SlideShare a Scribd company logo

Serbian (Latin) - Testament of Dan.pdf

The seventh son of Jacob and Bilhah. The jealous one. He counsels against anger saying that "it giveth peculiar vision." This is a notable thesis on anger.

1 of 4
Download to read offline
Serbian (Latin) - Testament of Dan.pdf
PRVO POGLAVLJE
Sedmi sin Džejkoba i Bilhe. Onaj
ljubomorni. On savetuje protiv besa
govoreći da "to daje čudan vid". Ovo
je zapažena teza o besu.
1 Kopija Reči Dana, koje je spajao sa
svojim sinovima u poslednjim danima,
u sto i dvadeset petoj godini života.
2 Jer on je pozvao zajedno svoju I
porodicu, i rekao: Čujte na moje reči,
da, sinovi Dena; i osmati reči svog oca.
3 Dokazao sam u svom srcu, i u celom
svom životu, tu istinu
samo dilovanje je dobro i dobro
zadovoljavajuće Bogu, i da su laganje i
bes zli, jer uče čoveka svima zlobnim.
4 Priznajem, dakle, ovog dana vama,
mojoj deci, da sam u svom srcu rešio
smrt Josifa mog brata, pravog i dobrog
čoveka.
5 I radovala sam se što je prodat, jer ga
je njegov otac voleo više od nas.
6 Za duh ljubomore i vainglory mi je
rekao: Ti takođe umetni svog sina.
7 I jedan od Duhova Belijara me je
uzburkao, govoreći: Uzmi ovaj mač, i
sa njim ubiti Josifa: tako će te i tvoj
otac voleti kada umre.
8 E ovo je duh besa koji me je ubedio
da zgazim Josifa kao leoparda
slomljenog deteta.
9 Ali Bog mojih očeva ga nije pretrpeo
da padne u moje ruke, tako da treba da
ga nađem samog i ubijem, i izazovem
da drugo pleme bude uništeno u
Izraelu.
10 I sada, deco moja, gledajte da
umirem, i govorim vam istinu, da
ukoliko se ne držite po oduška laganja
i besa, i volite istinu i dugovečnost, vi
ćete nestati.
11 Za bes je slepilo, i ne trpi da vidi
lice bilo kog čoveka sa istinom.
12 Iako je otac ili majka, on se ponaša
prema njima kao neprijatelji; iako je
brat, on zna da nije; iako je to božji
prorok, on ga ne posluša; iako
pravedan čovek, on ga smatra ne; Iako
prijatelj, on ga ne priznaje.
13 Jer duh besa ga obuhvata mrežom
prevare, i zaslepljuje njegove oči, i
kroz ležanje tamnog uma, i daje mu
sopstvenu neobičnu viziju.
14 I gde ga obuhvat očima? Sa
mržnjom prema srcu, da bi mu zavideo
brat.
15 Za bes je zla stvar, deco moja, jer
ona muči čak i samu dušu.
16 I telo besnog čoveka koje čini
svojim, i nad njegovom dušom dobija
majstorstvo, i kumuje telesnoj moći da
može delovati sve nepravde.
17 I kada telo radi sve te stvari, duša
se usamni u onome što se radi, pošto
ne vidi ništa dobro.
18 Stoga je on taj koji je gnevan, ako
je moćan čovek, u svom besu ima
trostruku moć: jednu uz pomoć svojih
sluga; i sekundu svojim bogatstvom,
gde on ubeđuje i pogrešno prevazilazi;
i treće, imajući svoju prirodnu moć on
radi na tome zlo.
19 I mada je gnevan čovek slab, a ipak
ima moć dvostruku od toga što je po
prirodi; jer gnev uvek pomaћe takvom
u bezakonje.
20 Ovaj duh se uvek leži na desnoj
ruci Satane, da sa okrutnošću i
laganjem njegova dela mogu biti
kovana.
21 Shvatite, dakle, moć gneva, da je
sujetna.
22 Za to pre svega dati provokaciju
rečju; onda delima to ga ojača koji je
ljut, i sa naglim gubicima uznemiri
njegov um, i tako uzburka sa velikim
gnevom njegove duše.
23 Stoga, kada bilo koji. govorite
protiv vas, ne budite dirnuti besom, i
ako vas bilo koji čovek hvali kao svete
ljude, budite uzdignuti: ne pomerajte
se ili na oduševljenje ili na gađenje.
24 Za prvo to udovoli saslušanju, i
tako učini da um želi da sagleda
osnove za provokaciju; i onda besan,
pomislio je da je samo ljut.
25 Ako upadnete u bilo kakav gubitak
ili propast, deco moja, ne budite
ošamućeni; jer baš zbog ovog duha
čovek želi ono što je nepodnošljivo, da
bi mogao biti besan zbog muke.
26 I ako dobrovoljno pretrpite gubitak,
ili bezvoljno, ne budite zbunjeni; jer
od veksikacije nastaje gnev sa
laganjem.
27 Štaviše, dvostruki nestašluk je gnev
laganjem; i pomažu jedni drugima u
