Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2

49,341 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Latihan tatabahasa kata hubung tahun 2

  1. 1. LatihanTatabahasaGarisi katahubung yang betul di dalamayat di bawah.1. Jamil, Kamal Muthu ( atau, dan) KamCeng sedangmenonton filem.2. Rumah itu sangat besar ( tetapi, sambil )sudah buruk.3. Cikgumasukkedalamkelas ( lalu, sambil )memanggilnamaRamli.4. Kasut Siti kotor ( tetapi, kerana ) terpijaklumpur.5. Halim tidak tahu hendak memilih topi merah ( dan, atau ) topi biru.v6. Manaf mengayuh basikal ( sambil, dan ) berangan-angan.7. Budak itu gemuk ( kerana, tetapi ) sangatrajin.8. Kucingituberlari ( tetapi, sambil )menolak bola kecil itu dengankakinya.9. Adik sedang berfikir hendak memetik bunga raya ( atau, dan ) bunga kenanga.10. Lili tidak hadir ke sekolah (lalu, kerana ) neneknyameninggaldunia.

×