Virtual Technical Univ Iasi, RO, VIRTUiS

752 views

Published on

Campusul Virtual al Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" din Iasi, Romania, VIRTUiS. Elemente teoretice. Facultatea de Inginerie Electrica si Informatica Aplicata

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 •   1.The first goal, the integration of peripheral regions in Europe, is mainly concerned with the MODEM Distribution Environment . It is this aspect that makes the MODEM campus into a “virtual” campus. The infrastructure should allow for flexible, time- and place-independent delivery of course materials and good communication facilities between learners and teachers via the Internet and/or Euro-ISDN. This enables for advanced microelectronics education for those in remote geographical areas. In addition to facilitating an increase of the competitiveness of European microelectronics industries, improving communication facilities and accessibility of high-quality course materials is in itself a valuable goal for the citizens of the EC. 2.The second goal, decreasing teaching load of staff responsible for micro-electronics education, is mainly concerned with the MODEM Production Environment . The MODEM production environment should enable teachers and designers to re-use existing learning materials in their own courses. This process of re-using existing materials and composing new courses on the basis of these materials is called “pick-and-mix authoring”. Second, the production environment should allow for co-authoring of course materials, so that teachers can focus on their own expertise and rely on the expertise of others for authoring other parts. 3.The third goal, enhancing and improving instruction, is mainly related to the MODEM Learning Environment. Distance education can have some drawbacks compared with traditional, teacher-centred methods, because there is little interaction, students are rather passive and additional support can not be provided on the “right” moment. Therefore attention was devoted to making the MODEM Virtual Campus into an active learning environment which also supports the idea of “learning as a social process”, in accordance with the ideas underlying recent instructional design theories and concepts like “constructivism” (Duffy and Jonassen, 1992) “situated cognition and cognitive apprenticeship” (Brown, Collins & Duguid, 1989). This is done by implementing interactive assignments, simulation based learning, opportunities for tele-assistance, group work and co-learning as powerful tools to improve teaching and learning processes.
 • Educaţie Tradiţională Pentru a realiza Instruirea Asistată de Calculator trebuie analizat mai întâi modelul tradiţional de Educaţie .
 • Educaţie Tradiţională Pentru a realiza Instruirea Asistată de Calculator trebuie analizat mai întâi modelul tradiţional de Educaţie .
 • 12
 • 7
 • Starting the Monday morning Anna enters computer room 2 and starts at the MODEM course virtual campus. She enters the Micro-electronics building, goes to the reception desk and identifies herself (name and password). This first time she has a dialogue with the reception desk who ask her detailed questions to assess her entry level. When required, this assessment leads to an update (minor adjustments) of her individual schedule. Meanwhile, the building with its corridors, doors and rooms are updated to match her authorisation. She receives a copy of her schedule and task list. She takes this with her to the individual study room (Courseware package,Figure 19). There she starts with two computer-based training modules to supply background knowledge on the micro-electronics design and on the computerised tools used during the design process with their global functionality. After finishing both modules Anna quits the MODEM learning environment.
 • Urmeaza Conceperea şi Realizarea Prezentărilor MultiMedia
 • Virtual Technical Univ Iasi, RO, VIRTUiS

  1. 1. Sistemul Informatic VIR TU i S (Structura funcţională propusă pentru Campusul Virtual al Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi) Arhitectura ş i Formatul Structurii Informatice. Adrian A. AD Ă SC Ă LI Ţ EI Elementele specifice realiz ă rii unui mediu informatic de instruire on-line pentru ingineri. Prezentare Audio Format Real Media Prezentare Audio Format Real Media
  2. 2. Introducere Sistemul Informatic de Instruire VIR TU iS
  3. 3. Argumente <ul><li>Proiecte de cercetare privind utilizarea tehnologiilor informatice multimedia distribuite în reţea 1990-1999 </li></ul><ul><li>Expertiză în conceperea sistemelor on – line </li></ul><ul><li>Organizare multi-site a Universităţii </li></ul><ul><li>Un număr mare de studenţi </li></ul><ul><li>Proiectul Pilot Leonardo: DeCQuTest </li></ul>
  4. 4. Proiectul Pilot Leonardo: DeCQuTest Loca ţ ia Proiectul ui Pilot Leonardo de la Facultatea de Electrotehnică DeCQuTest a Leonardo Project &quot;Gh. Asachi&quot; Technical University of Iasi, Faculty of Electrical Engineering in Rumänien, mit einer eigenen Leonardo-Seite ElectroMagnetic Compatibility Group   FachgebietelektrischeMeßtechnik
  5. 5. Principalele Obiectve ale Proiectului VIR TU iS - INFRASTRUCTUR A UTILIZATORI INTERMEDIA RI UTILIZATORI FINALI Cresterea Competitivitatii Inginerilor Electricieni Raspunde Cerintelor de Instruire a Personalului Tehnic Integreaza Regiunile Defavorizate Imbunătăţeşte Instruirea Inginerilor Eficientizează Activitatea Profesorilor Profesorii Ingineri Predau Numai în Domeniul Propriu de specializare Livrare Flexibilă prin Internet , ISDN Colaborare la Conceperea Proiectarea şi Realizarea Materialelor de Instruire Instruire şi Învăţare Asistată cu Ajurorul Simulărilor
  6. 6. VIR TU i S <ul><li>Instrumente (utilitare) </li></ul><ul><li>Tehnici </li></ul><ul><li>Studenţi </li></ul><ul><li>Profesori / Instructori </li></ul><ul><li>Sala de clasă virtuală (seminar, laborator) / Amfiteatru / Acasă </li></ul><ul><li>Tehnologia Informaţiei </li></ul><ul><li>Comunicaţii </li></ul>V I R TU i S este o structură informatică on-line creeată pentru a susţine procesul de interacţiune dintre Profesor şi Student şi NU pentru a înlocui profesorul . VIR TU i S adică Virtual Campus of Technical University Ia şi Educa ţ ie Tradi ţ ional ă ş i Educa ţ ie On-Line (Web)
  7. 7. Noutatea Sistemului VIR TU i S …. • Technolog ia Informaţiei este cu adevărat un instrument de instruire deoarece tutorii devin facilitatori activi (sau mentori ) şi lărgesc orizontul de cunoaştere a studenţilor cu privire la utilitatea Tehnologiilor Informatice . • Nu este vorba de folosirea propriu-zisă a Tehnologiei Informaţiei , cât mai ales de metodologiile de utilizare a capabilităţilor (resurselor potenţiale) ale acestei TI .