nameri da uznemire srce; i kada je
duša neprekidno poremećena, Gospod
odstunja od nje, i Beliar vlada nad
njim.
POGLAVLJE 2
Proročanstvo o gresima, zatočeništvu,
kugama i konačnoj restituciji nacije.
Još uvek govore o Raju (Pogledajte
Stih 18). Stih 23 je izuzetan u svetlu
proročanstva.
1 Posmatrajte, dakle, moju decu,
zapovesti Gospoda, i čuvajte Njegov
zakon; odstupiti od gneva, i mrzeti
laganje, da Gospod može boraviti
među vama, a Beliar može pobeći od
vas.
2 Govorite istinu svako sa svojim
susedom. Dakle, nećete pasti u gnev i
zbunjenost; Ali bićeš u miru, imajući
Boga mira, tako da neće rat prevladati
nad tobom.
3 Volite Gospoda kroz ceo svoj život, i
jedno drugo pravim srcem.
4 Znam da ćeš u poslednjim danima
odstupiti od Gospoda, i da ćeš izazvati
Levija do besa, i boriti se protiv Džude;
ali ti nećeš prevladati protiv njih, jer
anđeo Gospodnji će ih oboje voditi; jer
uz njih će Izrael stajati.
5 I kad god odeš od Gospoda, hodaćeš
u svim zlim i raditi odvratnosti Đentila,
ići kurvama za ženama bezakonja, dok
sa svom rđavošću duhovi zlobnosti
rade u tebi.
6 Jer sam pročitao u knjizi Enoha,
pravednika, da je vaš princ Satana, i da
će se svi duhovi rđavosti i ponosa
urotiti da stalno prisustvuju sinovima
Levija, da izazovu greh pred
Gospodom.
7 I moji sinovi će se približiti Leviju, i
grešiti sa njima u svemu; i sinovi Jude
će žudeti, pljačkaće tuđu robu kao
lavovi.
8 Stoga ćete biti odvedeni sa njima u
zarobljeništvstvo, i tamo ćete primiti
sve kuge Egipta, i sva zla Đentila.
9 I tako kada se vratite Gospodu
dobićete milost, i on će vas odvesti u
Njegovo svetilište, i on će vam dati
mir.
10 I tamo će vam se pojaviti iz
plemena Džuda i Levi spas Gospodnji;
i on жe ratiti protiv Belijara.
11 I izvršiti večnu osvetu našim
neprijateljima; i zatočeništvo će uzeti
od Beliara duše svetaca, i pretvoriti
neposlušna srca u Gospoda, i dati im
ono što ga poziva na večni mir.
12 I sveci će počivati u Raju, i u
Novom Jerusalimu će se pravedni
radovati, i to će zauvek biti u slavu
Božiju.
13 I više neće Jerusalim trpeti pustoš,
niti će Izrael biti zarobljen; jer Gospod
će biti usred njega [živeći među
ljudima], a Sveti Izrael će vladati nad
njim u poniznosti i siromaštvu; i on
koji veruje u Njega vladaće među
ljudima u istini.
14 I sada, plašite se Gospoda, moje
dece, i čuvajte se Satane i njegovog
duha.
15 Priđi bogu i anđelu koji se umešao
u tebe, jer on je posrednik između
Boga i čoveka, i za mir Izraela će se
suprotstaviti kraljevstvu neprijatelja.
16 Stoga je neprijatelj željan da uništi
sve što poziva Gospoda.
17 Jer on zna da će, na dan kada će se
Izrael pokajati, kraljevstvo neprijatelja
biti privedeno kraju.
18 Jer sam anđeo mira će ojačati Izrael,
da ne padne u ekstremitet zla.
19 I biće u vreme bezakonja Izraela,
da Gospod neće odstupiti od njih, već
će ih pretvoriti u naciju koja čini
Njegovu volju, jer niko od anđela neće
biti jednak njemu.
20 I njegovo ime će biti na svakom
mestu u Izraelu, i među Đentilesima.
21 Čuvajte, dakle, sebe, svoju decu, od
svakog zlog dela, i odbacite gnev i sve
laganje, i volite istinu i dugotrajnu
patnju.
22 I stvari koje ste čuli od svog oca,
učinite takođe nepristrasno svojoj deci
da vas Spasilac Đentila može primiti;
jer on je istinit i dugo pati, krotk i
poniћan, i poduиava svojim delima
zakon Boћje.
23 Odlazite, dakle, od sve
neuspoštenosti, i otklonjujte se do
pravednosti Božije, i vaša rasa će
zauvek biti sačuvana.
24 I sahrani me blizu mojih očeva.
25 I kada je rekao te stvari poljubio ih
je, i zaspao u dobroj starosti.
26 I njegovi sinovi su ga sahranili, i
posle toga su mu odneli kosti, i
smestili ih blizu Abrahama, i Isaka, i
Džejkoba.
27 Ipak, Den im je prorečio da treba
da zaborave svog Boga, i da ih treba
otuđiti od zemlje njihovog nasledstva i
od rase Izraela, i od porodice njihovog
semena.

