Strategisch vastgoedadvies
   Onderwijssector
       Presentatie d.d. 23 april 2009


       Lokatie; L...
Hevo het bedrijf

• Advies, onderzoek en projectmanagement
 met betrekking tot huisvesting.

• 110 werknemers, gevestigd ...
We richten ons op huisvesting


        Het onderwijs
                          Sport
 D...
Situatie huisvesting in het onderwijs

•  Normen voor omvang en budget huisvesting.
•  School afhankelijk van gemeente v...
Problematiek, onder andere ‘frisse scholen’
Kritische factoren resultaat school?“Core business”

           • Mensen (docenten, management en medewerke...
Kosten & effect huisvesting op resultaten school
                  Kosten
              100...
De rol van huisvesting

•  Enerzijds is het de fysieke plek waar je het belangrijkste
  kapitaal (mensen) optimaal moet...
Wat verstaan we onder “Strategisch vastgoedbeleid”?


‘Strategisch vastgoedbeleid is het geheel aan beleid en plannen omtr...
Wat heeft u aan Strategisch Vastgoedadvies?

Samenhang aanbrengen tussen
• Visie, missie en organisatie.
• Huisvesting.
• ...
Voordelen strategisch huisvestingsplan

•  Koppeling organisatiedoelen met doelen omtrent huisvesting.
•  Huisvestingsbe...
Verschil strategisch huisvestingplan - IHP

Een IHP is vooral gericht op het gemeentelijk belang en houdt geen of
nauwelij...
Routekaart strategisch vastgoedadvies
Oriëntatie & beleidafstemming

Algemeen beleid organisatie, informatievergaring van relevante gegevens, bepalen van
global...
Analyse & diagnose

Door middel van een vastgoedscan worden de actuele prestaties van uw vastgoed
inzichtelijk gemaakt, wo...
Een vastgoedscan, waarom ?

Veel opdrachtgevers baseren hun huisvestingsbeleid nog vooral op een
meerjaren onderhoudsplann...
Nulmeting gebouwen
Gebouwen worden beoordeeld op:
• Uitstraling gebouw (1).
• Bouwkundige staat (3).
• Staat van installat...
Voorbeeld scoreoverzicht


              Waardering  Waardering  Waardering  Weging


          ...
Opvallende bevindingen nulmetingen elders
De afgelopen jaren zijn diverse gebouwen uitgebreid zonder goed te
kijken naar d...
Resultaten waardering gebouwen

Ranglijst met indicatie prioriteit
                   nr.  schoolnaam ...
Keuze van prioriteit wordt bepaald door….

•  De grenzen van de financiële mogelijkheden.

•  De capaciteit en ‘know how...
Scenariovorming oplossingsrichtingen

•  0 optie

•  0 optie verticaal A

•  0 optie verticaal B

•  0 optie horizonta...
Beoordeling scenario’s ten aanzien van
         vastgoeddoelstellingen
         Aspect       Scenar...
Vastgoedrekenmodel

• Cashflowmodel van inkomsten en alle uitgaven over de gebruiksperiode
• Geeft de kaders voor toekomst...
Vastgoedstrategie

Hoe kan het voorkeursscenario gerealiseerd
worden ?

•  Mogelijkheden onderzoeken inclusief
  risico...
Vastgoedstrategie

In ‘Plan van Aanpak realisatie & implementatie’
aangegeven welke onderwerpen bekend zijn en
nog aanvull...
Samenvattend
Doorlopen route strategisch vastgoedadvies zorgt voor realisatie duurzame
huisvesting door optimale afstemmin...
Wat kan er allemaal bij komen kijken?
Menukaart strategisch vastgoedadvies
Tenslotte….
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategisch Vastgoedadvies Onderwijssector Hevo Kringgesprek 23 4 2009

1,141 views

Published on

Strategisch vastgoedadvies onderwijssector

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategisch Vastgoedadvies Onderwijssector Hevo Kringgesprek 23 4 2009

