SlideShare a Scribd company logo

Sundanese - Wisdom of Solomon.pdf

The Book of Wisdom, or the Wisdom of Solomon, is a Jewish work written in Greek and most likely composed in Alexandria, Egypt.

1 of 20
Download to read offline
Sundanese - Wisdom of Solomon.pdf
BAB 1
1 Cinta kabeneran, anjeun anu jadi hakim
bumi: pikir Gusti kalayan alus (hate,) jeung
dina kesederhanaan hate neangan Mantenna.
2 Pikeun anjeunna bakal kapanggih ku
jalma anu henteu ngagoda anjeunna; sarta
nembongkeun dirina ka jalma-jalma anu
henteu percanten ka anjeunna.
3 Pikiran-pikiran anu nyimpang misahkeun
ti Allah, sareng kakuatan-Na, nalika dicoba,
nyalahkeun jalma-jalma anu teu bijaksana.
4 Pikeun kana jiwa jahat hikmah moal asup;
atawa cicing dina awak anu tunduk kana
dosa.
5 Sabab roh suci anu ngadidik bakal kabur
tina tipu daya, jeung ngaleungitkeun
pikiran-pikiran anu teu boga pangarti, jeung
moal tetep lamun kajahatan datang.
6 Sabab kawijaksanaan teh roh anu
mikaasih; jeung moal ngabebaskeun a
blasphemer tina kecap-Na: pikeun Allah
saksi reins-Na, jeung beholder bener
jantung-Na, jeung hearer basa-Na.
7 Sabab Roh PANGERAN ngeusi dunya,
jeung nu ngandung sagala hal, geus nyaho
kana sora.
8 Ku sabab kitu, jalma-jalma anu
ngomongkeun hal-hal anu teu bener, moal
bisa disumputkeun;
9 Pikeun pamariksaan bakal dilakukeun
kana naséhat jalma jahat, sareng sora
pangandika-Na bakal sumping ka Gusti
pikeun nunjukkeun kalakuanana anu jahat.
10 Sabab ceuli anu timburu ngadenge sagala
perkara, jeung gegeroan gegerendengan teu
katutupan.
11 Ku sabab eta sing ati-ati, ulah gumujeng,
anu matak henteu nguntungkeun; jeung
refrain basa anjeun ti backbiting: for teu aya
kecap jadi rusiah, nu bakal balik for nought:
jeung sungut nu belieth slayeth jiwa.
12 Ulah neangan maot dina kasalahan hirup
anjeun: jeung ulah narik kana diri anjeun
karuksakan ku karya leungeun anjeun.
13 Sabab Allah henteu ngajadikeun maot,
sarta Mantenna henteu mikaresep kana
karuksakan anu hirup.
14 Sabab Mantenna nyiptakeun sagala rupa,
supaya maranehna bisa hirup, jeung
turunan-turunan dunya teh cageur; jeung teu
aya racun karuksakan di antarana, atawa
karajaan maot di bumi.
15 (Sabab kabeneran teh langgeng:)
16 Tapi jalma-jalma anu jahat ku
kalakuanana sareng kecap-kecapna nyebat
éta ka aranjeunna: sabab nalika aranjeunna
nganggap éta sobatna, aranjeunna ngahakan
sia-sia, sareng ngadamel perjanjian sareng
éta, sabab aranjeunna pantes milu sareng éta.
BAB 2
1 Sabab ceuk jalma-jalma durhaka, mikiran
sorangan, tapi teu bener, Hirup urang
sakeudeung jeung pikasebeleun, jeung
maotna jelema teu aya ubarna;
2 Pikeun urang dilahirkeun dina sagala
petualangan, sarta kami bakal jadi saolah-
olah urang teu kungsi aya: pikeun napas
dina liang irung urang téh kawas haseup,
sarta saeutik spark di obahna jantung urang.
3 Anu dipareuman, awak urang bakal robah
jadi lebu, jeung roh urang bakal sirna saperti
hawa lemes,
4 Nami urang bakal dipopohokeun dina
waktosna, sareng moal aya anu ngingetkeun
padamelan urang, sareng kahirupan urang
bakal sirna sapertos jejak méga, sareng
bakal paburencay lir halimun, anu diusir ku
balok. panonpoé, sarta nungkulan ku panas
eta.
5 Pikeun jaman urang téh kalangkang pisan
anu sirna; sarta sanggeus ahir urang teu aya
deui: for geus gancang disegel, jadi teu aya
nu datang deui.
6 Ku kituna hayu urang ngarasakeun hal
alus nu hadir: jeung hayu urang gancang
ngagunakeun mahluk kawas di nonoman.
7 Hayu urang ngeusian diri urang ku anggur
anu mahal sareng salep, sareng ulah aya
kembang cinyusu anu ngalangkungan urang.
8 Hayu urang makuta diri ku kuncup mawar,
sateuacan aranjeunna layu.
9 Hayu urang teu aya anu ngantunkeun
bagian tina kasukaan urang: hayu urang
tinggalkeun tanda-tanda kabungahan urang
di unggal tempat: sabab ieu bagian urang,
sareng nasib urang ieu.
10 Hayu urang nyiksa jalma bener anu
miskin, urang ulah nyéépkeun randa, atanapi
ngadeukeutkeun buuk-buuk anu kolot.
11 Hayu kakuatan urang janten hukum
kaadilan: pikeun anu lemah kapanggih
euweuh sia.
12 Ku sabab kitu hayu urang ngadagoan
jalma bener; sabab anjeunna henteu giliran
urang, sarta anjeunna bersih sabalikna mun
doings urang: anjeunna upbraideth urang
kalawan offending hukum urang, sarta
objecteth ka infamy urang transgressings
atikan urang.
13 Anjeunna ngaku-ngaku terang ka Allah,
sareng ngaku dirina putra Gusti.
14 Mantenna didamel pikeun nyalahkeun
pikiran urang.
15 Mantenna pikasieuneun ka urang, sabab
hirupna henteu sapertos jalma-jalma sanés,
jalan-jalanna béda.
16 Urang diajenan ku Mantenna sabage
palsu, Mantenna ngajauhan kalakuan urang
sabage najis, Mantenna ngucapkeun ahir
jalma bener bakal diberkahan, sarta
ngagungkeun yen Allah teh bapana.
17 Hayu urang tingali naha kecap-kecapna
leres, sareng hayu urang buktikeun naon anu
bakal kajadian dina ahir anjeunna.
18 Saupama jalma bener teh putra Allah,
tangtu bakal nulungan, sarta nyalametkeun
manehna tina panangan musuh-musuhna.
19 Hayu urang nalungtik anjeunna kalayan
hinaan sareng panyiksaan, supados urang
terang kana lemah lembutna, sareng
ngabuktikeun kasabaran-Na.
20 Hayu urang ngahukum anjeunna ku maot
anu éra, sabab ku omonganna sorangan
anjeunna bakal dihormat.
21 Hal-hal kitu ku maranehna dibayangkeun,
nepi ka ditipu;
22 Ngeunaan rasiah Allah, aranjeunna
henteu terang, sareng henteu ngarep-ngarep
kana upah kabeneran, atanapi henteu ningali
ganjaran pikeun jiwa anu teu aya cacad.
23 Sabab Allah nyiptakeun manusa pikeun
langgeng, sarta dijadikeun gambaran
kalanggengan-Na.
24 Tapi, ku sirik Iblis, maot ka dunya,
sareng anu nyepeng anjeunna bakal
mendakanana.
BAB 3
1 Tapi jiwa jalma-jalma soleh aya dina
panangan Allah, sareng moal aya siksaan.
2 Di payuneun jalma-jalma anu teu
wijaksana, aranjeunna sigana maot, sareng
angkatna dicandak kasangsaraan,
3 Sarta maranéhanana indit ti urang pikeun
jadi karuksakan urgent: tapi maranéhanana
dina karapihan.
4 Sanaos dihukum ku manusa, tapi
harepanana pinuh ku kalanggengan.
5 Sarta sanggeus dihukum saeutik,
aranjeunna bakal diganjar gede: sabab Allah
geus ngabuktikeun aranjeunna, sarta
kapanggih aranjeunna pantes pikeun
Mantenna.
6 Ibarat emas dina tungku, ku Mantenna
dicobaan, sarta ditampi pikeun kurban
beuleuman.
7 Sarta dina waktu didatangan
maranéhanana maranéhanana baris caang,
sarta lumpat ka mudik kawas sparks
diantara tunggul.
8 Maranehna bakal ngahakiman bangsa-
bangsa, sarta bakal ngawasa jalma-jalma,
sarta Gusti bakal marentah salalanggengna.
9 Sing percaya ka Mantenna bakal ngarti
kana bebeneran, sarta jalma-jalma anu satia
dina asihna bakal tetep ka Anjeunna;
10 Tapi jalma jahat bakal dihukum
nurutkeun imajinasina sorangan, anu geus
ngalalaworakeun ka jalma bener, sarta
ninggalkeun Gusti.
11 Sabab sing saha anu ngahina kana
kawijaksanaan jeung asuhan, tangtu
sangsara, sarta harepanana sia-sia,
pagaweanana teu aya hasilna, jeung
pagaweanana moal aya mangpaatna.
12 Pamajikan-pamajikanna bodo, anak-
anakna jahat.
13 Turunan maranehna dilaknat. Ku sabab
kitu rahayu éta mandul anu undefiled, anu
teu nyaho ranjang dosa: manehna bakal
boga buah dina visitation jiwa.
14 Jeung rahayu éta kasim, anu ku
leungeun-Na teu ngalakukeun kajahatan,
atawa ngabayangkeun hal-hal jahat
ngalawan Allah: pikeun manéhna bakal
dibere hadiah husus tina iman, jeung hiji
warisan di Bait Allah leuwih ditarima ku
akalna.
15 Sabab kamulyaan teh buah tina
pagawean anu hade, jeung akar hikmah
moal pernah leungit.
16 Sedengkeun pikeun anak-anak anu jinah,
moal kasampurnaan, sareng bibit tina
ranjang anu jahat bakal dicabut.
17 Sabab najan umurna panjang, maranehna
moal dihargaan, jeung umur ahirna bakal
taya kahormatan.
18 Atanapi, upami aranjeunna maot gancang,
aranjeunna henteu ngagaduhan harepan,
sareng moal aya panglipur dina dinten
percobaan.
19 Sabab pikasieuneun ahirna generasi nu
teu bener.
BAB 4
1 Hadé pisan mun teu boga anak, jeung
boga kahadéan: pikeun pangeling-eling eta
langgeng: sabab geus dipikawanoh ku Allah,
jeung ku manusa.
2 Lamun geus aya, lalaki nyokot conto;
jeung lamun geus Isro, maranéhanana
mikahayang eta: eta weareth makuta, jeung
triumpheth salamina, sanggeus gotten
meunangna, striving pikeun ganjaran
undefiled.
3 Tapi anak-anak kafir anu ngalobaan moal
mekar, moal nyandak akar jero tina lesot
anak jadah, atanapi ngadamel dasar anu
gancang.
4 Sabab sanajan maranehna mekar dina
dahan pikeun sawatara waktu; acan
nangtung moal panungtungan, maranéhna
bakal shaken kalawan angin, sarta
ngaliwatan gaya angin maranéhna bakal
rooted kaluar.
5 Cabang-cabang anu teu sampurna bakal
dipegatkeun, buahna moal aya mangpaatna,
henteu asak didahar, bahkan moal aya
gunana.
6 Pikeun barudak anu diturunkeun tina
ranjang anu henteu sah nyaéta saksi tina
kajahatan ngalawan kolotna dina sidang.
7 Tapi sanajan jalma bener dihalangan ku
maot, tapi tetep bakal aya dina istirahat.
8 Sabab umur kahormatan teh lain nu
langgeng, atawa diukur ku jumlah taun.
9 Tapi kawijaksanaan nyaéta buuk abu
pikeun manusa, sareng hirup anu teu aya
noda nyaéta umur sepuh.
10 Anjeunna nyenangkeun Allah, sareng
dipikacinta ku Anjeunna, dugi ka hirup di
antara jalma-jalma dosa, anjeunna
dialihkeun.
11 Enya-enya manehna gancang-gancang
dileungitkeun, supaya eta kajahatan teh
bakal ngarobah pangartina, atawa katipu
ngabobodo jiwana.
12 Sabab anu matak pikasieuneun ku
kajahatan ngajejelehkeun hal-hal anu jujur;
jeung wandering of concupiscence doth
ngaruksak pikiran basajan.
13 Anjeunna, anu disampurnakeun dina
waktu anu singget, parantos ngalaksanakeun
waktos anu lami:
14 Ku sabab jiwa-Na nyenangkeun Gusti,
ku kituna anjeunna buru-buru nyandak
anjeunna ti antara anu jahat.
