SlideShare a Scribd company logo

Turkish - 2nd Maccabees.pdf

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

1 of 17
Download to read offline
Turkish - 2nd Maccabees.pdf
BÖLÜM 1
1 Yeruşalim'de ve Yahudiye diyarında bulunan Yahudi
kardeşler, Mısır'ın her yerindeki Yahudi kardeşlere
sağlık ve barış diliyorlar:
2 Tanrı size lütufta bulunsun ve sadık hizmetkarları
İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı hatırlayın;
3 Ve hepinize, iyi bir cesaret ve istekli bir zihinle, O'na
hizmet etmeniz ve onun iradesini yerine getirmeniz için
bir yürek verin;
4 Ve yüreklerinizi O'nun kanunu ve emirleriyle açın ve
size esenlik gönderin.
5 Ve dualarınızı işitin, sizinle bir olun ve sıkıntı anında
sizi asla yalnız bırakmayın.
6 Ve şimdi burada sizin için dua ediyoruz.
7 Yüz seksen dokuzuncu yılda, Demetrius'un hükümdar
olduğu dönemde, biz Yahudiler, o yıllarda, Jason ve
yanındakilerin kutsal topraklardan ve krallıktan
başkaldırdıkları andan itibaren başımıza gelen belaların
en şiddetlisi sırasında size yazdık;
8 Ve sundurmayı yaktık ve suçsuzun kanını döktük; o
zaman Rab'be dua ettik ve dinlendik; Ayrıca kurbanlar
ve ince un da sunduk, kandilleri yaktık ve ekmekleri
dağıttık.
9 Ve şimdi çadır bayramını Casleu ayında kutlamaya
bakın.
10 Yüz seksen sekizinci yılda Yeruşalim'de ve
Yahudiye'de bulunan halk, konsey ve Yahuda,
meshedilmiş kâhinlerin soyundan olan kral Ptolemeus'un
efendisi Aristobulus'a selam ve sağlık gönderdiler.
Mısır'daki Yahudiler:
11 Tanrı bizi büyük tehlikelerden kurtardığı için, bir
krala karşı savaşmış gibi O'na çok teşekkür ediyoruz.
12 Çünkü kutsal kentte savaşanları kovdu.
13 Çünkü lider ve onunla birlikte yenilmez görünen
ordu İran'a geldiğinde, Nanea'nın rahiplerinin hilesi
yüzünden Nanea Tapınağı'nda öldürüldüler.
14 Antiyokus, sanki onunla evlenecekmiş gibi,
beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte çeyiz olarak para
almak için oraya geldi.
15 Nanea'nın rahipleri yola çıkıp küçük bir grupla
birlikte tapınağın içine girildiğinde, Antiyokus içeri girer
girmez tapınağı kapattılar:
16 Ve çatının özel kapısını açarak yıldırım gibi taşlar
fırlattılar ve yüzbaşıyı yere düşürdüler, onları parçalara
ayırdılar, başlarını vurup dışarıda olanlara attılar.
17 Tanrısızları teslim eden Tanrımız her şeyde övgüler
olsun.
18 Bu nedenle, şimdi tapınağın arınmasını Casleu ayının
yirmi beşinci gününde sürdürmeyi amaçladığımız halde,
bunu çadırlar ve kutsal bayramlar gibi muhafaza
edebilmeniz için size bunu tasdik etmenin gerekli
olduğunu düşündük. Neemias kurban sunduğunda bize
verilen ateşi, ardından tapınağı ve sunağı inşa etmişti.
19 Çünkü atalarımız İran'a götürüldüğünde, o zaman
dindar olan rahipler sunak ateşini gizlice aldılar ve onu
susuz bir çukurun içi boş bir yerine sakladılar, böylece
orası bilinmiyordu. bütün erkekler.
20 Yıllar sonra, Tanrı memnun olunca, Pers kralı
tarafından gönderilen Neemias, onu saklayan rahiplerin
soyunu ateşe gönderdi; ama onlar bize ateş değil, koyu
su bulduğunu söylediklerinde ;
21 Sonra onlara onu hazırlayıp getirmelerini emretti; ve
kurbanlar konulduğunda Neemias rahiplere odunlara ve
üzerine serilen eşyalara su serpmelerini emretti.
22 Bu yapıldıktan ve daha önce bulutta saklanan güneşin
parladığı zaman geldiğinde, büyük bir ateş yakıldı ve
herkes hayrete düştü.
23 Ve kurban tüketilirken kâhinler dua ettiler, diyorum
ki, hem kâhinler hem de geri kalan herkes; başta
Jonathan vardı ve geri kalanlar da Neemias'ın yaptığı
gibi buna yanıt verdiler.
24 Ve dua şu şekildeydi; Ey Rab, Rab Tanrı, her şeyin
Yaratıcısı, korkulu ve güçlü, adil, merhametli ve tek ve
merhametli Kral,
25 Her şeyin tek vereni, tek adil, her şeye gücü yeten ve
sonsuz olan, İsrail'i her türlü sıkıntıdan kurtaran, ataları
seçip onları kutsayan sensin:
26 Bütün halkın İsrail için kurbanı kabul et, kendi payını
koru ve onu kutsal kıl.
27 Aramızdan dağılanları bir araya toplayın, putperestler
arasında hizmet edenleri kurtarın, küçümsenen ve
tiksinti duyulanlara bakın ve putperestlere sizin
Tanrımız olduğunuzu bildirin.
28 Bize baskı yapanları cezalandırın ve gururla bize
haksızlık edin.
29 Musa'nın söylediği gibi halkını yeniden kutsal yerine
dik.
30 Ve kâhinler şükran mezmurlarını söylediler.
31 Kurban tükenince Neemias kalan suyun büyük
taşların üzerine dökülmesini emretti.
32Bunu yapınca bir alev tutuştu; ama sunaktan yayılan
ışık onu söndürdü.
33 Bu olay öğrenildiğinde, Pers kralına, götürülen
kâhinlerin ateşi sakladığı yerde suyun ortaya çıktığı ve
Neemias'ın kurbanları bununla arındırdığı söylendi.
34 Bunun üzerine kral, konuyu denedikten sonra burayı
kutsal kıldı.
35 Ve kral birçok hediye aldı ve bunları memnun
edeceği kişilere verdi.
36 Ve Neemias bu şeye Naftar adını verdi, bu da bir
bakıma arınma anlamına gelir; fakat birçok insan ona
Nefi der.
BÖLÜM 2
1 Kayıtlarda, peygamber Jeremy'nin, götürülenlere,
belirtildiği gibi, ateşten almalarını emrettiği de bulunur:
2 Ve peygamber onlara yasayı verdikten sonra, Rab'bin
emirlerini unutmamalarını ve altın ve gümüşten yapılmış
süsleri gördüklerinde akıllarında hata yapmamalarını
nasıl emretti?
3 Ve buna benzer başka konuşmalarla, yasanın
yüreklerinden ayrılmaması konusunda onları teşvik etti.
4 Aynı yazıda ayrıca, Tanrı tarafından uyarılan
peygamberin, dağa çıkıp Musa'nın tırmandığı ve
Tanrı'nın mirasını gördüğü sırada çadıra ve sandığa
kendisiyle birlikte gitmesini emrettiği de yer alıyordu.
5 Ve Jeremy oraya geldiğinde içi boş bir mağara buldu;
çadırı, sandığı ve buhur sunağını oraya koydu ve
böylece kapıyı durdurdu.
6 Onu takip edenlerden bazıları yolu işaretlemeye
geldiler ama bulamadılar.
7 Jeremy bunu fark ettiğinde onları suçladı ve şöyle dedi:
Orası, Tanrı'nın halkını tekrar bir araya toplayıp onları
merhamete kabul ettiği zamana kadar bilinmeyecek.
8 O zaman Rab onlara bunları gösterecek ve Rab'bin
yüceliği ve Musa'nın yönetimi altında gösterildiği ve
Süleyman'ın bu yerin onurlu bir şekilde kutsanmasını
arzuladığı gibi bulut da görünecek.
9 Ayrıca bilge olduğu için adak kurbanını ve tapınağın
onarımını sunduğu da açıklandı.
10 Ve Musa Rab'be dua ettiğinde gökten ateş indi ve
kurbanları tüketti; Süleyman da aynı şekilde dua etti ve
gökten ateş indi ve yakılan sunuları tüketti.
11 Ve Musa dedi: Günah sunusu yenmeyeceği için
tüketildi.
12 Böylece Süleyman bu sekiz günü tuttu.
13 Aynı şeyler Neemias'ın yazılarında ve yorumlarında
da aktarılıyor; ve bir kütüphane kurduğunda kralların,
peygamberlerin, Davut'un yaptıklarını ve kralların kutsal
armağanlarla ilgili mektuplarını nasıl bir araya
getirdiğini anlattı.
14 Aynı şekilde Yahuda da yaptığımız savaştan dolayı
kaybettiğimiz eşyaların hepsini bir araya topladı ve
bizimle kaldılar.
15 Bu nedenle ihtiyacınız varsa, onları size getirmeleri
için bazılarını gönderin.
16 O sırada arınmayı kutlamak üzereyken size yazdık ve
aynı günleri tutarsanız iyi edersiniz.
17 Ayrıca tüm halkını kurtaran ve hepsine bir miras,
krallık, rahiplik ve kutsal yer veren Tanrı'nın,
18 Kutsal Yasa'da vaat ettiği gibi, yakında bize
merhamet edecek ve bizi göklerin altındaki her ülkeden
kutsal yere toplayacak; çünkü O bizi büyük sıkıntılardan
kurtardı ve yeri arındırdı.
19 Şimdi Yahuda Makabeus ve kardeşlerine, büyük
tapınağın arıtılmasına ve sunağın adanmasına gelince,
20 Antiyokus Epiphanes'e ve oğlu Eupator'a karşı
yapılan savaşlar,
21 Ve Yahudilik uğruna onurları için mertçe
davrananlara gökten açık işaretler geldi: öyle ki, onlar
sadece birkaç kişiydiler, bütün ülkeyi ele geçirdiler ve
barbar kalabalıkları kovaladılar;
22 Ve tüm dünyaca ünlü tapınağı yeniden ele geçirdi,
şehri özgürleştirdi ve yürürlükteki yasaları onayladı;
Rab onlara tüm lütfuyla lütufta bulundu:
23 Cyrene'li Jason tarafından beş kitapta açıklanan tüm
bu şeyleri tek ciltte özetlemeye çalışacağız.
24 Sonsuz sayıda olması ve hikâye anlatımlarına bakma
isteğinin zorluğu göz önüne alındığında, konunun
çeşitliliği açısından,
25 Okuyanlar keyif alsın, hafızaya kazımak isteyenler
rahat etsin ve bu kitabı eline alan herkes faydalansın
diye dikkatli davrandık.
26 Bu nedenle, bu acı verici kısaltma işini üzerimize
alan bizler için bu kolay değildi; ter ve gözlem
meselesiydi;
27 Ziyafet düzenleyen ve başkalarının yararını gözeten
kişi için kolay olmasa da, birçoklarını memnun etmek
için bu büyük acıları memnuniyetle üstleneceğiz;
28 Her ayrıntının tam olarak ele alınmasını yazara
bırakmak ve kısaltma kurallarına uymaya çalışmak.
29 Çünkü yeni bir evin ustasının bütün binayla
ilgilenmesi gerektiği gibi; ama onu düzenlemeyi ve
boyamayı üstlenen kişi, onu süslemek için uygun şeyler
bulmalıdır: bizde de öyle olduğunu düşünüyorum.
30 Her noktaya değinmek, genel olarak her şeyin
üzerinden geçmek ve ayrıntılara meraklı olmak öykünün
ilk yazarına aittir:
31 Fakat kısalık kullanmak ve çok fazla emek
harcamaktan kaçınmak, kısaltma yapacak kişiye
bahşedilecektir.
32 Öyleyse hikayeye başlayacağız: Söylenenlere şu
kadarını eklemekle yetineceğiz: Uzun bir önsöz yazıp
hikayeyi kısa tutmak aptalca bir şeydir.
BÖLÜM 3
1 Şimdi, başkâhin Onias'ın dindarlığı ve kötülükten
nefret etmesi nedeniyle kutsal şehirde tam bir barış
içinde yaşanıp yasalara çok iyi uyulduğu zaman,
2 Öyle oldu ki krallar bile bu yeri onurlandırdılar ve en
iyi armağanlarıyla tapınağı yücelttiler;
3 Öyle ki Asyalı Seleukos, kurban hizmetine ait tüm
masrafları kendi gelirleriyle üstleniyordu.
4 Ama Benyamin oymağından tapınağın yöneticisi
olarak atanan Simon, kentteki karışıklık nedeniyle
başkâhinle anlaşmazlığa düştü.
5 Onias'ı yenemeyince onu o zamanlar Celosyria ve
Fenike'nin valisi olan Thraseas oğlu Apollonius'a teslim
etti.
6 Ve ona, Yeruşalim'deki hazinenin sonsuz miktarda
parayla dolu olduğunu, dolayısıyla kurbanların hesabıyla
ilgili olmayan zenginliklerinin sayısız olduğunu ve
hepsini kralın eline vermenin mümkün olduğunu söyledi.
el.
7 Şimdi Apollonius krala gelip kendisine söylenen
parayı gösterdiğinde, kral maliye sorumlusu
Heliodorus'u seçti ve söz konusu parayı kendisine
getirmesi emrini ona gönderdi.
8 Heliodorus hemen yola çıktı; Celosyria ve Fenike
şehirlerini ziyaret etmek amacıyla, ama aslında kralın
amacını gerçekleştirmek için.
9 Ve Yeruşalim'e gelip şehrin başkâhini tarafından
nezaketle karşılandığında, ona parayla ilgili hangi
istihbaratın verildiğini anlattı ve neden geldiğini açıkladı
ve bunların gerçekten böyle olup olmadığını sordu.
10 Bunun üzerine başkâhin ona, dul kadınlara ve öksüz
çocuklara yardım için şu kadar paranın biriktirildiğini
söyledi:
11 Ve bunun bir kısmı, kötü Simon'un yanlış bildirdiği
gibi değil, çok saygın bir adam olan Tobias'ın oğlu
Hirkanus'a aitti: toplam miktarı dört yüz talant gümüş ve
iki yüz altındı:
12 Ve bunu bu yerin kutsallığına ve tüm dünyada
onurlandırılan tapınağın görkemine ve dokunulmaz
kutsallığına adamış olan onlara bu tür yanlışların
yapılması tamamen imkansızdı.
13 Fakat Heliodorus, kralın kendisine verdiği emir
uyarınca şöyle dedi: Her ne şekilde olursa olsun bunun
kralın hazinesine getirilmesi gerekiyor.
14 Böylece belirlediği günde bu işi halletmek için içeri
girdi; bu nedenle bütün kentte en ufak bir acı yaşanmadı.
15 Fakat rahipler, rahip giysileri içinde sunağın önünde
secdeye vararak, sakladığı şeylerle ilgili bir yasa koyan
Kişi'yi, bunları saklamayı taahhüt edenler için güvenli
bir şekilde korunmaları için cennete çağırdılar.
16 O zaman başkâhinin yüzüne bakan kişi onun yüreğini
yaralardı; çünkü yüzü ve renginin değişmesi, zihninin
içindeki acıyı belli ediyordu.
17 Çünkü adam bedenine karşı o kadar korku ve
dehşetle kuşatılmıştı ki, şimdi yüreğinde ne kadar acı
hissettiği ona bakanlara açıkça görülüyordu.
18 Başkaları da genel dua için evlerinden akın akın
çıktılar; çünkü orası aşağılanacak bir yerdi.
19 Ve göğüslerinin altında çul kuşanmış kadınlar
sokaklarda çoğalıyordu ve tutulan bakirelerin bazıları
kapılara, bazıları duvarlara doğru koşuyor, bazıları da
pencerelerden dışarı bakıyordu.
20 Ve hepsi ellerini göğe doğru tutarak dua ettiler.
21 O zaman her türden kalabalığın düşüşünü ve
başrahibin bu kadar acı içinde olmasından duyulan
korkuyu görmek, insan için acınası olurdu.
22 Daha sonra, emanetle taahhüt edilen şeyleri, bunları
yapanlar için emniyette ve emin tutması için Her Şeye
Gücü Yeten Rab'be yakardılar.
23 Yine de Heliodorus emredilen kararı yerine getirdi.
24 Şimdi o, muhafızlarıyla birlikte hazinenin çevresinde
hazır bulunurken, ruhların Efendisi ve tüm gücün Prensi
büyük bir hayalet yarattı; öyle ki onunla birlikte içeri
girecek olan herkes Tanrı'nın gücü karşısında hayrete
düştü; bayıldılar ve çok korktular.
25 Çünkü onlara, üzerinde korkunç bir binici bulunan ve
çok güzel bir örtüyle süslenmiş bir at göründü ve o,
şiddetle koştu ve Heliodorus'a ön ayaklarıyla vurdu; öyle
görünüyordu ki, atın üzerinde oturan kişi tam bir koşum
takımına sahipti. altın.
26 Ayrıca önünde, her iki yanında duran, güçlü, güzel ve
güzel giyimli iki genç daha belirdi; ve onu sürekli
kırbaçladı ve ona birçok acı darbeler vurdu.
27 Ve Heliodorus ansızın yere düştü ve büyük bir
karanlıkla kuşatıldı; fakat yanında bulunanlar onu
kaldırıp sedyeye koydular.
28 Böylece, yakın zamanda büyük bir trenle ve tüm
muhafızlarıyla birlikte söz konusu hazineye gelen O'nu,
silahlarıyla yardım edemeyerek götürdüler: ve açıkça
Tanrı'nın gücünü kabul ettiler.
29 Çünkü o, Tanrı'nın eliyle yere atıldı ve yaşama
umudu olmadan suskun kaldı.
30 Ama mucizevi bir şekilde kendi yerini onurlandıran
Rab'be övgüler sundular: tapınak için; Biraz önce korku
ve sıkıntıyla dolu olan bu yer, Yüce Rabbin ortaya
çıkmasıyla sevinç ve sevinçle doldu.
31 Bunun üzerine Heliodorus'un arkadaşlarından bazıları,
hayaletten vazgeçmeye hazır olan Yüceler Yücesi'nin
ona canını bağışlaması için hemen Onias'a dua ettiler.
