SlideShare a Scribd company logo

Uzbek - 2nd Esdras.pdf

2 Esdras is an apocalyptic book in some English versions of the Bible. Tradition ascribes it to Ezra, a scribe and priest of the fifth century BC, but scholarship places its composition between 70 and 218 AD.

1 of 20
Download to read offline
Uzbek - 2nd Esdras.pdf
1-BOB
1 Esdras payg'ambarning ikkinchi kitobi, Sariyo o'g'li,
Ozariyo o'g'li, Xelxiya o'g'li, Sadamiyo o'g'li, Sado'q o'g'li,
Axitob o'g'li,
2 Axiyaning oʻgʻli, Pinesning oʻgʻli, Xalining oʻgʻli,
Amariyaning oʻgʻli, Amariyoning oʻgʻli, Ozieyning oʻgʻli,
Marimotning oʻgʻli, Arnaning oʻgʻli, Oziyoning oʻgʻli,
Boritning oʻgʻli, Abseyning oʻgʻli , Finesning o'g'li,
Elazarning o'g'li,
3 Levi qabilasidan Horunning oʻgʻli; Fors shohi Artekserks
davrida Midiya yurtida asir bo'lgan.
4 Egamizning kalomi menga ayon boʻldi:
5 O'z yo'lingga bor, Mening xalqimga ularning gunoh
ishlarini, ularning bolalari Menga qilgan yomonliklarini
ko'rsat. ular o'z farzandlarining bolalariga aytishlari uchun:
6 Chunki ularda ota-bobolarining gunohlari ko'paygan,
chunki ular Meni unutib, begona xudolarga qurbonlik
qilishgan.
7 Men ularni Misr yurtidan, qullik uyidan olib
chiqqanmanmi? Lekin ular mening g'azabimni qo'zg'atdilar
va maslahatlarimni mensimadilar.
8 Boshingdagi sochingni yulib, ularning ustiga barcha
yomonliklarni tashla, chunki ular Mening qonunlarimga
itoat qilmadilar, lekin bu isyonkor xalqdir.
9 Qachongacha chidab turaman, ularga ko'p yaxshilik
qilganman?
10 Ular uchun ko'p shohlarni yo'q qildim. Fir'avnni o'z
xizmatkorlari va butun kuchlari bilan yakson qildim.
11 Ularning oldida barcha xalqlarni qirib tashladim,
sharqda esa ikki viloyatning, Tir va Sidonning xalqini
tarqatib yubordim, ularning barcha dushmanlarini
oʻldirdim.
12 Shunday qilib, sen ularga shunday deb ayt: Egamiz
shunday demoqda:
13 Men sizlarni dengizdan o'tkazdim va boshida sizlarga
katta va xavfsiz o'tish joyini berdim. Men sizga Musoni
rahbar qilib, Horunni ruhoniy qilib berdim.
14 Men sizlarga olov ustunida nur berdim va orangizda
buyuk mo''jizalar qildim. Lekin sizlar Meni unutdingizlar,
– deydi Rabbiy.
15 Qudratli Rabbiy shunday demoqda: “Bedanalar sizlar
uchun alomat edi. Men sizlarga himoyangiz uchun
chodirlar berdim, lekin sizlar u yerda g‘oyib bo‘ldingizlar.
16 Sizlar dushmanlaringizni yo'q qilish uchun Mening
nomim bilan g'alaba qozonmadingizlar, lekin shu kungacha
noliyapsizlar.
17 Senga qilgan yaxshiliklarim qani? sahroda och va
chanqaganingizda Menga faryod qilmadingizmi?
18 - Nega bizni o'ldirish uchun bu sahroga olib kelding? Bu
sahroda o‘lgandan ko‘ra, misrliklarga xizmat qilganimiz
afzal edi.
19 O'shanda men motamlaringizga rahm qildim va sizlarga
manna berdim. Shunday qilib, sizlar farishtalarning nonini
yedingizlar.
20 Chanqaganingizda, men toshni yormadimmi, suvlar
to'yingizcha oqib chiqdi? Issiqlik uchun seni daraxtlarning
barglari bilan qopladim.
21 Men sizlarning orangizda hosildor yurtni bo'lib berdim,
Kan'on, Faraz va Filistlarni quvib chiqardim, sizlar uchun
yana nima qilaman? - deydi Rabbiy.
22 Qudratli Rabbiy shunday demoqda: “Sizlar sahroda,
Amorliklar daryosida boʻlganingizda, chanqab, Mening
nomimga haqorat qilgan edingiz.
23 Men sizlarga kufringiz uchun olov bermadim, balki
daraxtni suvga tashladim va daryoni shirin qildim.
24 Ey Yoqub, senga nima qilaman? Sen, Yahudo, menga
itoat qilmaysan, Meni boshqa xalqlarga aylantiraman,
Farmonlarimga rioya qilishlari uchun o‘z ismimni ularga
beraman.
25 Meni tashlab ketganingizni ko'rib, Men ham sizlarni
tark etaman. Agar sizlarga mehr-muruvvat ko'rsatishimni
xohlasangiz, men sizga rahm qilmayman.
26 Qachon Meni chaqirsangiz ham, men sizni
eshitmayman, chunki siz qo'llaringizni qon bilan
bulg'andingiz, oyoqlaringiz esa odam o'ldirishga tez.
27 Sizlar Meni emas, balki oʻz jonlaringizni tashlab
ketgansizlar, – deydi Rabbiy.
28 Qodir Egamiz shunday demoqda: “Oʻgʻillarining otasi,
qizlarining onasi, goʻdaklarining enagasi kabi senga iltijo
qilmaganmiman?
29 Sizlar Mening xalqim, Men esa sizning Xudoyingiz
bo'lishim uchun; Sizlar mening farzandlarim, men esa
sizning otangiz bo'lamanmi?
30 Tovuq tovuqlarini qanotlari ostiga yig'ganidek, men
sizlarni bir joyga to'pladim, lekin endi sizlarga nima
qilaman? Men seni yuzimdan quvib chiqaraman.
31 Menga nazr qilganingizda, men sizlardan yuz o'giraman,
chunki tantanali bayramlaringizni, yangi oylaringizni va
sunnatlaringizni tark etdim.
32 Men sizlarga o'z xizmatkorlarim – payg'ambarlarimni
yubordim. Ularni siz olib, o'ldirgan va ularning tanalarini
parcha-parcha qilib tashlagansiz.
33 Qodir Egamiz shunday demoqda: “Uyingiz vayron
boʻldi, Men sizni shamol soqchilagandek quvib
chiqaraman.
34 Farzandlaringiz unumdor bo'lmaydilar. Chunki ular
Mening amrimdan nafratlanib, Mening oldimda yomon ish
qildilar.
35 Uylaringizni keluvchi xalqqa beraman. Agar men
haqimda hali eshitmagan bo'lsa, menga ishonadi; Men
ularga hech qanday mo''jiza ko'rsatmadim, lekin ular Men
ularga buyurganimni qiladilar.
36 Ular hech qanday payg'ambarlarni ko'rmaganlar, lekin
ular gunohlarini eslashga chaqiradilar va ularni tan oladilar.
37 Kelajakdagi xalqning inoyatiga guvoh bo'laman,
ularning kichkintoylari shod-xurram bo'ladilar. Ular Meni
ko'zlari bilan ko'rmagan bo'lsalar ham, aytganlarimga
ruhan ishonadilar.
38 Mana, birodar, endi qanday shon-sharaf; va sharqdan
kelgan odamlarni ko'ring:
39 Ibrohimni, Ishoqni, Yoqubni, Oseasni, Amosni,
Mixayni, Yo‘elni, Abdiyoni va Yunusni rahbarlar qilib
beraman.
40 Nahum, Abakk, Sofoniya, Aggey, Zakariy va Malakiy,
ular ham Rabbiyning farishtasi deb ataladi.
2-BOB
1 Egamiz shunday demoqda: Men bu xalqni qullikdan olib
chiqdim va ularga payg‘ambarlar xizmatkorlari orqali
amrlarimni berdim. Ularni eshitmadilar, lekin
maslahatlarimni mensimadilar.
2 Ularni tug'gan onasi ularga dedi: “Bolalar, boringlar!
chunki men beva ayolman va tashlab ketilganman.
3 Men seni xursandchilik bilan tarbiyaladim. Ammo men
sizlarni qayg'u va og'irlik bilan yo'qotdim, chunki sizlar
Egangiz Xudo oldida gunoh qildingiz va Uning oldida
yomon ish qildingiz.
4 Endi senga nima qilaman? Men beva ayolman va tashlab
ketilganman: yo'linglar, ey bolalarim, Rabbimdan rahm-
shafqat so'rang.
5 Menga kelsak, ey ota!
6 Ularni sarosimaga solib, onalarini talon-taroj qilib,
ulardan nasl qolmasin.
7 Ular xalqlar orasiga tarqalib ketsin, ismlari yer yuzidan
o'chirsin, chunki ular Mening ahdimni mensimadilar.
8 Voy bo'lsin senga, ey Assur! Ey yovuz xalq, Sado‘m va
G‘amo‘raga qilgan ishlarimni eslang.
9 Kimning yurti qatron bo'laklari va kul uyumlari ichida
bo'lsa, Menga quloq solmaganlarga ham shunday qilaman,
- deydi Qodir Tangri.
10 Egamiz Esdrasga shunday demoqda: “Xalqimga ayt,
Men Isroilga bergan Quddus shohligini ularga beraman.
11 Men ham ularning ulug'vorligini O'zimga olaman va
ular uchun tayyorlab qo'ygan abadiy chodirlarni ularga
beraman.
12 Ular hayot daraxtiga ega bo'ladilar. Ular mehnat
qilmaydilar, charchamaydilar.
13 Boringlar, qabul qilasizlar: bir necha kun sizlarga ibodat
qilinglar, toki ular qisqartirilsin. Shohlik sizlar uchun
allaqachon tayyorlangan.
14 Osmon va erni guvohlik uchun oling; Men yovuzlikni
parchalab tashladim, yaxshilikni yaratdim, Men tirikman,
deydi Rabbiy.
15 Ona, bolalaringni quchoqlab, ularni shodlik bilan
tarbiyala, oyoqlarini ustundek mustahkam qil, chunki men
seni tanladim, deydi Rabbiy.
16 O'lganlarni esa o'z joylaridan tiriltiraman, qabrlardan
chiqaraman, chunki Men Isroilda o'z nomimni bilaman.
17 Qo'rqma, ey bolalarning onasi, chunki Men seni
tanladim, - deydi Rabbiy.
18 Sening yordaming uchun men xizmatkorlarim Essay va
Yeremini yuboraman, ularning maslahatiga koʻra, men
sizlarga turli mevalarga toʻla oʻn ikkita daraxt tayyorlab,
muqaddas qildim.
19 Sut va asal oqadigan qancha buloqlar va yettita qudratli
tog'lar, ularda atirgullar va zambaklar o'sadi, ular orqali
bolalaringni shodlikka to'ldiraman.
20 Bevaga yaxshilik qiling, yetimlarni hukm qiling,
kambag'allarga bering, yetimni himoya qiling,
yalang'ochlarni kiyintiring,
21 Singanlarni va zaiflarni sog'aytiring, cho'loqni mazax
qilib kulmang, mayiblarni himoya qiling, ko'r esa Mening
ravshanligimga yetib borsin.
22 Keksayu yoshni o'z devoringda saqla.
23 Qaerda o'liklarni topsang, ularni olib, dafn et, Men
tirilishimda birinchi o'rinni senga beraman.
24 Ey xalqim, tinch qoling, tinchlaning, chunki
tinchligingiz hali ham keladi.
25 Bolalaringni boq, ey yaxshi enaga! oyoqlarini
mustahkamlang.
26 Men senga bergan qullarimga kelsak, ulardan hech biri
halok bo'lmaydi. Men ularni sening soningdan talab
qilaman.
27 Charchamang, chunki qayg'u va og'irlik kuni kelganda,
boshqalar yig'laydilar va qayg'uradilar, siz esa quvnoq va
mo'l-ko'lchilikka ega bo'lasiz.
28 Xalqlar senga hasad qiladilar, lekin senga qarshi hech
narsa qila olmaydilar, - deydi Rabbiy.
29 Mening qo'llarim seni qoplaydi, bolalaring do'zaxni
ko'rmaydilar.
30 Farzandlaring bilan xursand bo'l, ey ona! Men seni
qutqaraman, - deydi Rabbiy.
31 Uxlayotgan bolalaringni esla, chunki Men ularni
yerning chekkasidan olib chiqaman, ularga rahm-shafqat
qilaman, chunki Men rahmdilman, deydi Qodir Tangri.
32 Men kelgunimcha va ularga rahm-shafqat
ko'rsatgunimcha, bolalaringni quchoqlab ol, chunki
quduqlarim oqib o'tadi, inoyatim so'nmaydi.
33 Men Esdras Oreb tog'ida Isroilga borishimni
Egamizning amrini oldim. Lekin men ularning oldiga
kelganimda, ular meni bekor qildilar va Rabbiyning amrini
mensimadilar.
34 Shuning uchun men sizlarga aytaman: ey xalqlar,
tinglovchilar va tushunadiganlar! chunki u dunyoning
oxirigacha yaqinlashib qoldi.
35 Shohlikning mukofotiga tayyor bo'ling, chunki abadiy
nur sizlarga to abad porlaydi.
36 Bu dunyoning soyasidan qoching, ulug'vorligingizning
shodligini qabul qiling: Men Najotkorimga ochiq guvohlik
beraman.
37 Sizlarga berilgan in'omni qabul qilinglar va sizni
Samoviy Shohlikka yetaklagan Zotga minnatdorchilik
bildirib, xursand bo'linglar.
38 O'rningdan tur, Egamizning bayramida
muhrlanganlarning sonini ko'ring.
39 Ular dunyoning soyasidan uzoqlashgan, va Rabbiyning
ulug'vor liboslarini oldilar.
40 O'z raqamingni ol, ey Sion, Egamizning qonunini
bajargan oq libos kiyganlaringni berkit.
41 O'zing orzu qilgan farzandlaringning soni ro'yobga
chiqdi: Xudovandning qudratiga iltijo qil, toki azaldan
chaqirilgan xalqing ulug'lansin.
42 Men Esdras Sion tog'ida sanab o'tolmagan buyuk xalqni
ko'rdim va ularning hammasi Rabbiyni qo'shiqlar bilan
ulug'ladilar.
43 Ularning o'rtasida bo'yi baland, hammadan balandroq,
har birining boshiga toj kiygan va ulug'roq bir yigit bor edi.
bu men juda hayratda qoldim.
44 Men farishtadan so'radim: — Hazrat, bular nima?
45 U menga javob berib dedi: “Bular o'lik kiyimni yechib,
o'lmasni kiyib, Xudoning ismini tan olganlardir.
46 Shunda men farishtadan so'radim: “Ularga toj kiygan va
qo'llariga kaftlar bergan qaysi yigit?
47 U menga shunday javob berdi: “Bu Xudoning Oʻgʻlidir,
uni dunyoda tan olishgan. Shunda men Egamiz nomi uchun
qattiq turib olganlarni maqtashni boshladim.
48 Shunda farishta menga dedi: “Borib, mening xalqimga
aytgin, sen Egang Xudovandning qanday buyuk
mo‘jizalarini ko‘rgansan”, — dedi.
3-BOB
1 Shahar vayron boʻlganidan keyin oʻttizinchi yili men
Bobilda boʻldim va toʻshagimga gʻam-gʻussa bilan yotib,
yuragimni oʻylarim oʻrtaga tashladi.
2 Men Sionning vayron bo'lganini, Bobilda
yashovchilarning boyligini ko'rdim.
3 Ruhim og‘rib ketdi, shuning uchun Taolo Taologa
qo‘rquvga to‘la so‘zlarni ayta boshladim:
4 Ey Hukmdor Rabbiy!
5 Va Odam Atoga sening qo'lingning ishi bo'lgan jonsiz
tanani berdi va unga hayot nafasini pufladi va u Sening
oldingda tirildi.
6 Sen uni er yuz o'girmasdan oldin o'ng qo'ling o'rnatgan
jannatga olib kirding.
7 Sen unga o'z yo'lingni sevishni amr qilding, u bu yo'lni
buzdi va shu zahotiyoq unga va uning avlodlariga o'limni
tayinlading, ularning orasidan xalqlar, qabilalar, xalqlar va
urug'lar paydo bo'ldi.
8 Har bir xalq o'z xohishiga ko'ra yurib, Sening oldingda
ajoyib ishlarni qildi va amrlaringni mensimadi.
9 Vaqt o'tishi bilan siz yana dunyoda yashovchilarning
ustiga to'fon keltirdingiz va ularni yo'q qildingiz.
10 Ularning har birida shunday bo'ldiki, Odam Ato uchun
o'lim qanday bo'lsa, to'fon ham shunday bo'ldi.
11 Shunday bo'lsa-da, siz ulardan birini, ya'ni Nuhni
xonadoni bilan qoldirdingiz, ularning hammasi solihlar edi.
12 Yer yuzida yashovchilar ko'payib, ko'p farzandli bo'lib,
buyuk xalq bo'lgach, yana avvalgilaridan ko'ra xudosizroq
bo'la boshladilar.
13 Ular sendan oldin shunday zulm bilan yashaganlarida,
sen o'zingga ularning orasidan Ibrohim ismli bir odamni
tanlading.
14 Sen Uni sevding va faqat Unga o'z xohishingni
bildirding.
15 U bilan abadiy ahd tuzib, Uning naslini hech qachon
tark etmasligingni va'da qilding.
16 Unga Is’hoqni, Ishoqga esa Yoqub bilan Esovni berding.
Yoqubga kelsak, uni o'zingga tanlab, Esovga qo'yding.
Shunday qilib, Yoqub ko'p olomonga aylandi.
17 Shunday bo'ldiki, sen uning naslini Misrdan olib
chiqqaningda, Sinay tog'iga olib chiqding.
18 Osmonga bosh egib, yerni mahkam o'rnatding, butun
dunyoni harakatga keltirding, tubsizliklarni titratding, o'sha
zamon odamlarini bezovta qilding.
19 Sening ulug'vorliging olovdan, zilziladan, shamoldan va
sovuqdan to'rt darvozadan o'tdi. Yoqub nasliga qonunni,
Isroil avlodiga tirishqoqlikni berishing uchun.
20 Qonuning ularda meva berishi uchun, sen ulardan
yomon yurakni olib tashlamading.
21 Birinchi Odam Ato qalbi yovuz bo'lib, gunoh qildi va
mag'lub bo'ldi. Undan tug'ilganlarning hammasi shunday
bo'lsin.
22 Shunday qilib, zaiflik doimiy bo'ldi. va qonun
(shuningdek) ildizning yomonligi bilan xalq qalbida;
Shunday qilib, yaxshilar ketdi, yomonlar esa o'rnidan turdi.
23 Shunday qilib, zamonlar o'tib, yillar o'tib ketdi, keyin
sen Dovud ismli bir xizmatkorni ko'tarding.
24 Oʻz nomingga shahar qurib, u yerda senga tutatqi
tutatqilar va nazrlar keltirishni buyurgansan.
25 Bu koʻp yillar davom etgandan soʻng, shaharda
yashovchilar seni tashlab ketishdi.
26 Hamma narsada Odam Ato va uning barcha avlodlari
qilganidek qildilar, chunki ularning qalbi yomon edi.
27 Shunday qilib, sen oʻz shahringni dushmanlaring
qoʻliga topshirding.
28 Bobilda yashovchilarning qilmishlari Sion ustidan
hukmronlik qilishdan yaxshiroqmi?
29 Chunki men u yerga kelib, son-sanoqsiz nopoklarni
ko'rganimda, o'ttizinchi yil ichida qalbim ko'p yovuzlarni
ko'rdi. qulog'im, shuning uchun yuragim meni yo'qotdi.
30 Men ko'rdimki, sen ularni gunoh qilishlariga toqat qilib,
yovuzlarni ayaganingni, O'z xalqingni yo'q qilganingni,
dushmanlaringni saqlab qolganingni va buni
anglatmaganingni.
31 Bu yo'l qanday qoldirilishi esimda yo'q: Bobilliklar
Sionliklaridan yaxshiroqmi?
32 Yoki Isroildan boshqa sizni taniydigan xalq bormi?
Yoki qaysi avlod Yoqub kabi ahdlaringizga ishondi?
33 Ammo ularning mukofoti ko'rinmaydi va mehnatlari
samarasi yo'q.
34 Endi bizning yovuzligimizni ham, dunyoda
yashovchilarnikini ham tarozida torting. Sening isming
Isroildan boshqa joyda topilmaydi.
35 Yoki qachon er yuzida yashovchilar Sening ko'zingda
gunoh qilmadi? Yoki qanday xalq amrlaringga amal qildi?
36 Isroil xalqi sizning amrlaringizga amal qilganini topasiz.
lekin majusiylar emas.
4-BOB
1 Menga yuborilgan farishta, ismi Uriel, menga shunday
javob berdi:
2 Va dedi: Sening yuraging bu dunyoda uzoqqa ketdi va
Taoloning yo'lini tushunasanmi?
