Ministerul Dezvoltării Regionale și     Construcțiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Nord      LANSAREA APELUL...
CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPScopurile APP sunt: Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate  din sursele FNDR...
Specificul APP 2012 : Desfăşurarea apelului în două etape: 1.Depunerea de către aplicanţi a Notei  Conceptuale (NC) de...
CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP NC vor fi depuse în termen de 45 de zile calendaristice de la data lansării apelului; ...
CADRUL INSTITUŢIONAL          CNCDR (Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale)         ...
Etapele prezentării şi evaluării PP Lansarea APP de către MDRC; Depunerea şi selectarea notelor conceptuale deproiect; ...
Condiţii generale de finanţare     Prioritatea         Valoarea Minimă:Lei    Valoarea Maximă: Lei1. Reabi...
Condiţii specificeProiectele trebuie să corespundă tuturor cerinţelor şi normelor de construcţii şi de mediu în conformita...
Condiţii specificePrioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului      privat, în        special în regiunil...
Condiţii specificePrioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii        turisticePe această ...
I. Cum se prezintă NotaConceptuală a proiectului
Nota Conceptuală a Proiectului Aplicanții vor depune la prima     etapă  numai  nota conceptuală (Anexa A, Partea ...
Structura Notei conceptuale Nota Conceptuală - max. 3 pagini şi va conţine:   1. Obiective, - max 50 cuv.;   2. Jus...
Unde şi cum se trimit notele conceptuale Notele conceptuale trebuie trimise într-un colet sigilat prin poştă recomandată...
II. Cum se prezintă cererea de      finanţare
Cererea de Finanţare (CF)Aplicanții eligibili (APL de nivel I şi II, ADR) vor prezenta pentru fiecare propunere de proiec...
Formularul complet de Cerere de finanţareII.DescriereaDenumirea proiectului;Numărul și denumirea priorității;Localizare...
Formularul complet de Cerere de finanţaret  Descrierea proiectului  Obiectivele (max 50 cuv.);  Relevanța și impact...
Documentele suport ce vor fi depuse odată cu Cererea de Finanţare (obligatorii)
Unde şi cum se trimit cererile de finanţare Cererile de finanţare cu documentele suport trebuie trimise într-un colet si...
Ce trebuie indicat pe coletul cu NC și CF Numărul şi denumirea Priorităţii şi a măsurii pentru care se depune proiectul;...
Termenul limită Data  limită pentru depunerea solicitărilor de finanţare este 60 de zile calendaristice de la data an...
Ce poate cere ADR      de la aplicanțiClarificări în perioada evaluării. Răspunsul de clarificare trebuie remis în m...
Verificarea administrativă şi     selectarea proiectelor Etapa 1: Selectarea Notelor Conceptuale. În cadrul primei ...
Etapal 2: Evaluarea tehnică şi financiarăEvaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fiefectuată în baza următo...
Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de finanțare de    către Comisia de evaluare interministerială de    pe lîng...
Procesul de aprobare a finanţării proiectelor:   Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor  evalua fiecare pro...
Procesul de implementare a proiectelor: Aplicanții care vor fi selectaţi pentru finanţare vor semna un acord de partener...
Atenţie!Solicitările vor fi excluse din procesul deevaluare dacă:Nu au fost depuse toate documentele menţionate lapunctel...
Vă mulțumim pentru    atenție!Agenția de Dezvoltare Regională Nord   MD-3100, Piața Vasile Alecsandri, 8    mun. ...
LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015

902 views

Published on

LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE
PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
217
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De vorbit despre ce va include proiectul, c
 • LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015

  1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Nord LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CICLUL DE PROGRAMARE 2013-2015 Olga SICORA Liuba BARANCEANU 03 aprilie 2012
  2. 2. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APPScopurile APP sunt: Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate din sursele FNDR; Elaborarea Planului Operaţional Regional 2013-2015.Obiectivele generale ale Apelului de propuneri de proiecte:• Stimularea iniţiativelor de Dezvoltare Regională în domeniile dezvoltării infrastructurii fizice, a îmbunătăţirii infrastructurii afacerilor, a protecţiei mediului și atractivității turistice.• Identificarea proiectelor în contextul pregătirii Planului
  3. 3. Specificul APP 2012 : Desfăşurarea apelului în două etape: 1.Depunerea de către aplicanţi a Notei Conceptuale (NC) de proiect la ADR, evaluarea şi aprobarea lor de către CRD; 2. Elaborarea şi depunerea cererilor complete de finanţare: pentru NC selectate şi aprobate de CRD.
