SlideShare a Scribd company logo

Kurdish Northern (Kurmanji) - 2nd Maccabees.pdf

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

1 of 17
Download to read offline
Kurdish Northern (Kurmanji) - 2nd Maccabees.pdf
BEŞA 1
1 Birano, Cihûyên ku li Orşelîmê û li welatê
Cihûstanê ne, ji birayên Cihûyên ku li seranserê Misrê
ne, sihet û aştiyê dixwazin:
2 Xwedê ji we re kerem bike û peymana xwe ya ku wî
bi xulamên xwe yên dilsoz Birahîm, Îshaq û Aqûb re
girêda bi bîr bîne.
3 Û dilê we hemûyan bide ku hûn ji wî re xizmetê
bikin û daxwaza wî bikin, bi mêrxasî û bi dilxwazî.
4 Û di qanûn û emrên wî de dilê xwe vekin û aştiyê ji
we re bişîne,
5Û duayên we bibihîzin û bi we re bibin yek û di
tengahiyê de dev ji we bernedin.
6 Û niha em li vir in û ji bo we dua dikin.
7 Wexta ku Dîmîtriyos padîşah bû, di sala sed şêst û
nehan de, me Cihûyan ji we re nivîsî, di wan salan de,
ji dema ku Yason û koma wî ji axa pîroz û padîşahiya
xwe serî hildabûn, di tengahiya ku bi ser me de hat.
8 Û eywan şewitand û xwîna bêguneh rijand. Piştre
me ji Xudan re dua kir û me bihîst; me qurban û ardê
xweş jî pêşkêş kir, çira vêxist û nan danîn.
9 Û niha bibînin ku hûn di meha Kasleu de cejna
Konan pêk bînin.
10 Di sala sed û heşt û heştan de, gelê ku li Orşelîmê
û li Cihûstanê bû, û civîna giregiran û Cihûda, silav û
silametî ji Arîstobulos, axayê Ptolemeus padîşah, ku ji
koma kahînên meshkirî bû, şandin. Cihûyên ku li
Misrê bûn:
11 Ji ber ku Xwedê em ji xetereyên mezin rizgar kirin,
em ji wî re gelek spas dikin, wekî ku li hember
padîşahek şer kir.
12 Çimkî wî ew ên ku di nav bajarê pîroz de şer
dikirin derxistin.
13Çimkî gava serek hat Farisan û ordiya bi wî re, ku
bêşikestî dixuya, ew di Perestgeha Naneayê de bi
xapandina kahînan Nanea hatin kuştin.
14Çimkî Antaqos û hevalên wî yên ku pê re bûn,
mîna ku wê bi wê re bizewice, hatin wê derê, da ku bi
navê dowîzê pere bistînin.
15 Gava ku kahinên Naneayê derketin rê û ew bi
komeke piçûk re ket qesra Perestgehê, gava ku
Antiochos hat hundur Perestgehê girtin.
16 Û deriyekî nepenî ji banî vekir, kevirên mîna
birûskê avêtin, li serdar xistin, ew perçe perçe kirin,
serê wan jê kirin û avêtin ser yên li derve.
17 Di her tiştî de Xwedayê me, yê ku bêpayan teslîm
kir, pîroz be.
18 Ji ber vê yekê, li ser vê yekê ku em niha dixwazin
ku paqijkirina Perestgehê di roja bîst û pêncan a meha
Casleu de bidomînin, me hewce dît ku em ji we re
sertîfîkayê bidin, da ku hûn jî wê bikin, wekî cejna
perestgehan û ew agirê ku dema Neemias gorî pêşkêşî
me kir, piştî ku wî Perestgeh û gorîgeh çêkir.
19Çimkî gava bav û kalên me birin Farisan, kahînên
ku wê demê dîndar bûn, agirê gorîgehê bi veşarî girtin
û ew di quliyeke bê av de veşartibûn û li wê derê ew
ewle kiribûn, wusa ku ew cih ji wan re nedihat zanîn.
hemû mêr.
20 Piştî gelek salan, gava ku Xwedê xweş hat,
Neemias ku ji aliyê padîşahê Faris ve hatibû şandin, ji
dûndana wan kahînan ku ew veşartibûn, şandin ber
êgir; ;
21 Hingê wî emir li wan kir ku wê rakin û bînin. Gava
ku qurban hatin danîn, Neemias emir da kahînan ku
dar û tiştên ku li ser hatine danîn bi avê birijînin.
22 Gava ku ev yek bû û wextê ku tava ku berê di nav
ewr de veşartibû, şewq da, agirekî mezin pêxist, wusa
ku her kes şaş ma.
23 Û kahînan dua kirin, dema ku gorî xilas dibû, ez
dibêjim, hem kahînan û hem jî yên din, Yonatan dest
pê kir û yên din jî wek Neemias bersîva wê dan.
24 Û dua jî bi vî awayî bû; Ya Xudan, Xudan Xwedê,
Afirînerê her tiştî, ku hûn tirsnak û hêzdar, û rast û
dilovan, û Padîşahê yekta û dilovan,
25Yê yekane yê ku her tiştî dide, yê yekta yê rast,
hêzdar û herheyî, tu yê ku Îsraêl ji her tengahiyê
rizgar dikî û bav hilbijartiye û ew pîroz kiriye.
26 Ji bo tevahiya gelê xwe yê Îsraêl qurbanê bigire,
para xwe biparêze û wê pîroz bike.
27 Yên ku ji nav me belav bûne bicivînin, wanên ku
di nav miletan de xizmet dikin, rizgar bikin, li wan ên
ku tên rezîlkirin û nefretkirin binêrin, û bila milet
bizanin ku hûn Xwedayê me yî.
28 Yên ku zilmê li me dikin û bi quretî neheqiyê li me
dikin, ceza bikin.
29 Çawa ku Mûsa gotibû, gelê xwe dîsa li cihê xwe
yê pîroz biçînin.
30 Û kahînan jî Zebûra şikiriyê distiran.
31 Îcar gava ku qurban xilas bû, Neemias emir kir ku
ava ku mayî birijînin ser kevirên mezin.
32 Gava ku ev yek bû, agir pê ket, lê ji ronahiya ku ji
gorîgehê dibiriqî, şewat derket.
33 Îcar gava ku ev tişt hat zanîn, ji padîşahê Faris re
hat gotin ku li cihê ku kahînan birin agir veşartibûn,
av xuya bû û Neemya bi wê goriyan paqij kir.
34 Paşê padîşah ew cih girt û ew pîroz kir.
35 Û padîşah gelek diyarî hildan û ew dan wan ên ku
dixwest razî bibin.
36 Û Neemias navê vê yekê Neftar, ku bi qasî ku tê
gotin, paqijkirin e, lê gelek kes jê re dibêjin Nefî.
BEŞA 2
1 Di qeydan de jî tê dîtin ku Jeremy pêxember li wan
ên ku hatine birin emir kir ku ji êgir hildin, wekî ku
hate destnîşan kirin:
2 Û çawa ku pêxember qanûn da wan, emir li wan kir
ku emrên Xudan ji bîr nekin û gava ku ew sûretên zîv
û zêr û xemlên xwe bibînin, di hişê xwe de şaş nebin.
3 Û bi van xeberdanên din jî şîret li wan kir, ku Şerîet
ji dilê wan dernekeve.
4 Di heman nivîsê de jî ev bû ku pêxember, ji ber ku
Xwedê hişyar kir, emir da kon û gemiyê ku bi wî re
herin, gava ku ew derket çiyayê ku Mûsa lê
hilkişiyabû û mîrasa Xwedê dît.
5 Û gava Yêremî hat wê derê, şikefteke pûç dît, tê de
kon, sindoq û gorîgeha bixûrê danî û bi vî awayî derî
rawestand.
