SlideShare a Scribd company logo

Turkish - 2nd Esdras.pdf

2 Esdras is an apocalyptic book in some English versions of the Bible. Tradition ascribes it to Ezra, a scribe and priest of the fifth century BC, but scholarship places its composition between 70 and 218 AD.

1 of 20
Download to read offline
Turkish - 2nd Esdras.pdf
BÖLÜM 1
1 Akitob oğlu Sadok oğlu Sadok oğlu Helchias oğlu
Azarias oğlu Saraias oğlu Peygamber Esdras'ın ikinci
kitabı.
2 Achias'ın oğlu, Phinees'in oğlu, Heli'nin oğlu,
Amarias'ın oğlu, Aziei'nin oğlu, Marimot'un oğlu,
Arna'nın oğlu, Ozias'ın oğlu, Abisei'nin oğlu Borith'in
oğlu. Eleazar'ın oğlu Phinees'in oğlu,
3 Levi oymağından Harun'un oğlu; Pers kralı
Artexerxes'in hükümdarlığı sırasında Medler diyarında
esir düşmüştü.
4 Ve bana Rabbin şu sözü geldi:
5 Yoluna git ve halkıma onların günahlarını ve
çocuklarına bana karşı yaptıkları kötülükleri göster;
çocuklarının çocuklarına şunları söyleyebilsinler:
6 Çünkü babalarının günahları onlarda arttı; çünkü beni
unuttular ve yabancı ilahlara kurban sundular.
7 Onları Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran ben
değil miyim? ama beni öfkelendirdiler ve öğütlerimi
küçümsediler.
8 O zaman saçını çek ve üzerlerine tüm kötülüğü gönder;
çünkü onlar benim kanunuma itaat etmediler, fakat asi
bir halktır.
9 Kendilerine bu kadar iyilik yaptığım kişilere ne kadar
süre katlanacağım?
10 Onlar uğruna nice kralları yok ettim; Firavun'u
kullarıyla ve bütün gücüyle vurdum.
11 Onlardan önceki bütün ulusları yok ettim ve doğuda
iki vilayetin, hatta Tyrus ve Sayda'nın halkını dağıttım
ve onların tüm düşmanlarını öldürdüm.
12 Bu nedenle onlara şöyle söyle: Rab şöyle diyor:
13 Sizi denizde gezdirdim ve başlangıçta size geniş ve
güvenli bir geçit verdim; Sana önder olarak Musa'yı,
kâhin olarak da Harun'u verdim.
14 Size bir ateş sütununda ışık verdim ve aranızda
büyük harikalar yaptım; yine de beni unuttunuz mu,
diyor Rab.
15 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Bıldırcınlar
size bir simgeydi; Güvenliğiniz için size çadırlar verdim;
fakat siz orada mırıldandınız;
16 Ve düşmanlarınızı yok etmek için benim adımla zafer
kazanmadınız; fakat bugüne kadar hâlâ
mırıldanıyorsunuz.
17 Sizin için yaptığım iyilikler nerede? Çölde aç ve
susuz kaldığınızda bana feryat etmediniz mi?
18 "Bizi öldürmek için neden bizi bu çöle getirdiniz?"
Bu çölde ölmektense Mısırlılara hizmet etmek bizim için
daha iyiydi.
19 O zaman yaslarınıza acıdım ve yemeniz için size man
verdim; böylece meleklerin ekmeğini yediniz.
20Siz susadığınızda, ben kayayı yarıp sizi doyuracak
kadar sular akmadı mı? sıcak olsun diye seni ağaçların
yapraklarıyla kapladım.
21 Verimli bir ülkeyi aranızda paylaştırdım, Kenanlıları,
Ferezîleri ve Filistîleri önünüzden kovdum; sizin için
daha ne yapayım? dedi Tanrı.
22 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Çölde,
Amorlular'ın nehrinde susayıp adıma küfrederken,
23 Küfürleriniz yüzünden size ateş vermedim; suya bir
ağaç atıp nehri tatlı hale getirdim.
24Sana ne yapayım, ey Yakup? sen, Yahuda, bana itaat
etmiyorsun; beni başka milletlere çevireceğim ve
kanunlarıma uysunlar diye adımı onlara vereceğim.
25 Madem beni terk ettiniz, ben de sizi terk edeceğim;
benden sana lütufta bulunmamı istersen, ben sana
merhamet etmem.
26 Ne zaman bana seslenseniz, sizi duymayacağım;
çünkü ellerinizi kanla kirlettiniz ve ayaklarınız adam
öldürmeye hazır.
27 Siz beni değil, kendinizi terk ettiniz, diyor Rab.
28 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Oğullarına bir
baba olarak, kızlarına bir anne olarak ve küçük
bebeklerine bir emziren olarak sana dua etmedim mi?
29 Ta ki siz benim halkım olasınız, ben de sizin Tanrınız
olayım; sizin çocuklarım olmanızı ve benim de sizin
babanız olmamı mı istiyorsunuz?
30 Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi
ben de sizi bir araya topladım; fakat şimdi size ne
yapayım? Seni yüzümden atacağım.
31 Bana teklifte bulunduğunuzda yüzümü sizden
çevireceğim; çünkü büyük bayramlarınızı, yeni
aylarınızı ve sünnetlerinizi terk ettim.
32 Size, alıp öldürdüğünüz ve vücutlarını parçaladığınız,
kanlarını ellerinizden isteyeceğim peygamberleri
kullarım olarak gönderdim, diyor Rab.
33 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Eviniz ıssız,
Rüzgârın anızı savurduğu gibi sizi dışarı atacağım.
34 Ve çocuklarınız verimli olamayacak; Çünkü emrimi
küçümsediler ve önümde kötü olan şeyi yaptılar.
35 Evlerinizi gelecek bir halka vereceğim; henüz adımı
duymamış olanlar bana inanacaklar; kendilerine hiçbir
belirti göstermediğim halde, onlara emrettiğimi
yapacaklar.
36 Hiçbir peygamber görmediler, ama yine de
günahlarını anacaklar ve kabul edecekler.
37 Gelecek halkın lütfunu şahitlik ediyorum; onların
çocukları sevinçle coşuyor; beni bedensel gözleriyle
görmeseler de, söylediklerime ruhen inanıyorlar.
38 Ve şimdi kardeşim, işte ne zafer; ve doğudan gelen
insanları görün:
39 Lider olarak İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u, Oseas'ı,
Amos'u, Mikheas'ı, Yoel'i, Abdias'ı ve Jonas'ı onlara
vereceğim.
40 Nahum ve Abakuc, Sophonias, Aggeus, Zachary ve
Malachy; buna aynı zamanda Rabbin meleği de denir.
BÖLÜM 2
1 Rab şöyle diyor: Ben bu halkı esaretten kurtardım ve
peygamber kullarım aracılığıyla onlara emirlerimi
verdim; duymadılar ama öğütlerimi küçümsediler.
2 Onları doğuran anne onlara şöyle dedi: Yolunuza gidin
çocuklar; çünkü ben bir dul ve terk edilmiş bir kadınım.
3 Seni sevinçle büyüttüm; ama üzüntü ve ağırlıkla seni
kaybettim; çünkü Tanrın Rabbin önünde günah işledin
ve onun önünde kötü olanı yaptın.
4 Peki şimdi size ne yapacağım? Ben bir dulum ve
terkedilmiş bir kadınım; yolunuza gidin ey çocuklarım
ve Rab'den merhamet dileyin.
5 Bana gelince, ey baba, antlaşmama uymayan bu
çocukların annesi hakkında seni tanık olarak
çağırıyorum;
6 Onları şaşkına çevirmek, annelerini de ganimete
uğratmak için, onların çocukları olmasın.
7 Onlar milletlerin arasına dağılsınlar, isimleri
yeryüzünden silinsin; çünkü antlaşmamı küçümsediler.
8 Yazıklar olsun sana, Assur, haksızlığı kendinde
gizleyen! Ey kötü insanlar, Sodom ve Gomora'ya ne
yaptığımı hatırlayın;
9 Ülkesi zift ve kül yığınları içinde olanların; beni
dinlemeyenlere de aynısını yapacağım, diyor Her Şeye
Gücü Yeten Rab.
10 Rab Esdras'a şöyle dedi: Halkıma söyle, İsrail'e
vereceğim Yeruşalim krallığını onlara vereceğim.
11 Onların ihtişamını da yanıma alacağım ve onlar için
hazırladığım sonsuz çadırları onlara vereceğim.
12 Hoş kokulu bir merhem olarak hayat ağacına sahip
olacaklar; ne çalışacaklar ne de yorulacaklar.
13 Gidin ve alacaksınız: birkaç gün için dua edin ki
kısaltılsınlar: krallık zaten sizin için hazırlandı: izleyin.
14 Göğü ve yeri şahit tutun; çünkü kötüyü parçaladım ve
iyiyi yarattım; çünkü yaşıyorum, diyor Rab.
15 Anne, çocuklarını kucakla ve onları sevinçle büyüt,
ayaklarını bir sütun gibi sağlamlaştır; çünkü seni seçtim,
diyor Rab.
16 Ve ölenleri bulundukları yerden dirilteceğim ve
onları mezarlardan çıkaracağım; çünkü İsrail'de adımı
biliyordum.
17 Korkma, çocukların annesi, çünkü seni seçtim, diyor
Rab.
18 Sana yardım etmeleri için hizmetkarlarım Esay ve
Jeremy'yi göndereceğim; onların öğütlerine göre senin
için çeşitli meyvelerle dolu on iki ağacı kutsadım ve
hazırladım;
19 Ve süt ve bal akan bir o kadar pınar ve üzerinde
güller ve zambaklar yetişen yedi yüce dağ var;
çocuklarınızı bunlarla sevinçle dolduracağım.
20 Dul kadına iyilik yapın, öksüzlere hükmedin,
yoksullara verin, yetimi savunun, çıplakları giydirin,
21 Kırılmışları ve zayıfları iyileştirin, topal adama
gülmeyin, sakatı savunun ve kör adamın benim
aydınlığımın görüşüne girmesine izin verin.
22 Yaşlıları ve gençleri duvarlarınızın arasında tutun.
23 Ölüleri nerede bulursan bul, onları alıp göm; ben de
dirilişimde sana ilk sırayı vereceğim.
24 Sakin olun, ey halkım ve dinlenin, çünkü sükunetiniz
hâlâ geliyor.
25 Çocuklarını besle, ey iyi dadı; ayaklarını sabitle.
26 Sana verdiğim hizmetkarlardan hiçbiri
mahvolmayacak; çünkü onları senin sayın arasından
isteyeceğim.
27 Yorulmayın; çünkü sıkıntı ve ağırlık günü geldiğinde
başkaları ağlayacak ve üzülecek; ama sen neşeli
olacaksın ve bolluğa sahip olacaksın.
28 Putperestler seni kıskanacaklar, ama sana karşı hiçbir
şey yapamayacaklar, diyor Rab.
29 Çocuklarınız cehennemi görmesinler diye ellerim sizi
örtecek.
30 Ey anne, çocuklarınla sevinçli ol; Çünkü seni
kurtaracağım, diyor Rab.
31 Uyuyan çocuklarını hatırla, çünkü onları dünyanın
dört bir yanından çıkaracağım ve onlara merhamet
edeceğim; çünkü ben merhametliyim, diyor Her Şeye
Gücü Yeten Rab.
32 Ben gelip onlara merhamet edene kadar çocuklarınızı
kucaklayın; çünkü kuyularım taşar ve lütfum azalmaz.
33 Ben Esdras, Orev Dağı'nda İsrail'e gitmem
konusunda Rab'den bir görev aldım; ama yanlarına
geldiğimde beni boşa çıkardılar ve Rabbin emrini
küçümsediler.
34 Ve bu nedenle size söylüyorum: Ey dinsizler, duyup
anlayanlar, Çobanınızı arayın, o size sonsuz huzur
verecektir; çünkü o yakındır, dünyanın sonunda
gelecektir.
35 Krallığın ödülüne hazır olun, çünkü sonsuz ışık
üzerinizde sonsuza dek parlayacak.
36 Bu dünyanın gölgesinden kaçın, görkeminizin
sevincini alın; Kurtarıcıma açıkça tanıklık ediyorum.
37 Size verilen hediyeyi alın ve sizi göksel krallığa
götüren O'na şükranlarınızı sunarak sevinin.
38 Kalkın ve ayağa kalkın, Rabbin bayramında
mühürlenenlerin sayısına bakın;
39 Dünyanın gölgesinden uzaklaşmış olanlar, ve Rabbin
muhteşem elbiselerini aldılar.
40 Ey Sion, kendi numaranı al ve Rabbin kanununu
yerine getiren beyazlar giyinmiş olanları sustur.
41 Özlemini duyduğun çocuklarının sayısı gerçekleşti;
Rab'bin gücüne yalvar, ta başından beri çağrılan halkının
kutsal kılınsın.
42 Ben Esdras, Sion Dağı'nda sayamadığım büyük bir
halk gördüm ve hepsi şarkılarla Rab'bi övdü.
43 Ve onların ortasında, diğerlerinden daha uzun boylu,
uzun boylu bir genç adam vardı ve her birinin başına
taçlar taktı ve daha yüceydi; ki buna çok hayret ettim.
44 Bunun üzerine meleğe sordum ve şöyle dedim:
Efendim, bunlar nedir?
45 O cevap verdi ve bana şöyle dedi: Ölümlü giysilerini
çıkarıp ölümsüzlüğü giyenler ve Tanrı'nın adını ikrar
edenler bunlardır; şimdi taç giydiriyorlar ve palmiye
ağaçları alıyorlar.
46 Sonra meleğe dedim: Onları taçlandıran ve ellerine
palmiyeler veren hangi genç?
47 O da bana cevap verip dedi: Bu, dünyada itiraf
ettikleri Tanrı'nın Oğludur. Daha sonra Rab'bin adı
uğruna bu kadar dimdik duran onları büyük ölçüde
övmeye başladım.
48 Sonra melek bana dedi: Yoluna git ve halkıma ne
gibi şeyler gördüğünü ve Tanrın Rabbin ne kadar büyük
harikalar gördüğünü anlat.
BÖLÜM 3
1 Kentin yıkılmasından sonraki otuzuncu yılda
Babil'deydim, sıkıntı içinde yatağımda yatıyordum ve
düşüncelerim yüreğimin üzerine geldi:
2 Çünkü Sion'un ıssızlığını ve Babil'de yaşayanların
zenginliğini gördüm.
3 Ve ruhum öyle çok etkilendi ki Yüce Olan'a korku
dolu sözler söylemeye başladım ve şöyle dedim:
4 Ey hükümdar olan Rab, toprağı diktiğinde ve bunu tek
başına yaptığında başlangıçta konuştun ve insanlara
emretmiştin:
5 Ve Adem'e senin ellerinin eseri olan ruhsuz bir beden
verdi ve ona hayat nefesini üfledi ve o senin önünde
yaşatıldı.
6 Ve sen onu, daha dünya ortaya çıkmadan, sağ elinin
diktiği cennete götürürsün.
7 Ve ona kendi yolunu sevme emrini verdin; o bunu
çiğnedi ve hemen ona ve sayısız milletler, kabileler,
insanlar ve akrabalardan oluşan nesillerine ölümü atadın.
8 Ve her halk kendi isteği doğrultusunda yürüdü ve
senin önünde harika şeyler yaptı ve emirlerini
küçümsedi.
9 Ve yine zamanla dünyada yaşayanların üzerine tufanı
getirdin ve onları yok ettin.
10 Ve öyle oldu ki her birinde ölüm Adem için neyse,
bunlar için de tufan aynıydı.
11 Yine de onlardan birini, yani Nuh'u ev halkıyla
birlikte bıraktın; onlardan tüm doğru adamlar geldi.
12 Ve öyle oldu ki, yeryüzünde yaşayanlar çoğalmaya
başlayınca, onlara birçok çocuk yapıp büyük bir halk
olduklarında, yeniden ilkinden daha dinsiz olmaya
başladılar.
13 Şimdi senden önce bu kadar kötü yaşarken, sen
onların arasından adı İbrahim olan birini seçtin.
14 Sen onu sevdin ve isteğini yalnızca ona gösterdin:
15 Ve onunla sonsuza kadar sürecek bir antlaşma yaptın
ve onun soyunu asla bırakmayacağına dair ona söz
verdin.
16 Ve ona İshak'ı verdin ve İshak'a da Yakup'la Esav'ı
verdin. Yakup'a gelince, onu kendin için seçtin ve
Esav'ın yanına koydun; ve böylece Yakup büyük bir
kalabalık oldu.
17 Ve öyle oldu ki onun soyunu Mısır'dan çıkardığın
zaman, onları Sina Dağı'na çıkardın.
18 Ve gökleri eğip dünyayı sabitledin, bütün dünyayı
yerinden oynattın, derinlikleri titrettin ve o çağın
insanlarını tedirgin ettin.
19 Ve görkemin ateşten, depremden, rüzgardan ve
soğuktan oluşan dört kapıdan geçti; ta ki, Yakup soyuna
yasayı, İsrail soyuna çalışkanlığı ver.
20 Ve yine de kanununun onlarda meyve vermesi için
kötü yüreklerini onlardan almadın.
21 Kötü yürekli ilk Adem günah işledi ve yenildi; ve
ondan doğanların hepsi de öyle.
22 Böylece sakatlık kalıcı hale geldi; ve kanun (ayrıca)
kökünden kötü niyetle insanların kalbinde; öyle ki, iyiler
gitti ve kötülükler hâlâ varlığını sürdürüyor.
23 Böylece zamanlar geçti ve yıllar sona erdi; o zaman
kendine Davut adında bir köle yetiştirdin;
24 Adına bir şehir inşa etmesini ve orada sana buhur ve
sunular sunmasını ona emrettin.
25 Yıllarca bu yapıldıktan sonra şehirde yaşayanlar seni
terk etti;
26 Ve her şeyde Adem'in ve onun tüm nesillerinin
yaptığının aynısını yaptılar; çünkü onların da kötü bir
yüreği vardı:
27 Ve böylece şehrini düşmanlarının eline verdin.
28 Öyleyse Babil'de yaşayanların işleri daha mı iyi,
böylece Sion üzerinde egemenlik sahibi olacaklar?
29 Çünkü oraya geldiğimde ve sayısız küfürleri
gördüğümde, bu otuzuncu yılda ruhum birçok kötülük
yapanı gördü. kulağım öyle ki kalbim beni hayal
kırıklığına uğrattı.
30 Çünkü onların günah işlemesine nasıl katlandığını,
kötüleri nasıl esirgediğini, halkını yok ettiğini,
düşmanlarını koruduğunu ve bunu belirtmediğini
gördüm.
31 Bu yolun nasıl bırakılabileceğini hatırlamıyorum.
Öyleyse Babil'dekiler Sion'dakilerden daha mı iyi?
32 Yoksa İsrail'den başka seni tanıyan bir kavim mi var?
Ya da hangi kuşak senin antlaşmalarına Yakup kadar
inandı?
33 Ve yine de onların ödülleri görünmüyor ve emekleri
sonuç vermiyor; çünkü ben putperestlerin arasında oraya
buraya gittim ve onların zenginlik içinde aktıklarını ve
senin emirlerini düşünmediklerini görüyorum.