  4. 4. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP NC vor fi depuse în termen de 45 de zile calendaristice de la data lansării apelului; Data limită de depunere a NC – 10 mai 2012, orele 16.00 Cererea completă de finanţare va fi depusă în termen de 60 zile calendaristice de la data publicării oficiale a listei notelor conceptuale de proiecte aprobate de CRD; Durata totală a Apelului de propuneri de proiecte - 4 luni, de la data lansării oficiale a apelului de către MDRC; În cadrul acestui Apel vor fi acceptate proiectele însoţite de proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii, după caz. Documentația tehnică nu va depăși 24 de luni de la data eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli urmează a fi actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare.
  5. 5. CADRUL INSTITUŢIONAL CNCDR (Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale) MDRC (Direcția Generală Dezvoltare Regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor)CRD Nord CRD Centru CRD SudADR Nord ADR Centru ADR Sud APL I, II APL I, II APL I, II
  6. 6. Etapele prezentării şi evaluării PP Lansarea APP de către MDRC; Depunerea şi selectarea notelor conceptuale deproiect; Depunerea cererilor complete de finanţare; Evaluarea şi aprobarea cererilor complete de finanţare; Aprobarea POR de CRD; Evaluarea cererilor complete de finanţare de cătreComisia de evaluare de pe lîngă MDRC;Aprobarea proiectului DUP de către CNCDR şiaprobarea finală de către Guvern.
  7. 7. Condiţii generale de finanţare Prioritatea Valoarea Minimă:Lei Valoarea Maximă: Lei1. Reabilitarea infrastructurii 1 000 000 100 000 000fizice2. Susţinerea dezvoltării 250 000 15 000 000sectorului privat, în special înregiunile rurale3. Îmbunătăţirea factorilor de 1 000 000 25 000 000mediu şi a atractivităţiituristice  Durata de implementare a proiectelor - până la 36 luni;  Atenţie la costurile eligibile şi neeligibile (detalii în Instrucţiune);  În cazul în care costurile proiectului tehnic depășesc costurile inițiale prezentate în studiul de fezabilitate cu 3%, aplicantul se obligă să asigure cofinanțarea diferenței de costuri.
  8. 8. Condiţii specificeProiectele trebuie să corespundă tuturor cerinţelor şi normelor de construcţii şi de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizicePe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre: reabilitarea, extinderea/regionalizarea, modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali; conectarea localităţilor şi a drumurilor locale la reţeaua de drumuri naţionale şi internaţionale; reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale (clasificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 85 din 07.07.2011 pentru modificarea și completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995); construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum regional.
  9. 9. Condiţii specificePrioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile ruralePe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre : dezvoltarea infrastructurii de afaceri: incubatoare de afaceri, centre regionale de expoziţie şi conectarea lor la infrastructura de utilităţi publice, căi de acces; amenajarea unor parcuri industriale, tehnologice, a piețelor regionale en-gros și conectarea lor la infrastructura de utilități publice, căi de acces.
  10. 10. Condiţii specificePrioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticePe această Prioritate pot fi finanţate proiecte direcţionate spre :Crearea, la nivel inter-comunitar / regional, a unor sisteme integrate demanagement al deşeurilor solide;Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de managemental deşeurilor;Construcția și amenajarea poligoanelor regionale de stocare a deşeurilorconform prevederilor;Dezvoltarea sistemelor de colectare separata, stațiilor de sortare,compostare si reciclarea;Îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor si dezvoltarea stațiilorde transfer;Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere (a drumurilor de acces şia infrastructurii aferente drumurilor către obiectivele turistice de importanţăregională, naţională şi internaţională);Amenajarea locurilor turistice naturale şi antropice de utilitate publică,modernizarea/ crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (parcăriauto, grupuri sanitare, puncte de informare, trotuare, instalaţii de colectare adeşeurilor, zone verzi, iluminare, reclame şi indicatoare);Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumenteloristorice în conformitate cu prevederile Legii privind ocrotirea monumentelornr. 1530-XII din 22.06.1993.