3 Shunda men: “Ha, hazratim”, dedim. U menga shunday
javob berdi: “Men senga uchta yo‘lni ko‘rsatish va senga
uchta misol keltirish uchun yuborilganman.
4 Agar sen meni shunday deb e'lon qilsang, men senga
ko'rmoqchi bo'lgan yo'lni ham ko'rsataman va yovuz yurak
qayerdan kelganini ko'rsataman.
5 Men aytdim: — Hazrati, ayting. Shunda u menga dedi:
“Yo‘ling, menga olovning og‘irligini o‘lchab ber, yoki
shamolning zarbini o‘lcha, yoki o‘tgan kunni yana chaqir.
6 Shunda men javob berdim: “Kim bunga qodir ekanki, sen
mendan bunday narsalarni so'raysan?
7 Va u menga dedi: Agar men sizdan dengizning o'rtasida
qanday buyuk turar-joylar borligini yoki chuqurlikning
boshida qancha buloq borligini yoki gumbazning tepasida
nechta buloq borligini yoki ulardan qaysi biri dengizdan
chiqishini so'rasam. jannat:
8 Balki siz menga: “Men hech qachon chuqurlikka ham,
hali do‘zaxga ham tushmaganman, osmonga ham
chiqmaganman”, deb aytarsiz.
9 Shunday bo'lsa-da, men sendan faqat olov va shamol
haqida, o'tgan kuning va sendan ajrata olmaydigan narsalar
haqida so'radim, lekin sen menga javob bera olmading.
10 U menga yana shunday dedi: O'zingni va sen bilan katta
bo'lganlarni bilmaysanmi?
11 Qanday qilib sizning idishingiz Taoloning yo'lini
tushuna oladi va dunyo hozir tashqi ko'rinishda buzilgan
bo'lsa, mening ko'z o'ngimda ko'rinib turgan buzuqlikni
tushunish uchun?
12 Shunda men unga dedim: — Yovuzlikda yashab, azob
chekib, nima uchunligini bilmay yashaganimizdan ko'ra,
umuman bo'lmaganimiz yaxshi edi.
13 U menga javob berib: “Men o'rmonga, tekislikka kirdim,
daraxtlar maslahatlashdi.
14 U dedi: “Kelinglar, dengizga qarshi urush qilaylik, u
oldimizda ketsin va biz o'rmonlarni ko'paytiraylik.
15 Dengiz toshqinlari ham shunday maslahatlashib:
“Kelinglar, yuqoriga chiqib, tekislikning o'rmonlarini
bo'ysundiraylik, u yerda ham o'zimizni boshqa yurtga
aylantiramiz”, dedilar.
16 O'tin haqida o'ylash behuda edi, chunki olov kelib, uni
yutib yubordi.
17 Dengiz toshqinlari haqidagi fikr ham barbod bo'ldi,
chunki qum o'rnidan turib, ularni to'xtatdi.
18 Agar sen hozir bu ikkisining o'rtasida hakam
bo'lganingda, kimni oqlagan bo'larding? yoki kimni hukm
qilasiz?
19 Men javob berdim: “Haqiqatan ham, ularning ikkalasi
ham oʻylab topdilar, deganlari ahmoqdir, chunki yer
oʻrmonga berilgan, dengizning ham suv toshqini uchun oʻz
joyi bor.
20 Shunda u menga javob berib: «To'g'ri hukm qilding-u,
lekin nega o'zingni ham hukm qilmading?
21 Yer o'rmonga, dengiz suv toshqinlariga berilganidek,
yer yuzida yashovchilar yerdagi narsadan boshqa narsani
tushunmaydilar, osmonda yashovchi esa faqat narsalarni
tushunadi. Osmon balandligidan yuqori bo'lganlar.
22 Shunda men javob berib dedim: “Yo Rabbiy, sendan
iltijo qilaman, menga aql ber.
23 Zero, men yuksaklikka emas, balki har kuni yonimizdan
o'tayotganlarga qiziqmoqchi edim, ya'ni Isroil xalqlar
oldida haqorat qilib qo'yilgan va sen sevgan xalq nima
uchun berilgan. xudosiz xalqlar ustidan va nega ota-
bobolarimiz qonuni bekor qilindi va yozma ahdlar bekor
bo'ldi?
24 Biz chigirtka kabi dunyodan o'tib ketyapmiz, hayotimiz
hayrat va qo'rquvdan iborat va biz rahm-shafqatga loyiq
emasmiz.
25 U bizni chaqirish uchun O'z nomiga nima qiladi?
Bularni men so'radim.
26 Keyin u menga javob berib dedi: Qanchalik ko'p
izlasangiz, shunchalik hayratda qolasiz. chunki dunyo
tezda o'tib ketadi,
27 Solihlarga kelajakda va'da qilingan narsalarni
tushunolmayman, chunki bu dunyo nohaqlik va zaifliklarga
to'la.
28 Lekin bu haqida Mendan nimani so'rasang, men senga
aytaman; chunki yovuzlik ekilgan, lekin uning halokati hali
kelmagan.
29 Shunday ekan, agar ekilgan narsa ag'darilmasa va
yomonlik ekilgan joy o'tib ketmasa, yaxshilik ekilgan ham
kela olmaydi.
30 Chunki Odam Atoning qalbiga boshidanoq yovuz
urug'lar ekilgan va u shu paytgacha qanchalar xudosizlikni
keltirib chiqargan? O'g'irlash vaqti kelguniga qadar u
qancha hosil beradi?
31 Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, yovuz urug' donining
qanday buyuk meva bergani haqida.
32 Sanoqsiz quloqlar kesilsa, ular qanchalik katta polni
to'ldiradilar?
33 Shunda men javob berdim: Bular qanday va qachon
sodir bo'ladi? nega bizning yillarimiz oz va yomon?
34 U menga shunday javob berdi: “Eng Taolodan yuqoriga
shoshilma, chunki shoshqaning Undan yuqori bo'lishga
behuda, chunki sen oshib ketding.
35 Solihlarning ruhlari ham o'z xonalarida bu haqda
so'rashmaganmidi: Qachongacha shunday umid qilaman?
Qachon bizning mukofotimiz zaminining mevasi keladi?
36 Bosh farishta Uriel ularga shunday javob berdi: “Sizlar
urug'lar soni to'lganida ham, U dunyoni tarozida tortdi.
37 Vaqtlarni o'lchov bilan o'lchadi; U vaqtlarni sanab o'tdi.
O'lchov bajarilmaguncha, u ularni qimirlamaydi va
qo'zg'atmaydi.
38 Shunda men javob berdim: “Ey, hukmronlik qiluvchi
Rabbiy!
39 Er yuzida yashovchilarning gunohlari tufayli
solihlarning qavatlari biz uchun to'ldirilmagan bo'lsa kerak.
40 U menga javob berib: “Bir bolali ayolning oldiga bor, u
qachon to'qqiz oylik tug'ilganini so'rang, agar qornida yana
tug'ish mumkin bo'lsa, so'rang”, dedi.
41 Shunda men: “Yo'q, Rabbiy, u buni qila olmaydi”,
dedim. U menga dedi: “Qabrda ruh xonalari ayolning
bachadoniga o‘xshaydi.
42 Tug'ilgan ayol og'riq zaruratidan qutulishga
shoshilganidek, bu joylar ham o'zlariga topshirilgan
narsalarni topshirishga shoshilishadi.
43 Boshidanoq qarang, nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, u
sizga ko'rsatiladi.
44 Shunda men javob berdim: “Agar men Sening
koʻzingda marhamat topgan boʻlsam, agar iloji boʻlsa va
roʻbaroʻ boʻlsam,
45 O'tmishdan ko'ra keladigan ko'proqmi yoki kelgusidan
ko'proq o'tmish bormi, menga ko'rsat.
46 O'tmishni bilaman, lekin nima bo'lishini bilmayman.
47 U menga: “Oʻng tomonda tur, senga misol keltiraman”,
dedi.
48 Men turdim va ko'rdim, mana, oldimdan qizib turgan
pech o'tib ketayotgan edi.
49 Shundan keyin oldimdan suvli bulut o'tib, bo'ronli
yomg'ir yog'dirdi. bo'ronli yomg'ir o'tib ketganda,
tomchilar jim qoldi.
50 Keyin u menga dedi: O'zingni o'ylab ko'. yomg'ir
tomchilardan ko'p bo'lgani kabi va olov tutundan
kattaroqdir; Ammo tomchilar va tutun ortda qoladi,
shuning uchun o'tgan miqdor ko'proq oshdi.
51 Shunda men iltijo qilib dedim: “Oʻsha vaqtgacha yashay
olamanmi? yoki o'sha kunlarda nima bo'ladi?
52 U menga javob berib dedi: “Mendan so'ragan
alomatlaringni senga qisman aytib bera olaman. chunki
men buni bilmayman.
5-BOB
1 Shunga qaramay, alomatlar kelganda, mana, shunday
kunlar keladiki, er yuzida yashovchilar ko'p bo'lib olinadi,
haqiqat yo'li yashirin bo'ladi va er imonsiz bo'ladi.
2 Ammo gunohkorlik hozir ko'rayotganingiz yoki siz
allaqachon eshitgan narsangizdan ko'ra ko'payadi.
3 Siz endi ildiz otganini ko'rgan erning to'satdan vayron
bo'lganini ko'rasiz.
4 Agar Xudoyi Taolo senga yashashni bersa, uchinchi
karnaydan keyin tunda quyosh to'satdan yana porlashini,
kunduzi esa oy uch marta porlashini ko'rasan.
5 Yog'ochdan qon to'kiladi, tosh o'z ovozini beradi va xalq
bezovtalanadi.
6 Er yuzida yashovchini ko'rmagan O'zi ham hukmronlik
qiladi va parrandalar birga uchib ketadilar.
7 Sadomit dengizi baliqlarni haydab chiqaradi va tunda
shovqin qiladi, buni ko'pchilik bilmaydi, lekin hamma
uning ovozini eshitadi.
8 Ko'p joylarda tartibsizliklar bo'ladi, olov tez-tez o'chib
turadi, yovvoyi hayvonlar o'z joylarini o'zgartiradilar, hayz
ko'rgan ayollar esa yirtqich hayvonlarni tug'diradilar.
9 Shirinda sho'r suvlar bo'ladi, Do'stlar bir-birini yo'q qiladi.
Shunda aql yashirinadi va aql o'zining yashirin xonasiga
kiradi.
10 Ko'plar qidiriladi, lekin topilmaydi, er yuzida nohaqlik
va tartibsizlik ko'payadi.
11 Bir yurt boshqasidan soʻraydi: “Odamni solih qilgan
solihlik ketdimi? sen orqali? Va u: "Yo'q" deb aytadi.
12 Shu bilan birga, odamlar umid qiladilar, lekin hech
narsaga erishmaydilar, ular mehnat qiladilar, lekin ularning
yo'llari muvaffaqiyatga erishmaydi.
13 Senga bunday belgilarni ko'rsatishga ruxsatim bor. Agar
yana ibodat qilib, hozirgidek yig'lasangiz va hatto kunlar
ro'za tutsangiz, bundan ham buyukroq narsalarni eshitasiz.
14 Shunda men uyg'onib ketdim va butun vujudimni qattiq
qo'rquv qamrab oldi va ongim bezovtalanib, hushidan ketdi.
15 Shunda men bilan gaplashgani kelgan farishta meni
ushlab, tasalli berdi va oyoqqa turgʻizdi.
16 Ikkinchi kechada esa xalq sardori Salatiel oldimga kelib:
“Qaerda eding? Nega yuzing bunchalik og'ir?
17 Bilmadingmi, Isroil o'z asirlikda bo'lgan yurtda senga
topshirilgan?
18 O'z qo'yini shafqatsiz bo'rilar qo'liga topshirgan cho'pon
kabi bizni tashlab qo'yma, non ye.
19 Shunda men unga: “Mendan ket, menga yaqinlashma”,
dedim. Va u aytganlarimni eshitdi va mendan ketdi.
20 Shunday qilib, farishta Uriel menga buyurganidek,
yig'lab, yig'lab yetti kun ro'za tutdim.
21 Etti kundan keyin yuragimdagi fikrlar yana meni juda
xafa qildi.
22 Mening qalbim aql-idrok ruhiga ega bo'ldi va men yana
Taolo bilan gaplasha boshladim.
23 Va dedi: “Ey Hukmdor Rabbiy, yer yuzidagi har bir
daraxt va undagi barcha daraxtlardan birgina uzumni
tanlading.
24 Butun dunyo mamlakatlaridan bir quduqni, barcha
gullaridan bitta nilufar tanlading.
25 Dengizning barcha tublaridan bitta daryoni to'ldirgansan,
barcha qurilgan shaharlardan Sionni o'zing uchun
muqaddas qilding.
26 Yaratilgan parrandalardan bittasini senga kabutar deb
nomlading, chorva mollaridan bitta qoʻy berding.
27 Ko'p xalq orasidan o'zingga bir xalqni olding va o'zing
sevgan bu xalqqa hamma uchun ma'qul bo'lgan qonunni
berding.
28 Endi, ey Rabbiy, nega bu bir xalqni ko'plarga
topshirding? Bir ildiz ustida boshqa xalqlarni tayyorlading-
u, nega birgina xalqingni ko'plar orasiga tarqatib yubording?
29 Va'dalaringni buzganlar, ahdlaringga ishonmaganlar esa
ularni oyoq osti qilishdi.
30 Agar sen oʻz xalqingdan shunchalik nafratlangan
boʻlsang ham, ularni oʻz qoʻling bilan jazolaysanmi?
31 Bu soʻzlarni aytib boʻlgach, kechasi oldimga kelgan
farishta menga yuborildi.
32 U menga: “Meni tingla, men senga ta’lim beraman”,
dedi. Mening aytganlarimga quloq soling, men sizga
ko'proq aytib beraman.
33 Men aytdim: “Ay Rabbim! Shunda u menga dedi: “Seni
Isroil uchun qattiq tashvishga solding. Sen bu xalqni ularni
yaratgandan ko'ra yaxshiroq sevasanmi?
34 Men aytdim: “Yo‘q, Rabbiy!
35 U menga: “Sen qila olmaysiz”, dedi. Men: “Nega,
Rabbiy? Men qayerda tug'ilganman? Yoki nega onamning
qorniga o'sha paytda mening qabrim bo'lmagan edi?
36 U menga: “Menga hali kelmagan narsalarni sanab ber,
sochilib ketgan shpallarni toʻpla, soʻlib qolgan gullarni
yana yashil qilgin.
37 Menga yopiq joylarni oching va ulardagi yopiq
shamollarni menga keltiring, menga ovozning suratini
ko'rsating, shunda men sizga ma'lum qilish uchun harakat
qilayotganingizni aytaman.
38 Men: “Ey hukmdor Rabbiy!
39 Men esa aqlsizman, sen mendan so'ragan narsalarni
qanday aytaman?
40 Shunda u menga dedi: “Men aytgan bularning hech
birini qila olmaganingizdek, mening hukmimni ham, oxir
oqibat xalqimga va’da qilgan sevgimni ham bila olmaysan.
41 Men aytdim: “Mana, ey Rabbiy, Sen oxirigacha
himoyalanganlarga yaqinmisan? Mendan oldin bo'lganlar
nima qiladilar, yoki hozir bo'lganlar yoki bizdan keyin
keladiganlar nima qiladi?

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFaroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKhmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEwe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEstonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEsperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDanish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 

Uzbek - 2nd Esdras.pdf

 • 2. 1-BOB 1 Esdras payg'ambarning ikkinchi kitobi, Sariyo o'g'li, Ozariyo o'g'li, Xelxiya o'g'li, Sadamiyo o'g'li, Sado'q o'g'li, Axitob o'g'li, 2 Axiyaning oʻgʻli, Pinesning oʻgʻli, Xalining oʻgʻli, Amariyaning oʻgʻli, Amariyoning oʻgʻli, Ozieyning oʻgʻli, Marimotning oʻgʻli, Arnaning oʻgʻli, Oziyoning oʻgʻli, Boritning oʻgʻli, Abseyning oʻgʻli , Finesning o'g'li, Elazarning o'g'li, 3 Levi qabilasidan Horunning oʻgʻli; Fors shohi Artekserks davrida Midiya yurtida asir bo'lgan. 4 Egamizning kalomi menga ayon boʻldi: 5 O'z yo'lingga bor, Mening xalqimga ularning gunoh ishlarini, ularning bolalari Menga qilgan yomonliklarini ko'rsat. ular o'z farzandlarining bolalariga aytishlari uchun: 6 Chunki ularda ota-bobolarining gunohlari ko'paygan, chunki ular Meni unutib, begona xudolarga qurbonlik qilishgan. 7 Men ularni Misr yurtidan, qullik uyidan olib chiqqanmanmi? Lekin ular mening g'azabimni qo'zg'atdilar va maslahatlarimni mensimadilar. 8 Boshingdagi sochingni yulib, ularning ustiga barcha yomonliklarni tashla, chunki ular Mening qonunlarimga itoat qilmadilar, lekin bu isyonkor xalqdir. 9 Qachongacha chidab turaman, ularga ko'p yaxshilik qilganman? 10 Ular uchun ko'p shohlarni yo'q qildim. Fir'avnni o'z xizmatkorlari va butun kuchlari bilan yakson qildim. 11 Ularning oldida barcha xalqlarni qirib tashladim, sharqda esa ikki viloyatning, Tir va Sidonning xalqini tarqatib yubordim, ularning barcha dushmanlarini oʻldirdim. 12 Shunday qilib, sen ularga shunday deb ayt: Egamiz shunday demoqda: 13 Men sizlarni dengizdan o'tkazdim va boshida sizlarga katta va xavfsiz o'tish joyini berdim. Men sizga Musoni rahbar qilib, Horunni ruhoniy qilib berdim. 14 Men sizlarga olov ustunida nur berdim va orangizda buyuk mo''jizalar qildim. Lekin sizlar Meni unutdingizlar, – deydi Rabbiy. 15 Qudratli Rabbiy shunday demoqda: “Bedanalar sizlar uchun alomat edi. Men sizlarga himoyangiz uchun chodirlar berdim, lekin sizlar u yerda g‘oyib bo‘ldingizlar. 16 Sizlar dushmanlaringizni yo'q qilish uchun Mening nomim bilan g'alaba qozonmadingizlar, lekin shu kungacha noliyapsizlar. 17 Senga qilgan yaxshiliklarim qani? sahroda och va chanqaganingizda Menga faryod qilmadingizmi? 18 - Nega bizni o'ldirish uchun bu sahroga olib kelding? Bu sahroda o‘lgandan ko‘ra, misrliklarga xizmat qilganimiz afzal edi. 19 O'shanda men motamlaringizga rahm qildim va sizlarga manna berdim. Shunday qilib, sizlar farishtalarning nonini yedingizlar. 20 Chanqaganingizda, men toshni yormadimmi, suvlar to'yingizcha oqib chiqdi? Issiqlik uchun seni daraxtlarning barglari bilan qopladim. 21 Men sizlarning orangizda hosildor yurtni bo'lib berdim, Kan'on, Faraz va Filistlarni quvib chiqardim, sizlar uchun yana nima qilaman? - deydi Rabbiy. 22 Qudratli Rabbiy shunday demoqda: “Sizlar sahroda, Amorliklar daryosida boʻlganingizda, chanqab, Mening nomimga haqorat qilgan edingiz. 23 Men sizlarga kufringiz uchun olov bermadim, balki daraxtni suvga tashladim va daryoni shirin qildim. 24 Ey Yoqub, senga nima qilaman? Sen, Yahudo, menga itoat qilmaysan, Meni boshqa xalqlarga aylantiraman, Farmonlarimga rioya qilishlari uchun o‘z ismimni ularga beraman. 25 Meni tashlab ketganingizni ko'rib, Men ham sizlarni tark etaman. Agar sizlarga mehr-muruvvat ko'rsatishimni xohlasangiz, men sizga rahm qilmayman. 26 Qachon Meni chaqirsangiz ham, men sizni eshitmayman, chunki siz qo'llaringizni qon bilan bulg'andingiz, oyoqlaringiz esa odam o'ldirishga tez. 27 Sizlar Meni emas, balki oʻz jonlaringizni tashlab ketgansizlar, – deydi Rabbiy. 28 Qodir Egamiz shunday demoqda: “Oʻgʻillarining otasi, qizlarining onasi, goʻdaklarining enagasi kabi senga iltijo qilmaganmiman? 29 Sizlar Mening xalqim, Men esa sizning Xudoyingiz bo'lishim uchun; Sizlar mening farzandlarim, men esa sizning otangiz bo'lamanmi? 30 Tovuq tovuqlarini qanotlari ostiga yig'ganidek, men sizlarni bir joyga to'pladim, lekin endi sizlarga nima qilaman? Men seni yuzimdan quvib chiqaraman. 31 Menga nazr qilganingizda, men sizlardan yuz o'giraman, chunki tantanali bayramlaringizni, yangi oylaringizni va sunnatlaringizni tark etdim. 32 Men sizlarga o'z xizmatkorlarim – payg'ambarlarimni yubordim. Ularni siz olib, o'ldirgan va ularning tanalarini parcha-parcha qilib tashlagansiz. 33 Qodir Egamiz shunday demoqda: “Uyingiz vayron boʻldi, Men sizni shamol soqchilagandek quvib chiqaraman. 34 Farzandlaringiz unumdor bo'lmaydilar. Chunki ular Mening amrimdan nafratlanib, Mening oldimda yomon ish qildilar. 35 Uylaringizni keluvchi xalqqa beraman. Agar men haqimda hali eshitmagan bo'lsa, menga ishonadi; Men ularga hech qanday mo''jiza ko'rsatmadim, lekin ular Men ularga buyurganimni qiladilar. 36 Ular hech qanday payg'ambarlarni ko'rmaganlar, lekin ular gunohlarini eslashga chaqiradilar va ularni tan oladilar. 37 Kelajakdagi xalqning inoyatiga guvoh bo'laman, ularning kichkintoylari shod-xurram bo'ladilar. Ular Meni ko'zlari bilan ko'rmagan bo'lsalar ham, aytganlarimga ruhan ishonadilar. 38 Mana, birodar, endi qanday shon-sharaf; va sharqdan kelgan odamlarni ko'ring: 39 Ibrohimni, Ishoqni, Yoqubni, Oseasni, Amosni, Mixayni, Yo‘elni, Abdiyoni va Yunusni rahbarlar qilib beraman. 40 Nahum, Abakk, Sofoniya, Aggey, Zakariy va Malakiy, ular ham Rabbiyning farishtasi deb ataladi.