  8. 8. Eficien ţa Învăţării
  9. 9. Etapele de Dezvoltare a unui Sistem de Instruire (metodologia de dezvoltare a Cursurilor WEB pentru Sisteme de Învăţare la Distanţă) produ s sub - proces intensiv uman s.p. i. soluţia problemei de instrui re proces sub - proces intensiv al ma şinii i. s. infrastructură specific ă Legend a In trare / ieşire suport Aflarea Soluţiei Problemei de Instruire Architectura planului aflare a soluţi ei problemei de instrui re s.p.i. Proces de Utilizare a Sistemului de Instruire
  10. 10. Aflarea Soluţiei Problemei de Instruire Solutia Problemei de Instruire (s.p.i.) Formularea Problemei Procesului de Instrui re Necesităţi de Instrui re Aflarea Soluţiei Problem ei de Instruire definirea problemei de instrui re Ingineria Sistem Instruire Proces de Realizare a Sistemului de Instruire i nfrastructur a comună
  11. 11. Architectura planului de aflare a soluţiei problemei de instruire s.p.i. Solutia Problemei de Instruire (s.p.i.) Ingineria Sistem Instruire alte resur se a s. p. i . Ingineria Cognitiv ă Ingineria Webware Ingineria altor resur s e c omp. uman ă a s. p. i . c omp. web a s. p. i . s ubs i stem webware s ubs i stem alte resur s e subs i stem uman Sistem de I nstrui re comp. i. s. a s. p. i . Ingineria Infrastructur ii subs i stem i. s. Integra re componentă = comp. A rchitectura planului de s.p.i. i nfrastructur a comună i nfrastructur a comună Proces de Realizare a Sistemului de Instruire
  12. 12. Proces de Utilizare a Sistemului de Instruire student student m otivat / c alifi cat / angajat profesori bine pregatiti feedback Evalua re Sumativ ă materiale student Distila re & Ajustare Client Proces de Utilizare a Sistemului de Instruire Proces de Instru ire produse educaţionale tip client Sistem de I nstrui re i nfrastructur a comună
  13. 13. Comunicare între Profesor şi Student Mediată de Sistemul Informatic Sistem Informatic MultiMedia Obiectivul Cercet ării : Produs informatic distribuit î n re ţ ea , Cursul Web de Compatibilitate ElectroMagnetic ă Student Profesor Inginer Comunicare Tradiţională Comunicare Mediată de Sistemul Informatic
  14. 14. Metodele de Instruire On-Line Focali zate pe Profesor S i mpo zion On-line 1.2 Lecţii Online 1.1 Predare On - line 1 Indrumare On-Line 1.3 Dialog condus de Profesor 1.4 Studii de Caz Studii de Coresponden ţă 3.1 Atestare Evaluare Online 3 Atestare Online 3.3 Teste Web 3.2 Focalizate pe Student Discuţii Libere 4.5 Instruire Pe Cicluri 4.8 Focalizate pe Lucrul în Echipă Învăţare în Grup 4.6 Exprimarea Opiniei Online 4.1 Simularea unui Rol 4.2 Raport Activitate Grup 4.7 Discu ţii Tematice 4.4 4.3 Discuţii Structur ate Discuţii On -l ine 4 Focalizate Profesor Lec ţii G h id at e , Tutorial e, Exerciţii Prectice 2.1 2.2 Tutoriale Flexible / Simul ări / Micro Univers Tutoriale On -l ine 2 Focalizate Student Metod e de Instruire
  15. 15. Componentele unei Instruiri de Calitate <ul><li>Obiective </li></ul><ul><li>Activităţi </li></ul><ul><li>Evaluare </li></ul>Ob i ective Activit ăţi Evalua re
  16. 16. Caracteristicile unui Curs Web de Calitate <ul><li>Conţinut Tehnic Ingineresc adecvat </li></ul><ul><li>Proiectare pentru : </li></ul><ul><ul><li>Motivarea Studentului </li></ul></ul><ul><ul><li>Interfa ţare şi Naviga bilitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficienţa utilizării Multimedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactivit ate </li></ul></ul><ul><ul><li>Respectarea principiilor Cogniti ve </li></ul></ul><ul><li>A testarea Învăţării noţiunilor din Curs ul Web </li></ul>
  17. 17. Matricea Tipurilor de Învăţare Instruire Tradiţională în Sala de Clasă   Acelaşi Moment De Timp   Momente de Timp Diferite   Învăţare Sincronă la Distanţă   Instruire cu Program în Sala de Clasă   Învăţare Asincronă la Distanţă   Acelaşi Loc Locuri Diferite
  18. 18. Model de Instruire Asistată de Calculator TEOR I E PRA CTICĂ SCENARIUL (Dida ctic ) Fundamente Teoretice Internet / Cercetare Literatur ă Model Naviga ţ i e / Hyperl egături Expert / Intervi u Studii de caz/ Exercitii Vi z uali zare / Simul ări C O M P U T E R
  19. 19. Componentele Sistemului sunt în Dihotomie <ul><li>Trebuie sa se acorde atentie </li></ul><ul><li>atât conţinutului disciplinei predate şi metodei pedagogice </li></ul><ul><li>cât şi tehnologiei informaţiei . </li></ul>Pedagogie Tehnologie Tehnologie Pedagogie
  20. 20. Descrieri de tip Text (sau textuale) Descrierea unei Tehni ci Expli caţie Ide i şi C oncept e Interconectarea noţiunilor prezentate
  21. 21. Tipuri de Prezentare a Informaţiilor Vizuale Prezentări Vi z ual e Diagrama de Concept e Plan , Arbore de Cunoştinţe Diagrama Logică Diagrama Ierarhică Descriere Gra fică Diagrama P i ramid ală Schema Cognitiv ă
  22. 22. Multimedia <ul><li>Flux Primar: livrare, multimedia, index solicitări (caută), index de conţinut (metadate), locator de index (ex., URL), limitele sistemului hardware </li></ul><ul><li>Flux Secundar: monitorizare cu ajutorul sistemului , bibliotecă de cunoştinţe , formatul conţinutului de studiat, comportament (reacţii) </li></ul>Livrare Documente Student Evalua re Monitorizare prin S i stem Bibliotecă de Cunoştinţe Index de conţinut (meta dat e ) Index Solicitări Conţinut de Studiat Performan ţe (n oi ) Multimedia Comportament Stil de Învăţare Bancă Date Înregistrări Conţinut de Studiat Performan ţe ( actuale ) Performan ţe ( anterioare ) A testare L o c a t o r de I n d e x
  23. 23. Educaţia Tradiţională şi Instruirea Informatizată <ul><li>Studenţii utilizează biblioteca. </li></ul><ul><li>Profesorul indică Studentului consultarea unor cârţi suplimentare . </li></ul><ul><li>Studentul primeşte materialele didactice de la Profesor . </li></ul><ul><li>Profesorul testează cunoştinţele şi deprinderile acumulate de student . </li></ul>
  24. 24. Educaţia Tradiţională şi Instruirea Informatizată În Educaţia Inginerilor au importanţă şi formarea unor deprinderi necesare în activitatea practică de proiectare şi întreţinere / exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor . Instruirea Studentului cu ajutorul unor SIMULATOARE .