 1. 1. Strategisch vastgoedadvies Onderwijssector Presentatie d.d. 23 april 2009 Lokatie; Lingecollege Tiel Hans Heijltjes, senior adviseur Hevo Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider PO/VO
 2. 2. Hevo het bedrijf • Advies, onderzoek en projectmanagement met betrekking tot huisvesting. • 110 werknemers, gevestigd te ’s-Hertogenbosch. • Landelijk actief. • Integrale aanpak advies, projectvoorbereiding, realisatie en exploitatie. • Mogelijkheid garanties op resultaat. • Lid Dubo register & MVO Nederland.
 3. 3. We richten ons op huisvesting Het onderwijs Sport De zorg Gemeentelijke voorzieningen Woningbouw Kantoren
 4. 4. Situatie huisvesting in het onderwijs • Normen voor omvang en budget huisvesting. • School afhankelijk van gemeente voor goedkeuring bouwplannen. • Uitbreiding school afhankelijk van langjarige leerlingprognoses > 15 jaar. • Normbudget ontoereikend voor maatschappelijke norm goed schoolgebouw. • Noodzakelijkerwijs keuze “goedkoopste” toepassingen schoolgebouw. • Binnenklimaat onvoldoende. • Gescheiden budgetten investering nieuwbouw en exploitatie. • Tekorten scholen op exploitatiebudget. • Resultaat: onvoldoende duurzame huisvesting scholen.
 5. 5. Problematiek, onder andere ‘frisse scholen’
 6. 6. Kritische factoren resultaat school? “Core business” • Mensen (docenten, management en medewerker). Groei van • Organisatiestructuur en cultuur. leerlingen • Leerprocessen & onderwijsvisie. • Balans inkomsten versus kosten. • Leerlingaantallen. …en huisvesting?
 7. 7. Kosten & effect huisvesting op resultaten school Kosten 100% Salariskosten (61%) 90% 80% W erkgeverslasten (14%) Resultaat 70% 60% Facility management (2%) organisatie 50% ICT voorzieningen (7%) 40% Diensten en middelen (6%) 30% 20% Variabele huisvestingslasten (2%) 10% Vaste huisvestingslasten 0% (9%) 1 Huisvesting beslaat maar een klein deel van de kosten van een school, maar heeft een aanzienlijk effect op de prestaties (van school, leerlingen en personeel). Het loont dus om hier strategisch mee om te gaan!
 8. 8. De rol van huisvesting • Enerzijds is het de fysieke plek waar je het belangrijkste kapitaal (mensen) optimaal moeten kunnen presteren en waar de leerlingen gestimuleerd worden tot leren en groei. • Anderzijds vormt het slechts een beperkt deel van je kosten. • Daardoor biedt het een ideale hefboomfunctie tot beïnvloeding resultaat.
 9. 9. Wat verstaan we onder “Strategisch vastgoedbeleid”? ‘Strategisch vastgoedbeleid is het geheel aan beleid en plannen omtrent huisvesting en het huisvestingsbeheer waarbij dit door middel van een integrale benadering optimaal moet bijdragen aan realisatie van de korte en langetermijn organisatiedoelstellingen”
 10. 10. Wat heeft u aan Strategisch Vastgoedadvies? Samenhang aanbrengen tussen • Visie, missie en organisatie. • Huisvesting. • Exploitatie & beheer. • Eigendom en financiën. Waardoor: • Voorkomen van ad hoc maatregelen. omtrent huisvesting. • Voorkomen verkeerde investeringen.
 11. 11. Voordelen strategisch huisvestingsplan • Koppeling organisatiedoelen met doelen omtrent huisvesting. • Huisvestingsbeleid op maat, toepasbaar op alle locaties. • Inzicht in actuele gebouwprestaties per locatie. • Transparante wijze prioritering knelpunten huisvesting diverse locaties. • Tijdsplan voorkomt ad hoc maatregelen en ‘foute investeringen’. • Door bepalen eigen kwaliteitsniveau huisvesting helder verwachtingspatroon gebruikers. • Maximale synergie tussen investeringen en exploitatiekosten. • Draagt bij aan verbetering onderhandeling met gemeenten. • Biedt kader voor OOGO-overleg met de gemeente en andere schoolbesturen. • Beschikt u op termijn over optimale huisvesting, vast en goed.