32Bunun üzerine başkâhin, kralın Yahudiler tarafından
Heliodorus'a bir ihanet yapıldığına dair yanlış bir algıya
kapılmasından şüphelenerek adamın sağlığı için bir
kurban sundu.
33 Şimdi başkâhin kefaret ederken, aynı giysili aynı
genç adamlar ortaya çıkıp Heliodorus'un yanında durup
şöyle dediler: Başkâhin Onias'a çok teşekkür et, öyle ki
Rab onun uğruna sana hayat verdi:
34 Ve gökten kırbaçlandığını göre, bütün insanlara
Tanrı'nın kudretli gücünü ilan et. Ve bu sözleri
söyledikten sonra bir daha ortaya çıkmadılar.
35 Böylece Heliodorus, Rab'be kurban sunup, hayatını
kurtaran kişiye büyük adaklarda bulunduktan ve Onias'ı
selamladıktan sonra ordusuyla birlikte kralın yanına
döndü.
36 Sonra gözleriyle gördüğü büyük Tanrı'nın eserlerini
bütün insanlara anlattı.
37 Ve yine Yeruşalim'e gönderilmeye uygun bir adam
olan Kral Heliodorus şöyle dedi:
38 Eğer bir düşmanın ya da hain varsa, onu oraya
gönder; eğer canını kurtarırsa onu kırbaçla karşılarsın;
çünkü orada şüphesiz; Allah'ın özel bir gücü vardır.
39 Çünkü gökte oturanın gözü oralardadır ve onu
savunur; ve ona zarar vermeye gelenleri dövüp yok eder.
40 Ve Heliodorus ve hazinenin bakımıyla ilgili işler bu
türden meselelere düştü.
4. BÖLÜM
1 Daha önce bahsettiğimiz bu Simon, paraya ve ülkesine
ihanet eden biri olarak, sanki Heliodorus'u korkutmuş
gibi Onias'a iftira attı ve bu kötülüklerin işçisi oldu.
2 Böylece şehrin iyiliğini hak eden, kendi milletine
hizmet eden ve yasalar konusunda bu kadar gayretli olan
onu hain olarak adlandırma cesaretini gösterdi.
3 Fakat nefretleri Simon'un hiziplerinden biri tarafından
cinayet işlenecek kadar ileri gidince,
4 Onias bu çekişmenin tehlikesini ve Celosyria ile
Fenike'nin valisi olan Apollonius'un öfkelenip Simon'un
kötülüğünü artırdığını görünce,
5 Yurttaşlarını suçlamak için değil, hem kamusal hem de
özel herkesin iyiliğini aramak için kralın huzuruna gitti:
6 Çünkü kral bu duruma bakmadıkça devletin sessiz
kalmasının imkansız olduğunu gördü ve Simon bu
çılgınlığından vazgeçti.
7 Fakat Seleukos'un ölümünden sonra Epiphanes adı
verilen Antiyokus krallığı ele geçirdiğinde, Onias'ın
kardeşi Jason başkâhin olmak için gizlice çalıştı.
8 Krala şefaat yoluyla üç yüz altmış talant gümüş ve
seksen talant başka bir gelir vaat ediyorum:
9 Bunun yanı sıra, eğer kendisine egzersiz yapması ve
gençleri putperest modası konusunda eğitmesi için bir
yer ayarlama izni varsa yüz elli kişiyi daha
görevlendireceğine ve bunları Kudüs hakkında
yazacağına söz verdi. Antakya'nın adı.
10 Kral izin verip yönetimi eline aldığında, kendi
ulusunu derhal Yunan tarzına getirdi.
11 Ve dostluk ve yardım amacıyla Roma'ya elçi olarak
giden Eupolemus'un babası Yahya aracılığıyla
Yahudilere özel olarak bahşedilen kraliyet ayrıcalıklarını
elinden aldı; ve yasaya uygun olan hükümetleri
devirerek yasaya aykırı yeni gelenekler getirdi:
12 Çünkü kulenin altında memnuniyetle bir egzersiz yeri
inşa etti ve önde gelen gençleri emri altına aldı ve onlara
şapka taktırdı.
13 Şimdi, başrahip olmayan o dinsiz zavallı Jason'ın
aşırı saygısızlığı yüzünden Yunan modası bu kadar
doruğa ulaşmış ve putperest davranışlarda artış olmuştu;
14 Rahiplerin artık sunakta hizmet etme cesareti
olmadığı, ancak tapınağı küçümsedikleri ve kurbanları
ihmal ettikleri, Discus oyunu onları çağırdıktan sonra
egzersiz yerindeki yasa dışı paya ortak olmak için acele
ettiler;
15 Atalarının onuruna kapılmıyorlar, ama en çok
Yunanlıların yüceliğini beğeniyorlar.
16 Bu nedenle başlarına büyük bir felaket geldi: çünkü
onları, geleneklerini bu kadar ciddiyetle takip ettikleri ve
her konuda kendilerine benzemeyi arzuladıkları
düşmanları ve intikamcıları olarak gördüler.
17 Çünkü Tanrı'nın kanunlarına karşı kötülük yapmak
hafif bir şey değildir; fakat gelecek zaman bunları
bildirecektir.
18 Her inanç yılında kullanılan oyun, kralın hazır
bulunduğu Tyrus'ta oynanınca,
19 Bu lütufsuz Jason, Herkül'ün kurbanına üç yüz
drahmi gümüş taşımak için Yeruşalim'den Antakya'dan
özel haberciler gönderdi; bu gümüşü taşıyanlar bile bu
kurbanın verilmesinin uygun olmadığını, çünkü bunun
uygun olmadığını düşündüler. diğer masraflar için
ayrılmıştır.
20 O halde bu para, gönderici açısından Herkül'ün
kurbanı olarak belirlendi; ama onu taşıyanlar yüzünden
kadırga yapımında kullanıldı.
21 Menestheus oğlu Apollonius, kral Ptolemeus
Philometor'un taç giyme töreni için Mısır'a
gönderildiğinde, Antiyokus onun işlerinden pek
etkilenmeyeceğini anlayarak kendi güvenliğini sağladı;
bunun üzerine Yafa'ya ve oradan da Yeruşalim'e geldi. :
22 Burada Jason ve şehir tarafından onurlu bir şekilde
karşılandı ve meşaleler yakılarak ve büyük bağırışlarla
içeri getirildi; ve daha sonra ordusuyla birlikte Fenike'ye
gitti.
23 Üç yıl sonra Jason, parayı krala götürmesi ve bazı
gerekli konuları ona hatırlatması için yukarıda adı geçen
Simon'un kardeşi Menelaus'u gönderdi.
24 Ama kralın huzuruna çıkarıldığında, gücünün
görkemli görünümü nedeniyle onu yücelttiğinde,
Jason'dan daha fazlasını üç yüz talant gümüş teklif
ederek rahipliği kendisine aldı.
25 Böylece o, kralın emriyle geldi; başkâhinliğe layık
hiçbir şey getirmedi; ancak zalim bir zorbanın öfkesine
ve vahşi bir canavarın öfkesine sahipti.
26 Bunun üzerine kendi kardeşini zayıflatan, başkası
tarafından zayıflatılan Yason, Ammonlular ülkesine
kaçmak zorunda kaldı.
27 Böylece Menelaus prensliği ele geçirdi; fakat krala
söz verdiği paraya gelince, kalenin hükümdarı
Sostratis'in talep etmesine rağmen, bunun için iyi bir
emir almadı:
28 Çünkü gümrüklerin toplanması ona düşüyordu. Bu
nedenle ikisi de kralın huzuruna çağrıldı.
29 Menelaus kâhinlikte onun yerine kardeşi
Lysimakhos'u bıraktı; ve Sostratus, Kıbrıslıların valisi
olan Crates'i bıraktı.
30 Bunlar olurken Tarsuslular ve Malloslular
ayaklandılar; çünkü bunlar kralın cariyesi Antiyokus'a
verilmişti.
31 Bunun üzerine kral, yetkili bir adam olan
Andronicus'u vekili olarak bırakarak meseleyi
yatıştırmak için aceleyle geldi.
32 Menelaus, uygun bir zaman bulduğunu düşünerek
tapınaktan bazı altın kapları çaldı ve bazılarını
Andronikos'a verdi, bazılarını da Tyrus'a ve çevredeki
şehirlere sattı.
33 Onias bunun kesin olduğunu öğrenince onu azarladı
ve Antakya yakınlarında bulunan Daphne'deki tapınağa
çekildi.
34 Bunun üzerine Menelaus, Andronikos'u parçalara
ayırıp Onias'ı eline vermesi için ona dua etti; Buna ikna
edilen ve hileyle Onias'a gelen, yeminlerle ona sağ elini
veren; ve kendisinden şüphelenilmesine rağmen onu
kutsal yerden çıkmaya ikna etti; adaleti hiçe sayarak onu
derhal susturdu.
35 Bu nedenle sadece Yahudiler değil, diğer birçok ulus
da büyük öfkeye kapıldı ve adamın haksız yere
öldürülmesinden dolayı çok üzüldü.
36 Ve kral Kilikya civarındaki yerlerden tekrar
geldiğinde, şehirdeki Yahudiler ve bu durumdan nefret
eden bazı Yunanlılar, Onias'ın sebepsiz yere
öldürülmesinden şikayetçi oldular.
37 Bu nedenle Antiyokus ölen adamın ayık ve
alçakgönüllü davranışından dolayı çok üzüldü, acıdı ve
ağladı.
38 Ve öfkeyle alevlenen Andronicus'u hemen mor
rengiyle aldı ve giysilerini yırtıp onu bütün şehir
boyunca gezdirerek, Onias'a karşı dinsizlik ettiği o yere
götürdü ve orada lanetli katili öldürdü. Böylece Rab, hak
ettiği cezayı ona verdi.
39 Lysimakhos'un Menelaus'un izniyle şehirde birçok
saygısızlık yaptığı ve bunun meyvelerinin her yere
yayıldığı bir sırada, kalabalık Lysimakhos'a karşı
toplandı; birçok altın kap çoktan götürülmüştü.
40 Bunun üzerine halk ayaklanıp öfkeyle doldu ve
Lysimakhos yaklaşık üç bin kişiyi silahlandırdı ve ilk
önce şiddet uygulamaya başladı; lider olan bir Auranus,
yıllar içinde çok geride kalmış ve daha az çılgın
olmayan bir adam.
41 Lysimakhos'un girişimini görenlerin bir kısmı taş, bir
kısmı sopa, bir kısmı da ellerindeki avuç dolusu tozları
yakalayıp Lysimakhos'un ve onların üzerine
saldıranların üzerine attılar.
42 Böylece çoğunu yaraladılar, bazılarını yere vurdular
ve hepsini kaçmaya zorladılar; fakat kilise
soyguncusunu hazinenin yanında öldürdüler.
43 Bu nedenle Menelaus'a bu konularda suçlamalar
yöneltildi.
44 Şimdi kral Tyrus'a geldiğinde senatodan gönderilen
üç adam davayı onun önünde savundu:
45 Fakat artık mahkum olan Menelaus, Dorymenes'in
oğlu Ptoleme'ye, kralı kendisine karşı sakinleştirmesi
karşılığında kendisine çok para vereceğine söz verdi.
46 Bunun üzerine Ptoleme'nin sanki hava almak için
kralı belli bir galeriye çekmesi onun farklı bir düşünceye
sahip olmasını sağladı:
47 Öyle ki, Menelaus'u suçlamalardan kurtardı, yine de
tüm felaketlerin sebebiydi; ve eğer davalarını İskitler
önünde anlatmış olsalardı, evet, İskitler'in önünde
masum olarak yargılanacak olan o zavallı adamları
ölüme mahkûm etti. .
48 Böylece şehrin, halkın ve kutsal kapların davasını
takip edenler çok geçmeden haksız cezaya maruz
kaldılar.
49 Bu nedenle Tyruslular bile bu kötü eylemden nefret
ederek onların onurlu bir şekilde gömülmesine neden
oldular.
50 Ve böylece iktidarda olanların açgözlülüğü yüzünden
Menelaus hala otoritede kaldı, kötülüğü arttı ve
vatandaşlara karşı büyük bir hain oldu.
BÖLÜM 5
1 Hemen hemen aynı sıralarda Antiyokus Mısır'a ikinci
yolculuğuna hazırlanıyordu:
2 Ve sonra öyle oldu ki, neredeyse kırk gün boyunca
şehrin her yerinde, bir grup asker gibi, altın kumaşlar
giymiş, mızraklarla silahlanmış atlıların havada koştuğu
görüldü.
3 Ve sıra halinde atlı birlikleri, kalkanları sallayarak,
çok sayıda mızrakla, kılıç çekerek, ok atarak, altın süs
eşyaları ve her çeşit koşum takımıyla karşılaşıp
birbirlerine karşı koşuyorlar.
4 Bu nedenle herkes bu hayaletin iyiye dönmesi için dua
etti.
5 Antiyokus'un öldüğüne dair yalan bir söylenti çıkınca,
Yason en az bin adam aldı ve aniden şehre saldırdı; ve
surların üzerindekiler geri çekilip şehir ele geçirildiğinde
Menelaus kaleye kaçtı:
6 Fakat Jason kendi vatandaşlarını acımasızca katletti;
kendi milletinin gününü yaşamanın kendisi için çok
mutsuz bir gün olacağını düşünmemişti; ama onların
fethettiği vatandaşlarının değil, düşmanlarının olduğunu
düşünüyordu.
7 Ancak tüm bunlara rağmen prensliği elde edemedi,
ama sonunda ihanetinin ödülünden dolayı utanç duydu
ve tekrar Ammonluların ülkesine kaçtı.
8 Bu nedenle sonunda mutsuz bir geri dönüş yaşadı;
Arapların kralı Aretas'ın önünde suçlandı, şehir şehir
kaçtı, herkes tarafından takip edildi, kanunları çiğneyen
biri olarak nefret edildi ve açık bir düşman olarak iğrenç
bir şekilde görüldü. ülkesi ve yurttaşları Mısır'a sürüldü.
9 Böylece birçok kişiyi ülkelerinden süren kişi,
Lakedemonluların yanına çekilerek ve akrabalarından
dolayı orada yardım bulmayı düşünerek yabancı bir
ülkede can verdi:
10 Ve pek çok gömülmemiş kişiyi dışarı atan adamın,
onun için yas tutacak kimsesi yoktu, ciddi cenaze
törenleri de yoktu, babalarıyla birlikte mezarları da
yoktu.
11 Bu yapılanlar kralın arabasına geldiğinde
Yahudiye'nin isyan ettiğini sandı; bunun üzerine öfkeyle
Mısır'dan çıkıp şehri silah zoruyla ele geçirdi.
12 Ve savaş adamlarına karşılaştıkları kişileri
esirgememelerini ve evlere çıkanları öldürmelerini
emretti.
13 Böylece genç ve yaşlılar öldürülüyor, erkekler,
kadınlar ve çocuklar öldürülüyor, bakireler ve bebekler
öldürülüyordu.
14 Ve tam üç gün içinde dört bin kişi yok edildi;
bunların kırk bini çatışmada öldürüldü; ve
öldürülenlerden daha az satılan yok.
15 Ancak bununla yetinmedi; dünyanın en kutsal
tapınağına gitmesi gerekiyordu; Kanunlara ve kendi
ülkesine ihanet eden Menelaus onun rehberi:
16 Ve kutsal kapları kirli ellerle alıp, diğer kralların bu
yeri büyütmek, yüceltmek ve onurlandırmak için
adadıkları şeyleri kirli ellerle sökerek dağıttı.
17 Ve Antiyokus'un aklı o kadar kibirliydi ki, şehirde
yaşayanların günahlarından dolayı Rab'bin bir süre
öfkelendiğini düşünmedi ve bu nedenle gözü o yerde
değildi.
18 Çünkü daha önce birçok günaha batmış olmasaydı,
bu adam gelir gelmez kırbaçlanmış ve kral Seleukos'un
hazineyi görmesi için gönderdiği Heliodorus gibi
küstahlığından geri bırakılmıştı.
19 Bununla birlikte Tanrı, insanları o yerin hatırı için
değil, uzaktaki yeri halkın hatırı için seçti.
20 Ve bu nedenle ulusun başına gelen sıkıntıya ortak
olan yer, daha sonra Rab'bin gönderdiği iyilikleri aktardı:
ve Her Şeye Gücü Yeten'in gazabıyla terk edildiği gibi,
büyük Rab de bir kez daha öyle yaptı. barıştırıldıktan
sonra tüm görkemiyle kuruldu.
21 Böylece Antiyokus tapınaktan bin sekiz yüz talant
çıkardıktan sonra, karayı gezilebilir ve denizi yürüyerek
geçilebilir hale getirmek için gururunu bir kenara
bırakarak aceleyle Antakya'ya doğru yola çıktı: onun
kibri böyleydi.
22 Ve milleti kızdırmak için valiler bıraktı: Yeruşalim'de
ülkesi Frigyalı olan ve onu oraya gönderenden daha
barbar olan Filipus'u;
23 Garizim'de Andronikos; ve ayrıca, yurttaşlara karşı
diğerlerinden daha da kötüsü olan Menelaus, yurttaşları
Yahudilere karşı kötü niyetliydi.
24 Aynı zamanda o iğrenç elebaşı Apollonius'u da yirmi
iki bin kişilik bir orduyla göndererek ona en iyi
çağlarında olanların hepsini öldürmesini, kadınları ve
gençleri satmasını emretti:
25 Yeruşalim'e gelip barışmış gibi davranan ve kutsal
Şabat gününe kadar direnen Yahudileri kutsal günü
kutlarken adamlarına silahlanmalarını emretti.
26 Ve böylece Şabat kutlamasına gidenlerin hepsini
katletti ve şehirde silahlarla koşarak büyük kalabalıkları
katletti.
