Seminar informativ-instructiv pentru membrii CRD Nord

906 views

Published on

Seminar informativ-instructiv pentru membrii CRD Nord

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar informativ-instructiv pentru membrii CRD Nord

 1. 1. Seminar informativ-instructiv pentru membrii CRD Nord Modulul I
 2. 2. Cadrul normativ-legislativ şi instituţional al dezvoltării regionale INGA COJOCARU, ADR Nord
 3. 3. CONCEPTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALA ÎN MOLDOVAPolitica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuriplanificate şi promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale şiConstrucţiilor, autorităţile administraţiei publice locale, în parteneriatcu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării uneicreşteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă apotenţialului regional şi local.
 4. 4. CONCEPTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALA ÎN MOLDOVA 6 regiuni de dezvoltare create în conformitate cu clasificarea statistică a UE Pentru perioada 2007-2010, eforturile Guvernului au fost orientate spre consolidarea capacităților și condițiilor de dezvoltare în regiunile NORD, CENTRU și SUD Din 2012 – au demarat acțiunile de dezvoltarea regiunilor UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și Mun. Chişinău.
 5. 5. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII REGIONALEDiminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltăriiechilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelordefavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale,politice şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;Corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelulregiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şiregionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltăriiculturale a acestora;Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celeitransfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarearegiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promoveazădezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unorproiecte de interes comun.
 6. 6. CADRUL LEGAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALE H.G. nr.574 din 14.06.2005 cu privire la aprobarea structurii și efectivului- limită ale Agenției pentru Dezvoltare Regională. Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. H.G. Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. H.G. nr.1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR). H.G. nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională (SNDR). H.G. nr.772 din 26.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program (DUP) pentru anii 2010-2012.
 7. 7. CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTĂRII REGIONALERegulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării RegionaleRegulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru DezvoltareRegulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare RegionalăRegulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regionalăManualul Operațional al Fondului Național de Dezvoltare Regională.Manualul Operațional al Agenției de Dezvoltare Regională
 8. 8. CADRUL INSTITUȚIONALLegea nr.438-XVI prevede în capitolul „Cadrul Instituţional” două nivele deorganizare a cadrului instituţional pentru dezvoltarea regională: nivelulnaţional şi cel regional.Cadrul instituţional contribuie prin prezenţa sa în fiecare regiune (CDR şiADR) la coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivelregional şi, respectiv, implementarea strategiei de dezvoltare regională.
 9. 9. CADRUL INSTITUȚIONAL FNDR CNCDR 1%MDRC CRD ADR
 10. 10. CADRUL INSTITUȚIONAL Nivelul naţional este reprezentat de:CNCDR, care “este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonăriila nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională” (art.5(1)) şiFNDR, care reprezintă instrumentul principal de finanţare a proiectelorşi programelor de dezvoltare regională şi care „se formează din alocaţiileanuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica dedezvoltare regională, precum şi din alte surse” (art.6(1)).La acest nivel, Direcţia Generală de Dezvoltare Regională din cadrulMinisterului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, asigură lucrările desecretariat al Consiliului Naţional de Coordonare.
 11. 11. CADRUL INSTITUȚIONAL Nivelul regional este reprezentat de:CRD, care reprezintă „o structură funcţională deliberativă la nivelulfiecărei regiuni de dezvoltare, constituită pentru coordonarea şipromovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivellocal”(art.7(1)) şiADR, care activează în fiece regiune de dezvoltare, în scopul executăriideciziilor Consiliului regional şi asigură implementarea strategiilor dedezvoltare regională şi atragerea de fonduri suplimentare. Avînd rolul de a promova proiecte, transmite informaţii şi orienta beneficiarii potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate bune în ceea ce priveşte eligibilitatea, susţinerea administrativă şi tehnică a cererilor.
 12. 12. Mulţumesc !

×