15 Ieu jalma-jalma narenjo, teu kahartos,
sareng henteu ngemutan kieu, yen rahmat
sareng welas asih-Na aya dina umat-Na,
sareng yén Mantenna hormat ka pilihan-Na.
16 Jadi jalma bener anu geus maot bakal
ngahukum jalma jahat anu hirup; jeung
nonoman anu geura-giru disampurnakeun
mangtaun-taun jeung umur heubeul tina
unrighteous.
17 Maranéhna bakal narenjo tungtung jalma
wijaksana, sarta moal ngarti kana naon anu
geus diputuskeun ku Allah dina piwuruk-Na,
jeung naon tujuanana ku PANGERAN geus
ditangtayungan ka manéhna.
18 Maranehna bakal narenjo Mantenna,
sarta ngahinakeun Anjeunna; tapi Allah
bakal seuri aranjeunna ka scorn: sarta
maranéhanana saterusna bakal carcase vile,
sarta reproach diantara maot pikeun
evermore.
19 Sabab ku Mantenna bakal
ngareuwaskeun, tuluy ngalungsar, nepi ka
teu bisa ngomong; sarta anjeunna bakal
ngocok aranjeunna tina yayasan; jeung
maranehna bakal utterly diteundeun runtah,
jeung jadi di kasedih; sarta memorial
maranéhanana bakal binasa.
20 Jeung lamun maranehna nyieun rekening
dosa maranéhanana, maranehna bakal
datang jeung sieun, jeung kajahatan
sorangan bakal ngayakinkeun maranehna ka
beungeut maranéhanana.
BAB 5
1 Saterusna, jalma bener bakal nangtung
dina kawani hébat saméméh nyanghareupan
jalma anu geus afflicted anjeunna, sarta teu
nganggap pagawean na.
2 Lamun maranehna ningali eta, maranehna
bakal kaganggu ku sieun dahsyat, jeung
bakal reuwas ka anehna kasalametan-Na,
jauh leuwih ti sagala rupa nu maranéhanana
néangan.
3 Sarta maranéhanana tobat jeung groaning
pikeun anguish tina roh bakal nyebutkeun
dina diri sorangan, Ieu manéhna, saha urang
sok dihina, jeung paribasa tina hina.
4 Kami anu bodo nganggap hirupna gila,
sareng tungtungna henteu dihormat.
5 Kumaha anjeunna diitung di antara putra-
putra Allah, sareng nasibna di antara para
suci!
6 Ku sabab eta urang geus nyimpang tina
jalan bebeneran, jeung cahaya kabeneran teu
caang ka urang, jeung panonpoé kabeneran
teu naék ka urang.
7 Urang bosen kana jalan kajahatan sareng
karusakan: enya, urang parantos
ngalangkungan gurun keusik, dimana teu
aya jalan;
8 Naon mangpaatna kareueus ka urang?
atawa naon gunana kabeungharan ku
kaanggangan urang?
9 Eta kabeh geus sirna lir kalangkang, lir
tihang anu buru-buru ngaliwat;
10 Sapertos kapal anu ngalangkung ombak
cai, anu lamun kapungkur, tapakna teu tiasa
kapendak, atanapi jalanna kael dina ombak;
11 Atanapi sapertos manuk anu hiber di
awang-awang, teu aya tanda-tanda jalanna
kapendak, tapi hawa hampang anu
diteunggeul ku ketukan jangjangna sareng
dipisahkeun ku sora sareng gerakna anu
ganas, nembus. sarta di dinya afterwards
euweuh tanda dimana manehna indit téh
bisa kapanggih;
12 Atanapi ibarat panah anu ditembrakkeun
kana tanda, éta ngabeulah hawa, anu
sakedapan ngahiji deui, nepi ka hiji jalma
teu terang ka mana ngaliwatanna.
13 Nya kitu deui urang, enggeus
ngalahirkeunana, mimiti ngarambat, teu
boga tanda-tanda kahadean; tapi dihakan
dina wickedness urang sorangan.
14 Sabab pangharepan jalma-jalma durhaka
teh ibarat lebu anu ditiup angin; kawas buih
ipis anu diusir ku badai; lir haseup anu
ngaburak-barik kaditu-kadieu ku angin ribut,
sarta sirna sakumaha pangeling-ngeling
tamu anu nganjrek sadinten.
15 Tapi jalma bener hirup salawasna;
ganjaran maranéhanana ogé aya jeung Gusti,
jeung ngurus maranehna aya jeung Nu
Maha Agung.
16 Ku sabab kitu maranehna bakal meunang
karajaan anu mulya, jeung makuta anu
endah ti panangan PANGERAN, sabab ku
panangan katuhu Mantenna bakal nutupan
maranehna, jeung ku panangan-Na bakal
ngajaga maranehna.
17 Mantenna bakal nyandak sirikna pikeun
senjata lengkep, sareng ngajantenkeun
makhlukna janten senjata pikeun males
dendam musuh-musuhna.
18 Mantenna bakal ngagem kabeneran
sabagé kedok dada, sareng kaadilan anu
leres tibatan helm.
19 Anjeunna bakal nyandak kasucian pikeun
taméng anu teu kaéléhkeun.
20 Amarah-Na anu parah bakal diasah
pikeun pedang, sareng dunya bakal
ngalawan sareng anjeunna ngalawan anu teu
bijaksana.
21 Lajeng guludug anu dituju anu leres
bakal ka luar negeri; sarta ti awan,
sakumaha ti ruku ogé ditarik, bakal
aranjeunna ngapung ka tanda.
22 Jeung hujan es pinuh ku amarah bakal
dialungkeun kawas kaluar tina ruku batu,
sarta cai laut bakal ngamuk ngalawan
aranjeunna, sarta caah bakal kejam
ngalelepkeun aranjeunna.
23 Leres, angin kuat bakal ngagelebug
ngalawan aranjeunna, sareng sapertos badai
bakal niup aranjeunna.
BAB 6
1 Ku sabab kitu darengekeun, he raja-raja,
tur ngarti; diajar, anjeun anu jadi hakim
tungtung bumi.
2 Dangukeun, eh anu ngawasa jalma-jalma,
sareng mulyakeun ka seueur bangsa.
3 Pikeun kakawasaan Gusti dipasihkeun ka
anjeun, sareng kakawasaan ti Nu Maha
Agung, anu bakal nguji karya anjeun, sareng
milarian naséhat anjeun.
4 Sabab, sabage mentri karajaan-Na,
aranjeun teu bener-bener ngahukum, teu
narurut kana hukum-hukum, jeung teu
milampah parentah Allah;
5 Mantenna bakal buru-buru narajang ka
maneh, sabab jalma-jalma di tempat-tempat
luhur bakal dihukum anu seukeut.
6 Karunya bakal geura-giru ngahampura ka
jalma-jalma anu hina, tapi jalma-jalma anu
gagah perkasa bakal disiksa.
7 Sabab Mantenna mah Gusti Nu Maha
Kawasa, moal sieun ka saha-saha, jeung
moal sieun ku kaagungan saha-sahana,
sabab Mantenna geus nyieun nu leutik jeung
nu gede, jeung miara sakabeh jalma.
8 Tapi cobaan anu parah bakal datang ka
anu kuat.
9 Ku sabab eta, para raja, abdi-abdi
nyarioskeun ka anjeun, supados anjeun
diajar hikmah, sareng henteu kabur.
10 Pikeun anu ngajaga kasucian bakal
dihukum suci, sareng anu parantos diajar
hal-hal sapertos kitu bakal mendakan naon
anu kedah dijawab.
11 Ku sabab eta, merhatikeun omongan
Kami; mikahayang aranjeunna, sarta anjeun
bakal diparentahkeun.
12 Kawijaksanaan anu mulya, sareng moal
pernah luntur: enya, anjeunna gampang
katingali ku anu nyaah ka anjeunna, sareng
kapendak ku anu milari anjeunna.
13 Mantenna ngahalangan jalma-jalma anu
mikahayang ka dirina, sangkan dirina
mimiti dikenalkeun ka maranehna.
14 Saha-saha anu nyiar kaditu-kadieu moal
ngalaman kasusahan gede;
15 Ku sabab kitu, mikirkeun dirina
mangrupikeun kasampurnaan hikmah:
sareng sing saha waé anu ngawaskeun
anjeunna bakal gancang teu paduli.
16 Ku sabab manehna indit-inditan neangan
jalma-jalma nu pantes pikeun dirina, nyaah
ka maranehna dina jalan-jalanna, jeung
nepungan maranehna dina saban pikiran.
17 Pikeun awal pisan leres nya éta kahayang
disiplin; jeung ngurus disiplin nyaeta cinta;
18 Sareng asih nyaéta ngalaksanakeun
hukum-hukumna; jeung méré heed kana
hukum nya jaminan incorruption;
19 Jeung kajahatan ngajadikeun urang
deukeut ka Allah.
20 Ku sabab kitu kahayang kawijaksanaan
mawa hiji karajaan.
21 Saupama anjeun mikaresep kana tahta
jeung scepters, eh raja-raja rahayat,
ngahargaan hikmah, sangkan anjeun
marentah salamina.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKorean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKonkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFrench - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFinnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFaroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKhmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEwe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 

Sundanese - Wisdom of Solomon.pdf

 • 2. BAB 1 1 Cinta kabeneran, anjeun anu jadi hakim bumi: pikir Gusti kalayan alus (hate,) jeung dina kesederhanaan hate neangan Mantenna. 2 Pikeun anjeunna bakal kapanggih ku jalma anu henteu ngagoda anjeunna; sarta nembongkeun dirina ka jalma-jalma anu henteu percanten ka anjeunna. 3 Pikiran-pikiran anu nyimpang misahkeun ti Allah, sareng kakuatan-Na, nalika dicoba, nyalahkeun jalma-jalma anu teu bijaksana. 4 Pikeun kana jiwa jahat hikmah moal asup; atawa cicing dina awak anu tunduk kana dosa. 5 Sabab roh suci anu ngadidik bakal kabur tina tipu daya, jeung ngaleungitkeun pikiran-pikiran anu teu boga pangarti, jeung moal tetep lamun kajahatan datang. 6 Sabab kawijaksanaan teh roh anu mikaasih; jeung moal ngabebaskeun a blasphemer tina kecap-Na: pikeun Allah saksi reins-Na, jeung beholder bener jantung-Na, jeung hearer basa-Na. 7 Sabab Roh PANGERAN ngeusi dunya, jeung nu ngandung sagala hal, geus nyaho kana sora. 8 Ku sabab kitu, jalma-jalma anu ngomongkeun hal-hal anu teu bener, moal bisa disumputkeun; 9 Pikeun pamariksaan bakal dilakukeun kana naséhat jalma jahat, sareng sora pangandika-Na bakal sumping ka Gusti pikeun nunjukkeun kalakuanana anu jahat. 10 Sabab ceuli anu timburu ngadenge sagala perkara, jeung gegeroan gegerendengan teu katutupan. 11 Ku sabab eta sing ati-ati, ulah gumujeng, anu matak henteu nguntungkeun; jeung refrain basa anjeun ti backbiting: for teu aya kecap jadi rusiah, nu bakal balik for nought: jeung sungut nu belieth slayeth jiwa. 12 Ulah neangan maot dina kasalahan hirup anjeun: jeung ulah narik kana diri anjeun karuksakan ku karya leungeun anjeun. 13 Sabab Allah henteu ngajadikeun maot, sarta Mantenna henteu mikaresep kana karuksakan anu hirup. 14 Sabab Mantenna nyiptakeun sagala rupa, supaya maranehna bisa hirup, jeung turunan-turunan dunya teh cageur; jeung teu aya racun karuksakan di antarana, atawa karajaan maot di bumi. 15 (Sabab kabeneran teh langgeng:) 16 Tapi jalma-jalma anu jahat ku kalakuanana sareng kecap-kecapna nyebat éta ka aranjeunna: sabab nalika aranjeunna nganggap éta sobatna, aranjeunna ngahakan sia-sia, sareng ngadamel perjanjian sareng éta, sabab aranjeunna pantes milu sareng éta. BAB 2 1 Sabab ceuk jalma-jalma durhaka, mikiran sorangan, tapi teu bener, Hirup urang sakeudeung jeung pikasebeleun, jeung maotna jelema teu aya ubarna; 2 Pikeun urang dilahirkeun dina sagala petualangan, sarta kami bakal jadi saolah- olah urang teu kungsi aya: pikeun napas dina liang irung urang téh kawas haseup, sarta saeutik spark di obahna jantung urang. 3 Anu dipareuman, awak urang bakal robah jadi lebu, jeung roh urang bakal sirna saperti hawa lemes, 4 Nami urang bakal dipopohokeun dina waktosna, sareng moal aya anu ngingetkeun padamelan urang, sareng kahirupan urang bakal sirna sapertos jejak méga, sareng bakal paburencay lir halimun, anu diusir ku balok. panonpoé, sarta nungkulan ku panas eta. 5 Pikeun jaman urang téh kalangkang pisan anu sirna; sarta sanggeus ahir urang teu aya deui: for geus gancang disegel, jadi teu aya nu datang deui. 6 Ku kituna hayu urang ngarasakeun hal alus nu hadir: jeung hayu urang gancang ngagunakeun mahluk kawas di nonoman. 7 Hayu urang ngeusian diri urang ku anggur anu mahal sareng salep, sareng ulah aya kembang cinyusu anu ngalangkungan urang.