 • 3. 2-BOB 1 Egamiz shunday demoqda: Men bu xalqni qullikdan olib chiqdim va ularga payg‘ambarlar xizmatkorlari orqali amrlarimni berdim. Ularni eshitmadilar, lekin maslahatlarimni mensimadilar. 2 Ularni tug'gan onasi ularga dedi: “Bolalar, boringlar! chunki men beva ayolman va tashlab ketilganman. 3 Men seni xursandchilik bilan tarbiyaladim. Ammo men sizlarni qayg'u va og'irlik bilan yo'qotdim, chunki sizlar Egangiz Xudo oldida gunoh qildingiz va Uning oldida yomon ish qildingiz. 4 Endi senga nima qilaman? Men beva ayolman va tashlab ketilganman: yo'linglar, ey bolalarim, Rabbimdan rahm- shafqat so'rang. 5 Menga kelsak, ey ota! 6 Ularni sarosimaga solib, onalarini talon-taroj qilib, ulardan nasl qolmasin. 7 Ular xalqlar orasiga tarqalib ketsin, ismlari yer yuzidan o'chirsin, chunki ular Mening ahdimni mensimadilar. 8 Voy bo'lsin senga, ey Assur! Ey yovuz xalq, Sado‘m va G‘amo‘raga qilgan ishlarimni eslang. 9 Kimning yurti qatron bo'laklari va kul uyumlari ichida bo'lsa, Menga quloq solmaganlarga ham shunday qilaman, - deydi Qodir Tangri. 10 Egamiz Esdrasga shunday demoqda: “Xalqimga ayt, Men Isroilga bergan Quddus shohligini ularga beraman. 11 Men ham ularning ulug'vorligini O'zimga olaman va ular uchun tayyorlab qo'ygan abadiy chodirlarni ularga beraman. 12 Ular hayot daraxtiga ega bo'ladilar. Ular mehnat qilmaydilar, charchamaydilar. 13 Boringlar, qabul qilasizlar: bir necha kun sizlarga ibodat qilinglar, toki ular qisqartirilsin. Shohlik sizlar uchun allaqachon tayyorlangan. 14 Osmon va erni guvohlik uchun oling; Men yovuzlikni parchalab tashladim, yaxshilikni yaratdim, Men tirikman, deydi Rabbiy. 15 Ona, bolalaringni quchoqlab, ularni shodlik bilan tarbiyala, oyoqlarini ustundek mustahkam qil, chunki men seni tanladim, deydi Rabbiy. 16 O'lganlarni esa o'z joylaridan tiriltiraman, qabrlardan chiqaraman, chunki Men Isroilda o'z nomimni bilaman. 17 Qo'rqma, ey bolalarning onasi, chunki Men seni tanladim, - deydi Rabbiy. 18 Sening yordaming uchun men xizmatkorlarim Essay va Yeremini yuboraman, ularning maslahatiga koʻra, men sizlarga turli mevalarga toʻla oʻn ikkita daraxt tayyorlab, muqaddas qildim. 19 Sut va asal oqadigan qancha buloqlar va yettita qudratli tog'lar, ularda atirgullar va zambaklar o'sadi, ular orqali bolalaringni shodlikka to'ldiraman. 20 Bevaga yaxshilik qiling, yetimlarni hukm qiling, kambag'allarga bering, yetimni himoya qiling, yalang'ochlarni kiyintiring, 21 Singanlarni va zaiflarni sog'aytiring, cho'loqni mazax qilib kulmang, mayiblarni himoya qiling, ko'r esa Mening ravshanligimga yetib borsin. 22 Keksayu yoshni o'z devoringda saqla. 23 Qaerda o'liklarni topsang, ularni olib, dafn et, Men tirilishimda birinchi o'rinni senga beraman. 24 Ey xalqim, tinch qoling, tinchlaning, chunki tinchligingiz hali ham keladi. 25 Bolalaringni boq, ey yaxshi enaga! oyoqlarini mustahkamlang. 26 Men senga bergan qullarimga kelsak, ulardan hech biri halok bo'lmaydi. Men ularni sening soningdan talab qilaman. 27 Charchamang, chunki qayg'u va og'irlik kuni kelganda, boshqalar yig'laydilar va qayg'uradilar, siz esa quvnoq va mo'l-ko'lchilikka ega bo'lasiz. 28 Xalqlar senga hasad qiladilar, lekin senga qarshi hech narsa qila olmaydilar, - deydi Rabbiy. 29 Mening qo'llarim seni qoplaydi, bolalaring do'zaxni ko'rmaydilar. 30 Farzandlaring bilan xursand bo'l, ey ona! Men seni qutqaraman, - deydi Rabbiy. 31 Uxlayotgan bolalaringni esla, chunki Men ularni yerning chekkasidan olib chiqaman, ularga rahm-shafqat qilaman, chunki Men rahmdilman, deydi Qodir Tangri. 32 Men kelgunimcha va ularga rahm-shafqat ko'rsatgunimcha, bolalaringni quchoqlab ol, chunki quduqlarim oqib o'tadi, inoyatim so'nmaydi. 33 Men Esdras Oreb tog'ida Isroilga borishimni Egamizning amrini oldim. Lekin men ularning oldiga kelganimda, ular meni bekor qildilar va Rabbiyning amrini mensimadilar. 34 Shuning uchun men sizlarga aytaman: ey xalqlar, tinglovchilar va tushunadiganlar! chunki u dunyoning oxirigacha yaqinlashib qoldi. 35 Shohlikning mukofotiga tayyor bo'ling, chunki abadiy nur sizlarga to abad porlaydi. 36 Bu dunyoning soyasidan qoching, ulug'vorligingizning shodligini qabul qiling: Men Najotkorimga ochiq guvohlik beraman. 37 Sizlarga berilgan in'omni qabul qilinglar va sizni Samoviy Shohlikka yetaklagan Zotga minnatdorchilik bildirib, xursand bo'linglar. 38 O'rningdan tur, Egamizning bayramida muhrlanganlarning sonini ko'ring. 39 Ular dunyoning soyasidan uzoqlashgan, va Rabbiyning ulug'vor liboslarini oldilar. 40 O'z raqamingni ol, ey Sion, Egamizning qonunini bajargan oq libos kiyganlaringni berkit. 41 O'zing orzu qilgan farzandlaringning soni ro'yobga chiqdi: Xudovandning qudratiga iltijo qil, toki azaldan chaqirilgan xalqing ulug'lansin. 42 Men Esdras Sion tog'ida sanab o'tolmagan buyuk xalqni ko'rdim va ularning hammasi Rabbiyni qo'shiqlar bilan ulug'ladilar. 43 Ularning o'rtasida bo'yi baland, hammadan balandroq, har birining boshiga toj kiygan va ulug'roq bir yigit bor edi. bu men juda hayratda qoldim. 44 Men farishtadan so'radim: — Hazrat, bular nima? 45 U menga javob berib dedi: “Bular o'lik kiyimni yechib, o'lmasni kiyib, Xudoning ismini tan olganlardir.
 • 4. 46 Shunda men farishtadan so'radim: “Ularga toj kiygan va qo'llariga kaftlar bergan qaysi yigit? 47 U menga shunday javob berdi: “Bu Xudoning Oʻgʻlidir, uni dunyoda tan olishgan. Shunda men Egamiz nomi uchun qattiq turib olganlarni maqtashni boshladim. 48 Shunda farishta menga dedi: “Borib, mening xalqimga aytgin, sen Egang Xudovandning qanday buyuk mo‘jizalarini ko‘rgansan”, — dedi. 3-BOB 1 Shahar vayron boʻlganidan keyin oʻttizinchi yili men Bobilda boʻldim va toʻshagimga gʻam-gʻussa bilan yotib, yuragimni oʻylarim oʻrtaga tashladi. 2 Men Sionning vayron bo'lganini, Bobilda yashovchilarning boyligini ko'rdim. 3 Ruhim og‘rib ketdi, shuning uchun Taolo Taologa qo‘rquvga to‘la so‘zlarni ayta boshladim: 4 Ey Hukmdor Rabbiy! 5 Va Odam Atoga sening qo'lingning ishi bo'lgan jonsiz tanani berdi va unga hayot nafasini pufladi va u Sening oldingda tirildi. 6 Sen uni er yuz o'girmasdan oldin o'ng qo'ling o'rnatgan jannatga olib kirding. 7 Sen unga o'z yo'lingni sevishni amr qilding, u bu yo'lni buzdi va shu zahotiyoq unga va uning avlodlariga o'limni tayinlading, ularning orasidan xalqlar, qabilalar, xalqlar va urug'lar paydo bo'ldi. 8 Har bir xalq o'z xohishiga ko'ra yurib, Sening oldingda ajoyib ishlarni qildi va amrlaringni mensimadi. 9 Vaqt o'tishi bilan siz yana dunyoda yashovchilarning ustiga to'fon keltirdingiz va ularni yo'q qildingiz. 10 Ularning har birida shunday bo'ldiki, Odam Ato uchun o'lim qanday bo'lsa, to'fon ham shunday bo'ldi. 11 Shunday bo'lsa-da, siz ulardan birini, ya'ni Nuhni xonadoni bilan qoldirdingiz, ularning hammasi solihlar edi. 12 Yer yuzida yashovchilar ko'payib, ko'p farzandli bo'lib, buyuk xalq bo'lgach, yana avvalgilaridan ko'ra xudosizroq bo'la boshladilar. 13 Ular sendan oldin shunday zulm bilan yashaganlarida, sen o'zingga ularning orasidan Ibrohim ismli bir odamni tanlading. 14 Sen Uni sevding va faqat Unga o'z xohishingni bildirding. 15 U bilan abadiy ahd tuzib, Uning naslini hech qachon tark etmasligingni va'da qilding. 16 Unga Is’hoqni, Ishoqga esa Yoqub bilan Esovni berding. Yoqubga kelsak, uni o'zingga tanlab, Esovga qo'yding. Shunday qilib, Yoqub ko'p olomonga aylandi. 17 Shunday bo'ldiki, sen uning naslini Misrdan olib chiqqaningda, Sinay tog'iga olib chiqding. 18 Osmonga bosh egib, yerni mahkam o'rnatding, butun dunyoni harakatga keltirding, tubsizliklarni titratding, o'sha zamon odamlarini bezovta qilding. 19 Sening ulug'vorliging olovdan, zilziladan, shamoldan va sovuqdan to'rt darvozadan o'tdi. Yoqub nasliga qonunni, Isroil avlodiga tirishqoqlikni berishing uchun. 20 Qonuning ularda meva berishi uchun, sen ulardan yomon yurakni olib tashlamading. 21 Birinchi Odam Ato qalbi yovuz bo'lib, gunoh qildi va mag'lub bo'ldi. Undan tug'ilganlarning hammasi shunday bo'lsin. 22 Shunday qilib, zaiflik doimiy bo'ldi. va qonun (shuningdek) ildizning yomonligi bilan xalq qalbida; Shunday qilib, yaxshilar ketdi, yomonlar esa o'rnidan turdi. 23 Shunday qilib, zamonlar o'tib, yillar o'tib ketdi, keyin sen Dovud ismli bir xizmatkorni ko'tarding. 24 Oʻz nomingga shahar qurib, u yerda senga tutatqi tutatqilar va nazrlar keltirishni buyurgansan. 25 Bu koʻp yillar davom etgandan soʻng, shaharda yashovchilar seni tashlab ketishdi. 26 Hamma narsada Odam Ato va uning barcha avlodlari qilganidek qildilar, chunki ularning qalbi yomon edi. 27 Shunday qilib, sen oʻz shahringni dushmanlaring qoʻliga topshirding. 28 Bobilda yashovchilarning qilmishlari Sion ustidan hukmronlik qilishdan yaxshiroqmi? 29 Chunki men u yerga kelib, son-sanoqsiz nopoklarni ko'rganimda, o'ttizinchi yil ichida qalbim ko'p yovuzlarni ko'rdi. qulog'im, shuning uchun yuragim meni yo'qotdi. 30 Men ko'rdimki, sen ularni gunoh qilishlariga toqat qilib, yovuzlarni ayaganingni, O'z xalqingni yo'q qilganingni, dushmanlaringni saqlab qolganingni va buni anglatmaganingni. 31 Bu yo'l qanday qoldirilishi esimda yo'q: Bobilliklar Sionliklaridan yaxshiroqmi? 32 Yoki Isroildan boshqa sizni taniydigan xalq bormi? Yoki qaysi avlod Yoqub kabi ahdlaringizga ishondi? 33 Ammo ularning mukofoti ko'rinmaydi va mehnatlari samarasi yo'q. 34 Endi bizning yovuzligimizni ham, dunyoda yashovchilarnikini ham tarozida torting. Sening isming Isroildan boshqa joyda topilmaydi. 35 Yoki qachon er yuzida yashovchilar Sening ko'zingda gunoh qilmadi? Yoki qanday xalq amrlaringga amal qildi? 36 Isroil xalqi sizning amrlaringizga amal qilganini topasiz. lekin majusiylar emas. 4-BOB 1 Menga yuborilgan farishta, ismi Uriel, menga shunday javob berdi: 2 Va dedi: Sening yuraging bu dunyoda uzoqqa ketdi va Taoloning yo'lini tushunasanmi? 3 Shunda men: “Ha, hazratim”, dedim. U menga shunday javob berdi: “Men senga uchta yo‘lni ko‘rsatish va senga uchta misol keltirish uchun yuborilganman. 4 Agar sen meni shunday deb e'lon qilsang, men senga ko'rmoqchi bo'lgan yo'lni ham ko'rsataman va yovuz yurak qayerdan kelganini ko'rsataman. 5 Men aytdim: — Hazrati, ayting. Shunda u menga dedi: “Yo‘ling, menga olovning og‘irligini o‘lchab ber, yoki shamolning zarbini o‘lcha, yoki o‘tgan kunni yana chaqir. 6 Shunda men javob berdim: “Kim bunga qodir ekanki, sen mendan bunday narsalarni so'raysan?
 • 5. 7 Va u menga dedi: Agar men sizdan dengizning o'rtasida qanday buyuk turar-joylar borligini yoki chuqurlikning boshida qancha buloq borligini yoki gumbazning tepasida nechta buloq borligini yoki ulardan qaysi biri dengizdan chiqishini so'rasam. jannat: 8 Balki siz menga: “Men hech qachon chuqurlikka ham, hali do‘zaxga ham tushmaganman, osmonga ham chiqmaganman”, deb aytarsiz. 9 Shunday bo'lsa-da, men sendan faqat olov va shamol haqida, o'tgan kuning va sendan ajrata olmaydigan narsalar haqida so'radim, lekin sen menga javob bera olmading. 10 U menga yana shunday dedi: O'zingni va sen bilan katta bo'lganlarni bilmaysanmi? 11 Qanday qilib sizning idishingiz Taoloning yo'lini tushuna oladi va dunyo hozir tashqi ko'rinishda buzilgan bo'lsa, mening ko'z o'ngimda ko'rinib turgan buzuqlikni tushunish uchun? 12 Shunda men unga dedim: — Yovuzlikda yashab, azob chekib, nima uchunligini bilmay yashaganimizdan ko'ra, umuman bo'lmaganimiz yaxshi edi. 13 U menga javob berib: “Men o'rmonga, tekislikka kirdim, daraxtlar maslahatlashdi. 14 U dedi: “Kelinglar, dengizga qarshi urush qilaylik, u oldimizda ketsin va biz o'rmonlarni ko'paytiraylik. 15 Dengiz toshqinlari ham shunday maslahatlashib: “Kelinglar, yuqoriga chiqib, tekislikning o'rmonlarini bo'ysundiraylik, u yerda ham o'zimizni boshqa yurtga aylantiramiz”, dedilar. 16 O'tin haqida o'ylash behuda edi, chunki olov kelib, uni yutib yubordi. 17 Dengiz toshqinlari haqidagi fikr ham barbod bo'ldi, chunki qum o'rnidan turib, ularni to'xtatdi. 18 Agar sen hozir bu ikkisining o'rtasida hakam bo'lganingda, kimni oqlagan bo'larding? yoki kimni hukm qilasiz? 19 Men javob berdim: “Haqiqatan ham, ularning ikkalasi ham oʻylab topdilar, deganlari ahmoqdir, chunki yer oʻrmonga berilgan, dengizning ham suv toshqini uchun oʻz joyi bor. 20 Shunda u menga javob berib: «To'g'ri hukm qilding-u, lekin nega o'zingni ham hukm qilmading? 21 Yer o'rmonga, dengiz suv toshqinlariga berilganidek, yer yuzida yashovchilar yerdagi narsadan boshqa narsani tushunmaydilar, osmonda yashovchi esa faqat narsalarni tushunadi. Osmon balandligidan yuqori bo'lganlar. 22 Shunda men javob berib dedim: “Yo Rabbiy, sendan iltijo qilaman, menga aql ber. 23 Zero, men yuksaklikka emas, balki har kuni yonimizdan o'tayotganlarga qiziqmoqchi edim, ya'ni Isroil xalqlar oldida haqorat qilib qo'yilgan va sen sevgan xalq nima uchun berilgan. xudosiz xalqlar ustidan va nega ota- bobolarimiz qonuni bekor qilindi va yozma ahdlar bekor bo'ldi? 24 Biz chigirtka kabi dunyodan o'tib ketyapmiz, hayotimiz hayrat va qo'rquvdan iborat va biz rahm-shafqatga loyiq emasmiz. 25 U bizni chaqirish uchun O'z nomiga nima qiladi? Bularni men so'radim. 26 Keyin u menga javob berib dedi: Qanchalik ko'p izlasangiz, shunchalik hayratda qolasiz. chunki dunyo tezda o'tib ketadi, 27 Solihlarga kelajakda va'da qilingan narsalarni tushunolmayman, chunki bu dunyo nohaqlik va zaifliklarga to'la. 28 Lekin bu haqida Mendan nimani so'rasang, men senga aytaman; chunki yovuzlik ekilgan, lekin uning halokati hali kelmagan. 29 Shunday ekan, agar ekilgan narsa ag'darilmasa va yomonlik ekilgan joy o'tib ketmasa, yaxshilik ekilgan ham kela olmaydi. 30 Chunki Odam Atoning qalbiga boshidanoq yovuz urug'lar ekilgan va u shu paytgacha qanchalar xudosizlikni keltirib chiqargan? O'g'irlash vaqti kelguniga qadar u qancha hosil beradi? 31 Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, yovuz urug' donining qanday buyuk meva bergani haqida. 32 Sanoqsiz quloqlar kesilsa, ular qanchalik katta polni to'ldiradilar? 33 Shunda men javob berdim: Bular qanday va qachon sodir bo'ladi? nega bizning yillarimiz oz va yomon? 34 U menga shunday javob berdi: “Eng Taolodan yuqoriga shoshilma, chunki shoshqaning Undan yuqori bo'lishga behuda, chunki sen oshib ketding. 35 Solihlarning ruhlari ham o'z xonalarida bu haqda so'rashmaganmidi: Qachongacha shunday umid qilaman? Qachon bizning mukofotimiz zaminining mevasi keladi? 36 Bosh farishta Uriel ularga shunday javob berdi: “Sizlar urug'lar soni to'lganida ham, U dunyoni tarozida tortdi. 37 Vaqtlarni o'lchov bilan o'lchadi; U vaqtlarni sanab o'tdi. O'lchov bajarilmaguncha, u ularni qimirlamaydi va qo'zg'atmaydi. 38 Shunda men javob berdim: “Ey, hukmronlik qiluvchi Rabbiy! 39 Er yuzida yashovchilarning gunohlari tufayli solihlarning qavatlari biz uchun to'ldirilmagan bo'lsa kerak. 40 U menga javob berib: “Bir bolali ayolning oldiga bor, u qachon to'qqiz oylik tug'ilganini so'rang, agar qornida yana tug'ish mumkin bo'lsa, so'rang”, dedi. 41 Shunda men: “Yo'q, Rabbiy, u buni qila olmaydi”, dedim. U menga dedi: “Qabrda ruh xonalari ayolning bachadoniga o‘xshaydi. 42 Tug'ilgan ayol og'riq zaruratidan qutulishga shoshilganidek, bu joylar ham o'zlariga topshirilgan narsalarni topshirishga shoshilishadi. 43 Boshidanoq qarang, nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, u sizga ko'rsatiladi. 44 Shunda men javob berdim: “Agar men Sening koʻzingda marhamat topgan boʻlsam, agar iloji boʻlsa va roʻbaroʻ boʻlsam, 45 O'tmishdan ko'ra keladigan ko'proqmi yoki kelgusidan ko'proq o'tmish bormi, menga ko'rsat. 46 O'tmishni bilaman, lekin nima bo'lishini bilmayman. 47 U menga: “Oʻng tomonda tur, senga misol keltiraman”, dedi. 48 Men turdim va ko'rdim, mana, oldimdan qizib turgan pech o'tib ketayotgan edi.