  11. 11. I. Cum se prezintă NotaConceptuală a proiectului
  12. 12. Nota Conceptuală a Proiectului Aplicanții vor depune la prima etapă numai nota conceptuală (Anexa A, Partea I); Notele conceptuale trebuie depuse conform formularului în formă dactilografiată și în format electronic pe CD; (notele conceptuale scrise de mînă vor fi respinse); Notele conceptuale trebuie însoțite de declarațiile de parteneriat semnate și ștampilate atît de aplicant cît și de fiecare partener în original (Anexa 1); Notele conceptuale vor fi depuse la ADR Nord nu mai tîrziu de data limită - 10 mai 2012, orele 16.00.
  13. 13. Structura Notei conceptuale Nota Conceptuală - max. 3 pagini şi va conţine: 1. Obiective, - max 50 cuv.; 2. Justificare, - ½ pag.; 3. Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă, - max. 50 cuv.; 4. Descrierea activităţilor, - ½ pag; 5. Metodologia, - ½ pag.; 6. Produsele proiectului, - max. 50 cuv.; 7. Rezultatele proiectului, - max.50 cuv.; 8. Efectele multiplicatoare.- max.50 cuv. Va fi elaborată cât mai clar posibil pentru a facilita evaluarea.
  14. 14. Unde şi cum se trimit notele conceptuale Notele conceptuale trebuie trimise într-un colet sigilat prin poştă recomandată, poşta rapidă sau livrate personal (un certificat de primire, datat şi semnat, va fi eliberat solicitantului la primire) la adresa: Agenția de Dezvoltare Regională Nord, MD-3100, Piața Vasile Alecsandri, 8 mun. Bălți, Republica Moldova Notele conceptuale împreună cu declarațiile de parteneriat trebuie depuse în original şi 4 copii. Notele conceptuale trebuie prezentate și în versiune electronică (CD).
  15. 15. II. Cum se prezintă cererea de finanţare
  16. 16. Cererea de Finanţare (CF)Aplicanții eligibili (APL de nivel I şi II, ADR) vor prezenta pentru fiecare propunere de proiect câte o cerere de finanţare;CF se prezintă în limba de stat, tapată la calculator;Aplicanții vor fixa CF şi toate documentele suport într-un dosar unic în ordinea stabilită de Instrucţiunea pentru Utilizatori;Aplicanții asigură completitudinea dosarului sub răspundere proprie, aplicînd sigiliul şi data de prezentare pe colet.
  17. 17. Formularul complet de Cerere de finanţareII.DescriereaDenumirea proiectului;Numărul și denumirea priorității;Localizarea proiectului;Suma totală și suma solicitată din FNDR a proiectului.VIII.Sumarul (max. 1 pag.)Durata proiectului;Obiectivele proiectului;Aplicantul;Partenerii;Grupurile țintă;Beneficiarii finali;Produsele și rezultatele proiectului;Activitățile principale ale proiectului.
  18. 18. Formularul complet de Cerere de finanţaret Descrierea proiectului Obiectivele (max 50 cuv.); Relevanța și impactul regional al proiectului (max. 2 pag.); Potențialii beneficiari (300 cuvinte); Descrierea detaliată a activităților (max. 5 pag.); Metodologia (max. 2 pag.). Rezultatele preconizate Impactul proiectului asupra beneficiarilor (200 cuvinte); Produse și rezultate (max. 300 cuvinte); Efectele multiple (max. 300 cuvinte); Durabilitatea proiectului (max. 2 pag.); Informare și publicitate (max. 1/2 pag.); Matricea Cadrul Logic (Anexa B)L Devizul General al Proiectului (Anexa C)
  19. 19. Documentele suport ce vor fi depuse odată cu Cererea de Finanţare (obligatorii)
  20. 20. Unde şi cum se trimit cererile de finanţare Cererile de finanţare cu documentele suport trebuie trimise într-un colet sigilat prin poştă recomandată, poşta rapidă sau livrate personal (un certificat de primire, datat şi semnat, va fi eliberat solicitantului la primire) la adresa: Agenția de Dezvoltare Regională Nord, MD-3100, Piața Vasile Alecsandri, 8A mun. Bălți, Republica Moldova Cererile de finanţare împreună cu documentele suport trebuie depuse în original şi 4 copii. Cererea de finanţare, Devizul general şi Matricea Cadrul Logic trebuie prezentate și în versiune electronică (CD).
