Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Produktív tanulás, értékteremtő kompetencia

Ad

www.digitalisallampolgarsag.hu

Digitális állampolgárság konferencia
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2013. október 26...

Ad

Produktív tanulás


„újonnan alkotó irányú”, a „gyermek teremtő fantáziáját”
mozgósító munka (Nagy, 1919)



értékőrző t...

Ad

Produktivitás mint kompetencia
ISTE NETS-S (2011)

◦ Digitális állampolgárság: pozitív attitűd a produktív tevékenység
irá...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Produktív tanulás, értékteremtő kompetencia

  1. 1. www.digitalisallampolgarsag.hu Digitális állampolgárság konferencia ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2013. október 26. Produktív tanulás, értékteremtő kompetencia Papp-Danka Adrienn ELTE PPK ITOK
  2. 2. Produktív tanulás  „újonnan alkotó irányú”, a „gyermek teremtő fantáziáját” mozgósító munka (Nagy, 1919)  értékőrző tanulás, amely során a tanuló olyan feladatokkal és problémahelyzetekkel szembesül, melyek megoldásához kreativitás, eredetiség szükséges (Zsolnai)  örömteli, a teljes személyiséget aktivizáló, sikeres és hatékony tanulási forma (Báthory, 2000)
  3. 3. Produktivitás mint kompetencia ISTE NETS-S (2011) ◦ Digitális állampolgárság: pozitív attitűd a produktív tevékenység iránt ◦ Technológiahasználat: produktív eszközhasználat és –választás Technológiai kérdés, attitűdbeli kérdés, kompetencia kérdése, és lifewide értelmezett kategória
  4. 4. Digitális értékteremtés és produktivitás kompetencia (DÁ modell 2013, Ollé és mtsai.)  Értékteremtés: értékteremtő tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egyén és a közösség által egyaránt elfogadott. Az értékteremtés révén keletkező értékek éppúgy létrejöhetnek a hagyományos kultúra értékeinek digitalizálása által, mint a webkettes vagy egyéb online alkalmazások által végzett tevékenységek során.  Produktivitás: az egyén vagy a közösség céljai szempontjából releváns tevékenységek végzése, a digitális eszközök alkalmazásával, akár online, akár offline környezetben.  Időmenedzsment: a produktív tevékenység alapja, a saját idő mint erőforrás hasznos (saját vagy közösségi célok elérését szolgáló) és hatékony felhasználásának képessége a megfelelő digitális eszközök tudatos és adekvát használata révén.  Tartalommenedzsment: az információk hatékony elérése, gyűjtése, saját céloknak megfelelő szűrése, rendszerezése, feldolgozása, átalakítása, felhasználása és adekvát megosztása a megfelelő digitális eszközök felhasználásával.
  5. 5. Az alábbi digitális alkalmazások használata során milyen gyakran fordult elő veled, hogy olyan tartalmat osztottál meg, amely mások számára is értékes, hasznos volt? Dokumentummegosztás Közösségi oldalak 75% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 25% Wikipédia; Videó feltöltése; Helymeghatározás…; Blog; App store 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
  6. 6. Attitűd a produktivitás iránt Átlag Szórás Medián (1-6) 3,30 1,31 3 3,46 1,26 3 3,47 1,27 3 Elfogadja a produktív tanulás, produktív tevékenység és a közösségi információmegosztás létezését; motivált a produktív tevékenységek megismerésére. (befogadás) A digitális produktív tevékenységeket pozitívan értékeli, képes átgondolni azt, hogy az online tevékenységeinek milyen következményei vannak .(értékelés) Egyetért azzal, hogy a produktív digitális tevékenységekre szükség van, és preferálja azokat a tevékenységeket, amelyekkel értéket lehet teremteni. Képes az offline és az online végzett produktív tevékenységeket egy komplex egységként látni, és ezt közvetíteni mások számára is. (értékszerveződés)
  7. 7. Tartalommenedzsment mint produktív tevékenység – azaz milyen mértékben jellemző rád, hogy menedzseled az információkat? RSS olvasó nem mentek el semmit közösségi könyvjelző FB hírfolyam böngésző könyvjelzői feliratkozás (hírlevél) 1   2 3 4 5 Nincs tudatos tartalommenedzsment, információszűrés Inkább nem fontos, sem a számítógépes/internetes környezetben, sem az offline környezetben a tartalommenedzsment (x = 3,5; Me = 3)
  8. 8. Időmenedzsment mint a tevékenységek alapja – Mennyi időt töltesz a neten? 45% 40% 35% 30% 25% mennyit valójában 20% mennyit szeretnél 15% mennyit kellene 10% 5% 0% kevesebb, mint 1 óra óra 1-3 3-5 óra 5-7 óra 7 óránál több Nincs különbség, teljesen azonos arányok  A három változó szignifikánsan összefügg (khi-négyzet próba; p < 0,01)  Elégedettek a saját időmenedzsmentjükkel? – közepesen (x = 3,22; Me = 3) 
  9. 9. Produktivitás mint a fejlesztés terepe Ismeret, képesség, attitűd szinten egyaránt gyenge szint ◦ ◦ ◦ ◦ Fejleszteni a produktivitásról való tudást Gyakorolni a produktív tevékenységeket Pozitív attitűdöt formálni Menedzsment képességeket fejleszteni Hogyan fejlesszük? – példák a tanuló iskolai és iskolán kívüli produktív tevékenységére ◦ házi feladat ◦ digitális írástudásának fejlesztése ◦ egymástól való tanulás ◦ tudásmegosztás (mennyire értékes mások számára) ◦ értékteremtés a fordított szocializációban ◦ hobbi kapcsán végzett értékteremtő tevékenységek ◦ PLE mint értéket szimbolizáló tényező
  10. 10. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Papp-Danka Adrienn www.pappdankaadrienn.hu danka.adrienn@gmail.com

×