Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istoria

706 views

Published on

Our history - activity in our Comenius and eTwinning project, "Understanding Each Other Better"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Istoria

 1. 1. O Privire in Istoria României Understanding each other better!
 2. 2. Cuprins <ul><li>Dacia si dacii </li></ul><ul><li>Dacia romana </li></ul><ul><li>Tarile romane in evul mediu </li></ul><ul><li>Razboiul de independenta </li></ul><ul><li>Marea unire </li></ul><ul><li>Cele 2 razboaie mondiale </li></ul><ul><li>Imperiul Austro-ungar </li></ul><ul><li>Comunismul </li></ul><ul><li>Dacia und die Daker </li></ul><ul><li>Rumänische Dacia </li></ul><ul><li>Rumänische Länder im Mittelalter </li></ul><ul><li>Unabhängigkeits Krieg </li></ul><ul><li>Die große Union </li></ul><ul><li>Die zwei Weltkriege </li></ul><ul><li>Österreichisch-Ungarische Königreich </li></ul><ul><li>Kommunismus </li></ul>
 3. 3. Dacia Unter König Deceneu wurde die Hauptstadt Sarmizegetusa in den Bergen um Orastie versetzt <ul><li>Sub conducerea Regelui Deceneu, capitala statului dac este mutată la Sarmizegetusa Regia, în Munții Orăștiei    </li></ul>În secolul I î.Hr., sub stăpânirea Regelui Burebista (82-44 î.Hr.), s-a format primul stat dac unitar , cu capitala la Argedava. Im ersten Jahrhundert v. Chr. Unter der Herrschaft von König Burebista (82-44 v. Chr.), wurde der erste einheitliche Staat gegründet, mit der Hauptstadt Argedava .
 4. 4. Dacia Argedava – prima capitala a daciei Argedava - die erste Hauptstadt Dacias
 5. 5. <ul><li>Luptator dac </li></ul>Dakischer Krieger Luptator dac Dakischer Krieger Luptator dac Dakischer Krieger
 6. 6. ........... Sarmisegetusa Regia
 7. 7. Regele decebal – Dunarea ........... König Decebal - Donau
 8. 8. Dacia romana <ul><li>In 87 v.Chr , wurde die Führung des Staates von König Decebal übernommen </li></ul><ul><li>der neue Staat führte eine Reihe von Kämpfen mit dem Römischen Reich und wurde schließlich im Jahre 106 n. Chr. von Kaiser Traian erobert. Die Höhepunkte dieser Kämpfe sind auf der Trajanssäule in Roma dargestellt. </li></ul><ul><li>Die Römische Verwaltung zog zwei Jahrhunderte später aus der Provinz im Jahre 271 n. Chr. (Aurelian Rücktritt) </li></ul><ul><li>  În anul 87 d.Hr. , conducerea statului dac este preluată de Regele Decebal </li></ul><ul><li>  Noul stat dac a susținut o serie de bătălii cu Imperiul Roman, fiind în final cucerit în anul 106 d.Hr. de Împăratul roman Traian. Cele mai importante momente ale acestor lupte sunt evidențiate pe Columna lui Traian din Roma. </li></ul><ul><li>  Administrația romană s-a retras din provincie două secole mai târziu, în anul 271 d.Hr. (retragerea Aureliana) </li></ul>
 9. 9. Dacia romana Regele Decebal König Decebal Împăratul Traian Kaiser Trajan
 10. 10. Dacia romana <ul><li>Columna lui Traian </li></ul>
 11. 11. Tarile romane in evul mediu <ul><li>  În secolele XII - XIII se concretizeaza procesul de formare a principatelor Moldovei ,Țării Românești și Transilvaniei, ce aveau să lupte contra Imperiului Otoman </li></ul><ul><li>În anul 1600 voievodul Țării Românești, Mihai Viteazul, a unit cu succes cele trei principate române dar uniunea a fost dizolvată după asasinarea lui lui. </li></ul><ul><li>In den XII. – XIII. Jahrhunderten wurden die großen Fürstentümer: Moldau, Siebenbürgen und das Rumänische Land gegründet, die später gegen das Osmanische Reich kämpfen werden. </li></ul><ul><li>In 1600 vereinigte der rumänische Land Prinz Michael der Tapfere, erfolgreich die drei rumänischen Fürstentümer, aber die Einigung wurde nach seiner Ermordung aufgelöst. </li></ul>
 12. 12. Tarile romane in evul mediu Schloss Bran Castelul Bran
 13. 13. Conducatori reprezentativi <ul><li>Stefan cel Mare </li></ul>Vlad Tepes
 14. 14. Razboiul de independenta <ul><li>La 12 aprilie 1877, România a permis trupelor rusești aflate in razboi cu otomanii să treacă pe teritoriul său în drum spre Turcia, iar apoi Turcia a bombardat orașele românești de pe Dunăre. </li></ul><ul><li>La 10 mai 1877  Principatul României, aflat sub suzeranitate otomană, și-a declarat independența. </li></ul><ul><li>Rusia impune otomanilor tratatul de la San Stefano la 3 martie 1878 prin care Imperiul Otoman recunoștea independența României. </li></ul><ul><li>Am 12. April 1877 erlaubte Rumänien, den russischen Truppen die im Krieg gegen den Türken waren, das Land zu durchqueren. Kürzer Zeit später bombardierte die Türkei die rumänischen Städten an der Donau. </li></ul><ul><li>Am 10. Mai 1877 erklärte das Fürstentum Rumäniens, unter osmanischer Oberherrschaft, seine Unabhängigkeit. </li></ul><ul><li>Russland verhängt den Osmanen den Vertrag von San Stefano am 3. März 1878. Durch diesen Vertrag erkannte das Osmanische Reich die Unabhänigkeit Rumäniens. </li></ul>