More Related Content

Similar to Serbian (Latin) - Testament of Dan.pdf (11)

Serbian (Latin) - Testament of Joseph.pdf
Serbian (Latin) - Testament of Joseph.pdfSerbian (Latin) - Testament of Joseph.pdf
Serbian (Latin) - Testament of Joseph.pdf
 
Serbian (Cyrillic) - Testament of Asher.pdf
Serbian (Cyrillic) - Testament of Asher.pdfSerbian (Cyrillic) - Testament of Asher.pdf
Serbian (Cyrillic) - Testament of Asher.pdf
 
Serbian - Testament of Zebulun.pdf
Serbian - Testament of Zebulun.pdfSerbian - Testament of Zebulun.pdf
Serbian - Testament of Zebulun.pdf
 
Serbian (Latin)- Poverty.pdf
Serbian (Latin)- Poverty.pdfSerbian (Latin)- Poverty.pdf
Serbian (Latin)- Poverty.pdf
 
Serbian (Latin) - Tobit.pdf
Serbian (Latin) - Tobit.pdfSerbian (Latin) - Tobit.pdf
Serbian (Latin) - Tobit.pdf
 
Serbian - Poverty.pdf
Serbian - Poverty.pdfSerbian - Poverty.pdf
Serbian - Poverty.pdf
 
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdf
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdfSerbian (Latin) - Book of Baruch.pdf
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdf
 
Serbian Latin - Testament of Issachar.pdf
Serbian Latin - Testament of Issachar.pdfSerbian Latin - Testament of Issachar.pdf
Serbian Latin - Testament of Issachar.pdf
 
Serbian-Testament-of-Issachar.pdf
Serbian-Testament-of-Issachar.pdfSerbian-Testament-of-Issachar.pdf
Serbian-Testament-of-Issachar.pdf
 
Serbian - Tobit.pdf
Serbian - Tobit.pdfSerbian - Tobit.pdf
Serbian - Tobit.pdf
 
Serbian (Cyrillic) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Serbian (Cyrillic) - The Gospel of the Birth of Mary.pdfSerbian (Cyrillic) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Serbian (Cyrillic) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Serbian (Latin) - Testament of Dan.pdf