  25. 25. Studiul Individual şi Instruirea Web Studiul Individual (aplicabil în mod specific dezvoltării profesionale continue a Inginerului Asolvent ) este de asemenea luat în considerare la conceperea , proiectarea şi elaborarea Cursului Web .
  26. 26. Studiul Individual şi Instruirea Web Prin intermediul Navigatorului , Studentul are acces la informaţiile dispuse în reţea . Se observă corespondenţa dintre elementele abstractizate şi blocurile sistemului de instruire informatic .
  27. 27. Instruire on-line Prin intermediul Interfeţei Grafice Utilizator (GUI) Studentul primeşte informaţii de tip multimedia pe care ulterior le manipulează (interacţionează cu conţinutul cursului ) .
  28. 28. Circulaţia documentelor electronice în mediul informatic de lucru pentru PC-ul Student Documente MSOffice EMail 1 PC Profesor Discuţii în Grup Cont de E-Mail Major Domo File Manager 3 Home File 2 Mediu de Proiectare PC Student Netscape Internet Server BSPS1 4 5 5 E-Mail
  29. 29. Mediul Informatic pentru Educaţia (Învăţământul) Deschis la Distanţă On-Line Problemele comercial si infrastructura de Studi at d alti studen este anal izata de Material de Material de Instruire studen ti tutor i Organi zatia tutelara Activitatea Student ul Activitatea Student ul ui publi cata Adreseaza întrebari , transmite solutii la exercitii Asigura feedback Problemele comerciale Studi at de alti studenti este anal izata de Material de Material de Instruire studenti tutori Organizatia tutelara Activitatea Student ul Activitatea Studentului publi Adreseaza întrebari , transmite solutii la exercitii Utilizat de Asigura feedback Furnizeaza : • Informatii administrative si • Materiale Problemele comercial si infrastructura de telecomunicatii Studi at d alti studen este anal izata de Material de Material de Instruire studen ti tutor i Organi zatia tutelara Activitatea Student ul Activitatea Student ul ui publi cata Adreseaza întrebari , transmite solutii la exercitii Asigura feedback Administreaza Problemele comerciale Studi at de alti studenti este anal izata de Material de Material de Instruire studenti tutori Organizatia tutelara Activitatea Student ul Activitatea Studentului publi Adreseaza întrebari , transmite solutii la exercitii Utilizat de Asigura feedback Furnizeaza : • Informatii administrative si • Materiale
  30. 30. Focalizare asupra utilizatorului Student <ul><li>Proiect coordonat de Colectivul de (Pedagogie) Educaţie Inginerească cu ajutorul Tehnologiei Informaţiei (IIT, Academia Română – Filiala Iaşi) . </li></ul><ul><li>Conceptul Pedagogic </li></ul><ul><li>Concepere, Proiectare, Implementare şi Testare (Evaluare) </li></ul><ul><li>Aprobare Academică </li></ul><ul><li>Implementare (între-semestre) </li></ul><ul><li>Revizuire (pe baza evaluării Studenţilor şi Tutorilor) </li></ul>Evaluarea Cursului
  31. 31. Pagina Titlu a VIR TU i S Pagina Titlu a VIR TU i S
  32. 32. Structura Campusului Virtual VIRTUiS <ul><li>Locaţia de Prezentare şi Administrare oferă </li></ul><ul><li>Informaţii despre cursuri, lecţii , înscriere , ... </li></ul><ul><li>Tipuri de Comunicaţii : e-mail, chat, news </li></ul><ul><li>Materiale (software, cărţi, CD-ROM, ...) </li></ul><ul><li>Locatia Cursului </li></ul><ul><li>o fer ă </li></ul><ul><li>Difer ite tipuri de materiale de curs , e x .: </li></ul><ul><ul><li>cursuri de tip text tipărit </li></ul></ul><ul><ul><li>cursuri interactive </li></ul></ul><ul><li>Locaţia de C omunica ţii </li></ul><ul><li>oferă utilitare pentru comunica ţii </li></ul><ul><ul><li>între studen ţi </li></ul></ul><ul><ul><li>între studen ţi şi profesor </li></ul></ul>
  33. 33. Informaţii Generale ... <ul><li>... accesibile tuturor celor interesaţi </li></ul><ul><li>din motive de siguranţă , fiecare unitate de curs este protejată prin parolare </li></ul><ul><li>Studenţii se pot înscrie fie prin metode convenţionale fie electronic </li></ul><ul><li>Studii de Scurtă şi de Lungă Durată </li></ul><ul><li>Facultăţi Participante : </li></ul><ul><ul><li>Automatică şi Calculatoare , Electrotehnică , Mecanică , etc. </li></ul></ul>
  34. 34. Reteaua Universităţii conţinând şi Campusul Virtual VIRTUiS ISDN Internet RoEduNet TU Iasi Ro Net Facultate A Facultate B Administra ţie Centru de Studiu Utilizator Modem Router Server
  35. 35. Arhitectura Reţelei Intranet a VIRTUiS Server Web PC... Client Internet (TCP/IP) …
  36. 36. Servicii Internet <ul><li>Server </li></ul><ul><ul><li>WWW </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Mail </li></ul></ul><ul><ul><li>FTP </li></ul></ul><ul><ul><li>Discu ţii sau </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul>Ofertant Servic ii Internet B Adaptor ISDN Ofertant Servic ii Internet A Macintosh Calculator MPC Windows LAN Internet Modem Router
  37. 37. Navigarea Paginilor Web Exemplu : http://www. ee. tuiasi.ro /~aadascal/Curs_CEM/index.html Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Server Web Internet Web Browser Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f Pagini HTML / Web
  38. 38. Programe Software pentru Server Programe tip CGI sau “ Gateway ” Internet Server Web Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f Navigator Web Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Program Gateway Bancă de date !! ???