 12. 12. Verschil strategisch huisvestingplan - IHP Een IHP is vooral gericht op het gemeentelijk belang en houdt geen of nauwelijks rekening met onder andere: • Exploitatiekosten. • Extra gewenste kwaliteit van gebouwen. • Speerpunten van de organisatie. • Strategische beïnvloeding van leerlingstromen, veranderend aanbod. • Afstemming buitenonderhoud en schoolbestuurlijk onderhoud. • Het door uw bestuur gewenste tijdstip waarop voorziening wordt gerealiseerd. Een strategisch huisvestingsplan is compleet en verschaft u alle noodzakelijke informatie en vormt zo de basis voor uw huisvestingsbeleid voor de korte- en langere termijn.
 13. 13. Routekaart strategisch vastgoedadvies
 14. 14. Oriëntatie & beleidafstemming Algemeen beleid organisatie, informatievergaring van relevante gegevens, bepalen van globale doelstellingen op het gebied van vastgoed, etc. • Visie & missie organisatie. • Lange termijn doelstellingen. • Visie op Onderwijs. • Organisatiestructuur. • Wijze van organiseren. • Aanwezige deskundigheid. • Basisgegevens, financiën. • Trends en marktontwikkelingen. • Globale doelen huisvesting. Hulpmiddel: vragenlijst strategisch vastgoedbeleid.
 15. 15. Analyse & diagnose Door middel van een vastgoedscan worden de actuele prestaties van uw vastgoed inzichtelijk gemaakt, wordt een analyse gemaakt van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie en wordt een evaluatie uitgevoerd waaruit het spanningsveld zichtbaar wordt. • Vastgoedscan. • Exploitatiegegevens. • Benodigde expertise. • Voedingsgebied, ontwikkeling leerlingprognoses. • Ontwikkelingen in omgeving (samenwerking, concurrentie).
 16. 16. Een vastgoedscan, waarom ? Veel opdrachtgevers baseren hun huisvestingsbeleid nog vooral op een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Er wordt veelal voorbij gegaan aan andere belangrijke aspecten zoals bijvoorbeeld de functionaliteit van de gebouwen, de exploitatieaspecten en het binnenmilieu (ventilatie en akoestiek). Via een vastgoedscan wordt een ‘helikopterview‘ verkregen op uw gebouwenbestand waardoor een bredere afweging en goed onderbouwde prioritering kan worden gemaakt.
 17. 17. Nulmeting gebouwen Gebouwen worden beoordeeld op: • Uitstraling gebouw (1). • Bouwkundige staat (3). • Staat van installaties (1). • Veiligheid (1). • Binnenmilieu, ventilatie en akoestiek (2). • Exploitatie (2). • Onderwijskundige staat (3). • Omvang en inrichtingsniveau van het buitenterrein (1). Tussen haakjes: ‘wegingsfactor’
 18. 18. Voorbeeld scoreoverzicht Waardering Waardering Waardering Weging Totaal Totaal Totaal Omschrijving criterium Gebouw A Gebouw B Gebouw C factor A B C Uitstraling gebouw 5 7 8 1 5 7 8 Bouwkundige staat 5 7 9 3 15 21 27 staat van installaties 6 6 8 1 6 6 8 Veiligheid 5 5 8 1 5 5 8 Binnenklimaat 5 6 9 2 10 12 18 Exploitatie 5 6 8 1 5 6 8 Onderwijskundige staat 5 6 8 3 15 18 24 Omvang/inrichtingsniveau speelterrein 6 7 8 1 6 7 8 42 50 66 67 82 109
 19. 19. Opvallende bevindingen nulmetingen elders De afgelopen jaren zijn diverse gebouwen uitgebreid zonder goed te kijken naar de levensverwachting van de bestaande bouwdelen. • Hierdoor is er een relatief hoge restantboekwaarde toegevoegd die een belemmering vormt voor in de toekomst te maken keuzes. • Het komt te vaak voor dat investering en toekomstige exploitatie niet of nauwelijks op elkaar zijn afgestemd waardoor kapitaalvernietiging relatief vaak voorkomt. • Daarmee een bevestiging dat doordecentralisatie een goede keuze is. • Doorvoering van de onderwijskundige vernieuwing (circa 10% hogere ruimtebehoefte) heeft tot gevolg dat in enkele gevallen medegebruik op de tocht staat. • Het gemiddeld stroomverbruik van alle onderzochte scholen circa 2 tot 3 keer zo hoog is als de exploitatievergoeding!
