Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos        Tema 1: Xarxes d’àrea local    1. Introducció a les xarxes...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos2. Planificació i disseny de la xarxaPerquè la xarxa d’àrea local funcioni s’h...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos   Dispositius de gestió de xarxa     •   Els adaptadors de xarxa nome...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos             Commutador (switch)1                 ...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos                     PontPermet dividir una xarxa en dife...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos                  passarel·laEs un tipus de pont intel·ligen...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos  •  El mitjà sense fil. La tecnologia més utilitzada és la wifi. La informa...
Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos      b) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d’1Gb/s1Gb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 1

258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 1

 1. 1. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Tema 1: Xarxes d’àrea local 1. Introducció a les xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local (LAN) és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. Xarxa informàtica en una llar Televisor PDA Ordinador de saló (Media Center) Consola de joc Ordinador Router Sense fil TallafocImpressora Ordinador Càmera wifi portàtil Línia telefònica Telèfon IP Internet
 2. 2. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos2. Planificació i disseny de la xarxaPerquè la xarxa d’àrea local funcioni s’han d’establir els següents elements: • Arquitectura de xarxa • Dispositius de gestió de xarxa • Mitjans de difusió de dades • Recursos disponibles i la seva utilitat (unitat 2)Arquitectura de xarxaFa referència a l’estructura física de la xarxa. En xarxes d’àrea local s’utilitzendiversos tipus d’arquitectura: Bus Els ordinadors surten d’un punt central Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Anell Cel·lular Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. La xarxa es compon d’àrees circulars.
 3. 3. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Dispositius de gestió de xarxa • Els adaptadors de xarxa nomes serveixen per connectar un equip a la xarxa. • Daltres, com els concentradors commutadors gestionen el transit de la xarxa, n’amplien l’abast, connecten unes xarxes amb altres, etc. Adaptadors de xarxa Acoblat a l’equip. Tipus USB Tipus Tipus PCI. Concentrador(hub)Actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports. El concentrador queobservem a la imatge admet fins a quatre equips connectats directament.
 4. 4. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Commutador (switch)1 2Llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pasa tots els que formen la xarxa. En aquest cas, les dades només passen de l’equip RouterComunica xarxes entre si i de vegades tambe actua com a concentrador.
 5. 5. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos PontPermet dividir una xarxa en diferents segments o unir dues xarxes que utilitzen unmateix sistema de comunicacio. Punt d’accés.Es el concentrador utilitzat en xarxes sense fil. Repetidor Repeteix i amplifica el senyal per ampliar-ne l’abast.
 6. 6. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos passarel·laEs un tipus de pont intel·ligent que uneix dues xarxes amb diferents tecnologies Servidor d’impressió Permet connectar una impressora a una xarxaMitjans de difusió de dadesLes xarxes LAN utlitzen diferents mitjans per transmetre les dades.Els més usuals són: • El cable de coure de parells trenats. Es basa en la tecnologia Ethernet, amb connectors RJ45. És fàcil d’usar i per això es fa servir en xarxes domèstiques i en empreses. • El cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que envia les interferències, no s’utilitza gaire per a xarxes grans. • El cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el més ràpid.
 7. 7. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos • El mitjà sense fil. La tecnologia més utilitzada és la wifi. La informació es transmet per mitjà d’ones de ràdio.ACTIVITATS 1. Què succeeix en una xarxa em anell quan un ordinador quan un ordinador deixa de funcionar? Que la xarxa es talla i deixa de funcionar. Se t’acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s’hagi avariat un dels terminals que hi estan connectats? 2. Pensa i respon : a)quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portàtil i una consola de joc? Les xarxes sense fil. b)Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perquè capta millor el wifi. 3. Quina és la diferència entre un concentrador i un commutador? el commutador només passa les dades del equip 1 al 2 mentre que el concentrador transmet totes les dades per tots els seus ports. 4. Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? El commutador perquè elegeix l’ordinador al que ha de transmetre la i informació, per tant el rendiment es major. 5. Dibuixa l’esquema d’una xarxa amb un router, un ordinador de sobretaula, un portàtil i una consola de joc. 6. Calcula el temps que fa falta per transmetre la informació continguda en un DVD (4,7GB). Recorda que 1 GB (gigabyte) equival a 8 gb (gigabit). a) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat de 100 Mb/ s100Mb/s = 12,5MB/s = 0,0125GB/sDVD = 4,7 GB 4,7/0,0125 =376 s
 8. 8. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos b) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d’1Gb/s1Gb/s = 0,125 4.7/0,125 =37,6s c) Mitjançant una connexió sense fil que admet una velocitat màxima de 54Mb/s54Mb/s = 0,054Gb/s = 0,00675 4,7/0.00675 = 696,296 s 7. Esbrina quines son les característiques dels routers que ofereixen les diferents companyies proveïdores d’accés a internet: tipus de connexió, velocitats de transmissió de dades, preu, abast, etc. Indica quina seria la millor solució per al nostre projecte. TELEFONICA: JAZZTEL: Tipus de connexió : Wifi Tipus de connexió: Wifi Velocitat de transmissió de dades: Velocitat de transmissió de dades: 10 MB 30MB Preu 24,90 al mes. Preu: 19,95 Abast:Wifi Abast: Wifi18. Busca a Internet tres routers que facin servir les companyies per a la provisiód’accés a Internet. Crea una taula amb les seves característiques bàsiques: a)Tenen ports Ethernet? b) Són wifi? c) Com es configuren? Telefónica: Alta irouter wi-fi gratis, (ADSL 6Mb- 27’90€/mes, trucades gratis el cap de setmana des deel teu mobil movistar, antivirus, després dels 24 mesos es paga 38,90€/mes) o (ADSL10Mb- 29’90€/mes, jugar online per la PS3 i després dels 12 mesos 49,90€/mes).Orange: ADSL 6Mb+trucades per 10€/mes els 3 primers mesos, després 24’95€/mes,router wi-fi gratis) Vodafone: (ADSL + trucades a fixes + quotes per 37’90€/messense quota de línia + wi-fi gratis + modem USB).19. Per què és més eficient un commutador que un concentrador? Diem que ésmés eficient un commutador que un concentrador perquè aquest, llegeix la informacióque li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els queformen la xarxa.20. Identifica-hi els components: Conté una connexió RTB RJ11 per connectar uncable telefònic al router, uns ports Ethernet RJ45 per la connexió a la xarxa i una fontd’alimentació per a connectar el router. a) Quin dispositiu creus que és el de laimatge? Un router-hub amb connexió sense fil. b) Per què? Perquè no té fil i té lesdues connexions telefònica i de la xarxa.22. Transforma els nombres decimals següents al sistema binari: 2,4,8,16,32,64.(2=01, 4=001, 8=0001, 16=00001, 32=000001, 64=0000001). Què tenen encomú? Que són les potències de 2.

×