  • 2. PRVO POGLAVLJE Sedmi sin Džejkoba i Bilhe. Onaj ljubomorni. On savetuje protiv besa govoreći da "to daje čudan vid". Ovo je zapažena teza o besu. 1 Kopija Reči Dana, koje je spajao sa svojim sinovima u poslednjim danima, u sto i dvadeset petoj godini života. 2 Jer on je pozvao zajedno svoju I porodicu, i rekao: Čujte na moje reči, da, sinovi Dena; i osmati reči svog oca. 3 Dokazao sam u svom srcu, i u celom svom životu, tu istinu samo dilovanje je dobro i dobro zadovoljavajuće Bogu, i da su laganje i bes zli, jer uče čoveka svima zlobnim. 4 Priznajem, dakle, ovog dana vama, mojoj deci, da sam u svom srcu rešio smrt Josifa mog brata, pravog i dobrog čoveka. 5 I radovala sam se što je prodat, jer ga je njegov otac voleo više od nas. 6 Za duh ljubomore i vainglory mi je rekao: Ti takođe umetni svog sina. 7 I jedan od Duhova Belijara me je uzburkao, govoreći: Uzmi ovaj mač, i sa njim ubiti Josifa: tako će te i tvoj otac voleti kada umre. 8 E ovo je duh besa koji me je ubedio da zgazim Josifa kao leoparda slomljenog deteta. 9 Ali Bog mojih očeva ga nije pretrpeo da padne u moje ruke, tako da treba da ga nađem samog i ubijem, i izazovem da drugo pleme bude uništeno u Izraelu. 10 I sada, deco moja, gledajte da umirem, i govorim vam istinu, da ukoliko se ne držite po oduška laganja i besa, i volite istinu i dugovečnost, vi ćete nestati. 11 Za bes je slepilo, i ne trpi da vidi lice bilo kog čoveka sa istinom. 12 Iako je otac ili majka, on se ponaša prema njima kao neprijatelji; iako je brat, on zna da nije; iako je to božji prorok, on ga ne posluša; iako pravedan čovek, on ga smatra ne; Iako prijatelj, on ga ne priznaje. 13 Jer duh besa ga obuhvata mrežom prevare, i zaslepljuje njegove oči, i kroz ležanje tamnog uma, i daje mu sopstvenu neobičnu viziju. 14 I gde ga obuhvat očima? Sa mržnjom prema srcu, da bi mu zavideo brat. 15 Za bes je zla stvar, deco moja, jer ona muči čak i samu dušu. 16 I telo besnog čoveka koje čini svojim, i nad njegovom dušom dobija majstorstvo, i kumuje telesnoj moći da može delovati sve nepravde. 17 I kada telo radi sve te stvari, duša se usamni u onome što se radi, pošto ne vidi ništa dobro. 18 Stoga je on taj koji je gnevan, ako je moćan čovek, u svom besu ima trostruku moć: jednu uz pomoć svojih sluga; i sekundu svojim bogatstvom, gde on ubeđuje i pogrešno prevazilazi; i treće, imajući svoju prirodnu moć on radi na tome zlo. 19 I mada je gnevan čovek slab, a ipak ima moć dvostruku od toga što je po prirodi; jer gnev uvek pomaћe takvom u bezakonje. 20 Ovaj duh se uvek leži na desnoj ruci Satane, da sa okrutnošću i laganjem njegova dela mogu biti kovana.
  • 3. 21 Shvatite, dakle, moć gneva, da je sujetna. 22 Za to pre svega dati provokaciju rečju; onda delima to ga ojača koji je ljut, i sa naglim gubicima uznemiri njegov um, i tako uzburka sa velikim gnevom njegove duše. 23 Stoga, kada bilo koji. govorite protiv vas, ne budite dirnuti besom, i ako vas bilo koji čovek hvali kao svete ljude, budite uzdignuti: ne pomerajte se ili na oduševljenje ili na gađenje. 24 Za prvo to udovoli saslušanju, i tako učini da um želi da sagleda osnove za provokaciju; i onda besan, pomislio je da je samo ljut. 25 Ako upadnete u bilo kakav gubitak ili propast, deco moja, ne budite ošamućeni; jer baš zbog ovog duha čovek želi ono što je nepodnošljivo, da bi mogao biti besan zbog muke. 26 I ako dobrovoljno pretrpite gubitak, ili bezvoljno, ne budite zbunjeni; jer od veksikacije nastaje gnev sa laganjem. 27 Štaviše, dvostruki nestašluk je gnev laganjem; i pomažu jedni drugima u nameri da uznemire srce; i kada je duša neprekidno poremećena, Gospod odstunja od nje, i Beliar vlada nad njim. POGLAVLJE 2 Proročanstvo o gresima, zatočeništvu, kugama i konačnoj restituciji nacije. Još uvek govore o Raju (Pogledajte Stih 18). Stih 23 je izuzetan u svetlu proročanstva. 