 • 6. 49 Shundan keyin oldimdan suvli bulut o'tib, bo'ronli yomg'ir yog'dirdi. bo'ronli yomg'ir o'tib ketganda, tomchilar jim qoldi. 50 Keyin u menga dedi: O'zingni o'ylab ko'. yomg'ir tomchilardan ko'p bo'lgani kabi va olov tutundan kattaroqdir; Ammo tomchilar va tutun ortda qoladi, shuning uchun o'tgan miqdor ko'proq oshdi. 51 Shunda men iltijo qilib dedim: “Oʻsha vaqtgacha yashay olamanmi? yoki o'sha kunlarda nima bo'ladi? 52 U menga javob berib dedi: “Mendan so'ragan alomatlaringni senga qisman aytib bera olaman. chunki men buni bilmayman. 5-BOB 1 Shunga qaramay, alomatlar kelganda, mana, shunday kunlar keladiki, er yuzida yashovchilar ko'p bo'lib olinadi, haqiqat yo'li yashirin bo'ladi va er imonsiz bo'ladi. 2 Ammo gunohkorlik hozir ko'rayotganingiz yoki siz allaqachon eshitgan narsangizdan ko'ra ko'payadi. 3 Siz endi ildiz otganini ko'rgan erning to'satdan vayron bo'lganini ko'rasiz. 4 Agar Xudoyi Taolo senga yashashni bersa, uchinchi karnaydan keyin tunda quyosh to'satdan yana porlashini, kunduzi esa oy uch marta porlashini ko'rasan. 5 Yog'ochdan qon to'kiladi, tosh o'z ovozini beradi va xalq bezovtalanadi. 6 Er yuzida yashovchini ko'rmagan O'zi ham hukmronlik qiladi va parrandalar birga uchib ketadilar. 7 Sadomit dengizi baliqlarni haydab chiqaradi va tunda shovqin qiladi, buni ko'pchilik bilmaydi, lekin hamma uning ovozini eshitadi. 8 Ko'p joylarda tartibsizliklar bo'ladi, olov tez-tez o'chib turadi, yovvoyi hayvonlar o'z joylarini o'zgartiradilar, hayz ko'rgan ayollar esa yirtqich hayvonlarni tug'diradilar. 9 Shirinda sho'r suvlar bo'ladi, Do'stlar bir-birini yo'q qiladi. Shunda aql yashirinadi va aql o'zining yashirin xonasiga kiradi. 10 Ko'plar qidiriladi, lekin topilmaydi, er yuzida nohaqlik va tartibsizlik ko'payadi. 11 Bir yurt boshqasidan soʻraydi: “Odamni solih qilgan solihlik ketdimi? sen orqali? Va u: "Yo'q" deb aytadi. 12 Shu bilan birga, odamlar umid qiladilar, lekin hech narsaga erishmaydilar, ular mehnat qiladilar, lekin ularning yo'llari muvaffaqiyatga erishmaydi. 13 Senga bunday belgilarni ko'rsatishga ruxsatim bor. Agar yana ibodat qilib, hozirgidek yig'lasangiz va hatto kunlar ro'za tutsangiz, bundan ham buyukroq narsalarni eshitasiz. 14 Shunda men uyg'onib ketdim va butun vujudimni qattiq qo'rquv qamrab oldi va ongim bezovtalanib, hushidan ketdi. 15 Shunda men bilan gaplashgani kelgan farishta meni ushlab, tasalli berdi va oyoqqa turgʻizdi. 16 Ikkinchi kechada esa xalq sardori Salatiel oldimga kelib: “Qaerda eding? Nega yuzing bunchalik og'ir? 17 Bilmadingmi, Isroil o'z asirlikda bo'lgan yurtda senga topshirilgan? 18 O'z qo'yini shafqatsiz bo'rilar qo'liga topshirgan cho'pon kabi bizni tashlab qo'yma, non ye. 19 Shunda men unga: “Mendan ket, menga yaqinlashma”, dedim. Va u aytganlarimni eshitdi va mendan ketdi. 20 Shunday qilib, farishta Uriel menga buyurganidek, yig'lab, yig'lab yetti kun ro'za tutdim. 21 Etti kundan keyin yuragimdagi fikrlar yana meni juda xafa qildi. 22 Mening qalbim aql-idrok ruhiga ega bo'ldi va men yana Taolo bilan gaplasha boshladim. 23 Va dedi: “Ey Hukmdor Rabbiy, yer yuzidagi har bir daraxt va undagi barcha daraxtlardan birgina uzumni tanlading. 24 Butun dunyo mamlakatlaridan bir quduqni, barcha gullaridan bitta nilufar tanlading. 25 Dengizning barcha tublaridan bitta daryoni to'ldirgansan, barcha qurilgan shaharlardan Sionni o'zing uchun muqaddas qilding. 26 Yaratilgan parrandalardan bittasini senga kabutar deb nomlading, chorva mollaridan bitta qoʻy berding. 27 Ko'p xalq orasidan o'zingga bir xalqni olding va o'zing sevgan bu xalqqa hamma uchun ma'qul bo'lgan qonunni berding. 28 Endi, ey Rabbiy, nega bu bir xalqni ko'plarga topshirding? Bir ildiz ustida boshqa xalqlarni tayyorlading- u, nega birgina xalqingni ko'plar orasiga tarqatib yubording? 29 Va'dalaringni buzganlar, ahdlaringga ishonmaganlar esa ularni oyoq osti qilishdi. 30 Agar sen oʻz xalqingdan shunchalik nafratlangan boʻlsang ham, ularni oʻz qoʻling bilan jazolaysanmi? 31 Bu soʻzlarni aytib boʻlgach, kechasi oldimga kelgan farishta menga yuborildi. 32 U menga: “Meni tingla, men senga ta’lim beraman”, dedi. Mening aytganlarimga quloq soling, men sizga ko'proq aytib beraman. 33 Men aytdim: “Ay Rabbim! Shunda u menga dedi: “Seni Isroil uchun qattiq tashvishga solding. Sen bu xalqni ularni yaratgandan ko'ra yaxshiroq sevasanmi? 34 Men aytdim: “Yo‘q, Rabbiy! 35 U menga: “Sen qila olmaysiz”, dedi. Men: “Nega, Rabbiy? Men qayerda tug'ilganman? Yoki nega onamning qorniga o'sha paytda mening qabrim bo'lmagan edi? 36 U menga: “Menga hali kelmagan narsalarni sanab ber, sochilib ketgan shpallarni toʻpla, soʻlib qolgan gullarni yana yashil qilgin. 37 Menga yopiq joylarni oching va ulardagi yopiq shamollarni menga keltiring, menga ovozning suratini ko'rsating, shunda men sizga ma'lum qilish uchun harakat qilayotganingizni aytaman. 38 Men: “Ey hukmdor Rabbiy! 39 Men esa aqlsizman, sen mendan so'ragan narsalarni qanday aytaman? 40 Shunda u menga dedi: “Men aytgan bularning hech birini qila olmaganingizdek, mening hukmimni ham, oxir oqibat xalqimga va’da qilgan sevgimni ham bila olmaysan. 41 Men aytdim: “Mana, ey Rabbiy, Sen oxirigacha himoyalanganlarga yaqinmisan? Mendan oldin bo'lganlar nima qiladilar, yoki hozir bo'lganlar yoki bizdan keyin keladiganlar nima qiladi?
 • 7. 42 Va u menga dedi: Men o'z hukmimni uzukga o'xshataman: xuddi oxirgining sustligi bo'lmaganidek, birinchining ham tezligi yo'q. 43 Men shunday javob berdim: “Yaratilgan va hozir bo'lgan va kelgusida bo'lganlarni birdaniga qila olmadingizmi? O'z hukmingni tezroq bildirasanmi? 44 Shunda u menga javob berib dedi: “Maxluq yaratuvchidan shoshmasligi mumkin. Unda yaratilgan dunyo ularni birdaniga ushlab turmasin. 45 Men aytdim: Qulingga aytganingdek, sen hammaga hayot baxsh etasan, o'zing yaratgan jonzotga bir vaqtning o'zida hayot berding va jonzot uni tug'di. endi bir vaqtning o'zida hozir bo'ling. 46 U menga dedi: “Ayolning qornini soʻrang va unga: “Agar bola tugʻsangiz, nega birga emas, birin-ketin tugʻayapsiz? Shuning uchun unga o'nta bola tug'ishini so'rang n birdaniga. 47 Men: “U qila olmaydi, lekin buni vaqt oralig'ida qilishi kerak”, dedim. 48 Shunda u menga: “Men yerning qornini oʻz vaqtida ekilganlarga ham shunday berdim”, dedi. 49 Yosh bola keksalarga tegishli narsalarni tug'dirmagani kabi, men o'zim yaratgan dunyoni ham shunday tasarruf qildim. 50 Men so'radim: “Menga yo'l berib qo'yganingni ko'rib, men sendan oldin gapiraman, chunki sen menga yoshligini aytgan onamiz qarilikka yaqinlashib qoldi. 51 U menga javob berib: “Farzandli ayoldan so'rang, u sizga aytib beradi”, dedi. 52 Unga ayt: Nega endi siz tug'ib berganlar oldingilarga o'xshab, ammo bo'yi pastroq? 53 U sizga javob beradi: “Yoshlik chog'ida tug'ilganlar bir xil, qornida tug'ilganlar esa boshqacha. 54 Shunday ekan, o'zingiz ham o'ylab ko'ring-chi, sizlar o'zlaringizdan oldingilarga qaraganda qanchalik pastroqsizlar? 55 Sizdan keyin kelganlar ham endi qarib qolgan va yoshlik kuchini o'tkazib yuborgan jonzotlar kabi sizdan kamroq. 56 Shunda men: “Yo Rabbiy, Sendan iltimos qilaman, agar men Sening ko'zingda marhamat topsam, o'z qulingni kim orqali ziyorat qilayotganingni ko'rsatgin”, dedim. 6-BOB 1 U menga shunday dedi: “Dunyoning chegaralari turishidan yoki shamollar esmasdan oldin, yer yaratilganda, 2 U momaqaldiroq gumburlab, yorug' bo'lishidan yoki jannatning poydevori qo'yilmasidan oldin, 3 Chiroyli gullar paydo bo'lishidan yoki harakatlanuvchi kuchlar paydo bo'lishidan oldin, son-sanoqsiz farishtalar bir joyga to'planishidan oldin, 4 Yoki har doim osmonning balandliklari ko'tarilib, falakning o'lchovlari nomlanishidan oldin yoki Siondagi mo'rilar issiq bo'lishidan oldin, 5 Va hozirgi yillar qidirilmasdan oldin yoki ularning ixtirolari hozir gunohga aylangan, ular muhr bo'lishidan oldin, ular xazina uchun imonni to'plashgan. 6 O'shanda men bularni o'ylab ko'rdim va ularning hammasi faqat Men orqali yaratilgan, boshqa hech kim orqali emas. 7 Shunda men javob berdim: “Zamonlarning ajralishi qanday bo'ladi? yoki birinchisining oxiri va keyingisining boshlanishi qachon bo'ladi? 8 U menga: “Ibrohimdan Ishoqgacha, Yoqub va Esov undan tug'ilganda, Yoqubning qo'li birinchi bo'lib Esovning tovonini ushlab turdi. 9 Esov dunyoning oxiri, Yoqub esa undan keyingi dunyoning boshlanishidir. 10 Insonning qo'li tovon bilan qo'l o'rtasida: Boshqa savol, Esdras, sen so'rma. 11 Shunda men shunday javob berdim: “Ey hukmdor Rabbiy! 12 Sendan o'tinib so'rayman, o'z qulingga oxirgi kechada ko'rsatgan oyatlaringning oxirini ko'rsat. 13 U menga shunday javob berdi: “Oyog'ingga tur va kuchli ovozni eshit. 14 Va u buyuk harakatga o'xshaydi. lekin turgan joying qimirlamaydi. 15 Shuning uchun u gapirganda qo'rqmanglar, chunki so'z oxirzamondir va erning asosi tushuniladi. 16 Va nima uchun? Chunki bularning gapi titraydi va hayajonga tushadi, chunki bularning oxiri o'zgarishi kerakligini biladi. 17 Men buni eshitganimdan keyin o'rnimdan turdim va quloq soldim, mana, bir ovoz eshitildi va uning ovozi ko'p suvlarning shovqiniga o'xshardi. 18 Unda: “Mana, kunlar kelyaptiki, Men yaqinlashib, yer yuzida yashovchilarni ziyorat qila boshlayman. 19 O'zlarining nohaqliklari bilan nohaq ozor qilganlar kimligini va Sion azobi qachon tugashini tekshira boshlaydilar. 20 Va yo'q bo'lib ketadigan dunyo tugagach, men bu alomatlarni ko'rsataman: falak oldida kitoblar ochiladi va ular hammasini birga ko'radilar. 21 Bir yoshli bolalar o'z ovozlari bilan gapiradilar, bolali ayollar uch yoki to'rt oylik bevaqt bolalarni tug'adilar va ular tirik qoladilar va tiriladilar. 22 To'satdan ekinlar ekilmagan ko'rinadi, to'la omborlar to'satdan bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. 23 Karnay sado beradi, hamma eshitsa, birdan qo'rqib ketadi. 24 O'sha paytda do'stlar bir-biri bilan dushmanlar kabi jang qiladilar va er unda yashovchilar bilan qo'rqib ketadi, buloqlar to'xtab qoladi va uch soatdan keyin ular oqmaydi. 25 Kim senga aytgan bularning barchasidan qolsa, qutulib qoladi va Mening najotimni va dunyongning oxirini ko'radi. 26 Qabul qilinganlar buni ko'radilar, ular tug'ilganidan beri o'limni tatib ko'rmaydilar, va aholining qalbi o'zgarib, boshqa ma'noga aylanadi. 27 Chunki yovuzlik yo'q qilinadi, yolg'on o'chiriladi. 28 Imonga kelsak, u gullab-yashnaydi, buzuqlik yengiladi va uzoq vaqt davomida samarasiz bo'lgan haqiqat e'lon qilinadi. 29 Va u men bilan gaplashganda , Mana, men oldida turganimga oz-ozdan qaradim.
 • 8. 30 U menga shunday dedi: Men senga keladigan tun vaqtini ko'rsatish uchun keldim. 31 Agar yana ibodat qilib, yana yetti kun roʻza tutsang, men senga kun davomida eshitganimdan ham kattaroq narsalarni aytib beraman. 32 Sening ovozing Xudoyi Taolo oldida eshitiladi, chunki Qudratli Xudo sening solihligingni ko'rdi, yoshligingdan beri ega bo'lgan iffatingni ham ko'rdi. 33 Shuning uchun ham bularning hammasini senga ko'rsatish uchun va senga: “Tasalli bo'l va qo'rqma”, deyish uchun meni yubordi. 34 O'tgan zamonlar bilan shoshilma, behuda o'ylama, toki oxirgi paytlarda shoshilma. 35 Shundan keyin men yana yig'ladim va u aytgan uch haftani bajo keltirishim uchun xuddi shunday yetti kun ro'za tutdim. 36 Sakkizinchi kechada yuragim yana siqilib, Taoloning huzurida gapira boshladim. 37 Ruhim qattiq yonib ketdi, ruhim iztirobga tushdi. 38 Men aytdim: “Yo Rabbiy! Osmon va yer yaratilsin; Sening so'zing mukammal ish edi. 39 O'shanda ruh paydo bo'ldi, har tomondan zulmat va sukunat hukm surdi. odamning ovozi hali shakllanmagan. 40 O'shanda ishing zohir bo'lishi uchun xazinalaringdan chiroyli nur chiqishini buyurding. 41 Ikkinchi kuni siz osmonning ruhini yaratdingiz va bir qismi yuqoriga ko'tarilib, ikkinchisi ostida qolishi uchun uni ikkiga bo'linib, suvlar orasidan ajratishni buyurdingiz. 42 Uchinchi kuni siz suvlarni erning yettinchi qismida to'plashni buyurdingiz: olti qismini quritib, ularni saqlab qoldingiz, toki ulardan ba'zilari Xudo tomonidan ekilgan va ekilgan bo'lib, sizga xizmat qilsin. 43 Sening so'zing chiqishi bilanoq ish amalga oshdi. 44 Zero, shu zahotiyoq katta va son-sanoqsiz mevalar, ko'p va xilma-xil lazzatlar, o'zgarmas rangdagi gullar va ajoyib hidli hidlar paydo bo'ldi va bu uchinchi kuni sodir bo'ldi. 45 Toʻrtinchi kuni quyosh porlasin, oy oʻz nurini bersin, yulduzlar oʻz oʻrnida boʻlsin, deb buyurdingiz. 46 Va ularga insonga xizmat qilishni buyurdi. 47 Beshinchi kuni siz suvlar to'plangan ettinchi qismga tirik jonzotlar, parrandalar va baliqlarni olib keladi, deb aytdingiz va shunday bo'ldi. 48 Sening mo''jizalaringni hamma odamlar ulug'lashlari uchun Xudoning amri bilan jonsiz va soqov suv tirik mavjudotlarni ko'tardi. 49 Shunda sen ikkita jonzotni tayinlading: birini oʻzing Xanoʻx, ikkinchisini Leviatan deb atading. 50 Va ularni bir-biridan ajratdi, chunki ettinchi qism, ya'ni suv to'plangan joyda, ikkalasini ham ushlab turolmasligi mumkin edi. 51 Sen Xano'xga uchinchi kuni qurib qolgan bir qismini berding, u minglab tepaliklar bo'lgan o'sha joyda yashashi uchun. 52 Leviathanga esa yettinchi qismini, ya'ni namini berding. Kimni va qachon istasang, uni yeb ketishi uchun saqlading. 53 Oltinchi kuni sen yerga amr berding, u sizning oldingizda hayvonlarni, chorvalarni va sudraluvchilarni ko'tarsin. 54 Bundan keyin esa, barcha mavjudotlaringga xo'jayin qilgan Odam Ato ham bor. 55 Ey Rabbiy, bularning hammasini Sening oldingda aytdim, chunki Sen biz uchun dunyoni yaratding. 56 Odam Atodan kelgan boshqa xalqlarga kelsak, siz ular hech narsa emas, balki tupurgandek bo'linglar, deb aytdingiz va ularning ko'pligini idishdan tushgan tomchiga o'xshatdingiz. 57 Endi esa, ey Xudovand, mana, hech qachon hech narsa deb hisoblanmagan bu majusiylar bizga xo'jayin bo'lib, bizni yuta boshladilar. 58 Ammo biz Sening to'ng'ich o'g'ling, yagona o'g'ling deb atagan xalqing, Sening jonkuyar sevgiling, ularning qo'liga berilganmiz. 59 Agar dunyo biz uchun yaratilgan bo'lsa, nega biz bu dunyo bilan birga merosga ega emasmiz? bu qachongacha chidaydi? 7-BOB 1 Men bu so'zlarni tugatgandan so'ng, menga kechalari yuborilgan farishta yuborildi. 2 U menga: “Oʻrningdan tur, Esdras, senga aytmoqchi boʻlgan soʻzlarimni eshit”, dedi. 3 Men aytdim: “Ay Xudoyim! Keyin u menga dedi: Dengiz chuqur va katta bo'lishi uchun keng joyga qo'yilgan. 4 Lekin ko'ringki, kirish joyi tor va daryoday edi. 5 Unga qarash va uni boshqarish uchun kim dengizga bora oladi? Agar u tor yo'ldan o'tmagan bo'lsa, qanday qilib kenglikka kirishi mumkin? 6 Yana bir narsa bor; Shahar qurilgan va keng dala ustiga qurilgan va barcha yaxshi narsalarga to'la. 7 Uning eshigi tor boʻlib, qulash uchun xavfli joyda, goʻyo oʻng tomonda olov, chap tomonda esa chuqur suv bordek. 8 Ularning o'rtasida, hatto olov bilan suv o'rtasida ham bitta yo'l bor ediki, u juda kichikdir Hech kim u erga birdaniga bormaydi. 9 Agar bu shahar birovga meros bo'lib berilgan bo'lsa, u o'zining oldidagi xavf-xatardan hech qachon o'tmasa, u bu merosni qanday oladi? 10 Men shunday dedim: Hazrat, shunday. Keyin u menga: “Isroilning ulushi ham shundaydir”, dedi. 11 Chunki Men dunyoni ular uchun yaratdim, Odam Ato Mening farmonlarimni buzganida, hozir bo'ldi, degan qarorga keldi. 12 O'shanda bu dunyoning eshiklari tor, qayg'u va mashaqqatga to'la edi: ular oz va yomon, xavf-xatarlarga to'la va juda og'riqli. 13 Chunki oqsoqollar dunyosining eshiklari keng va ishonchli bo'lib, o'lmas meva keltirardi. 14 Agar tiriklar bu qiyin va behuda narsalarga kirmaslik uchun mehnat qilsalar, ular o'zlari uchun ajratilganlarni hech qachon qabul qila olmaydilar. 15 Xo'sh, nega o'zingni bezovta qilyapsan? O'zing o'lik ekansan, nega qo'zg'alding? 16 Nega endi mavjudni emas, balki kelajakni o'ylamadingiz? 17 Shunda men javob berdim: “Ey Hukmdor Rabbiy!