  39. 39. Nivele de Multiple de Interacţiune Server Web Navigator Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd fdsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Sd f dsa as dfsa asdf asd asd asd asdfasd asd t asdf asfd as asdf Program CGI sau Gateway Bancă de date ??? Script Java Java Applet text form Alte Programe
  40. 40. Interfeţe pentru Baze de Date Bază de Date Programe de tip Gateway (exemplu SQL) Server Client Internet HTML FORM – ulare
  41. 41. Documente Vizualizare Definirea Formatelor şi a Vizualizărilor A c c es C ontrol L istare ACL Date Proiectare Ba z ă de Date Arhitectura unei B aze de Date <ul><li>Obiectele informatice din Ba ze de Date </li></ul><ul><ul><li>proiectare + informaţii </li></ul></ul><ul><li>Documentul </li></ul><ul><ul><li>set de caracteristici tipizate </li></ul></ul><ul><li>Vizualizare </li></ul><ul><ul><li>indexarea documentelor </li></ul></ul><ul><li>Formate </li></ul><ul><ul><li>interconectarea ecranelor tip document şi operaţiile (acţiunile) </li></ul></ul>
  42. 42. Soft de Grup pentru Web Bază de Date Interfaţă Groupware pentru Administrarea Fluxului de Informaţii Server Client Internet E-Mail ? Alte Doc, Utilitare
  43. 43. Infrastructura Software de Grup Infrastructura Software de Grup E-Mail Mesagerie Conferinţe B aze de Date utilizate în comun Structură de Dezvoltare a Aplicaţiilor Flux de Lucru Comunicare Colaborare Coordonare
  44. 44. Caracterul Multidisciplinar al Conceperii şi producerii Documentelor Electronice <ul><li>Organizarea Logică a unui document </li></ul>... Tipărit Vizualizat Arhivat ? Căutare Informaţii message Mesa j sub i ect Expeditor Destinatar Conţinut Semnătura Parag raf
  45. 45. Laborator Telematic
  46. 46. Arhitectura Serverului VIRTUiS <ul><li>(1 server fizic dar </li></ul><ul><li>3 servere logice) </li></ul>Server Windows NT Server pentru Informa ţ ii Internet Sistem Î nv ăţ are VIRTUiS (Pagini Active Server) Server SQL Server Windows pentru Multi Media în flux CON Ţ INUT Sistem de Operare MultiMedia Utilitar B aze de Date Sistem Instruire Server Web
  47. 47. Structura Mediului Informatizat de Învăţare în Reţea Mediu de Învăţare în Reţea Informatică Administra re - Management Comunicati i - Pre z enta re Resurse Educational e student i curs uri Soft Educational Resurse Distribu i te instructor i Administrare Banci de Date Procesare S tatistica Administrare mesa j e Mesa j e Banca de Dat e Aplicatii de Administrare Presenta rea Mesajelor Pre zentarea Material ului educational Schimburi de Mesaje Banca de Date pentru Mesa j e
  48. 48. Arhitectura mediului de distribu ţ i e
  49. 49. Exemplu: Server pentru Baze de Date <ul><li>- Rulează interfaţa utilizator </li></ul><ul><li>Formulează solicitări şi prezintă rezultatele </li></ul><ul><li>- Conţine toate datele necesare </li></ul><ul><li>Rulează solicitări, reactualizează </li></ul><ul><li>tabelele şi returnează rezultate </li></ul>Client Server pentru Baze de Date Solicitare SQL Rezultatele Solicitărilor
  50. 50. Arhitectura Serverului VIRTUiS Exchange 2000 Director Activ Apartenenta Studentului la un Grup Posta, mesaje, alocarea si utilizarea resurselor Server Windows NT Server pentru Informa ţ ii Internet Sistem Î nv ăţ are VIRTUiS (Pagini Active Server) Server SQL Server Windows pentru Multi Media în flux CON Ţ INUT
  51. 51. Administrarea Învăţării Informatizate <ul><li>Directorul Activ constă într-un singur Set de Interfeţe care realizează operaţiuni administrative obişnuite şi care localizează persoanele şi resursele din cadrul Universităţii . </li></ul>ATENŢIE !!! Următorul Diapozitiv trebuie vizualizat cu opţiunea FULL SCREEN !!! <ul><li>Structurile F uncţionale aparţin fie : </li></ul><ul><li>Unităţii de Instruire, </li></ul><ul><li>Tutorelui , </li></ul><ul><li>Administratorului </li></ul><ul><li>Studentului </li></ul>
  52. 52. Structura Funcţională a Sistemului Informatic de Instruire VIR TU i S 8. Forum • Mesaje • Indrumari 9. Utilitare • Note • Jurnal • Sarcini • Discutii • E - minders • Semne de Carte • Evenimen te • Afisier (Avizier) • Grupuri Studenti • Adrese comune URL • Directoare comune
  53. 53. Structura Funcţională animată a Sistemului Informatic de Instruire VIR TU i S Sistem Instruire VIRTUiS Autentificare Structura Unitatii Unitate de Studiat Situatia Student Unitate Inregistrari Forum Utilitare TUTORE ADMINISTRATOR Administrarea Invatarii Informatizate Continut (Obiectele Instruirii) Banci de Date Externe <ul><li>Fisiere : Video si Audio </li></ul><ul><li>Simulari </li></ul><ul><li>Imagini </li></ul><ul><li>HTML </li></ul><ul><li>Exercitii </li></ul><ul><li>Note </li></ul><ul><li>Jurnal </li></ul><ul><li>Sarcini </li></ul><ul><li>Discutii </li></ul><ul><li>Anunţuri electronice </li></ul><ul><li>Semne de Carte </li></ul><ul><li>Evenimente </li></ul><ul><li>Afisier (Avizier) </li></ul><ul><li>Grupuri Studenti </li></ul><ul><li>Adrese comune URL </li></ul><ul><li>Directoare comune </li></ul><ul><li>Identificare Student ID </li></ul><ul><li>Pagini vizitate </li></ul><ul><li>Data Inregistrarii </li></ul><ul><li>Lista cu studenti </li></ul><ul><li>Carte Telefonica </li></ul><ul><li>Directoare Biblioteca </li></ul><ul><li>Directoare E-Mail </li></ul><ul><li>Server Verificare si </li></ul><ul><li>Server Universitate </li></ul><ul><li>Mesaje </li></ul><ul><li>Indrumari </li></ul><ul><li>Configurarea functionala </li></ul><ul><li>Traseu Preferat </li></ul><ul><li>Activitati </li></ul><ul><li>Studii de Caz </li></ul><ul><li>Referinte Bibliografice </li></ul><ul><li>Monitorizarea si </li></ul><ul><li>Indrumarea Studentului </li></ul><ul><li>ID Unic </li></ul><ul><li>Titlu </li></ul><ul><li>Descriere </li></ul><ul><li>Proprietar </li></ul><ul><li>Tutori </li></ul><ul><li>Administratori </li></ul><ul><li>Nume Prenume </li></ul><ul><li>Profil </li></ul><ul><li>Identificare Utilizator ID </li></ul><ul><li>Facultatea </li></ul><ul><li>Ultima Utilizare </li></ul>