 15. 15. Regatul romaniei <ul><li>Carol I de Hohenzollern este încoronat ca primul Rege al României în 1881. </li></ul><ul><li>Regi : Carol I, Ferdinand I, Carol I, Mihai I. </li></ul><ul><li>Abolirea monarhiei </li></ul><ul><li>- la 30 decembrie </li></ul><ul><li>1947 </li></ul><ul><li>Carol I. von Hohenzollern wurde als erster König Rumäniens im Jahr 1881 gekrönt. </li></ul><ul><li>Könige : Carol I, </li></ul><ul><li>Ferdinand I, Carol I, Mihai I </li></ul><ul><li>Abschaffung der Monarchie        - 30. Dezember        1947 </li></ul>
 16. 16. Regatul romaniei <ul><li>Mihai I </li></ul>Carol I
 17. 17. Marea unire <ul><li>Unirea principatelor romane de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea dorintei locuitorilor din granițele vechii Dacii antice. </li></ul><ul><li>Die Union der rumänischen Fürstentümer vom 1. Dezember 1918 ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte Rumäniens und gleichzeitg die Verwiklichung des Wunsches der Bewohner des alten Dacias. </li></ul><ul><li>Der 1. Dezember wurde nach den Ereignissen von 1989 der Nationalfeiertag Rumäniens. </li></ul><ul><li>Ziua de 1 decembrie a devenit după evenimentele din decem-brie 1989 și Ziua Națională a României. </li></ul>
 18. 18. Marea unire <ul><li>Marea unire </li></ul><ul><li>Große Union </li></ul>
 19. 19. Imperiul austro ungar <ul><li>La sfârșitul secolului XVII, Ungaria și Transilvania au devenit parte a Imperiului Austriac (Habsburgic). </li></ul><ul><li>În 1718 o importantă parte a Țării Românești, numită Oltenia, a fost incorporată în Imperiul Austriac, fiind înapoiată în 1739. </li></ul><ul><li>În 1775, Imperiul Austriac a ocupat nord-vestul Moldovei. </li></ul><ul><li>Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde Ungarn und Siebenbürgen Teil des österreichischen Kaiserreichs (Habsburg). </li></ul><ul><li>Im Jahre 1718 ein wichtiger Bestandteil des rumänischen Landes, genannt Oltenia, wurde in dem österreichischen Kaiserreich integriert, aber wurde 1739 zurückgegeben. </li></ul><ul><li>Im Jahre 1775 besetzte die österreichische Monarchie den Nordwesten der Republik Moldau. </li></ul>
 20. 20. Cele 2 razbaie mondiale – Primul razboi <ul><li>Armata română a pierdut aproximativ 400.000 de soldați: in timp ce pierderile cumulate ale germanilor, austriecilor, bulgarilor și otomanilor au fost estimate la aproximativ 60.000 de oameni. </li></ul><ul><li>Die Rumänischen Armee verlor etwa 400.000 Soldaten: Während kumulierten Verluste der Deutschen, Österreicher, Bulgaren und Türken wurden schätzungsweise 60.000 Menschen. </li></ul>
 21. 21. Cele 2 razbaie mondiale – Al doilea razboi <ul><li>Romania se aliază cu Puterile Axei în octombrie 1940 și intră în război de partea acestora. </li></ul><ul><li>România va trece apoi de partea Aliaților. </li></ul><ul><li>Pierderile Regatului României s-au cifrat la aproximativ 470.000 de oameni, </li></ul><ul><li>Rumänien verbündet sich mit den Achsenmächten im Oktober 1940 und zieht für sie in den Krieg. </li></ul><ul><li>Rumänien schließt sich danach den Alliierten an. </li></ul><ul><li>Die Verluste des Rumänischen Königreichs beliefen sich auf etwa 470.000 Menschen </li></ul>
 22. 22. Comunismul <ul><li>După încheierea celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice a unor reprezentanți ai Partidului Comunist. </li></ul><ul><li>  Regele Mihai I a abdicat datorită presiunilor sovietice pe 30 decem- brie1947 și a plecat in exil </li></ul><ul><li>Se proclamată  Republica Populară Română . </li></ul><ul><li>Nicolae Ceaușescu a fost ales șef al statului în1967.  </li></ul><ul><li>Urmeaza revoluția din decembrie 1989 și prăbușirea regimului comunist în România. </li></ul><ul><li>Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, übte die Sowjetunion Druck aus, für die Aufnahme in den Nachkriegsjährigen Regierungen der Vertreter der Kommunistischen Partei. </li></ul><ul><li>Wegen dem Druck der Sowjetunion dankte König Mihai I am 30. Dezember 1947 ab und floh ins Exil. </li></ul><ul><li>Die Rumänischen Volksrepublik wird ausgerufen. </li></ul><ul><li>Nicolae Ceausescu wurde in 1967 zum Staatsoberhaupt gewählt. </li></ul><ul><li>Es folgt die Revolution von 1989 und den Zusammenbruch des Kommunismus in </li></ul><ul><li>Rumänien. </li></ul>
 23. 23. Mic dictionar <ul><li>Burg = Cetate </li></ul><ul><li>Schloss = Castel </li></ul><ul><li>Palast = Palat </li></ul><ul><li>König = Rege </li></ul><ul><li>Reich = Regat </li></ul><ul><li>Führer = Conducator </li></ul><ul><li>Geschichte = Istorie </li></ul><ul><li>Krieg = Razboi </li></ul><ul><li>Sieg = Victorie </li></ul><ul><li>Kämpfer = Luptator </li></ul>

×