 • 9. 18 Shunday bo'lsa-da, solihlar og'ir azoblarga duchor bo'ladilar va kenglikka umid qiladilar, chunki yomonlik qilganlar og'ir azoblarga duchor bo'ldilar, lekin kenglikni ko'rmaydilar. 19 U menga shunday dedi. Xudodan yuqorida hech qanday hakam yo'q va Oliydan yuqori aql yo'q. 20 Chunki bu hayotda halok bo'lganlar ko'p, chunki ular Xudoning o'z oldilariga qo'yilgan qonunni mensimaydilar. 21 Chunki Xudo kelganlarga, ular kelganlaridek yashash uchun nima qilishlari va jazodan qochish uchun nima qilishlari kerakligi haqida qattiq amr bergan. 22 Shunga qaramay, ular Isoga itoat qilmadilar. lekin unga qarshi gapirdi va behuda xayol qildi; 23 Yovuz ishlari bilan o'zlarini aldadilar. va Taolo haqida: U yo'qligini aytdi; va uning yo'llarini bilmas edi: 24 Ammo ular Uning qonunini mensimay, ahdlarini rad etishdi. Uning qonunlariga sodiq bo'lmadilar, Uning ishlarini bajarmadilar. 25 Shunday qilib, ey Esdras, chunki bo'sh narsa bo'sh, to'liq uchun esa to'liq narsalar. 26 Mana, men senga aytgan bu alomatlar amalga oshadi va kelin paydo bo'ladi va u endi erdan tortib olingani ko'rinadi. 27 Va kim oldindan aytilgan yovuzlikdan xalos bo'lsa, Mening ajoyibotlarimni ko'radi. 28 O'g'lim Iso o'zi bilan birga bo'lganlar bilan birga namoyon bo'ladi, qolganlar esa to'rt yuz yildan keyin xursand bo'lishadi. 29 Shu yillardan keyin o'g'lim Masih va hayotga ega bo'lgan barcha odamlar o'ladi. 30 Dunyo avvalgi hukmlardagi kabi etti kunlik sukunatga aylanadi, shunda hech kim qolmaydi. 31 Etti kundan keyin uyg'onmagan dunyo tiriladi va buzuq o'ladi. 32 Yer o'zida uxlab yotganlarni qayta tiklaydi, sukunatda yashovchilarni tuproq ham tiklaydi, yashirin joylar ularga topshirilgan jonlarni qutqaradi. 33 Taolo hukm kursisiga zohir bo'ladi, qashshoqlik o'tib ketadi, uzoq azob-uqubat barham topadi. 34 Faqat hukm qoladi, haqiqat turadi, imon esa mustahkamlanadi. 35 Va ish ortidan keladi va mukofot ko'rsatiladi va yaxshi ishlar kuchga ega bo'ladi va yomon ishlar hukmronlik qilmaydi. 36 Shunda men shunday dedim: Ibrohim birinchi navbatda Sadomliklar uchun, Muso esa sahroda gunoh qilgan ota- bobolari uchun ibodat qildi. 37 Oxon davridagi Isodan keyin Isroil xalqi uchun. 38 Shomuil va Dovud halokat uchun, Sulaymon esa ma'badga kelganlar uchun. 39 Yomg'ir yog'dirganlar uchun Xelias; O‘liklar esa tirik bo‘lishi uchun. 40 Hizxiya ham Sanxarib davridagi xalq uchun, ko'plari esa ko'plar uchun. 41 Hozir ham shunday bo'lsa-da, buzuqlik o'sib, yovuzlik ko'payib, solihlar xudosizlar uchun ibodat qilmoqdalar. Nega endi ham shunday bo'lmaydi? 42 U menga shunday javob berdi: “Bu dunyo shon- shuhratning oxiri emas. Shuning uchun ular zaiflar uchun ibodat qilishdi. 43 Ammo qiyomat kuni bu vaqtning oxiri va buzg'unchilik o'tgan boqiylikning boshlanishi bo'ladi. 44 Tushkunlik tugadi, xiyonat yo'q qilinadi, solihlik o'sadi, haqiqat paydo bo'ladi. 45 Shunda hech kim halok bo'lganni qutqara olmaydi va g'alaba qozonganga zulm qila olmaydi. 46 Men javob berdim: “Bu mening birinchi va oxirgi gapim: Odam Atoga erni bermaganim yaxshi edi, yoki unga berilganida, uni gunoh qilishdan qaytarganim yaxshiroq edi. 47 Hozirgi zamonda odamlarga og'irlikda yashashdan, o'limdan keyin esa jazo izlashdan nima foyda? 48 Ey Odam, nima qilding? Sen gunoh qilgan bo'lsang ham, yolg'iz o'zing emas, sendan kelgan barchamiz halok bo'lganmiz. 49 Agar bizga o'lmas vaqt va'da qilingan bo'lsa, buning bizga qanday foydasi bor? Biz o'limga olib keladigan ishlarni qildikmi? 50 Bizga abadiy umid va'da qilingan, holbuki o'zimiz eng yovuz bo'lganimiz bekorga ketganmi? 51 Yovuz hayot kechirgan holda, biz uchun sog'lom va osoyishta uylar qurilganmi? 52 Taoloning ulug'vorligi ehtiyotkor hayot kechirganlarni himoya qilish uchun saqlanadi, biz esa eng yomon yo'llardan yurganmizmi? 53 Va mevasi abadiy qoladigan, biz unga kirmasligimiz uchun xavfsizlik va dori-darmon bo'lgan jannat ko'rsatilishinimi? 54 (Chunki biz yoqimsiz joylarda yurdik.) 55 O'zini tiyganlarning yuzlari yulduzlar ustida porlaydi, bizning yuzlarimiz qorong'ilikdan qoraroq bo'ladimi? 56 Biz yashab, gunoh qilib yurar ekanmiz, o'limdan keyin buning uchun azob chekishimiz kerak, deb o'ylamagan edik. 57 Shunda u menga javob berib: “Jangning sharti shu, er yuzida tug'ilgan odam bilan jang qiladi. 58 Agar u mag'lub bo'lsa, siz aytgandek azob chekadi, agar u g'alaba qozonsa, men aytganimni qabul qiladi. 59 Muso hayotligida xalqqa shunday degan: “Oʻz hayotingizni tanlab oling, shunda yashaysiz”. 60 Ammo ular ham, undan keyingi payg'ambarlar ham, ularga gapirgan menga ham ishonmadilar. 61 Toki, ularning halokatida najotga ishonganlar uchun shodlik kabi og'irlik bo'lmasin. 62 Men shunday javob berdim: “Yo Rabbiy, bilaman, Xudoyi Taolo rahmdil deyiladi, chunki u hali dunyoga kelmaganlarga rahm qiladi. 63 Shuningdek, Uning qonuniga murojaat qilganlarga ham; 64 U sabr qiladi va gunoh qilganlarga O'zining yaratganlari kabi uzoq sabr qiladi. 65 Va u saxiydir, chunki u kerak bo'lgan joyda berishga tayyor. 66 Va u katta rahm-shafqatga ega, chunki U hozir bo'lganlarga ham, o'tganlarga ham, kelajakdagilarga ham ko'proq rahm-shafqat ko'rsatmoqda.
 • 10. 67 Zero, agar u O'zining rahm-shafqatini ko'paytirmasa, dunyo unda merosxo'rlar bilan qolmas edi. 68 Va kechiradi. Agar u o'zining yaxshiligidan gunoh qilganlar yengil bo'lishi uchun shunday qilmasa, odamlarning o'n mingdan bir qismi tirik qolmas edi. 69 Hukmdor bo'lsak, O'z so'zi bilan shifo topganlarni kechirmasa va ko'p tortishuvlarga barham bermasa, 70 Son-sanoqsiz olomonda juda kam sarguzasht bo'lishi mumkin. 8-BOB 1 U menga javob berib dedi: Taolo bu dunyoni ko'plar uchun yaratdi, oxiratni esa ozlar uchun yaratdi. 2 Men senga bir misol aytaman, Esdras! Erdan so'raganingda, u senga aytadiki, u sopol idishlar yasaladigan ko'p mog'or beradi, lekin oltindan ozroq tuproq chiqadi. 3 Yaratilganlar ko'p, lekin najot topadiganlar oz. 4 Men shunday javob berdim: “Unday, ey jonim, yutgin, aql-idrok, donolikni ye. 5 Sen quloq solishga rozi bo'lding va bashorat qilishga tayyorsan, chunki senda yashashdan boshqa o'rin yo'q. 6 Ey Xudovand, agar xizmatkoringga toqat qilmasang, biz Sening huzuringda iltijo qilaylik, va sen bizga qalbimizga urug' va tushunchamizga madaniyat ber, uning mevasi bo'lsin. Odamning o'rnini ko'taradigan har bir buzuq odam qanday yashasin? 7 Sen yolg'izsan, sen aytganidek, hammamiz Sening qo'lingning ishi. 8 Chunki tana ona qornida shakllanib, unga a'zolar bersang, sening maxluqing olovda va suvda saqlanib qoladi va uning ichida yaratilgan maxluqotingga to'qqiz oy bardosh beradi. 9 Saqlagan va saqlanayotgan narsa saqlanib qoladi. Vaqti kelganda, saqlangan bachadon ichida o'sgan narsalarni tug'diradi. 10 Siz tana a'zolaridan, ya'ni ko'krakdan sut berishni buyurdingiz, bu ko'krak mevasidir. 11 Toki o'z rahmatingga topshirguningizcha, yaratilgan narsa bir muddat oziqlansin. 12 Sen uni o'z solihliging bilan o'stirgansan, Qonuning bilan tarbiyalagansan, O'z hukming bilan uni isloh qilgansan. 13 Va sen uni o'z maxluqing kabi o'ldirasan va o'z ishing kabi tiriltir. 14 Agar shunchalik katta mehnat bilan yaratilgan zotni yo'q qilsang, yaratgan narsa saqlanib qolishi uchun Sening amring bilan belgilanishi osondir. 15 Endi men gapiraman, ey Rabbiy! umuman insonga teginishni o'zing yaxshi bilasan; Lekin xalqingga tegaman, ular uchun afsusdaman. 16 Sening merosing uchun, men uning uchun qayg'uraman. Men og'ir bo'lgan Isroil uchun. Yoqub uchun esa, uning uchun qayg'uraman. 17 Shuning uchun men Sening oldingizda o'zim va ular uchun ibodat qilishni boshlayman, chunki men yurtda yashovchilarning qulashini ko'raman. 18 Ammo men kelayotgan hakamning tezkorligini eshitdim. 19 Shunday ekan, ovozimni eshit, so'zlarimni tushun, Sening oldingda gapiraman. Bu Esdrasning ko'tarilishidan oldin so'zlarining boshlanishi: va men s yordam, 20 Ey Xudovand, abadiylikda yashovchi, osmon va havodagi narsalarni yuqoridan ko'ruvchi! 21 Kimning taxti beqiyosdir; kimning ulug'vorligini tushunib bo'lmaydi; Uning oldida farishtalar lashkari titrab turadi, 22 Kimning xizmati shamolda va olovda bo'lsa; Uning so'zi to'g'ri, so'zlari doimiy; Uning amri kuchli, amri qo'rqinchli; 23 Kimning nazari tubsizlikni quritadi, G'azabi tog'larni erib yuboradi. Bunga haqiqat guvohdir: 24 Ey qulingning iltijosiga quloq sol, Yaratganingning iltijosiga quloq sol. 25 Men tirik ekanman, gapiraman va aqlim bor ekan, javob beraman. 26 O'z xalqingning gunohlariga qarama. Senga haq ila xizmat qilganlarga. 27 Xalqlarning yovuz ixtirolariga emas, balki azob- uqubatlarda Sening shahodatlaringni saqlaydiganlarning xohishiga e'tibor ber. 28 O'zingdan oldin yolg'onchi yurganlar haqida o'ylama, balki ularni esla, ular sening xohishingga ko'ra qo'rquvingni bilgan. 29 Yirtqich hayvonlarga o'xshab yashaganlarni yo'q qilishni xohlamang. Sening qonuningni aniq o'rgatganlarga qarash uchun. 30 Yirtqich hayvonlardan ham battar hisoblanganlarga g'azablanmang; Sening solihliging va ulug'vorligingga doimo tayanadiganlarni sev. 31 Biz va ota-bobolarimiz bunday kasalliklardan aziyat chekamiz, lekin biz gunohkorlar tufayli sen rahmdil deb nomlanasan. 32 Agar bizga rahm-shafqat ko'rsatishni istasang, sen bizlarga, ya'ni, solih ishlarga ega bo'lmaganlarga nisbatan rahmdil deb nomlanasan. 33 Senga ko'p xayrli ishlar topshirilgan solihlar o'z qilmishlari uchun mukofot oladilar. 34 Inson nima ekanki, undan norozi bo'lasan? Yoki buzuq avlod nima bo'ladiki, sen unga shunchalik achchiq bo'lasan? 35 Haqiqatan ham, ular orasida tug'ilgan hech kim yo'q, lekin u yovuzlik qilgan. Va imonlilar orasida noto'g'ri ish qilmagan hech kim yo'q. 36 Zero, ey Rabbiy, yaxshi ishlarga ishonmaydiganlarga rahm-shafqatli bo'lsang, Sening solihliging va ezguliging shu bilan e'lon qilinadi. 37 Shunda u menga javob berib: “Ba'zi gaplaring to'g'ri bo'ladi va gapingga ko'ra bo'ladi”, dedi. 38 Men o'lim oldidan, hukmdan oldin, halokatdan oldin gunoh qilganlarning tabiati haqida o'ylamayman. 39 Lekin men solihlarning fe'l-atvoridan xursand bo'laman va ularning ziyoratini, najotini va ularga beriladigan mukofotni eslayman. 40 Hozir aytganimdek, shunday bo'ladi. 41 Dehqon yerga ko'p urug' sepib, ko'p daraxt eksa-yu, lekin o'z vaqtida ekilgan yaxshi narsa o'smaydi, ekilgan
 • 11. hamma narsa ildiz otmaydi. dunyoda; ularning hammasi ham najot topmaydi. 42 Men shunday javob berdim: “Agar inoyat topgan boʻlsam, gapiray. 43 Dehqonning urug'i o'z vaqtida chiqmasa va yomg'iringizni o'z vaqtida olmasa, nobud bo'ladi. Yoki ko'p yomg'ir yog'sa va uni buzsa: 44 Sening qo'ling bilan yaratilgan va Sening surating deb ataladigan inson ham shunday halok bo'ladi, chunki sen hamma narsani Uning uchun yaratgan va uni dehqon zotiga o'xshatgan odamga o'xshaysan. 45 Bizdan g'azablanma, balki xalqingni aya, O'z merosingga rahm qil, chunki sen o'z maxluqingga rahmdilsan. 46 Shunda u menga javob berib dedi: “Hozirgi narsa hozir uchun, kelajakdagilar uchun. 47 Sen mening jonzotimni mendan ko'ra ko'proq sevishingga juda oz qolding, lekin men ko'p marta senga va unga yaqinlashdim, lekin hech qachon nohaqlarga yaqinlashmayman. 48 Sen Taoloning oldida bu bilan ham ajoyibsan. 49 O'zingni o'zingni kamtar tutding va o'zingni solihlar orasida ulug'lanishga loyiq deb topmading. 50 Axir dunyoda yashayotganlar ko'p musibatlarga duchor bo'ladilar, chunki ular mag'rurlik bilan yurganlar. 51 Lekin o'zingni anglab ol va senga o'xshaganlar uchun ulug'vorlikni qidir. 52 Chunki sizlar uchun jannat ochildi, hayot daraxti o'tqazildi, kelajak vaqt tayyorlandi, mo'l-ko'lchilik tayyorlandi, shahar qurildi va dam olishga ruxsat berildi, ha, mukammal ezgulik va donolik. 53 Yovuzlikning ildizi sizdan muhrlangan, zaiflik va kuya sizdan yashiringan va buzilish unutish uchun do'zaxga qochib ketgan. 54 G'am-g'ussalar o'tib ketadi, oxir-oqibat o'lmaslik xazinasi ko'rsatiladi. 55 Shunday ekan, halok bo'lganlarning ko'pligi haqida boshqa savol berma. 56 Ular ozodlikka erishgach, Xudoyi Taolodan nafratlandilar, Uning qonunini mazax qildilar va Uning yo'llaridan voz kechdilar. 57 Bundan tashqari, Uning solihini oyoq osti qildilar, 58 Ular yuraklarida: “Xudo yo'q”, dedilar. ha, va bu ularning o'lishi kerakligini bilib. 59 Yuqorida aytilganlar sizni qabul qilganidek, ular uchun chanqoqlik va og'riq ham shunday tayyorlab qo'yilgan, chunki odamlarning barbod bo'lishi Uning irodasi emas edi. 60 Lekin yaratilganlar bor ularni yaratganning nomini bulg'agan va ular uchun hayotni tayyorlaganga noshukurlik qilgan. 61 Shunday ekan, hozir mening hukmim yaqin. 62 Bularni hamma odamlarga emas, balki senga va senga oʻxshagan bir necha kishiga aytdim. Keyin men javob berdim va dedim: 63 Mana, ey Xudovand, endi sen menga oxirgi zamonlarda qila boshlaydigan mo''jizalarning ko'pligini ko'rsatding, lekin qaysi vaqtda menga ko'rsatmading. 9-BOB 1 Shunda u menga javob berib: “Vaqtni o'zingga sinchkovlik bilan o'lchagin! 2 Shunda tushunasanki, ayni vaqtda Taolo O'zi yaratgan dunyoga tashrif buyurishni boshlaydi. 3 Shuning uchun dunyoda zilzilalar va odamlarning g'alayonlari ko'rinsa. 4 Shunda yaxshi tushunasanki, Xudoyi Taolo bu haqda sendan oldingi kunlarda, hatto boshidan aytgan. 5 Chunki dunyoda yaratilgan hamma narsaning boshlanishi va oxiri bor va oxiri ayon bo'lganidek. 6 Shunday qilib, Taoloning zamonlari ham mo''jizalar va qudratli ishlarda aniq boshlanishi va ta'sir va alomatlar bilan yakunlanadi. 7 Va har kim najot topsa va sizlar ishongan imon orqali o'z ishlari va imon tufayli qutula oladi. 8 Ushbu xavf-xatarlardan saqlanib qolaman va najotimni o'z yurtimda va chegaralarimda ko'raman, chunki men ularni boshidanoq o'zim uchun muqaddas qilganman. 9 O'shanda yo'llarimni suiiste'mol qilganlar ayanchli ahvolda bo'ladilar, Ularni rad qilganlar esa azobda yashaydilar. 10 Chunki hayotlarida ne'mat olganlar, lekin Meni tanimaganlar; 11 Qonunlarimdan nafratlanganlar, ular hali ozodlikka ega bo'lganlarida va tavba qilish uchun joy ochiq bo'lsa-da, tushunmadilar, balki mensimadilar. 12 O'limdan keyin ham buni og'riq bilan bilish kerak. 13 Shunday ekan, xudosizlar qanday va qachon jazolanishini qiziqtirma, balki solihlar qanday najot topishini, dunyo kimniki va dunyo kim uchun yaratilganini so'rang. 14 Men javob berib dedim: 15 Men avval ham aytganman, endi gapiring va bundan keyin ham aytaman: najot topadiganlardan ko'ra halok bo'lganlar ko'p. 16 Xuddi to'lqin tomchidan kattaroqdir. 17 U menga shunday javob berdi: “Dala qanday bo'lsa, urug' ham shundaydir. gullar qanday bo'lsa, ranglar ham shunday; ishchi qanday bo'lsa, ish ham shunday; Dehqonning o'zi qanday bo'lsa, uning chorvachiligi ham shundaydir, chunki bu dunyo davri edi. 18 Men hali yaratilmagan dunyoni ular hozir yashashlari uchun tayyorlaganimda, hech kim Menga qarshi gapirmadi. 19 O'shanda hamma itoat qilar edi, lekin endi yaratilgan bu dunyoda yaratilganlarning odob-axloqi abadiy urug' tomonidan buziladi va tushunib bo'lmaydigan qonun orqali o'zlarini yo'q qiladi. 20 Shunday qilib, men dunyoni ko'rib chiqdim va mana, unga kelgan qurollar tufayli xavf bor edi. 21 Men ko'rdim va uni juda ayadim va o'zimga salyangozning uzumini va buyuk xalqning o'simlikini saqlab qoldim. 22 O'shanda behuda tug'ilgan xalq halok bo'lsin. Mening uzumim va o'simligim saqlanib qolsin; chunki men uni katta mehnat bilan mukammal qildim.