 • 3. 8 Hayu urang makuta diri ku kuncup mawar, sateuacan aranjeunna layu. 9 Hayu urang teu aya anu ngantunkeun bagian tina kasukaan urang: hayu urang tinggalkeun tanda-tanda kabungahan urang di unggal tempat: sabab ieu bagian urang, sareng nasib urang ieu. 10 Hayu urang nyiksa jalma bener anu miskin, urang ulah nyéépkeun randa, atanapi ngadeukeutkeun buuk-buuk anu kolot. 11 Hayu kakuatan urang janten hukum kaadilan: pikeun anu lemah kapanggih euweuh sia. 12 Ku sabab kitu hayu urang ngadagoan jalma bener; sabab anjeunna henteu giliran urang, sarta anjeunna bersih sabalikna mun doings urang: anjeunna upbraideth urang kalawan offending hukum urang, sarta objecteth ka infamy urang transgressings atikan urang. 13 Anjeunna ngaku-ngaku terang ka Allah, sareng ngaku dirina putra Gusti. 14 Mantenna didamel pikeun nyalahkeun pikiran urang. 15 Mantenna pikasieuneun ka urang, sabab hirupna henteu sapertos jalma-jalma sanés, jalan-jalanna béda. 16 Urang diajenan ku Mantenna sabage palsu, Mantenna ngajauhan kalakuan urang sabage najis, Mantenna ngucapkeun ahir jalma bener bakal diberkahan, sarta ngagungkeun yen Allah teh bapana. 17 Hayu urang tingali naha kecap-kecapna leres, sareng hayu urang buktikeun naon anu bakal kajadian dina ahir anjeunna. 18 Saupama jalma bener teh putra Allah, tangtu bakal nulungan, sarta nyalametkeun manehna tina panangan musuh-musuhna. 19 Hayu urang nalungtik anjeunna kalayan hinaan sareng panyiksaan, supados urang terang kana lemah lembutna, sareng ngabuktikeun kasabaran-Na. 20 Hayu urang ngahukum anjeunna ku maot anu éra, sabab ku omonganna sorangan anjeunna bakal dihormat. 21 Hal-hal kitu ku maranehna dibayangkeun, nepi ka ditipu; 22 Ngeunaan rasiah Allah, aranjeunna henteu terang, sareng henteu ngarep-ngarep kana upah kabeneran, atanapi henteu ningali ganjaran pikeun jiwa anu teu aya cacad. 23 Sabab Allah nyiptakeun manusa pikeun langgeng, sarta dijadikeun gambaran kalanggengan-Na. 24 Tapi, ku sirik Iblis, maot ka dunya, sareng anu nyepeng anjeunna bakal mendakanana. BAB 3 1 Tapi jiwa jalma-jalma soleh aya dina panangan Allah, sareng moal aya siksaan. 2 Di payuneun jalma-jalma anu teu wijaksana, aranjeunna sigana maot, sareng angkatna dicandak kasangsaraan, 3 Sarta maranéhanana indit ti urang pikeun jadi karuksakan urgent: tapi maranéhanana dina karapihan. 4 Sanaos dihukum ku manusa, tapi harepanana pinuh ku kalanggengan. 5 Sarta sanggeus dihukum saeutik, aranjeunna bakal diganjar gede: sabab Allah geus ngabuktikeun aranjeunna, sarta kapanggih aranjeunna pantes pikeun Mantenna. 6 Ibarat emas dina tungku, ku Mantenna dicobaan, sarta ditampi pikeun kurban beuleuman. 7 Sarta dina waktu didatangan maranéhanana maranéhanana baris caang, sarta lumpat ka mudik kawas sparks diantara tunggul. 8 Maranehna bakal ngahakiman bangsa- bangsa, sarta bakal ngawasa jalma-jalma, sarta Gusti bakal marentah salalanggengna. 9 Sing percaya ka Mantenna bakal ngarti kana bebeneran, sarta jalma-jalma anu satia dina asihna bakal tetep ka Anjeunna; 10 Tapi jalma jahat bakal dihukum nurutkeun imajinasina sorangan, anu geus ngalalaworakeun ka jalma bener, sarta ninggalkeun Gusti. 11 Sabab sing saha anu ngahina kana kawijaksanaan jeung asuhan, tangtu
 • 4. sangsara, sarta harepanana sia-sia, pagaweanana teu aya hasilna, jeung pagaweanana moal aya mangpaatna. 12 Pamajikan-pamajikanna bodo, anak- anakna jahat. 13 Turunan maranehna dilaknat. Ku sabab kitu rahayu éta mandul anu undefiled, anu teu nyaho ranjang dosa: manehna bakal boga buah dina visitation jiwa. 14 Jeung rahayu éta kasim, anu ku leungeun-Na teu ngalakukeun kajahatan, atawa ngabayangkeun hal-hal jahat ngalawan Allah: pikeun manéhna bakal dibere hadiah husus tina iman, jeung hiji warisan di Bait Allah leuwih ditarima ku akalna. 15 Sabab kamulyaan teh buah tina pagawean anu hade, jeung akar hikmah moal pernah leungit. 16 Sedengkeun pikeun anak-anak anu jinah, moal kasampurnaan, sareng bibit tina ranjang anu jahat bakal dicabut. 17 Sabab najan umurna panjang, maranehna moal dihargaan, jeung umur ahirna bakal taya kahormatan. 18 Atanapi, upami aranjeunna maot gancang, aranjeunna henteu ngagaduhan harepan, sareng moal aya panglipur dina dinten percobaan. 19 Sabab pikasieuneun ahirna generasi nu teu bener. BAB 4 1 Hadé pisan mun teu boga anak, jeung boga kahadéan: pikeun pangeling-eling eta langgeng: sabab geus dipikawanoh ku Allah, jeung ku manusa. 2 Lamun geus aya, lalaki nyokot conto; jeung lamun geus Isro, maranéhanana mikahayang eta: eta weareth makuta, jeung triumpheth salamina, sanggeus gotten meunangna, striving pikeun ganjaran undefiled. 3 Tapi anak-anak kafir anu ngalobaan moal mekar, moal nyandak akar jero tina lesot anak jadah, atanapi ngadamel dasar anu gancang. 4 Sabab sanajan maranehna mekar dina dahan pikeun sawatara waktu; acan nangtung moal panungtungan, maranéhna bakal shaken kalawan angin, sarta ngaliwatan gaya angin maranéhna bakal rooted kaluar. 5 Cabang-cabang anu teu sampurna bakal dipegatkeun, buahna moal aya mangpaatna, henteu asak didahar, bahkan moal aya gunana. 6 Pikeun barudak anu diturunkeun tina ranjang anu henteu sah nyaéta saksi tina kajahatan ngalawan kolotna dina sidang. 7 Tapi sanajan jalma bener dihalangan ku maot, tapi tetep bakal aya dina istirahat. 8 Sabab umur kahormatan teh lain nu langgeng, atawa diukur ku jumlah taun. 9 Tapi kawijaksanaan nyaéta buuk abu pikeun manusa, sareng hirup anu teu aya noda nyaéta umur sepuh. 10 Anjeunna nyenangkeun Allah, sareng dipikacinta ku Anjeunna, dugi ka hirup di antara jalma-jalma dosa, anjeunna dialihkeun. 11 Enya-enya manehna gancang-gancang dileungitkeun, supaya eta kajahatan teh bakal ngarobah pangartina, atawa katipu ngabobodo jiwana. 12 Sabab anu matak pikasieuneun ku kajahatan ngajejelehkeun hal-hal anu jujur; jeung wandering of concupiscence doth ngaruksak pikiran basajan. 13 Anjeunna, anu disampurnakeun dina waktu anu singget, parantos ngalaksanakeun waktos anu lami: 14 Ku sabab jiwa-Na nyenangkeun Gusti, ku kituna anjeunna buru-buru nyandak anjeunna ti antara anu jahat. 15 Ieu jalma-jalma narenjo, teu kahartos, sareng henteu ngemutan kieu, yen rahmat sareng welas asih-Na aya dina umat-Na, sareng yén Mantenna hormat ka pilihan-Na. 16 Jadi jalma bener anu geus maot bakal ngahukum jalma jahat anu hirup; jeung nonoman anu geura-giru disampurnakeun mangtaun-taun jeung umur heubeul tina unrighteous.
 • 5. 17 Maranéhna bakal narenjo tungtung jalma wijaksana, sarta moal ngarti kana naon anu geus diputuskeun ku Allah dina piwuruk-Na, jeung naon tujuanana ku PANGERAN geus ditangtayungan ka manéhna. 18 Maranehna bakal narenjo Mantenna, sarta ngahinakeun Anjeunna; tapi Allah bakal seuri aranjeunna ka scorn: sarta maranéhanana saterusna bakal carcase vile, sarta reproach diantara maot pikeun evermore. 19 Sabab ku Mantenna bakal ngareuwaskeun, tuluy ngalungsar, nepi ka teu bisa ngomong; sarta anjeunna bakal ngocok aranjeunna tina yayasan; jeung maranehna bakal utterly diteundeun runtah, jeung jadi di kasedih; sarta memorial maranéhanana bakal binasa. 20 Jeung lamun maranehna nyieun rekening dosa maranéhanana, maranehna bakal datang jeung sieun, jeung kajahatan sorangan bakal ngayakinkeun maranehna ka beungeut maranéhanana. BAB 5 1 Saterusna, jalma bener bakal nangtung dina kawani hébat saméméh nyanghareupan jalma anu geus afflicted anjeunna, sarta teu nganggap pagawean na. 2 Lamun maranehna ningali eta, maranehna bakal kaganggu ku sieun dahsyat, jeung bakal reuwas ka anehna kasalametan-Na, jauh leuwih ti sagala rupa nu maranéhanana néangan. 3 Sarta maranéhanana tobat jeung groaning pikeun anguish tina roh bakal nyebutkeun dina diri sorangan, Ieu manéhna, saha urang sok dihina, jeung paribasa tina hina. 4 Kami anu bodo nganggap hirupna gila, sareng tungtungna henteu dihormat. 5 Kumaha anjeunna diitung di antara putra- putra Allah, sareng nasibna di antara para suci! 6 Ku sabab eta urang geus nyimpang tina jalan bebeneran, jeung cahaya kabeneran teu caang ka urang, jeung panonpoé kabeneran teu naék ka urang. 7 Urang bosen kana jalan kajahatan sareng karusakan: enya, urang parantos ngalangkungan gurun keusik, dimana teu aya jalan; 8 Naon mangpaatna kareueus ka urang? atawa naon gunana kabeungharan ku kaanggangan urang? 9 Eta kabeh geus sirna lir kalangkang, lir tihang anu buru-buru ngaliwat; 10 Sapertos kapal anu ngalangkung ombak cai, anu lamun kapungkur, tapakna teu tiasa kapendak, atanapi jalanna kael dina ombak; 11 Atanapi sapertos manuk anu hiber di awang-awang, teu aya tanda-tanda jalanna kapendak, tapi hawa hampang anu diteunggeul ku ketukan jangjangna sareng dipisahkeun ku sora sareng gerakna anu ganas, nembus. sarta di dinya afterwards euweuh tanda dimana manehna indit téh bisa kapanggih; 12 Atanapi ibarat panah anu ditembrakkeun kana tanda, éta ngabeulah hawa, anu sakedapan ngahiji deui, nepi ka hiji jalma teu terang ka mana ngaliwatanna. 13 Nya kitu deui urang, enggeus ngalahirkeunana, mimiti ngarambat, teu boga tanda-tanda kahadean; tapi dihakan dina wickedness urang sorangan. 14 Sabab pangharepan jalma-jalma durhaka teh ibarat lebu anu ditiup angin; kawas buih ipis anu diusir ku badai; lir haseup anu ngaburak-barik kaditu-kadieu ku angin ribut, sarta sirna sakumaha pangeling-ngeling tamu anu nganjrek sadinten. 15 Tapi jalma bener hirup salawasna; ganjaran maranéhanana ogé aya jeung Gusti, jeung ngurus maranehna aya jeung Nu Maha Agung. 16 Ku sabab kitu maranehna bakal meunang karajaan anu mulya, jeung makuta anu endah ti panangan PANGERAN, sabab ku panangan katuhu Mantenna bakal nutupan maranehna, jeung ku panangan-Na bakal ngajaga maranehna.