6 Hin ji yên ku li pey wî diçûn, hatin ku rê nîşan bidin,
lê ew nedîtin.
7 Gava ku Jeremy ew pê hesiya, ew sûcdar kir û got:
"Ew cih, heta ku Xwedê gelê xwe dîsa li hev bicivîne
û wan bi rehmê qebûl bike, wê nenas be."
8 Hingê Xudan wê van tiştan nîşanî wan bide, û
rûmeta Xudan wê xuya bibe û ewr jî, çawa ku di bin
destê Mûsa de xuya bû û mîna ku Silêman xwest ku
ew cîh bi rûmet were pîroz kirin.
9 Usa jî hate gotinê, ku ew serwaxt e, qurbana
h'izkirinê û temamkirina Perestgehê pêşkêş kir.
10 Û çawa ku Mûsa ji Xudan re dua kir, agir ji ezmên
hat xwarê û goriyan şewitand: Silêman jî weha dua kir
û agir ji ezmên hat xwarê û goriyên şewitandinê
şewitand.
11 Mûsa got: «Ji ber ku goriya guneh nedihat xwarin,
hat xwar.
12 Ji ber vê yekê Silêman ew heşt roj man.
13 Di nivîsar û şiroveyên Neemya de jî heman tişt
hatin gotin. û çawa wî pirtûkxaneyek damezrand,
kirinên padîşah, pêxemberan, Dawid û nameyên
padîşahan ên li ser diyariyên pîroz berhev kirin.
14 Bi vî awayî Cihûda jî hemû tiştên ku ji ber şerê me
winda bûbûn civandin û ew bi me re dimînin.
15 Ji ber vê yekê, eger hewcedariya we hebe, hinekan
bişînin ku ji we re bînin.
16 Îcar em li ser pîrozkirina paqijbûnê ne, me ji we re
nivîsî û eger hûn wan rojan biparêzin, hûnê qenc bikin.
17 Em jî hêvî dikin ku Xwedayê ku hemû gelê xwe
rizgar kir û mîras û padîşahî, kahîntî û pîrozgeh da
wan,
18 Çawa ku wî di Şerîetê de soz dabû, wê di demeke
nêzîk de li me were rehmê û me ji her welatê di binê
ezmên de li Cihê pîroz bicivîne, çimkî wî em ji
tengahiyên mezin rizgar kirin û cîh paqij kir.
19 Îcar li ser Cihûdayê Maccabeus û birayên wî, û
paqijkirina Perestgeha mezin û diyarîkirina gorîgehê,
20 Û şerên li dijî Antiochos Epiphanes û Eupator kurê
wî,
21 Û ew nîşanên eşkere yên ku ji ezmên ji wan re
hatin, yên ku ji bo rûmeta xwe ya Cihûtiyê bi mêranî
tevdigerin, wusa ku ew hindik bûn, li seranserê welêt
bi ser ketin û elaleteke barbar da pey.
22 Û Perestgeha ku li seranserê dinyayê bi navûdeng
bû, dîsa vegerandin, û bajar azad kir û qanûnên ku
diçûn xwar kir.
23 Ez dibêjim, ev hemû tişt, ku Yasonê Kûrênî di
pênc kitêbada hatine gotinê, emê usa bêjin ku em di
yek cildekê da kurt bikin.
24 Ji ber ku li ser hejmara bêdawî, û dijwariya ku ew
dibînin ku ew dixwazin li vegotinên çîrokê binêrin, ji
ber cûrbecûr meselê,
25 Em hay ji xwe hebin, ku yên ku bixwînin, kêfê
bistînin, û yên ku dixwazin bîrê bihêlin, rehet bibin û
her kesê ku ew di destê wan de ye, sûd werbigire.
26 Ji ber vê yekê ji bo me, yên ku ev keda bi êş a
kurtkirinê hildane ser me, ne hêsan bû, lê meseleya ter
û nobedariyê bû.
27 Çawa ku ji wî yê ku ziyafetê amade dike û li feyda
yên din digere re ne hêsan e jî, lê ji bo kêfa gelekan
em ê bi dilxweşî van êşên mezin bigirin dest.
28 Ji nivîskarî re hişt ku rastkirina her taybetmendiyê,
û ji bo şopandina qaîdeyên kurtkirinê bixebite.
29Çimkî çawa ku avakerê xaniyekî nû divê li tevahiya
avahiyê xem bike; lê yê ku xwe dide der û xêzkirina
wê, divê ji bo xemilandina wê li tiştên minasib bigere.
30 Li ser her xalê rawestin, û li ser tiştên berfireh
bigerin, û bi taybetî meraq bikin, ya nivîskarê yekem
ê çîrokê ye:
31 Lê bi kurtasî bi kar bînin û xwe ji gelek keda
xebatê dûr bixin, ji wî re tê dayîn ku kurtenivîsê bike.
32 Li vir em ê dest bi çîrokê bikin: tenê bi vê yekê
tiştên ku hatine gotin zêde bikin, ku meriv pêşgotinek
dirêj çêbike û di çîrokê de bi xwe kurt be, tiştekî
bêaqil e.
BEŞA 3
1 Îcar gava ku li bajarê pîroz bi hemû aştî rûniştî bû û
ji ber xwedaperestiya Oniyas Serokkahîn û nefreta wî
ya ji xerabiyê, qanûn pir baş dihatin girtin.
2 Wisa bû ku padîşahan bi xwe jî ew cih rêz kirin, û
perestgeh bi diyariyên xwe yên herî baş mezin kirin;
3 Bi vî awayî Seleûkosê Asyayê ji dahata xwe hemû
mesrefên xizmeta qurbanan hildigirt.
4 Lê Şimûnek ji eşîra Binyamîn, ku serwêrê
Perestgehê bû, bi Serokkahîn re li ser tevliheviya
bajêr ket şer.
5 Û gava ku wî nikaribû Onyas bi ser bikeve, wî ew
gihande Apolloniusê kurê Traseas, ku hingê waliyê
Celosyria û Fenice bû.
6 Û jê re got ku xezîneya Orşelîmê bi pereyên bêdawî
tije bû, ji ber vê yekê gelek dewlemendiya wan, ku ne
girêdayî hesabê qurbanan bû, bêhejmar bû, û ku
dikaribû her tiştî bikeve nav padîşah. dest.
7 Îcar gava ku Apollonius hat ba padîşah û pereyên ku
jê re hatibûn gotin nîşanî wî da, padîşah xezîneyê xwe
Heliodorus hilbijart û ew bi emir şand ku ew pereyên
ku hatine gotin jê re bîne.
8 Ji ber vê yekê Heliodorus di cih de rêwîtiya xwe kir;
di bin rengê serdana bajarên Celosyria û Phenice de,
lê bi rastî ji bo pêkanîna armanca padîşah.
9 Gava ku ew hat Orşelîmê û ji aliyê Serokkahîn bajêr
ve bi hurmetî hat pêşwazîkirin, wî jê re got ku çi
zaniyarî ji peran hatiye dayîn û got ku ew ji bo çi
hatiye û jê pirsî ka ev tişt bi rastî wusa ne.
10Hingê Serokkahîn jê re got ku ji bo alîkariya
jinebiyan û sêwiyan pereyên weha hatine berhevkirin.
11 Û hinek ji wan aîdî Hircanusê kurê Tobias bû, ku
mirovekî qedirbilind bû, û ne wek ku Şimûnê xerab
xeber dabû.
12 Û bi tevayî ne mimkûn bû ku ew neheqiyên weha
li wan bê kirin, yên ku ew pîroziya cîhê xwe, û bi
heybet û pîroziya bêpergal a perestgehê, ku li
seranserê cîhanê rûmetdar e, kirine.
13 Lê Heliodorus, ji ber emrê padîşah jê re hat dayîn,
got: «Bi her awayî, divê ew bixin xezîneya padîşah.