 • 12. 23 Shunday bo'lsa-da, agar siz yana etti kunni to'xtatsangiz, (lekin ularda ro'za tutmang. 24 Lekin uy qurilmagan gulzorga borib, faqat dala gullarini yenglar. go'shtni tatib ko'rmang, sharob ichmang, faqat gullarni iste'mol qiling;) 25 Va Taologa doimo ibodat qiling, shunda men borib, siz bilan gaplashaman. 26 U menga buyurganidek, men Ardat degan dalaga bordim. U yerda gullar orasiga o‘tirib, dala o‘tlaridan yedim, go‘shti esa to‘yib ketdi. 27 Etti kundan keyin o't ustida o'tirdim va yuragim avvalgidek siqildi. 28 Men og'zimni ochib, Taolo oldida gapira boshladim va shunday dedim: 29 Ey Xudovand, O'zingni bizga ko'rsatgansan, ota- bobolarimiz Misrdan chiqqanlarida, cho'lda, hech kim bosmaydigan joyda, taqir joyda ko'rsatilding. 30 Sen: “Ey Isroil, meni tingla! Ey Yoqub nasli, so‘zlarimga belgi qo‘y. 31 Zero, men sizlarga O'z Qonunimni sepaman va u sizlarga meva beradi va sizlar unda abadiy hurmatga sazovor bo'lasizlar. 32 Lekin qonunni qabul qilgan ota-bobolarimiz uni bajo keltirmadilar va Sening qonunlaringga rioya qilmadilar. 33 Ammo uni olganlar o'zlariga ekilganni saqlamaganlari uchun halok bo'lishdi. 34 Mana, er urug'ini, dengizdan kemani, yoki har qanday idish-tovoqni yoki go'shtni yoki ichimlikni olganida, u ekilgan yoki tashlangan narsa halok bo'lganida, odat tusiga kiradi. 35 Ekilgan, sepilgan yoki olingan narsa halok bo'ladi va biz bilan qolmaydi, lekin bizda bunday bo'lmagan. 36 Chunki qonunni qabul qilgan bizlar, uni qabul qilgan yuragimiz ham gunoh tufayli halok bo'lamiz 37 Shunga qaramay, Qonun yo'q bo'lib ketmaydi, balki uning ichida qoladi uning kuchi. 38 Bu soʻzlarni yuragimda gapirganimda, koʻzlarim bilan orqamga qaradim va oʻng tarafimda bir ayolni koʻrdim, u motam tutib, baland ovozda yigʻladi, yuragi qattiq qaygʻurdi. kiyimlari yirtilgan, uning boshida kul bor edi. 39 O'shanda men o'zim borligim haqidagi o'ylarimni tark etib, unga qaratdim. 40 Unga: Nega yig'layapsan? Nega xayolingda bunchalik qayg'uga tushding? 41 U menga: “Janob, meni qoʻyib yuboring, men oʻzimni yigʻlaylik va gʻamimni qoʻshib qoʻyay, chunki men qattiq gʻazabdaman va juda xafaman”, dedi. 42 Men unga: “Senga nima bo'lyapti? menga ayting. 43 U menga dedi: “Men sening quling bepusht bo'lib qoldim, farzandim yo'q edi, garchi o'ttiz yillik erim bor edi. 44 O'sha o'ttiz yil davomida men kechayu kunduz va har soatda boshqa hech narsa qilmadim, faqat Taologa ibodat qildim. 45 O'ttiz yil o'tgach, Xudo cho'riligimni eshitdi, mening qayg'ularimga qaradi, mening dardlarimni ko'rib, menga o'g'il berdi. Men undan juda xursand bo'ldim, erim va barcha qo'shnilarim ham juda xursand bo'lishdi. Qodir. 46 Men uni katta mashaqqat bilan boqdim. 47 U ulg'ayib, xotini bo'lish vaqti kelganida, men ziyofat qildim. 10-BOB 1 Va shunday bo'ldiki, o'g'lim to'yxonaga kirganida, yiqilib, vafot etdi. 2 Keyin hammamiz chiroqlarni ag'darib tashladik va hamma qo'shnilarim menga tasalli berish uchun o'rnidan turishdi. Men tunning ikkinchi kunigacha dam oldim. 3 Ularning hammasi menga tasalli berish uchun ketishgach, oxirigacha jim bo'lishim mumkin edi. O'zing ko'rib turganingdek, men kechasi o'rnidan turib, qochib, bu dalaga keldim. 4 Endi men shaharga qaytishni emas, balki shu yerda qolishni, yeb-ichmaslikni, balki o'limgacha doimo yig'lab, ro'za tutishni maqsad qilganman. 5 Shunda men o'zim bo'lgan mulohazalarni qoldirib, unga g'azablanib dedim: 6 Ey ahmoq ayol, hamma narsadan ustun, bizning motamimizni ko'rmadingmi, bizga nima bo'ldi? 7 Qanday qilib o'sha Sion onamiz har xil og'irliklarga to'lib-toshgan va juda kamtar, juda og'ir motam tutmoqda? 8 Endi hammamiz qayg'u chekayotganimizni ko'rib, hammamiz og'ir ahvoldamiz, bir o'g'il uchun qayg'urasizmi? 9 Yerdan so'rang, u sizga aytadiki, uning ustida o'sadigan ko'p odamlarning qulashi uchun motam tutishi kerak. 10 Chunki avvaliga hamma undan chiqqan, boshqalar ham undan chiqadi va mana, ular deyarli hammasi halokatga yo'l oladilar va ularning ko'pchiligi butunlay yo'q qilinadi. 11 Undan ko'ra ko'proq motam tuta oladigan odam bormi? Sen emas, bittasi uchun afsusdasan? 12 Agar sen menga: “Mening yig'lashim yernikiga o'xshamaydi, chunki men og'riqlar bilan tug'dirgan va qayg'u bilan tug'dirgan qornimning mevasidan mahrum bo'ldim”, desangiz. 13 Ammo er unday emas, chunki unda mavjud bo'lgan olomon er yuzida bo'lganidek yo'q bo'lib ketdi. 14 Men senga aytaman: xuddi mehnat bilan tug'ilganing kabi. Shunday qilib, er ham o'z mevasini, ya'ni insonni, azaldan uni Yaratganga berdi. 15 Endi qayg'uni o'zingda tut va boshingga tushgan narsaga jasorat bilan chida. 16 Agar siz Xudoning adolatli qarorini tan olsangiz, o'g'lingizni o'z vaqtida qabul qilasiz va ayollar orasida maqtovga sazovor bo'lasiz. 17 Keyin shaharga, eringning oldiga bor. 18 U menga: “Men buni qilmayman, shaharga bormayman, lekin shu yerda o'laman”, dedi. 19 Men unga yana gapirib, dedim: 20 Shunday qilmang, balki maslahat bering. Mendan: Sionning musibatlari qancha? Quddusning qayg'usi tufayli tasalli toping. 21 Ko'rasanki, ma'badimiz vayronaga aylangan, qurbongohimiz vayron bo'lgan, ma'badimiz vayron bo'lgan. 22 Zaburimiz yerga qo‘yildi, qo‘shig‘imiz o‘chirildi, shodligimiz nihoyasiga yetdi, shamdonimiz chirog‘i o‘chirildi, ahd sandig‘imiz talon-taroj qilindi, muqaddas
 • 13. narsalarimiz harom bo‘ldi. Bizga chaqirilganlar deyarli harom bo'ldi: bolalarimiz sharmanda bo'ldi, ruhoniylarimiz kuydirildi, levilarimiz asirga tushdi, bokira qizlarimiz harom bo'ldi, xotinlarimiz haqorat qilindi; solihlarimiz olib ketildi, kichkintoylarimiz halok bo'ldi, yigitlarimiz qullikka keltirildi, kuchli yigitlarimiz zaiflashdi; 23 Eng kattasi, Sion muhri endi o'z obro'sini yo'qotdi. chunki u bizdan nafratlanganlarning qo'liga topshirildi. 24 Shunday ekan, o'zingning katta og'irligingdan xalos bo'l va ko'p qayg'ularni qo'yib yubor, toki Qudratli Xudo yana senga rahm qilsin va Taolo mehnatingdan yengillik va xotirjamlik ato etsin. 25 Men u bilan gaplashayotganimda, uning yuzi to'satdan juda porlab, yuzi porlab ketdi, shuning uchun men undan qo'rqdim va bu nima bo'lishi mumkinligini o'ylab qoldim. 26 Mana, birdan u juda qo'rqinchli qichqirib yubordi va ayolning shovqinidan yer larzaga keldi. 27 Men qarasam, ayol endi menga ko'rinmadi, lekin u yerda qurilgan shahar bor edi. katta joy poydevordan o'zini ko'rsatdi: keyin men qo'rqib ketdim va baland ovoz bilan yig'ladim va dedim: 28 Mening oldimga birinchi kelgan farishta Uriel qayerda? chunki u meni ko'p transga tushirdi va mening oxiratim buzuqlikka aylandi va mening ibodatim tanbehga aylandi. 29 Men bu so'zlarni aytar ekanman, u mening oldimga kelib, menga qaradi. 30 Mana, men o'lgandek yotdim va aqlim mendan tortib olindi. 31 Senga nima bo'ldi? Nega bunchalik xavotirdasan? Nega sening aqling va yuragingdagi fikrlaring bezovta? 32 Men aytdim: Sen Meni tashlab ketding, lekin men Sening so'zlaringni qildim va dalaga bordim, va mana, men ko'rdim, lekin ko'rib turibman, aytishga qodir emasman. 33 U menga: “O'rningdan tur, men senga maslahat beraman”, dedi. 34 Shunda men aytdim: — Hazrati, men bilan gapiring. Faqat meni tashlab ketmagin, toki umidim uzilib o'laman. 35 Men bilmaganimni ko'rdim va bilmaganimni eshitdim. 36 Yoki ongim aldandimi yoki jonim tushidami? 37 Endi sendan iltimos qilaman, bu vahiyni qulingga ko'rsat. 38 U menga javob berib: “Meni eshit, men senga xabar beraman va nima uchun qo'rqayotganingni aytaman, chunki Taolo senga ko'p sirlarni ochib beradi”, dedi. 39 Sening yo'ling to'g'ri ekanini ko'rdi, chunki sen doimo xalqing uchun qayg'uryapsan, Sion uchun qattiq nola qilasan. 40 Shunday ekan, yaqinda ko'rgan vahiyning ma'nosi shunday: 41 Siz motam tutayotgan ayolni ko'rdingiz va unga tasalli bera boshladingiz. 42 Endi sen ayolga o'xshaganini ko'rmaysan, balki senga qurilgan shahar ko'rindi. 43 Oʻgʻlining oʻlimini senga aytgan boʻlsa-da, bu yechim: 44 Oʻzing koʻrgan bu ayol Siondir, lekin u senga qurilgan shahardek koʻrgan ayolni aytgan edi. 45 Aytmoqchimanki, u sizga o'ttiz yil bepushtlik qildi, deb aytgan edi. 46 Ammo o'ttiz yildan so'ng Sulaymon shaharni qurib, nazrlar keltirdi va tug'magan bolani o'g'il tug'ib berdi. 47 U senga uni mehnat bilan oziqlantirganini aytgan edi, bu Quddusdagi turar joy edi. 48 Ammo u senga: “Mening oʻgʻlim oʻz uyiga kirsa, baxtsiz boʻlib, vafot etdi”, degan edi. 49 Mana, siz uning o'xshashligini ko'rdingiz va u o'g'li uchun yig'lagani uchun siz unga tasalli bera boshladingiz. 50 Endi Xudoyi Taolo senga beg'araz qayg'urayotganingni va uning uchun butun qalbing bilan azob chekayotganingni ko'rib, uning ulug'vorligining yorqinligini va go'zalligining go'zalligini sizga ko'rsatdi. 51 Shuning uchun men senga uy qurilmagan dalada qolishni buyurdim. 52 Zero, Xudoyi Taolo buni senga bildirishini bilardim. 53 Shuning uchun men senga hech qanday binoning poydevori bo'lmagan dalaga borishni buyurdim. 54 Chunki Taolo O'z shahrini ko'rsata boshlagan joyda hech kimning binosi turolmaydi. 55 Shunday ekan, qo'rqma, yuraging vahimaga tushmasin, balki ichkariga kirib, ko'zing ko'ra oladigan darajada binoning go'zalligi va buyukligini ko'r. 56 Va keyin qulog'ing tushunadigan darajada eshitasan. 57 Sen ko'plardan ko'ra barakalisan va Taolo bilan chaqirilgansan. va juda kam. 58 Ammo ertaga kechasi shu yerda qolasiz. 59 Shunday qilib, Taolo oxirgi kunlarda er yuzida yashovchilarga qiladigan yuksak narsalar haqida vahiylarni ko'rsatadi. Shunday qilib, u menga buyurganidek, o'sha kecha va boshqa tunda uxladim. 11-BOB 1 Shunda men tush ko'rdim va dengizdan o'n ikki patli qanotli va uchta boshli burgut chiqdi. 2 Va men ko'rdim, va mana, u butun yer yuziga qanotlarini yoyib, barcha havo shamollari uning ustiga esgan va bir joyga to'plangan. 3 Men qarasam, uning patlaridan boshqa bir-biriga qarama- qarshi patlar o'sib chiqdi; va ular kichik patlar va mayda bo'lib qoldilar. 4 Ammo uning boshlari tinch edi: o'rtadagi bosh boshqasidan kattaroq edi, lekin uni qoldiq bilan suyandi. 5 Men ko'rdim, burgut patlari bilan uchib, er yuzida va unda yashovchilar ustidan hukmronlik qildi. 6 Men osmon ostidagi hamma narsa unga bo'ysunganini va hech kim unga qarshi gapirmaganini, erdagi birorta jonzotni ham ko'rdim. 7 Men qarasam, burgut panjalariga ko‘tarilib, patlariga gapirib dedi: 8 Hammasini birdaniga tomosha qilmang: har kim o'z joyida uxlab, o'z yo'nalishi bo'yicha tomosha qiling. 9 Ammo boshlar oxirigacha saqlanib qolsin. 10 Men qarasam, ovoz uning boshidan emas, balki tanasining o'rtasidan chiqdi. 11 Men uning qarama-qarshi patlarini sanab chiqdim, ular sakkizta edi.
 • 14. 12 Men qarasam, o'ng tomonda bitta pat ko'tarilib, hukmronlik qilmoqda. d butun yer yuzida; 13 Shunday bo'ldiki, u hukmronlik qilganda, uning oxiri keldi va uning joyi endi ko'rinmadi. va hukmronlik qildi va ajoyib vaqt o'tkazdi; 14 U hukmronlik qilganda, uning oxiri xuddi avvalgidek bo'ldi va endi paydo bo'lmadi. 15 Shunda unga bir ovoz keldi va dedi: 16 Eshiting, ey, er yuzida uzoq vaqt hukmronlik qildingiz: endi ko'rinmay qolmasdan oldin, men sizga aytaman: 17 Sendan keyin hech kim sening vaqtingga ham, yarmiga ham yeta olmaydi. 18 Uchinchisi o'rnidan turib, avvalgidek shohlik qildi va endi paydo bo'lmadi. 19 Shunday qilib, hamma qoldiqlar birin-ketin o'tib ketdi, chunki hamma shohlik qildi, keyin paydo bo'lmadi. 20 Shunda men ko'rdim, va mana, vaqt o'tishi bilan ular ham hukmronlik qilish uchun ularning orqasidan o'ng tomonda turgan patlar paydo bo'ldi. Ulardan ba'zilari hukmronlik qildilar, lekin bir muncha vaqt o'tgach, ular paydo bo'lmadi. 21 Chunki ulardan ba'zilari o'rnatildi, lekin hukmronlik qilmadi. 22 Shundan keyin men qarasam, na o'n ikkita pat, na ikkita kichik pat ko'rindi. 23 Burgutning tanasida boshqa hech narsa yo'q edi, faqat uchta boshi va oltita qanoti bor edi. 24 Shunda men ikkita kichik patning oltitadan ajralib, o'ng tarafdagi bosh ostida qolganini ham ko'rdim, chunki to'rttasi o'z o'rnida davom etdi. 25 Men qarasam, qanot ostidagi patlar o'zini o'rnatib, hukmronlik qilishni o'ylaydi. 26 Men ko'rdim, mana, bitta o'rnatilgan edi, lekin tez orada ko'rinmadi. 27 Ikkinchisi esa birinchisidan tezroq ketdi. 28 Men ko'rdim va mana, qolgan ikkalasi ham o'zlarida shohlik qilishni o'ylashadi. 29 Ular shunday deb o'ylashganda, mana, tinch yotgan boshlardan biri, ya'ni o'rtadagi odam uyg'ondi. chunki bu boshqa ikkita boshdan kattaroq edi. 30 Shunda men yana ikkita boshning u bilan birlashganini ko'rdim. 31 Mana, bosh u bilan birga bo'lganlar bilan o'girilib, hukmron bo'lishi mumkin bo'lgan qanot ostidagi ikkita patni yeydi. 32 Ammo bu bosh butun er yuzini qo'rquvga solib, unda er yuzida yashovchilarning hammasi ustidan hukmronlik qildi. va u dunyoni boshqargan barcha qanotlardan ko'ra ko'proq edi. 33 Shundan keyin men qaradim, o'rtadagi bosh qanotlarga o'xshab birdan ko'rinmay qoldi. 34 Ammo er yuzida va unda yashovchilar ustidan hukmronlik qilgan ikki bosh qolgan edi. 35 Men qarasam, o'ng tarafdagi bosh chap tomondagini yutib yubordi. 36 Shunda boshimdan bir ovoz eshitildi, u menga: “Oldingga qara va ko'rayotgan narsangga e'tibor ber”, dedi. 37 Men qarasam, u o'rmondan quvib chiqqan bo'kirgan sherga o'xshaydi va u burgutga odam ovozini yuborib: 38 Eshiting, men sen bilan gaplashaman va Taolo senga aytadi: 39 Men o'z dunyomda hukmronlik qilgan to'rt hayvondan qolgani sen emasmisanki, ularning oxiratlari ular orqali keladi? 40 To'rtinchisi kelib, o'tmishdagi barcha hayvonlar ustidan g'alaba qozondi va katta qo'rquv bilan dunyoni va yer yuzidagi butun zulm bilan hukmronlik qildi. U yer yuzida ayyorlik bilan uzoq vaqt yashadi. 41 Sen er yuzida haqiqat bilan hukm qilmading. 42 Sen muloyimlarni azoblading, tinchliksevarlarni xafa qilding, yolg'onchilarni sevding, meva berganlarning uylarini vayron qilding, senga yomonlik qilmaganlarning devorlarini buzib tashlading. 43 Shunday ekan, sening zulming Taoloning huzuriga, mag'rurliging esa Qudratli zotga yetib keldi. 44 Taolo mag'rur vaqtlarga ham nazar tashladi va mana, ular tugadi va Uning jirkanch ishlari amalga oshdi. 45 Shunday ekan, endi ko'rinma, ey burgut, na dahshatli qanotlaring, na yovuz patlaring, na yomon boshlaring, na yarador tirnoqlaring, na butun behuda tanang. 46 Butun er yuzi yangilanib, sizning zo'ravonligingizdan xalos bo'lib, qaytib kelsin va uni Yaratganning hukmi va rahm-shafqatiga umid qilsin. 12-BOB 1 Arslon burgutga bu so‘zlarni aytarkan, men ko‘rdim. 2 Mana, qolgan bosh ham, to'rt qanot ham ko'rinmadi, ikkalasi ham u erga borib, shohlikka o'tirdilar va ularning shohligi kichik va g'alayonga to'la edi. 3 Va men ko'rdim, va mana, ular endi ko'rinmadi va burgutning butun tanasi yonib ketdi, shuning uchun er qattiq qo'rquvga tushdi. va ruhimga dedi: 4 Mana, sen Taoloning yo'llarini izlab, menga shunday qilding. 5 Shunday bo'lsa-da, aqlim charchagan, ruhim juda zaifdir. Menda kuch yo'q, chunki bu kecha meni qattiq qo'rquv boshdan kechirdi. 6 Shuning uchun men endi Taolodan iltijo qilaman, u meni oxirigacha tasalli beradi. 7 Men: “Egam, hukmronlik qilguvchi Rabbiy! Agar men ko'plar oldida sen bilan oqlangan bo'lsam va mening ibodatim sening oldingga chiqsa. 8 Shunday ekan, menga tasalli ber va o'z qulingga bu dahshatli vahiyning ta'birini va aniq farqini ko'rsat, toki qalbimga tasalli ber. 9 Sen meni oxirgi zamonlarni ko'rsatishga loyiq deb topding. 10 U menga shunday dedi: Bu vahiyning talqini. 11 O'zing dengizdan ko'tarilgan burgut, birodaring Doniyorning vahiysida ko'rilgan shohlikdir. 12 Ammo bu unga tushuntirilmagan, shuning uchun endi men buni senga aytib beraman. 13 Mana, kunlar keladiki, er yuzida shohlik paydo bo'ladi va undan oldingi barcha shohliklardan ham qo'rqadi.