  54. 54. 1. IDENTIFICAREA : <ul><li>Studentul se conectează la VIRTUiS, dacă nu există nici o logare prealabilă atunci studentul este verificat prin Serverul Identificare iar datele personale sunt transferate de la Serverul Administrativ al Universităţii. </li></ul><ul><li>Pe viitor se intenţionează conceperea unei Interfeţe între Banca de Date Studenţi, Situaţia Financiară şi Personalul Didactic. </li></ul><ul><li>1. Autentifficare (Verificare, Identificare) Student </li></ul><ul><li>Server Verificare si </li></ul><ul><li>Server Universitate </li></ul>
  55. 55. Ecranele : de înregistrare de conectare ( logare ) Log In a Studentului de identificare a Studentului USER ID : Password : Formular de Inregistrare pentru Cursul On-Line de CEM Formular de Inregistrare pentru Cursul On-Line de CEM Inregistrare On-Line pentru Accesul la Tiparirea Documentelor Parolate Inregistrare On-Line pentru Accesul la Tiparirea Documentelor Parolate
  56. 56. 2. BAZE DE DATE EXTERNE <ul><li>Acces la </li></ul><ul><li>adresele telefonice şi de e-mail a personalului didactic al Universităţii, </li></ul><ul><li>Bibliotecă, </li></ul><ul><li>Cautare Informatii. </li></ul>Biblioteca Biblioteca Internet Cautare Informatii <ul><li>2. Ba ze de Date Externe </li></ul><ul><li>Carte Telefonica </li></ul><ul><li>Directoare Biblioteca </li></ul><ul><li>Directoare E-Mail </li></ul>
  57. 57. Spaţiul Logic pentru Căutarea Informaţiilor Defini ţie Alte Refer inţe Cuvinte cheie Corelate Glosar „ Enc i clopedia“ Con ţinut (Publica ţii , Script uri , Videoclip uri , Intervi uri , ...) Spaţiul Logic define şte : Relaţiile Semantic e , Solicitările şi Căutarea de Informaţii „ Limbaj comun “ Folosit pentru comunicaţii eficiente : În concordanţă cu interpretarea informaţiilor , Specific context ului Meta-d escriere Rezumat Text complet / Fi şier Cuvinte cheie
  58. 58. 3. STOCAREA CONŢINUTULUI <ul><li>3. Con ţ inut (Obiectele Informatice ale Instruirii) : </li></ul><ul><li>Fisiere Video ( on - line ) , Audio, </li></ul><ul><li>Simul ă ri, </li></ul><ul><li>Imag ini , </li></ul><ul><li>Fişiere HTML, </li></ul><ul><li>Tutoriale </li></ul><ul><li>Exerci ţii </li></ul><ul><li>(tip Java) </li></ul><ul><li>Teste . </li></ul>Structurarea Materiei Predate           Campus Virtual Material de Curs Cale de Învăţare Cursuri   Colecţii Public Utilitare   Structura Directoarelor
  59. 59. Compatibilitate Electromagnetică Curs On-Line Laborator de Compatibilitate Electromagnetică , Facultatea de Electrotehnică Universitatea “Gh. Asachi” Ia şi
  60. 60. Compatibilitate Electromagnetică Curs On-Line Laborator de Compatibilitate Electromagnetică , Facultatea de Electrotehnică Universitatea “Gh. Asachi” Ia şi
  61. 61. Compatibilitate Electromagnetică Curs On-Line Laborator de Compatibilitate Electromagnetică Facultatea de Electrotehnică Universitatea “Gh. Asachi” Ia şi
  62. 62. Configurarea Studiul ui I ndividual în Campusul Virtual VIR TU iS Proiectare Concepte Introducere Alegerea Ecranului Test Rezumat Instruire Demonstraţie Exerciţiu Practic Sarcină Evaluare Notă --> <-- Resetare Ok Ion Student Maria Student Adrian Tutore Dan Expert Trimite Lista E-Mail Lista Utilizatori Lista Activităţi Studiu Individual VIRTUiS Navigarea Cursului Curs HTML Reţeaua Studenţi Mesaj Poştal
  63. 63. Modelul Sistemului de Învăţământ Multimedia Informatizat Structurarea Materiei Predate este Fundamentată de Modelul Psiho-Pedagogic al Utilizatorului Student pentru Asigurarea unui Transfer Optim de Cunoştinţe Teoretice Şi Practice Structura Cursului On-Line Student Utilizator Interfaţa pentru Comunicaţii Server de Reţea Programe Modelul Studentului Utilizator Strategii de Instruire Cursuri Hypermedia
  64. 64. Structura şi Interconectarea Tutorialelor de CIEM Introducere în CIEM (Surse) Îndeplinirea Sarcinilor Directivei Standarde Relevante pentru CEM Directiva Uniunii Europene asupra CEM Directiva Europeană asupra CEM Măsurători şi Testări Practice Camere Ecranate şi Testări în Zone Deschise Principii Fundamentale de Electro-Magnetism Introducere în Măsurările specifice CEM Măsurători şi Teste de CEM Tehnici de Eliminare a Interferenţelor prin Conducţie Proiectarea Circuitelor Imprimate Ecranare şi Interferenţă de semnale între cabluri Tehnici de Proiectare CEM Compatibilitate şi Interferenţă Electro-Magnetică Proiectare Asistată de Calculator pentru Îndeplinirea Normelor de CIEM
  65. 65. Disciplinele specifice Ingineriei Electrice Sisteme de Putere Aplica ţii în Ingineria E lectrică Fundamente Matematice Maşini Electric e Electronică Analog ică Electronică Logică Sisteme de C alculatoare Teoria Circuitelor Circuite Logice Teoria Sistemelor Fundamente Fizice Electro- magnetism Fizica Corpului Solid Optica Control ul Sistemelor Sisteme de Comunica ţii Sisteme de Măsură