14 Îcar roja ku wî tayîn kir, ew ket hundir, da ku vê
yekê emir bike. Ji ber vê yekê li seranserê bajêr
tengahiyek piçûk tune bû.
15Lê kahînan, bi cil û bergên xwe yên kahînan, li ber
gorîgehê* kirin secdê û gazî ezmên kirin, yê ku li ser
tiştên ku ji wî re hatine dayîn de qanûn danî, da ku ew
ji bo yên ku wan soz dabûn ku bêne parastin, bê
parastin.
16Hingê kê li rûyê Serokkahîn mêze bikira, wê dilê
wî birîndar bikira, çimkî rûyê wî û guhertina rengê wî
êşa hişê wî ya hundurîn eşkere dikir.
17Çimkî tirs û xofa bedenê ew qas li mêrik bû, ku ji
wan ên ku li wî dinihêrîn diyar bû ku niha di dilê wî
de çi xemgîniyek heye.
18 Yên din jî ji malên xwe diherikin û diçin duaya
giştî, çimkî ew der mîna ku bêhurmet bibûya.
19 Û jinên ku di bin sîngên xwe de xiftan li xwe
kiribûn, li kuçeyan pir bûn û keçikên ku di nav de
hatibûn ragirtin bezîn, hinekan ber bi deriyan ve,
hinekan li dîwaran, û yên din jî ji pencereyan li derve
dinihêrîn.
20 Û hemûyan destên xwe ber bi ezmên ve girtin û
dua kirin.
21 Wê çaxê wê merivek bibûya rehmê, ku meriv
bidîta ketina elaleteke cûre-cûre û tirsa ku Serokkahîn
di nav êşeke usa da ye.
22 Paşê wan gazî Xwedayê mezin kir ku ew tiştên ku
bi emanetê hatine kirin, ji bo yên ku ew kirine ewle û
ewle bihêle.
23 Lê Heliodorus ewê ku hatibû emir kirin, kir.
24 Îcar gava ku ew li wê derê bû, bi nobedariya xwe
ya li ser xezîneyê re, Xudanê ruhan û Mîrê hemû hêzê,
xuyabûnek mezin çêkir, wusa ku her kesê ku guman
dikir ku bi wî re werin, li hêza Xwedê şaş man. û
bêhiş bûn û pir tirsiyan.
25Çimkî hespek ji wan re xuya bû ku siwarekî tirsnak
li ser wî bû, û bi cilekî pir xweşik hatibû xemilandin û
bi tundî bezî û bi lingên xwe li Heliodorus xist û xuya
bû ku yê ku li ser hespê rûniştibû, bi tevahî zencîra zêr.
26 Û du xortên din jî li ber wî xuya bûn, yên ku bi hêz,
bi bedewî û cil û bergên xwe xweşik bûn, ku ji herdu
aliyan ve li cem wî rawestiyan. û her tim ew
qamçiyan û gelek derbeyên giran lê dan.
27 Û Heliodorus ji nişkê ve ket erdê û tariyeke mezin
pê ket.
28 Bi vî awayî, ewê ku vê dawîyê bi trêneke mezin û
bi hemû nobedarên xwe ve hat nav xezîneya navborî,
wan bir, ji ber ku nikaribûn bi çekên xwe alîkariya
xwe bikin: û bi eşkereyî hêza Xwedê qebûl kirin.
29 Çimkî ew bi destê Xwedê hate xwarê û bêhêviya
jiyanê lal ma.
30 Lê wan pesnê Xudan da, yê ku bi mûcîze ciyê xwe
rûmet kir, ji bo Perestgehê. ku hinekî berê tijî tirs û
belayê bû, dema ku Rebbê mezin xuya bû, bi şahî û
şahî tijî bû.
31 Hingê hin ji hevalên Heliodorus di cih de ji Onias
dua kirin, ku ew gazî Yê Herî Berz bike, da ku jiyana
wî bide wî, yê ku amade bû ku ruhê xwe bide.
32 Ji ber vê yekê Serokkahîn guman kir ku bila
padîşah şaş nebîne ku Cihûyan xayînek li Heliodorus
kirine, ji bo siheta wî qurbanek pêşkêş kir.
33 Îcar gava ku Serokkahîn kefxweşî dikir, ew xortên
bi heman cil û bergên xwe xuya bûn û li ba
Heliodorus rawestan û gotin: «Ji bo xatirê wî Xudan
jiyan daye te, ji Serokkahîn Onias re gelek spas bikin.
34 Û gava dît ku tu ji ezmên hatiyî qamçandin, ji
hemû mirovan re hêza Xwedê ya hêzdar bide zanîn.
Piştî ku wan ev peyv gotin, êdî ew xuya nebûn.
35 Li ser vê yekê Heliodorus, piştî ku wî ji Xudan re
qurban pêşkêş kir, ji yê ku canê xwe xilas kir re
sondên mezin xwar û silav li Oniyas kir, bi
mêvandariya xwe re vegeriya ba padîşah.
36 Hingê wî kirinên Xwedayê mezin ên ku bi çavên
xwe dîtibûn ji hemû mirovan re şahidî kir.
37 Û gava ku padîşah Heliodorus, yê ku dikaribû
merivek bikêrhatî be ku careke din bişîne Orşelîmê,
wî got:
38 Heger dijmin an xayînekî te hebe, wî bişîne wir, û
wî bi qamçiyan qebûl bike, eger ew bi canê xwe xilas
bibe. hêzeke Xwedê ya taybetî heye.
39 Çimkî yê ku li ezmên rûdine, çavê wî li wî cihî ye
û wî diparêze. û ew li wan ên ku wê biêşin dixe û
wêran dike.
40 Û tiştên li ser Heliodorus û xwedîkirina xezîneyê li
ser vê yekê derketin.
BEŞA 4
1 Ev Şimûnê ku me berê li ser wî gotibû, ji ber ku
xayinê pere û welatê xwe bû, buxtan li Oniyas kir,
wekî ku wî Hêlîodoros bitirsîne û kirdarê van
xerabiyan be.
2 Bi vî awayî wî mêrxas jê re digotin xayin, yê ku
qenciya bajêr heq kiribû û miletê xwe dilovanî dikir û
ji qanûnan re bi xîret bû.
3 Lê gava ku kîna wan ew qas zêde bû, ku bi destê
yekî ji koma Şimûn kuştin hatin kirin.
4 Oniyas ji ber ku xetera vê nakokiyê dît û Apollonius
ku waliyê Celosyria û Fenice bû, hêrs bû û xerabiya
Şimûn zêde kir.
5Ew çû ba padîşah, ne ji bo ku welatê xwe sûcdar
bike, lê li qenciya hemûyan, hem ji xelkê û hem jî ji
bo kesane bigere.
6Çimkî wî dît ku ne mimkûn e ku dewlet bêdeng
bimîne û Şimûn dev ji bêaqiliya xwe berde, heya ku
padîşah li wê nenêre.
7 Lê piştî mirina Seleûkos, dema ku Antîokusê ku jê
re Epiphanes digotin, padîşahtî kir, Yasonê birayê
Onyas bi destê xwe xebitî ku bibe Serokkahîn.
8 Bi navbeynkariyê ji padîşah re sê sed û şêst telant
zîv û ji hatina din heştê telant soz dan.
9 Ji xeynî vê, wî soz da ku sed û pêncî yên din jî tayîn
bike, eger destûr hebe ku wî cihek ji bo temrîn û
perwerdekirina xortan bi şêwazên miletan saz bike û
wan ji Orşelîmê binivîsîne. navê Antakyayê.
10 Gava ku padîşah ew hukum da û ew bi destê wî ket,
wî tavilê miletê xwe anî ser şêwaza Yewnanî.