1 Posmatrajte, dakle, moju decu, zapovesti Gospoda, i čuvajte Njegov zakon; odstupiti od gneva, i mrzeti laganje, da Gospod može boraviti među vama, a Beliar može pobeći od vas. 2 Govorite istinu svako sa svojim susedom. Dakle, nećete pasti u gnev i zbunjenost; Ali bićeš u miru, imajući Boga mira, tako da neće rat prevladati nad tobom. 3 Volite Gospoda kroz ceo svoj život, i jedno drugo pravim srcem. 4 Znam da ćeš u poslednjim danima odstupiti od Gospoda, i da ćeš izazvati Levija do besa, i boriti se protiv Džude; ali ti nećeš prevladati protiv njih, jer anđeo Gospodnji će ih oboje voditi; jer uz njih će Izrael stajati. 5 I kad god odeš od Gospoda, hodaćeš u svim zlim i raditi odvratnosti Đentila, ići kurvama za ženama bezakonja, dok sa svom rđavošću duhovi zlobnosti rade u tebi. 6 Jer sam pročitao u knjizi Enoha, pravednika, da je vaš princ Satana, i da će se svi duhovi rđavosti i ponosa urotiti da stalno prisustvuju sinovima Levija, da izazovu greh pred Gospodom. 7 I moji sinovi će se približiti Leviju, i grešiti sa njima u svemu; i sinovi Jude će žudeti, pljačkaće tuđu robu kao lavovi. 8 Stoga ćete biti odvedeni sa njima u zarobljeništvstvo, i tamo ćete primiti sve kuge Egipta, i sva zla Đentila. 9 I tako kada se vratite Gospodu dobićete milost, i on će vas odvesti u Njegovo svetilište, i on će vam dati mir.
  • 4. 10 I tamo će vam se pojaviti iz plemena Džuda i Levi spas Gospodnji; i on жe ratiti protiv Belijara. 11 I izvršiti večnu osvetu našim neprijateljima; i zatočeništvo će uzeti od Beliara duše svetaca, i pretvoriti neposlušna srca u Gospoda, i dati im ono što ga poziva na večni mir. 12 I sveci će počivati u Raju, i u Novom Jerusalimu će se pravedni radovati, i to će zauvek biti u slavu Božiju. 13 I više neće Jerusalim trpeti pustoš, niti će Izrael biti zarobljen; jer Gospod će biti usred njega [živeći među ljudima], a Sveti Izrael će vladati nad njim u poniznosti i siromaštvu; i on koji veruje u Njega vladaće među ljudima u istini. 14 I sada, plašite se Gospoda, moje dece, i čuvajte se Satane i njegovog duha. 15 Priđi bogu i anđelu koji se umešao u tebe, jer on je posrednik između Boga i čoveka, i za mir Izraela će se suprotstaviti kraljevstvu neprijatelja. 16 Stoga je neprijatelj željan da uništi sve što poziva Gospoda. 17 Jer on zna da će, na dan kada će se Izrael pokajati, kraljevstvo neprijatelja biti privedeno kraju. 18 Jer sam anđeo mira će ojačati Izrael, da ne padne u ekstremitet zla. 19 I biće u vreme bezakonja Izraela, da Gospod neće odstupiti od njih, već će ih pretvoriti u naciju koja čini Njegovu volju, jer niko od anđela neće biti jednak njemu. 20 I njegovo ime će biti na svakom mestu u Izraelu, i među Đentilesima. 21 Čuvajte, dakle, sebe, svoju decu, od svakog zlog dela, i odbacite gnev i sve laganje, i volite istinu i dugotrajnu patnju. 22 I stvari koje ste čuli od svog oca, učinite takođe nepristrasno svojoj deci da vas Spasilac Đentila može primiti; jer on je istinit i dugo pati, krotk i poniћan, i poduиava svojim delima zakon Boћje. 23 Odlazite, dakle, od sve neuspoštenosti, i otklonjujte se do pravednosti Božije, i vaša rasa će zauvek biti sačuvana. 24 I sahrani me blizu mojih očeva. 25 I kada je rekao te stvari poljubio ih je, i zaspao u dobroj starosti. 26 I njegovi sinovi su ga sahranili, i posle toga su mu odneli kosti, i smestili ih blizu Abrahama, i Isaka, i Džejkoba. 27 Ipak, Den im je prorečio da treba da zaborave svog Boga, i da ih treba otuđiti od zemlje njihovog nasledstva i od rase Izraela, i od porodice njihovog semena.