 • 15. 14 Shunda oʻn ikki shoh birin-ketin hukmronlik qiladi. 15 Ikkinchisi hukmronlik qila boshlaydi va o'n ikki shogirddan ko'ra ko'proq vaqtga ega bo'ladi. 16 O'zing ko'rgan o'n ikki qanot shuni anglatadi. 17 Oʻzing eshitgan ovozning boshlaridan emas, balki tanasining oʻrtasidan chiqayotganini koʻrganingning taʼbiri shunday: 18 O'sha podshohlik davridan keyin katta kurashlar bo'lib, u barbod bo'lish xavfi ostida qoladi, ammo u o'sha paytda qulab tushmaydi, balki o'zining boshidan tiklanadi. 19 Va siz uning qanotlariga yopishgan sakkizta mayda patlarni ko'rgan bo'lsangiz, bu talqin: 20 Unda sakkizta shoh paydo bo'ladi, ularning vaqtlari kichik va yillari tezdir. 21 Ulardan ikkitasi halok bo'ladi, o'rta vaqt yaqinlashadi: to'rttasi oxiri yaqinlashguncha saqlanadi, ikkitasi esa oxirigacha saqlanadi. 22 Siz o'tirgan uchta boshni ko'rgan bo'lsangiz, bu ta'bir: 23 O'zining oxirgi kunlarida Taolo uchta shohlikni o'rnatadi va ularda ko'p narsalarni yangilaydi va ular er yuzida hukmronlik qiladilar. 24 U yerda yashovchilar esa oʻzlaridan oldingilardan koʻra koʻp zulmga duchor boʻlganlar, shuning uchun ular burgut boshlari deb ataladi. 25 Chunki bular Uning yovuzligini amalga oshirib, Uning oxiratini tugatadiganlardir. 26 Katta bosh endi ko'rinmay qolganini ko'rgan bo'lsangiz ham, bu ulardan biri to'shagida og'riq bilan o'lishini bildiradi. 27 Chunki qolgan ikki kishi qilichdan o'ldiriladi. 28 Birining qilichi ikkinchisini yutadi, lekin oxir oqibat uning o'zi qilichdan o'ladi. 29 O'ng tarafdagi boshning qanotlari ostidagi ikkita patni ko'rding. 30 Bu shuni ko'rsatadiki, Taolo ularni oxirigacha saqlab qolgan: bu kichik shohlik va siz ko'rib turganingizdek muammolarga to'la. 31 O'zingiz ko'rgan sher esa o'rmondan turib, bo'kirib, burgutga gapirib, eshitgan barcha so'zlaringiz bilan uni nohaqligi uchun tanbeh qilardi. 32 Bu moylanganlarni Tangri Taolo ular uchun va ularning yovuzliklari uchun oxirigacha saqlab qoldi. 33 Chunki U ularni hukm paytida O'zining huzuriga qo'yadi, ularni tanbeh qiladi va tuzatadi. 34 Qolgan xalqim uchun, chegaralarimga siqib qo'yilganlarni rahm-shafqat bilan qutqaradi va men senga boshidan aytgan qiyomat kunigacha ularni xursand qiladi. 35 Bu sen ko'rgan tush va ta'birlari shu. 36 Sen Taoloning bu sirini bilish uchungina uchrashding. 37 Shunday ekan, oʻzing koʻrgan bularning hammasini kitobga yozib, yashir. 38 Ularni o'zing bilgan xalqning donolariga o'rgat, ularning qalblari bu sirlarni tushunib, saqlaydi. 39 Sen bu yerda yana yetti kun kutib tur, toki Taolo senga nimani e'lon qilishni xohlasa, senga ma'lum bo'lsin. Va shu bilan u o'z yo'lidan ketdi. 40 Shunday bo'ldiki, yetti kun o'tganini va men shaharga qaytib kelmasligimni hamma xalq ko'rib, kichikdan kattagacha hammasini to'plashdi va mening oldimga kelib: 41 Biz seni nima xafa qildik? Senga qanday yomonlik qildikki, bizni tashlab, shu yerda o'tiribsan? 42 Barcha payg'ambarlardan faqat sen bizni uzum dastasidek, qorong'u joyda shamday, bo'rondan saqlanayotgan panoh yoki kemadek tashlab ketding. 43 Bizga kelgan yomonliklar yetarli emasmi? 44 Agar bizni tashlab ketsang, Sion o'rtasida biz ham yonib ketganimizda, biz uchun qanchalik yaxshi bo'lardi? 45 Chunki biz u yerda o'lganlardan yaxshiroq emasmiz. Va ular baland ovozda yig'lashdi. Shunda men ularga javob berib dedim: 46 Tasalli bo'l, ey Isroil! Og‘ir bo‘lmang, ey Yoqub xonadoni! 47 Zero, Alloh taolo sizni yodga oladi, Qudratli esa vasvasada sizni unutmadi. 48 Men sizni tark etganim yo'q, sizdan uzoqlashganim ham yo'q, balki Sionning vayron bo'lishini so'rab ibodat qilish uchun va sizlarning past mulkingizga rahm-shafqat so'rash uchun bu erga keldim. ziyoratgohingiz. 49 Endi esa har bir kishi uyingizga qayting, shu kunlardan keyin men sizning oldingizga boraman. 50 Xalq men buyurganimdek, shaharga yoʻl oldi. 51 Men farishta buyurganidek, yetti kun dalada qoldim. Men faqat o'sha kunlarda dala gullaridan yedim va go'shtimni o'tlardan yedim. 13-BOB 1 Etti kundan keyin men kechasi tush ko'rdim: 2 Mana, dengizdan shamol ko'tarilib, uning barcha to'lqinlarini qimirlatib yubordi. 3 Men ko'rdim, u odam minglab osmon bilan kuchayib ketdi. 4 Qachonki uning og'zidan bu ovoz chiqsa, uning ovozini eshitganlarning hammasi yonib ketdi, xuddi yer olovni his qilganda o'chgandek. 5 Shundan keyin men ko'rdim va dengizdan chiqqan odamni bo'ysundirish uchun osmonning to'rtta shamolidan ko'p sonli odamlar to'plangan edi. 6 Men ko'rdim, u o'ziga katta tog' qo'yib, uning ustiga uchib ketdi. 7 Ammo men tepalik oʻyilgan hudud yoki joyni koʻrgan boʻlardim, lekin koʻra olmadim. 8 Shundan keyin men ko'rdim va uni bo'ysundirish uchun to'planganlarning hammasi qattiq qo'rqib, jang qilishga jur'at etgan edi. 9 Mana, u kelayotgan olomonning zo'ravonligini ko'rib, na qo'lini ko'tardi, na qilich, na jangovar qurol. 10 Ammo men faqat uning og'zidan olov portlashi kabi, lablaridan olovli nafas chiqarganini va tilidan uchqun va bo'ronlarni chiqarib yuborganini ko'rdim. 11 Ularning hammasi aralashib ketdi. olov portlashi, alangali nafas va kuchli bo'ron; Jangga tayyor bo'lgan olomonga zo'ravonlik bilan tushib, ularning har birini
 • 16. yoqib yubordi, shunda birdaniga son-sanoqsiz olomonda hech narsa sezilmadi, faqat chang va tutun hidi edi. . 12 Shundan keyin men o'sha odamning tog'dan tushib kelayotganini va unga tinchliksevar boshqa xalqni chaqirganimni ko'rdim. 13 Uning oldiga ko'p odamlar keldi, ulardan ba'zilari xursand bo'ldilar, ba'zilari xafa bo'lishdi, ba'zilari bog'lab turishdi, boshqalari esa qurbonlik qilinganlardan olib kelishdi. 14 Siz qulingga bu mo''jizalarni boshidan ko'rsatib, ibodatimni qabul qilish uchun meni munosib ko'rding. 15 Endi menga bu tushning ta'birini ko'rsat. 16 Men o'z tushunchamga ko'ra, o'sha kunlarda qolganlarning holiga voy, ortda qolmaganlarning holiga voy! 17 Chunki qolmaganlar og'ir edi. 18 Endi men oxirgi kunlarda nima sodir bo'lishini tushunaman, ular va qolganlar bilan sodir bo'ladi. 19 Shuning uchun ular katta xavf-xatarlarga duchor bo'lishadi va bu tushlar e'lon qilganidek, ko'p zaruratga duchor bo'lishadi. 20 Vaholanki, oxirgi kunlarda sodir bo'layotgan voqealarni ko'rmasdan, dunyodan bulutdek o'tib ketishdan ko'ra, xavf ostida bo'lgan kishi uchun bu narsalarga kirish osonroqmi? U menga javob berib dedi: 21 Vahiyning ta'birini senga ko'rsataman va sen talab qilgan narsani senga ochib beraman. 22 Sen ortda qolganlar haqida gapirgan bo‘lsang, ta’biri shunday: 23 O'sha vaqtda xavf-xatarga chidagan o'zini saqlagan bo'ladi. 24 Shuni bilingki, orqada qolganlar o'liklardan ko'ra baxtliroqdir. 25 Vahiyning maʼnosi shunday: Dengiz oʻrtasidan kelayotgan bir odamni koʻrding. 26 Xudoyi Taolo o'z maxluqotini o'z kuchi bilan qutqarib, ortda qolganlarga amr beradigan buyuk vaqtni belgilab qo'ygan kishidir. 27 Siz uning og'zidan shamol, olov va bo'ron kabi chiqqanini ko'rdingiz. 28 Uning qo'lida na qilich, na jangovar quroli bor edi, balki uning hujumi uni bo'ysundirmoqchi bo'lgan butun xaloyiqni qirib tashladi. bu talqin: 29 Mana, shunday kunlar keladiki, Taolo er yuzidagilarni qutqarishni boshlaydi. 30 U yer yuzida yashovchilarni hayratga soladi. 31 Birov boshqasiga, bir shahar boshqasiga, bir joy boshqasiga, bir xalq boshqasiga, bir davlat boshqasiga qarshi jang qiladi. 32 Va shunday vaqt keladiki, bular sodir bo'ladi va men senga avval ko'rsatgan alomatlar sodir bo'ladi va o'shanda siz ko'tarilayotgan odamdek ko'rgan O'g'lim e'lon qilinadi. 33 Butun xalq Uning ovozini eshitgach, har bir kishi o'z yurtida bir-biriga qarshi jangni tark etadi. 34 O'zing ko'rib turganingdek, son-sanoqsiz olomon to'planadi, ular kelib, jang qilib, Uni yengishga tayyor. 35 Ammo u Sion tog'ining tepasida turadi. 36 Va Sion keladi va tayyorlanib, barpo etilib, hamma odamlarga ko'rsatiladi. xuddi qo'lsiz o'yilgan tepalikni ko'rgandek. 37 Mening O'g'lim bu xalqlarning yovuz hayoti uchun bo'ronga tushib qolgan yovuz ixtirolarini qoralaydi. 38 Ularning oldiga o'zlarining yomon fikrlarini va olovga o'xshash azob-uqubatlarni qo'yadi va Menga o'xshash qonun bilan ularni mehnatsiz yo'q qiladi. 39 Va siz uning huzuriga boshqa tinchliksevar olomonni to'plaganini ko'rdingiz. 40 Ossuriya shohi Salmonasar ularni asirga olib ketgan va suvdan oʻtkazib, oʻzga yurtga kelgan shoh Oseya davrida oʻz yurtidan asirlarni olib chiqib ketgan oʻnta qabila shulardir. . 41 Ammo ular oʻzaro maslahatlashib, olomonni tashlab, insoniyat yashamagan boshqa yurtga ketishdi. 42 Ular o'z yurtlarida hech qachon rioya qilmagan o'z qonunlariga rioya qilishlari uchun. 43 Ular daryoning tor joylaridan Furotga kirdilar. 44 Taolo Taolo ularga mo''jizalar ko'rsatdi va ular o'tib ketguncha, to'fonni to'xtatdi. 45 Chunki bu mamlakat orqali bir yarim yil davom etadigan katta yo'l bor edi. O'sha hudud Arsaret deb ataladi. 46 So'ngra ular oxirgi vaqtgacha o'sha yerda yashadilar. va endi ular kela boshlaganda, 47 Taolo daryoning buloqlarini to'xtatadi, toki ular o'tib ketadilar. 48 Sening xalqingdan ortda qolganlar esa Mening chegaramda qolganlardir. 49 Endi u yig'ilgan xalqlarning ko'pini qirib tashlaganida, qolgan xalqini himoya qiladi. 50 Shunda U ularga buyuk mo''jizalar ko'rsatadi. 51 Shunda men: “Ey hukmdor Rabbiy! 52 U menga shunday dedi: Sen dengiz tubidagi narsalarni qidirib ham, bila olmaganingdek, er yuzidagi hech kim Mening O'g'limni ham, u bilan birga bo'lganlarni ham kunduzi ko'ra olmaydi. . 53 Bu sen ko'rgan tushingning ta'biridir va u bilan faqat o'zing yorug' bo'lasan. 54 Chunki sen o'z yo'lingdan voz kechding, Mening qonunimga tirishqoqlik qilding va uni izlading. 55 Hayotingni donolik bilan buyurding, Onangni aql- idrokka chaqirding. 56 Shuning uchun men senga Taoloning xazinalarini ko'rsatdim: yana uch kundan keyin men senga boshqa so'zlarni aytaman va senga qudratli va ajoyib narsalarni e'lon qilaman. 57 O'z vaqtida qilgan mo''jizalari uchun Taolo Taoloni ulug'lab, ulug'lab, dalaga chiqdim. 58 Chunki U xuddi shunday va o'z vaqtida tushadigan narsalarni boshqaradi. Men u erda uch kun o'tirdim. 14-BOB 1 Uchinchi kuni men eman daraxti tagida o'tirgan edim, qarasam, qarshimdagi buta orasidan: “Esdras, Esdras!” degan ovoz keldi.
 • 17. 2 Men: “Mana, men, Rabbiyman”, dedim va oyoqqa turdim. 3 Shunda u menga shunday dedi: “Xalqim Misrda xizmat qilganida, butada oʻzimni Musoga ochiq koʻrsatib, u bilan gaplashdim. 4 Men uni yubordim va xalqimni Misrdan olib chiqdim va uni uzoq vaqt qo‘limda ushlab turgan tog‘ga olib chiqdim. 5 Unga ko'p g'aroyib narsalarni aytib berdilar, zamon va oxirat sirlarini ko'rsatdilar. va unga buyurdi: 6 Bu so'zlarni oshkor et, buni yashir. 7 Endi men senga aytaman: 8 Men ko'rsatgan alomatlarni, ko'rgan tushlaringni va eshitgan ta'birlarni qalbingda saqlashing uchun. 9 Chunki sen hammadan uzoqlashasan va bundan buyon zamonlar oxirigacha O'g'lim va senga o'xshaganlar bilan birga bo'lasan. 10 Zero, dunyo yoshligini yo'qotdi, zamonlar esa qariy boshladi. 11 Chunki dunyo o'n ikki qismga bo'lingan va uning o'n qismi allaqachon yo'qolgan va o'ndan bir qismining yarmi yo'qolgan. 12 O'ninchi qismning yarmidan keyin qolgan narsa qoladi. 13 Endi uyingni tartibga solib, xalqingga tanbeh ber, mushkul ahvolga tushganlarga tasalli ber va endi buzilishdan voz kech. 14 O'lik xayollardan voz keching, insonning og'irligini tashlab, zaif tabiatni qo'yib yuboring. 15 Va o'zingga eng og'ir bo'lgan fikrlarni bir chetga surib, bu vaqtlardan qochishga shoshil. 16 Zero, bundan keyin ham sen ko'rgan yomonliklar sodir bo'ladi. 17 Qarangki, dunyo qarigan sayin qanchalik zaiflashsa, unda yashovchilarning boshiga yomonlik shunchalik ko'payadi. 18 Chunki vaqt o'tib ketdi, ijaraga olish qiyin, chunki sen ko'rgan vahiy hozir shoshilmoqda. 19 Men sizning oldingizda shunday javob berdim: 20 Mana, Rabbiy, men sen buyurganingdek borib, hozir bo'lgan xalqni tanbeh qilaman. Shunday qilib, dunyo zulmatga botgan va unda yashovchilar yorug'liksiz. 21 Demak, Sening qonuning yonib ketdi Hech kim sizdan nima qilayotganingizni ham, boshlanadigan ishni ham bilmaydi. 22 Agar men Sening oldingda inoyat topgan boʻlsam, ichimga Muqaddas Ruhni yuborgin va odamlar Sening yoʻlingni topishlari uchun, qonuningda yozilganidan beri dunyoda sodir boʻlgan hamma narsani yozaman. oxirgi kunlarda yashaydiganlar yashashi mumkin. 23 U menga shunday javob berdi: “Bor, xalqni to'pla va ularga ayt, ular seni qirq kun davomida qidirmaydilar. 24 Mana, sen o'zingga ko'p novdalar tayyorlab, tez yozishga tayyor bo'lgan Sariya, Dabriya, Selemiya, Ekan va Asielni o'zing bilan olib ket. 25 Bu erga kelinglar, men sizning yuragingizda aql shamini yoqib qo'yaman, siz yozishni boshlagan ishlaringiz bajarilmaguncha o'chmaydi. 26 Ba'zi narsalarni qilganingdan so'ng, ba'zi narsalarni e'lon qil, ba'zi narsalarni donolarga yashirincha ayt: ertaga shu soatdan boshlab yozishni boshla. 27 Shunda men u amr qilganidek tashqariga chiqdim va butun xalqni yig'ib, shunday dedim: 28 Ey Isroil, bu so‘zlarni eshit. 29 Ota-bobolarimiz Misrda musofir bo‘lib, u yerdan ozod bo‘lishgan. 30 Ular rioya qilmagan, sizlar ham ulardan keyin buzgan hayot qonunini qabul qildilar. 31 O'shanda er, Sion yurti qur'a bo'yicha orangizdan bo'lindi, lekin sizlar ham, ota-bobolaringiz ham nohaqlik qilib, Taoloning amriga rioya qilmadingizlar. 32 U solih hakam bo'lgani uchun, sizlarga bergan narsani o'z vaqtida sizdan oldi. 33 Endi sizlar va orangizdagi birodarlaringiz shu yerdasizlar. 34 Shunday ekan, agar aql-idrokingizni bo'ysundirsangiz va qalblaringizni isloh qilsangiz, tirik qolasiz va o'limdan keyin rahm-shafqatga sazovor bo'lasiz. 35 O'limdan so'ng, biz qayta tirilamiz, solihlarning ismlari oshkor bo'ladi, xudosizlarning ishlari e'lon qilinadi. 36 Endi hech kim Mening oldimga kelmasin va qirq kun davomida meni izlamasin. 37 U buyurganidek, men besh kishini olib, dalaga borib, o'sha yerda qoldik. 38 Ertasi kuni bir ovoz meni chaqirdi: “Edras, og'zingni och, iching, men senga ichtiraman. 39 Men og'zimni ochdim va u menga suv bilan to'la, lekin rangi olovga o'xshash to'la kosani oldi. 40 Men uni olib, ichdim, va undan ichganimdan so'ng, yuragim aqlni aytdi, va ko'kragimda donolik paydo bo'ldi, chunki ruhim xotiramni mustahkamladi. 41 Og'zim ochildi, endi yopmadim. 42 Taolo besh kishiga tushuncha berdi va ular kechaning o'zlari bilmagan, aytilgan ajoyib vahiylarini yozdilar va qirq kun o'tirib, kunduzi yozib, kechasi non yeydilar. 43 Menga kelsak. Kunduzi gapirdim, kechasi tilimni ushlamadim. 44 Qirq kun ichida ular ikki yuz toʻrt kitob yozdilar. 45 Qirq kun toʻlgandan keyin, Tangri Taolo dedi: “Birinchi yozgan narsangni oshkora eʼlon qil, toki munosiblar ham, noloyiqlar ham oʻqib chiqsinlar. 46 Ammo yetmishtasini oxirgi tuting, toki ularni faqat xalqning donolariga topshirishingiz mumkin. 47 Chunki ularda idrok bulog'i, donolik bulog'i va bilim oqimi bor. 48 Men shunday qildim. 15-BOB 1 Mana, xalqimning qulog‘iga bashoratli so‘zlarni ayt, Men sening og‘zingga solaman, – deydi Rabbiy. 2 Va ularni qog'ozga yozing, chunki ular sodiq va haqdir. 3 O'zingga qarshi xayollardan qo'rqma, senga qarshi gapiradigan ularning ishonchsizligi seni bezovta qilmasin. 4 Chunki hamma xiyonatkorlar xiyonati tufayli o'ladilar.