11 Û ew îmtiyazên padîşahiyê ku bi destê Yûhenna
bavê Eupolemus, ku ji bo dostanî û alîkariyê çûbû
Romayê, ji Cihûyan re, ji Cihûyan re xêrek taybetî
hatibû dayîn. Û ew hukumetên ku li gor Şerîetê bûn
hilweşand û li dijî Şerîetê edetên nû derxist.
12Çimkî wî di bin bircê de bi dilxweşî cîhek
seyrûsefer ava kir û serekên xortan xiste bin destê
xwe û li wan kir ku şapik li xwe bikin.
13 Bi saya bêbextiya Yasonê bêxwedî û bê
Serokkahîn, cil û bergên Yewnanîstanê û adetên
nehez zêde bûn.
14 Ji ber ku kahînan cesaret nemabûn ku êdî li
gorîgehê xizmetê bikin, lê piştî ku lîstika Dîskûs gazî
wan kir, perestgeh biçûk kirin û qurbanan paşguh
kirin, lez kirin ku bibin hevparê yarmetiya neqanûnî li
cihê temrînê.
15 Ne bi rûmeta bav û kalên xwe, lê ji rûmeta
Yewnanan ji hemûyan çêtir hez dikin.
16 Ji ber vê yekê belayek giran bi ser wan de hat, ji
ber ku ew ji wan re bûn dijmin û tolhildêrên wan, yên
ku ew bi awakî bi xîret li pey adetên wan bûn û wan
dixwest ku di her tiştî de bibin mîna wan.
17Çimkî ne tiştekî sivik e ku meriv li hember qanûnên
Xwedê xerabiyê bike; lê wextê ku tê wê van tiştan
eşkere bike.
18 Îcar gava ku lîstika ku her sal di baweriyê de dihat
bikaranîn, li Tîrosê dihat kirin, padîşah amade bû.
19 Ev Yasonê keremdar ji Orşelîmê qasidên taybetî
şandin, yên ku Antakyayê bûn, ku sê sed dram zîv
hilgirin ser qurbana Hercules, ku hilgirên wê jî
minasib dîtin ku nedin ser qurbanê, çimkî ne gunca bû,
lê ji bo xercên din veqetandî.
20 Hingê ev pere, ji bo ku şandî, ji bo qurbana
Hercules hat dayîn. lê ji ber hilgirên wê, ji bo çêkirina
galyeyan dihat xebitandin.
21 Îcar gava ku Apolloniusê kurê Menestheus ji bo
tackirina padîşah Ptolemeus Filometor hat şandin
Misrê, Antiochos, ji ber ku fêm kir ku ew ji karên wî
ne bandor be, ewlekariya xwe peyda kir: Li ser vê
yekê ew hat Yafayê û ji wir jî hat Orşelîmê. :
22 Li cihê ku ew ji aliyê Yason û ji bajêr ve bi hurmet
hat pêşwazîkirin û bi meşaleyê pêxistin û bi qîrîneke
mezin hat hundir.
23 Piştî sê salan Yason, birayê Şimûnê jorîn,
Menelayos şand, da ku peran ji padîşah re bîne û wî li
ser hin tiştên pêwîst bîne bîra xwe.
24Lê ew hat birin ber padîşah, gava ku wî ew ji ber
xuyabûna hêza xwe ya birûmet mezin kir, kahîntî ji
xwe re kir û sêsed telant zîv ji Yason bêtir pêşkêş kir.
25 Îcar ew bi emrê padîşah hat, ji xezeba zalimekî
zalim û xezeba cenawirekî hov, tiştekî ku hêjayî
Serokkahîntiyê bû, neanî.
26Hingê Yasonê ku birayê xwe xistibû bin destê yekî
din, neçar ma ku bireve welatê Ammoniyan.
27 Ji ber vê yekê Menelaus mîrektiyek girt; lê ji bo
pereyên ku wî ji padîşah re soz dabû, wî tu fermanek
baş negirt, her çend ku serwerê kelehê Sostratîs hewce
kir.
28Çimkî civandina edetan ji wî re bû. Ji ber vê yekê
ew herdu li ber padîşah hatin gazî kirin.
29 Menelayos birayê xwe Lîsîmaxos li şûna wî hişt ku
kahîntiyê bike. û Sostratus Crates ku waliyê Qibrisê
bû, berda.
30 Gava ev tişt dihatin kirin, ji Tarsûs û Mallosî rabûn
ser piyan, çimkî ew dan hevjîna padîşah, ku jê re
Antiochos digotin.
31 Hingê padîşah bi lez û bez hat, da ku dilê xwe
xweş bike û Andronîkos, zilamê desthilatdar, ji bo
cîgirê xwe hişt.
32 Îcar Menelayos guman kir ku wî wextek guncav
girtiye, hin firaxên zêr ji Perestgehê dizîn û hin ji wan
da Andronikos û hin jî firot Tîros û bajarên derdorê.
33 Çaxê Oniyas ev yek bi misogerî zanibû, wî hilat û
xwe avêt Perestgeha Dafnê ya ku li Entakyayê ye.
34 Loma Menelayos Andronîkos ji hev veqetand û
dua kir ku Oniyas bike destê wî. Yê ku li ser vê yekê
razî bû û bi xapandinê hat ba Oniyas, destê xwe yê
rastê bi sond da wî. Û her çiqas ew guman li wî hebû
jî, wî ew razî kir ku ji pîrozgehê derkeve.
35 Ji ber vê yekê ne tenê Cihû, lê gelek ji miletên din
jî hêrs bûn û ji bo kuştina wî mirovî bi neheqî gelek
xemgîn bûn.
36 Û çaxê padîşah dîsa ji deverên Kîlîkyayê hat,
Cihûyên ku li bajêr bûn û hin ji Yewnaniyên ku ji vê
rastiyê nefret dikirin jî gilî kirin, çimkî Oniyas bê
sedem hat kuştin.
37 Ji ber vê yekê Antiochos ji dil xemgîn bû, xemgîn
bû û giriya, ji ber serhişkî û hûrgelê yê mirî.
38 Û bi hêrs ket, wî tavilê Andronikos rengê xwe yê
binefşî hilda, kincên wî çirandin û li seranserê bajêr
birin wî cihê ku wî li hember Oniyas bêhiş kiribû, û li
wir mêrkujê lanetkirî kuşt. Bi vî awayî Xudan cezayê
wî, wek ku wî heq kiribû, xelat kir.
39 Îcar gava ku Lîsîmaxos bi destûra Menelayos li
bajêr gelek sûcdar kirin û fêkiyên wan belav bûn,
elalet li hember Lîsîmaxos li hev civiyan û gelek
firaxên zêr berê hatibûn birin.
40 Li ser vê yekê elalet rabû ser xwe û bi hêrsê tije bû,
Lîsîmaxos bi qasî sê hezar mêr çekdar kir û pêşî dest
bi zordariyê kir. yek Auranus rêber e, mirovekî ku di
nav salên dûr û dirêj de çûye, û ne kêmî bêaqilî ye.
41 Hingê wan hewldana Lîsîmaxos dîtin, hinekan ji
wan kevir girtin, hinekan daran, hinekan jî destikên
tozê yên ku li ber destê wan bû, bi hev re avêtin ser
Lîsîmaxos û yên ku li ser wan danîbûn.
42 Bi vî awayî gelek ji wan birîndar kirin, hinekan jî li
erdê xistin û hemû jî neçar kirin ku birevin;
43 Ji ber vê yekê li ser Menelaus sûcdar kirin.
44 Îcar gava ku padîşah hat Tîrosê, sê zilamên ku ji
meclîsê hatibûn şandin, li ber wî doza dozê kirin.
45 Lê Menelausê ku niha mehkûm bû, soz da
Ptolemee kurê Dorymenes, ku ew gelek pera bide wî,
eger ew padîşah li hember wî aştî bike.