27 Fakat Judas Maccabeus diğer dokuz kişiyle birlikte
ya da o civarda, çöle çekildi ve kirliliğe ortak olmaların
diye sürekli şifalı bitkilerle beslenen arkadaşlarıyla
birlikte hayvanlar gibi dağlarda yaşadı.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdfTATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfSWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Turkish - 2nd Maccabees.pdf

 • 2. BÖLÜM 1 1 Yeruşalim'de ve Yahudiye diyarında bulunan Yahudi kardeşler, Mısır'ın her yerindeki Yahudi kardeşlere sağlık ve barış diliyorlar: 2 Tanrı size lütufta bulunsun ve sadık hizmetkarları İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı hatırlayın; 3 Ve hepinize, iyi bir cesaret ve istekli bir zihinle, O'na hizmet etmeniz ve onun iradesini yerine getirmeniz için bir yürek verin; 4 Ve yüreklerinizi O'nun kanunu ve emirleriyle açın ve size esenlik gönderin. 5 Ve dualarınızı işitin, sizinle bir olun ve sıkıntı anında sizi asla yalnız bırakmayın. 6 Ve şimdi burada sizin için dua ediyoruz. 7 Yüz seksen dokuzuncu yılda, Demetrius'un hükümdar olduğu dönemde, biz Yahudiler, o yıllarda, Jason ve yanındakilerin kutsal topraklardan ve krallıktan başkaldırdıkları andan itibaren başımıza gelen belaların en şiddetlisi sırasında size yazdık; 8 Ve sundurmayı yaktık ve suçsuzun kanını döktük; o zaman Rab'be dua ettik ve dinlendik; Ayrıca kurbanlar ve ince un da sunduk, kandilleri yaktık ve ekmekleri dağıttık. 9 Ve şimdi çadır bayramını Casleu ayında kutlamaya bakın. 10 Yüz seksen sekizinci yılda Yeruşalim'de ve Yahudiye'de bulunan halk, konsey ve Yahuda, meshedilmiş kâhinlerin soyundan olan kral Ptolemeus'un efendisi Aristobulus'a selam ve sağlık gönderdiler. Mısır'daki Yahudiler: 11 Tanrı bizi büyük tehlikelerden kurtardığı için, bir krala karşı savaşmış gibi O'na çok teşekkür ediyoruz. 12 Çünkü kutsal kentte savaşanları kovdu. 13 Çünkü lider ve onunla birlikte yenilmez görünen ordu İran'a geldiğinde, Nanea'nın rahiplerinin hilesi yüzünden Nanea Tapınağı'nda öldürüldüler. 14 Antiyokus, sanki onunla evlenecekmiş gibi, beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte çeyiz olarak para almak için oraya geldi. 15 Nanea'nın rahipleri yola çıkıp küçük bir grupla birlikte tapınağın içine girildiğinde, Antiyokus içeri girer girmez tapınağı kapattılar: 16 Ve çatının özel kapısını açarak yıldırım gibi taşlar fırlattılar ve yüzbaşıyı yere düşürdüler, onları parçalara ayırdılar, başlarını vurup dışarıda olanlara attılar. 17 Tanrısızları teslim eden Tanrımız her şeyde övgüler olsun. 18 Bu nedenle, şimdi tapınağın arınmasını Casleu ayının yirmi beşinci gününde sürdürmeyi amaçladığımız halde, bunu çadırlar ve kutsal bayramlar gibi muhafaza edebilmeniz için size bunu tasdik etmenin gerekli olduğunu düşündük. Neemias kurban sunduğunda bize verilen ateşi, ardından tapınağı ve sunağı inşa etmişti. 19 Çünkü atalarımız İran'a götürüldüğünde, o zaman dindar olan rahipler sunak ateşini gizlice aldılar ve onu susuz bir çukurun içi boş bir yerine sakladılar, böylece orası bilinmiyordu. bütün erkekler. 20 Yıllar sonra, Tanrı memnun olunca, Pers kralı tarafından gönderilen Neemias, onu saklayan rahiplerin soyunu ateşe gönderdi; ama onlar bize ateş değil, koyu su bulduğunu söylediklerinde ; 21 Sonra onlara onu hazırlayıp getirmelerini emretti; ve kurbanlar konulduğunda Neemias rahiplere odunlara ve üzerine serilen eşyalara su serpmelerini emretti. 22 Bu yapıldıktan ve daha önce bulutta saklanan güneşin parladığı zaman geldiğinde, büyük bir ateş yakıldı ve herkes hayrete düştü. 23 Ve kurban tüketilirken kâhinler dua ettiler, diyorum ki, hem kâhinler hem de geri kalan herkes; başta Jonathan vardı ve geri kalanlar da Neemias'ın yaptığı gibi buna yanıt verdiler. 24 Ve dua şu şekildeydi; Ey Rab, Rab Tanrı, her şeyin Yaratıcısı, korkulu ve güçlü, adil, merhametli ve tek ve merhametli Kral, 25 Her şeyin tek vereni, tek adil, her şeye gücü yeten ve sonsuz olan, İsrail'i her türlü sıkıntıdan kurtaran, ataları seçip onları kutsayan sensin: 26 Bütün halkın İsrail için kurbanı kabul et, kendi payını koru ve onu kutsal kıl. 27 Aramızdan dağılanları bir araya toplayın, putperestler arasında hizmet edenleri kurtarın, küçümsenen ve tiksinti duyulanlara bakın ve putperestlere sizin Tanrımız olduğunuzu bildirin. 28 Bize baskı yapanları cezalandırın ve gururla bize haksızlık edin. 29 Musa'nın söylediği gibi halkını yeniden kutsal yerine dik. 30 Ve kâhinler şükran mezmurlarını söylediler. 31 Kurban tükenince Neemias kalan suyun büyük taşların üzerine dökülmesini emretti. 32Bunu yapınca bir alev tutuştu; ama sunaktan yayılan ışık onu söndürdü. 33 Bu olay öğrenildiğinde, Pers kralına, götürülen kâhinlerin ateşi sakladığı yerde suyun ortaya çıktığı ve Neemias'ın kurbanları bununla arındırdığı söylendi. 34 Bunun üzerine kral, konuyu denedikten sonra burayı kutsal kıldı. 35 Ve kral birçok hediye aldı ve bunları memnun edeceği kişilere verdi. 36 Ve Neemias bu şeye Naftar adını verdi, bu da bir bakıma arınma anlamına gelir; fakat birçok insan ona Nefi der. BÖLÜM 2 1 Kayıtlarda, peygamber Jeremy'nin, götürülenlere, belirtildiği gibi, ateşten almalarını emrettiği de bulunur: 2 Ve peygamber onlara yasayı verdikten sonra, Rab'bin emirlerini unutmamalarını ve altın ve gümüşten yapılmış süsleri gördüklerinde akıllarında hata yapmamalarını nasıl emretti? 3 Ve buna benzer başka konuşmalarla, yasanın yüreklerinden ayrılmaması konusunda onları teşvik etti. 4 Aynı yazıda ayrıca, Tanrı tarafından uyarılan peygamberin, dağa çıkıp Musa'nın tırmandığı ve Tanrı'nın mirasını gördüğü sırada çadıra ve sandığa kendisiyle birlikte gitmesini emrettiği de yer alıyordu.
 • 3. 5 Ve Jeremy oraya geldiğinde içi boş bir mağara buldu; çadırı, sandığı ve buhur sunağını oraya koydu ve böylece kapıyı durdurdu. 6 Onu takip edenlerden bazıları yolu işaretlemeye geldiler ama bulamadılar. 7 Jeremy bunu fark ettiğinde onları suçladı ve şöyle dedi: Orası, Tanrı'nın halkını tekrar bir araya toplayıp onları merhamete kabul ettiği zamana kadar bilinmeyecek. 8 O zaman Rab onlara bunları gösterecek ve Rab'bin yüceliği ve Musa'nın yönetimi altında gösterildiği ve Süleyman'ın bu yerin onurlu bir şekilde kutsanmasını arzuladığı gibi bulut da görünecek. 9 Ayrıca bilge olduğu için adak kurbanını ve tapınağın onarımını sunduğu da açıklandı. 10 Ve Musa Rab'be dua ettiğinde gökten ateş indi ve kurbanları tüketti; Süleyman da aynı şekilde dua etti ve gökten ateş indi ve yakılan sunuları tüketti. 11 Ve Musa dedi: Günah sunusu yenmeyeceği için tüketildi. 12 Böylece Süleyman bu sekiz günü tuttu. 13 Aynı şeyler Neemias'ın yazılarında ve yorumlarında da aktarılıyor; ve bir kütüphane kurduğunda kralların, peygamberlerin, Davut'un yaptıklarını ve kralların kutsal armağanlarla ilgili mektuplarını nasıl bir araya getirdiğini anlattı. 14 Aynı şekilde Yahuda da yaptığımız savaştan dolayı kaybettiğimiz eşyaların hepsini bir araya topladı ve bizimle kaldılar. 15 Bu nedenle ihtiyacınız varsa, onları size getirmeleri için bazılarını gönderin. 16 O sırada arınmayı kutlamak üzereyken size yazdık ve aynı günleri tutarsanız iyi edersiniz. 17 Ayrıca tüm halkını kurtaran ve hepsine bir miras, krallık, rahiplik ve kutsal yer veren Tanrı'nın, 18 Kutsal Yasa'da vaat ettiği gibi, yakında bize merhamet edecek ve bizi göklerin altındaki her ülkeden kutsal yere toplayacak; çünkü O bizi büyük sıkıntılardan kurtardı ve yeri arındırdı. 19 Şimdi Yahuda Makabeus ve kardeşlerine, büyük tapınağın arıtılmasına ve sunağın adanmasına gelince, 20 Antiyokus Epiphanes'e ve oğlu Eupator'a karşı yapılan savaşlar, 21 Ve Yahudilik uğruna onurları için mertçe davrananlara gökten açık işaretler geldi: öyle ki, onlar sadece birkaç kişiydiler, bütün ülkeyi ele geçirdiler ve barbar kalabalıkları kovaladılar; 22 Ve tüm dünyaca ünlü tapınağı yeniden ele geçirdi, şehri özgürleştirdi ve yürürlükteki yasaları onayladı; Rab onlara tüm lütfuyla lütufta bulundu: 23 Cyrene'li Jason tarafından beş kitapta açıklanan tüm bu şeyleri tek ciltte özetlemeye çalışacağız. 24 Sonsuz sayıda olması ve hikâye anlatımlarına bakma isteğinin zorluğu göz önüne alındığında, konunun çeşitliliği açısından, 25 Okuyanlar keyif alsın, hafızaya kazımak isteyenler rahat etsin ve bu kitabı eline alan herkes faydalansın diye dikkatli davrandık. 26 Bu nedenle, bu acı verici kısaltma işini üzerimize alan bizler için bu kolay değildi; ter ve gözlem meselesiydi; 27 Ziyafet düzenleyen ve başkalarının yararını gözeten kişi için kolay olmasa da, birçoklarını memnun etmek için bu büyük acıları memnuniyetle üstleneceğiz; 28 Her ayrıntının tam olarak ele alınmasını yazara bırakmak ve kısaltma kurallarına uymaya çalışmak. 29 Çünkü yeni bir evin ustasının bütün binayla ilgilenmesi gerektiği gibi; ama onu düzenlemeyi ve boyamayı üstlenen kişi, onu süslemek için uygun şeyler bulmalıdır: bizde de öyle olduğunu düşünüyorum. 30 Her noktaya değinmek, genel olarak her şeyin üzerinden geçmek ve ayrıntılara meraklı olmak öykünün ilk yazarına aittir: 31 Fakat kısalık kullanmak ve çok fazla emek harcamaktan kaçınmak, kısaltma yapacak kişiye bahşedilecektir. 32 Öyleyse hikayeye başlayacağız: Söylenenlere şu kadarını eklemekle yetineceğiz: Uzun bir önsöz yazıp hikayeyi kısa tutmak aptalca bir şeydir. BÖLÜM 3 1 Şimdi, başkâhin Onias'ın dindarlığı ve kötülükten nefret etmesi nedeniyle kutsal şehirde tam bir barış içinde yaşanıp yasalara çok iyi uyulduğu zaman, 2 Öyle oldu ki krallar bile bu yeri onurlandırdılar ve en iyi armağanlarıyla tapınağı yücelttiler; 3 Öyle ki Asyalı Seleukos, kurban hizmetine ait tüm masrafları kendi gelirleriyle üstleniyordu. 4 Ama Benyamin oymağından tapınağın yöneticisi olarak atanan Simon, kentteki karışıklık nedeniyle başkâhinle anlaşmazlığa düştü. 5 Onias'ı yenemeyince onu o zamanlar Celosyria ve Fenike'nin valisi olan Thraseas oğlu Apollonius'a teslim etti. 6 Ve ona, Yeruşalim'deki hazinenin sonsuz miktarda parayla dolu olduğunu, dolayısıyla kurbanların hesabıyla ilgili olmayan zenginliklerinin sayısız olduğunu ve hepsini kralın eline vermenin mümkün olduğunu söyledi. el. 7 Şimdi Apollonius krala gelip kendisine söylenen parayı gösterdiğinde, kral maliye sorumlusu Heliodorus'u seçti ve söz konusu parayı kendisine getirmesi emrini ona gönderdi. 8 Heliodorus hemen yola çıktı; Celosyria ve Fenike şehirlerini ziyaret etmek amacıyla, ama aslında kralın amacını gerçekleştirmek için. 9 Ve Yeruşalim'e gelip şehrin başkâhini tarafından nezaketle karşılandığında, ona parayla ilgili hangi istihbaratın verildiğini anlattı ve neden geldiğini açıkladı ve bunların gerçekten böyle olup olmadığını sordu. 10 Bunun üzerine başkâhin ona, dul kadınlara ve öksüz çocuklara yardım için şu kadar paranın biriktirildiğini söyledi: 11 Ve bunun bir kısmı, kötü Simon'un yanlış bildirdiği gibi değil, çok saygın bir adam olan Tobias'ın oğlu Hirkanus'a aitti: toplam miktarı dört yüz talant gümüş ve iki yüz altındı: 12 Ve bunu bu yerin kutsallığına ve tüm dünyada onurlandırılan tapınağın görkemine ve dokunulmaz
 • 4. kutsallığına adamış olan onlara bu tür yanlışların yapılması tamamen imkansızdı. 13 Fakat Heliodorus, kralın kendisine verdiği emir uyarınca şöyle dedi: Her ne şekilde olursa olsun bunun kralın hazinesine getirilmesi gerekiyor. 14 Böylece belirlediği günde bu işi halletmek için içeri girdi; bu nedenle bütün kentte en ufak bir acı yaşanmadı. 15 Fakat rahipler, rahip giysileri içinde sunağın önünde secdeye vararak, sakladığı şeylerle ilgili bir yasa koyan Kişi'yi, bunları saklamayı taahhüt edenler için güvenli bir şekilde korunmaları için cennete çağırdılar. 16 O zaman başkâhinin yüzüne bakan kişi onun yüreğini yaralardı; çünkü yüzü ve renginin değişmesi, zihninin içindeki acıyı belli ediyordu. 17 Çünkü adam bedenine karşı o kadar korku ve dehşetle kuşatılmıştı ki, şimdi yüreğinde ne kadar acı hissettiği ona bakanlara açıkça görülüyordu. 18 Başkaları da genel dua için evlerinden akın akın çıktılar; çünkü orası aşağılanacak bir yerdi. 19 Ve göğüslerinin altında çul kuşanmış kadınlar sokaklarda çoğalıyordu ve tutulan bakirelerin bazıları kapılara, bazıları duvarlara doğru koşuyor, bazıları da pencerelerden dışarı bakıyordu. 20 Ve hepsi ellerini göğe doğru tutarak dua ettiler. 21 O zaman her türden kalabalığın düşüşünü ve başrahibin bu kadar acı içinde olmasından duyulan korkuyu görmek, insan için acınası olurdu. 22 Daha sonra, emanetle taahhüt edilen şeyleri, bunları yapanlar için emniyette ve emin tutması için Her Şeye Gücü Yeten Rab'be yakardılar. 23 Yine de Heliodorus emredilen kararı yerine getirdi. 24 Şimdi o, muhafızlarıyla birlikte hazinenin çevresinde hazır bulunurken, ruhların Efendisi ve tüm gücün Prensi büyük bir hayalet yarattı; öyle ki onunla birlikte içeri girecek olan herkes Tanrı'nın gücü karşısında hayrete düştü; bayıldılar ve çok korktular. 25 Çünkü onlara, üzerinde korkunç bir binici bulunan ve çok güzel bir örtüyle süslenmiş bir at göründü ve o, şiddetle koştu ve Heliodorus'a ön ayaklarıyla vurdu; öyle görünüyordu ki, atın üzerinde oturan kişi tam bir koşum takımına sahipti. altın. 26 Ayrıca önünde, her iki yanında duran, güçlü, güzel ve güzel giyimli iki genç daha belirdi; ve onu sürekli kırbaçladı ve ona birçok acı darbeler vurdu. 27 Ve Heliodorus ansızın yere düştü ve büyük bir karanlıkla kuşatıldı; fakat yanında bulunanlar onu kaldırıp sedyeye koydular. 28 Böylece, yakın zamanda büyük bir trenle ve tüm muhafızlarıyla birlikte söz konusu hazineye gelen O'nu, silahlarıyla yardım edemeyerek götürdüler: ve açıkça Tanrı'nın gücünü kabul ettiler. 29 Çünkü o, Tanrı'nın eliyle yere atıldı ve yaşama umudu olmadan suskun kaldı. 30 Ama mucizevi bir şekilde kendi yerini onurlandıran Rab'be övgüler sundular: tapınak için; Biraz önce korku ve sıkıntıyla dolu olan bu yer, Yüce Rabbin ortaya çıkmasıyla sevinç ve sevinçle doldu. 