Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében

554 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében

 1. 1. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális Nemzedék Konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2014. március 29. Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében Papp-Danka Adrienn ELTE PPK ITOK
 2. 2. Digitális állampolgárság modell 2013 Előzmények: - ISTE – Ribble – 2011 - A DÁ 2013 modell készítői: Ollé és mtsai. (ELTE PPK ITOK) – 2013 - Kompetenciák újragondolva és mátrixban: Bloom kognitív és affektív taxonómia
 3. 3. A vizsgálat jellemzői  online írásbeli kikérdezés  10 kompetenciaterület – 3 részkérdőív  válaszadót azonosító, kapcsolt kérdőívek  3 célcsoport (N=2081) ◦ Tanulói ◦ Tanári ◦ Felnőtt (nem tanári)  Kitöltés intervalluma: 2013.09.27. – 2013.10.07.
 4. 4. A minta jellemzői  Tanulói célcsoport (N=929)  Egyenlő arányban a nemek (ffi: 54,9%; nő: 45,1%) 8.4% 16.8% 36.1% 24.8% 13.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 10-11 éves 12-13 éves 14-15 éves 16-17 éves 18-19 éves ált. iskola 39% szak- közép-isk. 44% gimn. 7% szakisk. 10% 1. ábra: Életkori eloszlás 2. ábra: Iskolatípus szerinti eloszlás
 5. 5. A minta jellemzői 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 2 3 4 5 6 5. ábra: Tanulási eredményesség szerinti eloszlás Budapest 6.8% város 31.3% megye- székhely 7,8% község 31.3% Budapest 9% város 54% megye- székhely 20% község 17% 3. ábra: Iskola helye szerinti eloszlás 4. ábra: Lakhely szerinti eloszlás
 6. 6. Digitális hozzáférés  „Otthonomban rendelkezésre áll a digitális környezet (szg., laptop, internethozzáférés)” ◦ több mint 80% IGEN ◦ NINCS szignifikáns különbség az életkori csoportok szerint ◦ szignifikáns különbség VAN az iskola típusa és helye, valamint a hozzáférés mértéke között ◦ tanulási eredményességgel POZITÍV szignifikáns korreláció  „Tanulásom során használok számítógépet vagy laptopot, illetve internetet” ◦ kb. kétharmad IGEN ◦ a két életkori szélsőség között szignifikáns különbség van a használat tekintetében (p<0,05) ◦ szignifikáns különbség VAN az iskola típusa és helye, valamint a hozzáférés mértéke között ◦ tanulási eredményességgel NINCS szignifikáns korreláció  Attitűdök... ◦ szívesen képzi önmagát a számítógép- és eszközhasználat terén (kb. 66%) ◦ szívesen kér segítséget az eszközhasználathoz (kb. 66%)
 7. 7. Digitális kommunikáció  Behozhatatlan előnyben a közösségi oldalak (85% naponta vagy naponta többször)  az életkori csoportok között szignifikáns különbség VAN (p<0,01) a használati gyakoriságot tekintve  Kommunikációs alkalmazások (skype, email)  20-25% a naponta használók aránya (egyenletes eloszlás a kategóriák között)  az életkori csoportok között NINCS szignifikáns különbség (p>0,05) a használati gyakoriságot tekintve  Tartalommegosztás (prezentációmegosztó, blog, dokumentummegosztó)  ritka használat (30-40% soha; 20-30% nem is ismeri)  az életkori csoportok között szignifikáns különbség van (p<0,01) a használati gyakoriságot tekintve
 8. 8. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% néha használom rendszeresen használom Digitális eszközhasználat Az eszköz neve Rangpontszáma számítógép 6138 papír-ceruza 5997 tankönyv, jegyzet 5120 okostelefon 4778 internetes információforrás 3463 6. ábra: Digitális alkalmazások tanulási céllal való felhasználásának gyakorisága 1. táblázat: A tanuláshoz használt eszközök és használatban elért gyakorisági rangpontszámuk • Számítógép az első helyen • Okostelefon alig lemaradva • Le- és feltöltés?! • Internetes megosztás iránt nyitott vagyok vagy veszélyesnek tartom? (3)
 9. 9. Átlag Szórás Medián Mennyire fogadnád el, ha a hétvégi családi fotókat külföldi rokonokkal interneten keresztül kéne megosztanod? 3,67 1,68 4 Mennyire fogadnád el, ha kedvenc témádhoz kapcsolódó közös internetes blog szerkesztésére hívnának? 3,61 1,71 4 Mennyire fogadnád el, ha egy iskolai projekt megbeszélését videókonferenciával bonyolítanátok le? 3,27 1,73 3 Mennyire fogadnád el, ha iskolai kiselőadásodról készült bemutatód hanganyagát fel kéne tölteni az internetre? 2,81 1,58 3 2. táblázat: A digitális kommunikáció reagálásban mért átlageredményei és szórásai (1-6-ig skálán) • Alacsony attitűd a tanulási célú tartalommegosztás iránt Tartalommegosztás
 10. 10. Információmenedzsment – azaz mennyire fontosak az alábbi szempontok akkor, amikor arról döntesz, hogy a megtalált információ megbízható-e vagy sem? 3.19 3.25 3.31 3.33 3.37 3.38 3.44 3.44 1 2 3 4 5 6 keletkezésének dátuma módosításainak száma szövegének hosszúsága látogatottságának mértéke találati listában elfoglalt helyezése ki a szerzője, írója kiegészíti-e egyéb tartalom esztétikai megjelenése
 11. 11. Tanulásmenedzsment  Mennyire okoznak nehézséget az alábbi tanulásszervezési „feladatok”? (1-6-ig skála) ◦ tanulási-tanítási folyamatba való bevonódás: 3,50 ◦ forráskezelés: 3,52 ◦ időbeosztás: 3,48  átlagos értékek…  NINCS összefüggésben sem az életkorral, sem az iskolatípussal, sem a tanulási eredményességgel
 12. 12. (Rész)Összefoglalásként  A digitális hozzáférés mért területei az elsődleges digitális egyenlőtlenségre figyelmeztetnek  Szükséges az ismeretbővítés a tartalommegosztásra alkalmas eszközök terén  A népszerű, ismert alkalmazások tanulási célú használatára érdemes hangsúlyt fektetni  Tartalommegosztás iránti attitűd fejleszthetősége  Erősen fejlesztendő terület az információ kritikai megközelítése
 13. 13. www.digitalisallampolgarsag.hu Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Papp-Danka Adrienn www.pappdankaadrienn.hu danka.adrienn@gmail.com

×