 20. 20. Resultaten waardering gebouwen Ranglijst met indicatie prioriteit nr. schoolnaam score 1 Gebouw A 67 2 Gebouw A 82 3 Gebouw A 109 4 Gebouw A 5 Gebouw A 6 Gebouw A 7 Gebouw A 8 Gebouw A 9 Gebouw A 10 Gebouw A
 21. 21. Keuze van prioriteit wordt bepaald door…. • De grenzen van de financiële mogelijkheden. • De capaciteit en ‘know how’ binnen de organisatie. • Het waarderingsoverzicht gebouwen, belangrijke aanwijzing voor de prioritering. • Zich voordoende kansen om mee te liften op nieuwe initiatieven.
 22. 22. Scenariovorming oplossingsrichtingen • 0 optie • 0 optie verticaal A • 0 optie verticaal B • 0 optie horizontaal • + optie horizontaal Huidige situatie Scenariovorming: in deze fase worden diverse scenario’s geformuleerd als oplossing voor het aanwezige spanningsveld. Door toetsing van de • + optie verticaal scenario’s aan het ontwikkelde vastgoedbeleid (voorkeur) wordt een voorkeurscenario vastgesteld (=streefsituatie).
 23. 23. Beoordeling scenario’s ten aanzien van vastgoeddoelstellingen Aspect Scenario> Huidig Nul Huidig Plus Overkant Voorkant C&V dichtbij school - ++ + ++ Wenselijkheid Zichtbaarheid/repres. school - o + ++ Uitstraling o + + ++ Uitbreidbaarheid + -- ++ + Functionaliteit/ compactheid - ++ + ++ Multifunctionaliteit/ uitwisselbaarheid - o ++ ++ Parkeren o o ++ o Haalbaarheid Voldoet programmatisch? -- -- ++ ++ Realiseerbaar (onder voorwaarden) ++ ++ + -- Bestemmingsplan wijzigen ++ -- o -- Afhankelijk andere partijen? + + o - Overlast bouw op onderwijs o - o o Betaalbaarheid Risico ten aanzien van /studenten + -- - o Vergelijk geschoonde exploitatielasten - €120.000/jaar - €70.000/jaar + €210.000/jaar + €40.000/jaar bij annuïteitenafschrijving Saldo jaarexploitatie ? ? ? ?
 24. 24. Vastgoedrekenmodel • Cashflowmodel van inkomsten en alle uitgaven over de gebruiksperiode • Geeft de kaders voor toekomstige plannen € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 €0 Totaal exploitatie- 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 kosten € 5.000.000- Totaal Inkomsten € 10.000.000- Jaarlijks Saldo inkomsten minus uitgaven € 15.000.000- cw € 20.000.000- € 25.000.000- € 30.000.000- € 35.000.000-
 25. 25. Vastgoedstrategie Hoe kan het voorkeursscenario gerealiseerd worden ? • Mogelijkheden onderzoeken inclusief risicoanalyse vanuit oogpunt opdrachtgever. • Aanpak voor het vervolg vaststellen in “Plan van Aanpak Realisatie en Implementatie”.
 26. 26. Vastgoedstrategie In ‘Plan van Aanpak realisatie & implementatie’ aangegeven welke onderwerpen bekend zijn en nog aanvulling behoeven, zoals; • Eigendom & financiering. • Planning. • Bouwheerschap. • Fiscale & juridische aspecten. • Bouworganisatiemodel. • Risico-analyse. • (EG) – bestedingen. • Samenwerkingspartners. • Basiskwaliteit huisvesting. • Ruimtenormering. • Communicatie stakeholders.
 27. 27. Samenvattend Doorlopen route strategisch vastgoedadvies zorgt voor realisatie duurzame huisvesting door optimale afstemming beschikbare middelen op organisatiedoelen.
 28. 28. Wat kan er allemaal bij komen kijken? Menukaart strategisch vastgoedadvies
 29. 29. Tenslotte….

×