31 Bunun üzerine Heliodorus'un arkadaşlarından bazıları, hayaletten vazgeçmeye hazır olan Yüceler Yücesi'nin ona canını bağışlaması için hemen Onias'a dua ettiler. 32Bunun üzerine başkâhin, kralın Yahudiler tarafından Heliodorus'a bir ihanet yapıldığına dair yanlış bir algıya kapılmasından şüphelenerek adamın sağlığı için bir kurban sundu. 33 Şimdi başkâhin kefaret ederken, aynı giysili aynı genç adamlar ortaya çıkıp Heliodorus'un yanında durup şöyle dediler: Başkâhin Onias'a çok teşekkür et, öyle ki Rab onun uğruna sana hayat verdi: 34 Ve gökten kırbaçlandığını göre, bütün insanlara Tanrı'nın kudretli gücünü ilan et. Ve bu sözleri söyledikten sonra bir daha ortaya çıkmadılar. 35 Böylece Heliodorus, Rab'be kurban sunup, hayatını kurtaran kişiye büyük adaklarda bulunduktan ve Onias'ı selamladıktan sonra ordusuyla birlikte kralın yanına döndü. 36 Sonra gözleriyle gördüğü büyük Tanrı'nın eserlerini bütün insanlara anlattı. 37 Ve yine Yeruşalim'e gönderilmeye uygun bir adam olan Kral Heliodorus şöyle dedi: 38 Eğer bir düşmanın ya da hain varsa, onu oraya gönder; eğer canını kurtarırsa onu kırbaçla karşılarsın; çünkü orada şüphesiz; Allah'ın özel bir gücü vardır. 39 Çünkü gökte oturanın gözü oralardadır ve onu savunur; ve ona zarar vermeye gelenleri dövüp yok eder. 40 Ve Heliodorus ve hazinenin bakımıyla ilgili işler bu türden meselelere düştü. 4. BÖLÜM 1 Daha önce bahsettiğimiz bu Simon, paraya ve ülkesine ihanet eden biri olarak, sanki Heliodorus'u korkutmuş gibi Onias'a iftira attı ve bu kötülüklerin işçisi oldu. 2 Böylece şehrin iyiliğini hak eden, kendi milletine hizmet eden ve yasalar konusunda bu kadar gayretli olan onu hain olarak adlandırma cesaretini gösterdi. 3 Fakat nefretleri Simon'un hiziplerinden biri tarafından cinayet işlenecek kadar ileri gidince, 4 Onias bu çekişmenin tehlikesini ve Celosyria ile Fenike'nin valisi olan Apollonius'un öfkelenip Simon'un kötülüğünü artırdığını görünce, 5 Yurttaşlarını suçlamak için değil, hem kamusal hem de özel herkesin iyiliğini aramak için kralın huzuruna gitti: 6 Çünkü kral bu duruma bakmadıkça devletin sessiz kalmasının imkansız olduğunu gördü ve Simon bu çılgınlığından vazgeçti. 7 Fakat Seleukos'un ölümünden sonra Epiphanes adı verilen Antiyokus krallığı ele geçirdiğinde, Onias'ın kardeşi Jason başkâhin olmak için gizlice çalıştı. 8 Krala şefaat yoluyla üç yüz altmış talant gümüş ve seksen talant başka bir gelir vaat ediyorum: 9 Bunun yanı sıra, eğer kendisine egzersiz yapması ve gençleri putperest modası konusunda eğitmesi için bir yer ayarlama izni varsa yüz elli kişiyi daha görevlendireceğine ve bunları Kudüs hakkında yazacağına söz verdi. Antakya'nın adı. 10 Kral izin verip yönetimi eline aldığında, kendi ulusunu derhal Yunan tarzına getirdi. 11 Ve dostluk ve yardım amacıyla Roma'ya elçi olarak giden Eupolemus'un babası Yahya aracılığıyla Yahudilere özel olarak bahşedilen kraliyet ayrıcalıklarını
 • 5. elinden aldı; ve yasaya uygun olan hükümetleri devirerek yasaya aykırı yeni gelenekler getirdi: 12 Çünkü kulenin altında memnuniyetle bir egzersiz yeri inşa etti ve önde gelen gençleri emri altına aldı ve onlara şapka taktırdı. 13 Şimdi, başrahip olmayan o dinsiz zavallı Jason'ın aşırı saygısızlığı yüzünden Yunan modası bu kadar doruğa ulaşmış ve putperest davranışlarda artış olmuştu; 14 Rahiplerin artık sunakta hizmet etme cesareti olmadığı, ancak tapınağı küçümsedikleri ve kurbanları ihmal ettikleri, Discus oyunu onları çağırdıktan sonra egzersiz yerindeki yasa dışı paya ortak olmak için acele ettiler; 15 Atalarının onuruna kapılmıyorlar, ama en çok Yunanlıların yüceliğini beğeniyorlar. 16 Bu nedenle başlarına büyük bir felaket geldi: çünkü onları, geleneklerini bu kadar ciddiyetle takip ettikleri ve her konuda kendilerine benzemeyi arzuladıkları düşmanları ve intikamcıları olarak gördüler. 17 Çünkü Tanrı'nın kanunlarına karşı kötülük yapmak hafif bir şey değildir; fakat gelecek zaman bunları bildirecektir. 18 Her inanç yılında kullanılan oyun, kralın hazır bulunduğu Tyrus'ta oynanınca, 19 Bu lütufsuz Jason, Herkül'ün kurbanına üç yüz drahmi gümüş taşımak için Yeruşalim'den Antakya'dan özel haberciler gönderdi; bu gümüşü taşıyanlar bile bu kurbanın verilmesinin uygun olmadığını, çünkü bunun uygun olmadığını düşündüler. diğer masraflar için ayrılmıştır. 20 O halde bu para, gönderici açısından Herkül'ün kurbanı olarak belirlendi; ama onu taşıyanlar yüzünden kadırga yapımında kullanıldı. 21 Menestheus oğlu Apollonius, kral Ptolemeus Philometor'un taç giyme töreni için Mısır'a gönderildiğinde, Antiyokus onun işlerinden pek etkilenmeyeceğini anlayarak kendi güvenliğini sağladı; bunun üzerine Yafa'ya ve oradan da Yeruşalim'e geldi. : 22 Burada Jason ve şehir tarafından onurlu bir şekilde karşılandı ve meşaleler yakılarak ve büyük bağırışlarla içeri getirildi; ve daha sonra ordusuyla birlikte Fenike'ye gitti. 23 Üç yıl sonra Jason, parayı krala götürmesi ve bazı gerekli konuları ona hatırlatması için yukarıda adı geçen Simon'un kardeşi Menelaus'u gönderdi. 24 Ama kralın huzuruna çıkarıldığında, gücünün görkemli görünümü nedeniyle onu yücelttiğinde, Jason'dan daha fazlasını üç yüz talant gümüş teklif ederek rahipliği kendisine aldı. 25 Böylece o, kralın emriyle geldi; başkâhinliğe layık hiçbir şey getirmedi; ancak zalim bir zorbanın öfkesine ve vahşi bir canavarın öfkesine sahipti. 26 Bunun üzerine kendi kardeşini zayıflatan, başkası tarafından zayıflatılan Yason, Ammonlular ülkesine kaçmak zorunda kaldı. 27 Böylece Menelaus prensliği ele geçirdi; fakat krala söz verdiği paraya gelince, kalenin hükümdarı Sostratis'in talep etmesine rağmen, bunun için iyi bir emir almadı: 28 Çünkü gümrüklerin toplanması ona düşüyordu. Bu nedenle ikisi de kralın huzuruna çağrıldı. 29 Menelaus kâhinlikte onun yerine kardeşi Lysimakhos'u bıraktı; ve Sostratus, Kıbrıslıların valisi olan Crates'i bıraktı. 30 Bunlar olurken Tarsuslular ve Malloslular ayaklandılar; çünkü bunlar kralın cariyesi Antiyokus'a verilmişti. 31 Bunun üzerine kral, yetkili bir adam olan Andronicus'u vekili olarak bırakarak meseleyi yatıştırmak için aceleyle geldi. 32 Menelaus, uygun bir zaman bulduğunu düşünerek tapınaktan bazı altın kapları çaldı ve bazılarını Andronikos'a verdi, bazılarını da Tyrus'a ve çevredeki şehirlere sattı. 33 Onias bunun kesin olduğunu öğrenince onu azarladı ve Antakya yakınlarında bulunan Daphne'deki tapınağa çekildi. 34 Bunun üzerine Menelaus, Andronikos'u parçalara ayırıp Onias'ı eline vermesi için ona dua etti; Buna ikna edilen ve hileyle Onias'a gelen, yeminlerle ona sağ elini veren; ve kendisinden şüphelenilmesine rağmen onu kutsal yerden çıkmaya ikna etti; adaleti hiçe sayarak onu derhal susturdu. 35 Bu nedenle sadece Yahudiler değil, diğer birçok ulus da büyük öfkeye kapıldı ve adamın haksız yere öldürülmesinden dolayı çok üzüldü. 36 Ve kral Kilikya civarındaki yerlerden tekrar geldiğinde, şehirdeki Yahudiler ve bu durumdan nefret eden bazı Yunanlılar, Onias'ın sebepsiz yere öldürülmesinden şikayetçi oldular. 37 Bu nedenle Antiyokus ölen adamın ayık ve alçakgönüllü davranışından dolayı çok üzüldü, acıdı ve ağladı. 38 Ve öfkeyle alevlenen Andronicus'u hemen mor rengiyle aldı ve giysilerini yırtıp onu bütün şehir boyunca gezdirerek, Onias'a karşı dinsizlik ettiği o yere götürdü ve orada lanetli katili öldürdü. Böylece Rab, hak ettiği cezayı ona verdi. 39 Lysimakhos'un Menelaus'un izniyle şehirde birçok saygısızlık yaptığı ve bunun meyvelerinin her yere yayıldığı bir sırada, kalabalık Lysimakhos'a karşı toplandı; birçok altın kap çoktan götürülmüştü. 40 Bunun üzerine halk ayaklanıp öfkeyle doldu ve Lysimakhos yaklaşık üç bin kişiyi silahlandırdı ve ilk önce şiddet uygulamaya başladı; lider olan bir Auranus, yıllar içinde çok geride kalmış ve daha az çılgın olmayan bir adam. 41 Lysimakhos'un girişimini görenlerin bir kısmı taş, bir kısmı sopa, bir kısmı da ellerindeki avuç dolusu tozları yakalayıp Lysimakhos'un ve onların üzerine saldıranların üzerine attılar. 42 Böylece çoğunu yaraladılar, bazılarını yere vurdular ve hepsini kaçmaya zorladılar; fakat kilise soyguncusunu hazinenin yanında öldürdüler. 43 Bu nedenle Menelaus'a bu konularda suçlamalar yöneltildi. 44 Şimdi kral Tyrus'a geldiğinde senatodan gönderilen üç adam davayı onun önünde savundu:
 • 6. 45 Fakat artık mahkum olan Menelaus, Dorymenes'in oğlu Ptoleme'ye, kralı kendisine karşı sakinleştirmesi karşılığında kendisine çok para vereceğine söz verdi. 46 Bunun üzerine Ptoleme'nin sanki hava almak için kralı belli bir galeriye çekmesi onun farklı bir düşünceye sahip olmasını sağladı: 47 Öyle ki, Menelaus'u suçlamalardan kurtardı, yine de tüm felaketlerin sebebiydi; ve eğer davalarını İskitler önünde anlatmış olsalardı, evet, İskitler'in önünde masum olarak yargılanacak olan o zavallı adamları ölüme mahkûm etti. . 48 Böylece şehrin, halkın ve kutsal kapların davasını takip edenler çok geçmeden haksız cezaya maruz kaldılar. 49 Bu nedenle Tyruslular bile bu kötü eylemden nefret ederek onların onurlu bir şekilde gömülmesine neden oldular. 50 Ve böylece iktidarda olanların açgözlülüğü yüzünden Menelaus hala otoritede kaldı, kötülüğü arttı ve vatandaşlara karşı büyük bir hain oldu. BÖLÜM 5 1 Hemen hemen aynı sıralarda Antiyokus Mısır'a ikinci yolculuğuna hazırlanıyordu: 2 Ve sonra öyle oldu ki, neredeyse kırk gün boyunca şehrin her yerinde, bir grup asker gibi, altın kumaşlar giymiş, mızraklarla silahlanmış atlıların havada koştuğu görüldü. 3 Ve sıra halinde atlı birlikleri, kalkanları sallayarak, çok sayıda mızrakla, kılıç çekerek, ok atarak, altın süs eşyaları ve her çeşit koşum takımıyla karşılaşıp birbirlerine karşı koşuyorlar. 4 Bu nedenle herkes bu hayaletin iyiye dönmesi için dua etti. 5 Antiyokus'un öldüğüne dair yalan bir söylenti çıkınca, Yason en az bin adam aldı ve aniden şehre saldırdı; ve surların üzerindekiler geri çekilip şehir ele geçirildiğinde Menelaus kaleye kaçtı: 6 Fakat Jason kendi vatandaşlarını acımasızca katletti; kendi milletinin gününü yaşamanın kendisi için çok mutsuz bir gün olacağını düşünmemişti; ama onların fethettiği vatandaşlarının değil, düşmanlarının olduğunu düşünüyordu. 7 Ancak tüm bunlara rağmen prensliği elde edemedi, ama sonunda ihanetinin ödülünden dolayı utanç duydu ve tekrar Ammonluların ülkesine kaçtı. 8 Bu nedenle sonunda mutsuz bir geri dönüş yaşadı; Arapların kralı Aretas'ın önünde suçlandı, şehir şehir kaçtı, herkes tarafından takip edildi, kanunları çiğneyen biri olarak nefret edildi ve açık bir düşman olarak iğrenç bir şekilde görüldü. ülkesi ve yurttaşları Mısır'a sürüldü. 9 Böylece birçok kişiyi ülkelerinden süren kişi, Lakedemonluların yanına çekilerek ve akrabalarından dolayı orada yardım bulmayı düşünerek yabancı bir ülkede can verdi: 10 Ve pek çok gömülmemiş kişiyi dışarı atan adamın, onun için yas tutacak kimsesi yoktu, ciddi cenaze törenleri de yoktu, babalarıyla birlikte mezarları da yoktu. 11 Bu yapılanlar kralın arabasına geldiğinde Yahudiye'nin isyan ettiğini sandı; bunun üzerine öfkeyle Mısır'dan çıkıp şehri silah zoruyla ele geçirdi. 12 Ve savaş adamlarına karşılaştıkları kişileri esirgememelerini ve evlere çıkanları öldürmelerini emretti. 13 Böylece genç ve yaşlılar öldürülüyor, erkekler, kadınlar ve çocuklar öldürülüyor, bakireler ve bebekler öldürülüyordu. 14 Ve tam üç gün içinde dört bin kişi yok edildi; bunların kırk bini çatışmada öldürüldü; ve öldürülenlerden daha az satılan yok. 15 Ancak bununla yetinmedi; dünyanın en kutsal tapınağına gitmesi gerekiyordu; Kanunlara ve kendi ülkesine ihanet eden Menelaus onun rehberi: 16 Ve kutsal kapları kirli ellerle alıp, diğer kralların bu yeri büyütmek, yüceltmek ve onurlandırmak için adadıkları şeyleri kirli ellerle sökerek dağıttı. 17 Ve Antiyokus'un aklı o kadar kibirliydi ki, şehirde yaşayanların günahlarından dolayı Rab'bin bir süre öfkelendiğini düşünmedi ve bu nedenle gözü o yerde değildi. 18 Çünkü daha önce birçok günaha batmış olmasaydı, bu adam gelir gelmez kırbaçlanmış ve kral Seleukos'un hazineyi görmesi için gönderdiği Heliodorus gibi küstahlığından geri bırakılmıştı. 19 Bununla birlikte Tanrı, insanları o yerin hatırı için değil, uzaktaki yeri halkın hatırı için seçti. 20 Ve bu nedenle ulusun başına gelen sıkıntıya ortak olan yer, daha sonra Rab'bin gönderdiği iyilikleri aktardı: ve Her Şeye Gücü Yeten'in gazabıyla terk edildiği gibi, büyük Rab de bir kez daha öyle yaptı. barıştırıldıktan sonra tüm görkemiyle kuruldu. 21 Böylece Antiyokus tapınaktan bin sekiz yüz talant çıkardıktan sonra, karayı gezilebilir ve denizi yürüyerek geçilebilir hale getirmek için gururunu bir kenara bırakarak aceleyle Antakya'ya doğru yola çıktı: onun kibri böyleydi. 22 Ve milleti kızdırmak için valiler bıraktı: Yeruşalim'de ülkesi Frigyalı olan ve onu oraya gönderenden daha barbar olan Filipus'u; 23 Garizim'de Andronikos; ve ayrıca, yurttaşlara karşı diğerlerinden daha da kötüsü olan Menelaus, yurttaşları Yahudilere karşı kötü niyetliydi. 24 Aynı zamanda o iğrenç elebaşı Apollonius'u da yirmi iki bin kişilik bir orduyla göndererek ona en iyi çağlarında olanların hepsini öldürmesini, kadınları ve gençleri satmasını emretti: 25 Yeruşalim'e gelip barışmış gibi davranan ve kutsal Şabat gününe kadar direnen Yahudileri kutsal günü kutlarken adamlarına silahlanmalarını emretti. 26 Ve böylece Şabat kutlamasına gidenlerin hepsini katletti ve şehirde silahlarla koşarak büyük kalabalıkları katletti. 27 Fakat Judas Maccabeus diğer dokuz kişiyle birlikte ya da o civarda, çöle çekildi ve kirliliğe ortak olmaların diye sürekli şifalı bitkilerle beslenen arkadaşlarıyla birlikte hayvanlar gibi dağlarda yaşadı.