34 Bu nedenle şimdi bizim kötülüğümüzü ve dünyada
yaşayanların kötülüğünü de tartın; ve böylece ismin
İsrail dışında hiçbir yerde bulunmayacak.
35 Yoksa yeryüzünde yaşayanlar senin gözünde ne
zaman günah işlemediler? Ya da hangi halk senin
emirlerini bu kadar yerine getirdi?
36 İsrail'in ismen senin emirlerini yerine getirdiğini
göreceksin; ama kâfirler değil.
4. BÖLÜM
1 Ve bana gönderilen adı Uriel olan melek bana şu
cevabı verdi:
2 Ve dedi ki: Kalbin bu dünyada çok uzaklara gitti ve
Yüce Olan'ın yolunu anlayabileceğini mi sanıyorsun?
3 Sonra dedim ki: Evet efendim. O da bana cevap verip
dedi: Ben sana üç yolu göstermek ve senin huzuruna üç
misâl getirmek için gönderildim:
4 Eğer beni bunlardan biri ilan edebilirsen, sana görmek
istediğin yolu da göstereceğim ve kötü yüreğin nereden
geldiğini sana göstereceğim.
5 Ben de, "Söyleyin efendim" dedim. Sonra bana dedi:
Yoluna git, ateşin ağırlığını bana ölç, ya da rüzgarın
şiddetini ölç ya da geçen gün beni tekrar ara.
6 Bunun üzerine cevap verdim ve dedim: Hangi adam
bunu yapabilir ki benden böyle şeyler isteyebilirsin?
7 Ve bana dedi: Eğer sana denizin ortasında ne kadar
büyük meskenler olduğunu, ya da derinliklerin
başlangıcında kaç pınar olduğunu ya da gökkubbenin
üzerinde kaç pınar olduğunu ya da denizin çıkışlarının
hangileri olduğunu sorsam. cennet:
8 Belki bana, ne derinlere indim, ne de cehenneme, ne
de cennete hiç tırmanmadım dersin.
9 Yine de şimdi sana yalnızca ateş ve rüzgârla, içinden
geçtiğin günle ve ayrılamadığın şeylerle ilgili sorular
sordum, ama yine de bana bunlar hakkında hiçbir yanıt
veremiyorsun.
10 Üstelik bana dedi: Kendi eşyalarını ve seninle birlikte
büyüyenleri bilmiyor musun?
11 O zaman senin kabın En Yüce Olan'ın yolunu nasıl
kavrayabilir ve dünya artık benim gözümde açıkça
görülen yozlaşmayı anlayacak kadar yozlaşmış
durumdayken?
12 Sonra ona dedim ki: Hâlâ kötülük içinde yaşamaktan,
acı çekmekten ve nedenini bilmemektense, hiç var
olmamamız daha iyiydi.
13 Bana cevap verip dedi: Bir ormana, ovaya girdim ve
ağaçlar danıştı;
14 Ve dedi: Gelin, gidip denizle cenk edelim ki deniz
önümüzden uzaklaşsın ve bize daha çok orman yapalım.
15 Denizin selleri de aynı şekilde öğüt alıp dediler:
Gelin, yukarı çıkıp ovadaki ormanları ele geçirelim,
orada da kendimize başka bir ülke yapalım.
16 Odun düşüncesi boşunaydı; çünkü ateş gelip onu
yaktı.
17 Denizin taşması düşüncesi de boşa çıktı, çünkü kum
ayağa kalkıp onları durdurdu.
18 Şimdi bu ikisinin arasında yargıç olsaydın kimi
aklamaya başlardın? ya da kimi kınayacaksın?
19 Cevap verdim ve dedim ki: Gerçekten ikisinin de
tasarladığı aptalca bir düşünce, çünkü toprak ormana
verildi ve denizin de taşkınlarını taşıyacağı yer var.
20 Sonra bana cevap verip dedi: Doğru kararı verdin,
ama neden kendini de yargılamadın?
21 Çünkü nasıl toprak ormana, deniz de sellere
verildiyse; aynı şekilde yeryüzünde yaşayanlar da
yeryüzünde olanlardan başka hiçbir şeyi anlayamazlar:
ve göklerin üzerinde yaşayanlar yalnızca olanları
anlayabilir. bunlar göklerin yüksekliğinden yüksektir.
22 Sonra cevap verdim ve dedim ki: Yalvarırım, ya Rab,
anlayışlı olayım:
23 Çünkü aklımda yüce şeyleri değil, her gün
yanımızdan geçenleri merak etmek vardı; yani, İsrail'in
neden putperestlere utanç kaynağı olarak verildiğini ve
sevdiğin halkın hangi nedenden ötürü verildiğini merak
etmek istedim. Allah'tan korkmayan uluslara karşı
atalarımızın kanunlarının neden boşa çıktığını ve yazılı
antlaşmaların neden geçersiz olduğunu,
24 Ve biz çekirgeler gibi dünyadan göçüp gidiyoruz,
hayatımız şaşkınlık ve korkudan geçiyor ve merhamete
layık değiliz.
25 O halde, çağrıldığımız kendi ismine ne yapacak?
bunları sordum.
26 Sonra bana cevap verip dedi: Ne kadar çok ararsan o
kadar hayret edeceksin; çünkü dünya hızla yok olup
gitmekte,
27 Ve gelecekte doğrulara vaat edilen şeyleri
kavrayamazlar; çünkü bu dünya haksızlık ve
kötülüklerle doludur.
28 Fakat bununla ilgili olarak bana ne sorarsan
söyleyeyim sana; çünkü kötülük ekilmiştir, ama onun
yıkımı henüz gelmemiştir.
29 Bu nedenle, ekilen şey ters çevrilmezse ve kötülüğün
ekildiği yer geçmezse, iyilikle ekilen yer gelemez.
30 Çünkü kötü tohum tohumu başlangıçtan beri Adem'in
yüreğine ekildi ve bu tohum bugüne kadar ne kadar
tanrısızlığa yol açtı? ve harman zamanı gelinceye kadar
ne kadar ürün verecek?
31 Şimdi kendi başına düşün, kötülük tohumu tanesinin
ne kadar büyük kötülük meyvesi verdiğini.
32 Ve sayısız kulaklar kesildiğinde ne kadar büyük bir
yeri dolduracaklar?
33 Sonra cevap verip dedim: Bu şeyler nasıl ve ne
zaman gerçekleşecek? neden yıllarımız az ve kötü?
34 Ve bana şöyle cevap verdi: En Yüce Olan'ın üstüne
acele etme; çünkü onun üstünde olmak için acele etmen
boşuna, çünkü sen çok aştın.
35 Doğruların ruhları da odalarında bu şeyler hakkında
soru sormadılar mı: Ne zamana kadar bu şekilde umut
edeceğim? Ödülümüzün zemininin meyvesi ne zaman
gelecek?
36 Ve baş melek Uriel bu şeylere onlara cevap verdi ve
şöyle dedi: Tohumların sayısı içinizde dolduğunda bile;
çünkü o, dünyayı terazide tarttı.
37 Vakitleri ölçüyle ölçtü; ve zamanları sayıya göre
saydı; ve söz konusu tedbir yerine getirilene kadar onları
hareket ettirmez veya kıpırdatmaz.
38 Sonra cevap verdim ve şöyle dedim: Ey hüküm süren
Rab, hepimiz bile dinsizlikle doluyuz.
39 Ve belki de bizim iyiliğimiz için, yeryüzünde
yaşayanların günahları yüzünden doğruların katları
dolmaz.
40 O da bana cevap verip dedi: Çocuğu olan bir kadına
git ve dokuz ayını doldurduğunda ona, rahminin
doğumu daha fazla kendisinde tutup tutamayacağını sor.
41 Sonra dedim ki, Hayır, efendim, bunu yapamaz. Ve
bana dedi: Mezardaki ruhların odaları bir kadının
rahmine benzer:
42 Doğum yapan bir kadının, doğum yapma
zorunluluğundan kaçmak için acele etmesi gibi; bu
yerler de kendilerine emanet edilen şeyleri teslim etmek
için acele ederler.
43 Başlangıçtan bakın, ne görmek istiyorsanız, o size
gösterilecek.
44 Sonra cevap verdim ve dedim: Eğer senin gözünde
lütuf bulursam, eğer mümkünse ve bu nedenle
karşılanırsam,
45Öyleyse bana, geçmişten daha mı çok gelecek, yoksa
gelecekten daha mı çok geçmiş olduğunu göster.
46 Geçmişi biliyorum ama gelecek olanı bilmiyorum.
47 Ve bana dedi: Sağ tarafa kalk, sana bu misali
açıklayacağım.
48 Böylece ayağa kalktım ve gördüm ve önümden sıcak
yanan bir fırının geçtiğini gördüm; ve öyle oldu ki alev
geçtiğinde baktım ve işte duman hala duruyordu.
49 Bundan sonra önümden sulu bir bulut geçti ve
fırtınayla birlikte bol miktarda yağmur yağdırdı; ve
fırtınalı yağmur bittiğinde damlalar hareketsiz kaldı.
50 Sonra bana dedi: Kendi başına düşün; nasıl ki
yağmur damlalardan daha çoksa, ve ateş de dumandan
daha büyükse; ama damlalar ve duman geride kaldı;
böylece geçmişteki miktar daha da arttı.
51 Sonra dua edip dedim ki: O vakte kadar yaşayabilir
miyim sence? ya da o günlerde ne olacak?
52 Bana cevap verip dedi: Benden istediğin işaretlere
gelince, sana bunların bir kısmını anlatabilirim; fakat
senin hayatına dokunacak bir şey olarak, sana göstermek
için gönderilmedim; çünkü bunu bilmiyorum.
BÖLÜM 5
1 Bununla birlikte, belirtiler geldikçe, işte, yeryüzünde
yaşayanların büyük bir kısmının ele geçirileceği ve
gerçeğin yolunun gizleneceği ve ülkenin inançtan
mahrum olacağı günler gelecek.
2 Fakat kötülük, şimdi gördüğünüz ya da uzun zaman
önce duyduğunuzun çok ötesine geçecek.
3 Ve şimdi kök saldığını gördüğün ülkenin birdenbire
harap olduğunu göreceksin.
4 Ama Yüceler Yücesi sana yaşama izni verirse, üçüncü
borazan sesinden sonra güneşin gece aniden yeniden
parladığını ve ayın gündüz üç kez parladığını göreceksin:
5 Ve tahtadan kan dökülecek, taş kendi sesini verecek ve
halk tedirgin olacak:
6 Ve hatta yeryüzünde yaşayan, beklemedikleri kişiyi
yönetecek ve kuşlar birlikte uçup gidecekler:
7 Ve Sodomit denizi balık fırlatacak ve geceleyin
birçoklarının bilmediği bir ses çıkaracak; fakat onun
sesini hepsi duyacaklar.
8 Birçok yerde de karışıklık olacak ve ateş sık sık
yeniden söndürülecek, vahşi hayvanlar yer değiştirecek
ve adet gören kadınlar canavarlar doğuracak:
9 Ve tatlı sularda tuzlu sular bulunacak ve bütün dostlar
birbirini yok edecek; o zaman zeka kendini gizleyecek
ve anlayış kendini gizli odasına çekecektir,
10 Ve birçok kişi tarafından aranacak ve yine
bulunamayacak; o zaman yeryüzünde adaletsizlik ve
ölçüsüzlük çoğalacak.
11 Bir ülke de diğerine soracak ve şöyle diyecek: İnsanı
doğru yapan doğruluk mu gitti? senin aracılığınla mı?
Ve şöyle diyecek: Hayır.
12 Aynı zamanda insanlar umut edecekler ama hiçbir
şey elde etmeyecekler; çalışacaklar ama yolları başarılı
olamayacak.
13 Sana bu tür işaretleri göstermeye iznim var; ve eğer
tekrar dua edersen, şimdiki gibi ağlarsan ve hatta
günlerce oruç tutarsan, daha da büyük şeyler duyacaksın.
14 Sonra uyandım ve bütün bedenimi büyük bir korku
kapladı; zihnim öyle bir sıkıntıya girdi ki bayıldım.
15 Benimle konuşmak için gelen melek beni tuttu, teselli
etti ve beni ayağa kaldırdı.
16 Ve ikinci gece öyle oldu ki halkın önderi Salathiel
yanıma gelip şöyle dedi: Neredeydin? ve neden yüzün
bu kadar ağır?
17 İsrail'in esaret altında olduğu ülkede sana emanet
edildiğini bilmiyor musun?
18 O halde kalk, ekmek ye ve sürüsünü zalim kurtların
eline bırakan çoban gibi bizi bırakma.
19 Sonra ona dedim: Benden uzaklaş ve bana yaklaşma.
Ve söylediklerimi duydu ve benden gitti.
20 Ve melek Uriel'in bana emrettiği gibi yas tutarak ve
ağlayarak yedi gün oruç tuttum.
21 Ve yedi gün sonra yüreğimdeki düşünceler benim
için yeniden çok ağırlaştı.
22 Ve ruhum anlayış ruhuna kavuştu ve Yüceler Yücesi
ile yeniden konuşmaya başladım.
23 Ve şöyle dedi: Ey yeryüzünün her ormanına ve tüm
ağaçlarına hükmeden Rab, sen tek bir asmayı seçtin:
24 Ve bütün dünyanın bütün diyarlarından bir çukuru
kendine seçtin; ve buradaki bütün çiçeklerden bir
zambakı:
25 Ve denizin bütün derinliklerinden bir ırmağı
doldurdun; ve inşa edilmiş bütün şehirler arasında Sion'u
kendine takdis ettin;
26 Ve yaratılan bütün kuşlardan sana bir güvercin adını
verdin; ve yaratılan bütün sığırlardan sana bir koyun
sağladın:
27 Ve bu kadar çok insan arasından kendine bir halk
buldun; ve sevdiğin bu halka herkesin onayladığı bir
yasa verdin.
28 Ve şimdi, ya Rab, neden bu tek halkı birçoklarının
eline verdin? ve başkalarını da tek bir kök üzerine
hazırladın ve neden tek halkını birçoklarının arasına
dağıttın?
29 Ve sözlerine karşı çıkanlar ve antlaşmalarına
inanmayanlar, onları ayaklar altına aldılar.
30 Madem halkından bu kadar nefret ediyordun, ama
onları kendi ellerinle cezalandırmalıydın.
31 Ben bu sözleri söylediğimde, önceki gece yanıma
gelen melek bana gönderildi:
32 Ve bana dedi: Beni dinle, sana talimat vereceğim;
söylediklerimi dinle, sana daha fazlasını anlatacağım.
33 Ben de, "Konuş, efendim" dedim. Sonra bana şöyle
dedi: İsrail uğruna kafan çok dertli; o insanları, onları
yaratandan daha mı çok seviyorsun?
34 Ve dedim ki: Hayır, Tanrım; ama çok kederli bir
şekilde konuştum; çünkü En Yüce Olan'ın yolunu
kavramaya ve onun yargısının bir kısmını öğrenmeye
çalışırken dizginlerim her saat bana acı veriyor.
35 Ve bana dedi: Yapamazsın. Ben de dedim ki: Neden,
Tanrım? o zaman nerede doğdum? ya da neden annemin
rahmi benim mezarım değildi ki, Yakup'un doğumunu
ve İsrail soyunun yorucu emeğini görmeyeyim?
36 Ve bana dedi: Henüz gelmemiş olanları say, etrafa
dağılmış cürufları topla, solmuş çiçekleri bana yeniden
yeşert,
37 Bana kapalı yerleri aç ve içlerinde kapalı olan
rüzgarları bana çıkar, bana bir sesin görüntüsünü göster;
o zaman bilmeye çalıştığın şeyi sana bildireceğim.
38 Ve dedim ki: Ey hükümdarlık sahibi Rab, insanlarla
birlikte meskeni olmayandan başka bunları kim bilebilir?
39 Bana gelince, ben akılsızım; o halde bana sorduğun
bu şeyler hakkında nasıl konuşabilirim?
40 Sonra bana şöyle dedi: Söylediklerimin hiçbirini
yapamadığın gibi, aynı şekilde benim hükmümü ya da
sonunda halkıma söz verdiğim sevgiyi de öğrenemezsin.
41 Ve dedim ki: İşte, ya Rab, yine de sona kadar
saklananlara yakınsın; ve benden önce olanlar, ya da
şimdi biz, ya da bizden sonra gelecekler ne yapacaklar?
42 Ve bana dedi: Hükümümü bir yüzüğe benzeteceğim:
Sonuncunun gevşekliği olmadığı gibi, ilkinin de hızlılığı
yoktur.
43 Ben de cevap verip dedim: Yapılmış olanları, şimdi
olanları ve gelecek olanları hemen yapamaz mısın;
hükmünü daha çabuk göstermen için mi?