 • 6. 17 Mantenna bakal nyandak sirikna pikeun senjata lengkep, sareng ngajantenkeun makhlukna janten senjata pikeun males dendam musuh-musuhna. 18 Mantenna bakal ngagem kabeneran sabagé kedok dada, sareng kaadilan anu leres tibatan helm. 19 Anjeunna bakal nyandak kasucian pikeun taméng anu teu kaéléhkeun. 20 Amarah-Na anu parah bakal diasah pikeun pedang, sareng dunya bakal ngalawan sareng anjeunna ngalawan anu teu bijaksana. 21 Lajeng guludug anu dituju anu leres bakal ka luar negeri; sarta ti awan, sakumaha ti ruku ogé ditarik, bakal aranjeunna ngapung ka tanda. 22 Jeung hujan es pinuh ku amarah bakal dialungkeun kawas kaluar tina ruku batu, sarta cai laut bakal ngamuk ngalawan aranjeunna, sarta caah bakal kejam ngalelepkeun aranjeunna. 23 Leres, angin kuat bakal ngagelebug ngalawan aranjeunna, sareng sapertos badai bakal niup aranjeunna. BAB 6 1 Ku sabab kitu darengekeun, he raja-raja, tur ngarti; diajar, anjeun anu jadi hakim tungtung bumi. 2 Dangukeun, eh anu ngawasa jalma-jalma, sareng mulyakeun ka seueur bangsa. 3 Pikeun kakawasaan Gusti dipasihkeun ka anjeun, sareng kakawasaan ti Nu Maha Agung, anu bakal nguji karya anjeun, sareng milarian naséhat anjeun. 4 Sabab, sabage mentri karajaan-Na, aranjeun teu bener-bener ngahukum, teu narurut kana hukum-hukum, jeung teu milampah parentah Allah; 5 Mantenna bakal buru-buru narajang ka maneh, sabab jalma-jalma di tempat-tempat luhur bakal dihukum anu seukeut. 6 Karunya bakal geura-giru ngahampura ka jalma-jalma anu hina, tapi jalma-jalma anu gagah perkasa bakal disiksa. 7 Sabab Mantenna mah Gusti Nu Maha Kawasa, moal sieun ka saha-saha, jeung moal sieun ku kaagungan saha-sahana, sabab Mantenna geus nyieun nu leutik jeung nu gede, jeung miara sakabeh jalma. 8 Tapi cobaan anu parah bakal datang ka anu kuat. 9 Ku sabab eta, para raja, abdi-abdi nyarioskeun ka anjeun, supados anjeun diajar hikmah, sareng henteu kabur. 10 Pikeun anu ngajaga kasucian bakal dihukum suci, sareng anu parantos diajar hal-hal sapertos kitu bakal mendakan naon anu kedah dijawab. 11 Ku sabab eta, merhatikeun omongan Kami; mikahayang aranjeunna, sarta anjeun bakal diparentahkeun. 12 Kawijaksanaan anu mulya, sareng moal pernah luntur: enya, anjeunna gampang katingali ku anu nyaah ka anjeunna, sareng kapendak ku anu milari anjeunna. 13 Mantenna ngahalangan jalma-jalma anu mikahayang ka dirina, sangkan dirina mimiti dikenalkeun ka maranehna. 14 Saha-saha anu nyiar kaditu-kadieu moal ngalaman kasusahan gede; 15 Ku sabab kitu, mikirkeun dirina mangrupikeun kasampurnaan hikmah: sareng sing saha waé anu ngawaskeun anjeunna bakal gancang teu paduli. 16 Ku sabab manehna indit-inditan neangan jalma-jalma nu pantes pikeun dirina, nyaah ka maranehna dina jalan-jalanna, jeung nepungan maranehna dina saban pikiran. 17 Pikeun awal pisan leres nya éta kahayang disiplin; jeung ngurus disiplin nyaeta cinta; 18 Sareng asih nyaéta ngalaksanakeun hukum-hukumna; jeung méré heed kana hukum nya jaminan incorruption; 19 Jeung kajahatan ngajadikeun urang deukeut ka Allah. 20 Ku sabab kitu kahayang kawijaksanaan mawa hiji karajaan. 21 Saupama anjeun mikaresep kana tahta jeung scepters, eh raja-raja rahayat, ngahargaan hikmah, sangkan anjeun marentah salamina.
 • 7. 22 Sedengkeun pikeun hikmah, naon manéhna, jeung kumaha manéhna nepi, Kami bakal ngabejaan ka maneh, jeung moal nyumputkeun misteri ti anjeun: tapi bakal neangan manéhna kaluar ti mimiti kalahiran manéhna, jeung mawa pangaweruh manéhna jadi caang, jeung moal ngaliwat kabeneran. 23 Kaula oge moal mawa dengki; pikeun lalaki saperti teu kudu ukhuwah jeung hikmah. 24 Tapi lobana jalma wijaksana téh karaharjaan dunya, sarta raja wijaksana nyaéta upholding rahayat. 25 Ku sabab eta, tarimakeun piwuruk ku pitutur Kami, tangtu bakal hade ka maraneh. BAB 7 1 Kuring sorangan oge manusa fana, kawas sakabeh jalma, sarta turunan anjeunna anu mimiti dijieun tina bumi, 2 Jeung dina rahim indung urang dijieun jadi daging dina waktu sapuluh bulan, keur compacted dina getih, tina bibit manusa, jeung kasenangan nu datang jeung sare. 3 Nalika kuring dilahirkeun, kuring narik kana hawa umum, sareng murag kana bumi, anu sapertos alam, sareng sora anu munggaran anu dikedalkeun nyaéta ceurik, sapertos sadayana anu sanés. 4 Kaula disusuan ku anggoan bedong, sarta ku karep. 5 Sabab teu aya deui raja anu mimiti lahir deui. 6 Sabab kabeh jelema boga hiji jalan asup kana kahirupan, kitu deui kaluarna. 7 Ku sabab eta abdi neneda, sareng abdi dipasihan pangertian, abdi nyauran ka Allah, sareng roh hikmah sumping ka abdi. 8 Abdi langkung milih anjeunna sateuacan scepters sareng tahta, sareng henteu nganggap kabeungharan dibandingkeun anjeunna. 9 Kami henteu ngabandingkeun batu mulia sareng anjeunna, sabab sadayana emas ngeunaan anjeunna sapertos pasir sakedik, sareng pérak bakal diitung salaku liat sateuacanna. 10 Abdi bogoh ka anjeunna langkung ti kaséhatan sareng kageulisan, sareng milih anjeunna tibatan cahaya: sabab cahaya anu sumping ti anjeunna henteu pernah pareum. 11 Sagala hal anu hadé babarengan sumping ka kuring sareng anjeunna, sareng kakayaan anu teu kaétang dina pananganana. 12 Kaula reugreug ka maraneh kabeh, sabab kawijaksanaan geus aya di payuneun maraneh; 13 Abdi diajar rajin, sareng nyarioskeun anjeunna sacara lega: Abdi henteu nyumputkeun kabeungharanna. 14 Sabab manehna teh harta banda pikeun jalma-jalma anu teu pernah gagal: anu ngagunakeunana jadi sobat-sobat Allah; 15 Gusti parantos maparin ka abdi sangkan tiasa nyarios sakumaha anu abdi pikahoyong, sareng nyumponan naon-naon anu dipasihkeun ka abdi; 16 Sabab aya dina pananganana urang jeung omongan urang; sagala hikmah oge, jeung pangaweruh workmanship. 17 Kaula geus dipaparinkeun pangaweruh anu tangtu kana hal-hal anu aya, nya eta, terang kumaha alam dunya ieu dijieun, jeung jalanna unsur-unsurna. 18 Awal, ahir, jeung satengahing jaman: robah-robahna panonpoe, jeung gantina musim; 19 Sirkulasi taun, jeung posisi béntang: 20 Sifat-sifat mahluk hirup, jeung ambek- ambekan sato galak: angin ribut, jeung pikiran manusa: rupa-rupa tatangkalan jeung kaunggulan akar; 21 Sareng sadaya hal sapertos anu rahasia atanapi anu terang, aranjeunna terang. 22 Pikeun kawijaksanaan, anu ngadamel sagala hal, ngajarkeun kuring: sabab dina dirina aya roh pangertian anu suci, hiji- hijina, rupa-rupa, licik, lincah, jelas, teu najis, polos, henteu tunduk kana cilaka, mikanyaah hal anu hadé. gancang, nu teu bisa ngantep, siap ngalakukeun alus,
 • 8. 23 Nyaah ka manusa, tabah, yakin, teu kaurus, boga kakuatan sagala, ngawas sagala hal, jeung ngaliwatan sagala pangarti, murni, jeung paling halus, roh. 24 Sabab kawijaksanaan teh leuwih obah ti batan gerak naon-naon: manehna ngaliwat jeung ngaliwat sagala perkara ku lantaran kasucianana. 25 Sabab manehna teh napasna kakawasaan Allah, jeung pangaruh murni tina kamulyaan Nu Maha Kawasa; 26 Sabab manehna teh caangna cahaya anu langgeng, eunteung kakawasaan Allah anu taya bintik-bintikna, jeung gambaran kahadean-Na. 27 Jeung salaku ngan hiji, manéhna bisa ngalakukeun sagala hal: jeung tetep dina dirina, manéhna ngajadikeun sagala hal anyar: jeung dina sagala umur asup kana jiwa suci, manéhna ngajadikeun maranehna babaturan Allah, jeung nabi. 28 Sabab Allah teu mikaasih, iwal ti nu boga hikmah. 29 Sabab manehna leuwih geulis ti batan panonpoe, sarta luhureun sakabeh susunan béntang: lamun dibandingkeun jeung cahaya, manéhna kapanggih saméméh éta. 30 Sabab saenggeus ieu peuting bakal datang, tapi maksiat moal bisa ngalawan hikmah. BAB 8 1 Kawijaksanaan ngahontal ti hiji tungtung ka tungtung anu sanés, sareng anjeunna ngatur sagala hal. 2 Abdi bogoh ka anjeunna, sareng milarian anjeunna ti budak ngora, kuring hoyong ngajantenkeun anjeunna jodo, sareng kuring resep kaéndahanana. 3 Ku sabab manehna geus wawuh jeung Allah, manehna ngagedekeun kaagunganana; 4 Ku sabab anjeunna terang kana misteri pangaweruh Allah, sareng resep kana padamelan-Na. 5 Lamun kabeungharan jadi milik anu dipikahayang dina kahirupan ieu; naon richer ti hikmah, nu worketh sagala hal? 6 Jeung lamun prudence karya; Saha diantara sakabeh jalma anu leuwih licik ti manehna? 7 Jeung lamun lalaki cinta kabeneran labors nya éta virtues: pikeun manéhna temperance jeung prudence, kaadilan jeung fortitude: nu hal saperti, salaku lalaki teu bisa leuwih nguntungkeun dina kahirupan maranéhanana. 8 Lamun lalaki hayang loba pangalaman, manéhna nyaho hal-hal nu baheula, jeung conjecturets bener naon nu bakal datang: manéhna nyaho subtilities ucapan, jeung bisa ngajelaskeun kalimah poék: manéhna foreseeth tanda jeung kaajaiban, jeung kajadian usum jeung waktu. 9 Ku sabab eta, sim kuring boga niat pikeun mawa manehna ka Kami, sangkan hirup jeung Kami, sabab nyaho yen manehna bakal jadi nasehat hal-hal anu hade, jeung panglipur dina kasusah jeung kasedih. 10 Demi anjeunna, abdi bakal dihargaan di antara jalma-jalma, sareng kahormatan ku para sesepuh, sanaos kuring ngora. 11 Kaula bakal katembong ku angkuh dina ngahukum, jeung bakal dipikaajrih ku jalma-jalma gede. 12 Nalika kuring nahan létah, aranjeunna bakal nyéépkeun waktos kuring, sareng nalika kuring nyarios, aranjeunna bakal ngupingkeun kuring; 13 Leuwih ti éta, ku cara manéhna kuring bakal meunang kalanggengan, sarta ninggalkeun tukangeun kuring hiji pangeling-eling langgeng pikeun jalma anu datang sanggeus kuring. 14 Kami bakal ngatur jalma-jalma, sareng bangsa-bangsa bakal tunduk ka Kami. 15 Jalma-jalma anu jahat bakal sieun, nalika aranjeunna ngan ukur ngadangu perkawis Kami; Kuring bakal kapanggih alus diantara balaréa, sarta gagah dina perang. 16 Sanggeus Kami lebet ka imah Kami, Kami bakal nyerenkeun diri jeung manehna;