  66. 66. Mediul Informatic de Studiu sau Sala de Clasă Virtuală As i ncron: E - mail Cursuri On - line Manager Atestare Focalizat pe lucrul în echipă Informa ţii despre Curs Bancă de Cunoştinţe Comunica ţii şi Colabora re Laborator Experimental Curs Furnizare de Informa ţii / Materiale de Curs Publicarea rezultatelor ob ţinute de Studen ţi Instal area unor programe utilitare tip emulator simulator de proceduri şi instalaţii reale pentru obţinerea unor deprinderi practice - Întrebări şi Răspunsuri Discu ţii , Lucru în grupuri (Virtuale) A testarea cunoştinţelor Fişierele Studen ţilor Teste , Rezumate şi Sinteze Exam en , Auto-Verificare Profile Studenti despre Studen ţi Agenda Program activit ăţi despre Curs Catalog Ac c es numai pentru Instructori Conexiuni- WWW Practic i uzuale Pre z ent ări Invitaţi / Studen ţi Centru MultiMedia S i ncron: Discuţii Online Utilizare de Aplica ţii Video Conferinţe Bancă Date Studii de Caz Canalele Platformei Multi- Media
  67. 67. Pictograme pentru Pagina de Titlu a unui Curs WEB
  68. 68. Diagrama Locatiei Web a Cursului Loca ţ i a Cursului CEM On-Line Titlul Cursului Contactarea Instructorilor Programa Analitica Programarea Activitatilor Resurse Pagini cu Lectii Programare saptam ânală
  69. 69. Cele şase zone ale Serverului pentru Documente
  70. 70. Baza de Date tip Multimedia a VIRTUiS Teor ie Anali ză Simul ări Experiment e Proiectare Industr ie Istoric , Standarde, B ănci de Date
  71. 71. Diagrama de Conexiuni a Cursului Pagina de Titlu a Cursului On-Line de Compatibilitate ElectroMagnetica, CEM
  72. 72. <ul><li>Fisiere Video (on-line) , Audio, </li></ul><ul><li>Simulări , </li></ul><ul><li>Imagini, </li></ul><ul><li>Fişiere HTML, </li></ul><ul><li>Tutoriale </li></ul><ul><li>Exerciţii </li></ul><ul><li>( tip Java ) </li></ul><ul><li>Teste . </li></ul>3. STOCAREA CONŢINUTULUI Autotest pentru Introducere in CEM Test Intrebari Nr. 1. C â mpuri electromagnetice : Conditii de frontiera
  73. 73. Documente MultiMedia create cu Real Media <ul><li>Fulger </li></ul><ul><li>Sursa, Victima şi Conductorul de referinţă (legat la pământ – masă) </li></ul><ul><li>Lovitură de trăznet </li></ul><ul><li>Legea Inducţiei </li></ul><ul><li>Legea Faraday : principiu, experiment) </li></ul><ul><li>Legea Ampere (circuit magnetic) </li></ul><ul><li>Surse de Câmp Electric </li></ul><ul><li>Surse de Câmp Magnetic </li></ul><ul><li>Interferenţa prin Cuplaj între Conductoare </li></ul>Documente MultiMedia create cu Real Media
  74. 74. 4. STRUCTURA UNITĂŢII DE STUDIU <ul><li>Este configurată : </li></ul><ul><li>Funcţionalitatea modulului (lecţiei), </li></ul><ul><li>traseul preferat ( recomandat de tutore sau de autor ), </li></ul><ul><li>activităţi , studii de caz, exerciţii, teste de auto-verificare şi referinţe bibliografice . </li></ul><ul><li>Ghidarea (îndrumarea) şi urmărirea activităţii studentului este tot aici prevăzută deoarece trebuie cunoscută mai întâi structura unităţii de studiu (lecţie, modul) pentru a putea monitoriza activitatea studentului . </li></ul><ul><li>4. Structura Unitatii </li></ul><ul><li>Configurarea functionala </li></ul><ul><li>Traseu Preferat </li></ul><ul><li>Activitati </li></ul><ul><li>Studii de Caz </li></ul><ul><li>Referinte Bibliografice </li></ul><ul><li>Monitorizarea si </li></ul><ul><li>Indrumarea Studentului </li></ul>
  75. 75. Navigarea Documentelor Online 1 … .. 6 2 3 4 5 Index Carte Tip ă rit ă Hypertext Index
  76. 76. Document e Web … Pagina principală Pagini Principale de Navigare Conţinut Index <ul><ul><li>A </li></ul></ul><ul><ul><li>B </li></ul></ul>
  77. 77. Documente On-Line (Web) Solicitare Colecţii Documente transferate (încărcate) c ăutare Categor ii de Ierarhizare Navigare şi transfer Termeni solicitaţi
  78. 78. Documente On-Line (Web) Livrare Colecţii Documente transferate (încărcate) c ăutare Categor ii de Ierarhizare Navigare şi transfer Termeni solicitaţi
  79. 79. Exemplu de Diagramă Alb sau galben deschis Culoare pentru Fundal Conexiuni la paginile urmatoare : programa , contact, agenda , Resur s e Bareta pentru N aviga re Font = 12 pt Times, Negru , Imag in e = Figura .jpg Cont i n u t = informatii despre curs Continut BunVenit .gif Titlu Titlu Continutul Lectiei
  80. 80. Exemplu de Model pentru Ecran buton pentru vizualizarea unei animaţii sau CD Eticheta Figurii şi Informaţii Suplimentare Film este specificată localizarea documentului în cadrul programului CD (Disc Laser) Amplasarea Graficii 125 pixel lăţime 138 înălţime Amplasarea Textului 12 pt Times New Roman CE (TNR CE) de exemplu : Partea a 3 -a , Ecranul 4. Înapoi Înainte Ajutor Meniu Pictograme pentru aceste Butoane 10 pt TNR CE
  81. 81. Producerea Documentelor pentru Învăţarea Asistată de Calculator (ÎAC) Format Primar (RTF/Latex) Documente Supl i mentar e (HTML, Java, Date A udio /V ideo , ...) Etapa a 3-a : Structurare & Inter-Conectare ÎAC (HTML, Java, ...) Etapa a 2 -a : Conversi a Etapa 1: Editarea Format de prezentare (HTML) Format de prezentare (PS) Format de prezentare (PDF)
  82. 82. Modele Posibile de Proiectare Pagini Web
  83. 83. Structurarea Conţinutului <ul><li>Navigarea </li></ul><ul><ul><li>Individuală (asemănătoare răsfoirii unei cărţi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghidată cu ajutorul “ baretei de conţinut ” </li></ul></ul><ul><li>Nivele multiple de detaliere </li></ul>Pagini sau Diapozitive Informaţii d eta liate Anima ţii / Simul area unor fenomene Subiect ... Exerci ţ ii Subiect 1 Subiect 2 ...