More Related Content

Similar to Turkish - 2nd Esdras.pdf (8)

Turkish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Turkish - The Gospel of the Birth of Mary.pdfTurkish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Turkish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
74. müminun suresi
74. müminun suresi74. müminun suresi
74. müminun suresi
 
70. nahl suresi
70. nahl suresi70. nahl suresi
70. nahl suresi
 
54. hicr suresi
54. hicr suresi54. hicr suresi
54. hicr suresi
 
63. zuhruf suresi
63. zuhruf suresi63. zuhruf suresi
63. zuhruf suresi
 
72. ibrahim suresi
72. ibrahim suresi72. ibrahim suresi
72. ibrahim suresi
 
73. enbiya suresi
73. enbiya suresi73. enbiya suresi
73. enbiya suresi
 
Turkish - Tobit.pdf
Turkish - Tobit.pdfTurkish - Tobit.pdf
Turkish - Tobit.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Turkish - 2nd Esdras.pdf

 • 2. BÖLÜM 1 1 Akitob oğlu Sadok oğlu Sadok oğlu Helchias oğlu Azarias oğlu Saraias oğlu Peygamber Esdras'ın ikinci kitabı. 2 Achias'ın oğlu, Phinees'in oğlu, Heli'nin oğlu, Amarias'ın oğlu, Aziei'nin oğlu, Marimot'un oğlu, Arna'nın oğlu, Ozias'ın oğlu, Abisei'nin oğlu Borith'in oğlu. Eleazar'ın oğlu Phinees'in oğlu, 3 Levi oymağından Harun'un oğlu; Pers kralı Artexerxes'in hükümdarlığı sırasında Medler diyarında esir düşmüştü. 4 Ve bana Rabbin şu sözü geldi: 5 Yoluna git ve halkıma onların günahlarını ve çocuklarına bana karşı yaptıkları kötülükleri göster; çocuklarının çocuklarına şunları söyleyebilsinler: 6 Çünkü babalarının günahları onlarda arttı; çünkü beni unuttular ve yabancı ilahlara kurban sundular. 7 Onları Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran ben değil miyim? ama beni öfkelendirdiler ve öğütlerimi küçümsediler. 8 O zaman saçını çek ve üzerlerine tüm kötülüğü gönder; çünkü onlar benim kanunuma itaat etmediler, fakat asi bir halktır. 9 Kendilerine bu kadar iyilik yaptığım kişilere ne kadar süre katlanacağım? 10 Onlar uğruna nice kralları yok ettim; Firavun'u kullarıyla ve bütün gücüyle vurdum. 11 Onlardan önceki bütün ulusları yok ettim ve doğuda iki vilayetin, hatta Tyrus ve Sayda'nın halkını dağıttım ve onların tüm düşmanlarını öldürdüm. 12 Bu nedenle onlara şöyle söyle: Rab şöyle diyor: 13 Sizi denizde gezdirdim ve başlangıçta size geniş ve güvenli bir geçit verdim; Sana önder olarak Musa'yı, kâhin olarak da Harun'u verdim. 14 Size bir ateş sütununda ışık verdim ve aranızda büyük harikalar yaptım; yine de beni unuttunuz mu, diyor Rab. 15 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Bıldırcınlar size bir simgeydi; Güvenliğiniz için size çadırlar verdim; fakat siz orada mırıldandınız; 16 Ve düşmanlarınızı yok etmek için benim adımla zafer kazanmadınız; fakat bugüne kadar hâlâ mırıldanıyorsunuz. 17 Sizin için yaptığım iyilikler nerede? Çölde aç ve susuz kaldığınızda bana feryat etmediniz mi? 18 "Bizi öldürmek için neden bizi bu çöle getirdiniz?" Bu çölde ölmektense Mısırlılara hizmet etmek bizim için daha iyiydi. 19 O zaman yaslarınıza acıdım ve yemeniz için size man verdim; böylece meleklerin ekmeğini yediniz. 20Siz susadığınızda, ben kayayı yarıp sizi doyuracak kadar sular akmadı mı? sıcak olsun diye seni ağaçların yapraklarıyla kapladım. 21 Verimli bir ülkeyi aranızda paylaştırdım, Kenanlıları, Ferezîleri ve Filistîleri önünüzden kovdum; sizin için daha ne yapayım? dedi Tanrı. 22 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Çölde, Amorlular'ın nehrinde susayıp adıma küfrederken, 23 Küfürleriniz yüzünden size ateş vermedim; suya bir ağaç atıp nehri tatlı hale getirdim. 24Sana ne yapayım, ey Yakup? sen, Yahuda, bana itaat etmiyorsun; beni başka milletlere çevireceğim ve kanunlarıma uysunlar diye adımı onlara vereceğim. 25 Madem beni terk ettiniz, ben de sizi terk edeceğim; benden sana lütufta bulunmamı istersen, ben sana merhamet etmem. 26 Ne zaman bana seslenseniz, sizi duymayacağım; çünkü ellerinizi kanla kirlettiniz ve ayaklarınız adam öldürmeye hazır. 27 Siz beni değil, kendinizi terk ettiniz, diyor Rab. 28 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Oğullarına bir baba olarak, kızlarına bir anne olarak ve küçük bebeklerine bir emziren olarak sana dua etmedim mi? 29 Ta ki siz benim halkım olasınız, ben de sizin Tanrınız olayım; sizin çocuklarım olmanızı ve benim de sizin babanız olmamı mı istiyorsunuz? 30 Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de sizi bir araya topladım; fakat şimdi size ne yapayım? Seni yüzümden atacağım. 31 Bana teklifte bulunduğunuzda yüzümü sizden çevireceğim; çünkü büyük bayramlarınızı, yeni aylarınızı ve sünnetlerinizi terk ettim. 32 Size, alıp öldürdüğünüz ve vücutlarını parçaladığınız, kanlarını ellerinizden isteyeceğim peygamberleri kullarım olarak gönderdim, diyor Rab. 33 Her Şeye Gücü Yeten Rab şöyle diyor: Eviniz ıssız, Rüzgârın anızı savurduğu gibi sizi dışarı atacağım. 34 Ve çocuklarınız verimli olamayacak; Çünkü emrimi küçümsediler ve önümde kötü olan şeyi yaptılar. 35 Evlerinizi gelecek bir halka vereceğim; henüz adımı duymamış olanlar bana inanacaklar; kendilerine hiçbir belirti göstermediğim halde, onlara emrettiğimi yapacaklar. 36 Hiçbir peygamber görmediler, ama yine de günahlarını anacaklar ve kabul edecekler. 37 Gelecek halkın lütfunu şahitlik ediyorum; onların çocukları sevinçle coşuyor; beni bedensel gözleriyle görmeseler de, söylediklerime ruhen inanıyorlar. 38 Ve şimdi kardeşim, işte ne zafer; ve doğudan gelen insanları görün: 39 Lider olarak İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u, Oseas'ı, Amos'u, Mikheas'ı, Yoel'i, Abdias'ı ve Jonas'ı onlara vereceğim. 40 Nahum ve Abakuc, Sophonias, Aggeus, Zachary ve Malachy; buna aynı zamanda Rabbin meleği de denir. BÖLÜM 2 1 Rab şöyle diyor: Ben bu halkı esaretten kurtardım ve peygamber kullarım aracılığıyla onlara emirlerimi verdim; duymadılar ama öğütlerimi küçümsediler. 2 Onları doğuran anne onlara şöyle dedi: Yolunuza gidin çocuklar; çünkü ben bir dul ve terk edilmiş bir kadınım. 3 Seni sevinçle büyüttüm; ama üzüntü ve ağırlıkla seni kaybettim; çünkü Tanrın Rabbin önünde günah işledin ve onun önünde kötü olanı yaptın.
 • 3. 4 Peki şimdi size ne yapacağım? Ben bir dulum ve terkedilmiş bir kadınım; yolunuza gidin ey çocuklarım ve Rab'den merhamet dileyin. 5 Bana gelince, ey baba, antlaşmama uymayan bu çocukların annesi hakkında seni tanık olarak çağırıyorum; 6 Onları şaşkına çevirmek, annelerini de ganimete uğratmak için, onların çocukları olmasın. 7 Onlar milletlerin arasına dağılsınlar, isimleri yeryüzünden silinsin; çünkü antlaşmamı küçümsediler. 8 Yazıklar olsun sana, Assur, haksızlığı kendinde gizleyen! Ey kötü insanlar, Sodom ve Gomora'ya ne yaptığımı hatırlayın; 9 Ülkesi zift ve kül yığınları içinde olanların; beni dinlemeyenlere de aynısını yapacağım, diyor Her Şeye Gücü Yeten Rab. 10 Rab Esdras'a şöyle dedi: Halkıma söyle, İsrail'e vereceğim Yeruşalim krallığını onlara vereceğim. 11 Onların ihtişamını da yanıma alacağım ve onlar için hazırladığım sonsuz çadırları onlara vereceğim. 12 Hoş kokulu bir merhem olarak hayat ağacına sahip olacaklar; ne çalışacaklar ne de yorulacaklar. 13 Gidin ve alacaksınız: birkaç gün için dua edin ki kısaltılsınlar: krallık zaten sizin için hazırlandı: izleyin. 14 Göğü ve yeri şahit tutun; çünkü kötüyü parçaladım ve iyiyi yarattım; çünkü yaşıyorum, diyor Rab. 15 Anne, çocuklarını kucakla ve onları sevinçle büyüt, ayaklarını bir sütun gibi sağlamlaştır; çünkü seni seçtim, diyor Rab. 16 Ve ölenleri bulundukları yerden dirilteceğim ve onları mezarlardan çıkaracağım; çünkü İsrail'de adımı biliyordum. 17 Korkma, çocukların annesi, çünkü seni seçtim, diyor Rab. 18 Sana yardım etmeleri için hizmetkarlarım Esay ve Jeremy'yi göndereceğim; onların öğütlerine göre senin için çeşitli meyvelerle dolu on iki ağacı kutsadım ve hazırladım; 19 Ve süt ve bal akan bir o kadar pınar ve üzerinde güller ve zambaklar yetişen yedi yüce dağ var; çocuklarınızı bunlarla sevinçle dolduracağım. 20 Dul kadına iyilik yapın, öksüzlere hükmedin, yoksullara verin, yetimi savunun, çıplakları giydirin, 21 Kırılmışları ve zayıfları iyileştirin, topal adama gülmeyin, sakatı savunun ve kör adamın benim aydınlığımın görüşüne girmesine izin verin. 22 Yaşlıları ve gençleri duvarlarınızın arasında tutun. 23 Ölüleri nerede bulursan bul, onları alıp göm; ben de dirilişimde sana ilk sırayı vereceğim. 24 Sakin olun, ey halkım ve dinlenin, çünkü sükunetiniz hâlâ geliyor. 25 Çocuklarını besle, ey iyi dadı; ayaklarını sabitle. 26 Sana verdiğim hizmetkarlardan hiçbiri mahvolmayacak; çünkü onları senin sayın arasından isteyeceğim. 27 Yorulmayın; çünkü sıkıntı ve ağırlık günü geldiğinde başkaları ağlayacak ve üzülecek; ama sen neşeli olacaksın ve bolluğa sahip olacaksın. 28 Putperestler seni kıskanacaklar, ama sana karşı hiçbir şey yapamayacaklar, diyor Rab. 29 Çocuklarınız cehennemi görmesinler diye ellerim sizi örtecek. 30 Ey anne, çocuklarınla sevinçli ol; Çünkü seni kurtaracağım, diyor Rab. 31 Uyuyan çocuklarını hatırla, çünkü onları dünyanın dört bir yanından çıkaracağım ve onlara merhamet edeceğim; çünkü ben merhametliyim, diyor Her Şeye Gücü Yeten Rab. 32 Ben gelip onlara merhamet edene kadar çocuklarınızı kucaklayın; çünkü kuyularım taşar ve lütfum azalmaz. 33 Ben Esdras, Orev Dağı'nda İsrail'e gitmem konusunda Rab'den bir görev aldım; ama yanlarına geldiğimde beni boşa çıkardılar ve Rabbin emrini küçümsediler. 34 Ve bu nedenle size söylüyorum: Ey dinsizler, duyup anlayanlar, Çobanınızı arayın, o size sonsuz huzur verecektir; çünkü o yakındır, dünyanın sonunda gelecektir. 35 Krallığın ödülüne hazır olun, çünkü sonsuz ışık üzerinizde sonsuza dek parlayacak. 36 Bu dünyanın gölgesinden kaçın, görkeminizin sevincini alın; Kurtarıcıma açıkça tanıklık ediyorum. 37 Size verilen hediyeyi alın ve sizi göksel krallığa götüren O'na şükranlarınızı sunarak sevinin. 38 Kalkın ve ayağa kalkın, Rabbin bayramında mühürlenenlerin sayısına bakın; 39 Dünyanın gölgesinden uzaklaşmış olanlar, ve Rabbin muhteşem elbiselerini aldılar. 40 Ey Sion, kendi numaranı al ve Rabbin kanununu yerine getiren beyazlar giyinmiş olanları sustur. 41 Özlemini duyduğun çocuklarının sayısı gerçekleşti; Rab'bin gücüne yalvar, ta başından beri çağrılan halkının kutsal kılınsın. 42 Ben Esdras, Sion Dağı'nda sayamadığım büyük bir halk gördüm ve hepsi şarkılarla Rab'bi övdü. 43 Ve onların ortasında, diğerlerinden daha uzun boylu, uzun boylu bir genç adam vardı ve her birinin başına taçlar taktı ve daha yüceydi; ki buna çok hayret ettim. 44 Bunun üzerine meleğe sordum ve şöyle dedim: Efendim, bunlar nedir? 45 O cevap verdi ve bana şöyle dedi: Ölümlü giysilerini çıkarıp ölümsüzlüğü giyenler ve Tanrı'nın adını ikrar edenler bunlardır; şimdi taç giydiriyorlar ve palmiye ağaçları alıyorlar. 46 Sonra meleğe dedim: Onları taçlandıran ve ellerine palmiyeler veren hangi genç? 47 O da bana cevap verip dedi: Bu, dünyada itiraf ettikleri Tanrı'nın Oğludur. Daha sonra Rab'bin adı uğruna bu kadar dimdik duran onları büyük ölçüde övmeye başladım. 48 Sonra melek bana dedi: Yoluna git ve halkıma ne gibi şeyler gördüğünü ve Tanrın Rabbin ne kadar büyük harikalar gördüğünü anlat. BÖLÜM 3 1 Kentin yıkılmasından sonraki otuzuncu yılda Babil'deydim, sıkıntı içinde yatağımda yatıyordum ve düşüncelerim yüreğimin üzerine geldi:
 • 4. 2 Çünkü Sion'un ıssızlığını ve Babil'de yaşayanların zenginliğini gördüm. 3 Ve ruhum öyle çok etkilendi ki Yüce Olan'a korku dolu sözler söylemeye başladım ve şöyle dedim: 4 Ey hükümdar olan Rab, toprağı diktiğinde ve bunu tek başına yaptığında başlangıçta konuştun ve insanlara emretmiştin: 5 Ve Adem'e senin ellerinin eseri olan ruhsuz bir beden verdi ve ona hayat nefesini üfledi ve o senin önünde yaşatıldı. 6 Ve sen onu, daha dünya ortaya çıkmadan, sağ elinin diktiği cennete götürürsün. 7 Ve ona kendi yolunu sevme emrini verdin; o bunu çiğnedi ve hemen ona ve sayısız milletler, kabileler, insanlar ve akrabalardan oluşan nesillerine ölümü atadın. 8 Ve her halk kendi isteği doğrultusunda yürüdü ve senin önünde harika şeyler yaptı ve emirlerini küçümsedi. 9 Ve yine zamanla dünyada yaşayanların üzerine tufanı getirdin ve onları yok ettin. 10 Ve öyle oldu ki her birinde ölüm Adem için neyse, bunlar için de tufan aynıydı. 11 Yine de onlardan birini, yani Nuh'u ev halkıyla birlikte bıraktın; onlardan tüm doğru adamlar geldi. 12 Ve öyle oldu ki, yeryüzünde yaşayanlar çoğalmaya başlayınca, onlara birçok çocuk yapıp büyük bir halk olduklarında, yeniden ilkinden daha dinsiz olmaya başladılar. 13 Şimdi senden önce bu kadar kötü yaşarken, sen onların arasından adı İbrahim olan birini seçtin. 14 Sen onu sevdin ve isteğini yalnızca ona gösterdin: 15 Ve onunla sonsuza kadar sürecek bir antlaşma yaptın ve onun soyunu asla bırakmayacağına dair ona söz verdin. 16 Ve ona İshak'ı verdin ve İshak'a da Yakup'la Esav'ı verdin. Yakup'a gelince, onu kendin için seçtin ve Esav'ın yanına koydun; ve böylece Yakup büyük bir kalabalık oldu. 17 Ve öyle oldu ki onun soyunu Mısır'dan çıkardığın zaman, onları Sina Dağı'na çıkardın. 18 Ve gökleri eğip dünyayı sabitledin, bütün dünyayı yerinden oynattın, derinlikleri titrettin ve o çağın insanlarını tedirgin ettin. 19 Ve görkemin ateşten, depremden, rüzgardan ve soğuktan oluşan dört kapıdan geçti; ta ki, Yakup soyuna yasayı, İsrail soyuna çalışkanlığı ver. 20 Ve yine de kanununun onlarda meyve vermesi için kötü yüreklerini onlardan almadın. 21 Kötü yürekli ilk Adem günah işledi ve yenildi; ve ondan doğanların hepsi de öyle. 22 Böylece sakatlık kalıcı hale geldi; ve kanun (ayrıca) kökünden kötü niyetle insanların kalbinde; öyle ki, iyiler gitti ve kötülükler hâlâ varlığını sürdürüyor. 23 Böylece zamanlar geçti ve yıllar sona erdi; o zaman kendine Davut adında bir köle yetiştirdin; 24 Adına bir şehir inşa etmesini ve orada sana buhur ve sunular sunmasını ona emrettin. 25 Yıllarca bu yapıldıktan sonra şehirde yaşayanlar seni terk etti; 26 Ve her şeyde Adem'in ve onun tüm nesillerinin yaptığının aynısını yaptılar; çünkü onların da kötü bir yüreği vardı: 27 Ve böylece şehrini düşmanlarının eline verdin. 28 Öyleyse Babil'de yaşayanların işleri daha mı iyi, böylece Sion üzerinde egemenlik sahibi olacaklar? 29 Çünkü oraya geldiğimde ve sayısız küfürleri gördüğümde, bu otuzuncu yılda ruhum birçok kötülük yapanı gördü. kulağım öyle ki kalbim beni hayal kırıklığına uğrattı. 30 Çünkü onların günah işlemesine nasıl katlandığını, kötüleri nasıl esirgediğini, halkını yok ettiğini, düşmanlarını koruduğunu ve bunu belirtmediğini gördüm. 31 Bu yolun nasıl bırakılabileceğini hatırlamıyorum. Öyleyse Babil'dekiler Sion'dakilerden daha mı iyi? 32 Yoksa İsrail'den başka seni tanıyan bir kavim mi var? Ya da hangi kuşak senin antlaşmalarına Yakup kadar inandı? 33 Ve yine de onların ödülleri görünmüyor ve emekleri sonuç vermiyor; çünkü ben putperestlerin arasında oraya buraya gittim ve onların zenginlik içinde aktıklarını ve senin emirlerini düşünmediklerini görüyorum. 34 Bu nedenle şimdi bizim kötülüğümüzü ve dünyada yaşayanların kötülüğünü de tartın; ve böylece ismin İsrail dışında hiçbir yerde bulunmayacak. 35 Yoksa yeryüzünde yaşayanlar senin gözünde ne zaman günah işlemediler? Ya da hangi halk senin emirlerini bu kadar yerine getirdi? 36 İsrail'in ismen senin emirlerini yerine getirdiğini göreceksin; ama kâfirler değil. 4. BÖLÜM 1 Ve bana gönderilen adı Uriel olan melek bana şu cevabı verdi: 2 Ve dedi ki: Kalbin bu dünyada çok uzaklara gitti ve Yüce Olan'ın yolunu anlayabileceğini mi sanıyorsun? 3 Sonra dedim ki: Evet efendim. O da bana cevap verip dedi: Ben sana üç yolu göstermek ve senin huzuruna üç misâl getirmek için gönderildim: 4 Eğer beni bunlardan biri ilan edebilirsen, sana görmek istediğin yolu da göstereceğim ve kötü yüreğin nereden geldiğini sana göstereceğim. 5 Ben de, "Söyleyin efendim" dedim. Sonra bana dedi: Yoluna git, ateşin ağırlığını bana ölç, ya da rüzgarın şiddetini ölç ya da geçen gün beni tekrar ara. 6 Bunun üzerine cevap verdim ve dedim: Hangi adam bunu yapabilir ki benden böyle şeyler isteyebilirsin? 7 Ve bana dedi: Eğer sana denizin ortasında ne kadar büyük meskenler olduğunu, ya da derinliklerin başlangıcında kaç pınar olduğunu ya da gökkubbenin üzerinde kaç pınar olduğunu ya da denizin çıkışlarının hangileri olduğunu sorsam. cennet: 8 Belki bana, ne derinlere indim, ne de cehenneme, ne de cennete hiç tırmanmadım dersin. 9 Yine de şimdi sana yalnızca ateş ve rüzgârla, içinden geçtiğin günle ve ayrılamadığın şeylerle ilgili sorular sordum, ama yine de bana bunlar hakkında hiçbir yanıt veremiyorsun.