46 Li ser vê yekê Ptolemee padîşah birin aliyekê, wek
ku ji hewayê bikişîne, da ku ew bihizire.
47 Ji ber vê yekê ku wî Menelaus ji sûcdariyên ku di
heman demê de bû sedema hemû xerabiyan, azad kir;
û ew mirovên belengaz ên ku eger doza xwe, erê, li
ber Îskîtiyan bigotana, diviya bêguneh bihatana
darizandin, wî mehkûmî mirinê kir. .
48 Bi vî awayî ew ên ku ji bo bajar û ji bo mirovan û
ji bo firaxên pîroz peyrewê kirin, di demek kurt de
rastî ezabê neheq hatin.
49 Ji ber vê yekê ew ji Tîrosî jî, ji wê kiryara xerab
nefret kirin, kirin ku ew bi rûmet werin veşartin.
50 Ji ber vê yekê, bi çavnebariya wan ên desthilatdar,
Menelaus hîn jî li ser desthilatdariyê ma, bi xerabiyê
zêde bû û ji welatiyan re xayînek mezin bû.
BEŞA 5
1 Hema hema wê demê Antiochos sefera xwe ya
diduyan a Misrê amade kir:
2 Û paşê qewimî, li seranserê bajêr, hema hema çil
rojî, li hewayê siwar hatin dîtin, ku bi cawên zêr û bi
lûtkeyan, mîna komeke leşkeran direvin.
3 Û ordiyên siwaran li hev, bi hejandina mertalan, û bi
hejandina mertalan, û bi hejandina şûran, û avêtina
tîrên, û bi birqokîkirina xemilandinên zêrîn, û bi her
cûre zencîreyan, bi hev re rû bi rû dibûn û direvin.
4 Ji ber vê yekê her kesî dua kir ku ew xuyang bibe
qenciyê.
5 Îcar gava ku xebereke derewîn derket, wekî ku
Antîochos miriye, Yason herî kêm hezar mêr hilda û ji
nişka ve êrîşî bajêr kir. û yên ku li ser dîwaran bûn,
hatin paşvexistin û bajar bi dirêjahî hat girtin,
Menelaus reviya nav kelehê.
6 Lê Yason welatiyên xwe bi bê rehmê kuşt, ne
difikirî ku roja ji miletê xwe bigire wê ji bo wî bibe
roja herî nebaş; lê difikirîn ku ew dijminên wî bûn, ne
hevwelatiyên wî, yên ku wî bi dest xistin.
7 Lê belê ji ber van hemûyan, wî serwerî bi dest
nexist, lê herî dawî ji ber xelata xayîntiya xwe şerm
kir û dîsa reviya welatê Ammoniyan.
8 Loma di dawiyê de vegera wî ya ne dilxweş bû, li
ber Aretas padîşahê Ereban hat sûcdarkirin. welat û
welatiyên wî, ew avêtin Misrê.
9 Bi vî awayî yê ku gelek ji welatê wan derxistibû, li
welatekî xerîb helak bû, berê xwe da Lakedemoniyan
û li wir difikirî ku bi saya ehlê xwe alîkariyê bibîne.
10 Û yê ku gelek bê gor avêtin derve, ne kes bû ku li
ser wî şîn bike, ne jî cenazeyek bi heybet û ne jî gora
bav û kalên wî.
11 Îcar gava ku ev yek hat ber erebeya padîşah, wî
fikirî ku Cihûstanê serî hildaye û bi hiş û hêrs ji Misrê
derket û bajar bi çekan girt.
12 Û emir da şerkerên xwe, yên ku li ber xwe didin,
nehêlin û yên ku derketine ser malan nekujin.
13 Bi vî awayî kuştina ciwan û kalan, derxistina mêr,
jin û zarokan, kuştina keçik û zarokan.
14 Û di nav sê rojên tevayî de heşt û sed hezar wêran
bûn, ji wan çil hezar di şer de hatin kuştin. û ji
kuştiyan kêmtir nayê firotin.
15 Lê ew bi vê yekê razî nebû, lê guman kir ku here
Perestgeha herî pîroz a tevahiya dinyayê. Menelaus,
ew xayîn qanûn û welatê xwe, rêberê wî ye:
16 Û bi destên pîs firaxên pîroz hildan û bi destên
heram tiştên ku ji aliyê padîşahên din ve ji bo
zêdekirin, rûmet û rûmeta wî cihî hatibûn veqetandin,
davêtin xwarê.
17 Û di hişê Entakos de ewqas pozbilind bû, ku wî
nefikirî ku Xudan ji bo gunehên wan ên ku li bajêr
rûdiniştin, ji bo demekê hêrs bûye û ji ber vê yekê
çavê wî li wî cihî nebû.
18 Çimkî eger ew berê di gelek gunehan de nehatibin
pêçan, ev mirov, gava ku hat, tavilê hat qamçkirin û ji
xeyalên xwe dûr ketibû, wek Heliodorusê ku Selûkosê
padîşah şandibû ku xezîneyê bibîne.
19 Lê Xwedê ne ji bo xatirê gel, lê ji bo xatirê gel cihê
dûr hilbijart.
20 Û ji ber vê yekê ew cihê ku bi wan re bû hevparê
tengasiya ku hat serê milet, paşê li ser feydeyên ku ji
Xudan hatibûn şandin daxuyand; li hev hatin, ew bi
hemû rûmeta xwe hate saz kirin.
21 Îcar gava ku Entakos hezar û heştsed telant ji
Perestgehê derxistin, ew bi lez û bez çû Entakyayê.
22 Wî walî hişt ku milet hêrs bike: Filîpos li Orşelîmê,
ji bo welatê xwe Frîgyayî û ji ber adetên ji yên ku ew
danîne wê derê hovanetir.
23 Û li Garizim, Andronicus; û ji bilî vê, Menelaus,
ku ji hemûyan xerabtir destên xwe yên giran li ser
welatiyan bar kir, li hember welatê xwe Cihûyan
xwedî hişekî xerab bû.
24 Wî ew serekê nefret Apollonius jî bi leşkerekî bîst
û du hezarî ve şand û emir kir ku hemû yên di temenê
xwe yên herî baş de bikuje û jin û yên biçûk bifiroşe.
25 Yê ku hat Orşelîmê û xwe wek aştiyê nîşan da,
heta roja pîroz a Şemiyê xwe berda.
26 Û bi vî awayî wî hemû yên ku diçûn cejna Şemiyê
kuşt û bi çekan li bajêr digeriyan, elaleteke mezin
kuştin.