 • 9. sarta hirup kalawan dirina hath euweuh kasedihan, tapi mirth jeung kabagjaan. 17 Ayeuna nalika kuring mikirkeun hal-hal ieu dina diri kuring, sareng mikirkeun éta dina jero haté kuring, kumaha hubunganana sareng hikmah nyaéta kalanggengan; 18 Jeung kabagéan pisan pikeun sosobatan manéhna; sarta dina karya leungeun nya aya riches taya wates; sarta dina latihan konferensi kalawan dirina, prudence; sarta dina ngobrol jeung manehna, laporan alus; Kuring indit ngeunaan néangan cara nyandak nya ka kuring. 19 Kusabab kuring budak leutik pinter, sareng sumangetna alus. 20 Malah, sabab alus, kuring sumping kana awak anu teu najis. 21 Sanajan kitu, nalika kuring ngarasa yén kuring teu bisa disebutkeun meunang manehna, iwal Allah masihan dirina kuring; sarta éta titik hikmah ogé uninga saha kado manehna; Abdi neneda ka Gusti, sareng nyuhunkeun anjeunna, sareng kalayan sepenuh haté kuring nyarios, BAB 9 1 Nun Allah karuhun abdi, Gusti anu maha welas asih, anu parantos ngadamel sagala hal ku pangandika Gusti, 2 Sareng parantos netepkeun manusa ku kawijaksanaan Gusti, supados anjeunna tiasa ngawasa makhluk anu anjeun damel, 3 Sareng atur dunya nurutkeun kaadilan sareng kabeneran, sareng laksanakeun pengadilan kalayan ati anu jujur. 4 Pasihan abdi hikmah, anu linggih di payuneun tahta Gusti; sareng ulah nampik abdi ti antara anak-anak anjeun. 5 Kaula abdi sareng putra pameget abdi teh jalmi anu leuleus, sakedap waktosna, sareng teu acan terang kana hukum sareng hukum. 6 Sabab sanajan manusa teu kungsi jadi sampurna diantara anak manusa, tapi lamun hikmah Anjeun teu jeung manéhna, manéhna moal dianggap nanaon. 7 Gusti parantos milih abdi janten raja umat Gusti, sareng hakim putra sareng putri. 8 Abdi parantos marentahkeun ngadamel Bait Suci di gunung Gusti anu suci, sareng hiji altar di kota tempat anjeun cicing, mirip sareng Kemah Suci, anu parantos disiapkeun ti mimiti. 9 Sareng hikmah anu aya sareng anjeun, anu terang kana padamelan anjeun, sareng anu hadir nalika anjeun nyiptakeun dunya, sareng terang naon anu dipikaresep ku anjeun, sareng anu leres dina parentah- parentah Gusti. 10 Tungtunkeun anjeunna ti sawarga Gusti anu suci, sareng ti singgasana kamulyaan Gusti, supados anjeunna tiasa damel sareng abdi, supados abdi terang naon anu dipikaresep ku Gusti. 11 Pikeun anjeunna terang sareng ngartos kana sagala hal, sareng anjeunna bakal mingpin abdi soberly dina lampah abdi, sareng ngajaga abdi dina kakawasaan-Na. 12 Ku sabab kitu lampah Kami bakal ditarima, tuluy Kami bakal ngahukum umat maneh kalawan adil, sarta layak linggih di korsi Bapa. 13 Sabab saha jalma anu bisa nyaho kana parentah Allah? atanapi saha anu tiasa mikirkeun naon kersa Gusti? 14 Pikiran jalma-jalma anu maot mah sangsara, sareng alat-alat urang henteu pasti. 15 Sabab raga anu ruksak ngabeubeutkeun jiwa, jeung kemah bumi ngabeuratkeun pikiran anu mikirkeun loba hal. 16 Jeung boro urang bisa nebak hal anu aya di bumi, jeung karya urang manggihan hal anu aya saméméh urang: tapi hal anu di sawarga anu geus searched kaluar? 17 Sareng naséhat Gusti saha anu terang, upami henteu masihan hikmah, sareng ngutus Roh Suci anjeun ti luhur? 18 Ku sabab kitu, cara jalma-jalma anu hirup di bumi dirobih, sareng jalma-jalma diajarkeun hal-hal anu pikaresepeun pikeun anjeun, sareng disalametkeun ku hikmah.
 • 10. BAB 10 1 Anjeunna ngajaga bapa dunya anu pangheulana, anu diciptakeun nyalira, sareng ngaluarkeun anjeunna tina ragragna, 2 Sareng masihan kakawasaan pikeun ngatur sagala hal. 3 Tapi nalika jalma-jalma anu teu adil ngajauhan anjeunna ku ambek-ambekan, anjeunna ogé binasa ku ambek-ambekan anjeunna maehan lanceukna. 4 Anu jadi sababna bumi dilelepkeun ku caah, kawijaksanaan deui ngajaga eta, sarta ngarahkeun jalan jalma bener dina sapotong kai leutik hargana. 5 Leuwih ti éta, bangsa-bangsa dina sakongkolan jahat maranéhanana dibingungkeun, manéhna manggihan nu bener, jeung dilestarikan manéhna tanpa cacad ka Allah, jeung ngajaga manéhna kuat ngalawan karunya lembut-Na ka putrana. 6 Nalika jalma-jalma jahat binasa, anjeunna nyalametkeun jalma anu soleh, anu kabur tina seuneu anu murag kana lima kota. 7 Anu kajahatan nepi ka ayeuna, tanah gurun anu haseupna jadi saksi, jeung tatangkalan anu buahan anu henteu asak, sarta tihang uyah anu ngadeg jadi tugu pikeun jiwa anu teu percaya. 8 Pikeun ngeunaan kawijaksanaan, aranjeunna henteu ngan ukur cilaka, yén aranjeunna henteu terang hal-hal anu saé; tapi ogé ditinggalkeun balik aranjeunna ka dunya hiji memorial of foolishness maranéhna: ku kituna dina hal wherein aranjeunna gelo maranéhna teu bisa jadi loba salaku disumputkeun. 9 Tapi hikmah ngabebaskeun jalma-jalma anu ngarawat anjeunna. 10 Sabot jalma bener kabur tina ambek- ambekan lanceukna, anjeunna nungtun anjeunna dina jalan anu leres, nunjukkeun anjeunna Karajaan Allah, sareng masihan anjeunna pangaweruh ngeunaan hal-hal anu suci, ngajantenkeun anjeunna beunghar dina perjalanan-Na, sareng ngalikeun hasil tina padamelanana. 11 Ku sarakah jelema-jelema anu ditindes ka anjeunna, manehna ngadeukeut ka anjeunna, sarta ngajadikeun anjeunna beunghar. 12 Anjeunna ngabela anjeunna ti musuh- musuhna, sareng ngajaga anjeunna aman tina anu ngantosan, sareng dina perang anu parah anjeunna masihan anjeunna kameunangan; supaya manéhna bisa nyaho yén kahadéan leuwih kuat ti sakabéh. 13 Nalika jalma bener dijual, anjeunna henteu ngantunkeun anjeunna, tapi nyalametkeun anjeunna tina dosa: anjeunna turun sareng anjeunna ka liang kubur. 14 Sarta anjeunna henteu ninggalkeun anjeunna di beungkeut, nepi ka manehna dibawa anjeunna scepter karajaan, jeung kakuatan ngalawan jalma nu nindes anjeunna: keur jalma anu geus nuduh anjeunna, manehna nembongkeun aranjeunna tukang bohong, sarta masihan anjeunna kamulyaan salamina. 15 Mantenna nyalametkeun jalma-jalma anu soleh jeung turunan anu teu boga cacad ti bangsa anu ditindes. 16 Manéhna asup kana jiwa hamba Gusti, jeung nahan raja-raja anu pikasieuneun ku kaajaiban jeung tanda; 17 Maparin ganjaran ka jalma-jalma bener tina pagaweanana, ngabimbing maranehna ku cara anu endah, sarta pikeun maranehna jadi panutup dina beurang, jeung cahaya béntang dina mangsa peuting; 18 Dibawa ngaliwatan Laut Beureum, ditungtun ngaliwatan cai anu loba. 19 Tapi manehna ngalelepkeun musuh- musuhna, tuluy dialungkeun ti jero nu jero. 20 Ku sabab kitu jalma-jalma bener ngarampas jalma-jalma jahat, sareng muji jeneng Gusti anu suci, nun PANGERAN, sareng ngagungkeun panangan Gusti anu satuju, anu merangan aranjeunna. 21 Pikeun hikmah ngabuka sungut nu bisu, jeung ngajadikeun létah jalma nu teu bisa ngomong eloquent.
 • 11. BAB 11 1 Anjeunna ngamajukeun padamelanana ku panangan nabi suci. 2 Maranéhna ngaliwat ka gurun keusik anu teu dicicingan, masangkeun kemah di tempat-tempat anu taya jalanna. 3 Maranehna narajang ka musuh-musuhna, tuluy dibales ku musuh-musuhna. 4 Sabot halabhab, maranehna ngageroan ka Gusti, ku cai tina batu batu anu lintuh, hausna dileungitkeun tina batu anu teuas. 5 Sabab ku naon-naon musuh-musuhna dihukum, ku cara anu sarua maranehna dipikabutuh ku maranehna dimangpaatkeun. 6 Sabalikna ti walungan anu terus-terusan ngalirna ku getih kotor, 7 Pikeun teguran anu nyata tina parentah, anu ku anjeun dipaehan orok-orok, anjeun masihan aranjeunna cai anu seueur pisan ku cara anu henteu disangka-sangka. 8 Ku sabab haus eta, kumaha maneh geus ngahukum musuh-musuhna. 9Sabab nalika aranjeunna dicoba tapi dihukum ku welas asih, aranjeunna terang kumaha jalma jahat dihukum ku murka sareng disiksa, haus ku cara anu sanés ti anu adil. 10 Ku sabab eta, maneh geus nalingakeun jeung nyoba-nyoba, sabage bapa, tapi nu sejenna, sakumaha raja anu kacida, maneh ngahukum jeung ngahukum. 11 Boh teu aya, boh nu aya, sami-sami jengkel. 12 Sabab kasedihna dua kali, jeung kasedih pikeun nginget-nginget hal nu geus kaliwat. 13Sabab nalika maranehna ngadenge ku hukumanana sorangan yen nu sejen bakal diuntungkeun, maranehna ngarasa ka Gusti. 14 Pikeun saha anu ku maranehna dihormat, nalika anjeunna lami-lami sateuacan dibuang nalika murangkalih murangkalih, anjeunna tungtungna, nalika aranjeunna ningali naon anu kajantenan, aranjeunna kagum. 15 Tapi ku sabab kabodoan tina kajahatan maranehna, ku sabab ditipu maranehna nyembah ka oray-orayan anu teu boga akal, jeung sato-sato galak, ku Gusti ngutus loba sato galak ka maranehna pikeun males kanyeri; 16 Sangkan maranehna nyaho, yen naon- naon nu nyieun dosa, ku eta jelema oge bakal dihukum. 17 Sabab panangan Gusti Nu Maha Kawasa, anu ngajadikeun alam dunya tanpa wujud, teu kersa ngirimkeun ka maranehna lobana biruang atawa singa galak, 18Atawa sato galak anu teu dipikanyaho, pinuh ku amarah, anu anyar diciptakeun, ngahirupkeun uap seuneu, atanapi seungit haseup anu najis, atanapi némbak hérang anu pikasieuneun tina panonna. 19 Ku sabab eta, lain ngan ukur cilaka anu bisa nganteurkeun maranehna sakaligus, tapi ku tetempoan anu dahsyat oge ngancurkeun maranehna. 20 Leres, sareng tanpa kakuatan ieu aranjeunna parantos murag dina hiji blast, dikaniaya ku pamales kanyeri, sareng paburencay ku napas kakawasaan Gusti; 21 Pikeun anjeun tiasa nunjukkeun kakuatan hébat anjeun unggal waktos nalika anjeun hoyong; sareng saha anu tiasa nahan kakawasaan panangan anjeun? 22 Sakabeh dunya di payuneun Gusti ibarat bijil saeutik tina timbangan, lir ibun embun- embunan anu ragrag ka bumi. 23 Nanging Gusti teh welas asih ka sadayana; pikeun anjeun bisa ngalakukeun sagala hal, jeung winkest di dosa manusa, sabab maranéhanana kudu ngajadikeun amandemen. 24 Sabab maneh mikanyaah kana sagala rupa nu aya, jeung teu resep kana naon-naon anu didamel ku maneh, sabab maneh moal pernah bakal nyieun naon-naon, upama ku Mantenna benci. 25 Na kumaha bisa endured sagala hal, lamun éta lain kahayang anjeun? atawa geus dilestarikan, lamun teu disebut ku thee? 26 Tapi Gusti nyumponan sadayana, sabab aranjeunna kagungan Gusti, nun PANGERAN, Gusti anu mikacinta jiwa.