 • 5. 10 Üstelik bana dedi: Kendi eşyalarını ve seninle birlikte büyüyenleri bilmiyor musun? 11 O zaman senin kabın En Yüce Olan'ın yolunu nasıl kavrayabilir ve dünya artık benim gözümde açıkça görülen yozlaşmayı anlayacak kadar yozlaşmış durumdayken? 12 Sonra ona dedim ki: Hâlâ kötülük içinde yaşamaktan, acı çekmekten ve nedenini bilmemektense, hiç var olmamamız daha iyiydi. 13 Bana cevap verip dedi: Bir ormana, ovaya girdim ve ağaçlar danıştı; 14 Ve dedi: Gelin, gidip denizle cenk edelim ki deniz önümüzden uzaklaşsın ve bize daha çok orman yapalım. 15 Denizin selleri de aynı şekilde öğüt alıp dediler: Gelin, yukarı çıkıp ovadaki ormanları ele geçirelim, orada da kendimize başka bir ülke yapalım. 16 Odun düşüncesi boşunaydı; çünkü ateş gelip onu yaktı. 17 Denizin taşması düşüncesi de boşa çıktı, çünkü kum ayağa kalkıp onları durdurdu. 18 Şimdi bu ikisinin arasında yargıç olsaydın kimi aklamaya başlardın? ya da kimi kınayacaksın? 19 Cevap verdim ve dedim ki: Gerçekten ikisinin de tasarladığı aptalca bir düşünce, çünkü toprak ormana verildi ve denizin de taşkınlarını taşıyacağı yer var. 20 Sonra bana cevap verip dedi: Doğru kararı verdin, ama neden kendini de yargılamadın? 21 Çünkü nasıl toprak ormana, deniz de sellere verildiyse; aynı şekilde yeryüzünde yaşayanlar da yeryüzünde olanlardan başka hiçbir şeyi anlayamazlar: ve göklerin üzerinde yaşayanlar yalnızca olanları anlayabilir. bunlar göklerin yüksekliğinden yüksektir. 22 Sonra cevap verdim ve dedim ki: Yalvarırım, ya Rab, anlayışlı olayım: 23 Çünkü aklımda yüce şeyleri değil, her gün yanımızdan geçenleri merak etmek vardı; yani, İsrail'in neden putperestlere utanç kaynağı olarak verildiğini ve sevdiğin halkın hangi nedenden ötürü verildiğini merak etmek istedim. Allah'tan korkmayan uluslara karşı atalarımızın kanunlarının neden boşa çıktığını ve yazılı antlaşmaların neden geçersiz olduğunu, 24 Ve biz çekirgeler gibi dünyadan göçüp gidiyoruz, hayatımız şaşkınlık ve korkudan geçiyor ve merhamete layık değiliz. 25 O halde, çağrıldığımız kendi ismine ne yapacak? bunları sordum. 26 Sonra bana cevap verip dedi: Ne kadar çok ararsan o kadar hayret edeceksin; çünkü dünya hızla yok olup gitmekte, 27 Ve gelecekte doğrulara vaat edilen şeyleri kavrayamazlar; çünkü bu dünya haksızlık ve kötülüklerle doludur. 28 Fakat bununla ilgili olarak bana ne sorarsan söyleyeyim sana; çünkü kötülük ekilmiştir, ama onun yıkımı henüz gelmemiştir. 29 Bu nedenle, ekilen şey ters çevrilmezse ve kötülüğün ekildiği yer geçmezse, iyilikle ekilen yer gelemez. 30 Çünkü kötü tohum tohumu başlangıçtan beri Adem'in yüreğine ekildi ve bu tohum bugüne kadar ne kadar tanrısızlığa yol açtı? ve harman zamanı gelinceye kadar ne kadar ürün verecek? 31 Şimdi kendi başına düşün, kötülük tohumu tanesinin ne kadar büyük kötülük meyvesi verdiğini. 32 Ve sayısız kulaklar kesildiğinde ne kadar büyük bir yeri dolduracaklar? 33 Sonra cevap verip dedim: Bu şeyler nasıl ve ne zaman gerçekleşecek? neden yıllarımız az ve kötü? 34 Ve bana şöyle cevap verdi: En Yüce Olan'ın üstüne acele etme; çünkü onun üstünde olmak için acele etmen boşuna, çünkü sen çok aştın. 35 Doğruların ruhları da odalarında bu şeyler hakkında soru sormadılar mı: Ne zamana kadar bu şekilde umut edeceğim? Ödülümüzün zemininin meyvesi ne zaman gelecek? 36 Ve baş melek Uriel bu şeylere onlara cevap verdi ve şöyle dedi: Tohumların sayısı içinizde dolduğunda bile; çünkü o, dünyayı terazide tarttı. 37 Vakitleri ölçüyle ölçtü; ve zamanları sayıya göre saydı; ve söz konusu tedbir yerine getirilene kadar onları hareket ettirmez veya kıpırdatmaz. 38 Sonra cevap verdim ve şöyle dedim: Ey hüküm süren Rab, hepimiz bile dinsizlikle doluyuz. 39 Ve belki de bizim iyiliğimiz için, yeryüzünde yaşayanların günahları yüzünden doğruların katları dolmaz. 40 O da bana cevap verip dedi: Çocuğu olan bir kadına git ve dokuz ayını doldurduğunda ona, rahminin doğumu daha fazla kendisinde tutup tutamayacağını sor. 41 Sonra dedim ki, Hayır, efendim, bunu yapamaz. Ve bana dedi: Mezardaki ruhların odaları bir kadının rahmine benzer: 42 Doğum yapan bir kadının, doğum yapma zorunluluğundan kaçmak için acele etmesi gibi; bu yerler de kendilerine emanet edilen şeyleri teslim etmek için acele ederler. 43 Başlangıçtan bakın, ne görmek istiyorsanız, o size gösterilecek. 44 Sonra cevap verdim ve dedim: Eğer senin gözünde lütuf bulursam, eğer mümkünse ve bu nedenle karşılanırsam, 45Öyleyse bana, geçmişten daha mı çok gelecek, yoksa gelecekten daha mı çok geçmiş olduğunu göster. 46 Geçmişi biliyorum ama gelecek olanı bilmiyorum. 47 Ve bana dedi: Sağ tarafa kalk, sana bu misali açıklayacağım. 48 Böylece ayağa kalktım ve gördüm ve önümden sıcak yanan bir fırının geçtiğini gördüm; ve öyle oldu ki alev geçtiğinde baktım ve işte duman hala duruyordu. 49 Bundan sonra önümden sulu bir bulut geçti ve fırtınayla birlikte bol miktarda yağmur yağdırdı; ve fırtınalı yağmur bittiğinde damlalar hareketsiz kaldı. 50 Sonra bana dedi: Kendi başına düşün; nasıl ki yağmur damlalardan daha çoksa, ve ateş de dumandan daha büyükse; ama damlalar ve duman geride kaldı; böylece geçmişteki miktar daha da arttı. 51 Sonra dua edip dedim ki: O vakte kadar yaşayabilir miyim sence? ya da o günlerde ne olacak? 52 Bana cevap verip dedi: Benden istediğin işaretlere gelince, sana bunların bir kısmını anlatabilirim; fakat
 • 6. senin hayatına dokunacak bir şey olarak, sana göstermek için gönderilmedim; çünkü bunu bilmiyorum. BÖLÜM 5 1 Bununla birlikte, belirtiler geldikçe, işte, yeryüzünde yaşayanların büyük bir kısmının ele geçirileceği ve gerçeğin yolunun gizleneceği ve ülkenin inançtan mahrum olacağı günler gelecek. 2 Fakat kötülük, şimdi gördüğünüz ya da uzun zaman önce duyduğunuzun çok ötesine geçecek. 3 Ve şimdi kök saldığını gördüğün ülkenin birdenbire harap olduğunu göreceksin. 4 Ama Yüceler Yücesi sana yaşama izni verirse, üçüncü borazan sesinden sonra güneşin gece aniden yeniden parladığını ve ayın gündüz üç kez parladığını göreceksin: 5 Ve tahtadan kan dökülecek, taş kendi sesini verecek ve halk tedirgin olacak: 6 Ve hatta yeryüzünde yaşayan, beklemedikleri kişiyi yönetecek ve kuşlar birlikte uçup gidecekler: 7 Ve Sodomit denizi balık fırlatacak ve geceleyin birçoklarının bilmediği bir ses çıkaracak; fakat onun sesini hepsi duyacaklar. 8 Birçok yerde de karışıklık olacak ve ateş sık sık yeniden söndürülecek, vahşi hayvanlar yer değiştirecek ve adet gören kadınlar canavarlar doğuracak: 9 Ve tatlı sularda tuzlu sular bulunacak ve bütün dostlar birbirini yok edecek; o zaman zeka kendini gizleyecek ve anlayış kendini gizli odasına çekecektir, 10 Ve birçok kişi tarafından aranacak ve yine bulunamayacak; o zaman yeryüzünde adaletsizlik ve ölçüsüzlük çoğalacak. 11 Bir ülke de diğerine soracak ve şöyle diyecek: İnsanı doğru yapan doğruluk mu gitti? senin aracılığınla mı? Ve şöyle diyecek: Hayır. 12 Aynı zamanda insanlar umut edecekler ama hiçbir şey elde etmeyecekler; çalışacaklar ama yolları başarılı olamayacak. 13 Sana bu tür işaretleri göstermeye iznim var; ve eğer tekrar dua edersen, şimdiki gibi ağlarsan ve hatta günlerce oruç tutarsan, daha da büyük şeyler duyacaksın. 14 Sonra uyandım ve bütün bedenimi büyük bir korku kapladı; zihnim öyle bir sıkıntıya girdi ki bayıldım. 15 Benimle konuşmak için gelen melek beni tuttu, teselli etti ve beni ayağa kaldırdı. 16 Ve ikinci gece öyle oldu ki halkın önderi Salathiel yanıma gelip şöyle dedi: Neredeydin? ve neden yüzün bu kadar ağır? 17 İsrail'in esaret altında olduğu ülkede sana emanet edildiğini bilmiyor musun? 18 O halde kalk, ekmek ye ve sürüsünü zalim kurtların eline bırakan çoban gibi bizi bırakma. 19 Sonra ona dedim: Benden uzaklaş ve bana yaklaşma. Ve söylediklerimi duydu ve benden gitti. 20 Ve melek Uriel'in bana emrettiği gibi yas tutarak ve ağlayarak yedi gün oruç tuttum. 21 Ve yedi gün sonra yüreğimdeki düşünceler benim için yeniden çok ağırlaştı. 22 Ve ruhum anlayış ruhuna kavuştu ve Yüceler Yücesi ile yeniden konuşmaya başladım. 23 Ve şöyle dedi: Ey yeryüzünün her ormanına ve tüm ağaçlarına hükmeden Rab, sen tek bir asmayı seçtin: 24 Ve bütün dünyanın bütün diyarlarından bir çukuru kendine seçtin; ve buradaki bütün çiçeklerden bir zambakı: 25 Ve denizin bütün derinliklerinden bir ırmağı doldurdun; ve inşa edilmiş bütün şehirler arasında Sion'u kendine takdis ettin; 26 Ve yaratılan bütün kuşlardan sana bir güvercin adını verdin; ve yaratılan bütün sığırlardan sana bir koyun sağladın: 27 Ve bu kadar çok insan arasından kendine bir halk buldun; ve sevdiğin bu halka herkesin onayladığı bir yasa verdin. 28 Ve şimdi, ya Rab, neden bu tek halkı birçoklarının eline verdin? ve başkalarını da tek bir kök üzerine hazırladın ve neden tek halkını birçoklarının arasına dağıttın? 29 Ve sözlerine karşı çıkanlar ve antlaşmalarına inanmayanlar, onları ayaklar altına aldılar. 30 Madem halkından bu kadar nefret ediyordun, ama onları kendi ellerinle cezalandırmalıydın. 31 Ben bu sözleri söylediğimde, önceki gece yanıma gelen melek bana gönderildi: 32 Ve bana dedi: Beni dinle, sana talimat vereceğim; söylediklerimi dinle, sana daha fazlasını anlatacağım. 33 Ben de, "Konuş, efendim" dedim. Sonra bana şöyle dedi: İsrail uğruna kafan çok dertli; o insanları, onları yaratandan daha mı çok seviyorsun? 34 Ve dedim ki: Hayır, Tanrım; ama çok kederli bir şekilde konuştum; çünkü En Yüce Olan'ın yolunu kavramaya ve onun yargısının bir kısmını öğrenmeye çalışırken dizginlerim her saat bana acı veriyor. 35 Ve bana dedi: Yapamazsın. Ben de dedim ki: Neden, Tanrım? o zaman nerede doğdum? ya da neden annemin rahmi benim mezarım değildi ki, Yakup'un doğumunu ve İsrail soyunun yorucu emeğini görmeyeyim? 36 Ve bana dedi: Henüz gelmemiş olanları say, etrafa dağılmış cürufları topla, solmuş çiçekleri bana yeniden yeşert, 37 Bana kapalı yerleri aç ve içlerinde kapalı olan rüzgarları bana çıkar, bana bir sesin görüntüsünü göster; o zaman bilmeye çalıştığın şeyi sana bildireceğim. 38 Ve dedim ki: Ey hükümdarlık sahibi Rab, insanlarla birlikte meskeni olmayandan başka bunları kim bilebilir? 39 Bana gelince, ben akılsızım; o halde bana sorduğun bu şeyler hakkında nasıl konuşabilirim? 40 Sonra bana şöyle dedi: Söylediklerimin hiçbirini yapamadığın gibi, aynı şekilde benim hükmümü ya da sonunda halkıma söz verdiğim sevgiyi de öğrenemezsin. 41 Ve dedim ki: İşte, ya Rab, yine de sona kadar saklananlara yakınsın; ve benden önce olanlar, ya da şimdi biz, ya da bizden sonra gelecekler ne yapacaklar? 42 Ve bana dedi: Hükümümü bir yüzüğe benzeteceğim: Sonuncunun gevşekliği olmadığı gibi, ilkinin de hızlılığı yoktur. 43 Ben de cevap verip dedim: Yapılmış olanları, şimdi olanları ve gelecek olanları hemen yapamaz mısın; hükmünü daha çabuk göstermen için mi?
 • 7. 44 Sonra bana cevap verip dedi: Yaratık, yaratanın üstüne çıkamaz; ne de dünya, orada yaratılacak olanları bir anda tutamaz. 45 Ve dedim ki: Kuluna söylediğin gibi, herkese hayat veren sen, yarattığın yaratığa hemen hayat verdin ve yaratık onu doğurdu; öyle ki şimdi onları da taşıyabilir. şimdi hemen orada olun. 46 Ve bana dedi: Bir kadının rahmini sor ve ona söyle: Eğer çocuk doğuruyorsan, neden bunu birlikte değil de birbiri ardına yapıyorsun? bu nedenle on çocuk doğurması için ona dua edin hemen. 47 Ve dedim ki: Yapamaz: ama bunu zaman mesafesine göre yapması gerekir. 48 Sonra bana şöyle dedi: Ben de yeryüzünün rahmini kendi zamanlarında oraya ekilecek olanlara verdim. 49 Nasıl ki küçük bir çocuk yaşlılara ait olan şeyleri ortaya çıkaramıyorsa, ben de yarattığım dünyaya aynı şekilde sahip çıktım. 50 Ve sordum ve dedim: Madem bana yol verdin, senin önünde konuşmaya başlayacağım; çünkü bana genç olduğunu söylediğin annemiz artık yaşlanmak üzere. 51 Bana cevap verip dedi: Çocuk doğuran bir kadına sor, o sana söyleyecektir. 52 Ona söyle: Neden şimdi doğurduğun kişiler öncekilere benziyor ama daha kısa boylular? 53 Ve o sana şöyle cevap verecek: Gençliğin gücünde doğanlar aynı tarzdadır, ve ihtiyarlık zamanında, rahmin iflas ettiği zamanda doğanlar başka türlüdür. 54 Bu nedenle, sizden öncekilere göre nasıl daha kısa boylu olduğunuzu da düşünün. 55 Ve artık yaşlanmaya başlayan ve gençlik gücünü aşmış olan yaratıklar gibi, sizden sonra gelenler de sizden daha az durumdadır. 56 Sonra dedim ki, ya Rab, sana yalvarıyorum, eğer senin gözünde lütuf bulduysam, yaratıklarını onun aracılığıyla ziyaret ettiğini hizmetkarına göster. BÖLÜM 6 1 Ve bana şöyle dedi: Başlangıçta, dünya yaratıldığında, dünyanın sınırları ortada durmadan ya da rüzgarlar esmeden önce, 2 Gök gürleyip şimşek çakmadan, ya da cennetin temelleri atılmadan önce, 3 Güzel çiçekler görülmeden ya da hareketli güçler ortaya çıkmadan, sayısız melekler bir araya toplanmadan önce, 4 Ya da gökkubbenin ölçüleri belirlenmeden ya da Sion'daki bacalar ısınmadan önce havanın yükseklikleri yükseldi; 5 Ve şimdiki yıllar araştırılmadan önce ve ya da şimdi günaha dönüşen icatları, bir hazine için iman toplayanlar mühürlenmeden önce: 6 Sonra bunları düşündüm ve bunların hepsi yalnızca benim aracılığımla yapıldı, başkası aracılığıyla değil; bunlar da benim tarafımdan sona erdirilecek, başkası tarafından değil. 7 Sonra cevap verdim ve dedim: Zamanların ayrılması ne olacak? ya da ilkinin sonu ve sonrakinin başlangıcı ne zaman olacak? 8 Ve bana şöyle dedi: İbrahim'den İshak'a, ondan Yakup ve Esav doğduğunda, Yakup'un eli önce Esav'ın topuğunu tuttu. 9 Çünkü Esav dünyanın sonudur ve Yakup bundan sonraki dünyanın başlangıcıdır. 10 İnsanın eli topukla el arasındadır: diğer soruyu Esdras, sorma sana. 11 O zaman cevap verdim ve şöyle dedim: Ey hükümdar olan Rab, eğer senin gözünde lütuf bulursam, 12 Sana yalvarıyorum, dün gece bana gösterdiğin armalarının sonunu hizmetkarına göster. 13 O da bana cevap verip dedi: Ayağa kalk ve kuvvetli bir ses duy. 14 Ve sanki büyük bir hareketmiş gibi olacak; ama durduğun yer yerinden oynatılmayacak. 15 Ve bu nedenle o konuştuğunda korkmayın; çünkü söz sondur ve dünyanın temeli anlaşılmıştır. 16 Peki neden? çünkü bu şeylerin konuşması titriyor ve duygulanıyor; çünkü bu şeylerin sonunun değişmesi gerektiğini biliyor. 17 Ve öyle oldu ki bunu duyduğumda ayağa kalktım ve dinledim ve işte konuşan bir ses vardı ve bu sesin sesi birçok suların sesine benziyordu. 18 Ve şöyle dedi: İşte, yaklaşmaya ve yeryüzünde yaşayanları ziyaret etmeye başlayacağım günler geliyor, 19 Ve haksızlıklarıyla haksız yere zarar verenlerin kim olduğu konusunda onları sorgulamaya başlayacak ve Sion'un acısı ne zaman tamamlanacak; 20 Ve yok olmaya başlayacak olan dünya sona erdiğinde, o zaman bu işaretleri göstereceğim: kitaplar gökkubbenin önünde açılacak ve hepsini bir arada görecekler: 21 Ve bir yaşındaki çocuklar kendi sesleriyle konuşacaklar, çocuklu kadınlar üç veya dört aylık vakitsiz çocuk doğuracaklar ve onlar yaşayacak ve büyüyecekler. 22 Ve birdenbire ekilen yerler ekilmemiş görünecek, dolu ambarlar birdenbire boş bulunacak: 23 Ve boru öyle bir ses çıkaracak ki, herkes bunu duyunca aniden korkacak. 24 O zaman dostlar birbirleriyle düşman gibi savaşacaklar ve dünya, içinde yaşayanlarla birlikte korku içinde kalacak, pınarların pınarları duracak ve üç saat içinde akmayacaklar. 25 Sana söylediklerimin hepsinden sağ kalan herkes kaçacak ve benim kurtuluşumu ve dünyanızın sonunu görecektir. 26 Ve kabul edilen, doğumlarından beri ölümü tatmamış olan adamlar bunu görecekler; ve orada yaşayanların yüreği değişecek ve başka bir anlama dönüşecek. 27 Çünkü kötülük söndürülecek ve hile sona erecek. 28 İman gelişecek, yolsuzluk yenilecek ve uzun zamandır meyve vermeyen gerçek ilan edilecek. 29 Ve benimle konuştuğunda işte, önünde durduğum kişiye yavaş yavaş baktım. 30 Ve bana şu sözleri söyledi; Gecenin vaktini sana göstermeye geldim. 31 Eğer daha çok dua eder ve yedi gün daha oruç tutarsan, sana her gün duyduğumdan daha büyük şeyler anlatacağım.