  84. 84. Exemplu de Plan de Lecţie Educaţie Multidisciplinar ă f olosind parteneriat ul cu Industr ia şi Tehnologii le de Simula re
  85. 85. ÎAC – Proiectarea Instruirii ÎAC sau IAC , Învăţare sau Instruire Asistată de Calculator Anima ţ i e ad augă Text ?!? Exerci ţiu Interactiv Anima ţie Ad augă Text ?!? Autoverificare Testare Audio Audio Video Video tip Real Media
  86. 86. Organizarea Locaţiei Web pe Serverul Facultăţii de Electrotehnică Locaţi a Web pe Serverul IOTA al Facultăţii de Electrotehnică
  87. 87. Structura Manualului Interactiv MultiMedia al Cursului de Compatibilitate ElectroMagnetica
  88. 88. Module Interactive Multimedia Denumirea Modulului şi Nivelul de Dificultate Denumirea Modulului Necesar a fi parcurs Anterior Lista cu Noţiuni care trebuiesc ştiute Anterior Note de Curs Simulator, Calculator, Utilitar de Proiectare Lecţie MultiMedia Interactivă de Prezentare Exerciţii şi Probleme Animaţii Lecturi Suplimentare Teme de Casă Exemple de Teste Listă conţinând cunoştinţele de specialitate şi deprinderile practice inginereşti acumulate la terminarea învăţării Modulului MODUL Interactiv Multimedia Zonă Comună tuturor Modulelor <ul><li>Bibliotecă Virtuală </li></ul><ul><li>Listă de simboluri, unităţi, conversii </li></ul><ul><li>Copii ale fişierelor FTP </li></ul><ul><li>Fişiere specifice programelor utilitare folosite </li></ul><ul><li>(de tip Quick Field, MathCAD, PSpice, </li></ul><ul><li>Electronics WorkBench, etc.) </li></ul><ul><li>Mesaje către Studenţi </li></ul><ul><li>Regulament de apreciere a Activităţii Studenţilor </li></ul>
  89. 89. Structura Manualului MultiMedia distribuit On-Line Structura Manualului Interactiv Multimedia al Cursului de Compatibilitate ElectroMagnetica
  90. 90. Surse de Interferenţă ElectroMagnetică Surse de Interferen ţă ElectroMagnetic ă (IEM )
  91. 91. Analiza CEM . Radiaţii şi Antene Analiza Compatibilitatii ElectroMagnetice (CEM)
  92. 92. Teste si Masuratori de CIEM Teste si Masuratori de CIEM
  93. 93. Proiectare CEM Proiectare a echipamentelor electrice consider â nd CEM
  94. 94. Studiu de Caz Introducere Modul4.1.1. Teoria Ecranării Câmpurilor ElectroMagnetice Modul 4.1.2 Ghid g eneral de Ecranare Modul 4.1.3 Descri erea Metodelor Folosite pentru ecranare Modul 4.1.4 A nexă cu Terminologie Specific ă Ecranării Modul 4.1.5 List ă de publicaţii Referitoare la Ecranare şi Blindaje Modul 4.1.6 Ex e mpl u d e Ca z Practic Pagini Web Suplimentare
  95. 95. Exemplificarea unui Studiu de Caz
  96. 96. Pagini Web Suplimentare Ecranarea Cupljului intern Conexiuni la Exemple de Soluţii CIEM Protectia prin Ecranare Tratarea Interferentelor Încrucisate Fenomene de Rezonanta Exemple con ţinând Imagini cu Locaţii de Testare Şi Echipamente Cuplaj Exterioare la Cabluri Glosar Standarde Studiu de Caz : Ecrane
  97. 97. Lucrări de Laborator şi Teste CEM Manual pentru Lucrări Experimentale de Laborator şi Teste CEM
  98. 98. Evaluarea CALITĂŢII Materialelor de Instruire Informatizate Caracteristici de Vizualizare <ul><li>Vizualizare </li></ul><ul><li>Mod de prezentare a informaţiilor pe Ecran </li></ul><ul><li>Calitatea Textului </li></ul><ul><li>Introducerea Datelor </li></ul><ul><li>Gradul de Eleganţă a Organizării Grafice a Ecranului </li></ul>Întrebări & Meniuri <ul><li>Meniuri </li></ul><ul><li>Întrebări </li></ul><ul><li>Modul de a răspunde la întrebări </li></ul><ul><li>Reacţia la stimuli (feedback) </li></ul>Caracteristici Pedagogice <ul><li>Caracteristici generale </li></ul><ul><li>Controlul studentului </li></ul><ul><li>Motivarea </li></ul><ul><li>Interacţiuni </li></ul><ul><li>Animaţie & Grafică </li></ul>Limbaj & Gramatică <ul><li>Nivelul de Lizibilitate </li></ul><ul><li>Nivel de cultură </li></ul><ul><li>Termeni Tehnici </li></ul><ul><li>Ortografie, gramatică, punctuaţie </li></ul><ul><li>Spaţiere </li></ul>Funcţii Invizibile <ul><li>Înregistrări & Date </li></ul><ul><li>Siguranţă şi Accesibilitate </li></ul><ul><li>Prea multe Date </li></ul>Materiale Off-Line (auxiliare) <ul><li>Manuale </li></ul><ul><li>Materiale didactice auxiliare </li></ul><ul><li>Alte resurse didactice </li></ul>Subiectele Prezentate <ul><li>Ţinte şi Obiective </li></ul><ul><li>Informaţii </li></ul><ul><li>Evidenţierea Conţinutului </li></ul><ul><li>Organizarea materialului </li></ul>