27 Lê Cihûdayê Maccabeus bi neh kesên din re, an jî
li dora wê, xwe kişand çolê û li çiyayan, li gorî ajalên
heywanan, bi koma xwe ya ku her dem bi giyayan
dixwar, ji bo ku ew bibin hevparên qirêjiyê, jiya.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Igbo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Igbo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfIgbo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Igbo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Icelandic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Icelandic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfIcelandic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Icelandic - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Lithuanian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lithuanian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLithuanian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lithuanian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Lingala - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lingala - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLingala - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lingala - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Latvian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Latvian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLatvian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Latvian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Romanian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Romanian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfRomanian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Romanian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdfThai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTelugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfPunjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfOdia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdfNepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMarathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMalayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMaithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdfLao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
 
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKorean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKonkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 

Kurdish Northern (Kurmanji) - 2nd Maccabees.pdf

 • 2. BEŞA 1 1 Birano, Cihûyên ku li Orşelîmê û li welatê Cihûstanê ne, ji birayên Cihûyên ku li seranserê Misrê ne, sihet û aştiyê dixwazin: 2 Xwedê ji we re kerem bike û peymana xwe ya ku wî bi xulamên xwe yên dilsoz Birahîm, Îshaq û Aqûb re girêda bi bîr bîne. 3 Û dilê we hemûyan bide ku hûn ji wî re xizmetê bikin û daxwaza wî bikin, bi mêrxasî û bi dilxwazî. 4 Û di qanûn û emrên wî de dilê xwe vekin û aştiyê ji we re bişîne, 5Û duayên we bibihîzin û bi we re bibin yek û di tengahiyê de dev ji we bernedin. 6 Û niha em li vir in û ji bo we dua dikin. 7 Wexta ku Dîmîtriyos padîşah bû, di sala sed şêst û nehan de, me Cihûyan ji we re nivîsî, di wan salan de, ji dema ku Yason û koma wî ji axa pîroz û padîşahiya xwe serî hildabûn, di tengahiya ku bi ser me de hat. 8 Û eywan şewitand û xwîna bêguneh rijand. Piştre me ji Xudan re dua kir û me bihîst; me qurban û ardê xweş jî pêşkêş kir, çira vêxist û nan danîn. 9 Û niha bibînin ku hûn di meha Kasleu de cejna Konan pêk bînin. 10 Di sala sed û heşt û heştan de, gelê ku li Orşelîmê û li Cihûstanê bû, û civîna giregiran û Cihûda, silav û silametî ji Arîstobulos, axayê Ptolemeus padîşah, ku ji koma kahînên meshkirî bû, şandin. Cihûyên ku li Misrê bûn: 11 Ji ber ku Xwedê em ji xetereyên mezin rizgar kirin, em ji wî re gelek spas dikin, wekî ku li hember padîşahek şer kir. 12 Çimkî wî ew ên ku di nav bajarê pîroz de şer dikirin derxistin. 13Çimkî gava serek hat Farisan û ordiya bi wî re, ku bêşikestî dixuya, ew di Perestgeha Naneayê de bi xapandina kahînan Nanea hatin kuştin. 14Çimkî Antaqos û hevalên wî yên ku pê re bûn, mîna ku wê bi wê re bizewice, hatin wê derê, da ku bi navê dowîzê pere bistînin. 15 Gava ku kahinên Naneayê derketin rê û ew bi komeke piçûk re ket qesra Perestgehê, gava ku Antiochos hat hundur Perestgehê girtin. 16 Û deriyekî nepenî ji banî vekir, kevirên mîna birûskê avêtin, li serdar xistin, ew perçe perçe kirin, serê wan jê kirin û avêtin ser yên li derve. 17 Di her tiştî de Xwedayê me, yê ku bêpayan teslîm kir, pîroz be. 18 Ji ber vê yekê, li ser vê yekê ku em niha dixwazin ku paqijkirina Perestgehê di roja bîst û pêncan a meha Casleu de bidomînin, me hewce dît ku em ji we re sertîfîkayê bidin, da ku hûn jî wê bikin, wekî cejna perestgehan û ew agirê ku dema Neemias gorî pêşkêşî me kir, piştî ku wî Perestgeh û gorîgeh çêkir. 19Çimkî gava bav û kalên me birin Farisan, kahînên ku wê demê dîndar bûn, agirê gorîgehê bi veşarî girtin û ew di quliyeke bê av de veşartibûn û li wê derê ew ewle kiribûn, wusa ku ew cih ji wan re nedihat zanîn. hemû mêr. 20 Piştî gelek salan, gava ku Xwedê xweş hat, Neemias ku ji aliyê padîşahê Faris ve hatibû şandin, ji dûndana wan kahînan ku ew veşartibûn, şandin ber êgir; ; 21 Hingê wî emir li wan kir ku wê rakin û bînin. Gava ku qurban hatin danîn, Neemias emir da kahînan ku dar û tiştên ku li ser hatine danîn bi avê birijînin. 22 Gava ku ev yek bû û wextê ku tava ku berê di nav ewr de veşartibû, şewq da, agirekî mezin pêxist, wusa ku her kes şaş ma. 23 Û kahînan dua kirin, dema ku gorî xilas dibû, ez dibêjim, hem kahînan û hem jî yên din, Yonatan dest pê kir û yên din jî wek Neemias bersîva wê dan. 24 Û dua jî bi vî awayî bû; Ya Xudan, Xudan Xwedê, Afirînerê her tiştî, ku hûn tirsnak û hêzdar, û rast û dilovan, û Padîşahê yekta û dilovan, 25Yê yekane yê ku her tiştî dide, yê yekta yê rast, hêzdar û herheyî, tu yê ku Îsraêl ji her tengahiyê rizgar dikî û bav hilbijartiye û ew pîroz kiriye. 26 Ji bo tevahiya gelê xwe yê Îsraêl qurbanê bigire, para xwe biparêze û wê pîroz bike. 27 Yên ku ji nav me belav bûne bicivînin, wanên ku di nav miletan de xizmet dikin, rizgar bikin, li wan ên ku tên rezîlkirin û nefretkirin binêrin, û bila milet bizanin ku hûn Xwedayê me yî. 28 Yên ku zilmê li me dikin û bi quretî neheqiyê li me dikin, ceza bikin. 