 • 8. 32 Çünkü sesin En Yüce Olan'ın önünde duyulur; çünkü Güçlü olan senin doğru davranışını gördü, aynı zamanda gençliğinden beri sahip olduğun iffetini de gördü. 33 Ve bu nedenle tüm bunları sana göstermek ve sana şunu söylemek için beni gönderdi: Rahat ol ve korkma 34 Ve boş düşüncelere dalıp geçmiş zamanlarla acele etme ki, sonraki zamanlardan acele etmeyesin. 35 Ve öyle oldu ki bundan sonra tekrar ağladım ve bana söylediği üç haftayı doldurabilmek için aynı şekilde yedi gün oruç tuttum. 36 Ve sekizinci gece yüreğim yine burkuldu ve Yüce Olan'ın huzurunda konuşmaya başladım. 37 Çünkü ruhum çok yandı ve canım sıkıntı içindeydi. 38 Ve dedim ki: Ya Rab, yaratılışın başlangıcından, hatta ilk gününden beri konuştun ve şöyle dedin; Cennet ve yer yaratılsın; ve senin sözün mükemmel bir işti. 39 Ve o zaman ruh vardı; her tarafta karanlık ve sessizlik vardı; insan sesi henüz oluşmamıştı. 40 Sonra eserinin ortaya çıkması için hazinelerinden güzel bir ışığın çıkmasını emrettin. 41 İkinci gün gökkubbenin ruhunu yarattın ve ona parçalanmasını ve bir kısmı yukarı çıksın, diğer kısmı aşağıda kalsın diye sular arasında bir ayrım yapmasını emrettin. 42 Üçüncü gün suların dünyanın yedinci kısmında toplanmasını emrettin; altı kısmı kuruttun ve bunlardan Tanrı tarafından ekilen ve işlenen bazılarının sana hizmet etmesi amacıyla onları sakladın. 43 Çünkü senin sözün duyulur duyulmaz iş yapıldı. 44 Çünkü hemen büyük ve sayısız meyveler, çok ve çeşitli tatlar, değişmez renkte çiçekler ve harika kokulu kokular ortaya çıktı; ve bu üçüncü gün yapıldı. 45 Dördüncü gün güneşin parlamasını, ayın ışık vermesini ve yıldızların düzenli olmasını emrettin: 46 Ve onlara, yapılması gereken, insana hizmet etme görevini verdi. 47 Beşinci gün suların toplandığı yedinci kısma canlı yaratıkların, kuşların ve balıkların yetişmesini söyledin; ve öyle oldu. 48 Çünkü bütün insanlar senin harika işlerini övsünler diye, durgun su ve cansız su, Tanrı'nın emriyle canlılar doğurdu. 49 Sonra birine Hanok, diğerine Leviathan adını verdiğin iki canlıyı atadın; 50 Ve birini diğerinden ayırdı; çünkü yedinci kısım, yani suyun bir araya toplandığı yer ikisini birden tutamayabilirdi. 51 Hanok'a, üçüncü gün kuruyan bir kısmı verdin ki, o da içinde bin tepe bulunan aynı yerde otursun; 52 Ama Leviathan'a yedinci kısmı, yani nemi verdin; ve onu dilediğin kişi tarafından, ne zaman istersen yutulsun diye sakladın. 53 Altıncı gün yeryüzüne, senin önünde hayvanlar, sığırlar ve sürüngenler ortaya çıkarsın diye emir verdin: 54 Ve bunlardan sonra, tüm yaratıklarının efendisi yaptığın Adem de var; hepimiz ve seçtiğin halk da ondan geliyor. 55 Bütün bunları senden önce söyledim, ya Rab, çünkü sen dünyayı bizim için yarattın 56 Adem'den gelen diğer insanlara gelince, sen onların hiçbir şey olmadığını, ancak tükürük gibi olduğunu söyledin ve onların bolluğunu kaptan düşen bir damlaya benzettin. 57 Ve şimdi, ya Rab, işte, hiçbir zaman bir hiç olarak anılan bu putperestler, üzerimizde efendiler olmaya ve bizi yutmaya başladılar. 58 Ama biz, ilk oğlun, tek oğlun ve ateşli sevgilin dediğin halkın, onların ellerine verildik. 59 Eğer dünya şimdi bizim için yaratıldıysa, neden bizim dünyayla birlikte bir mirasımız yok? bu daha ne kadar dayanacak? BÖLÜM 7 1 Ve ben bu sözleri söylemeyi bitirdiğimde, önceki geceler bana gönderilen bir melek bana gönderildi: 2 Ve bana şöyle dedi: Kalk Esdras ve sana söylemeye geldiğim sözleri dinle. 3 Ben de, "Konuş, Tanrım" dedim. Sonra bana dedi: Deniz, derin ve büyük olsun diye geniş bir yere kurulmuştur. 4 Ama girişin dar ve bir nehre benzediğini varsayarsak; 5 O halde kim denize bakıp onu yönetebilir? dar yoldan geçmediyse geniş alana nasıl gelebilirdi? 6 Bir şey daha var; Bir şehir kurulur, geniş bir arazi üzerine kuruludur ve her türlü güzel şeyle doludur: 7 Girişi dardır ve sanki sağ tarafta ateş, sol tarafta derin bir su varmış gibi, düşmek için tehlikeli bir yere yerleştirilmiştir: 8 Ve ikisi arasında, hatta ateşle su arasında bile tek bir yol vardı; o kadar küçüktü ki ancak Hiç kimse hemen oraya gitmesin. 9 Eğer bu şehir şimdi bir adama miras olarak verildiyse ve o kişi önündeki tehlikeyi asla geçemezse, bu mirası nasıl alacak? 10 Ben de şöyle dedim: Öyle ya Rab. Sonra bana şöyle dedi: İsrail'in payı da öyledir. 11 Çünkü dünyayı onların uğruna yarattım; ve Adem kurallarımı çiğnediğinde, artık bitmiştir diye karar verildi. 12 O zaman bu dünyanın girişleri daralmıştı, üzüntü ve sancılarla doluydu; bunlar çok azdı ve kötüydü, tehlikelerle doluydu: ve çok acı vericiydi. 13 Çünkü yaşlı dünyanın girişleri geniş ve güvenliydi ve ölümsüz meyveler veriyordu. 14 Eğer yaşayanlar bu sıkıcı ve boş şeylere girmemek için çaba gösterirlerse, kendileri için hazırlananları asla kabul edemezler. 15 Öyleyse, sen sadece çürüyebilen bir adam olduğuna göre, şimdi neden kendini huzursuz ediyorsun? ve neden bir ölümlü olduğun halde hareket ediyorsun? 16 Neden şimdi olanı değil, gelecek olanı aklında düşünmedin? 17 Bunun üzerine cevap verdim ve dedim: Ey hükümdarlık sahibi Rab, kanununda bu şeyleri doğruların miras alması, fakat tanrısızların yok olmasını sen emrettin. 18 Bununla birlikte, doğrular sıkıntı çekecek ve geniş umutlar yaşayacaklar; çünkü kötülük yapanlar,
 • 9. sıkıntıları çekmişler ve yine de geniş şeyleri göremeyecekler. 19 Ve bana şöyle dedi: Tanrı'nın üzerinde bir yargıç yoktur ve En Yüce Olan'ın üzerinde anlayışa sahip olan hiç kimse yoktur. 20 Çünkü Tanrı'nın önlerine konulan yasasını küçümsedikleri için bu yaşamda yok olan birçok kişi var. 21 Çünkü Tanrı, gelenlere, geldikleri gibi yaşamak için ne yapmaları gerektiğini ve cezadan kaçınmak için nelere uymaları gerektiğini kesin bir şekilde emretmiştir. 22 Yine de ona itaat etmediler; ama onun aleyhinde konuştu ve boş şeyler hayal etti; 23 Ve kötü işleriyle kendilerini aldattılar; ve Yüce Olan'ın öyle olmadığını söyledi; ve onun yollarını bilmiyordu: 24 Ama O'nun yasasını küçümsediler ve antlaşmalarını reddettiler; onun kanunlarına sadık kalmadılar ve onun işlerini yapmadılar. 25 Ve bu nedenle Esdras, çünkü boşlar boş şeylerdir ve dolular için de dolu şeylerdir. 26 İşte, sana söylediğim bu işaretlerin gerçekleşeceği ve gelinin ortaya çıkacağı ve şimdi dünyadan çekilmiş olan gelinin ortaya çıkacağı zaman gelecek. 27 Ve kim yukarıda bahsedilen kötülüklerden kurtulursa, harikalarımı görecektir. 28 Çünkü oğlum İsa, kendisiyle birlikte olanlarla birlikte ortaya çıkacak ve geride kalanlar dört yüz yıl içinde sevinecekler. 29 Bu yıllardan sonra oğlum Mesih ve yaşayan tüm insanlar ölecek. 30 Ve dünya, önceki hükümlerde olduğu gibi yedi gün boyunca eski sessizliğe döndürülecek; böylece kimse kalmayacak. 31 Ve yedi gün sonra henüz uyanmayan dünya dirilecek ve yozlaşmış olan ölecek 32 Ve dünya, içinde uyuyanları yeniden canlandıracak ve aynı şekilde toz, sessizce yaşayanları da geri getirecek ve gizli yerler, kendilerine teslim edilen ruhları teslim edecek. 33 Ve En Yüce Olan yargı kürsüsünde görünecek ve sefalet sona erecek ve uzun acılar sona erecek: 34 Ama yalnızca yargı kalacak, gerçek ayakta kalacak ve iman güçlenecek: 35 Ve iş takip edecek ve ödül gösterilecek ve iyi işler etkili olacak ve kötü işler hiçbir kurala tabi olmayacak. 36 Sonra dedim ki, İbrahim önce Sodomlular için, Musa da çölde günah işleyen atalar için dua etti: 37 Ve Akan zamanında İsrail için onun ardından İsa: 38 Ve yıkım için Samuel ve Davut; ve kutsal yere gelecek olanlar için Süleyman: 39 Ve yağmur yağdıranlar için Helias; ve ölüler için, yaşayabilmesi için: 40 Ve Sanherib zamanındaki halk için Hezekiya; ve birçokları için birçokları. 41 Şimdi de, yozlaşmanın arttığını, kötülüğün arttığını ve doğruların tanrısızlar için dua ettiğini görünce, şimdi de neden böyle olmasın? 42 Bana cevap verip dedi: Bu şimdiki yaşam, pek çok görkemin kalıcı olduğu son değildir; bu nedenle zayıflar için dua ettiler. 43 Fakat kıyamet günü, bu zamanın sonu ve çürümenin geçmiş olduğu, gelecek ölümsüzlüğün başlangıcı olacaktır. 44 Aşırılık sona erdi, sadakatsizlik kesildi, doğruluk gelişti ve gerçek ortaya çıktı. 45 O zaman hiç kimse yok edileni kurtaramayacak, zafer kazanana baskı yapamayacak. 46 O zaman cevap verdim ve şöyle dedim: Bu benim ilk ve son sözümdür, Adem'e toprağı vermemek daha iyi olurdu; ya da ona toprak verildiğinde onu günah işlemekten alıkoymak daha iyi olurdu. 47 Şimdiki zamanda bu sıkıntı içinde yaşamanın ve ölümden sonra cezayı aramanın insanlara ne faydası var? 48 Ey Adem, ne yaptın? çünkü günah işleyen sen olsan da, düşen yalnız sen değilsin, senden gelen hepimiziz. 49 Bize ölümsüz bir zaman vaat edilirse bunun bize ne faydası olur? Ölüm getiren işleri yaptık mı? 50 Ve biz en kötüler olarak boşa çıkarken, bize sonsuz bir umut vaat edildiğini mi? 51 Ve biz kötü bir şekilde yaşarken bizim için sağlıklı ve güvenli meskenler hazırlandığını mı? 52 Ve biz en kötü yollarda yürürken, En Yüce Olan'ın görkemi, ihtiyatlı bir yaşam sürenleri savunmak için korunuyor? 53 Ve biz oraya girmeyeceğimiz için, meyveleri sonsuza kadar sürecek, içinde güvenlik ve şifa bulunan bir cennetin gösterilmesini mi istiyorsunuz? 54 (Çünkü hoş olmayan yerlerde yürüdük.) 55 Ve perhiz yapanların yüzleri yıldızların üzerinde parlayacak, oysa bizim yüzlerimiz karanlıktan daha kara mı olacak? 56 Yaşadığımız ve kötülük yaptığımız sürece, ölümden sonra bunun için acı çekmeye başlayacağımızı düşünmedik. 57 Sonra bana cevap verip dedi: Yeryüzünde doğan insanın savaşacağı savaşın durumu budur; 58 Eğer yenilirse, söylediğin gibi acı çekecek; ama zafer kazanırsa, dediğimi alacak. 59 Çünkü Musa yaşarken halka şöyle söylediği hayat budur: Hayatını seç ki, yaşayasın. 60 Yine de ona inanmadılar, ondan sonraki peygamberlere de, onlarla konuşan ben de. 61 Öyle ki, onların yok edilmesinde, kurtuluşa ikna edilmiş olanların sevinci kadar ağır olmasın. 62 O zaman cevap verdim ve dedim: Biliyorum ya Rab, En Yüce Olan'a merhametli denir, çünkü o henüz dünyaya gelmemiş olanlara merhamet eder; 63 Ve onun kanununa yönelenlere de; 64 Ve sabırlı olduğunu ve kendi yaratıkları gibi günah işleyenlere uzun süre katlandığını; 65 Ve o cömerttir, çünkü ihtiyaç duyulan yere vermeye hazırdır; 66 Ve O çok merhametlidir, çünkü mevcut olanlara, geçmiştekilere ve ayrıca geleceklere olan merhametlerini giderek artırır. 67 Çünkü eğer merhametlerini çoğaltmazsa, dünya, onu miras alanlarla birlikte var olmaz. 68 Ve bağışladı; çünkü eğer o, kötülük işleyenlerin hafifletilmesi için kendi iyiliğiyle bunu yapmasaydı, insanların on binde biri hayatta kalamayacaktı.
