11

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale șiConstrucțiiloral Republicii MoldovaDezvoltare urbană echilibratăîn Republica Moldova -perspective și provocăriDorin ANDROS,şef direcţie MDRC
 2. 2. Dezvoltare urbanăNoţiune:„Capacitatea de planificare integrată a politicilorsectoriale, bazată pe principiul coeziunii șiprezentarea íntrinsecă a domeniilor: economic, socio-cultural și de mediu”
 3. 3. Orașul: o verigă importantă în dezvoltarea țării• Orașul: reprezintă un motor al dezvoltăriiregionale al Republicii Moldova, precum și uncatalizator pentru creativitate, inovații și spiritantreprenorial• Paradoxul urban: în orașe sunt reprezentatecele mai concentrate oportunități de angajare,totodată rata șomajului în orașe este mai maredecît media pe țară. (Rata șomajului pe țarăpentru 2012 a fost de 6,7 %, dintre care înmediul urban rata a fost de 8,2 % și în mediulrural de circa 5,2 %).
 4. 4. Concentrarea creşterii economice, impulsionatăde investițiile în capital fix în zona municipiuluiChişinău şi a municipiului BălțiDeclinul socio-economic a numeroase centreurbane şi diminuarea rolului lor în dezvoltareaariilor adiacentePierderea funcțiilor urbane a multororaşe, fenomen generat de restructurareaindustrială, migrația în masă a populațieiNecesitatea intervenției
 5. 5. Orașe poli de creștere identificate Regiunea de dezvoltare Nord Edineț Soroca Regiunea de Dezvoltare Centru Ungheni Orhei Regiunea de Dezvoltare Sud Cahul Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia Comrat
 6. 6. Impactul politicii de dezvoltare urbană Impact administrativ – presupune realizarea unormodificări ale cadrului legislativ la nivel național, precum șiunele modificări la nivel local, după cum urmează: Actualizarea și adoptarea Planului Național deAmenajare a Teritoriului Elaborarea documentelor de planificare strategicăpentru o perioadă de 7 – 10 ani Consolidarea capacităților de elaborarea a proiectelorcomplexe de dezvoltare regională, cu impact asupraregiunii Stabilirea unor parteneriate viabile între localitățilecare intră în raza de influență a orașelor poli decreștere
 7. 7. Impactul politicii de dezvoltare urbană Impact economic – la acest capitol s-a efectuat oanaliză a relațiilor dintre investițiile publice și celeprivate. Astfel, în conformitate cu multiplele studiiefectuate în această direcție, s-a demonstrat că petermen scurt, creșterea cu fiecare punct procentual ainvestițiilor publice în capitalul fix, este asociată cuaproximativ 0,6 puncte procentuale a investițiilorprivate anuale . Impact fiscal – a fost determinat efectul economic,sau altfel spus, beneficiile obținute în urmainvestițiilor în orașele poli de creștere sunt de 2,32 orimai mari decît investițiile în celelalte orașe.
 8. 8. Impactul politicii de dezvoltare urbană Impact social – ca urmare a aprobării prezenteipolitici, cele șase orașe identificate în calitate deorașe poli de creștere, vor duce la transformareaacestora în „capitale regionale” . În acest context,impactul poate fi ambiguu. Pe de o parte, oinvestiție suplimentară în Chișinău va produce maimulți bani dar nu va produce mai puțini săraci, pecînd o investiție în unul din orașele poli de creștere,va produce mai puțini bani, dar impactul dereducere a sărăciei va fi mai pronunțat.
 9. 9. Dezvoltare urbană integratăDezvoltarea urbană durabilă și echilibrată poate fiasigurată doar printr-o abordare integrată a diferitordimensiuni precum cele economice, sociale, spațiale șide mediu, precum și prin realizarea următoarelormăsuri:• Reînoirea infrastructurii urbane fizice, combinată cumăsuri care promovează dezvoltareaeconomică, incluziunea socială sau de protecție amediului• Elaborarea strategiilor de dezvoltare a afacerilorarticulate cu domenii specifice politicii educaționale
 10. 10. Abordarea națională a politicilor de dezvoltareurbanăBazîndu-ne pe experiența altor țări, la nivel național se propuntrei priorități care se susțin reciproc și care ar contribui laasigurarea unei bune realizări a politicii de dezvoltare urbană:creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii:• Creșterea inteligentă – favorizarea creării locurilor de muncă șipromovării spiritului antreprenorial, promovarea economieicreative ș.a.• Creștere incluzivă –ameliorarea situației în două domenii: (i)riscurile de deprivare a teritoriului (ii) și a situației grupurilorde populație - imigranții, familiile cu venituri mici, tineri ș.a.• Creștere economică durabilă – promovarea politicilor înasemenea domenii precum: eficiență energetică, dezvoltareainfrastructurii fizice, economia verde.
 11. 11. Fortificareaeforturilor înatragerea investițiilorși creștereainvestițiilor în capitalfixDiminuareaprocesuluimigraționistCorelareaprevederilorpoliticilor sectorialeAsigurarea cu serviciipublice primareÎmbunătățireainfrastructurii deaccesAsigurarea locurilorde muncăDezvoltareurbanăProvocări în realizarea obiectivelor
 12. 12. Agenda de lucru APL în contextulpoliticii de dezvoltare urbanăElaborarea documentelor de planificarea strategicăbazată pe:• Promovarea unei politici de poziționare, diferențiere șicreștere a atractivității• Promovarea parteneriatelor publice-private• Promovarea orașului în calitate de centru de afaceri• Reducerea ponderii finanțării din mijloace financiarepublice și creșterea ponderii investițiilor private• Asigurarea unui nivel optim al serviciilor primare• Ameliorarea situației în contextul politicilor sociale și adrepturilor omului
 13. 13. De ce are nevoie Republica Moldova ? Înțelegerea importanței dezvoltării urbane și prioritizareaacesteia în cadrul politicilor sectoriale Elaborarea documentelor de planificare strategică îndomeniul politicilor urbane și de planificare urbană integrată Corelarea politicilor sectoriale Coordonarea activităților de finanțare din cadrul fondurilornaționale, dar și a surselor externe Asigurarea unui nivel optim al serviciilor publice primare Îmbunătățirea infrastructurii de acces Regenerarea identității locale, schimbarea mentalităților,revitalizarea mîndriei locale Stabilirea de parteneriate Asigurarea continuității reformelor
 14. 14. Inițierea procesului de promovare și deciziilenecesare la nivel național: Modificarea Legii 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarearegională. Elaborarea unei Hotărîri de Guvern pentru nominalizareacentrelor urbane respective ca poli de creştere economică. Aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013-2015, care este definitivată şi coordonată cu mai multe APC. Încadrul SNDR Obiectivul 2 este dedicat dezvoltării policentrice aoraşelor. Adoptarea actelor normative subsecvente. Elaborarea şi aprobarea Programului național de dezvoltareurbană. Stabilirea unor parteneriate viabile între localitățile care intrăîn raza de influență a oraşelor poli de creştere economică.
 15. 15. MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!

×