 • 12. BAB 12 1 Pikeun Ruh Gusti anu henteu rusak aya dina sagala hal. 2 Ku sabab eta, ku anjeun dihukum saeutik- saeutik anu nyinggung, sareng ngingetkeun aranjeunna ku cara nginget-nginget anu mana anu parantos dilanggar, supados ngantepkeun kajahatan aranjeunna percanten ka Gusti, nun PANGERAN. 3 Sabab kersa Gusti numpes ku panangan karuhun urang, duanana pangeusi heubeul tanah Gusti nu suci, 4 Saha anu ku maneh dipikabenci ku sabab migawe elmu sihir jeung kurban-kurban anu jahat; 5 Kitu deui jelema-jelema anu maehan budak anu teu karunya, anu ngahakan daging manusa, jeung anu keur pesta-pesta getih, 6 Jeung imam-imamna ti antara awak-awak anu nyembah brahala, jeung kolot-kolotna, anu maehan ku leungeun sorangan, jiwa- jiwa anu taya pitulung. 7 Eta tanah anu ku maneh dipikaajrih leuwih ti sakabeh sejenna, bisa meunang tanah jajahan anu pantes pikeun anak-anak Allah. 8 Sanajan kitu, malah jelema-jelema anu ku maneh disalametkeun sabage manusa, jeung ku maneh dikirim tawon, cikal bakal balad Anjeun, pikeun ngancurkeun eta saeutik- saeutik. 9 Sanes kitu anjeun teu tiasa nalukkeun jalmi-jalmi anu jahat dina perang, atanapi ngancurkeun aranjeunna sakaligus ku sato galak, atanapi ku hiji kecap kasar. 10 Tapi ku Gusti ngalaksanakeun hukuman- hukuman Gusti ka aranjeunna sakedik- sakedik, Gusti masihan aranjeunna tempat pikeun tobat, sareng henteu terang yén aranjeunna mangrupikeun generasi anu bangor, sareng yén kajahatan aranjeunna digedékeun, sareng yén pikiranana moal aya anu robih. 11 Sabab eta teh turunan dilaknat ti mimiti; Sareng anjeun henteu sieun ku saha waé masihan aranjeunna hampura pikeun hal-hal anu aranjeunna dosa. 12 Pikeun saha anu bakal nyarios, Naon anu anjeun lakukeun? atawa saha nu bakal tahan judgment Anjeun? atawa saha anu bakal nuduh anjeun pikeun bangsa-bangsa anu binasa, anu anjeun jieun? atawa saha nu bakal datang ngalawan Anjeun, bakal dibales pikeun lalaki unrighteous? 13 Sabab teu aya deui Allah salian ti Anjeun, anu mikahayang ka sakabeh jalma, anu ku Mantenna bisa nembongkeun yen putusan Anjeun teh teu bener. 14 Moal aya raja atawa raja anu bisa ngalawan ka maneh pikeun sakur anu geus dihukum ku maneh. 15 Ku sabab kitu, sakumaha anjeun bener sorangan, anjeun maréntahkeun sagala hal anu bener: panginten henteu satuju sareng kakawasaan anjeun pikeun ngahukum jalma anu henteu pantes dihukum. 16 Kusabab kakawasaan Gusti mangrupikeun awal kabeneran, sareng ku sabab Gusti Gusti sadayana, éta ngajantenkeun anjeun mikanyaah ka sadayana. 17 Sabab lamun jalma-jalma teu percaya yen maneh teh kawasa anu pinuh, maneh nembongkeun kakuatan maneh, jeung di antara anu nyahoeun eta maneh nembongkeun kagagahanana. 18 Tapi Gusti, anu ngawasa kakawasaan, ngahukum kalayan adil, sareng maréntahkeun kami kalayan kahadean anu ageung: sabab anjeun tiasa nganggo kakawasaan upami anjeun kersa. 19 Tapi ku cara kitu, Gusti ngajar umat Anjeun yen jalma bener kudu welas asih, sarta geus ngajadikeun anak-anak Anjeun jadi harepan alus nu mere tobat tina dosa. 20 Sabab upama maneh ngahukum ka musuh-musuh anak-anak maneh, jeung ka anak-anak maneh dihukum pati, ku musyawarah kitu, jeung mere waktu jeung tempat, supaya maraneh bisa leupas tina kajahatan;
 • 13. 21 Sabaraha ati-ati maneh ngahukum anak- anak maneh, ka bapa-bapa maneh geus sumpah, jeung nyieun perjangjian- perjangjian anu hade? 22 Ku sabab eta, sanajan Gusti ngahukum kami, maneh ngagebugan musuh sarebu kali leuwih, maksudna, lamun kami ngahukum, urang kudu ati-ati mikiran kahadéan anjeun, jeung lamun urang sorangan dihukum, urang kudu néangan rahmat. 23 Ku sabab eta, sanajan manusa geus hirup dissolutely jeung teu bener, Anjeun geus tormented maranéhanana jeung abominations sorangan. 24 Maranéhna nyimpang jauh pisan kana jalan-jalan kasasar, sarta nganggap allah- allah, anu malah di antara sato galak musuh- musuhna dihina, ditipu, kawas budak teu boga akal. 25 Ku sabab kitu ka maranehna, sakumaha ka barudak tanpa alesan, Anjeun ngutus hukuman pikeun moyok aranjeunna. 26 Tapi jelema-jelema anu teu daek dirobih ku eta pangbenerna, anu ku Mantenna nyaah ka maranehna, bakal ngarasa hukuman anu pantes ku Allah. 27 Sabalikna, tingali, naon anu ku maranehna kuciwa, nalika dihukum, nya eta anu dianggap dewa; ayeuna keur dihukum di aranjeunna, nalika aranjeunna ningal eta, aranjeunna ngaku anjeunna janten Allah sajati, saha saméméh maranéhna mungkir uninga: sahingga sumping damnation ekstrim kana aranjeunna. BAB 13 1 Saenyana mah sia-sia kabeh manusa, anu teu wawuh ka Allah, jeung teu bisa kaluar tina hal-hal anu hade anu katembong nyaho ka Mantenna; 2 Tapi, boh seuneu, atawa angin, atawa angin, atawa angin, atawa bunderan béntang, atawa cai telenges, atawa lampu langit, jadi dewa nu ngatur dunya. 3 Anu kageulisanana, lamun dipikaresep, nganggap maranehna jadi dewa; hayu aranjeunna terang sabaraha hadé Gusti aranjeunna: pikeun pangarang kahiji kageulisan geus dijieun aranjeunna. 4 Tapi upama maranehna kaheranan ku kakawasaan jeung kaagunganana, ku maranehna kudu ngarti, kumaha leuwih kawasa Anjeunna anu ngajadikeun maranehna. 5 Sabab ku kaagungan jeung kaéndahan mahluk-mahluk anu saimbang, anu nyieunna katémbong. 6 Tapi ku sabab kitu, maranehna mah teu kudu disalahkeun, sabab bisa jadi maranehna salah, neangan Allah, jeung hayang manggihan Anjeunna. 7 Ku sabab wawuh kana karya-karyana, maranehna maluruh Mantenna, sarta percaya kana paningalna, sabab hal-hal anu katembong endah pisan. 8 Tapi maranehna oge teu meunang dihampura. 9 Sabab lamun maranehna bisa nyaho loba pisan, nepi ka bisa narékahan ka dunya; kumaha aranjeunna henteu geura-giru manggihan Pangéran éta? 10 Tapi sangsara, sarta dina hal maot aya harepan maranéhanana, anu nyebut maranehna dewa, anu karya leungeun manusa, emas jeung pérak, pikeun mintonkeun seni di, jeung sarupaning sasatoan, atawa batu gunana, karya. tina leungeun kuno. 11 Ayeuna aya tukang kayu anu nebang kayu, saatos anjeunna ngaragaji tangkal anu cocog pikeun tujuan éta, sareng nyandak kulit di sakurilingna kalayan pinter, teras didamel kalayan saé, sareng ngadamel wadahna anu cocog pikeun kahirupan manusa; 12 Sarta sanggeus méakkeun runtah karyana pikeun ngahias dahareunana, geus kaeusi dirina; 13 Sarta nyokot pisan runtah di antara jalma-jalma anu teu aya gunana, anu sapotong kayu anu bengkok sareng pinuh ku cangreud, parantos ngukir éta kalayan rajin, padahal anjeunna henteu aya deui anu kedah
 • 14. dilakukeun, sareng ngawangun éta ku kaahlian pangertianna, sareng dijieunna kana gambar lalaki; 14 Atawa dijieunna kawas sato galak, dilapis ku warna beureum, diwarnaan ku cet beureum, jeung nutupan saban tempat di jerona; 15 Sanggeus nyieun kamar anu merenah pikeun eta kamar, tuluy diadegkeun dina tembok, tuluy didamelna ku beusi. 16 Sabab ku Mantenna dipikanyaah sangkan ulah ragrag, sabab nyaho yen eta teh teu bisa nulungan sorangan; sabab éta gambar, sareng peryogi bantosan. 17 Tuluy ngadoakeun harta banda, pikeun pamajikan jeung anak-anakna, teu isin nyarita ka nu teu boga nyawa. 18 Pikeun kaséhatan anjeunna nyauran ka anu lemah; pikeun bantuan humbly beseecheth nu boga sahenteuna sarana pikeun mantuan: jeung pikeun lalampahan alus manéhna menta nu teu bisa diatur suku maju: 19 Sarta pikeun meunangkeun jeung meunang, sarta pikeun suksés leungeun-Na, ménta kamampuhan pikeun ngalakukeunana, anu paling teu bisa ngalakukeun nanaon. BAB 14 1 Deui, saurang anu nyiapkeun diri pikeun balayar, sareng badé nembus ombak anu ngagedur, ngageroan kayu anu langkung buruk tibatan kapal anu ngangkut anjeunna. 2 Sabab satemenna kahayang kauntungan anu ngarancang eta, jeung tukang nyieunna ku kaahlianana. 3 Tapi pangersa Gusti, Nun Rama, anu ngatur eta, sabab Gusti parantos ngadamel jalan di laut, sareng jalan anu aman dina ombak; 4 Nampilkeun yen Anjeun tiasa nyalametkeun tina sagala bahaya: enya, sanajan hiji lalaki indit ka laut tanpa elmu. 5 Najan kitu, anjeun teu kersa yen karya- karya hikmah anjeun bakal dianggurkeun, sarta ku kituna jelema-jelema bunuh diri kana sapotong kai leutik, sarta ngaliwatan laut kasar dina kapal lemah disimpen. 6 Sabab di jaman baheula oge, nalika para raksasa anu sombong binasa, harepan dunya anu dikuasai ku panangan Gusti luput dina wadah anu lemah, sareng ngantepkeun turunan turun-tumurun ka sadaya umur. 7 Sabab bagja kayu anu ku jalan kabeneran datang. 8 Tapi anu dijieun ku leungeun bakal dilaknat, kitu ogé, sakumaha anu dijieun: anjeunna, sabab anjeunna dijieun; jeung eta, sabab, keur corruptible, ieu disebut dewa. 9 Sabab jelema-jelema doraka jeung dorakana sarua ngahina ka Allah. 10 Sabab anu dijieun bakal dihukum babarengan jeung anu nyieunna. 11 Ku sabab kitu, brahala-brahala bangsa- bangsa kapir bakal didatangan, sabab dina ciptaan Allah, maranehna jadi panghina, sasalaman pikeun jiwa-jiwa manusa, jeung jadi jerat pikeun suku jalma-jalma nu teu wijaksana. 12 Sabab nyieun brahala-brahala teh mimitina tina laku cabul rohani, jeung kacipta eta brahala-brahala teh jadi ruksakna kahirupan. 13 Sabab teu aya ti mimiti, moal aya deui salamina. 14 Sabab ku kamulyaan manusa anu taya gunana, maranehna asup ka alam dunya, ku sabab eta bakal sakeudeung deui lekasan. 15 Pikeun bapa anu kaserang ku tunggara anu teu lami, nalika anjeunna ngadamel arca budakna énggal-énggal dicandak, ayeuna ngahormatan anjeunna salaku dewa, anu harita parantos maot, sareng diserahkeun ka anu aya di handapeun anjeunna upacara sareng kurban. 16 Ku sabab kitu, dina prosés waktu, adat- istiadat jahat anu beuki kuat dilaksanakeun sakumaha hukum, sareng patung-patung anu disembah ku paréntah raja-raja. 17 Anu teu bisa diajenan ku jalma-jalma di payuneunana, sabab cicingna tebih-tebih, aranjeunna ngarampas rupa palsu anjeunna ti tebih, sareng ngadamel gambar anu jelas
