Ministerul DezvoltăriiRegionale i Construc iilorș țDezvoltarea regională –Dezvoltarea regională –premisă pentru dezvoltare...
1. Respectarea autoadministrării locale2. Încurajarea parteneriatelor ale actorilor implicaţi3. Stimulare şi utilizarea ef...
Dezvoltarea regională în UE La nivel european este constituit un sistemcomplex de elaborare, finan are i implementareț șa...
Direcţiile fundamentale ale politicii de dezvoltareregională în Republica Moldova1. Obţinerea unei dezvoltări social-econo...
Implementarea politicii de dezvoltare regionalăElaborarea şi aprobarea legii privind DR(28.12.2006)Crearea ADR şi CRD Nord...
Proiectele investiţionale de dezvoltare regionalăFNDR – 32 proiecte în implementare, cca. 19 mln. euroîn 2011-2012 apă şi...
Rezultatele implementării proiectelor Au fost construite: 1 sta ie dețtratare a apei potabile şi 1 sta ie dețepurare, 100...
Principalele provocări ale DR Insuficienţa fondurilor de dezvoltare fa ă dețnecesită ile locale i regionaleț ș Capacită ...
Implementarea politicii de dezvoltare regionalăRevizuirea cadrului legal-normativ înconformitate cu experienţa acumulată ş...
Mecanisme inovative pentru DRDiminuarea disparită ilor locale, inter- i intra-regionaleț șclusterizareaserviciilor îndomen...
Concluzii Politica DR asigură o mai bună coordonare a eforturilor deimplementare a planificării sectoriale şi a descentra...
Veaceslav Guţuţui,Viceministrul Dezvoltării Regionale si ConstrucţiilorStr. Cosmonauţilor 9, bir. 601, Chisinău, Republica...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării

