Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CADRUL INSTITUŢIONAL al dezvoltării regionale în RM: perspective de dezvoltare

1,124 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CADRUL INSTITUŢIONAL al dezvoltării regionale în RM: perspective de dezvoltare

 1. 1. CADRUL INSTITUŢIONALal dezvoltării regionale în RepublicaMoldova: perspective de dezvoltare INGA COJOCARU, ADR Nord Bălţi 07.06.2012
 2. 2. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII REGIONALEDiminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltăriiechilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelordefavorizate ca urmare a unor condiţiiistorice, geografice, economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea produceriide noi dezechilibre;Corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelulregiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şiregionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltăriiculturale a acestora;Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celeitransfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarearegiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promoveazădezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unorproiecte de interes comun.
 3. 3. CONCEPTUL POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALA ÎN MOLDOVA •6 regiuni de dezvoltare create în conformitate cu clasificarea statistică a UE, NUTS II şi III2006 •Consolidarea capacităților și condițiilor de dezvoltare în regiunile NORD, CENTRU și SUD2007-2010 •Demararea acțiunilor de dezvoltare a Regiunii mun. Chişinău, urmînd ulterior să iniţieze Regiunea UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și2012 Transnistria.
 4. 4. CADRUL INSTITUȚIONAL•Legea nr.438-XVI prevede două nivele de organizare a cadrului instituţionalpentru dezvoltarea regională:• nivelul naţional: CNCDR şi MDRC (DGDR)• nivelul regional: CRD şi ADR•Cadrul instituţional contribuie prin prezenţa sa în fiecare regiune lacoordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel regionalşi, respectiv, implementarea strategiei de dezvoltare regională.
 5. 5. CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTĂRII REGIONALERegulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării RegionaleRegulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru DezvoltareRegulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare RegionalăRegulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regionalăManualul Operațional al Fondului Național de Dezvoltare Regională.Manualul Operațional al Agenției de Dezvoltare Regională
 6. 6. CADRUL INSTITUȚIONAL FNDR CNCDR 1%MDRC CRD ADR
 7. 7. Articolul 3 al Legii nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova:(4) Regiunile de dezvoltare pot înainta propuneri de scheme/structuriintraregionale spre aprobare Consiliului Naţional de Coordonare aDezvoltării Regionale, pornind de la interese speciale sau de la scopuricomune. p.15. al Regulamentului cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională aprobat prin H.G. Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova prevede:În funcţie de evoluţia dezvoltării regionale şi extinderea rolului şiatribuţiilor Agenţiei, aceasta poate înainta propuneri de creare asubdiviziunilor organizatorice. Modificarea structurii şi a statelor depersonal ale Agenţiei se aprobă de către Ministerul Construcţiilor şiDezvoltării Regionale şi Ministerul Finanţelor.
 8. 8. CADRUL INSTITUȚIONAL: perspective de dezvoltare CNCDR FNDR 1% MDRC CRD ADR 1 1 12 subdiviziuni 2 2 ale ADR în 1 1 3 cadrul APL II 1 0 4 5 6 7 8 9
 9. 9. BENEFICIILE RDN PRIVIND DEZVOLTAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL•Personal calificat în domeniile DR şi cooperării transfrontaliere•Stabilirea vectorilor de dezvoltare pentru fiecare raion încontextul DR•Oportunităţi de accesare a fondurilor naţionale şi internaţionalepentru rezolvarea problemelor stringente
 10. 10. SARCINILE SUBDIVIZIUNILOR Promovarea şi implementarea politicii DR în teritoriu Analiza necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare în raion Identificarea problemelor stringente Facilitarea creării viziunii strategice raionale şi elaborării planurilorde dezvoltare raionale Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelorinvestiţionale din diverse fonduri Activităţi de Fundraising etc.
 11. 11. PROCESUL DE CREARE A SUBDIVIZIUNILOR NOI 2012-2014 Actori regionali implicaţi: ADR CRD APL II SUBDIVI PARTENERI USB ZIUNI DE DR DEZVOLTARE
 12. 12. ROLUL ACTORILOR IMPLICAŢI ÎN DEZVOLTAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL- 2012 • Crearea şi promovarea conceptului de dezvoltare instituţională ADR • Propunerea spre aprobare CRD • Aprobarea conceptului de dezvoltare instituţională CRD • Înaintarea conceptului către CNCDR • Acceptarea conceptului de dezvoltare instituţionalăAPL II • Selectarea şi delegarea 1 persoane din APL la studii
 13. 13. ROLUL ACTORILOR IMPLICAŢI ÎN DEZVOLTAREA CADRULUI INSTITUȚIONAL 2012-2014 • Instruirea persoanelor selectate/delegate dinUSB partea APL II • Susţinerea, motivarea, consultarea şi implicarea persoanelor selectate/delegate în procesul deADR dezvoltare regională • Facilitarea procesului de instruire a persoanelorAPLII delegate
 14. 14. Concluzii Viziune strategicăSpecialişti calificaţi Fonduri RDN prosperă
 15. 15. Mulţumesc !

×