  99. 99. 4. STRUCTURA UNITĂŢII DE STUDIU <ul><li>Este configurată : </li></ul><ul><li>Funcţionalitatea modulului (lecţiei), </li></ul><ul><li>traseul preferat ( recomandat de tutore sau de autor ), </li></ul><ul><li>activităţi , studii de caz, exerciţii, teste de auto-verificare şi referinţe bibliografice . </li></ul><ul><li>Ghidarea (îndrumarea) şi urmărirea activităţii studentului este tot aici prevăzută deoarece trebuie cunoscută mai întâi structura unităţii de studiu (lecţie, modul) pentru a putea monitoriza activitatea studentului . </li></ul><ul><li>4. Structura Unitatii </li></ul><ul><li>Configurarea functionala </li></ul><ul><li>Traseu Preferat </li></ul><ul><li>Activitati </li></ul><ul><li>Studii de Caz </li></ul><ul><li>Referinte Bibliografice </li></ul><ul><li>Monitorizarea si </li></ul><ul><li>Indrumarea Studentului </li></ul>
  100. 100. Administrarea şi Urmărirea Accesului Studentului <ul><li>5. Unitate de Studiat (de Instruire) </li></ul><ul><li>ID Unic </li></ul><ul><li>Titlu </li></ul><ul><li>Descriere </li></ul><ul><li>Proprietar </li></ul><ul><li>Tutori </li></ul><ul><li>Administratori </li></ul><ul><li>7. Unitate Inregistrari </li></ul><ul><li>Identificare Student ID </li></ul><ul><li>Pagini vizitate </li></ul><ul><li>Data Inregistrarii </li></ul><ul><li>Lista cu studenti </li></ul><ul><li>6. Situatia Student </li></ul><ul><li>Nume Prenume </li></ul><ul><li>Profil </li></ul><ul><li>Identificare Utilizator ID </li></ul><ul><li>Facultatea </li></ul><ul><li>Ultima Utilizare </li></ul>
  101. 101. 8. FORUMURI <ul><li>8. FORUMURI : </li></ul><ul><li>Mesa j e comune , </li></ul><ul><li>Îndrumări Îndrumări </li></ul>
  102. 102. 9. UTILITARE <ul><li>Note ( Note ), </li></ul><ul><li>Jurnal, </li></ul><ul><li>Sarcini, </li></ul><ul><li>Discuţii, </li></ul><ul><li>Anunţuri Electronice </li></ul>Efectuând Click pe opţiunile UTILITARE , sunt listate facilit ăţile : Utilitarele se deschid în fereastra principală sau într-o fereastră nouă.de tip pop - up. <ul><li>Semne de carte , </li></ul><ul><li>Even imente , </li></ul><ul><li>Grupuri de lucru ale Studen ţilor ( create de Tutor), </li></ul><ul><li>Adrese comune URL, </li></ul><ul><li>Directoare cu utilizare în comun . </li></ul>
  103. 103. 9. UTILITARE : Introducerea unor programe utilitare Programe Utilitare de Instruire in domeniul Testelor si Masuratorilor de CEM Programe Utilitare pentru Simulari de Circuite Electrice si Electronice Programe Utilitare pentru Instruire si Efectuarea Calculelor . Aceasta conexiune permite transferul unor programe de efectuare a calculelor care vor fi folosite la efectuarea temelor de casa . Programe Utilitare de Proiectare de tip Placi Imprimate de Circuit / PCB . Se pot introduce utilitare care să se lanseze în ferestre de tip “ pop up ” în cazul în care se doreşte exemplificarea unor situaţii cu ajutorul unor simulări sau efectuarea unor calcule . Programe Utilitare pentru Simulari , Lucrari de Laborator, Proiectare, Efectuarea Calculelor
  104. 104. Specificaţiile Funcţionale ale VIRTU i S
  105. 105. Evaluarea Globală Sumativă a unei Lecţii de IAC Comentarii Lecţia IAC Evaluarea Globală Sumativă a unei Lecţii de IAC Îndeplinirea Obiectivelor Numărul de Iteraţii Traseul parcurs Performanţa Studentului Informaţiile şi fişierele necesare evaluării globale (sumative ) a asimilării unei Lecţii
  106. 106. Drepturi şi Nivele de acces
  107. 107. Situaţia Şcolară Detaliată a Studenţilor Sistem IAC Fişele Studenţilor Banca de Date a Sistemului Lecţie IAC Instrument de Analiză A Instrument de Analiză B Administrarea Lecţiei de IAC
  108. 108. Drepturi şi Nivele de acces
  109. 109. Specificatiile Functionale ale VIRTUiS Ghidul VIRTUiS Instructor Administratorii Sistemului Profesor- Proiectant Utilizator- Student
  110. 110. Verificarea Propriului Progres
  111. 111. <ul><li>Creaţie Individuală </li></ul><ul><li>Creaţie de Grup </li></ul>Diferite Strategii privind Conceperea şi Editarea Materialelor de Instruire MultiMedia <ul><li>Creaţie a unei Unit ăţi de Instruire </li></ul><ul><li>Creaţie de tip Parteneriat </li></ul>
  112. 112. Structura Managerială a unei Unităţi de Producere a Cursurilor Web (sau Courseware ) Biblioteci C Instruire Program atori Experti ză Centru Instruire Web U niversitate UTI Proiectant Gra fică Pedagog Sub-comite te ale Facultăţilor S ub-comite t Electrotehnică S ub-comite t Calculatoare S ub-comite t Mecanică S ub-comite t Chimie Comitet Implementa re Program ator 1 Program ator 2 Program ator 3 Proiectare Curs uri Proiectare Tutorial e Pseudo-codi ficare A testare / Evaluare Standard e / platform e / l imbaje Proiect Video – Gra fic Protocol de Atestare Cod are / D ocumenta re / Instruire Admin / produc ţie / livrare Comitet de revizuire Software Coordonare Pro i ect Structura Managerială a Univ ersit ăţ ii Tehnic e “Gh. Asachi” Iaşi Implementare Pro i ect Costuri Management Tehnic Sub-comite t e Program atori
  113. 113. Funcţionarea Producţiei de Cursuri tip Client în VIRTUiS
  114. 114. Observaţii
  115. 115. Sfârşit Înapoi la Pagina de Titlu a Cursului Web de Compatibilitate ElectroMagnetică Inapoi la Primul diapozitiv

  ×