 • 10. 69 Ve yargıç olarak, kendi sözüyle iyileşenleri bağışlamazsa ve birçok çekişmeyi ortadan kaldırırsa, 70 Sayısız bir kalabalık içinde muhtemelen çok az macera kalmış olmalıdır. BÖLÜM 8 1 Ve bana şöyle cevap verdi: Yüce Olan bu dünyayı birçokları için, gelecek dünyayı ise çok az kişi için yarattı. 2 Sana bir benzetme anlatacağım Esdras; Nasıl ki, toprağa sorduğunuzda, size toprak kapların yapıldığı kalıpların çoğunu verdiğini, ancak altının elde edildiği toz miktarının az olduğunu söyleyecektir: bu şimdiki dünyanın gidişatı da böyledir. 3 Çok kişi yaratıldı, ama çok azı kurtulacak. 4 Ben de şöyle cevap verdim ve dedim: O zaman yut, ey ruhum, anlayışını ve bilgeliği yut. 5 Çünkü dinlemeyi kabul ettin ve peygamberlik etmeye hazırsın; çünkü yaşamaktan başka yerin yok. 6 Ya Rab, eğer senin önünde dua etmemiz için kuluna acı vermezsen ve bize yüreğimize tohum, anlayışımıza kültür verirsen, bunun meyvesi olur; Bir adamın yerini alan, yozlaşmış her adam nasıl yaşayacak? 7 Çünkü sen yalnızsın ve söylediğin gibi hepimiz senin ellerinin eseriyiz. 8 Çünkü beden şimdi anne rahminde şekillendiğinde ve sen ona organlar verdiğinde, yaratığın ateşte ve suda korunur ve işçiliğin onda yaratılan yaratığa dokuz ay dayanır. 9 Fakat hem saklayan hem de saklanan korunacaktır; ve zamanı geldiğinde korunan rahim, içinde büyüyen şeyleri teslim eder. 10 Çünkü sen, bedenin uzuvlarından, yani göğüslerden, göğüslerin meyvesi olan sütün verilmesini emrettin; 11 Öyle ki, biçimlendirilen şey, sen onu merhametine bırakana kadar bir süre beslensin. 12 Onu doğruluğunla büyüttün, kanununla besledin ve hükmünle onu ıslah ettin. 13 Ve onu kendi yarattığın gibi mahvedeceksin ve işini hızlandıracaksın. 14 Bu nedenle, bu kadar büyük emeklerle oluşturulan onu yok edecekseniz, yaratılan şeyin korunmasını sizin emrinizle emretmek kolaydır. 15 Bu nedenle şimdi konuşacağım, ya Rab; genel olarak insana dokunduğunu en iyi sen bilirsin; ama uğruna üzüldüğüm halkına dokunmak; 16 Ve uğruna yas tuttuğum mirasın için; ve kendisine ağır geldiğim İsrail için; ve uğruna endişe duyduğum Yakup için; 17 Bu nedenle, kendim ve onlar için senin önünde dua etmeye başlayacağım; çünkü ülkede yaşayan bizlerin şelalelerini görüyorum. 18 Ama gelecek olan yargıcın acelesini duydum. 19 Bu nedenle sesimi duyun ve sözlerimi anlayın; ben de sizin önünüzde konuşacağım. Bu, Esdras'ın yukarıya alınmadan önceki sözlerinin başlangıcıdır: ve ben yardım, 20 Ey Rab, sen sonsuzlukta ikamet eden, gökteki ve havadaki şeyleri yukarıdan gören sensin; 21 Onun tahtı paha biçilmezdir; yüceliği anlaşılamayan; önünde melek orduları titreyerek duruyor, 22 Hizmeti rüzgar ve ateşten anlayan; sözü doğru ve sözleri sabit olan; Onun emri kuvvetli, emri ise korkuludur. 23 Bakışları derinlikleri kurutur, öfkesi dağları eritir; gerçeğin şahit olduğu şey: 24 Ey kulunun duasını işit ve yarattığının ricasına kulak ver. 25 Çünkü yaşadığım sürece konuşacağım ve anlayışım olduğu sürece cevap vereceğim. 26 Halkının günahlarına bakma; ama sana gerçekte hizmet edenlere. 27 Putperestlerin kötü icatlarına değil, felaketlerde senin tanıklıklarını yerine getirenlerin arzularına bak. 28 Senden önce sahtekârlıkla yürüyenleri düşünme; ama senin isteğine göre senin korkunu bilenleri hatırla. 29 Hayvan gibi yaşayanları yok etmek senin isteğin olmasın; ama senin yasanı açıkça öğretenlere bakmak için. 30 Hayvanlardan daha kötü sayılanlara kızma; ama her zaman senin doğruluğuna ve görkemine güvenenleri sev. 31 Çünkü biz ve atalarımız bu tür hastalıklardan zayıflıyoruz; fakat biz günahkarlar yüzünden sana merhametli denilecek. 32 Çünkü eğer bize merhamet etmek istersen, sana merhametli denilecek, yani hiçbir doğruluk işi olmayan bize. 33 Çünkü sana pek çok iyi işler yapılmış olan doğrular, kendi yaptıklarının karşılığını alacaklardır. 34 Çünkü insan nedir ki, ondan hoşnutsuzsun? Ya da bozulabilen bir nesil nedir ki, ona karşı bu kadar öfkelisin? 35 Çünkü gerçekte onların arasında doğmuş, fakat kötülük yapmış olan hiç kimse yoktur; Mü’minler arasında yanlış yapmamış kimse yoktur. 36 Çünkü, ya Rab, iyi işlere güvenmeyenlere merhamet edersen, senin doğruluğun ve iyiliğin bu şekilde ilan edilecektir. 37 O zaman bana cevap verip dedi: Bazı şeyleri doğru söyledin ve sözlerine göre öyle olacak. 38 Çünkü ölümden önce, yargılanmadan önce, yok edilmeden önce günah işleyenlerin durumu hakkında gerçekten düşünmeyeceğim: 39 Ama doğruların mizacına sevineceğim ve onların hac yolculuğunu, kurtuluşunu ve sahip olacakları ödülü de hatırlayacağım. 40 Şimdi söylediğim gibi, öyle de olacak. 41 Çünkü nasıl çiftçi toprağa çok tohum ekiyor ve çok ağaç dikiyorsa, ama yine de mevsiminde iyi ekilen şey yetişmezse, ekilenlerin hepsi de kök salmaz; ekilenler de öyledir. Dünyada; hepsi kurtarılmayacak. 42 O zaman cevap verdim ve dedim: Eğer lütuf bulduysam, bırak konuşayım. 43 Çiftçinin tohumu, yetişmezse ve zamanında yağmurunu almazsa yok olup gider; Veya çok yağmur yağar ve onu bozarsa: 44 Aynı şekilde, senin ellerinle oluşturulan ve kendi suretin denilen insan da yok olur; çünkü sen, uğruna her
 • 11. şeyi yaptığın ve onu çiftçinin tohumuna benzettiğin ona benziyorsun. 45 Bize kızma ama halkını esirge ve kendi mirasına merhamet et; çünkü sen yaratıklarına karşı merhametlisin. 46 Sonra bana cevap verdi ve şöyle dedi: Şimdikiler şimdiki içindir, gelecek olanlar da gelecekler içindir. 47 Çünkü yaratıklarımı benden daha çok sevebilme konusunda çok yetersizsin; ama ben çoğu zaman sana ve ona yaklaştım, ama asla haksızlara. 48 Yüce Olan'ın önünde bunda da harikasın: 49 Böylece kendini olduğu gibi alçalttın ve kendini doğrular arasında pek yüceltilmeye layık görmedin. 50 Çünkü büyük bir gururla yürüdükleri için, son zamanlarda dünyada yaşayacak olan onlara çok büyük acılar çekilecek. 51 Ama kendin anla ve senin gibi olanların yüceliğini ara. 52 Çünkü cennet size açıldı, hayat ağacı dikildi, gelecek zaman hazırlandı, bolluk hazırlandı, bir şehir inşa edildi ve dinlenmeye izin verildi, evet, mükemmel iyilik ve bilgelik. 53 Kötülüğün kökü senden mühürlendi, zayıflık ve güve senden gizlendi ve yolsuzluk unutulmak üzere cehenneme kaçtı: 54 Acılar geçer ve sonunda ölümsüzlük hazinesi gösterilir. 55 Ve bu yüzden yok olanların kalabalığı hakkında artık soru sorma. 56 Çünkü özgürlüğüne kavuştuklarında, Yüce Olan'ı küçümsediler, onun yasasını küçümsediler ve onun yollarını terk ettiler. 57 Üstelik O'nun doğrusunu ayaklar altına aldılar, 58 Ve yüreklerinde Tanrı yoktur dediler; evet ve ölmeleri gerektiğini bilerek. 59 Çünkü yukarıda söylenenler sizi karşılayacağından, onlar için susuzluk ve acı da hazırlanmıştır; çünkü insanların boşa gitmesi onun isteği değildi: 60 Ama yaratılmış olanlar kendilerini yaratanın adını kirlettiler ve kendileri için yaşamı hazırlayana nankörlük ettiler. 61 Ve bu nedenle benim kararım şu anda elimdedir. 62 Bunları bütün insanlara değil, sana ve senin gibi birkaç kişiye gösterdim. Sonra cevap verdim ve şöyle dedim: 63 İşte, ya Rab, son zamanlarda yapmaya başlayacağın harikaların çokluğunu şimdi bana gösterdin; ama ne zaman bana göstermedin. BÖLÜM 9 1 O zaman bana cevap verip dedi: Zamanı dikkatle ölç; ve sana daha önce söylediğim geçmiş alametlerin bir kısmını gördüğünde, 2 O zaman anlayacaksın ki, En Yüce Olan'ın yarattığı dünyayı ziyaret etmeye başlayacağı zaman da aynı zamandır. 3 Bu nedenle dünyada depremler ve insanların kargaşası görüldüğünde: 4 O zaman Yüceler Yücesi'nin bu şeylerden senden önceki günlerden, hatta başından beri bahsettiğini çok iyi anlayacaksın. 5 Çünkü dünyada yapılan her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu ve sonun açıkça görüldüğü gibi: 6 Aynı şekilde En Yüce Olan'ın zamanlarının da harikalar ve güçlü işlerle basit başlangıçları, etki ve işaretlerle sonları vardır. 7 Ve yaptıklarıyla ve iman ettiğiniz imanla kurtulacak ve kaçabilecek olan herkes, 8 Söz konusu tehlikelerden korunacağım ve ülkemde ve sınırlarım içinde kurtuluşumu görecekler; çünkü onları başlangıçtan beri benim için kutsadım. 9 O zaman, şimdi benim yöntemlerimi kötüye kullananlar acınası bir durumda olacaklar; ve onları kibirle bir kenara atanlar, azap içinde yaşayacaklar. 10 Çünkü hayatlarında fayda görmüş ve beni tanımamış olanlar; 11 Ve henüz özgürlükleri varken ve tövbe edecekleri yer kendilerine açıkken kanunumdan nefret edenler onu anlamadılar ama küçümsediler; 12 Acıyla öldükten sonra da bunu bilmeli. 13 Ve bu nedenle, tanrısızların nasıl ve ne zaman cezalandırılacağını merak etmeyin; bunun yerine, dünya kimin için var ve dünya kimin için yaratıldıysa, doğruların nasıl kurtarılacağını araştırın. 14 Sonra cevap verdim ve şöyle dedim: 15 Daha önce de söyledim, şimdi konuşuyorum ve bundan sonra da söyleyeceğim, yok olanların sayısı kurtarılacaklardan çok daha fazladır: 16 Dalganın damladan büyük olması gibi. 17 Ve bana cevap verip dedi: Tarla nasılsa, tohum da öyledir; Çiçekler nasılsa renkler de öyledir; İşçi nasılsa, iş de öyledir; Çiftçinin kendisi nasılsa, çiftçiliği de öyledir; çünkü o, dünyanın zamanıydı. 18 Ve şimdi, henüz yaratılmamış olan dünyayı, şimdi yaşamakta olanların yaşaması için hazırladığımda, hiç kimse bana karşı konuşmadı. 19 Çünkü o zaman herkes itaat etti; ama şimdi, yaratılan bu dünyada yaratılanların davranışları, kalıcı bir tohum ve araştırılamaz bir yasa tarafından kendi kendilerini kurtararak yozlaştırıldı. 20 Dünyayı inceledim ve baktım ki, içine giren düzenekler yüzünden tehlike vardı. 21 Ve gördüm, onu çok esirgedim ve salkım üzümlerden bir tanesini ve büyük bir kavmin bir fidanını kendime sakladım. 22 Boş yere doğan kalabalık yok olsun; ve üzümüm ve fidanım korunsun; çünkü büyük emeklerle onu mükemmel hale getirdim. 23 Bununla birlikte, yedi gün daha durursan (fakat bu günlerde oruç tutmazsan, 24 Ama hiçbir evin inşa edilmediği bir çiçek tarlasına gidin ve yalnızca tarlanın çiçeklerini yiyin; Etin tadına bakma, şarap içme, sadece çiçek ye;) 25 Ve En Yüce Olan'a sürekli dua edin, o zaman gelip sizinle konuşacağım. 26 Ben de onun bana emrettiği gibi Ardat denilen kıra gittim; ve orada çiçeklerin arasında oturdum, kır otlarından yedim ve bunların eti beni doyurdu.
 • 12. 27 Yedi gün sonra çimenlerin üzerinde oturdum ve yüreğim eskisi gibi sıkıştı: 28 Ve ağzımı açtım, Yüce Olan'ın huzurunda konuşmaya başladım ve şöyle dedim: 29 Ya Rab, kendini bize gösteren sen, atalarımız Mısır'dan çıktıklarında çölde, kimsenin ayak basmadığı çorak bir yerde onlara gösterildin. 30 Ve sen dedin: Dinle beni, ey İsrail; ve sözlerime dikkat et, ey Yakub'un zürriyeti. 31 Çünkü işte, yasamı size ekiyorum ve o size meyve verecek ve sonsuza dek bu yasayla onurlandırılacaksınız. 32 Ama yasayı alan atalarımız onu tutmadılar ve senin kurallarına uymadılar; ve yasanın meyvesi yok olmadıysa da yok olamaz, çünkü o senindi; 33 Ancak onu alanlar, kendilerine ekilen şeyi saklamadıkları için yok oldular. 34 Ve işte, toprağa tohum ya da denize bir gemi ya da herhangi bir kap et ya da içecek verildiğinde, ekildiği ya da atıldığı yerde telef olan bir gelenek vardır; 35 Oraya ekilen, atılan ya da alınan şey de yok olur ve bizimle kalmaz; ama bizde öyle olmadı. 36 Çünkü yasayı almış olan bizler ve onu kabul eden yüreğimiz de günah yüzünden yok oluyoruz. 37 Ne var ki yasa yok olmaz, ancak varlığını sürdürür. onun gücü. 38 Ve bunları yüreğimden söylediğimde, gözlerimle geriye baktım ve sağ tarafta bir kadın gördüm ve işte, o yas tuttu ve yüksek sesle ağladı ve yüreği çok üzüldü ve karısı elbiseler kiralanmıştı ve başında küller vardı. 39 Sonra içinde bulunduğum düşüncelerimin gitmesine izin verdim ve beni ona çevirdim. 40 Ve ona dedi: Niçin ağlıyorsun? neden bu kadar üzgünsün? 41 Ve bana dedi: Efendim, beni rahat bırakın da kendi kendime ağlayayım ve üzüntümü artırayım, çünkü zihnim fena halde kırgın ve çok aşağılanmış durumdayım. 42 Ben de ona dedim: Senin derdin ne? Söyle bana. 43 Bana dedi: Ben senin kulun kısırdım ve otuz yıldır kocam olmasına rağmen çocuğum yoktu. 44 Ve bu otuz yıl boyunca gece gündüz ve her saat En Yüce Olan'a dua etmekten başka hiçbir şey yapmadım. 45 Otuz yıl sonra Tanrı, cariyen beni duydu, sefaletimi gördü, derdimi değerlendirdi ve bana bir oğul verdi; ve ben ondan çok memnun oldum; kocam da ve bütün komşularım da öyle; ve ona büyük hürmet gösterdik. Yüce. 46 Ve onu büyük sancılarla besledim. 47 Büyüyüp evlenme zamanı geldiğinde bir ziyafet hazırladım. BÖLÜM 10 1 Ve öyle oldu ki oğlum düğün odasına girildiğinde yere düşüp öldü. 2 Sonra hepimiz ışıkları devirdik ve bütün komşularım beni teselli etmek için ayağa kalktılar; ben de gecenin ikinci gününe kadar dinlendim. 3 Ve öyle oldu ki hepsi beni teselli etmeye gittiklerinde, ben sonuna kadar sessiz kalabildim; sonra gece kalkıp kaçtım ve gördüğün gibi bu tarlaya geldim. 4 Ve şimdi şehre dönmemeyi, burada kalmayı, ne yemeyi ne de içmeyi, ölene kadar sürekli yas tutmayı ve oruç tutmayı planlıyorum. 5 Sonra bulunduğum meditasyonu bıraktım ve öfkeyle ona şöyle dedim: 6 Sen her şeyden önce aptal kadınsın, yasımızı görmüyor musun, peki bize ne oluyor? 7 Annemiz Sion nasıl da bunca sıkıntıyla dolu, çok alçakgönüllü ve çok acılı bir yas tutuyor? 8 Ve şimdi hepimizin yas tuttuğunu ve üzgün olduğumuzu görünce, çünkü hepimiz sıkıntı içindeyiz, sen bir oğul için mi üzülüyorsun? 9 Çünkü yeryüzüne sorun, o size söyleyecektir ki, üzerinde büyüyen bu kadar çok şeyin düşüşünden dolayı yas tutması gereken kişi odur. 10 Çünkü ilk başta hepsi ondan geldi ve diğerleri de ondan çıkacak; ve işte, neredeyse hepsi yıkıma doğru gidiyor ve birçoğunun kökü tamamen kazınmış durumda. 11 O halde bu kadar büyük bir kalabalığı kaybetmiş olandan daha fazla yas tutan kim var? ve sen değil, tek bir şey için üzgün müsün? 12 Ama bana derseniz: Benim ağıtım dünyanınki gibi değil, çünkü acılarla doğurduğum ve acılarla doğurduğum rahmimin meyvesini kaybettim; 13 Fakat dünya öyle değil; çünkü dünyanın gidişatına göre onda bulunan kalabalık, geldiği gibi gitti; 14 O zaman sana şunu söyleyeyim: Senin emek vererek doğurduğun gibi; aynı şekilde dünya da başlangıçtan beri kendisini yaratana meyvesini, yani insanı vermiştir. 15 Bu nedenle şimdi üzüntünü kendine sakla ve başına gelenlere büyük bir cesaretle katlan. 16 Çünkü eğer Tanrı'nın adil olma konusundaki kararlılığını kabul edersen, hem oğlunu zamanında kabul edecek hem de kadınlar arasında övüleceksin. 17 Sonra şehre, kocanın yanına git. 18 Ve bana dedi: Bunu yapmayacağım; şehre girmeyeceğim, ama burada öleceğim. 19 Ben de onunla konuşmaya devam ettim ve şöyle dedim: 20Öyle yapmayın, ama öğüt alın. bana göre: Sion'un sıkıntıları ne kadar? Yeruşalim'in acısı konusunda teselli olun. 21 Çünkü kutsal yerimizin harap olduğunu, sunağımızın yıkıldığını, tapınağımızın yıkıldığını görüyorsun; 22 Mezmurumuz yere serildi, şarkımız sustu, sevincimiz sona erdi, şamdanımızın ışığı söndürüldü, antlaşma sandığımız bozuldu, kutsal şeylerimiz kirletildi ve bize yapılan çağrı neredeyse saygısızlaştırılıyor: çocuklarımız utandırılıyor, rahiplerimiz yakılıyor, Levililerimiz esaret altına alınıyor, bakirelerimiz kirletiliyor ve karılarımıza tecavüz ediliyor; salih adamlarımız götürüldü, küçüklerimiz yok edildi, gençlerimiz esaret altına alındı, güçlü adamlarımız zayıfladı; 23 Ve bunların en büyüğü olan Sion mührü artık onurunu kaybetmiştir; çünkü bizden nefret edenlerin eline teslim edildi.