 • 7. BÖLÜM 6 1 Bundan kısa bir süre sonra kral, Yahudileri atalarının kanunlarından ayrılmaya ve Tanrı'nın kanunlarına göre yaşamamaya zorlamak için Atinalı yaşlı bir adamı gönderdi: 2 Ve Yeruşalim'deki tapınağı da kirletmek ve ona Jüpiter Olympius'un tapınağı adını vermek; ve yabancıların Savunucusu Jüpiter'in Garizim'de yaşamasını arzuladıkları gibi. 3 Bu fesadın gelişi halk için acı ve acı vericiydi: 4 Çünkü tapınak, fahişelerle eğlenen ve kutsal yerlerin çevresinde kadınlarla ilişki kuran ve ayrıca yasal olmayan şeyler getiren Yahudi olmayanlar tarafından isyan ve eğlenceyle doluydu. 5 Sunak aynı zamanda yasanın yasakladığı bayağı şeylerle doluydu. 6 Bir adamın Şabat günlerini ya da eski oruçları tutması ya da Yahudi olduğunu iddia etmesi de yasal değildi. 7 Ve her ay kralın doğduğu gün, kurbanlardan yemeleri için acı bir zorunlulukla getiriliyorlardı; ve Bacchus'un orucu tutulduğunda Yahudiler sarmaşık taşıyarak Bacchus'a alay halinde gitmek zorunda kaldılar. 8 Üstelik Ptoleme'nin önerisi üzerine, putperestlerin komşu şehirlerine, Yahudilere karşı, onların da aynı geleneklere uymaları ve kurbanlarına ortak olmaları yönünde bir ferman çıkarıldı: 9 Ve Yahudi olmayanların geleneklerine uymayanlar ölümle cezalandırılmalıdır. O zaman bir insan şu anki sefaletini görebilirdi. 10 Çünkü çocuklarını sünnet ettiren iki kadın getirilmişti; Bebekleri göğüslerinden tutarak şehirde açıkça dolaştıklarında onları baş aşağı duvardan aşağıya attılar. 11 Ve Filipus'un keşfettiği Şabat Günü'nü gizlice tutmak için yakındaki mağaralara hep birlikte koşan diğerlerinin hepsi birlikte yakıldılar, çünkü en kutsal günün onuru için kendilerine yardım etme vicdanında bulunmuşlardı. 12 Şimdi bu kitabı okuyanlara, bu felaketlerden dolayı cesaretlerini kaybetmemelerini, ancak bu cezaların yıkım amaçlı değil, ulusumuzun cezalandırılması olarak değerlendirilmelerini rica ediyorum. 13 Çünkü bu, O'nun büyük iyiliğinin bir simgesidir; kötülerin uzun süre acı çekmemesi ve derhal cezalandırılması. 14 Çünkü Rab'bin, günahlarının tamamına ulaşıncaya kadar sabırla cezalandırmaktan kaçındığı diğer uluslara olduğu gibi, bize de öyle davranmadı; 15 Öyle ki, günahın doruğuna gelip daha sonra bizden intikam almasın. 16 Ve bu nedenle merhametini bizden asla geri çekmez; ve sıkıntıyla cezalandırsa da halkını asla bırakmaz. 17 Ama bu söylediklerimiz bize bir uyarı olsun. Şimdi birkaç kelimeyle konunun açıklanmasına gelelim. 18 Baş yazıcılardan biri, yaşlı bir adam ve iyi bir yüze sahip olan Eleazar, ağzını açmak ve domuz eti yemek zorunda kaldı. 19 Fakat o, böylesine iğrenç bir lekeyle lekelenmiş bir şekilde yaşamak yerine şerefli bir şekilde ölmeyi tercih ederek, bunu tükürdü ve kendi isteğiyle bu işkenceye katlandı; 20 Yaşam sevgisinin tadılması yasal olmayan bu tür şeylere karşı durmaya kararlı olanlar, gelmeleri gerektiği gibi. 21 Fakat o kötü ziyafetin sorumluluğunu üstlenenler, adamla eski tanışıklıkları nedeniyle onu bir kenara çekerek, kendi yiyeceğinden, kullanması yasal olan etleri getirmesi için ona yalvardılar ve sanki onu yapıyormuş gibi yaptı. kralın emrettiği kurbanın etinden yedim; 22 Öyle yaparak ölümden kurtulsun ve onlarla olan eski dostluğu lütuf bulsun. 23 Fakat o ihtiyatlı bir şekilde düşünmeye başladı ve yaşı ilerledikçe, eski yıllarının mükemmelliğini, ak saçlı başının getirdiği şerefi ve bir çocuktan aldığı en dürüst eğitimi, daha doğrusu kutsal kanunu ve Tanrı tarafından verilmiştir; bu nedenle O da buna göre yanıt verdi ve kendisini hemen mezara göndermelerini istedi. 24 Çünkü pek çok gencin altmış yaşında ve on yaşında olan Eleazar'ın artık yabancı bir dine gittiğini düşünmesine neden olacak şekilde yalan söylemek bizim çağımıza yakışmaz, dedi; 25 Ve böylece onlar benim ikiyüzlülüğüm yüzünden ve biraz daha fazla yaşamak istedikleri için benim tarafımdan aldatılacaklar ve ben yaşlılığıma leke sürüp onu iğrenç hale getireceğim. 26 Çünkü şu anda insanların cezasından kurtulsam da, yine de ne diri, ne ölü, Her Şeye Gücü Yeten'in elinden kaçmamalı mıyım? 27 Bu nedenle şimdi bu yaşamı erkekçe değiştirerek, yaşımın gerektirdiği gibi bir yaşamı kendime göstereceğim. 28 Ve gençlere, şerefli ve kutsal kanunlar uğruna isteyerek ve cesaretle ölme konusunda dikkate değer bir örnek bırakın. Ve bu sözleri söyledikten sonra hemen azaba yöneldi: 29 Onun iyi niyetini değiştirmesine yol açanlar, onu biraz önce nefrete sürüklediler, çünkü yukarıda bahsedilen konuşmalar, onların düşündüğü gibi, umutsuz bir zihinden çıkmıştı. 30 Fakat kırbaçlanarak ölmeye hazır olduğunda inledi ve şöyle dedi: Kutsal bilgiye sahip olan Rab için ölümden kurtarılabilecekken, şimdi dövülerek bedenimde şiddetli ağrılara katlandığım açıktır. : ama içten içe bu tür şeylere katlanmak hoşuma gidiyor çünkü ondan korkuyorum. 31 Ve bu adam böylece öldü; ölümünü sadece gençlere değil, tüm ulusa asil bir cesaret örneği ve erdemin anıtı olarak bıraktı. BÖLÜM 7 1 Ayrıca öyle oldu ki yedi kardeş anneleriyle birlikte götürüldü ve kral tarafından yasaya aykırı olarak domuz etini tatmaya zorlandılar ve kırbaç ve kırbaçla işkence gördüler. 2 Ama ilk konuşanlardan biri şöyle dedi: Bizden ne istersin, ne öğrenebilirsin? babalarımızın kanunlarını çiğnemektense ölmeye hazırız. 3 Bunun üzerine öfkelenen kral, tavaların ve kazanların ısıtılmasını buyurdu:
 • 8. 4 Bunun üzerine hemen kızıp ilk konuşanın dilinin kesilmesini ve diğer kardeşlerinin ve annesinin gözleri önünde vücudunun en büyük kısmının kesilmesini emretti. 5 Şimdi tüm organları bu şekilde sakatlanınca, henüz hayatta olduğuna göre ateşe götürülmesini ve tavada kızartılmasını emretti; ve tavanın buharı uzun bir süre dağıldığından, bir tanesini uyardılar. annesiyle birlikte erkekçe ölmek üzere olan bir başkası şöyle diyor: 6 Rab Tanrı bize bakıyor ve Musa'nın yüzlerine tanıklık eden şarkısında şöyle söylediği gibi, bizi gerçekten teselli ediyor: Ve kulları sayesinde teselli bulacak. 7 Böylece birincisi bu sayıdan sonra ölünce, ikincisini alay konusu yapmak için getirdiler; ve saçlarıyla birlikte başının derisini yüzdüklerinde ona sordular: Baştan sona cezalandırılmadan önce yemek yer misin? vücudunun her bir üyesi? 8 Ama o kendi dilinde cevap verdi ve şöyle dedi: Hayır. Bu nedenle, birincisi gibi bir sonraki işkenceyi de sırasıyla aldı. 9 Ve son nefesindeyken şöyle dedi: Sen bizi bu şimdiki yaşamdan öfke gibi çıkarıyorsun; ama dünyanın Kralı, kendi yasaları uğruna ölen bizi sonsuz yaşama diriltecek. 10 Ondan sonra üçüncüsü alaycı bir şekilde alay etti; ve kendisinden istendiğinde dilini çıkardı ve hemen ellerini erkeksi bir tavırla öne doğru uzattı. 11 Ve cesaretle dedi: Bunları gökten aldım; ve onun kanunlarından dolayı onları küçümsüyorum; ve ondan tekrar almayı umuyorum. 12 Öyle ki kral ve beraberindekiler, genç adamın cesaretine hayran kaldılar; çünkü o, acılara aldırış etmedi. 13 Bu adam da ölünce dördüncüsüne de aynı şekilde eziyet edip parçaladılar. 14 Ölmeye hazır olduğunda şöyle dedi: İnsanlar tarafından öldürülmek, O'nun tarafından yeniden diriltilmeyi Tanrı'dan ümit etmek iyidir; sana gelince, hayata dirilmeyeceksin. 15 Daha sonra beşincisini de getirip onu parçaladılar. 16 Sonra krala baktı ve dedi: Sen insanlar üzerinde kudret sahibisin, sen bozulabilirsin, istediğini yaparsın; yine de ulusumuzun Tanrı tarafından terk edildiğini düşünmeyin; 17 Ama bir süre dayan ve O'nun büyük gücüne bak, sana ve soyuna nasıl eziyet edecek. 18 Onun ardından altıncıyı da getirdiler; o da ölmeye hazır olduğundan şöyle dedi: Boş yere aldanmayın; çünkü Tanrımıza karşı günah işleyerek bu acıları kendimiz için çekiyoruz; bu nedenle bize harika şeyler yapılıyor. 19 Ama Tanrı'ya karşı mücadeleye girişen sen, cezasız kalacağını sanma. 20 Ama anne her şeyden önce muhteşemdi ve onurlu bir anıya layıktı; çünkü yedi oğlunun bir gün içinde katledildiğini gördüğünde, Rab'be duyduğu umuttan dolayı bunu büyük bir cesaretle karşıladı. 21 Evet, her birini cesur ruhlarla dolu kendi dilinde öğütledi; ve kadınsı düşüncelerini erkeksi bir mideyle harekete geçirerek onlara şöyle dedi: 22 Rahmime nasıl girdiğinizi anlatamam; çünkü size ne nefes ne de hayat verdim; her birinizin azalarını ben biçimlendirmedim; 23 Fakat insan neslini oluşturan ve her şeyin başlangıcını bulan dünyanın Yaratıcısı, şüphesiz, kendi merhametiyle size yeniden nefes ve hayat verecektir; çünkü artık kendi kanunlarını kendi benliğinize göre görmüyorsunuz.' hatır. 24 Kendisinin küçümsendiğini düşünen ve en küçüğü henüz hayattayken bunun sitem dolu bir konuşma olduğundan şüphelenen Antiochus, onu yalnızca sözlerle teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda onu hem zengin hem de mutlu yapacağına dair yeminlerle güvence verdi. insan, eğer babalarının kanunlarından dönseydi; ve aynı zamanda onu arkadaşı olarak kabul edeceğini ve işlerde ona güveneceğini söyledi. 25 Fakat genç adam hiçbir durumda onu dinlemeyince, kral annesini çağırdı ve genç adama hayatını kurtarması için tavsiyede bulunmasını rica etti. 26 Ve onu birçok sözle teşvik ettikten sonra, oğluna öğüt vereceğine söz verdi. 27 Ama o, ona doğru eğilerek, zalim zorbayı küçümsemek için gülerek, kendi memleket dilinde bu şekilde konuştu; Ey oğlum, seni rahmimde dokuz ay doğuran, bu üç yılı sana veren, seni besleyen, seni bu yaşa kadar yetiştiren, eğitim sıkıntılarına katlanan bana acı. 28 Sana yalvarırım oğlum, göğe, yere ve oradaki her şeye bak ve Tanrı'nın onları var olmayan şeylerden yarattığını düşün; ve insanlık da aynı şekilde yaratıldı. 29 Bu işkenceciden korkmayın, kardeşlerinize layık olduğunuz için ölümü alın ki, ben de sizi kardeşlerinizle birlikte merhametle tekrar kabul edeyim. 30 Daha bu sözleri söylerken genç adam şöyle dedi: Kimi bekliyorsunuz? Kralın emrine uymayacağım; ama Musa aracılığıyla atalarımıza verilen yasanın emrine uyacağım. 31 Ve İbranilere karşı yapılan tüm fesatların yazarı olan sen, Tanrı'nın elinden kaçamayacaksın. 32 Çünkü günahlarımızdan dolayı acı çekiyoruz. 33 Ve yaşayan Rab, cezalandırmamız ve düzeltmemiz nedeniyle kısa bir süreliğine bize kızsa da, yine hizmetkarlarıyla bir olacaktır. 34 Ama sen, ey tanrısız adam ve diğer en kötülerin arasında, sebepsiz yere yukarı kaldırılma, belirsiz umutlarla şişinip Tanrı'nın hizmetkarlarına karşı elini kaldırma: 35 Çünkü sen henüz her şeyi gören Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın yargısından kaçmadın. 36 Çünkü şimdi kısa bir acı çeken kardeşlerimiz, Tanrı'nın sonsuz yaşam antlaşması altında öldüler; ama sen, Tanrı'nın yargısı aracılığıyla, gururundan dolayı adil bir ceza alacaksın. 37 Ama ben, kardeşlerim olarak, ulusumuza bir an önce merhamet göstermesi için Tanrı'ya yalvararak, atalarımızın yasaları uğruna bedenimi ve yaşamımı sunuyorum; ve işkenceler ve felaketlerle onun tek Tanrı olduğunu itiraf edesin;
 • 9. 38 Ve öyle ki, bende ve kardeşlerimde, Her Şeye Gücü Yeten'in, adil bir şekilde ulusumuza yönelttiği gazap sona ersin. 39 Kralın öfkelenmesi onu herkesten daha kötü duruma düşürdü ve kendisiyle alay edilmesini çok üzdü. 40 Böylece bu adam lekelenmeden öldü ve bütün güvenini Rab'be bağladı. 41 Son olarak oğullarından sonra anneleri öldü. 42 Şimdi putperest bayramlardan ve aşırı işkencelerden bahsetmek için bu kadar yeter. BÖLÜM 8 1 Bunun üzerine Yahuda Makabeus ve onunla birlikte olanlar gizlice şehirlere gittiler, akrabalarını bir araya topladılar ve Yahudi dinini sürdürenlerin hepsini yanlarına aldılar ve yaklaşık altı bin adam topladılar. 2 Ve ezilen halka bakması için Rab'be yakardılar; ve aynı zamanda dinsiz adamların saygısızlaştırdığı tapınağa da acıyın; 3 Ve o, harap olmuş ve yerle bir edilmeye hazır şehre şefkat duyacaktı; ve ona haykıran kanı duy, 4 Ve zararsız bebeklerin kötü bir şekilde katledilişini ve O'nun ismine karşı işlenen küfürleri hatırlayın; ve kötülere karşı nefretini göstereceğini söyledi. 5 Şimdi Maccabeus'un arkadaşları yanındayken, putperestler ona karşı koyamadı; çünkü Rab'bin gazabı merhamete dönüştü. 6 Bu nedenle gafil avlandı, kasabaları ve şehirleri yaktı, en rahat yerleri eline geçirdi ve çok sayıda düşmanını yenerek kaçtı. 7 Ancak bu tür gizli girişimler için geceyi özellikle kullandı; öyle ki kutsallığının meyvesi her yere yayıldı. 8 Böylece Filipus bu adamın giderek büyüdüğünü ve işlerinin giderek daha da iyiye gittiğini görünce, Celosyria ve Fenike valisi Ptolemeus'a kralın işlerine daha fazla yardım etmesi için bir mektup yazdı. 9 Sonra hemen özel dostlarından biri olan Patroklos'un oğlu Nikanor'u seçip, tüm Yahudi neslinin kökünü kazımak için onu tüm uluslardan en az yirmi bin kişiyle birlikte gönderdi; ve onunla birlikte savaş konularında büyük deneyime sahip olan yüzbaşı Gorgias'a da katıldı. 10 Böylece Nicanor, kralın Romalılara ödeyeceği iki bin talantlık haraç karşılığında tutsak Yahudilerden o kadar çok para kazanmayı üstlendi. 11 Bu nedenle hemen deniz kıyısındaki şehirlere haber göndererek tutsak Yahudilerin satışını ilan etti ve Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'dan gelecek intikamı beklemeden, bir talant karşılığında seksen on bedene sahip olacaklarına söz verdi. 12 Şimdi Yahuda'ya Nicanor'un geleceği haberi geldiğinde ve o da yanındakilere ordunun yakında olduğunu bildirdiğinde, 13 Korkanlar ve Tanrı'nın adaletine güvenmeyenler kaçtılar ve kaçtılar. 14 Diğerleri ise ellerinde kalan her şeyi sattılar ve bir araya gelmeden önce kötü Nicanor tarafından satılanları teslim etmesi için Rab'be yalvardılar: 15 Ve onların iyiliği için olmasa da, babalarıyla yaptığı antlaşmalar ve onlara çağrıldıkları kutsal ve yüce adı uğruna. 16 Bunun üzerine Makabi, altı bin kişilik adamlarını bir araya topladı ve onlara, düşmanın dehşetine kapılmamalarını ve haksız yere üzerlerine gelen büyük kâfir kalabalığından korkmamalarını öğütledi; ama erkekçe savaşmak için, 17 Ve kutsal yere haksız yere yaptıkları haksızlığı, alay konusu oldukları şehre yapılan zalimce muameleyi ve ayrıca atalarının hükümetini elinden almayı onların gözleri önüne sermek için: 18 Çünkü onlar, dedi, silahlarına ve cesaretlerine güveniyorlar; ama bizim güvenimiz, hem bize karşı gelenleri, hem de tüm dünyayı bir emriyle alt edebilecek olan Yüce Allah'adır. 19 Üstelik onlara atalarının hangi yardımları bulduğunu ve Sennacherib'in yönetimi altında yüz kırk beş bin kişinin öldüğü sırada nasıl kurtarıldıklarını anlattı. 20 Ve onlara Babil'de Galatyalılarla yaptıkları savaşı, dört bin Makedonla birlikte toplam sekiz bin kişinin nasıl savaşa geldiklerini ve Makedonların şaşkına dönmesi nedeniyle sekiz bin kişinin yüz yirmi bin kişiyi yok ettiğini anlattı. gökten aldıkları yardım sayesinde büyük bir ganimet elde ettiler. 21 Böylece bu sözlerle onları cesaretlendirip kanun ve vatan uğruna ölmeye hazır hale getirdikten sonra ordusunu dört parçaya ayırdı; 22 Ve her grubun liderleri olan kendi kardeşlerini, yani Simon'u, Yusuf'u ve Yonatan'ı da yanına alarak her birine bin beş yüz adam verdi. 23 Ayrıca kutsal kitabı okuması için Eleazar'ı görevlendirdi; ve onlara şu sloganı verdikten sonra: Tanrı'nın yardımı; ilk grubun liderliğini kendisi yapıyor, 24 Ve Her Şeye Gücü Yeten'in yardımıyla dokuz binden fazla düşmanını öldürdüler ve Nicanor'un ordusunun büyük bir kısmını yaralayıp sakatladılar ve böylece hepsini kaçtılar; 25 Ve onları satın almak için gelen paralarını aldılar ve onları uzaklara kadar kovaladılar; fakat zamanları olmadığından geri döndüler: 26 Çünkü Şabat'tan önceki gündü ve bu nedenle artık onları takip etmiyorlardı. 27 Böylece zırhlarını toplayıp düşmanlarını yağmaladıktan sonra, üzerlerine damlayan merhametin başlangıcı olan o güne kadar kendilerini koruyan Rab'be büyük övgü ve şükran sunarak Şabat günüyle meşgul oldular. 28 Ve Şabat'tan sonra, ganimetlerin bir kısmını sakatlara, dullara ve yetimlere verdikten sonra, arta kalan kısmı kendi aralarında ve hizmetçileri arasında paylaştırdılar. 29 Bu yapıldıktan ve ortak bir duada bulunduktan sonra, merhametli Rab'be, hizmetkarlarıyla sonsuza kadar barışması için yalvardılar. 30 Üstelik Timotheus ve Backhides'le birlikte olup onlara karşı savaşanlardan yirmi binden fazlasını öldürdüler ve çok kolay bir şekilde yüksek ve güçlü kaleler ele geçirdiler ve daha birçok ganimeti kendi aralarında paylaştırdılar ve sakatları, yetimleri, dulları, evet, ve yaşlılar da ganimet bakımından kendileriyle eşit.
