Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Page 1Competitivitateacapitalului umandin Regiunea deDezvoltare Nordpe piaţa munciidr. Igor COJOCARU
Page 2La baza raportului dat stau rezultatele a două proiecte:• Capacitatea Administraţiei Publice Locale dinRegiunea de D...
Page 3Resursele umane au rol deforţă creatoare de valoare şivaloare de întrebuinţarecu rol hotărâtor în procesul muncii.
Page 4Agenda Lisabona este cel mai importantproiect european de dezvoltare şi urmăreşteacum trei obiective majore:• să pro...
Page 5A te dezvolta în linie cu obiectivele AgendeiLisabona înseamnă a asigura o creştereeconomică durabilă şi un nivel ma...
Page 6COMPETITIVITATEA REGIONALĂ poate fi definită ca fiind abilitateaunei regiuni şi, deci, a autorităţilor ei publice, d...
Page 7Analiza situației economice și capitalului umanîn Regiunea de dezvoltare NordPopulaţia stabilă a RDN la 1 ianuarie 2...
Page 8Analiza situației economice și capitalului umanîn Regiunea de dezvoltare NordComparativ cu Regiunile de Dezvoltare C...
Page 9Abilitatea autorităţilorpublice, de a-şi menţinebaza locală de firmeşi forţa de muncăcalificată şi de aatrage invest...
Page 10
Page 11Conceptul competitivităţii strategice a capitalului uman;Competitivitatea strategică a capitalului umanreprezintă c...
Page 12Competitivitatea strategică, se formeazăîn conformitate cu următoarele tipuri deabordări:• strategice,• inovaţional...
Page 13Repartizarea factorilor după importanța care determină competitivitatea întreprinderii• Așa factori precum eficienț...
Page 140% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%ridicarea regulată a nivelului profesionalcomunicabilitate, atitudine faţă decondu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competitivitatea capitalului uman din Regiunea de Dezvoltare Nord pe piața muncii

592 views

Published on

Competitivitatea capitalului uman din Regiunea de Dezvoltare Nord pe piața muncii

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competitivitatea capitalului uman din Regiunea de Dezvoltare Nord pe piața muncii

 1. 1. Page 1Competitivitateacapitalului umandin Regiunea deDezvoltare Nordpe piaţa munciidr. Igor COJOCARU
 2. 2. Page 2La baza raportului dat stau rezultatele a două proiecte:• Capacitatea Administraţiei Publice Locale dinRegiunea de Dezvoltare Nord de aplanifica, atrage şi gestiona investiţii în domeniulpriorităţilor Strategiei de Dezvoltare RegionalăNord şi Eficienţă energetică.• Managementul competitivităţii strategice acapitalului uman pe piaţa muncii RepubliciiMoldova în condiţiile dezvoltării regionale. (Din cadrulProgramului de stat ”Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextuleconomiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană)
 3. 3. Page 3Resursele umane au rol deforţă creatoare de valoare şivaloare de întrebuinţarecu rol hotărâtor în procesul muncii.
 4. 4. Page 4Agenda Lisabona este cel mai importantproiect european de dezvoltare şi urmăreşteacum trei obiective majore:• să promoveze creşterea economicăbazată pe cunoaştere şi inovare;• să facă din Europa un loc mai atractivpentru investiţii şi muncă;• să ofere locuri de muncă mai multe şi maibune.Privire strategică asupra dezvoltării competitive
 5. 5. Page 5A te dezvolta în linie cu obiectivele AgendeiLisabona înseamnă a asigura o creştereeconomică durabilă şi un nivel mai bunde ocupare al forţei de muncă.
 6. 6. Page 6COMPETITIVITATEA REGIONALĂ poate fi definită ca fiind abilitateaunei regiuni şi, deci, a autorităţilor ei publice, de a-şi menţinebaza locală de firme şi forţa de muncă calificată şi de a atrageinvestiţii străine.În consecinţă, caracteristicile sale competitive se bazează, deşi nu înmod exclusiv, pe următoarele:• Calitatea infrastructurii• Calitatea generală a mediului• Calitatea centrelor de cercetare şi inovare a regiunii• Fiscalitatea• Capacitatea de a reţine şi de a atrage resurse umanecalificate• Costul şi calitatea forţei de muncă
 7. 7. Page 7Analiza situației economice și capitalului umanîn Regiunea de dezvoltare NordPopulaţia stabilă a RDN la 1 ianuarie 2012 constituia 1002,60 mii persoane.Sursa: BNS, 2012
 8. 8. Page 8Analiza situației economice și capitalului umanîn Regiunea de dezvoltare NordComparativ cu Regiunile de Dezvoltare Centru şi Sud ale RepubliciiMoldova, Regiunea de Dezvoltare Nord se caracterizează printr-unnivelul mai înalt de dotare şi dezvoltare a sectorului industrial. Acest faptse datorează, în special, activităţii unui număr mai mare de întreprinderiindustriale, amplasate în mun. Bălţi şi raioaneleDrochia, Edineţ, Soroca, Făleşti, Floreşti etc., comparativ cu celelalteregiuni.În anul 2011 RDN a înregistrat o valoare a producţiei industriale înmărime de 5869,0 mil. lei, sau 20% din valoarea producţieiindustriale la nivel de Republică. RDN a obţinut cel mai înalt ritmde creştere a producţiei industriale – 8,3% comparativ cu anul2009 şi 1% comparativ cu anul 2010, faţă de Regiunea Centru –2% şi Regiunea Sud – 6,7%.
 9. 9. Page 9Abilitatea autorităţilorpublice, de a-şi menţinebaza locală de firmeşi forţa de muncăcalificată şi de aatrage investiţii străine
 10. 10. Page 10
 11. 11. Page 11Conceptul competitivităţii strategice a capitalului uman;Competitivitatea strategică a capitalului umanreprezintă capacitatea potenţială alucrătorilor de a concura pe piaţa muncii, înperspectivă, în anumite condiţii concrete detimp şi spaţiu, şi prin aceasta, asigurăcompetitivitateaîntreprinderii, ramurii, regiunii, ţării.În sens global, dezvoltarea competitivitățiicapitalului uman asigură creșterea niveluluide trai al populației.
 12. 12. Page 12Competitivitatea strategică, se formeazăîn conformitate cu următoarele tipuri deabordări:• strategice,• inovaţionale și de• marketing.
 13. 13. Page 13Repartizarea factorilor după importanța care determină competitivitatea întreprinderii• Așa factori precum eficiența utilizării materiei prime, materialelor și a prețuluiproduselor au o contribuție mai puțin semnificativă în asigurareacompetitivității, adică 10,4 și 9,1%.0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%Calitatea și competitivitatea capitalului uman, profesionalismCalitateas producției emise/serviciilor acordateInovațiile și introducerea noilor produse/serviciiCapacitateas întreprinderii de a se adapta la schimbărilke de pepiațăEficiența conducerii, imaginea întreprinderiiModernizarea și îmbunătățirea proprietăților de consum aproduselor deja existenteCalitatea serviciilor post-vînyare acordate de întreprindereRidicarea termenului rulajului resurselor financiareLocul1Locul2Locul340.50%38.30%36.20%33.80%31.20%27.00%26%23%
 14. 14. Page 140% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%ridicarea regulată a nivelului profesionalcomunicabilitate, atitudine faţă deconducere, colegi, clienţi, partenericonformitatea cerinţelor profesionaleactivi în activitatea de muncăeficienţa realizării potenţialului de calificareLocul1Locul2Locul337%29%29%28%27%Da65%Nu7%Nu ştiu28%Necesitatea planificării competitivitățiipersonalului

×