29 Çawa ku Mûsa gotibû, gelê xwe dîsa li cihê xwe yê pîroz biçînin. 30 Û kahînan jî Zebûra şikiriyê distiran. 31 Îcar gava ku qurban xilas bû, Neemias emir kir ku ava ku mayî birijînin ser kevirên mezin. 32 Gava ku ev yek bû, agir pê ket, lê ji ronahiya ku ji gorîgehê dibiriqî, şewat derket. 33 Îcar gava ku ev tişt hat zanîn, ji padîşahê Faris re hat gotin ku li cihê ku kahînan birin agir veşartibûn, av xuya bû û Neemya bi wê goriyan paqij kir. 34 Paşê padîşah ew cih girt û ew pîroz kir. 35 Û padîşah gelek diyarî hildan û ew dan wan ên ku dixwest razî bibin. 36 Û Neemias navê vê yekê Neftar, ku bi qasî ku tê gotin, paqijkirin e, lê gelek kes jê re dibêjin Nefî. BEŞA 2 1 Di qeydan de jî tê dîtin ku Jeremy pêxember li wan ên ku hatine birin emir kir ku ji êgir hildin, wekî ku hate destnîşan kirin: 2 Û çawa ku pêxember qanûn da wan, emir li wan kir ku emrên Xudan ji bîr nekin û gava ku ew sûretên zîv û zêr û xemlên xwe bibînin, di hişê xwe de şaş nebin. 3 Û bi van xeberdanên din jî şîret li wan kir, ku Şerîet ji dilê wan dernekeve. 4 Di heman nivîsê de jî ev bû ku pêxember, ji ber ku Xwedê hişyar kir, emir da kon û gemiyê ku bi wî re
 • 3. herin, gava ku ew derket çiyayê ku Mûsa lê hilkişiyabû û mîrasa Xwedê dît. 5 Û gava Yêremî hat wê derê, şikefteke pûç dît, tê de kon, sindoq û gorîgeha bixûrê danî û bi vî awayî derî rawestand. 6 Hin ji yên ku li pey wî diçûn, hatin ku rê nîşan bidin, lê ew nedîtin. 7 Gava ku Jeremy ew pê hesiya, ew sûcdar kir û got: "Ew cih, heta ku Xwedê gelê xwe dîsa li hev bicivîne û wan bi rehmê qebûl bike, wê nenas be." 8 Hingê Xudan wê van tiştan nîşanî wan bide, û rûmeta Xudan wê xuya bibe û ewr jî, çawa ku di bin destê Mûsa de xuya bû û mîna ku Silêman xwest ku ew cîh bi rûmet were pîroz kirin. 9 Usa jî hate gotinê, ku ew serwaxt e, qurbana h'izkirinê û temamkirina Perestgehê pêşkêş kir. 10 Û çawa ku Mûsa ji Xudan re dua kir, agir ji ezmên hat xwarê û goriyan şewitand: Silêman jî weha dua kir û agir ji ezmên hat xwarê û goriyên şewitandinê şewitand. 11 Mûsa got: «Ji ber ku goriya guneh nedihat xwarin, hat xwar. 12 Ji ber vê yekê Silêman ew heşt roj man. 13 Di nivîsar û şiroveyên Neemya de jî heman tişt hatin gotin. û çawa wî pirtûkxaneyek damezrand, kirinên padîşah, pêxemberan, Dawid û nameyên padîşahan ên li ser diyariyên pîroz berhev kirin. 14 Bi vî awayî Cihûda jî hemû tiştên ku ji ber şerê me winda bûbûn civandin û ew bi me re dimînin. 15 Ji ber vê yekê, eger hewcedariya we hebe, hinekan bişînin ku ji we re bînin. 16 Îcar em li ser pîrozkirina paqijbûnê ne, me ji we re nivîsî û eger hûn wan rojan biparêzin, hûnê qenc bikin. 17 Em jî hêvî dikin ku Xwedayê ku hemû gelê xwe rizgar kir û mîras û padîşahî, kahîntî û pîrozgeh da wan, 18 Çawa ku wî di Şerîetê de soz dabû, wê di demeke nêzîk de li me were rehmê û me ji her welatê di binê ezmên de li Cihê pîroz bicivîne, çimkî wî em ji tengahiyên mezin rizgar kirin û cîh paqij kir. 19 Îcar li ser Cihûdayê Maccabeus û birayên wî, û paqijkirina Perestgeha mezin û diyarîkirina gorîgehê, 20 Û şerên li dijî Antiochos Epiphanes û Eupator kurê wî, 21 Û ew nîşanên eşkere yên ku ji ezmên ji wan re hatin, yên ku ji bo rûmeta xwe ya Cihûtiyê bi mêranî tevdigerin, wusa ku ew hindik bûn, li seranserê welêt bi ser ketin û elaleteke barbar da pey. 22 Û Perestgeha ku li seranserê dinyayê bi navûdeng bû, dîsa vegerandin, û bajar azad kir û qanûnên ku diçûn xwar kir. 23 Ez dibêjim, ev hemû tişt, ku Yasonê Kûrênî di pênc kitêbada hatine gotinê, emê usa bêjin ku em di yek cildekê da kurt bikin. 24 Ji ber ku li ser hejmara bêdawî, û dijwariya ku ew dibînin ku ew dixwazin li vegotinên çîrokê binêrin, ji ber cûrbecûr meselê, 25 Em hay ji xwe hebin, ku yên ku bixwînin, kêfê bistînin, û yên ku dixwazin bîrê bihêlin, rehet bibin û her kesê ku ew di destê wan de ye, sûd werbigire. 26 Ji ber vê yekê ji bo me, yên ku ev keda bi êş a kurtkirinê hildane ser me, ne hêsan bû, lê meseleya ter û nobedariyê bû. 27 Çawa ku ji wî yê ku ziyafetê amade dike û li feyda yên din digere re ne hêsan e jî, lê ji bo kêfa gelekan em ê bi dilxweşî van êşên mezin bigirin dest. 28 Ji nivîskarî re hişt ku rastkirina her taybetmendiyê, û ji bo şopandina qaîdeyên kurtkirinê bixebite. 29Çimkî çawa ku avakerê xaniyekî nû divê li tevahiya avahiyê xem bike; lê yê ku xwe dide der û xêzkirina wê, divê ji bo xemilandina wê li tiştên minasib bigere. 30 Li ser her xalê rawestin, û li ser tiştên berfireh bigerin, û bi taybetî meraq bikin, ya nivîskarê yekem ê çîrokê ye: 31 Lê bi kurtasî bi kar bînin û xwe ji gelek keda xebatê dûr bixin, ji wî re tê dayîn ku kurtenivîsê bike. 32 Li vir em ê dest bi çîrokê bikin: tenê bi vê yekê tiştên ku hatine gotin zêde bikin, ku meriv pêşgotinek dirêj çêbike û di çîrokê de bi xwe kurt be, tiştekî bêaqil e. BEŞA 3 1 Îcar gava ku li bajarê pîroz bi hemû aştî rûniştî bû û ji ber xwedaperestiya Oniyas Serokkahîn û nefreta wî ya ji xerabiyê, qanûn pir baş dihatin girtin. 2 Wisa bû ku padîşahan bi xwe jî ew cih rêz kirin, û perestgeh bi diyariyên xwe yên herî baş mezin kirin; 3 Bi vî awayî Seleûkosê Asyayê ji dahata xwe hemû mesrefên xizmeta qurbanan hildigirt. 4 Lê Şimûnek ji eşîra Binyamîn, ku serwêrê Perestgehê bû, bi Serokkahîn re li ser tevliheviya bajêr ket şer. 5 Û gava ku wî nikaribû Onyas bi ser bikeve, wî ew gihande Apolloniusê kurê Traseas, ku hingê waliyê Celosyria û Fenice bû. 6 Û jê re got ku xezîneya Orşelîmê bi pereyên bêdawî tije bû, ji ber vê yekê gelek dewlemendiya wan, ku ne girêdayî hesabê qurbanan bû, bêhejmar bû, û ku dikaribû her tiştî bikeve nav padîşah. dest. 7 Îcar gava ku Apollonius hat ba padîşah û pereyên ku jê re hatibûn gotin nîşanî wî da, padîşah xezîneyê xwe Heliodorus hilbijart û ew bi emir şand ku ew pereyên ku hatine gotin jê re bîne. 8 Ji ber vê yekê Heliodorus di cih de rêwîtiya xwe kir; di bin rengê serdana bajarên Celosyria û Phenice de, lê bi rastî ji bo pêkanîna armanca padîşah. 9 Gava ku ew hat Orşelîmê û ji aliyê Serokkahîn bajêr ve bi hurmetî hat pêşwazîkirin, wî jê re got ku çi zaniyarî ji peran hatiye dayîn û got ku ew ji bo çi hatiye û jê pirsî ka ev tişt bi rastî wusa ne. 10Hingê Serokkahîn jê re got ku ji bo alîkariya jinebiyan û sêwiyan pereyên weha hatine berhevkirin.