 • 10. 31 Ve zırhlarını topladıktan sonra hepsini dikkatlice uygun yerlere koydular ve ganimetlerden arta kalanları da Yeruşalim'e getirdiler. 32 Timotheus'la birlikte olan ve Yahudileri birçok yönden kızdıran kötü Filarkhes'i de öldürdüler. 33 Üstelik ülkelerinde zafer bayramını kutladıkları sırada, kutsal kapıları ateşe veren ve küçük bir eve kaçan Kallisthenes'i yaktılar; ve böylece kötülüğünün karşılığını aldı. 34 Yahudileri satın almak için bin tüccar getiren o nezaketsiz Nicanor'a gelince, 35 O, en az hesaba kattığı Rabbin yardımıyla onlar tarafından indirildi; ve görkemli giysilerini çıkarıp arkadaşlarını terhis ederek, büyük bir onursuzlukla iç kesimlerden kaçak bir hizmetçi gibi Antakya'ya geldi, çünkü ordusu yok edildi. 36 Böylece, Yeruşalim'deki tutsaklar aracılığıyla Romalılara haraçlarını ödemeyi üstlenen o, Yahudilerin kendileri için savaşacak Tanrıları olduğunu ve bu nedenle onlara zarar gelemeyeceğini, çünkü onlar bu kanunlara uyduklarını yurtdışına duyurdu. onlara verdi. BÖLÜM 9 1 O sıralarda Antiyokus onursuz bir şekilde Pers ülkesinden çıktı. 2 Çünkü Persepolis denilen şehre girmiş, tapınağı yağmalamak ve şehri ele geçirmek üzereydi; bunun üzerine silahlarıyla kendilerini savunmaya koşan kalabalık onları kaçırdı; ve öyle oldu ki, Antiyokus halkın elinden alınınca utanç içinde geri döndü. 3 Ekbatane'ye vardığında, Nicanor ile Timotheus'un başına gelenler kendisine haber verildi. 4 Sonra öfkeden kabarır. Kendisini kaçmaya zorlayanların kendisine yaptığı utancın Yahudilerden intikamını almayı düşünüyordu. Bu nedenle, arabacısına durmadan sürmesini ve yolculuğa devam etmesini emretti; Tanrı'nın yargısı şimdi onu takip ediyor. Çünkü o, Yeruşalim'e gelip burayı Yahudilerin ortak mezarlığı haline getireceğini bu şekilde gururla söylemişti. 5 Ama Her Şeye Gücü Yeten Rab, İsrail'in Tanrısı, onu tedavi edilemez ve görünmez bir hastalıkla vurdu; ya da bu sözleri söylediği anda, çaresi olmayan bir bağırsak ağrısı ve iç organlarına şiddetli işkenceler geldi; 6 Ve bu çok haklıydı: Çünkü o, diğer insanların bağırsaklarına birçok ve tuhaf işkencelerle eziyet etmişti. 7 Bununla birlikte, övünmekten hiçbir şey vazgeçmedi, ama yine de gururla doluydu, Yahudilere karşı öfkesini ateşle püskürtüyordu ve yolculuğun hızlandırılmasını emrediyordu; ama öyle oldu ki, şiddetle taşınarak arabasından düştü. ; Öyle ki, şiddetli bir düşüş yaşadı ki, vücudunun tüm uzuvları çok acı çekti. 8 Ve böylece, kısa bir süre önce denizin dalgalarına hakim olabileceğini düşünen (insanoğlunun sınırlarını aşacak kadar gururluydu) ve yüksek dağları terazide tartabileceğini düşünen kişi, şimdi yere atıldı ve bir at sandığı içinde taşındı. , Tanrı'nın tüm açık gücünü ortaya koyuyor. 9 Böylece bu kötü adamın vücudundan kurtlar çıktı; o üzüntü ve acı içinde yaşarken eti döküldü ve kokusundaki pislik bütün ordusuna iğrenç geliyordu. 10 Ve gökteki yıldızlara ulaşmadan biraz önce düşünen adam, onun dayanılmaz kokusundan dolayı hiçbir insan bu yükü taşımaya dayanamazdı. 11 Bu nedenle burada sıkıntı içinde olduğundan büyük gururunu bir kenara bırakmaya ve Tanrı'nın kırbacı sayesinde kendinin bilgisine ulaşmaya başladı; acısı her an daha da artıyordu. 12 Ve kendisi de kendi kokusuna dayanamayınca şu sözleri söyledi: Tanrı'ya tabi olmak haktır ve ölümlü bir adam, eğer Tanrı idiyse, kendisini gururla düşünmemelidir. 13 Bu kötü adam, artık kendisine merhamet etmeyecek olan Rab'be de şöyle adak verdi: 14 Öyle ki, (toprağı düzleştirmek ve ortak bir mezarlık yeri yapmak için aceleyle gittiği) kutsal kenti özgürlüğe kavuşturacaktı: 15 Ve gömülmeye layık olmadığı, ancak çocuklarıyla birlikte kümes hayvanları ve vahşi hayvanlar tarafından yutulmak üzere dışarı atıldığı Yahudilere gelince, onların hepsini Atina vatandaşlarıyla eşit yapacaktı: 16 Ve daha önce yağmaladığı kutsal tapınağı güzel hediyelerle süsleyecek ve tüm kutsal kapları çok daha fazlasıyla geri verecek ve kurbanlara ait masrafları kendi gelirinden karşılayacaktı: 17 Evet ve kendisi de bir Yahudi olacaktı ve yaşanılan tüm dünyayı dolaşıp Tanrı'nın gücünü ilan edecekti. 18 Ancak tüm bunlara rağmen acısı dinmek bilmiyordu; çünkü Tanrı'nın adil yargısı onun üzerine gelmişti; bu nedenle sağlığından umudunu keserek Yahudilere, bir dua biçimini içeren, altına yazılan mektubu şu şekilde yazdı: 19 Kral ve Vali Antiyokus, vatandaşları iyi Yahudilere büyük mutluluk, sağlık ve refah diliyor: 20 Siz ve çocuklarınız iyi durumdaysanız ve işleriniz sizi memnun ediyorsa, cennette umudumu koruyarak Tanrı'ya çok şükrediyorum. 21 Bana gelince, ben zayıftım, yoksa İran'dan döndüğünüzde şerefinizi ve iyi niyetinizi iyilikle hatırlardım ve ağır bir hastalığa yakalandığımdan, herkesin ortak güvenliğiyle ilgilenmenin gerekli olduğunu düşündüm: 22 Sağlığıma güvenmiyorum ama bu hastalıktan kurtulmak için büyük umut besliyorum. 23 Ama şunu düşününce babam bile o sırada yüksek ülkelere bir ordu yönetmişti. bir halef atadı, 24 Beklentilerin aksine herhangi bir şey çıkarsa ya da üzücü bir haber getirilirse, devletin kime bırakıldığını bilen ülke halkı rahatsız olmasın diye: 25 Yine, krallığımın sınırı ve komşusu olan prenslerin nasıl fırsatları beklediklerini ve olayların ne olacağını beklediklerini göz önünde bulundurarak. Yüksek eyaletlere gittiğimde sık sık çoğunuza adadığım ve tavsiye ettiğim oğlum Antiyokus'u kral atadım; kime şöyle yazdım: 26 Bu nedenle, genel olarak ve özel olarak size yaptığım iyilikleri ve herkesin bana ve oğluma hâlâ sadık kalacağını hatırlamanız için dua ediyor ve rica ediyorum.
 • 11. 27 Çünkü düşüncelerimi anlayan O'nun arzularınıza olumlu ve lütufkar bir şekilde boyun eğeceğine inanıyorum. 28 Böylece katil ve kafir, diğer insanlara yalvarırken çok acı çekti ve dağlardaki yabancı bir ülkede sefil bir şekilde öldü. 29 Ve onunla birlikte büyüyen Filipus onun cesedini götürdü; o da Antiyokus'un oğlundan korkarak Mısır'a, Ptolemeus Philometor'un yanına gitti. BÖLÜM 10 1 Makabeus ve arkadaşları, Rab'bin onlara rehberliği altında, tapınağı ve şehri geri aldılar: 2 Fakat putperestlerin açık caddede inşa ettiği sunakları ve ayrıca şapelleri de yıktılar. 3 Ve tapınağı temizledikten sonra başka bir sunak yaptılar ve taşları çakarak ateşi çıkardılar ve iki yıl sonra bir kurban sundular ve buhur, ışıklar ve ekmek sundular. 4 Bu bittiğinde, yere kapandılar ve bir daha böyle sıkıntılara düşmemeleri için Rab'be yalvardılar; ama eğer ona karşı bir daha günah işlerlerse, kendisi onları merhametle cezalandıracaktı ve kâfir ve barbar milletlerin eline teslim olmasınlar diye. 5 Yabancıların tapınağa saygısızlık ettiği gün, aynı gün, yani aynı ayın, yani Casleu'nun yirmi beşinci günü, tapınak yeniden temizlendi. 6 Ve onlar, kısa bir süre önce dağlarda ve mağaralarda hayvanlar gibi dolaşırken çadır bayramını düzenlediklerini hatırlayarak, tıpkı çadır bayramındaki gibi sekiz günü sevinçle kutladılar. 7 Bu nedenle dallar, güzel dallar ve palmiyeler açtılar ve ona, yerini temizlemede büyük başarı sağlayan mezmurlar söylediler. 8 Ayrıca ortak bir yasa ve kararnameyle, bu günlerin tüm Yahudi ulusu tarafından her yıl tutulmasını kararlaştırdılar. 9 Ve bu, Epiphanes adındaki Antiyokus'un sonu oldu. 10 Şimdi bu kötü adamın oğlu Antiochus Eupator'un savaşların felaketlerini kısaca toplayarak yaptıklarını açıklayacağız. 11 Böylece tahta geçtiğinde, ülkesinin işlerine Lysias'ı atadı ve onu Celosyria ve Fenike'nin baş valisi olarak atadı. 12 Macron adı verilen Ptolemeus, Yahudilere yapılan yanlıştan dolayı adaleti yerine getirmeyi tercih ederek onlarla barışı sürdürmeye çalıştı. 13 Bunun üzerine Eupator önünde kralın arkadaşları tarafından suçlandı ve Philometor'un kendisine emanet ettiği Kıbrıs'ı terk ettiği için her sözünde hain olarak adlandırıldı ve Antiochus Epiphanes'e gitti ve onun onurlu bir yerde olmadığını görünce cesareti o kadar kırıldı ki kendini zehirlediğini ve öldüğünü söyledi. 14 Ama Gorgias kalelerin valisiyken askerler kiraladı ve Yahudilerle sürekli savaşı besledi: 15 Ve bununla birlikte İdumeanlar, en geniş yerleri ellerine alarak Yahudileri meşgul ettiler ve Yeruşalim'den sürülenleri kabul ederek savaşı beslemeye gittiler. 16 Bunun üzerine Makabi'nin yanında bulunanlar yalvarıp Tanrı'ya yalvardılar, O'nun kendilerine yardımcı olması için. ve böylece İdumeanların güçlü kalelerine şiddetle saldırdılar, 17 Ve onlara güçlü bir şekilde saldırarak kaleleri ele geçirdiler ve sur üzerinde savaşan herkesi uzak tuttular, ellerine düşenlerin hepsini katlettiler ve en az yirmi bin kişiyi öldürdüler. 18 Ve sayıları dokuz binden az olmayan bazı kişiler, kuşatmayı sürdürmek için her türlü uygun şeye sahip olarak çok güçlü iki kaleye birlikte kaçtıkları için, 19 Maccabeus Simon'u, Joseph'i, Zaccheus'u ve yanındakileri kuşatmaya yetecek kadarını bıraktı ve yardımına daha çok ihtiyacı olan yerlere doğru yola çıktı. 20 Şimdi Simon'la birlikte olanlar, açgözlülükle yönlendirilerek kaledekilerden bazıları aracılığıyla para almaya ikna edildiler ve yetmiş bin drahmi aldılar ve bazılarının kaçmasına izin verdiler. 21 Ama ne olduğu söylenince Makabe, halkın yöneticilerini bir araya topladı ve bu adamları, kardeşlerini para karşılığında satmakla ve düşmanlarını kendilerine karşı savaşmaları için serbest bırakmakla suçladı. 22 Bunun üzerine hain olduğu tespit edilenleri öldürdü ve hemen iki kaleyi ele geçirdi. 23 Ve eline aldığı her şeyde silahlarıyla büyük bir başarı elde ederek, yirmi binden fazla şeyi katletti. 24 Şimdi, Yahudilerin daha önce mağlup ettiği Timotheus, çok sayıda yabancı kuvveti ve Asya'dan çok sayıda atı topladığında, sanki Yahudileri silah zoruyla ele geçirecekmiş gibi geldi. 25 Fakat o yaklaşınca, Makabi'yle birlikte olanlar Tanrı'ya dua etmek için döndüler, başlarına toprak serptiler ve bellerini çulla kuşattılar. 26 Ve sunağın dibine kapanıp yasanın bildirdiği gibi onlara merhamet etmesi, düşmanlarına düşman ve hasımlarına düşman olması için ona yalvardı. 27 Böylece duadan sonra silahlarını alıp şehirden uzaklaştılar; düşmanlarına yaklaştıklarında ise kendi başlarına kaldılar. 28 Güneş yeni doğduğundan ikisini bir araya getirdiler; bir taraf erdemleriyle birlikte başarı ve zaferlerinin teminatı olarak Rab'be sığınıyor; diğer taraf ise öfkesini savaşlarının lideri yapıyor. 29 Fakat savaş kızıştığında, gökten düşmanların önüne altın dizginli, atlı beş yakışıklı adam göründü ve bunlardan ikisi Yahudilere önderlik ediyordu; 30 Ve Maccabeus'u aralarına aldı ve onu her taraftan silahlarla korudu ve onu güvende tuttu; ancak düşmanlara oklar ve yıldırımlar attı; öyle ki, körlükle karıştırılıp belaya boğuldukları için öldürüldüler. 31 Ve yirmi bin beş yüz ve altı yüz atlı yaya öldürüldü. 32 Timotheus ise Chereas'ın vali olduğu Gawra denilen çok güçlü bir kaleye kaçtı. 33 Ama Makabeus'un yanındakiler kaleyi dört gün boyunca cesurca kuşattılar. 34 Ve içerde bulunanlar, yerin gücüne güvenerek aşırı derecede küfredip kötü sözler söylediler. 35 Yine de beşinci gün, Maccabeus'un arkadaşlığından yirmi genç, küfürler yüzünden öfkeyle coştular, erkekçe
 • 12. duvara saldırdılar ve şiddetli bir cesaretle karşılaştıkları herkesi öldürdüler. 36 Onlar içeride olanlarla meşgulken, onlardan sonra çıkan başkaları da kuleleri yaktı ve yakılan ateşler kâfirleri diri diri yaktı; ve diğerleri kapıları kırdılar ve ordunun geri kalanını da alarak şehri ele geçirdiler. 37 Ve Apollofanes'le birlikte bir çukurda saklanan Timotheus'u ve kardeşi Chereas'ı öldürdü. 38 Bunu yaptıktan sonra, İsrail için büyük işler yapan ve onlara zafer kazandıran Rab'bi ilahilerle ve şükranlarla övdüler. BÖLÜM 11 1 Kısa bir süre sonra, kralın koruyucusu ve aynı zamanda işleri yöneten kuzeni Lysias, yapılanlardan büyük bir hoşnutsuzluk duydu. 2 Ve bütün atlılarla birlikte yaklaşık dört yüz bin kişiyi toplayınca, şehri Yahudi olmayanların meskeni yapmayı düşünerek Yahudilere karşı geldi; 3 Ve putperestlerin diğer şapellerinde olduğu gibi tapınaktan da kazanç elde etmek ve başrahipliği her yıl satışa çıkarmak için: 4 Tanrı'nın gücünü hiç hesaba katmadan, on binlerce yayası, binlerce atlısı ve seksen fili ile kendini beğenmiş. 5 Böylece Yahudiye'ye geldi ve güçlü bir kent olan, ancak Yeruşalim'den yaklaşık beş mil uzakta olan Beytsura'ya yaklaştı ve onu şiddetli bir kuşatma altına aldı. 6 Makabi'nin yanında bulunanlar, onun kaleleri kuşattığını duyunca, onlar ve tüm halk, İsrail'i kurtarmak için iyi bir melek göndermesi için Rab'be feryat ederek ve gözyaşları içinde yalvardılar. 7 Sonra Maccabeus ilk önce silahları aldı ve diğerlerine, kardeşlerine yardım etmek için kendisiyle birlikte kendilerini tehlikeye atmalarını öğütledi; böylece birlikte istekli bir fikirle yola çıktılar. 8 Ve Yeruşalim'deyken, önlerinde at sırtında, beyaz giysili, altın zırhını sallayan biri göründü. 9 Sonra hep birlikte merhametli Tanrı'ya övgüler yağdırdılar ve öyle cesaretlendiler ki, yalnızca insanlarla değil, en zalim hayvanlarla da savaşmaya ve demir duvarları delmeye hazırdılar. 10 Böylece gökten bir yardımcıya sahip olarak zırhlarına bürünüp ilerlediler; çünkü Rab onlara merhametliydi 11 Ve düşmanlarına aslanlar gibi saldırarak on bir bin yayayı ve bin altı yüz atlıyı öldürdüler ve diğerlerini kaçırdılar. 12 Yaralılardan birçoğu da çıplak olarak kaçtı; Lysias da utanç verici bir şekilde kaçtı ve böylece kurtuldu. 13 Anlayışlı bir adam olduğundan, yaşadığı kaybı kendi üzerine attı ve Her Şeye Gücü Yeten Tanrı onlara yardım ettiği için İbraniler'in yenilemeyeceğini düşünerek onlara şu mesajı gönderdi: 14 Ve onları tüm makul koşulları kabul etmeye ikna etti ve kralı, onların dostu olması gerektiğine ikna edeceğine söz verdi. 15 Bunun üzerine Maccabeus, kamu yararını gözeterek Lysias'ın istediği her şeye razı oldu; ve Maccabeus'un Yahudiler hakkında Lysias'a yazdığı her şey kral tarafından kabul edildi. 16 Çünkü Lisias'tan Yahudilere bu yönde yazılmış mektuplar vardı: Lisias, Yahudi halkına selam gönderiyor: 17 Sizden gönderilen Yuhanna ile Absolom imzalanmış olan dilekçeyi bana ilettiler ve içeriğinin yerine getirilmesini talep ettiler. 18 Bu nedenle krala bildirilmesi gereken şeyleri bildirdim ve o da mümkün olduğu kadarını verdi. 19 Ve eğer o zaman devlete sadık kalırsanız, bundan sonra ben de sizin iyiliğinize bir araç olmaya çalışacağım. 20 Ama sizinle iletişim kurmaları için hem bunlara hem de benden gelen diğer ayrıntılara dair emir verdim. 21 Hoşçakalın. Yüz kırk sekizinci yıl, Dioscorinthius ayının yirmi dördüncü günü. 22 Şimdi kralın mektubunda şu sözler yer alıyordu: Kral Antiyokus, kardeşi Lysias'a selam gönderiyor: 23 Babamız tanrılara tercüme edildiğinden, bizim isteğimiz, bizim bölgemizde olanların huzur içinde yaşaması ve herkesin kendi işine bakabilmesidir. 24 Yahudilerin, babamızın Yahudi olmayanların geleneklerine getirilmesine razı olmadıklarını, bunun yerine kendi yaşam tarzlarını korumayı tercih ettiklerini de anlıyoruz; bizden istedikleri bu nedenle, onlara izin vermemiz gerekiyor. kendi kanunlarına göre yaşarlar. 25 Bu nedenle bu ulusun huzur içinde olmasını istiyoruz ve atalarının geleneklerine göre yaşayabilmeleri için onlara tapınaklarını onarmaya karar verdik. 26 Bu nedenle, onlara adam gönderip onlara huzur verirseniz iyi edersiniz; böylece bizim düşüncemizi onayladıkları zaman, iyice rahatlayabilirler ve kendi işlerine neşeyle devam edebilirler. 27 Ve kralın Yahudi milletine mektubu şu şekildeydi: Kral Antiyokus konseye ve diğer Yahudilere selam gönderiyor: 28 Eğer iyi durumda olursanız, dileğimiz var; sağlığımız da iyi. 29 Menelaus bize, arzunuzun eve dönmek ve kendi işinizi yapmak olduğunu bildirdi: 30 Bu nedenle yola çıkacak olanlar Ksanthicus'un otuzuncu gününe kadar güvenlik içinde olacaklar. 31 Ve Yahudiler daha önce olduğu gibi kendi yiyeceklerini ve kanunlarını kullanacaklar; ve hiçbir şekilde cahilce yapılan şeylerden dolayı taciz edilmeyecektir. 32 Seni teselli etsin diye Menelaos'u da gönderdim. 33 Hoşçakalın. Yüz kırk sekizinci yılda ve Xanthicus ayının on beşinci gününde. 34 Romalılar onlara ayrıca şu sözleri içeren bir mektup da gönderdiler: Romalıların elçileri Quintus Memmius ve Titus Manlius, Yahudi halkına selamlarını iletiyor. 35 Kralın kuzeni Lysias'ın bağışladığı her şeyden biz de memnunuz. 36 Ama krala iletilmesi gerektiğine karar verdiği konularla ilgili olarak, siz bunu tavsiye ettikten sonra, hemen birini gönderin, sizin için uygun olanı bildirelim; çünkü şimdi Antakya'ya gidiyoruz.
