INOVARE REGIONALĂ• Elaborarea Strategiei Regionale de Inovare• Elaborarea Strategiei de specializare inteligent...
ADR VEST - RELAŢII INTERNAŢIONALE•Membru în re ele europeneț•Cooperare interregională•Derularea de proiecte interna ionale...
DOMENII DE COLABORARE- Planificare, programare- Implementare de programe- Elaborare de proiecte, inclusiv parteneriate
DOMENII DE COLABORARE- Elaborarea strategiei regională de inovare i / saușstrategiei de specializare inteligentă- Promovar...
Vă mul umesc pentru aten ie!ț ț
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

451 views

Published on

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest România

 1. 1. Pespective de colaborarePespective de colaborareRegiunea Nord Republica MoldovaRegiunea Nord Republica Moldova-Regiunea Vest România-Regiunea Vest RomâniaSorin MAXIM,Sorin MAXIM,Director GeneralDirector GeneralAgenAgenţia pentruţia pentru DDezvoltareezvoltareRRegională Vestegională VestBăl i, 21.05.2013țBăl i, 21.05.2013ț
 2. 2. CUPRINSCUPRINS•Regiunile de dezvoltare din RomâniaRegiunile de dezvoltare din România•Cadrul institu ional pentru dezvoltare regionalățCadrul institu ional pentru dezvoltare regionalăț•Domenii de colaborareDomenii de colaborare
 3. 3. REGIUNILE DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA- Unităţi teritorial-statistice, fără rol administrativ, alcătuitedin 4-7 judeţe prin asocierea liberă a autorită ilorțpublice jude ene i localeț ș- Reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea şievaluarea politicii de dezvoltare regională şi aprogramelor de coeziune economică şi socială prin careaceasta se implementează- Corespund nivelului II din Nomenclatorul UnităţilorStatistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT
 4. 4. REGIUNEA VESTREGIUNEA VESTCreată în 28 octombrie 19984 jude eț4 jude ețSuprafa ă: 32.034 kmțSuprafa ă: 32.034 kmț 22Popula ie: 1.91țPopula ie: 1.91ț 99..434434Studen i înregistra i: 7ț țStuden i înregistra i: 7ț ț 22..124124Absolven i: 2țAbsolven i: 2ț 00..789789PIB: 51,6% din media UE 27PIB: 51,6% din media UE 27PIB:PIB: 12, 0412, 04 miliarde Euromiliarde EuroIMM-uri: 40.830IMM-uri: 40.830
 5. 5. Sursa: Estimările echipei Băncii Mondiale pe baza statisticilor structurale de întreprindere –RomâniaREGIUNEA VESTREGIUNEA VESTContribuţia exporturilor la cifra de afaceri, 2010 (%)Export:Export: 5,25,2 miliarde Euromiliarde Euro
 6. 6. REGIUNEA VEST• Componente pentru automobile• ITC & electronice• Industria u oară - textile, îmbrăcăminte, încăl ăminteș ț• Industria alimentară• Construc ii i materiale de construc iiț ș ț• Turism
 7. 7. CADRU INSTITU IONALȚPENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ• Consiliul pentru dezvoltare regională• Agenţia pentru dezvoltare regională
 8. 8. CONSILIUL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ- Organismul regional deliberativ, fără personalitatejuridică- Funcţionează pe principii parteneriale- Coordonează politica de dezvoltare regională lanivelul Regiunii şi implicit activitatea ADR- Alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câteun reprezentant al fiecărei categorii de consilii localemunicipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ(primarii)
 9. 9. • Planificare Regională• ManagementulFondurilor Europene• Atragerea de InvestiţiiStrăine Directe• Inovare Regională• Relaţii InternaţionaleAGEN IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VESTȚADR VESTPalatul Dechan, Timisoara
 10. 10. ADR VEST - PLANIFICARE REGIONALĂ•Elaborarea de documente regionale strategice: Planulpentru Dezvoltare Regională 2014-2020•Elaborarea de studii regionale sectoriale i tematiceș•Coordonare studii realizate cu expertiză externă. BancaMondială•Coordonare grupuri parteneriale•Utilizarea de instrumente specifice activită ii dețplanificare: GIS, SPSS
 11. 11. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțRegional 2007-2013:• promovarea programului;• help-desk pentru poten ialii beneficiari;ț• evaluarea i selec ia aplica iilor depuse;ș ț ț• contractare;• monitorizare implementare i post-implementare;ș• verificarea cheltuielilor.• Valoarea: 417,92 milioane euro
 12. 12. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Organism intermediar pentru Programul Opera ionalțSectorial Cre terea Competitivită ii Economice 2007-2013,ș țdin 2013:• evaluarea i selec ia aplica iilor depuse;ș ț ț• contractare;• monitorizare implementare i post-implementare;ș• verificarea cheltuielilor.•Valoarea: 105 milioane Euro
 13. 13. ADR VEST –MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE•Coordonarea programelor de cooperare transfrontalieră:• Programul Opera ional România-Ungaria 2007-2013ț• Valoare: 210 milioane euro• Programul Opera ional România- Republica Serbiaț2007-2011• Valoare: 42,5 milioane euro
 14. 14. ADR VEST - ATRAGEREA DEINVESTIŢII STRĂINE DIRECTE•Găzduirea primei vizite în Regiunea Vest•Promovarea unor loca ii din portofoliu regionalț•Organizarea de întâlniri cu organiza ii la nivel regionalț•Participare la evenimente interne i interna ionaleș ț•Promovare web www.regiuneavest.ro, www.westregion.ro
 15. 15. ADR VEST - INOVARE REGIONALĂ• Elaborarea Strategiei Regionale de Inovare• Elaborarea Strategiei de specializare inteligentă aRegiunii Vest cu sprijinul Băncii Mondiale• Managementul de clustere în domeniile construc ii dețma ini i tehnologia informa iei i telecomunica iiș ș ț ș ț• Coordonarea Tehimpuls - Centru Regional de InovareTransfer Tehnologic
 16. 16. ADR VEST - RELAŢII INTERNAŢIONALE•Membru în re ele europeneț•Cooperare interregională•Derularea de proiecte interna ionaleț•Organizarea de evenimente interna ionaleț
 17. 17. DOMENII DE COLABORARE- Planificare, programare- Implementare de programe- Elaborare de proiecte, inclusiv parteneriate
 18. 18. DOMENII DE COLABORARE- Elaborarea strategiei regională de inovare i / saușstrategiei de specializare inteligentă- Promovare interna ionalăț- Dezvoltare institu ională / Twinningț
 19. 19. Vă mul umesc pentru aten ie!ț ț

×