 • 15. ngeunaan hiji raja anu ku aranjeunna dihormat, supados ku karepna ieu aranjeunna tiasa muji anjeunna yén teu aya, saolah-olah anjeunna hadir. 18 Oge kateguhan tunggal tukang-tukang jieunan ngabantuan pikeun ngamajukeun jalma-jalma anu jahil kana tahayul anu langkung seueur. 19 Sabab anjeunna, meureun daek nyenangkeun hiji nu boga wewenang, maksakeun sagala kaparigelanna sangkan nyarupaan gaya nu panghadéna. 20 Ku sabab kitu balaréa, katarik ku kurnia pagawéan, nganggap manéhna jadi allah, anu samemehna geus dihormat. 21 Sareng ieu mangrupikeun kasempetan pikeun nipu dunya: sabab jalma-jalma, anu ngaladenan musibah atanapi tirani, ngarujuk kana batu sareng sebatkeun nami anu teu dipikanyaho. 22 Sajaba ti éta, ieu teu cukup keur maranehna, yén maranéhanana erred dina pangaweruh Allah; tapi padahal maranehna hirup dina perang gede jahiliah, eta plagues jadi hébat disebut aranjeunna damai. 23 Sabab bari maehan anak-anakna dikurbankeun, atawa make upacara-upacara rusiah, atawa nyieun upacara-upacara aneh; 24 Maranehanana henteu tetep najiskeun nyawa atawa perkawinan, tapi saurang- saurang maehan batur kalawan khianat, atawa nganyenyerikeun dirina ku jinah. 25 Ku sabab kitu, sakabeh jalma ngarajaan tanpa iwal getih, maehan, maling, jeung nyamar, korupsi, henteu satia, kaributan, sumpah palsu, 26 Ngareuah-reuah jalma-jalma nu hade, poho kana hal-hal anu hade, najiskeun jiwa, ngarobah budi, karusuhan dina perkawinan, zinah, jeung najis anu teu isin. 27 Sabab nyembah ka brahala-brahala anu teu disebut-sebut teh nyaeta mimitina, cukang lantaranana, jeung ahir tina sagala kajahatan. 28 Bisa jadi maranehna gelo lamun keur bungah, atawa nubuat bohong, atawa hirup teu adil, atawa lamun enteng sumpah sorangan. 29 Ku sabab maranehna percaya ka brahala- brahala, anu taya nyawaan; sanajan maranehna sumpah palsu, tapi maranehna kasampak teu menyakiti. 30 Tapi pikeun duanana sabab aranjeunna bakal dihukum adil: boh kusabab aranjeunna henteu nganggap Gusti anu hadé, anu merhatikeun ka brahala, sareng ogé sumpah anu bohong, ngahina kasucian. 31 Sabab lain kakawasaan jelema-jelema anu ku maraneh sumpah, tapi pamales kaadilan jelema-jelema anu boga dosa, anu salawasna ngahukum kajahatanana. BAB 15 1 Nanging, nun Allah, Gusti teh welas asih sareng sajati, sabar-sabar, sareng marentahkeun sagala hal. 2 Pikeun lamun kami dosa, kami milik Anjeun, nyaho kakuatan Anjeun, tapi urang moal dosa, nyaho yén kami dianggap Anjeun Anjeun. 3 Pikeun terang anjeun mangrupikeun kabeneran anu sampurna: leres, terang kakawasaan Gusti mangrupikeun akar kalanggengan. 4 Sabab boh ciptaan manusa anu jahat mah teu nipu ka urang, atawa gambar anu katotol ku rupa-rupa warna, pagawean tukang lukis anu teu aya hasilna; 5 Panempoan anu matak ngagoda jalma bodo pikeun napsu kana éta, sareng ku kituna aranjeunna mikahayang bentuk arca anu maot, anu teu aya napas. 6 Boh nu nyieunna, boh nu mikahayang, boh nu nyembah ka maranehna, mikaresep kana hal-hal nu jahat, sarta pantes pikeun dipercaya. 7 Pikeun potter, tempering taneuh lemes, fashioneth unggal wadah kalawan loba gawé pikeun layanan kami: enya, tina liat sarua anjeunna nyieun duanana wadah pikeun pamakéan beresih, kitu ogé sagala rupa
 • 16. ngawula sabalikna: tapi naon anu pamakéan boh diurutkeun, potter sorangan hakim. 8 Jeung ngagarap pagawean-pagaweanna kalawan teu sopan, manehna nyieun dewa anu sia-sia tina liat anu sarua, malah anu samemehna dijieun tina taneuh sorangan, sarta dina waktu sakeudeung sanggeus balik deui ka nu sarua, kaluar lamun hirupna anu geus nginjeumkeun manéhna bakal jadi. nungtut. 9 Sanajan kitu, teu kudu loba pagawean, atawa hirupna sakeudeung; 10 Haténa jadi lebu, harepanana leuwih hina ti batan taneuh, nyawana leuwih murah batan taneuh. 11 Ku sabab anjeunna henteu terang ka anu ngadamelna, sareng anu ngahirupkeun jiwa anu aktip, sareng ngahirupkeun roh anu hirup. 12 Tapi maranehanana nganggap kahirupan urang teh keur hiburan, jeung waktu urang di dieu mah pasar pikeun kauntungan, sabab ceuk maranehna mah urang kudu meunang sagala cara, sanajan ku cara jahat. 13 Sabab eta jelema teh, anu nyieun wadah- wadah anu rapuh jeung arca-arca anu diukir- ukir, geus nyahoeun yen dirina bisa nyinggung leuwih ti sakabeh batur. 14 Sareng sadaya musuh umat Gusti, anu nalukkeun aranjeunna, paling bodo, sareng langkung sangsara tibatan orok. 15 Maranéhna nganggap brahala-brahala bangsa-bangsa kapir éta déwa-déwa, anu henteu maké panon pikeun nempo, jeung irungna pikeun narik napas, atawa ceuli pikeun ngadéngé, atawa ramo leungeun pikeun nanganan; Jeung ngeunaan suku maranéhanana, aranjeunna lambat indit. 16 Sabab manusa nu nyiptakeunana, jeung nu nginjeum rohna sorangan, nu nyieunna; 17 Ku sabab bisa maot, anjeunna ngalakukeun anu maot ku panangan anu jahat, sabab anjeunna nyalira langkung saé tibatan anu disembah. 18 Enya, maranehna nyembah ka sato-sato anu paling pikabenci; 19 Maranehanana oge henteu endah, sakumaha anu dipikahayang ku sato galak; BAB 16 1 Ku sabab kitu maranehna dihukum anu pantes, jeung ku lobana sato-sato anu disiksa. 2 Sabalikna hukumanana, anu ditibankeun ka jalma-jalma sorangan, ku Gusti parantos nyiapkeun pikeun aranjeunna daging anu rasana aneh, bahkan puyuh pikeun ngahudang napsu. 3 Pikeun tujuan maranéhanana, hayang dahareun, bisa pikeun tetempoan awon tina sato nu dikirim ka antawisna malah hate nu, nu maranéhanana kudu hayang pisan; tapi ieu, nalangsara kalaparan pikeun spasi pondok, bisa dijieun partakers tina rasa aneh. 4 Sapertosna, aranjeunna anu ngalaksanakeun tirani kedah nampi kalaparan, anu henteu tiasa dihindari; 5 Sabab nalika eta sato galak narajang, nepi ka tiwas ku seuseukeut oray bengkok, amarah Gusti moal langgeng. 6 Tapi maranehna kaganggu salila sakeudeung, supaya maranehna bisa nalingakeun, boga tanda kasalametan, pikeun nginget-nginget kana parentah- parentah Gusti. 7 Sabab anu malik ka dinya, lain disalametkeun ku anu geus katempo, tapi ku maneh, Jurusalamet sadaya jelema. 8 Ku sabab kitu, musuh-musuh Gusti ngaku yen Gusti anu nyalametkeun tina sagala kajahatan. 9 Maranehanana ku simeut jeung laleur dipaehan, teu aya ubar pikeun hirupna; 10 Tapi anak-anak maneh lain huntuna naga nu ngarareunah; 11 Maranéhna disiksa, nepi ka inget kana pangandika Gusti; sarta gancang disimpen, nu teu ragrag kana forgetfulness jero, maranéhanana bisa jadi terus mindful of thy goodness. 12 Sabab lain jamu atawa plastis anu ngahudangkeun, anu malikkeun kasehatan,
 • 17. tapi pangandika Anjeun, nun PANGERAN, anu nyageurkeun sagala rupa. 13 Sabab Anjeun nu boga kakawasaan hirup jeung maot: Anjeun nuntun ka lawang naraka, jeung mawa up deui. 14 Sabenerna manusa maehan ku kalakuan jahatna; boh jiwa nu katarima datang deui. 15 Tapi moal mungkin luput tina panangan maneh. 16 Pikeun jalma-jalma durhaka, anu nampik terang ka anjeun, disiksa ku kakuatan panangan anjeun: ku hujan anu aneh, hujan es, sareng hujan, aranjeunna dikaniaya, dugi ka teu tiasa dijauhan, sareng ku seuneu dibakar. 17 Anu matak pikaheraneun, seuneu beuki kuat di jero cai, anu mareuman sagala rupa. 18 Pikeun sababaraha waktos seuneu ieu mitigated, éta moal bisa ngaduruk sato galak anu dikirim ngalawan kafir; tapi sorangan bisa nempo jeung ngarasa yén maranéhanana persecuted jeung judgment Allah. 19 Dina waktu nu sejen eta kaduruk malah di satengahing cai leuwih kakuatan seuneu, éta bisa ngancurkeun bungbuahan tina hiji lahan nu teu adil. 20 Sabalikna anjeun masihan tuangeun malaikat-malaikat ka umat Gusti, sareng masihan aranjeunna roti ti sawarga anu disiapkeun tanpa padamelan, anu tiasa nyugemakeun karesep unggal jalma, sareng satuju kana sagala rasa. 21 Sabab rejeki maneh nganyatakeun rasa amis anjeun ka anak-anak anjeun, jeung ngaladenan kana napsu nu daharna, nu matak pikaresepeun unggal jelema. 22 Tapi salju jeung és nahan seuneu, teu leyur, supaya maranéhna nyaho yén seuneu ngahuru dina hujan es, jeung hérang dina hujan, ngancurkeun buah musuh. 23 Tapi ieu deui malah mopohokeun kakawasaanana sorangan, supaya jalma- jalma nu soleh bisa dipiara. 24 Pikeun mahluk anu ngawula ka Gusti, anu Maha Nyiptakeun ningkatkeun kakuatan-Na ngalawan anu jahat pikeun hukumanana, sareng ngirangan kakuatan-Na pikeun kapentingan jalma-jalma anu percanten ka Gusti. 25 Ku sabab kitu eta teh geus dirobah jadi sagala rupa, sarta taat kana sih kurnia Anjeun, anu nyumponan sagala rupa, nurutkeun kahayang jalma-jalma anu butuh. 26 Murangkalih Gusti, anu dipikacinta ku Gusti, terang yén éta henteu mekarkeun bungbuahan anu nyéépkeun manusa, tapi yén pangandika Gusti anu ngajaga jalma anu percanten ka Gusti. 27 Sabab anu teu kahuru ku seuneu, dipanaskeun ku cahaya panonpoe saeutik, enggal-enggal ngalebur. 28 Sangkan terang, yen urang kudu nyegah panonpoe pikeun muji sukur ka Anjeun, sarta dina isuk-isuk ngadoa ka Anjeun. 29 Pangharepan jalma-jalma anu kafir bakal ngalebur lir ibun usum tiris, sareng bakal kabur sapertos cai anu teu aya mangpaatna. BAB 17 1 Pikeun kaputusan anjeun hébat, sareng teu tiasa dinyatakeun: ku sabab éta jiwa anu teu diurus parantos salah. 2 Sabot jelema-jelema anu teu bener nganggap ngadesek bangsa suci; aranjeunna keur Cicing up di imah maranéhanana, nu tawanan tina gelap, sarta fettered ku beungkeut peuting panjang, iklas aya diasingkeun ti providence langgeng. 3 Samentawis aranjeunna kedah nyumput dina dosa-dosa anu disumputkeun, aranjeunna paburencay handapeun jilbab anu hilap, pikaheraneun, sareng kaganggu ku panampakan anu aneh. 4 Ku sabab kitu pojok anu nahan maranehna teu bisa ngajaga maranehna sieun; 5 Teu aya kakuatan seuneu anu tiasa masihan terang ka aranjeunna, sareng seuneu anu caang tina béntang-béntang henteu tiasa ngagentos wengi anu pikasieuneun éta. 6 Ngan katembongna seuneu hurung sorangan, kacida pikasieuneunana;