  21. 21. Ce trebuie indicat pe coletul cu NC și CF Numărul şi denumirea Priorităţii şi a măsurii pentru care se depune proiectul; Numele deplin şi adresa aplicantului; Sintagma “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. Notă: Dacă un aplicant prezintă mai multe Note conceptuale sau Cereri de finanţare, fiecare trebuie depusă separat conform instrucţiunilor descrise mai sus.
  22. 22. Termenul limită Data limită pentru depunerea solicitărilor de finanţare este 60 de zile calendaristice de la data anunțării despre decizia CRD; Cererile de finanţare primite după data limită vor fi respinse automat; Datele de contact ale ADR Nord. sunt: tel./fax. (231) 6 19 80, 2 56 46. e-mail: office@adrnord.md www.adrnord.md
  23. 23. Ce poate cere ADR de la aplicanțiClarificări în perioada evaluării. Răspunsul de clarificare trebuie remis în maxim 10 zile calendaristice;Clarificările vor fi solicitate numai dacă informaţiile nu sunt clare, împiedicînd să se facă o evaluare obiectivă.
  24. 24. Verificarea administrativă şi selectarea proiectelor Etapa 1: Selectarea Notelor Conceptuale. În cadrul primei etape Comisia Administrativă a ADR Nord va verifica conformitatea administrativă şi eligibilitatea propunerilor de proiect.NC se vor verifica conform următoarelor criterii: Respectarea datei limite de depunere a NC, 10 mai, ora 16.00; NC a fost depusă conform formularului solicitat; Cît de relevantă este propunerea pentru obiectivele și prioritățile apelului de proiecte; Cît de coerent și specific este descris conceptul general al proiectului; Cît de clar sunt definiți beneficiarii, partenerii și rolul lor.
  25. 25. Etapal 2: Evaluarea tehnică şi financiarăEvaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fiefectuată în baza următoarelor criterii de bază:- Coerența documentației tehnico-economice;Datele sînt suficiente, corecte și justificate, devizeleestimative sînt clare, analiza alternativelor estecomprehensivă, etc.- Relevanța soluției tehnice;Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitatescopului/obiectivului acestuia;- Bugetul proiectuluiBugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute,resursele alocate cu devizul general și pe obiecte,costurile sînt realiste, cheltuielele au fost corect indicate.
  26. 26. Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de finanțare de către Comisia de evaluare interministerială de pe lîngă MDRC Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor, priorităților strategice; Scopurile, abordările metodologice și tehnice corespund obiectivelor strategiei naționale; Proiectul asigură complementaritate cu alte proiecte din regiune finanțate din diferite surse financiare; Aduce beneficii mai multor localități; Devizul general este detaliat, iar planul de acțiuni este coerent; Activitățile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate.
  27. 27. Procesul de aprobare a finanţării proiectelor: Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor evalua fiecare propunere de proiect și îl vor înainta spre examinare și aprobare DUP de către CNCDR. Aprobarea proiectului DUP de CNCDR şi aprobarea finală de către Guvern. CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR
  28. 28. Procesul de implementare a proiectelor: Aplicanții care vor fi selectaţi pentru finanţare vor semna un acord de parteneriat privind implementarea proiectului cu ADR; Acordul va prevedea atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi a contractului, durata proiectului, costurile, sursele de finanţare şi după caz co-finanţarea proiectului; ADR Nord lansează şi monitorizează activităţile de implementare a proiectului; ADR Nord prezintă rapoarte MDRC şi CRD privind derularea implementării proiectului. La sfîrşitul perioadei de implementare a proiectelor bunurile procurate şi obiectele construite vor fi transmise în proprietatea beneficiarilor.
  29. 29. Atenţie!Solicitările vor fi excluse din procesul deevaluare dacă:Nu au fost depuse toate documentele menţionate lapunctele 1-8 din compartimentul 2.2.3 a Instrucțiuniiutilizatorului, înainte de termenul limită;Numele aplicantului sau prioritatea nu suntmenţionate pe plic şi/sau în Cererea de Finanţare;Propunerea de proiect nu este depusă în limba destat;Finanţarea solicitată nu este conformă cu valorilemaxime şi minime pentru respectiva prioritate.
  30. 30. Vă mulțumim pentru atenție!Agenția de Dezvoltare Regională Nord MD-3100, Piața Vasile Alecsandri, 8 mun. Bălți, Republica Moldova Tel./fax: (0231) 2 56 46, 6 19 80 www.adrnord.md E-mail: smp.adrnord@gmail.com

  ×