 • 18. 5 Mana, – deydi Rabbiy, – Men dunyoga balolar keltiraman. qilich, ocharchilik, o'lim va halokat. 6 Chunki yovuzlik butun er yuzini juda iflos qildi va ularning yomon ishlari bajarildi. 7 Shuning uchun Rabbiy aytmoqda: 8 Ularning nopoklik qilib qilayotgan yovuzliklariga endi tilimni tegizmayman, ular yovuzlik qilib yurgan ishlarida ularga azob bermayman. faqat doimiy shikoyat. 9 Shuning uchun, - deydi Rabbiy, Men ulardan qasos olaman va ularning orasidan barcha begunoh qonlarni Men uchun olaman. 10 Mana, mening xalqim podadek qirg‘inga yetaklayapti, Men ularga Misr yurtida yashashga ruxsat bermayman. 11 Ammo men ularni qudratli qoʻl va choʻzilgan qoʻl bilan olib kelaman, Misrni avvalgidek oʻlatlar bilan uraman, uning butun yurtini vayron qilaman. 12 Misr motam tutadi va uning poydevori Xudo unga keltiradigan o'lat va jazo bilan uriladi. 13 Yer ekuvchilar yig'laydilar, chunki ularning urug'lari portlash va do'l va qo'rqinchli yulduz turkumi bilan nobud bo'ladi. 14 Dunyo va unda yashovchilarning holiga voy! 15 Qilich va ularning halokati yaqinlashib qoldi va bir xalq o'rnidan turib jang qiladi. t boshqa, va ularning qo'llarida qilich. 16 Chunki odamlar orasida fitna bo'lib, bir-biriga bostirib kirishadi. ular o'zlarining podshohlari va shahzodalari bilan munosabatda bo'lmaydilar va ularning xatti-harakatlari ularning kuchida qoladi. 17 Biror kishi shaharga borishni xohlaydi, lekin qila olmaydi. 18 Ularning mag'rurligi tufayli shaharlar vayron bo'ladi, uylar vayron bo'ladi va odamlar qo'rqib ketadi. 19 Inson o'z qo'shnisiga rahm-shafqat qilmasin, balki non yo'qligi va katta qayg'u tufayli uylarini qilich bilan vayron qiladi, mol-mulkini talon-taroj qiladi. 20 Mana, – deydi Xudo: “Men yer yuzining barcha shohlarini quyosh chiqishidan, janubdan, sharqdan va Libandan Menga hurmat ko'rsatishga chaqiraman. O'zlarini bir-birlariga qarshi qo'yish va ularga qilgan yomonliklarini qaytarish. 21 Ular bugun Mening tanlaganlarimga qanday qilgan bo'lsa, Men ham shunday qilaman va ularning bag'rida mukofot beraman. Egamiz Xudo shunday demoqda: 22 Mening o'ng qo'lim gunohkorlarni ayamaydi, Yer yuzida begunoh qon to'kkanlar ustidan qilichim to'xtamaydi. 23 Olov uning g'azabidan chiqib ketdi va erning poydevorini, va gunohkorlarni yondirilgan somon kabi yo'q qildi. 24 Gunohkorlarning holiga voy, amrlarimga rioya qilma! - deydi Rabbiy. 25 Men ularni ayamayman: yo'linglar, ey bolalar, kuch- qudratdan, ma'badimni harom qilmanglar. 26 Chunki Egamiz Oʻziga qarshi gunoh qilganlarning hammasini biladi va shuning uchun ularni oʻlim va halokatga topshiradi. 27 Hozir butun yer yuziga balolar keldi va sizlar ular ichida qolasizlar, chunki Xudo sizlarni qutqarmaydi, chunki siz Unga qarshi gunoh qildingiz. 28 Mana, dahshatli vahiy va uning sharqdan ko'rinishi. 29 Arabistonning ajdaho xalqlari koʻp jang aravalari bilan chiqadilar va ularning koʻpchiligi shamoldek yer yuziga koʻtariladi, toki ularni eshitganlarning hammasi qoʻrqib, titraydi. 30 Shuningdek, g'azab bilan g'azablangan karmaniyaliklar o'rmonning yovvoyi cho'chqalari kabi chiqib ketadilar va ular katta kuch bilan kelib, ular bilan jang qiladilar va Ossuriyaliklar erining bir qismini vayron qiladilar. 31 O'shanda ajdarlar o'zlarining tabiatini eslab, ustunlik qiladilar. va agar ular o'zlarini quvg'in qilish uchun katta kuch bilan til biriktirib, o'zlariga qaytsalar, 32 O'shanda bular bezovtalanib, qon to'kishadi va o'z kuchlari bilan jim bo'lib, qochib ketishadi. 33 Ossuriyaliklar yurtidan dushman ularni qamal qilib, ba'zilarini qirib tashlaydi, ularning qo'shinlarida qo'rquv va qo'rquv va shohlari o'rtasida janjal bo'ladi. 34 Mana, sharqdan va shimoldan janubgacha bulutlar, va ular g'azab va bo'ronga to'la, ko'rish juda dahshatli. 35 Ular bir-birlarini uradilar va yer yuzidagi ko'plab yulduzlarni, hatto o'zlarining yulduzlarini ham uradilar. qilichdan qoringacha qon bo'ladi. 36 Tuyaning tuyasiga odam tezg'i. 37 Er yuzida katta qo'rquv va titroq bo'ladi, g'azabni ko'rganlar qo'rqib, titroq boshiga tushadilar. 38 Keyin janubdan, shimoldan va g'arbdan boshqa tomondan kuchli bo'ronlar keladi. 39 Sharqdan kuchli shamollar esib, uni ochadi. U g'azab bilan ko'targan bulut va sharq va g'arbiy shamol tomon qo'rquv qo'zg'atuvchi yulduz yo'q qilinadi. 40 Katta va qudratli bulutlar g'azabga to'la va yulduzlar butun er yuzini va unda yashovchilarni qo'rqitsin. Ular har bir baland va baland joydan dahshatli yulduzni to'kadilar, 41 Olov, do'l, uchuvchi qilichlar va ko'p suvlar, toki hamma dalalar va barcha daryolar katta suvlarning ko'pligi bilan to'lsin. 42 Ular shaharlar va devorlarni, tog'lar va adirlarni, o'rmon daraxtlarini, o'tloqlar o'tlarini va ularning ekinlarini vayron qiladilar. 43 Ular shiddat bilan Bobilga borib, uni qo'rqitishadi. 44 Ular uning oldiga kelib, uni qamal qiladilar, uning ustiga yulduz va barcha g'azab yog'iladi, shunda chang va tutun osmonga ko'tariladi va uning atrofidagilar unga yig'laydilar. 45 Uning qo'l ostida qolganlar esa, uni qo'rquvga solganlarga xizmat qilsinlar. 46 Sen esa, ey Asiya, Bobilning umidiga sheriksan va uning shaxsining ulug‘vorligisan. 47 Voy holingga, bechora, o'zingni unga o'xshatding. Siz bilan doim zinokorlik qilishni orzu qilgan oshiqlaringni rozi qilishlari va ulug'lashlari uchun qizlaringni zinoga solib qo'ydinglar. 48 Hamma ishlarida va ixtirolarida nafratlangan ayolga ergashding.
 • 19. 49 Men senga balolar yuboraman. bevalik, qashshoqlik, ocharchilik, qilich va o'lat, uylaringni vayronagarchilik va o'lim bilan isrof qilish uchun. 50 Sening qudratingning ulug'vorligi gul kabi quriydi, Ustingdan yuborilgan issiqlik ko'tariladi. 51 Sen yaralari bor kambag'al ayol kabi zaif bo'lasan va yaralar bilan jazolangandek zaif bo'lasan, toki qudratlilar va oshiqlar qabul qila olmaydilar. senga. 52 Nahotki rashk bilan senga qarshi ish tutgan bo‘lardim, – deydi Rabbiy. 53 Agar siz doimo mast bo'lganingizda, qo'llaringni ko'tarib, ularning o'liklariga: 54 Yuzingning go'zalligini ko'rsatasanmi? 55 Fohishaligingning mukofoti ko'nglingda bo'ladi, shuning uchun jazoni olasan. 56 Mening tanlaganlarimga qilganing kabi, – deydi Rabbiy, – Xudo senga ham shunday qiladi va seni falokatga topshiradi. 57 Bolalaringiz ochlikdan o'ladi, siz qilichdan o'lasiz, shaharlaringiz vayron bo'ladi, hammangiz dalada qilichdan halok bo'ladi. 58 Tog'larda bo'lganlar ochlikdan o'lib, o'z go'shtini yeb, o'z qonini ichadilar, chunki non va suvga chanqoq bo'ladi. 59 Baxtsiz kabi dengizdan o'tib, yana balolarga duchor bo'lasan. 60 O'tish joyida ular qashshoq shaharga yugurib, yurtingning bir qismini vayron qiladilar, ulug'vorligingning bir qismini yo'q qiladilar va vayron bo'lgan Bobilga qaytadilar. 61 Va sen ular tomonidan somondek uloqasan, ular senga olovdek bo'ladi. 62 Seni ham, shaharlaringni ham, yurtingni ham, togʻlaringni ham oʻldiradi. Sening barcha o'rmonlaring va mevali daraxtlaring olovda yonib ketadi. 63 Farzandlaringni asirga olib ketishadi, Sening bor narsangni talon-taroj qiladilar, Yuzingning go'zalligini buzishadi. 16-BOB 1 Ey Bobil va Asiya, holingizga voy! Senga voy, Misr va Suriya! 2 O'zingga qop va soch kiyim ki, bolalaringni yig'lab, xafa bo'l. Sening halokating yaqin. 3 Senga qilich yuborildi va kim uni qaytara oladi? 4 Oralaringizga olov yuborildi va uni kim o'chira oladi? 5 Sizlarga balolar yuborildi va ularni haydab chiqaradigan kim? 6 Hech kim och sherni o'rmonda haydab yubora oladimi? Yoki kimdir yona boshlagan chog'da olovni o'chira oladimi? 7 Kuchli kamonchi otgan o'qni yana burish mumkinmi? 8 Qudratli Rabbiy balolarni yuboradi va ularni kim haydab chiqaradi? 9 Uning g'azabidan olov chiqadi va uni kim o'chira oladi? 10 U chaqmoq chaqadi va kim qo'rqmaydi? U momaqaldiroq qiladi va kim qo'rqmaydi? 11 Egamiz qo'rqitadi va Uning huzurida kim butunlay kaltaklanmaydi? 12 Yer silkinadi va uning poydevori; Dengiz chuqurlikdan to'lqinlar bilan ko'tariladi va uning to'lqinlari va uning baliqlari ham Rabbiyning oldida va Uning qudratining ulug'vorligi oldida. 13 Chunki kamonni eguvchi o'ng qo'li kuchli, otgan o'qlari o'tkir va dunyoning chekkalariga otila boshlaganda, o'tkazib yubormaydi. 14 Mana, o'latlar yuborildi va ular erga kelmaguncha qaytib kelmaydi. 15 Olov yonadi va erning poydevorini yo'q qilmaguncha o'chmaydi. 16 Qudratli kamonchining otilgan o'qi orqaga qaytmaganidek, yer yuziga yuboriladigan o'latlar ham qaytib kelmaydi. 17 Voy holimga! voy! O'sha kunlarda meni kim qutqaradi? 18 Qayg'u va motamning boshlanishi; ocharchilik va katta o'limning boshlanishi; Urushlarning boshlanishi va kuchlar qo'rquvda turadi; yomonliklarning boshlanishi! Bu yomonliklar kelganda nima qilaman? 19 Mana, qahatchilik va o'lat, qayg'u va iztiroblar tuzatish uchun ofat sifatida yuborilgan. 20 Lekin bularning barchasi uchun ular yovuzliklaridan qaytmasinlar va har doim balolarni yodda tutmasinlar. 21 Mana, er yuzida oziq-ovqat shunchalik arzon bo'ladiki, ular o'zlarini yaxshi holatda deb hisoblaydilar va shunda ham er yuzida yomonliklar, qilich, ocharchilik va katta tartibsizliklar kuchayadi. 22 Er yuzida yashovchilarning ko'plari ocharchilikdan halok bo'ladilar. Ochlikdan qutulgan boshqasini esa qilich yo'q qiladi. 23 O'liklar go'ng bo'lib quvib chiqariladi, ularga tasalli beradigan odam bo'lmaydi, chunki er vayron bo'ladi, shaharlar vayron bo'ladi. 24 Erga ishlov beradigan va uni ekadigan odam qolmaydi 25 Daraxtlar meva beradi va ularni kim yig'adi? 26 Uzum pishadi va kim ularni oyoq osti qiladi? Chunki hamma joy odamlardan vayron bo‘ladi. 27 Shunday qilib, bir kishi boshqasini ko'rishni va uning ovozini eshitishni xohlaydi. 28 Bir shaharning o'ntasi va ikkita dalasi qoladi, ular qalin to'qaylarga va qoyalarning yoriqlariga yashirinadi. 29 Zaytun bog'idagi kabi har bir daraxtda uchta yoki to'rtta zaytun qoladi. 30 Yoki uzumzor yig‘ilganda, uzumzorni sinchkovlik bilan izlayotgan to‘dalari qoladi. 31 Shunday qilib, o'sha kunlarda uylarini qilich bilan tintuv qilganlardan uch yoki to'rttasi qoladi. 32 Yer vayron bo'ladi, dalalari qariydi, uning yo'llari va barcha yo'llari tikanlarga to'la bo'ladi, chunki u yerdan hech kim o'tmaydi. 33 Kuyovlari bo'lmagan qizlar yig'laydilar. Ayollar motam tutsinlar, erlari yo'q. ularning Qizlar yig'laydilar, yordamchilari yo'q. 34 Urushlarda ularning kuyovlari halok bo'ladi, erlari ochlikdan halok bo'ladi. 35 Ey Rabbiyning xizmatkorlari, buni eshitinglar va tushuninglar.
 • 20. 36 Mana, Rabbiyning so'zini qabul qilinglar: Rabbimiz aytgan xudolarga ishonmanglar. 37 Mana, o'latlar yaqinlashib qoldi va sust emas. 38 Bolali ayol to'qqizinchi oyda o'g'lini dunyoga keltirganda, tug'ilganidan ikki-uch soat o'tgach, qornini qattiq og'riqlar qamrab olganidek, bola tug'ilganda bir lahza ham bo'shashmaydi. 39 Shunday qilib, o'latlar er yuziga kelishi uchun sust bo'lmaydi, dunyo qayg'uradi va har tomondan qayg'ular keladi. 40 Ey xalqim, mening so'zimni tinglang: jangga tayyor bo'ling va bu yomonliklarda yer yuzida ziyoratchilardek bo'ling. 41 Sotgan qochgandek bo'lsin, sotib olgan esa yutqazuvchidek bo'lsin. 42 Savdo-sotiq bilan band bo'lgan, undan foyda ko'rmaydigan, qurgan esa, unda yashamaydigan kabi. 43 Ekkan, o'rmaydigandek, uzumzor ekkan ham, uzumni yig'magandek. 44 Uylanganlar, farzand ko'rmaydiganlar kabi. va turmushga chiqmaganlar beva qolganlar kabi. 45 Shuning uchun mehnat qilganlar behuda mehnat qiladilar. 46 Musofirlar ularning hosilini o'rib, mol-mulkini talon- taroj qiladilar, uylarini buzib tashlaydilar, bolalarini asirga oladilar, chunki ular asirlikda va ocharchilikda farzand ko'radilar. 47 O'z mol-mulkini talon-taroj qilish bilan band qilganlar shaharlarini, uylarini, mol-mulkini va o'z jonlarini shunchalik ko'p bezab turibdilar. 48 Gunohlari uchun ularga shunchalik g'azablanaman, - deydi Rabbiy. 49 Rostgo'y va solih ayolga fohisha hasad qilgandek. 50 Shunday qilib, solihlik nopoklikdan nafratlanadi, u o'zini o'zi qiynoqqa solib, uning oldida uni ayblaydi, Yer yuzidagi har qanday gunohni sinchiklab qidirayotganni himoya qiladigan odam kelganida. 51 Shunday ekan, sizlar unga ham, ishlariga ham oʻxshamanglar. 52 Hali oz vaqt o'tgach, er yuzidan yovuzlik olib tashlanadi va orangizda solihlik hukmronlik qiladi. 53 Gunohkor gunoh qilmaganman demasin, chunki Xudo uning boshiga olovli cho'g'larni yoqib yuboradi. 54 Mana, Rabbiy insonlarning barcha ishlarini, ularning xayollarini, fikrlarini va yuraklarini biladi. 55 Ular: “Yer yaratilsin”, degan so'zdan boshqa narsa aytmadi. Osmon yaratilsin! va u yaratilgan. 56 Uning kalomida yulduzlar yaratilgan, U ularning sonini biladi. 57 U chuqurlarni va uning xazinalarini qidiradi. U dengizni va undagi narsalarni o'lchadi. 58 U dengizni suvlar orasida berkitdi, O'z so'zi bilan yerni suvlarga osib qo'ydi. 59 Osmonlarni qabr kabi yoyadi. U uni suvlar ustida qurdi. 60 Yerni sug'orish uchun baland toshlardan toshqinlar yog'ishi uchun sahroda suv buloqlari va tog'lar cho'qqilarida hovuzlar yaratdi. 61 U insonni yaratdi va uning qalbini tananing o'rtasiga qo'ydi va unga nafas, hayot va tushuncha berdi. 62 Ha, hamma narsani yaratgan va yer sirlaridagi barcha yashirin narsalarni o'rganuvchi Qodir Xudoning Ruhi. 63 Albatta, U sizning ixtirolaringizni ham, qalbingizda o'ylagan narsalaringizni ham, gunohkor va gunohlarini yashiradiganlarni ham biladir. 64 Shuning uchun Rabbiy barcha ishlaringizni aniqlab berdi va hammangizni sharmanda qiladi. 65 Gunohlaringiz yuzaga kelganda, odamlar oldida uyalasiz va o'sha kuni o'z gunohlaringiz sizni ayblovchi bo'ladi. 66 Nima qilasiz? yoki Xudo va Uning farishtalari oldida gunohlaringizni qanday yashirasiz? 67 Mana, Xudoning O'zi hakamdir, Undan qo'rqinglar: gunohlaringizdan voz kechinglar va gunohlaringizni unutinglar, ularga abadiy aralashmanglar. 68 Mana, ko'p olomonning olovli g'azabi sizning ustingizda alangalanadi va ular sizdan ba'zilaringizni olib ketishadi va butlarga qurbonlik qilingan narsalar bilan bekorchilik bilan boqishadi. 69 Ularga rozi bo'lganlar esa masxara va haqorat qilinadi, oyoq osti qilinadi. 70 Chunki hamma joyda va qo'shni shaharlarda Rabbiydan qo'rqadiganlar ustidan katta g'alayon bo'ladi. 71 Ular aqldan ozgan odamlarga o'xshab, hech kimni ayamaydilar, lekin Rabbiydan qo'rqadiganlarni talon-taroj qiladilar va yo'q qiladilar. 72 Chunki ular isrof qiladilar, mollarini tortib oladilar va uylaridan haydab chiqaradilar. 73 O'shanda ular ma'lum bo'ladi, Mening tanlanganlarim kimlardir; Ular olovdagi oltindek sinashadi. 74 Eshiting, ey mahbubim, – demoqda Egamiz: “Mana, qiyin kunlar yaqinlashmoqda, lekin men sizni undan qutqaraman. 75 Qo'rqmang va shubha qilmang. Chunki Alloh sizning hidoyatchidir. 76 Mening amrlarim va amrlarimga rioya qilganlarning yo'lboshchisi, - demoqda Egamiz Xudo: Gunohlaringiz og'irlik qilmasin, Yovuzliklaringiz kuchayib ketmasin. 77 Voy bo'lsin gunohlari bilan bog'langan va gunohlari bilan qoplanganlarning holiga Dala butalar bilan qoplangan va uning yo'li tikanlar bilan qoplanganidek, hech kim o'tib ketmaydi! 78 U yechinmasdan qoldiriladi va u bilan yonish uchun olovga tashlanadi. ​ ​