 • 13. 37 Bu nedenle, bazılarını hızla gönderin ki, ne düşündüğünüzü bilelim. 38 Elveda. Bu yüz kırk sekizinci yıl, Xanthicus ayının on beşinci günü. BÖLÜM 12 1 Bu antlaşmalar yapıldığında Lisias kralın yanına gitti; Yahudiler de çiftçilikle meşguldü. 2 Fakat çeşitli yerlerin valilerinden Timotheus ve Genneus oğlu Apollonius, ayrıca Hieronymus ve Demophon ve onların yanında Kıbrıs valisi Nicanor onların sessiz kalmasına ve barış içinde yaşamasına izin vermediler. 3 Yafa'nın erkekleri de böyle tanrısız bir davranışta bulundular; sanki onlara zarar vermek istemiyormuş gibi, aralarında yaşayan Yahudilerden karıları ve çocuklarıyla birlikte hazırladıkları teknelere binmeleri için dua ettiler. 4 Barış içinde yaşamayı arzuladıkları ve hiçbir şeyden şüphelenmedikleri için şehrin ortak kararına göre bunu kabul edenler oldu; fakat derinlere indiklerinde en az iki yüz kişiyi boğdular. 5 Yahuda, yurttaşlarına yapılan bu zulmü duyunca, yanındakilere onları hazırlamalarını emretti. 6 Ve adil Yargıç olan Tanrı'ya seslenerek, kardeşlerini öldürenlerin üzerine geldi ve geceleyin sığınağı yaktı, tekneleri ateşe verdi ve oraya kaçanları öldürdü. 7 Ve şehir kapanınca, sanki geri dönüp Yafa şehrinden hepsini söküp atacakmış gibi geri çekildi. 8 Fakat Yamnîlerin de aralarında yaşayan Yahudilere de aynısını yapma niyetinde olduklarını duyunca, 9 Yine geceleyin Yamnîler'in üzerine geldi ve limanı ve donanmayı ateşe verdi; böylece ateşin ışığı Yeruşalim'de iki yüz kırk fersah uzaktan görüldü. 10 Timotheus'a doğru yolculukları sırasında oradan dokuz mil uzaklaştıklarında yaya olarak en az beş bin adam ve beş yüz Arap atlısı onun üzerine saldırdı. 11 Bunun üzerine çok şiddetli bir savaş çıktı; ama Yahuda'nın tarafı Tanrı'nın yardımıyla zaferi elde etti; öyle ki, Arabistan'ın göçebeleri yenildiler ve Yahuda'ya barış için yalvardılar, ona hem sığır vereceklerine, hem de başka şekilde onu memnun edeceklerine söz verdiler. 12 Bunun üzerine Yahuda, gerçekten de birçok açıdan kazançlı olacaklarını düşünerek onlara huzur verdi; bunun üzerine el sıkıştılar ve çadırlarına doğru yola çıktılar. 13 Ayrıca, etrafı surlarla çevrilmiş ve çeşitli ülkelerden insanların yaşadığı güçlü bir kente de bir köprü yaptırmak üzereydi; ve adı Caspis'ti. 14 Fakat orada bulunanlar duvarların sağlamlığına ve yiyecek tedarikine o kadar güvendiler ki, Yahuda'yla birlikte olanlara karşı sövüp sayarak, küfrederek ve söylenmemesi gereken sözler söyleyerek kaba davrandılar. 15 Bu nedenle Yahuda, yanındakilerle birlikte, Yeşu'nun zamanında, koçları ve savaş makineleri olmadan Eriha'yı yerle bir eden dünyanın büyük Rabbine seslenerek, surlara şiddetli bir saldırı düzenledi; 16 Ve Tanrı'nın iradesiyle şehri ele geçirdi ve tarif edilemez katliamlar yaptı; öyle ki, ona bitişik iki karış genişliğinde bir gölün dolup taştığı ve kanla aktığı görüldü. 17 Sonra oradan yedi yüz elli mil ayrılıp Characa'ya, Tubieni denilen Yahudilerin yanına geldiler. 18 Fakat Timotheus'a gelince, onu orada bulamadılar; çünkü o herhangi bir şey göndermeden önce, belli bir ambarda çok güçlü bir garnizon bırakarak oradan ayrıldı. 19 Ancak Maccabeus'un komutanlarından Dositheus ile Sosipater ileri giderek Timotheus'un kalede bıraktığı on binden fazla kişiyi öldürdüler. 20 Ve Maccabeus ordusunu çeteler halinde dizdi ve onları çetelerin üzerine yerleştirdi ve çevresinde yüz yirmi bin yaya ve iki bin beş yüz atlı bulunan Timotheus'a karşı çıktı. 21 Şimdi Timotheus, Yahuda'nın geldiğini öğrendiğinde, kadınları, çocukları ve diğer eşyaları Carnion adlı bir kaleye gönderdi; çünkü tüm yerlerin darlığı nedeniyle kasabayı kuşatmak zordu ve ona ulaşmak da zordu. . 22 Fakat Yahuda'nın ilk grubu göründüğünde, her şeyi gören O'nun ortaya çıkmasıyla korku ve dehşete kapılan düşmanlar, biri bu tarafa, diğeri bu tarafa koşarak, çoğu zaman yaralanacak şekilde kaçtılar. kendi adamlarından ve kendi kılıçlarının uçlarıyla yaralanmışlardı. 23 Yahuda da onların peşine düşmek konusunda çok kararlı davrandı ve bu kötü zavallıları öldürerek yaklaşık otuz bin kişiyi öldürdü. 24 Üstelik Timotheus'un kendisi de Dositheus ve Sosipater'in eline düştü; o, Yahudilerin çoğunun anne babası ve bazılarının kardeşleri olduğu için, canını bağışlaması için büyük ustalıkla onlara yalvardı. onun ölümüne bakılmamalı. 25 Anlaşma uyarınca, onlara zarar vermeden onları geri getireceğine dair birçok sözle güvence verince, kardeşlerini kurtarmak için onu salıverdiler. 26 Sonra Maccabeus Carnion'a ve Atargatis tapınağına doğru ilerledi ve orada yirmi beş bin kişiyi öldürdü. 27 Ve onları kaçıp yok ettikten sonra Yahuda, ordusunu, Lysias'ın ve çok sayıda farklı milletin yaşadığı ve güçlü genç adamların surları koruduğu ve onları güçlü bir şekilde savunduğu güçlü bir şehir olan Ephron'a doğru götürdü: burada ayrıca motorlar ve dartlar için de büyük bir tedarik vardı. 28 Fakat Yahuda ve arkadaşları, gücüyle düşmanlarının gücünü kıran Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'ya seslendiğinde, şehri ele geçirdiler ve içindekilerden yirmi beş bin kişiyi öldürdüler. 29 Oradan Yeruşalim'den altı yüz fersah uzaktaki İskit'e doğru yola çıktılar. 30 Fakat orada yaşayan Yahudiler, İskitlilerin kendilerine sevgiyle davrandıklarını ve sıkıntılı zamanlarında onlara nazik davrandıklarını ifade ettiklerinde; 31 Kendileriyle hâlâ dostça davranmalarını dileyerek onlara teşekkür ettiler; ve böylece haftaların bayramı yaklaşırken Yeruşalim'e geldiler. 32 Ve Pentekost denilen bayramın ardından İdumea valisi Gorgias'a karşı yola çıktılar; 33 Üç bin yaya ve dört yüz atlıyla çıktı. 34 Ve öyle oldu ki, birlikte yaptıkları savaşta Yahudilerden birkaçı öldürüldü.
 • 14. 35 Bu sırada Bacenor'un arkadaşlarından biri olan at sırtında güçlü bir adam olan Dositheus hâlâ Gorgias'ın üzerindeydi ve ceketini tutarak onu zorla çekti; ve o lanetli adamı canlı yakalamak üzereyken, üzerine gelen Trakyalı bir atlı onun omzunu vurdu, böylece Gorgias Marisa'ya kaçtı. 36 Şimdi Gorgias'la birlikte olanlar uzun süre savaşıp yorulduklarında, Yahuda Rab'be yakarıp kendisinin onların yardımcısı ve savaşta önderi olduğunu göstermesini istedi. 37 Ve bununla kendi dilinde başladı, yüksek sesle ilahiler söyledi ve farkında olmadan Gorgias'ın adamlarının üzerine atılarak onları kaçırdı. 38 Bunun üzerine Yahuda ordusunu toplayıp Odollam şehrine geldi. Yedinci gün geldiğinde, gelenek gereği kendilerini arındırdılar ve Şabat gününü aynı yerde tuttular. 39 Ve ertesi gün, işe yaradığı gibi, Yahuda ve yanındakiler, öldürülenlerin cesetlerini almaya ve onları akrabalarıyla birlikte babalarının mezarlarına gömmeye geldiler. 40 Öldürülen herkesin paltosunun altında Yamnilerin putlarına adanmış şeyler buldular; bu, Yahudilere yasayla yasaklanmıştı. O zaman herkes öldürülmelerinin sebebinin bu olduğunu gördü. 41 Bu nedenle herkes, saklanan şeyleri açan adil yargıç olan Rab'be övgüler yağdırdı. 42 Duaya yöneldiler ve işlenen günahın tamamen unutulması için ona yalvardılar. Üstelik o asil Yahuda, katledilenlerin günahları için meydana gelen şeyleri gözlerinin önünde gördükleri için, insanları günahtan uzak durmaya teşvik ediyordu. 43 Ve topluluk genelinde iki bin drahmi gümüş tutarında bir toplantı yaptığında, günah sunusu sunmak için bunu Yeruşalim'e gönderdi; bunu çok iyi ve dürüst bir şekilde yaptı; çünkü dirilişin farkındaydı: 44 Çünkü katledilenlerin yeniden dirileceğini ummasaydı, ölüler için dua etmek gereksiz ve boşuna olurdu. 45 Ve aynı zamanda dindar bir şekilde ölenler için büyük bir lütuf bulunduğunu algıladığından bu, kutsal ve iyi bir düşünceydi. Bunun üzerine günahtan kurtulmaları için ölüleri barıştırdı. BÖLÜM 13 1 Yüz kırk dokuzuncu yılda Yahuda'ya Antiochus Eupator'un büyük bir güçle Yahudiye'ye geleceği söylendi. 2 Ve onun yanında koruyucusu ve işlerinin yöneticisi Lisias vardı; her ikisinden birinde yüz on bin kişilik Yunan piyadeleri, beş bin üç yüz atlı, yirmi iki fil ve üç yüz savaş arabası vardı. kancalar. 3 Menelaus da onlara katıldı ve Antiochus'u ülkenin güvenliği için değil, vali olarak atandığını düşündüğü için büyük bir ikiyüzlülükle teşvik etti. 4 Fakat kralların kralı, Antiyokus'un fikrini bu kötü zavallıya karşı harekete geçirdi ve Lysias, krala tüm felaketlerin sebebinin bu adam olduğunu bildirdi; böylece kral, onun Berea'ya getirilmesini ve kral gibi öldürülmesini emretti. bir şekilde o yerdedir. 5 Şimdi orada küllerle dolu elli arşın yüksekliğinde bir kule vardı ve onun her yanında küllerin içine sarkan yuvarlak bir alet vardı. 6 Ve kim kutsala saygısızlıkla suçlanırsa ya da başka ağır bir suç işlemiş olursa, orada herkes onu ölüme iterdi. 7 Öyle bir ölüm oldu ki, kötü adam toprağa gömülmeden öldü; ve çok haklı olarak: 8 Ateşi ve külü kutsal olan sunakla ilgili birçok günah işlediği için kül içinde öldü. 9 Kral, barbar ve kibirli bir düşünceyle Yahudilere, babasının zamanında yapılanlardan çok daha kötüsünü yapmak üzere geldi. 10 Yahuda bunları anlayınca, kalabalığa gece gündüz Rab'be yakarmalarını emretti; böylece, eğer başka bir zamanda, kanunlarından, ülkelerinden uzaklaştırılacak noktaya gelmişken, şimdi de onlara yardım edecekti; ve kutsal tapınaktan: 11 Ve o, şimdi bile biraz canlanmış olan halkın küfür dolu uluslara boyun eğmesine izin vermeyeceğini söyledi. 12 Böylece hepsi bunu hep birlikte yapıp, ağlayarak ve oruç tutarak ve üç gün boyunca yerde dümdüz yatarak merhametli Rab'be yalvardıktan sonra, Yahuda onları teşvik ederek hazır olmalarını emretti. 13 Ve Yahuda, ihtiyarlardan ayrı olarak, kralın ordusunun Yahudiye'ye girip şehri ele geçirmesinden önce, ileri çıkıp Rabbin yardımıyla meseleyi savaşta denemeye karar verdi. 14 Böylece, her şeyi dünyanın Yaratıcısına adadıktan ve askerlerini kanunlar, tapınak, şehir, ülke ve devlet için ölüme kadar mertçe savaşmaya teşvik ettikten sonra Modin yakınlarında kamp kurdu: 15 Ve çevresindekilere şu uyarıyı verdikten sonra, Zafer Tanrı'nındır; En yiğit ve seçkin gençlerle birlikte geceleyin kralın çadırına girdi ve kampta yaklaşık dört bin kişiyi, fillerin en büyüklerini ve üzerindekileri katletti. 16 Ve sonunda kampı korku ve kargaşayla doldurdular ve başarıyla oradan ayrıldılar. 17 Bunu gün ağarırken yaptı, çünkü Rabbin koruması ona yardım etti. 18 Kral Yahudilerin erkekliğini tattıktan sonra politika yoluyla kaleleri ele geçirmek üzereydi; 19 Ve Yahudilerin güçlü kalesi olan Beytsura'ya doğru yürüdü; ama kaçtı, başarısız oldu ve adamlarını kaybetti: 20 Çünkü Yahuda onlara gerekli olan şeyleri aktarmıştı. 21 Fakat Yahudilerin ordusunda bulunan Rodokos sırları düşmanlara açıkladı; bu nedenle arandı ve yakalandığında hapse atıldı. 22 Kral Beytsum'da onlarla ikinci kez görüştü, elini verdi, onların elini tuttu, oradan ayrıldı, Yahuda'yla savaştı ve yenildi; 23 Antakya'daki işlerle ilgilenen Filipus'un umutsuzca eğildiğini, şaşkına döndüğünü, Yahudilere davrandığını, teslim olduğunu ve tüm eşit şartlara ant içtiğini, onlarla anlaştığını ve kurban sunduğunu, tapınağı onurlandırdığını ve onlara nazik davrandığını duydum. yer,