 • 13. 24 Ve bu nedenle büyük ağırlığınızı üzerinizden atın ve acıların çokluğunu üzerinizden atın ki, Kudretli Olan size yeniden merhamet etsin ve En Yüce Olan size emeğinizden dinlenme ve rahatlık versin. 25 Ve öyle oldu ki ben onunla konuşurken, işte, yüzü birdenbire aşırı derecede parladı ve yüzü öyle parladı ki, ondan korktum ve ne olabileceğini düşündüm. 26 Ve işte, aniden çok korkunç bir çığlık attı; öyle ki, kadının gürültüsünden yer sarsıldı. 27 Ve baktım ve işte, kadın artık bana görünmedi; fakat bir şehir inşa edilmişti ve temelden büyük bir yer göründü; o zaman korktum ve yüksek sesle bağırdım ve şöyle dedim: 28 İlk başta yanıma gelen melek Uriel nerede? çünkü beni birçok transa soktu ve sonum fesada dönüştü ve duam azarlandı. 29 Ve işte ben bu sözleri söylerken yanıma geldi ve bana baktı. 30 Ve işte, ölmüş gibi yatıyordum ve anlayışım elimden alındı; ve o beni sağ elimden tuttu ve beni teselli etti ve beni ayaklarımın üzerine koydu ve bana şöyle dedi: 31Sana ne oluyor? ve neden bu kadar endişelisin? ve neden anlayışın ve yüreğinin düşünceleri sorunlu? 32 Ve dedim ki: Çünkü sen beni terk ettin, ama ben yine de senin sözlerine göre yaptım ve tarlaya gittim ve işte gördüm, ama yine de görüyorum ki, ifade edemem. 33 Ve bana dedi: Erkekçe ayağa kalk, sana öğüt vereyim. 34 Sonra dedim ki: Söyle efendim, içimde; sadece beni bırakma, yoksa umudumu boşa çıkararak ölürüm. 35 Çünkü bilmediğimi gördüm, bilmediğimi duydum. 36 Yoksa duyularım mı aldandı, yoksa ruhum rüyada mı? 37 Bu nedenle şimdi sana yalvarıyorum, bu görümü hizmetkarına göstermeni istiyorum. 38 O zaman bana cevap verdi ve dedi: Beni dinle, sana haber vereceğim ve neden korktuğunu sana söyleyeceğim; çünkü Yüce Olan sana birçok gizli şeyi açıklayacaktır. 39 O senin yolunun doğru olduğunu gördü; çünkü sürekli halkın için üzülüyorsun ve Sion için büyük ağıt yakıyorsun. 40 Bu nedenle son zamanlarda gördüğün görüntünün anlamı şudur: 41 Yas tutan bir kadın gördün ve onu teselli etmeye başladın: 42 Ama şimdi kadının benzerini artık görmüyorsun, ama sana inşa edilmiş bir şehir göründü. 43 Ve sana oğlunun öldüğünü söylediği halde çözüm şudur: 44 Gördüğün bu kadın Sion'dur; ve sana, inşa edilmiş bir şehir olarak gördüğün kadın bile şöyle dedi: 45 Oysa diyorum ki, sana otuz yıldır kısır olduğunu söyledi; bu otuz yıldır kendisinde hiçbir adak sunulmamıştı. 46 Fakat otuz yıl sonra Süleyman şehri inşa etti ve teklifler sundu; ve sonra kısır olana bir oğul doğurdu. 47 Ve sana onu emekle beslediğini söylerken; Yeruşalim'deki mesken orasıydı. 48 Ama o sana, "Oğlumun evlilik odasına girdiği sırada bir başarısızlık yaşadı ve öldü" dedi; Yeruşalim'e gelen yıkım buydu. 49 Ve işte, onun benzerini gördün ve oğlu için yas tuttuğu için onu teselli etmeye başladın; ve tesadüfen olup bitenlerden bunlar sana açıklanacak. 50 Çünkü şimdi Yüceler Yücesi, senin haksız yere acı çektiğini ve onun için tüm yüreğinle acı çektiğini görüyor; sana onun görkeminin parlaklığını ve güzelliğinin güzelliğini gösterdi: 51 Ve bu yüzden sana hiçbir evin inşa edilmediği tarlada kalmanı söyledim: 52 Çünkü Yüce Olan'ın bunu sana göstereceğini biliyordum. 53 Bu yüzden sana hiçbir binanın temeli olmayan tarlaya gitmeni emrettim. 54 Çünkü Yüce Olan'ın şehrini göstermeye başladığı yerde hiçbir insan binası ayakta kalamaz. 55 Ve bu nedenle korkmayın, yüreğiniz korkmasın, içeri girin ve gözlerinizin görebildiği kadar binanın güzelliğini ve büyüklüğünü görün: 56 Ve sonra kulaklarının anlayabileceği kadarını işiteceksin. 57 Çünkü sen birçoklarından daha kutsanmışsın ve En Yüce Olan tarafından çağrılmışsın; ve onlar da çok az. 58 Ama yarın gece burada kalacaksın; 59 Ve böylece En Yüce Olan sana, En Yüce Olan'ın son günlerde yeryüzünde yaşayanlara yapacağı yüce şeylere ilişkin vizyonları gösterecek. O gece de bana emrettiği gibi uyudum. BÖLÜM 11 1 Sonra bir rüya gördüm ve denizden on iki tüylü kanadı ve üç başı olan bir kartal çıktı. 2 Ve gördüm ve işte, kanatlarını tüm yeryüzüne açmış ve havanın bütün rüzgârları onun üzerine esti ve bir araya toplandı. 3 Ve baktım, onun tüylerinden başka zıt tüyler de çıktı; ve küçük tüyler haline geldiler ve küçüldüler. 4 Fakat başları hareketsizdi; ortadaki baş diğerinden daha büyüktü, ama artık onu da dinlendiriyordu. 5 Üstelik şunu gördüm ve işte kartal tüyleriyle uçtu ve yeryüzünde ve orada yaşayanlar üzerinde hüküm sürdü. 6 Ve gök altındaki her şeyin ona tabi olduğunu ve hiçbir erkeğin, hayır, yeryüzündeki tek bir yaratığın ona karşı konuşmadığını gördüm. 7 Ve gördüm ve işte kartal pençeleri üzerinde yükseldi ve tüylerine şöyle dedi: 8Hepsini aynı anda izlemeyin; herkes kendi yerinde uyusun ve seyrine göre izleyin: 9 Ama başları sona saklayalım. 10 Ve baktım ve işte, ses onun kafalarından değil, bedeninin ortasından geliyordu. 11 Ve onun zıt tüylerini saydım ve işte, onlardan sekiz tane vardı. 12 Ve baktım ve sağ tarafta bir tüy çıktığını gördüm ve d tüm dünyanın üzerinde; 13 Ve öyle oldu ki, hüküm sürdüğünde sonu geldi ve yeri artık görünmedi; böylece sonrakiler ayağa kalktı. hüküm sürdü ve harika vakit geçirdi; 14 Ve öyle oldu ki, hüküm sürdüğünde, ilki gibi onun da sonu geldi ve bir daha görünmedi.
 • 14. 15 Sonra ona bir ses geldi ve şöyle dedi: 16 Dinle, bu kadar uzun süre yeryüzünü yönetmiş olan; sen bir daha görünmeye başlamadan önce sana şunu söylüyorum: 17 Senden sonra hiç kimse senin zamanına ya da yarısına ulaşamayacak. 18 Sonra üçüncüsü ortaya çıktı ve daha önce diğeri gibi hüküm sürdü ve bir daha görünmedi. 19 Böylece artakalanların hepsi birbiri ardına gitti; herkes hüküm sürdü ve sonra bir daha ortaya çıkmadı. 20 Sonra baktım ve zamanla, onları takip eden tüyler de hüküm sürsünler diye sağ tarafta dikildi; ve bazıları hükmetti, ama bir süre sonra bir daha ortaya çıkmadılar: 21 Bazıları tuzağa düşürüldü ama yönetilmedi. 22 Bundan sonra baktım ve artık ne on iki tüy, ne de iki küçük tüy göründü: 23 Ve kartalın vücudunda yalnızca üç kafa ve altı küçük kanat vardı. 24 Sonra ayrıca altı tüyden iki küçük tüyün ayrıldığını ve sağ taraftaki başın altında kaldığını gördüm; çünkü dört tanesi onların yerinde devam ediyordu. 25 Ve gördüm ki, kanadın altındaki tüyler kendi kendilerine yerleşip hükmetmeyi düşünüyorlardı. 26 Ve baktım, bir tane kurulmuştu, ama çok geçmeden bir daha görünmedi. 27 Ve ikincisi birincisinden daha erken oldu. 28 Ve baktım ve geriye kalan iki kişinin de kendi başlarına hüküm sürmeyi düşündüklerini gördüm: 29 Ve onlar böyle düşündüklerinde, işte, hareketsiz olan başlardan biri, yani ortada olan uyandı; çünkü bu diğer iki baştan daha büyüktü. 30 Sonra diğer iki başın da ona bağlı olduğunu gördüm. 31 Ve işte, baş da kendisiyle birlikte olanlarla birlikte döndü ve kanadın altında hüküm sürecek olan iki tüyü yedi. 32 Fakat bu baş tüm dünyayı korkuya soktu ve yeryüzünde yaşayanların hepsine büyük baskıyla hükmetti; ve dünyayı tüm kanatlardan daha fazla yönetiyordu. 33 Ve bundan sonra gördüm ki, ortada olan kafa, kanatlar gibi birdenbire görünmedi. 34 Fakat yeryüzünde ve orada yaşayanlar üzerinde de aynı şekilde hüküm süren iki baş kaldı. 35 Ve baktım ki, sağ taraftaki baş, sol taraftakini yuttu. 36 Sonra bana şunu söyleyen bir ses duydum: Önüne bak ve gördüğün şeyi düşün. 37 Ve baktım, sanki kükreyen bir aslan ormandan kovalanmış gibiydi; ve kartala bir insan sesi gönderip şöyle dediğini gördüm: 38 Dinle, seninle konuşacağım ve En Yüce sana şöyle diyecek: 39 Zamanlarının sonu onlar aracılığıyla gelebilsin diye dünyamda hüküm sürmeleri için yarattığım dört canavardan artakalan sen değil misin? 40 Ve dördüncüsü geldi ve geçmişteki tüm canavarları yendi ve büyük bir korkuyla dünya üzerinde ve büyük bir zulümle tüm dünya üzerinde hakimiyet kurdu; ve o kadar uzun süre hileyle yeryüzünde yaşadı ki. 41 Çünkü dünyayı doğrulukla yargılamadın. 42 Çünkü sen uysalları üzdün, barışçılları kırdın, yalancıları sevdin ve meyve verenlerin evlerini yıktın ve sana zarar vermeyenlerin duvarlarını yıktın. 43 Bu nedenle haksız davranışın En Yüce Olan'a, ve gururun Güçlü Olan'a çıkıyor. 44 En Yüce Olan aynı zamanda gururlu zamanlara da baktı ve işte, onlar sona erdi ve kendi iğrençlikleri yerine getirildi. 45 Ve bu yüzden artık görünmüyorsun, ne kartalın, ne korkunç kanatların, ne kötü tüylerin, ne kötü niyetli kafaların, ne yaralayıcı pençelerin, ne de kibirli vücudun. 46 Öyle ki, tüm dünya tazelensin ve senin zorbalığından kurtularak geri dönsün ve kendisini yaratanın yargısını ve merhametini ümit etsin. BÖLÜM 12 1 Ve öyle oldu ki aslan kartala bu sözleri söylerken şunu gördüm: 2 Ve işte, kalan baş ve dört kanat artık görünmedi ve ikisi ona gidip hükümdarlık koltuğuna oturdular; krallıkları küçüktü ve kargaşayla doluydu. 3 Ve gördüm ve işte, bir daha görünmediler ve kartalın bütün vücudu öyle yandı ki, dünya büyük bir korkuya kapıldı; sonra zihnimin sıkıntısından ve transından ve büyük korkudan uyandım; ve ruhuma şöyle dedi: 4 İşte, Yüce Olan'ın yollarını arayarak bunu bana yaptın. 5 İşte, yine de zihnim yorgun ve ruhum çok zayıf; ve bu gece yaşadığım büyük korkudan dolayı içimde çok az güç var. 6 Bu nedenle şimdi Yüce Olan'a beni sonuna kadar teselli etmesi için yalvaracağım. 7 Ve dedim ki, eğer Tanrı'dan önce lütuf bulursam, hüküm süren Rab'dir. Eğer ben sana karşı birçoklarının önünde haklı çıkarsam ve eğer duam gerçekten senin yüzünün huzuruna çıkarsa; 8 O halde beni teselli et ve hizmetkarına bu korkunç görüntünün yorumunu ve açık farkını göster ki, ruhumu tamamen teselli edesin. 9 Çünkü sen bana son zamanlarımı göstermeye layık olduğuna karar verdin. 10 Ve bana dedi: Görümün yorumu şudur: 11 Denizden çıktığını gördüğün kartal, kardeşin Daniel'in görümünde görülen krallıktır. 12 Ama bu ona açıklanmadı, bu yüzden şimdi sana açıklıyorum. 13 İşte, yeryüzünde bir krallığın yükseleceği günler gelecek ve ondan önceki tüm krallıklardan daha çok korkulacak. 14 Aynı şekilde on iki kral birbiri ardına hüküm sürecek: 15 Bunlardan ikincisi hüküm sürmeye başlayacak ve onikilerin hepsinden daha fazla zamana sahip olacak. 16 Ve gördüğün on iki kanat bunu ifade ediyor. 17 Konuştuğunu duyduğun ve başlardan değil, vücudun ortasından çıktığını gördüğün sesin yorumu şudur: 18 O krallığın zamanından sonra büyük çabalar ortaya çıkacak ve başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak: yine de o zaman düşmeyecek ve yeniden başlangıcına geri dönecek.
 • 15. 19 Ve sen onun kanatlarına yapışmış sekiz küçük tüyün altında gördüğün halde, bunun yorumu şudur: 20 Onda, zamanları kısa, yılları hızlı olacak sekiz kral çıkacak. 21 Ve orta vakit yaklaşırken bunlardan ikisi yok olacak; dördü, sonları yaklaşana kadar tutulacak; fakat ikisi sona kadar tutulacak. 22 Ve sen üç başın dinlendiğini gördüğüne göre, bunun yorumu şudur: 23 En Yüce Olan, son günlerinde üç krallık kuracak ve oradaki birçok şeyi yenileyecek ve onlar dünyanın egemenliğine sahip olacaklar; 24 Ve kendilerinden öncekilerin hepsinden çok, orada yaşayan ve çok baskı görenlere: bu nedenle onlara kartal başları denir. 25 Çünkü onun kötülüğünü gerçekleştirecek ve sonunu bitirecek olanlar bunlardır. 26 Ve büyük başın artık görünmediğini görmen, onlardan birinin yatağında, ama yine de acı çekerek öleceği anlamına gelir. 27 Geriye kalan iki kişi kılıçla öldürülecek. 28 Çünkü birinin kılıcı diğerini yiyip bitirecek; ama sonunda kendisi kılıçtan düşecek. 29 Ve kanatların altında, sağ taraftaki başın üzerinden geçen iki tüy gördün; 30 Bu, Yüce Olan'ın sonlarına kadar tuttuğu kişilerin bunlar olduğu anlamına gelir: gördüğün gibi burası küçük ve dertlerle dolu bir krallıktır. 31 Ve ormandan çıktığını, kükrediğini, kartalla konuştuğunu ve duyduğun bütün sözlerle onu haksızlığından dolayı azarladığını gördüğün aslan; 32 En Yüce Olan'ın onlar için ve kötülüklerinden dolayı sonuna kadar sakladığı meshedilmiş kişi budur; onları azarlayacak ve zulümleriyle azarlayacaktır. 33 Çünkü onları yargılanmak üzere huzuruna diriltecek, onları azarlayacak ve düzeltecek. 34 Çünkü halkımın geri kalanı, sınırlarımda baskı altına alınanları merhametle kurtaracak ve sana başından beri söylediğim kıyamet günü gelene kadar onları neşelendirecek. 35 Gördüğünüz rüya budur ve yorumlar bunlardır. 36 Sen sadece Yüceler Yücesi'nin bu sırrını öğrenmek için buluştun. 37 Bu nedenle gördüğün bütün bu şeyleri bir kitaba yaz ve sakla: 38 Ve bunları, kalplerinin bu sırları anlayıp saklayabileceğini bildiğin halkın bilgelerine öğret. 39 Ama sen de burada yedi gün daha bekle ki Yüce Olan'ın sana bildirmesini dilediği her şey sana gösterilsin. Ve bununla yoluna gitti. 40 Ve öyle oldu ki bütün halk yedi günün geçtiğini ve bir daha şehre gelmediğimi görünce küçüğünden büyüğüne kadar hepsini bir araya toplayıp yanıma gelip şöyle dediler: 41 Seni neye gücendirdik? ve biz sana karşı ne kötülük yaptık ki, sen bizi bırakıp burada burada oturdun? 42 Çünkü bütün peygamberler arasında yalnızca sen bize bir bağ bozumu salkımı, karanlık bir yerde bir mum ve fırtınadan korunan bir sığınak veya bir gemi olarak kaldın. 43Başımıza gelen kötülükler yeterli değil mi? 44 Eğer bizi terk edersen, biz de Sion'un ortasında yakılsaydık, bizim için ne kadar daha iyi olurdu? 45 Çünkü biz orada ölenlerden daha iyi değiliz. Ve yüksek sesle ağladılar. Sonra onlara cevap verdim ve şöyle dedim: 46 Rahat ol, ey İsrail; ve ağır olma, ey Yakup evi; 47 Çünkü En Yüce Olan seni anıyor ve Güçlü olan seni denemelerde unutmadı. 48 Bana gelince, ne seni terk ettim, ne de senden ayrılmadım; ama buraya Sion'un ıssız kalması için dua etmeye ve senin aşağılık durumun için merhamet dilemeye geldim. senin sığınağın. 49 Ve şimdi hepiniz evinize gidin; bu günlerden sonra ben de yanınıza geleceğim. 50 Böylece halk, onlara emrettiğim gibi şehre doğru yola çıktı: 51 Ama meleğin bana buyurduğu gibi tarlada yedi gün hareketsiz kaldım; ve sadece o günlerde kırdaki çiçeklerden yerdim ve etimi de şifalı bitkilerden yerdim. BÖLÜM 13 1 Ve öyle oldu ki yedi gün sonra geceleyin bir rüya gördüm: 2 Ve işte, denizden bir rüzgar çıktı ve denizdeki tüm dalgaları hareket ettirdi. 3 Ve gördüm ve işte o adam binlerce gökle güçlendi; ve bakmak için yüzünü çevirdiğinde, altında görülen her şey titredi. 4 Ve onun ağzından ses çıktığında, onun sesini duyan herkes, ateşi hissettiğinde toprağın çöktüğü gibi yanıyordu. 5 Ve bundan sonra gördüm ki, denizden çıkan adama boyun eğdirmek için göklerin dört yelinden çok sayıda adamın bir araya toplandığını gördüm. 6 Ama gördüm ki, kendine büyük bir dağ kazıp onun üzerine uçtu. 7 Ama tepenin oyulduğu bölgeyi ya da yeri görecektim ama göremedim. 8 Ve bundan sonra şunu gördüm ve onu bastırmak için bir araya toplanan herkesin çok korktuğunu ama yine de savaşmaya cesaret ettiklerini gördüm. 9 Ve işte, gelen kalabalığın şiddetini görünce ne elini kaldırdı, ne kılıcı, ne de herhangi bir savaş aletini tuttu: 10 Ama sadece ben onun ağzından sanki bir ateş patlaması, dudaklarından alevli bir nefes çıkardığını ve dilinden kıvılcımlar ve fırtınalar çıkardığını gördüm. 11 Ve hepsi birbirine karışmıştı; ateşin patlaması, alevli nefes ve büyük fırtına; ve savaşmaya hazırlanan kalabalığa şiddetle saldırdılar ve hepsini yaktılar, böylece sayısız bir kalabalık birdenbire sadece toz ve duman kokusundan başka hiçbir şey algılanmadı: bunu görünce korktum . 12 Daha sonra aynı adamın dağdan indiğini ve kendisine başka bir barışçıl Kalabalığı çağırdığını gördüm. 13 Ve ona pek çok insan geldi; bazıları sevindi, bazıları üzüldü, bazıları bağlandı, bazıları da sunulanlardan getirildi; o zaman büyük bir korkudan hastalandım ve uyandım ve şöyle dedim:
 • 16. 14 Sen bu harikaları başlangıçtan beri kuluna gösterdin ve duamı kabul etmene beni layık gördün: 15 Şimdi bana bu düşün yorumunu göster. 16 Çünkü benim anlayışıma göre, vay o günlerde geride kalacak olanların başına ve çok daha fazla vay geride bırakılmayanların başına gelecek! 17 Çünkü geride kalmayanlar ağır bir yük içindeydi. 18 Şimdi onların ve geride kalanların başına gelecek olan, son günlerde planlanan şeyleri anlıyorum. 19 Bu nedenle, bu rüyalarda bildirildiği gibi, büyük tehlikelerle ve birçok zorunlulukla karşı karşıya kalıyorlar. 20 Ama tehlikede olan kişinin bu olaylara girmesi, dünyadan bir bulut gibi geçip gitmesinden ve son günlerde olup bitenleri görmemesinden daha mı kolaydır? Ve bana cevap verdi ve şöyle dedi: 21 Görümün yorumunu sana göstereceğim ve istediğin şeyi sana açacağım. 22 Sen geride kalanlardan söz ederken, yorum şu: 23 O zaman tehlikeye katlanacak olan kendini korumuştur; tehlikeye düşenler, işleri olan ve Her Şeye Gücü Yeten'e iman edenlerdir. 24 Bu nedenle şunu bilin ki, geride kalanlar ölenlerden daha mutludur. 25 Görümün anlamı şudur: Denizin ortasından çıkan bir adam gördün: 26 Yüce Tanrı'nın büyük bir mevsim tuttuğu ve bu mevsimi kendi eliyle kurtaracağı kişi odur; ve geride kalanlara emir verecektir. 27 Ve sen onun ağzından bir rüzgar, ateş ve fırtına gibi çıktığını gördün; 28 Ve elinde ne kılıç ne de herhangi bir savaş aleti vardı, fakat onun hücum etmesi onu bastırmaya gelen bütün kalabalığı yok etti; yorumu budur: 29 İşte Yüceler Yücesi'nin yeryüzündekileri kurtarmaya başlayacağı günler geliyor. 30 Ve yeryüzünde oturanları hayrete düşürecek. 31 Ve biri diğerine karşı, bir şehir diğerine, bir yer diğerine, bir halk diğerine ve bir ülke diğerine karşı savaşmayı üstlenecek. 32 Ve bu şeylerin gerçekleşeceği ve sana daha önce gösterdiğim işaretlerin gerçekleşeceği ve yükselen bir adam olarak gördüğün Oğlumun ilan edileceği zaman gelecek. 33 Ve bütün halk onun sesini işittiğinde, herkes kendi ülkesinde birbiriyle yaptığı savaşı bırakacak. 34 Ve senin onları gördüğün gibi sayısız bir kalabalık gelip savaşarak onu yenmek için bir araya toplanacak. 35 Ama o Sion Dağı'nın zirvesinde duracak. 36 Ve Sion gelecek ve tüm insanlara hazırlanıp inşa edilmiş olarak gösterilecek; eller olmadan yontulmuş tepeyi gördüğün gibi. 37 Ve bu Oğlum, kötü yaşamları nedeniyle fırtınaya düşmüş olan bu ulusların kötü icatlarını azarlayacak; 38 Ve onların önüne kötü düşüncelerini ve ateşe benzeyen azapları koyacak; ve bana benzeyen kanunla onları emek harcamadan yok edecek. 39 Ve sen onun yanına barışçıl bir kalabalık daha topladığını gördün; 40 Bunlar, Asur kralı Salmanasar'ın esir alıp suların üzerinden taşıdığı Kral Osea zamanında kendi topraklarından esir alınan on kabiledir ve böylece başka bir ülkeye gelmişlerdir. . 41 Fakat onlar, putperestlerin kalabalığını bırakıp, insanlığın hiç yaşamadığı daha uzak bir ülkeye gitmeleri konusunda kendi aralarında bu öğüdü aldılar. 42 Kendi topraklarında asla uymadıkları kanunlarını orada korusunlar diye. 43 Ve nehrin dar yerlerinden Fırat nehrine girdiler. 44 Çünkü Yüceler Yücesi onlara işaretler gösterdi ve onlar geçinceye kadar seli durdurdu. 45 Çünkü o ülkede gidilecek çok uzun bir yol vardı, yani bir buçuk yıl; ve aynı bölgeye Arsaret denir. 46Sonraya kadar orada yaşadılar; ve şimdi ne zaman gelmeye başlayacaklar, 47 En Yüce Olan, içinden geçebilsinler diye derenin pınarlarını yeniden durduracak; bu nedenle kalabalığı esenlik içinde gördün. 48 Ama senin halkından geride kalanlar benim sınırlarımda bulunanlardır. 49 Şimdi bir araya toplanmış çok sayıda ulusu yok ettiğinde, geri kalan halkını savunacak. 50 Ve sonra onlara büyük harikalar gösterecek. 51 Sonra dedim ki, ey hükümdarlık sahibi Rab, bana şunu göster: Denizin ortasından çıkan adamı neden gördüm? 52 Ve bana şöyle dedi: Nasıl ki sen denizin derinliklerinde olan şeyleri arayamıyor ve bilemiyorsun; aynı şekilde yeryüzündeki hiç kimse Oğlumu veya onunla birlikte olanları gündüz vakti görmezse . 53 Bu, gördüğün rüyanın yorumudur ve bu sayede burada yalnızca aydınlanırsın. 54 Çünkü sen kendi yolunu bıraktın ve çabanı kanunuma uyguladın ve onu aradın. 55 Hayatını bilgece düzenledin ve anlayışa annen adını verdin. 56 Ve bu nedenle sana En Yüce Olan'ın hazinelerini gösterdim: diğer üç gün sonra seninle başka şeyler konuşacağım ve sana kudretli ve harika şeyler bildireceğim. 57 Daha sonra, zamanında yaptığı harikalardan dolayı Yüce Olan'a büyük övgüler ve şükranlar sunarak kırlara çıktım; 58 Ve aynı şeyleri ve mevsimlerine uygun olan şeyleri o yönettiği için; ve orada üç gün oturdum. BÖLÜM 14 1 Ve öyle oldu ki üçüncü gün bir meşe ağacının altında oturdum ve işte, bir çalılıktan karşıma bir ses geldi ve şöyle dedi: Esdras, Esdras. 2 Ben de, "İşte buradayım, efendim" dedim ve ayağa kalktım. 3 Sonra bana şöyle dedi: Halkım Mısır'da hizmet ederken çalıda kendimi açıkça Musa'ya gösterdim ve onunla konuştum: 4 Ve onu gönderip halkımı Mısır'dan çıkardım ve onu uzun süre yanımda tuttuğum dağa çıkardım.