436 views

Published on

Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării

 1. 1. Ministerul DezvoltăriiRegionale i Construc iilorș țDezvoltarea regională –Dezvoltarea regională –premisă pentru dezvoltareapremisă pentru dezvoltareasocio-economică a ţăriisocio-economică a ţăriiVeaceslav Guţuţui,viceministruBĂLŢI 2013BĂLŢI 2013
 2. 2. 1. Respectarea autoadministrării locale2. Încurajarea parteneriatelor ale actorilor implicaţi3. Stimulare şi utilizarea eficientă a iniţiativelor dinregiuni4. Susţinerea dezvoltării continue a potenţialuluiregiunilor.Principiile DRDR - un concept nou de politici publice, pentruîmbunătăţirea nivelului/calităţii vieţii cetăţenilor într-o regiune/teritoriu anume şi a ţării în general
 3. 3. Dezvoltarea regională în UE La nivel european este constituit un sistemcomplex de elaborare, finan are i implementareț șal proiectelor regionale. Fiecare stat a Uniunii Europene are propriulsistem şi mecanism de implementare a politicilorde dezvoltare regională, precum şi diferite domeniide intervenţie. Bugetul destinat DR, la nivel european este unuldin cele mai mari, formînd 1/3 din bugetul UE sau386 mlrd. Euro pentru perioada 2007-2013.
 4. 4. Direcţiile fundamentale ale politicii de dezvoltareregională în Republica Moldova1. Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şidurabile pe întreg teritoriul RM2. Reducerea dezechilibrului nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din interiorul lor3. Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şiumane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor4. Susţinerea activităţii APL, colectivităţilor locale, îndezvoltarea lor social-economică şi coordonareainteracţiunii acestora cu strategiile/programele naţionale,de sector şi regionale
 5. 5. Implementarea politicii de dezvoltare regionalăElaborarea şi aprobarea legii privind DR(28.12.2006)Crearea ADR şi CRD Nord, Centru şi Sud (sf.anului 2009)Elaborarea şi aprobarea documentelornormative şi regulatorii în DR (2010-2011)Implementarea proiectelor în cele 3 regiuni:Nord, Centru şi Sud (din 2010)Dezvoltarea unor importante cooperări cupartenerii şi donatorii externi (din 2010)Elaborarea metodologiei de monitorizare ișevaluare a măsurilor de sus inere a DRț(2012)Ini ierea procesului de corelare i implicareaț șministerelor de resort şi APC în DR (2012)Lansarea Centrului de Informare APL (2012)Prima etapă:Stabilirea şiinstituţionalizareaprocesuluide dezvoltareregionalăîn RM(2010-2012)
 6. 6. Proiectele investiţionale de dezvoltare regionalăFNDR – 32 proiecte în implementare, cca. 19 mln. euroîn 2011-2012 apă şi canalizare – 8 construcţie/reabilitare drumuri - 9 dezvoltarea sectorului privat - 2 managementul deşeurilor menajere solide - 9 dezvoltarea turismului – 4.GIZ – 5 proiecte în implementare, 0,93 mln. Euro +contribuţia suplimentară pentru 2012-2014 (10,9 mln.Euro) apă şi canalizare – 2 managementul deşeurilor menajere solide – 1 eficienta energetică – 2.
 7. 7. Rezultatele implementării proiectelor Au fost construite: 1 sta ie dețtratare a apei potabile şi 1 sta ie dețepurare, 100,3 km re ele de apeductți 23,7 km re ele de canalizare, 2ș țpoligoane iș 870 platforme pentruamplasarea containerelor decolectare a DMS. Procurate 3700 containere, 700urne stradale iș 20 unită i de tehnicățspecializată. Au fost reabilitate sediileincubatorului de afaceri din c.Larga,Briceni, ÎM din Cahul, oldăne ti,Ș șCoste ti, spitalului regional dinșor.Orhei şi dotate cu tehnică decalcul, mobilier i echipamente;șconstruit drumul de acces către ZonaEconomică Liberă Băl i şiținfrastructura de apă/canal.
 8. 8. Principalele provocări ale DR Insuficienţa fondurilor de dezvoltare fa ă dețnecesită ile locale i regionaleț ș Capacită ile APL slab dezvoltate în elaborarea iț șimplementarea proiectelor regionale Nivel redus de cooperarea dintre APC şi APL laimplementarea strategiilor sectoriale şi a proiectelor Lipsa indicatorilor de monitorizare a dezvoltăriiregionale dezagrega i pe regiuni de dezvoltareț Mecanisme neclare pentru implementarea politicilorsectoriale naţionale la nivel regional/ local.
 9. 9. Implementarea politicii de dezvoltare regionalăRevizuirea cadrului legal-normativ înconformitate cu experienţa acumulată şipoliticile existente în UEExtinderea politicii de DR către celelalteregiuniDezvoltarea cooperării inter-comunale înrealizarea proiectelorImplementarea politicii oraşe-poli decreştereIntensificarea parteneriatului inter-ministerial pentru implementareastrategiilor sectoriale în regiuniDezvoltarea statisticii regionaleConsolidarea capacităţilor ale ADR şi CRDFortificarea cooperării cu parteneriiA doua etapă:Dezvoltareaşi extindereaprocesului de DR(2013-2015)
 10. 10. Mecanisme inovative pentru DRDiminuarea disparită ilor locale, inter- i intra-regionaleț șclusterizareaserviciilor îndomeniiinterconectatediferite forme departeneriate înrealizareaproiectelorregionalizarea serviciilorde utilitate publicăobservatorulteritorialcooperarea inter-ministerială şi comunitarăplanuri strategice integrate
 11. 11. Concluzii Politica DR asigură o mai bună coordonare a eforturilor deimplementare a planificării sectoriale şi a descentralizării înteritoriu, cu identificarea domeniilor prioritare şi locaţiilor pentruinvestiţii. Parteneriatul complex al actorilor regionali, naţionali şiinternaţionali este o precondiţie pentru utilizarea eficientă afondurilor pentru implementarea strategiilor şi proiectelor. Aplicarea instrumentelor inovative ale DR are ca efectmicşorarea nivelului de subdezvoltare în regiuni. Evenimentele de nivel regional reprezintă platforme reuşite înpromovarea culturii, tradiţiilor şi a brandurilor regionale,atragerea potenţialilor parteneri/investitori.
 12. 12. Veaceslav Guţuţui,Viceministrul Dezvoltării Regionale si ConstrucţiilorStr. Cosmonauţilor 9, bir. 601, Chisinău, Republica MoldovaTel: +373-22-204-550, fax: +373-22-204-550E-mail: veaceslav.gututui@mdrc.gov.mdveaceslav.gututui@gmail.comVă mulţumesc pentru atenţie!

×