 • 18. 7 Sedengkeun pikeun ilusi seni sihir, aranjeunna dileungitkeun, sareng kabanggaan ku kawijaksanaan dihukum ku aib. 8 Margi maranehna, anu jangji baris ngusir kasieunan jeung kasulitan tina jiwa nu gering, geus gering ku sieun, pantes dipoyok. 9 Sabab sanajan teu aya anu matak pikasieuneun ka maranehna; tapi sieun ku sato galak anu ngaliwat, sareng nyisir oray, 10 Maranehna paeh ku sieun, mungkir yen ningali hawa, anu taya sisina bisa dihindari. 11 Sabab kajahatan, dihukum ku saksina sorangan, kacida pikasieuneunana, jeung ditindes ku hate nurani, sok ngaramalkeun hal-hal anu pikasieuneun. 12 Sabab kasieun teh lain lain ngan ukur ngahianat kana pitulung-Na. 13 Jeung harepan ti jero, jadi kurang, diitung kabodoan leuwih ti sabab ngabalukarkeun siksa. 14 Tapi maranehna sare sare nu sarua peuting eta, anu memang teu bisa ditolerir, jeung nu datang ka maranehna kaluar ti dasar naraka nu teu bisa dielakkan, 15 Sabagean kadeudeuh ku rupa-rupa rupa- rupa, jeung sawareh pingsan, hatena lungsur-langlang; 16 Jadi, sing saha anu murag, terus dijaga, dikurung di panjara tanpa palang beusi. 17 Sabalikna, boh tukang ngangon, boh tukang ngangon, boh buruh di sawah, katarajang ku kakeuheul, jeung nandangan kaperyogian anu teu bisa dihindari; 18 Naha éta angin ngahiliwir, atawa sora manuk anu merdu di antara dahan-dahan anu maruragan, atawa gugupayan cai anu ngagolak, 19 Atanapi sora batu anu matak pikareueuseun, atanapi lumpat anu teu katingali ku sato-sato luncat, atanapi sora sato galak anu galak, atanapi gema anu ngagelebug ti gunung-gunung kerung; hal ieu ngajadikeun aranjeunna swoon sieun. 20 Sakuliah dunya caang caang, teu aya anu ngahalangan dina pagaweanana. 21 Di dinya ngan ukur aya peuting anu beurat, gambar tina poek anu saenggeusna bakal nampi aranjeunna, tapi aranjeunna langkung parah tibatan gelap. BAB 18 1 Najan kitu, umat-umat Gusti kagungan cahaya anu kacida agungna, anu sorana kadenge, teu katenjo bentukna, lantaran maranehna oge tacan ngalaman hal anu sarua, ku maranehna dianggap bagja. 2 Tapi ku sabab ayeuna maranehna henteu nganyenyerikeun hate, anu baheula dianiaya, ngahaturkeun nuhun ka maranehna, sarta menta dihampura lantaran geus jadi musuh. 3 Gantina anjeun masihan aranjeunna tihang seuneu anu hurung, duanana janten pituduh perjalanan anu teu dipikanyaho, sareng panonpoé anu teu bahaya pikeun ngahibur aranjeunna kalayan hormat. 4 Maranéhna geus pantes dicabut caang jeung dipanjara di nu poek, anu geus ngajaga anak-anak anjeun ditutupan, ku saha cahaya anu teu ruksak tina hukum Toret bakal dipaparinkeun ka dunya. 5 Sareng nalika aranjeunna nekad pikeun maehan orok-orok umat suci, hiji murangkalih dibuang, teras disalametkeun, pikeun ngahukum aranjeunna, anjeun nyandak seueur anak-anakna, sareng ngancurkeun aranjeunna sadayana dina cai anu kuat. 6 Peuting eta karuhun urang geus diwidian ti baheula, yen geus nyaho kana ikrar naon anu geus diikrarkeun ku maraneh, engke maranehanana bakal bagja. 7 Janten umat Gusti nampi kasalametan anu leres, sareng karusakan musuh. 8 Ku sabab ku Gusti ngahukum musuh- musuh urang, ku Gusti parantos ngamulyakeun ka kami, anu ku Gusti disaur. 9 Pikeun anak-anak anu soleh, jalma-jalma anu soleh, kurban sacara rusiah, sareng kalayan satuju ngadamel undang-undang suci, yén para suci kedah sami sareng anu
 • 19. sami sareng anu jahat, bapa-bapa ayeuna nyanyi lagu-lagu pujian. 10 Tapi di sisi anu sanés, aya sora anu parah ku musuh, sareng sora anu pikasediheun ka luar negeri pikeun murangkalih anu kasedih. 11 Juragan jeung gandek dihukum ku hiji cara; sarta kawas raja, jadi ngalaman jalma biasa. 12 Ku sabab kitu maranehna kabeh geus maot teu kaitung jeung hiji jenis maot; teu aya anu hirup cukup pikeun ngubur aranjeunna: pikeun dina hiji moment turunan noblest maranéhanana ancur. 13 Sabalikna aranjeunna henteu percanten kana naon-naon ku sabab sihir; kana karuksakan nu cikal, aranjeunna ngaku jalma ieu putra Allah. 14 Samentawis sadayana dina tiiseun, sareng wengi éta di tengah-tengah jalanna anu gancang, 15 Pangandika Gusti Nu Maha Kawasa lungsur ti sawarga tina tahta karajaan Gusti, lir lir prajurit anu galak ka tengah-tengah tanah anu ancur. 16 Jeung mawa parentah Anjeun unfeigned kawas pedang seukeut, jeung nangtung nepi ngeusi sagala hal jeung maot; sarta eta keuna langit, tapi ngadeg di bumi. 17 Geus kitu ujug-ujug aya impenan- impenan anu pikasieuneun, matak pikasieuneun, anu teu disangka-sangka. 18 Nu saurang dialungkeun ka dieu, nu saurang deui ka ditu, satengah maot, nerangkeun sabab maotna. 19 Ku impenan-impenan anu ngaganggu eta, geus ngaramalkeun hal ieu, supaya maraneh ulah binasa, jeung teu nyaho naon sababna kasangsaraan. 20 Leres, rasana maot oge keuna ka jalma- jalma soleh, sareng jalma-jalma di gurun keusik dibasmi, tapi amarahna henteu lami. 21 Ku sabab kitu eta jelema nu teu boga cacad teh buru-buru nangtung ngabela maranehna; jeung bringing tameng tina mentri ditangtoskeun-Na, komo solat, jeung propitiation of menyan, diatur sorangan ngalawan murka, jeung saterusna dibawa calamity ka hiji tungtung, nyatakeun yén manéhna hamba Anjeun. 22 Ku sabab kitu anjeunna ngéléhkeun anu ngancurkeun, lain ku kakuatan awak, atawa kakuatan pakarang, tapi ku hiji kecap subduced anjeunna nu ngahukum, alleing on sumpah jeung covenants dijieun jeung bapa. 23 Sabot jalma-jalma anu paéh ayeuna- ayeuna rugrug-rugrug, silih jongjonan, nangtung di antara, Anjeunna nahan murka, sarta misahkeun jalan ka anu hirup. 24 Sabab dina pakean panjang ieu sakabeh dunya, sarta dina opat jajar batu éta kamulyaan bapa diukir, sarta Kaagungan anjeun dina diadem sirah-Na. 25 Ka ieu anu ngancurkeun tempat, sareng sieun ku aranjeunna, sabab cukup ku aranjeunna ngan ukur ngaraos murka. BAB 19 1 Pikeun jalma-jalma jahat, murka ka aranjeunna tanpa karunya dugi ka tungtungna; 2 Sabalikna, sanggeus diidinan indit, jeung diusir buru-buru indit, maranehna bakal tobat jeung ngudag. 3 Sabot keur ngungun jeung ngadu’a di kuburan-kuburan nu geus maraot, maranehna nambahan deui alat-alat kabodoan sejen, tuluy diudag-udag jadi buronan, nu ku maranehna diudag-udag. 4 Ku sabab takdir, anu matak pantes, ngajurung maranehna nepi ka ieu, jeung ngajadikeun maranehna mopohokeun hal- hal anu geus kajadian, supaya maranehna bisa nedunan hukuman anu dipikahayang ku siksaana. 5 Sareng supados umat Gusti tiasa ngalangkungan jalan anu luar biasa, tapi aranjeunna mendakan maot anu aneh. 6 Pikeun sakabeh mahluk dina jenis nu ditangtoskeun geus dijieun deui anyar, ngalayanan parentah husus anu geus dibikeun ka maranehna, supaya anak anjeun bisa diteundeun tanpa cilaka.
 • 20. 7 Sapertos mega ngiuhan kemah; jeung dimana cai nangtung saméméh, taneuh garing mucunghul; jeung kaluar ti Laut Beureum jalan tanpa halangan; jeung kaluar tina aliran telenges sawah héjo: 8 Kamana jalma-jalma anu dibela ku panangan Gusti, ningali kaajaiban-kaajaiban aneh Gusti. 9 Maranéhna lir ibarat kuda, lumpat-lumpat kawas anak domba, muji ka Gusti, nun PANGERAN, nu geus nyalametkeun maranehna. 10 Maranéhna tacan émut kana hal-hal anu geus karandapan waktu maranéh di nagri asing, kumaha taneuhna matak laleur gaganti ingon-ingon, jeung kumaha walungan matak loba bangkong tibatan lauk. 11 Tapi saenggeusna maranehna nempo unggas-unggas generasi anyar, bari dijurung ku napsu napsu, menta daging-daging alus. 12 Sabab manuk puyuh datang ka maranehna ti laut pikeun kasugemaan. 13 Eta jelema-jelema nu boga dosa teh dihukuman ku guludug, sabab eta jelema- jelema nandangan kasangsaraan anu adil nurutkeun kajahatanna sorangan, nepi ka maranehna make kalakuan anu leuwih heuras jeung pikabenci ka batur. 14 Pikeun urang Sodomi henteu nampi jalma-jalma anu aranjeunna henteu terang nalika aranjeunna sumping, tapi aranjeunna ngajantenkeun babaturanana janten budak anu pantes pikeun aranjeunna. 15 Henteu ngan ukur kitu, tapi sigana mah jalma-jalma bakal dihargaan, sabab aranjeunna ngagunakeun jalma asing anu henteu ramah. 16 Tapi eta jelema-jelema teh kacida nganyenyerina, anu ku maranehna ditampi ku pesta-pesta, sarta geus jadi bagian tina hukum anu sarua jeung maranehna. 17 Ku sabab kitu, sanajan lolongna, jalma- jalma ditarajang ku jalma-jalma anu soleh. 18 Pikeun unsur-unsurna dirobih ku cara anu harmonis, sapertos kecap-kecap dina kecap-kecap anu ngagentos nami lagu, tapi tetep aya sora; nu bisa ogé katarima ku tetempoan tina hal anu geus dipigawé. 19 Sabab hal-hal di bumi robah jadi caian, jeung barang-barang anu samemeh ngojay di cai, ayeuna naek kana taneuh. 20 Seuneu geus kawasa dina cai, poho kana kautamaan-Na, jeung cai poho kana sifat- sifatna sorangan. 21 Di sisi anu sanés, seuneu henteu ngaleungitkeun daging mahluk hirup anu rusak, sanaos aranjeunna leumpang di dinya; teu dilebur aranjeunna jenis tiris daging sawarga anu sipatna apt ngalembereh. 22 Sabab dina sagala hal, nun PANGERAN, Gusti parantos ngagungkeun umat Gusti, sareng ngamulyakeun aranjeunna, sareng henteu nganggap enteng ka aranjeunna, tapi ngabantosan aranjeunna dina unggal waktos sareng tempat.