 • 15. 24 Ve Maccabeus'u iyi kabul etti, onu Ptolemais'ten Gerrhenian'a kadar baş vali yaptı; 25 Ptolemais'e geldi; oradaki halk antlaşmalardan dolayı üzüldü; Çünkü hücum ettiler, çünkü antlaşmalarını geçersiz kılmak istiyorlardı; 26 Lysias yargı kürsüsüne çıktı, davayı savunmak için elinden geleni yaptı, ikna etti, sakinleştirdi, onları iyi bir şekilde etkiledi ve Antakya'ya döndü. Böylece kralın gelişi ve gidişi dokundu. BÖLÜM 14 1 Üç yıl sonra Yahuda'ya Seleukos oğlu Demetrius'un büyük bir güç ve donanmayla Tripolis limanına girdiği haberi verildi. 2 Ülkeyi ele geçirmiş, Antiyokus'u ve koruyucusu Lysias'ı öldürmüştü. 3 Şimdi, başrahip olan ve Yahudi olmayanlarla karıştıkları dönemde kendini bilerek kirleten Alkimus, hiçbir şekilde kendini kurtaramayacağını ve artık kutsal sunağa giremeyeceğini görerek, 4 Yüz birinci ve ellinci yılda Kral Demetrius'a geldi ve ona altın bir taç, bir hurma ağacı ve ayrıca tapınakta törenle kullanılan dallardan bir hediye sundu; ve o gün o da huzurunu korudu. 5 Bununla birlikte, budalaca girişimini ilerletme fırsatı bulduğunda ve Demetrius tarafından danışmana çağrıldığında ve Yahudilerin bundan nasıl etkilendiği ve ne amaçladıkları sorulduğunda şu cevabı verdi: 6 Assideanlar adını verdiği ve kaptanları Judas Maccabeus olan Yahudiler savaşı besliyorlar ve kışkırtıcılar ve geri kalanların barış içinde olmasına izin vermiyorlar. 7 Bu nedenle atalarımın onurundan, yani başrahiplikten yoksun bırakılan ben, şimdi buraya geldim: 8 Birincisi, kralla ilgili konulara gösterdiğim içten ilgiden dolayı; ve ikincisi, bunun için bile kendi vatandaşlarımın iyiliğini amaçlıyorum: çünkü yukarıda bahsedilenlerin akılsızca davranışları nedeniyle tüm ulusumuz hiç de küçük bir sefalet içinde değil. 9 Bu nedenle, ey kral, tüm bunları bildiğinden, herkese gösterdiğin hoşgörüye göre, her taraftan baskı altında olan ülke ve ulusumuz için dikkatli ol. 10 Yahuda yaşadığı sürece devletin sessiz kalması mümkün değildir. 11 Bu onun hakkında konuşulduktan hemen sonra, kralın diğer arkadaşları, Yahuda'ya kötü niyetle saldırarak Demetrius'u daha da buhurlaştırdılar. 12 Ve hemen fillerin efendisi olan Nikanor'u çağırıp onu Yahudiye'ye vali atayarak onu gönderdi: 13 Yahuda'yı öldürmesini, yanındakileri dağıtmasını ve Alkimus'u büyük tapınağın başkâhini yapmasını emrediyor. 14 Sonra Yahuda'dan Yahudiye'den kaçan putperestler, Yahudilerin zarar ve felaketlerinin kendilerinin refahı olduğunu düşünerek sürüler halinde Nikanor'a geldiler. 15 Şimdi Yahudiler Nicanor'un geldiğini ve putperestlerin kendilerine karşı geldiğini duyunca, başlarına toprak attılar ve halkını sonsuza dek ayakta tutan ve varlığının tezahürüyle kendi payına düşene her zaman yardım eden O'na yalvardılar. . 16 Böylece yüzbaşının emri üzerine oradan hemen ayrılıp Dessau kasabasına yaklaştılar. 17 Yahuda'nın kardeşi Simon, Nicanor'la savaşa katılmıştı, ancak düşmanlarının ani sessizliği nedeniyle biraz rahatsız olmuştu. 18 Yine de Yahuda'nın yanında olanların mertliğini ve ülkeleri için savaşmak zorunda kaldıkları cesareti duyan Nicanor, meseleyi kılıçtan geçirmeye cesaret edemedi. 19 Bu nedenle barış yapmak üzere Posidonius'u, Theodotus'u ve Mattathias'ı gönderdi. 20 Bunun üzerine uzun uzun istişarede bulunduktan ve kaptan kalabalığa bu konuda bilgi verdikten ve hepsinin aynı fikirde olduğu anlaşılınca, anlaşmalara razı oldular; 21 Ve kendi aralarında buluşmak için bir gün belirlediler; ve o gün gelip her ikisi için de tabureler hazırlandığında, 22 Ludas, düşmanlar tarafından aniden bir ihanete girişilmesin diye silahlı adamları uygun yerlere hazır bulundurdu; böylece barışçıl bir konferans yaptılar. 23 Şimdi Nicanor Yeruşalim'de kaldı ve ona zarar vermedi; ancak akın akın kendisine gelen halkı gönderdi. 24 Ve Yahuda'yı gözünün önünden ayırmayı gönüllü olarak istemedi; çünkü o adamı yüreğinden sever 25 Bir eş alması ve çocuk sahibi olması için de ona dua etti; böylece evlendi, sessiz kaldı ve bu hayata katıldı. 26 Fakat aralarındaki sevgiyi fark eden ve yapılan anlaşmaları göz önünde bulunduran Alcimus, Demetrius'un yanına geldi ve ona Nicanor'un devlete karşı pek iyi niyetli olmadığını söyledi; bunun için kendi ülkesine hain olan Yahuda'yı kralın halefi olarak atamıştı. 27 Bunun üzerine öfkelenen ve en kötü adamın suçlamalarıyla kışkırtılan kral, Nicanor'a bir mektup yazarak onun antlaşmalardan pek hoşnut olmadığını belirtti ve ona, Makabeus'u esir alıp acele Antakya'ya göndermesini emretti. 28 Bu durum Nicanor'un kulağına geldiğinde, kendisi çok karışmıştı ve adamın hiçbir kusuru olmadığı için, üzerinde anlaşılan maddeleri geçersiz kılmasını şiddetle kabul etti. 29 Fakat krala karşı bir anlaşma olmadığından, bunu politika yoluyla gerçekleştirmek için zamanını kolladı. 30 Buna rağmen Maccabeus, Nicanor'un kendisine karşı kaba davranmaya başladığını ve ona alıştığından daha sert davrandığını görünce, bu tür kötü davranışların iyi olmadığını anlayınca adamlarından birkaçını bir araya topladı ve geri çekildi. Nicanor'dan. 31 Fakat diğeri, Yahuda'nın politikası nedeniyle özellikle engellendiğini bilerek, büyük ve kutsal tapınağa geldi ve her zamanki kurbanlarını sunan kâhinlere, adamı kendisine teslim etmelerini emretti. 32 Ve aradığı adamın nerede olduğunu bilemeyeceklerine yemin ettiklerinde, 33 Sağ elini tapınağa doğru uzatıp şöyle ant içti: Eğer Yahuda'yı tutsak olarak bana teslim etmezsen, Tanrı'nın bu tapınağını yerle bir edeceğim ve sunağı yıkacağım. ve Bacchus'a kayda değer bir tapınak dikeceğim.
 • 16. 34 Bu sözlerden sonra oradan ayrıldı. Bunun üzerine kâhinler ellerini göğe kaldırdılar ve uluslarının her zaman savunucusu olan O'na şöyle yalvardılar: 35 Sen, ey her şeyin Rabbi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaşadığın tapınağın aramızda olmasını razı ettin; 36 Bu nedenle, şimdi, ey tüm kutsallığın kutsal Efendisi, yakın zamanda temizlenen bu evi sonsuza kadar kirletme ve her kötü ağzı kapat. 37 Şimdi Nicanor'a, Yeruşalim'in ileri gelenlerinden biri, hemşerilerini seven ve iyi niyetli bir adam olan ve nezaketinden dolayı Yahudilerin babası olarak anılan bir Razi suçlanmıştı. 38 Çünkü eski zamanlarda, Yahudi olmayanlarla karışmadıklarında, kendisi Yahudilikle suçlanmış ve Yahudilerin dini uğruna tüm şiddetiyle bedenini ve yaşamını cesurca tehlikeye atmıştı. 39 Bunun üzerine Nicanor, Yahudilere duyduğu nefreti açıkça ilan etmek isteyerek onu yakalamak için beş yüzden fazla savaş adamı gönderdi: 40 Çünkü onu götürmekle Yahudilere çok zarar vereceğini düşünüyordu. 41 Şimdi kalabalık kuleyi ele geçirip dış kapıyı şiddetle kırıp onu yakmak için ateş getirilmesini istediğinde, her taraftan yakalanmaya hazır olduğundan kılıcının üzerine düştü; 42 Kötülerin eline geçmekten, soylu kökenine yakışmayacak şekilde istismar edilmektense, erkekçe ölmeyi tercih etti: 43 Ama aceleyle vuruşunu kaçırınca, kalabalık da kapılardan içeri hücum etti, cesurca duvara doğru koştu ve kendini erkekçe en kalın duvarların arasına attı. 44 Fakat onlar hızla geri çekildiler ve yer açıldıktan sonra o, boş yerin ortasına düştü. 45 Yine de, içinde henüz nefes varken, öfkeyle alevlenerek ayağa kalktı; kanı su fışkırmaları gibi fışkırmasına ve yaraları ağır olmasına rağmen yine de kalabalığın ortasından koştu; ve dik bir kayanın üzerinde duruyorum, 46 Artık kanı tamamen tükendiğinde, bağırsaklarını çıkardı ve onları iki eline alarak kalabalığın üzerine attı ve yaşamın ve ruhun Rabbine bunları kendisine geri vermesi için yalvardı ve böylece öldü. BÖLÜM 15 1 Fakat Yahuda ve birliğinin Samiriye civarındaki güçlü yerlerde olduğunu duyan Nicanor, herhangi bir tehlike olmadan Şabat gününde onların üzerine saldırmaya karar verdi. 2 Bununla birlikte, onunla birlikte gitmek zorunda kalan Yahudiler şöyle dediler: Bu kadar zalimce ve barbarca yok etmeyin; her şeyi gören O'nun diğer tüm günlerin üzerinde kutsallıkla onurlandırdığı o günü onurlandırın. 3 Bunun üzerine en nankör zavallı, gökte Şabat gününün tutulmasını emreden bir Kudretlinin olup olmadığını sordu. 4 Ve onlar, "Cennette yedinci günün tutulmasını emreden, yaşayan ve kudretli bir Rab var" dediler: 5 Sonra diğeri şöyle dedi: Ben de yeryüzünde güçlüyüm ve silah almayı ve kralın işini yapmayı emrediyorum. Yine de kötü iradesini yerine getirmemeyi başardı. 6 Böylece Nicanor, aşırı gurur ve kibirle, Yahuda'ya ve onunla birlikte olanlara karşı kazandığı zaferin halka açık bir anıtını dikmeye karar verdi. 7 Fakat Maccabeus, Rab'bin kendisine yardım edeceğinden her zaman emindi: 8 Bu nedenle halkına, kâfirlerin kendilerine karşı gelmesinden korkmamalarını, ancak eski zamanlarda gökten aldıkları yardımı hatırlamalarını ve şimdi, Yüce Allah'tan kendilerine gelecek olan zaferi ve yardımı beklemelerini öğütledi. 9 Ve böylece onları yasadan ve peygamberlerden uzaklaştırarak teselli etti ve onlara daha önce kazandıkları savaşları hatırlatarak onları daha da neşeli yaptı. 10 Ve onların zihinlerini karıştırdığında, onlara emirlerini verdi ve bununla birlikte putperestlerin tüm yalanlarını ve yeminlerin çiğnendiğini gösterdi. 11 Böylece her birini kalkanlar ve mızraklarla savunmaktan ziyade rahatlatıcı ve güzel sözlerle silahlandırdı: ve bunun yanı sıra, sanki gerçekten öyleymiş gibi onlara inanmaya değer bir rüya anlattı. onlara biraz sevinme. 12 Ve onun vizyonu şuydu: Başrahip, erdemli ve iyi bir adam olan, sohbette saygıdeğer, nazik bir durumda olan, aynı zamanda iyi konuşan ve çocukluğundan itibaren erdemin her alanında eğitim almış olan Onias, ellerini havaya kaldırarak Yahudilerin tamamı için dua etti. 13 Bu yapıldıktan sonra, aynı şekilde, ak saçlı, son derece görkemli, muhteşem ve mükemmel bir heybetli bir adam ortaya çıktı. 14 Bunun üzerine Onyas şöyle cevap verdi: Bu, kardeşleri seven, halk için, kutsal şehir için, yani Tanrı'nın peygamberi Yeremya için çok dua eden adamdır. 15 Bunun üzerine Yeremya sağ elini uzatarak Yahuda'ya altından bir kılıç verdi ve onu verirken şöyle konuştu: 16 Düşmanları yaralayacağın, Tanrı'nın armağanı olan bu kutsal kılıcı al. 17 Böylece Yahuda'nın çok güzel, onları cesaretlendiren ve genç adamların yüreklerini cesaretlendiren sözleriyle iyice teselli buldukları için kamp kurmamaya karar verdiler, fakat cesaretle onlara saldırmaya karar verdiler ve meseleyi erkekçe çatışma yoluyla çözmeye çalıştılar çünkü şehir, kutsal alan ve tapınak tehlikedeydi. 18 Çünkü karılarına, çocuklarına, kardeşlerine ve ailelerine gösterdikleri özen en azından onları hesaba katıyordu; fakat en büyük ve esas korku kutsal tapınak içindi. 19 Şehirde bulunanlar da yurtdışındaki çatışmadan rahatsız olduklarından hiç aldırış etmediler. 20 Ve şimdi, herkes sınavın ne olacağına baktığında ve düşmanlar çoktan yaklaştığında, ordu sıraya dizildiğinde, hayvanlar uygun şekilde yerleştirildiğinde ve atlılar kanatlara yerleştirildiğinde, 21 Makabi, kalabalığın gelişini, çeşitli zırh hazırlıklarını ve canavarların öfkesini görünce ellerini göğe doğru uzattı ve zaferin silahlarla değil, silahla geldiğini bilerek
 • 17. harikalar yaratan Rab'be seslendi. ona iyi görünürse onu layık olanlara verir: 22 Bu nedenle duasında şöyle dedi: Ya Rab, sen Yahudiye kralı Ezekias zamanında meleğini gönderdin ve Sennacherib'in ordusundan yüz seksen beş bin kişiyi öldürdün: 23 Bu nedenle şimdi de, ey göklerin Rabbi, onlara korku ve dehşet vermesi için önümüze iyi bir melek gönder; 24 Ve kutsal halkına küfür etmek için gelenler, senin kolunun gücüyle dehşete kapılsın. Ve böylece sona erdi. 25 Bunun üzerine Nicanor ve yanındakiler borazan ve şarkılarla öne çıktılar. 26 Ama Yahuda ve yanındakiler, dua ve yakarışla düşmanlarla karşılaştılar. 27 Böylece elleriyle savaşarak ve yürekleriyle Tanrı'ya dua ederek en az otuz beş bin kişiyi öldürdüler; çünkü Tanrı'nın ortaya çıkışıyla büyük bir neşeye kavuştular. 28 Savaş bitip sevinçle geri döndüklerinde, Nicanor'un koşum takımının içinde ölü yattığını biliyorlardı. 29 Sonra yüksek sesle bağırıp gürültü yaparak Her Şeye Gücü Yeten'i kendi dillerinde övdüler. 30 Ve hem bedenen hem de zihinsel olarak vatandaşların baş savunucusu olan ve tüm hayatı boyunca vatandaşlarına olan sevgisini sürdüren Yahuda, Nicanor'un kafasının ve omzuyla birlikte elinin kesilip Yeruşalim'e getirilmesini emretti. . 31 Oraya varıp halkından onları bir araya çağırdı ve kâhinleri sunağın önüne koydu ve kuledekileri çağırttı. 32 Ve onlara, Nicanor'un aşağılık kafasını ve o kafirin gururlu övünmelerle Her Şeye Gücü Yeten'in kutsal tapınağına doğru uzattığı elini gösterdi. 33 Ve o dinsiz Nicanor'un dilini kestikten sonra, onu parça parça kümes hayvanlarına vermelerini ve çılgınlığının ödülünü tapınağın önüne asmalarını emretti. 34 Böylece herkes yüce Rab'bi göklere doğru övüp şöyle dedi: Kendi yerini kirletmeyene ne mutlu. 35 Ayrıca Nicanor'un kafasını da kuleye astı; bu, Rab'bin yardımının açık ve açık bir işaretiydi. 36 Ve herkesin ortak bir kararnameyle, hiçbir durumda o günün törensiz geçmesine izin vermemesini, ancak Mardocheus'un gününden önceki gün, Suriye dilinde Adar olarak adlandırılan on ikinci ayın on üçüncü gününü kutlamasını emrettiler. 37 Nicanor'un durumu da böyle oldu; ve o andan itibaren şehir İbranilerin kontrolüne geçti. Ve burada bir son vereceğim. 38 Ve eğer iyi iş çıkardıysam ve hikayeye uygunsa, arzuladığım şey budur: ama zayıf ve sıradan da olsa, elde edebileceğim şey budur. 39 Çünkü tek başına şarap ya da su içmek nasıl zararlıdır; ve suya karışan şarap nasıl hoş ve tadı hoşsa; aynı şekilde, ince çerçeveli konuşma da hikâyeyi okuyanların kulaklarını sevindirir. Ve burada bir son olacak.