Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Liuba BĂBĂLĂU,
Specialist în elaborarea, implementarea și
monitorizarea proiectelor, ADR Nord
IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR RE...
Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2013
• Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de
dezvolt...
„De la proiect pînă la realizare
este un drum lung”
/Jean-Baptiste Poquelin (Moliere)/
Ministerul Dezvoltării Regionale și...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Rezultatele APP I și II
POR 2010 –...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
5
Amplasarea geografică a proiecte...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Implementarea proiectelor
Reușite
...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
7
Drumul „DOVATOR”, ZEL
Рисунок 1I...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
8
Drumul „L186,
Pîrlița-Dumbrăveni...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
9
Sursedefinanțare
FNDR
(7 proiect...
1. „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat
în Regiunea de Nord ”
2. „Reparația sec...
 din sursele GIZ
1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului
Duruitoarea Veche, comuna Cos...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Procesul de implementare a proiect...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Procesul de implementare a proiect...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Procesul de implementare a proiect...
„Un proiect nu se cîștigă,
un proiect se muncește”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltar...
Adresa sediului ADR Nord :
mun. Bălți, Piața Vasile
Alecsandri, nr.8, etaj II
Vă mulțumim pentru atenție !
www.adrnord.md
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

585 views

Published on

Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Implementarea proiectelor de dezvoltare regionala / ADR Nord

 1. 1. Liuba BĂBĂLĂU, Specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, ADR Nord IMPLEMENTAREA PROIECTELOR REGIONALE din RDN - REUȘITE ȘI PROVOCĂRI Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 1
 2. 2. Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2013 • Elaborarea documentelor de politici sectoriale regionale de dezvoltare; • Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare; • Participarea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale; • Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare şi proiectelor investiţionale; • Promovarea potenţialului socio-economic al RDN; • Cooperarea cu partenerii de dezvoltare. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 2 • Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din FNDR şi din alte surse;
 3. 3. „De la proiect pînă la realizare este un drum lung” /Jean-Baptiste Poquelin (Moliere)/ Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 3
 4. 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Rezultatele APP I și II POR 2010 – 2012 28 proiecte POR 2013 – 2015 29 proiecte 4
 5. 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 5 Amplasarea geografică a proiectelor din RDN
 6. 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Implementarea proiectelor Reușite Rezultate obținute 10 proiecte regionale în domeniile AAC, MDS, drumuri, dezvoltare capacități implementate cu succes: 7 Proiecte - finanțate din sursele FNDR; 3 proiecte – finanțate din sursele GIZ, din care 1 proiect soft; 2 proiecte – din sursele Ambasadei R. Cehe. Notă: Proiectele sunt la etapa post-implementară, de realizare a durabilității proiectului. Indicatori de produs și rezultat 9,46 km apeduct construit; 7,63 km rețele de canalizare construite; 7,2 km drum renovat; 2 stații de pompare a apei construite; 1 stație de tratare a apei construită; 24,39 km rețele electrice construite; 359 corpuri de iluminat „LED” instalate; 443 m2 suprafața clădirilor renovate; 1 Incubator de Afaceri cu 8 spații; 1 poligon de DMS construit; 51 platforme construite; 153 Euro containere; 1 autospecială; 1 buldozer achiziționate; 6 gunoiști neautorizate lichidate; 1 obiect turistic inclus în circuitul turistic; 2 broșuri elaborate, editate și diseminate APL I și II din RM. 6
 7. 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 7 Drumul „DOVATOR”, ZEL Рисунок 1IA din com. Larga, r-ul Briceni IA din com. Larga, r-ul Briceni Drumul M14, or. Edineț Scuarul CCI, s. Băhrinești, r-ul Florești Stația de tratare a apei, or. Fălești
 8. 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 8 Drumul „L186, Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești” Poligonul de colectare a DMS, or. Biruința Autospeciala pentru colectarea DMS, or. Biruința Apă potabilă pentru locuitorii din s. Duruitoarea Veche, com. Costești, r-ul Rîșcani. „Iluminarea stradală în com. Tătărăuca Veche, r-ul Soroca”
 9. 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 9 Sursedefinanțare FNDR (7 proiecte - 74 141,10 mii lei) GIZ (1 proiect extins – 438 000 Euro) Corpul Păcii (1 proiect - 43,34 mii lei) 10 proiecte de dezvoltare regională din RDN în implementare în 2013
 10. 10. 1. „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord ” 2. „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălăşineşti-Corjeuți- Tîrnova ” 3. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare” 4. „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer şi drumului de acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-nul Donduşeni” 5. „Sistem de colectare si transport al deseurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîşcani –Drochia” 6. „Susținerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Bălți” 7. „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească, r-ul Glodeni” Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectele în curs de implementare din sursele FNDR 10
 11. 11.  din sursele GIZ 1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani” (Subproiectul nr. 3)  din sursele Ambasadei R. Cehe 2. „Consolidarea capacităților actorilor regionali privind managementul eficient al proiectelor regionale”.  din sursele Corpul Păcii în RM 3. „Facilitarea promovării potențialului RDN”. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Proiectele în curs de implementare din alte surse 11
 12. 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Procesul de implementare a proiectelor Provocări 1. Prezentarea necalitativă și incompletă a Cererilor de Finanțare (CF); 2. Experiență insuficientă a APL I și II în procesul de implementare a proiectelor; 3. Necesitatea creșterii nivelului de responsabilitate a actorilor regionali implicați în procesul de implementare a proiectelor; Soluții 1. APL I și II necesită instruire în procesul de elaborare a CF. Necesitatea elaborării calitative a PT de către Institutele de proiectări; 2. Sunt binevenite vizite de studiu cît și participare activă din partea APL; 3. Necesitatea efectuării unui control eficient cît și remunerarea adecvată; 12
 13. 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Procesul de implementare a proiectelor Provocări 4. Proceduri de durată în procesul de desfășurare a achizițiilor publice la AAP; 5. Termeni restrînși privind valorificarea surselor financiare din FNDR pe o perioada de un an bugetar; 6. Condiții climaterice schimbătoare / nefavorabile duc la stoparea temporară a lucrărilor de construcții; Soluții 4. Urgentarea procesului de evaluare. MDRC să înainteze propuneri către AAP privind revizuirea regulamentului la capitolul termeni de realizare 5. MDRC să vină cu inițiativa către MF ca FNDR să fie cumulativ; 6. Necesitatea planificării adecvate a riscurilor la etapa inițială; 13
 14. 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Procesul de implementare a proiectelor Provocări 7. Cadrul Legal neadecvat privitor la procedurile de transmitere a bunurilor; 8. Experiență limitată a APL I și II în gestionarea activităților post- implementare a proiectelor; 9. Lipsa Cadrului Legal privind funcționarea Întreprinderilor interregionale. Soluții 7. Studierea și adaptarea Cadrului Legal la condițiile actuale; 8. Necesitatea Instruirii reprezentanților APL privind monitorizarea serviciilor publice; 9. Este necesar de elaborat Legislația necesară pentru funcționarea serviciilor interregionale. 14
 15. 15. „Un proiect nu se cîștigă, un proiect se muncește” Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 15
 16. 16. Adresa sediului ADR Nord : mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr.8, etaj II Vă mulțumim pentru atenție ! www.adrnord.md 16 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord

×