 • 17. 5 Ve ona birçok harika şey anlattı, ve ona zamanın ve sonun sırlarını gösterdi; ve ona şöyle emretti: 6 Bu sözleri açıklayacaksın ve bunları gizleyeceksin. 7 Ve şimdi sana şunu söylüyorum: 8 Gösterdiğim işaretleri, gördüğün rüyaları ve duyduğun yorumları yüreğinde biriktir. 9 Çünkü sen herkesten uzaklaştırılacaksın ve bundan böyle, devir bitene kadar Oğlumla ve sana benzeyenlerle birlikte kalacaksın. 10 Çünkü dünya gençliğini yitirdi ve devir yaşlanmaya başladı. 11 Çünkü dünya on iki parçaya bölündü ve onun on kısmı ve onda birinin yarısı çoktan gitti: 12 Ve onda bir kısmın yarısından sonra kalan şey kalır. 13 Bu nedenle şimdi evinizi düzene koyun ve halkını azarla, sıkıntıda olanları teselli et ve şimdi yolsuzluktan vazgeç. 14 Ölümcül düşünceleri bırak senden, insanın yüklerini bir kenara bırak, şimdi zayıf doğayı bir kenara bırak, 15 Ve sana en ağır gelen düşünceleri bir kenara bırak ve bu zamanlardan kaçmak için acele et. 16 Çünkü bundan sonra gördüklerinden daha büyük kötülükler yapılacak. 17 Bakın, dünya yaşlandıkça ne kadar zayıflayacak, orada yaşayanların üzerindeki kötülükler o kadar artacak. 18 Çünkü vakit çok geçti, ve kiralamak zor; çünkü gördüğün görüm şimdi hızla geliyor. 19 Bunun üzerine senden önce cevap verdim ve şöyle dedim: 20 İşte, ya Rab, bana emrettiğin gibi gideceğim ve orada bulunan kavmı azarlayacağım; ama daha sonra doğacak olanlara kim öğüt verecek? Böylece dünya karanlığa gömüldü ve orada yaşayanlar ışıksız kaldı. 21 Çünkü kanunun yandı, bu yüzden hiç kimse senin için yapılanları ya da başlayacak işi bilemez. 22 Ama eğer senden önce lütuf bulduysam, Kutsal Ruh'u içime gönder ve ben de dünyada başlangıçtan bu yana olup bitenleri, senin yasanda yazılı olan her şeyi yazacağım ki, insanlar senin yolunu bulsunlar ve onlar senin yolunu bulsunlar. Ahir zamanda yaşayacak olan yaşayabilir. 23 Ve bana cevap verip dedi: Yoluna git, insanları bir araya topla ve onlara kırk gün boyunca seni aramamalarını söyle. 24 Ama bak, kendine çok sayıda şimşir ağacı hazırla ve hızla yazmaya hazır olan Sarea, Dabria, Selemia, Ekanus ve Asiel'i yanına al; 25 Ve buraya gelin, ben de yazmaya başlayacağınız şeyler gerçekleşene kadar söndürülmeyecek olan anlayış mumunu yüreğinizde yakacağım. 26 Ve bunu yaptıktan sonra bazı şeyleri yayınlayacaksın ve bazı şeyleri bilgelere gizlice göstereceksin; yarın bu saatte yazmaya başlayacaksın. 27 Sonra onun emrettiği gibi çıkıp bütün halkı bir araya topladım ve şöyle dedim: 28 Bu sözleri işit, ey İsrail. 29 Atalarımız başlangıçta Mısır'da yabancıydılar ve oradan kurtarıldılar: 30 Ve onların uymadığı, siz de onlardan sonra çiğnediğiniz yaşam yasasını aldınız. 31 O zaman ülke, hatta Sion ülkesi aranızda kura ile ayrıldı; fakat atalarınız ve siz, haksızlık yaptınız ve Yüce Olan'ın size emrettiği yolları tutmadınız. 32 Ve o adil bir yargıç olduğundan, size vermiş olduğu şeyi zamanında sizden aldı. 33 Ve şimdi siz buradasınız ve kardeşleriniz de aranızdasınız. 34 Bu nedenle, eğer kendi anlayışınıza boyun eğdirirseniz ve yüreklerinizi ıslah ederseniz, hayatta kalacaksınız ve ölümden sonra merhamete kavuşacaksınız. 35 Çünkü ölümden sonra, yeniden yaşayacağımız zaman hüküm gelecek; ve o zaman doğruların isimleri açıklanacak ve tanrısızların işleri açıklanacak. 36 Bu nedenle artık kimse yanıma gelmesin ve bu kırk gün boyunca beni aramasın. 37 Bana emrettiği gibi beş adamı da yanıma aldım ve tarlaya gidip orada kaldık. 38 Ve ertesi gün işte, bir ses bana şöyle dedi: Esdras, ağzını aç ve sana verdiğimi iç. 39 Sonra ağzımı açtım ve işte, bana suyla dolu, ama rengi ateş gibiydi, dolu bir bardak uzattı. 40 Ve onu alıp içtim; ve ondan içtikten sonra yüreğim anlayışla doldu ve göğsümde bilgelik gelişti, çünkü ruhum hafızamı güçlendirdi: 41 Ve ağzım açıldı ve bir daha kapanmadı. 42 En Yüce Olan beş adama anlayış verdi ve onlar gecenin bilmedikleri anlatılan harika görümlerini yazdılar; ve kırk gün oturdular, gündüzleri yazdılar ve geceleri ekmek yediler. 43 Bana gelince. Gündüz konuştum, gece ise dilimi tutmadım. 44 Kırk günde iki yüz dört kitap yazdılar. 45 Ve öyle oldu ki kırk gün dolduğunda En Yüce Olan şöyle konuştu: Yazdıklarının ilkini, değerli ve değersiz olanlar okuyabilsin diye açıkça yayınla: 46 Ama son yetmişi sakla ki, onları yalnızca halk arasında bilge olanlara teslim edesin. 47 Çünkü anlayışın kaynağı, bilgeliğin pınarı ve bilginin akışı onlardadır. 48 Ben de öyle yaptım. BÖLÜM 15 1 İşte, senin ağzına koyacağım kehanet sözlerini halkımın kulağına söyle, Rab şöyle diyor: 2 Ve onları kağıda yazdırın; çünkü onlar sadık ve doğrudurlar. 3 Sana karşı olan hayallerden korkma, sana karşı konuşanların inançsızlıkları seni rahatsız etmesin. 4 Çünkü tüm sadakatsizler sadakatsizlikleri nedeniyle ölecek. 5 İşte, diyor Rab, dünyanın başına felaketler getireceğim; kılıç, kıtlık, ölüm ve yıkım. 6 Çünkü kötülük tüm dünyayı fazlasıyla kirletti ve onların zararlı işleri yerine getirildi. 7 Bu nedenle Rab şöyle diyor: 8 Onların saygısızca yaptıkları kötülüklere dokunurken artık dilimi tutmayacağım ve kötü bir şekilde
 • 18. uyguladıkları şeylerde onlara acı çekmeyeceğim: işte, masum ve doğru kan bana ağlıyor ve sürekli şikayet et. 9 Ve bu nedenle, diyor Rab, onların intikamını kesinlikle alacağım ve aralarındaki tüm masum kanları tarafıma alacağım. 10 İşte, halkım sürü gibi kesime götürülüyor; onların artık Mısır diyarında yaşamalarına izin vermeyeceğim; 11 Ama onları güçlü bir el ve uzatılmış bir kolla getireceğim ve daha önce olduğu gibi Mısır'ı felaketlerle vuracağım ve tüm ülkeyi yok edeceğim. 12 Mısır yas tutacak ve Mısır'ın temeli, Tanrı'nın üzerine getireceği felaket ve cezayla sarsılacak. 13 Toprağı işleyenler yas tutacaklar; çünkü onların tohumları, şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle ve korkunç bir takımyıldızla yok olacak. 14 Vay dünyaya ve orada yaşayanlara! 15 Çünkü kılıç ve onların yok oluşu yaklaşıyor ve bir halk ayağa kalkıp onlara karşı savaşacak. bir başkası ve ellerinde kılıçlar. 16 Çünkü insanlar arasında fitne çıkacak ve birbirlerine saldıracaklar; krallarını veya prenslerini dikkate almayacaklar ve eylemlerinin gidişatı onların elinde olacak. 17 Bir adam bir şehre gitmek isteyecek ama gidemeyecek. 18 Çünkü kibirleri yüzünden şehirler tedirgin olacak, evler yıkılacak ve insanlar korkacak. 19 Bir adam komşusuna acımayacak, ekmek kıtlığından ve büyük sıkıntıdan dolayı evlerini kılıçla yok edecek, mallarını yağmalayacak. 20 İşte, diyor Tanrı, güneşin doğuşundan, güneyden, doğudan ve Lübnan'dan gelen dünyanın bütün krallarını bana saygı duymaya çağıracağım; birbirlerine düşman olmaları ve yaptıklarının karşılığını ödemeleri için. 21 Bugün onların seçtiklerime yaptıklarının aynısını ben de yapacağım ve karşılığını onların bağrında vereceğim. Rab Tanrı şöyle diyor; 22 Sağ elim günahkarları esirgemeyecek ve kılıcım yeryüzünde masum kanı dökenlerin üzerinde durmayacak. 23 Onun öfkesinden ateş çıktı ve tutuşan saman gibi dünyanın temellerini ve günahkarları yok etti. 24 Yazıklar olsun günah işleyenlerin, emirlerimi yerine getirmeyenlerin! dedi Tanrı. 25 Onları esirgemeyeceğim; yolunuza gidin çocuklar, iktidardan, kutsal yerimi kirletmeyin. 26 Çünkü Rab, kendisine karşı günah işleyenlerin hepsini biliyor ve bu nedenle onları ölüme ve yıkıma teslim ediyor. 27 Çünkü şimdi tüm dünyaya belalar geldi ve siz onların içinde kalacaksınız; çünkü ona karşı günah işlediğiniz için Tanrı sizi kurtarmayacak. 28 İşte korkunç bir görüntü ve onun doğudan görünüşü: 29 Arabistan'ın ejderha ulusları birçok savaş arabasıyla çıkacak ve onların kalabalığı yeryüzünde rüzgar gibi sürüklenecek, böylece onları duyan herkes korkacak ve titreyecek. 30 Ayrıca öfkeyle öfkelenen Karmanlılar ormandaki yaban domuzları gibi ilerleyecekler ve büyük bir güçle gelecekler ve onlarla savaşa katılacaklar ve Asur topraklarının bir kısmını yok edecekler. 31 Ve o zaman ejderhalar doğalarını hatırlayarak üstünlük sağlayacaklar; ve eğer onlar dönüp büyük bir güçle kendilerine zulmetmek için komplo kurarlarsa, 32 O zaman bunların kanları akacak, güçleriyle susup kaçacaklar. 33 Ve Asurluların ülkesinden düşman onları kuşatacak ve bazılarını yok edecek; ve ordularında korku ve dehşet olacak ve kralları arasında çekişme olacak. 34 Doğudan ve kuzeyden güneye doğru bulutlar var; bakılması çok korkunç, gazap ve fırtına dolu. 35 Birbirlerine vuracaklar ve kendi yıldızlarını bile, yeryüzüne çok sayıda yıldızı vuracaklar; ve kılıçtan karnına kadar kan olacak, 36 Ve devenin kulübesine insan gübresi. 37 Ve yeryüzünde büyük bir korku ve titreme olacak; gazabı görenler korkacak ve üzerlerine titreme gelecek. 38 Ve sonra güneyden, kuzeyden ve batıdan başka bir yerden büyük fırtınalar kopacak. 39 Ve doğudan kuvvetli rüzgârlar çıkacak ve onu açacak; ve öfkeyle kaldırdığı bulut ve doğu ve batı rüzgarına korku salmak için kıpırdayan yıldız yok edilecek. 40 Büyük ve kudretli bulutlar ve yıldız, tüm dünyayı ve orada yaşayanları korkutmak için gazapla dolup taşacak; ve her yüksek ve seçkin yere korkunç bir yıldız dökecekler; 41 Ateş, dolu, uçan kılıçlar ve çok sular ki, tüm tarlalar ve tüm nehirler, bol miktarda büyük sularla dolsun. 42 Ve şehirleri ve surları, dağları ve tepeleri, orman ağaçlarını, çayırlardaki otları ve ekinlerini yıkacaklar. 43 Ve kararlılıkla Babil'e gidecekler ve onu korkutacaklar. 44 Ona gelecekler ve onu kuşatacaklar; üzerine yıldız ve tüm gazap dökülecek; o zaman toz ve duman göğe yükselecek ve çevresindeki herkes ona feryat edecek. 45 Ve onun altında kalanlar, onu korkutanlara hizmet edecekler. 46 Ve sen, Babil'in umuduna ortak olan ve onun kişiliğinin yüceliği olan Asya; 47 Yazıklar olsun sana, seni zavallı, çünkü sen kendini ona benzettin; ve her zaman seninle fahişelik yapmak isteyen sevgililerini memnun etsinler ve övünsünler diye kızlarını fahişelikle süsledin. 48 Bütün işlerinde ve icatlarında nefret edilenin peşinden gittin; bunun için Tanrı şöyle diyor: 49Üzerine belalar göndereceğim; Dulluk, yoksulluk, kıtlık, kılıç ve salgın hastalıklarla evlerinizi yıkım ve ölümle harap edeceksiniz. 50 Ve Gücünün görkemi bir çiçek gibi kuruyacak, üzerinize gönderilen sıcaklık yükselecek. 51 Çizgili yoksul bir kadın gibi ve yaralarla cezalandırılan biri gibi zayıflayacaksın, böylece güçlüler ve aşıklar ve sen. 52 Sana karşı böyle kıskançlıkla mı davranırdım, diyor Rab, 53 Sarhoşken ellerinin vuruşunu yücelterek ve onların ölüleri üzerine şöyle deyip seçtiklerimi her zaman öldürmeseydin, 54 Yüzünün güzelliğini mi ortaya koyuyorsun?