 • 4. 11 Û hinek ji wan aîdî Hircanusê kurê Tobias bû, ku mirovekî qedirbilind bû, û ne wek ku Şimûnê xerab xeber dabû. 12 Û bi tevayî ne mimkûn bû ku ew neheqiyên weha li wan bê kirin, yên ku ew pîroziya cîhê xwe, û bi heybet û pîroziya bêpergal a perestgehê, ku li seranserê cîhanê rûmetdar e, kirine. 13 Lê Heliodorus, ji ber emrê padîşah jê re hat dayîn, got: «Bi her awayî, divê ew bixin xezîneya padîşah. 14 Îcar roja ku wî tayîn kir, ew ket hundir, da ku vê yekê emir bike. Ji ber vê yekê li seranserê bajêr tengahiyek piçûk tune bû. 15Lê kahînan, bi cil û bergên xwe yên kahînan, li ber gorîgehê* kirin secdê û gazî ezmên kirin, yê ku li ser tiştên ku ji wî re hatine dayîn de qanûn danî, da ku ew ji bo yên ku wan soz dabûn ku bêne parastin, bê parastin. 16Hingê kê li rûyê Serokkahîn mêze bikira, wê dilê wî birîndar bikira, çimkî rûyê wî û guhertina rengê wî êşa hişê wî ya hundurîn eşkere dikir. 17Çimkî tirs û xofa bedenê ew qas li mêrik bû, ku ji wan ên ku li wî dinihêrîn diyar bû ku niha di dilê wî de çi xemgîniyek heye. 18 Yên din jî ji malên xwe diherikin û diçin duaya giştî, çimkî ew der mîna ku bêhurmet bibûya. 19 Û jinên ku di bin sîngên xwe de xiftan li xwe kiribûn, li kuçeyan pir bûn û keçikên ku di nav de hatibûn ragirtin bezîn, hinekan ber bi deriyan ve, hinekan li dîwaran, û yên din jî ji pencereyan li derve dinihêrîn. 20 Û hemûyan destên xwe ber bi ezmên ve girtin û dua kirin. 21 Wê çaxê wê merivek bibûya rehmê, ku meriv bidîta ketina elaleteke cûre-cûre û tirsa ku Serokkahîn di nav êşeke usa da ye. 22 Paşê wan gazî Xwedayê mezin kir ku ew tiştên ku bi emanetê hatine kirin, ji bo yên ku ew kirine ewle û ewle bihêle. 23 Lê Heliodorus ewê ku hatibû emir kirin, kir. 24 Îcar gava ku ew li wê derê bû, bi nobedariya xwe ya li ser xezîneyê re, Xudanê ruhan û Mîrê hemû hêzê, xuyabûnek mezin çêkir, wusa ku her kesê ku guman dikir ku bi wî re werin, li hêza Xwedê şaş man. û bêhiş bûn û pir tirsiyan. 25Çimkî hespek ji wan re xuya bû ku siwarekî tirsnak li ser wî bû, û bi cilekî pir xweşik hatibû xemilandin û bi tundî bezî û bi lingên xwe li Heliodorus xist û xuya bû ku yê ku li ser hespê rûniştibû, bi tevahî zencîra zêr. 26 Û du xortên din jî li ber wî xuya bûn, yên ku bi hêz, bi bedewî û cil û bergên xwe xweşik bûn, ku ji herdu aliyan ve li cem wî rawestiyan. û her tim ew qamçiyan û gelek derbeyên giran lê dan. 27 Û Heliodorus ji nişkê ve ket erdê û tariyeke mezin pê ket. 28 Bi vî awayî, ewê ku vê dawîyê bi trêneke mezin û bi hemû nobedarên xwe ve hat nav xezîneya navborî, wan bir, ji ber ku nikaribûn bi çekên xwe alîkariya xwe bikin: û bi eşkereyî hêza Xwedê qebûl kirin. 29 Çimkî ew bi destê Xwedê hate xwarê û bêhêviya jiyanê lal ma. 30 Lê wan pesnê Xudan da, yê ku bi mûcîze ciyê xwe rûmet kir, ji bo Perestgehê. ku hinekî berê tijî tirs û belayê bû, dema ku Rebbê mezin xuya bû, bi şahî û şahî tijî bû. 31 Hingê hin ji hevalên Heliodorus di cih de ji Onias dua kirin, ku ew gazî Yê Herî Berz bike, da ku jiyana wî bide wî, yê ku amade bû ku ruhê xwe bide. 32 Ji ber vê yekê Serokkahîn guman kir ku bila padîşah şaş nebîne ku Cihûyan xayînek li Heliodorus kirine, ji bo siheta wî qurbanek pêşkêş kir. 33 Îcar gava ku Serokkahîn kefxweşî dikir, ew xortên bi heman cil û bergên xwe xuya bûn û li ba Heliodorus rawestan û gotin: «Ji bo xatirê wî Xudan jiyan daye te, ji Serokkahîn Onias re gelek spas bikin. 34 Û gava dît ku tu ji ezmên hatiyî qamçandin, ji hemû mirovan re hêza Xwedê ya hêzdar bide zanîn. Piştî ku wan ev peyv gotin, êdî ew xuya nebûn. 35 Li ser vê yekê Heliodorus, piştî ku wî ji Xudan re qurban pêşkêş kir, ji yê ku canê xwe xilas kir re sondên mezin xwar û silav li Oniyas kir, bi mêvandariya xwe re vegeriya ba padîşah. 36 Hingê wî kirinên Xwedayê mezin ên ku bi çavên xwe dîtibûn ji hemû mirovan re şahidî kir. 37 Û gava ku padîşah Heliodorus, yê ku dikaribû merivek bikêrhatî be ku careke din bişîne Orşelîmê, wî got: 38 Heger dijmin an xayînekî te hebe, wî bişîne wir, û wî bi qamçiyan qebûl bike, eger ew bi canê xwe xilas bibe. hêzeke Xwedê ya taybetî heye. 39 Çimkî yê ku li ezmên rûdine, çavê wî li wî cihî ye û wî diparêze. û ew li wan ên ku wê biêşin dixe û wêran dike. 40 Û tiştên li ser Heliodorus û xwedîkirina xezîneyê li ser vê yekê derketin. BEŞA 4 1 Ev Şimûnê ku me berê li ser wî gotibû, ji ber ku xayinê pere û welatê xwe bû, buxtan li Oniyas kir, wekî ku wî Hêlîodoros bitirsîne û kirdarê van xerabiyan be. 2 Bi vî awayî wî mêrxas jê re digotin xayin, yê ku qenciya bajêr heq kiribû û miletê xwe dilovanî dikir û ji qanûnan re bi xîret bû. 3 Lê gava ku kîna wan ew qas zêde bû, ku bi destê yekî ji koma Şimûn kuştin hatin kirin. 4 Oniyas ji ber ku xetera vê nakokiyê dît û Apollonius ku waliyê Celosyria û Fenice bû, hêrs bû û xerabiya Şimûn zêde kir. 5Ew çû ba padîşah, ne ji bo ku welatê xwe sûcdar bike, lê li qenciya hemûyan, hem ji xelkê û hem jî ji bo kesane bigere. 6Çimkî wî dît ku ne mimkûn e ku dewlet bêdeng bimîne û Şimûn dev ji bêaqiliya xwe berde, heya ku padîşah li wê nenêre.
 • 5. 7 Lê piştî mirina Seleûkos, dema ku Antîokusê ku jê re Epiphanes digotin, padîşahtî kir, Yasonê birayê Onyas bi destê xwe xebitî ku bibe Serokkahîn. 8 Bi navbeynkariyê ji padîşah re sê sed û şêst telant zîv û ji hatina din heştê telant soz dan. 9 Ji xeynî vê, wî soz da ku sed û pêncî yên din jî tayîn bike, eger destûr hebe ku wî cihek ji bo temrîn û perwerdekirina xortan bi şêwazên miletan saz bike û wan ji Orşelîmê binivîsîne. navê Antakyayê. 10 Gava ku padîşah ew hukum da û ew bi destê wî ket, wî tavilê miletê xwe anî ser şêwaza Yewnanî. 11 Û ew îmtiyazên padîşahiyê ku bi destê Yûhenna bavê Eupolemus, ku ji bo dostanî û alîkariyê çûbû Romayê, ji Cihûyan re, ji Cihûyan re xêrek taybetî hatibû dayîn. Û ew hukumetên ku li gor Şerîetê bûn hilweşand û li dijî Şerîetê edetên nû derxist. 12Çimkî wî di bin bircê de bi dilxweşî cîhek seyrûsefer ava kir û serekên xortan xiste bin destê xwe û li wan kir ku şapik li xwe bikin. 13 Bi saya bêbextiya Yasonê bêxwedî û bê Serokkahîn, cil û bergên Yewnanîstanê û adetên nehez zêde bûn. 14 Ji ber ku kahînan cesaret nemabûn ku êdî li gorîgehê xizmetê bikin, lê piştî ku lîstika Dîskûs gazî wan kir, perestgeh biçûk kirin û qurbanan paşguh kirin, lez kirin ku bibin hevparê yarmetiya neqanûnî li cihê temrînê. 15 Ne bi rûmeta bav û kalên xwe, lê ji rûmeta Yewnanan ji hemûyan çêtir hez dikin. 16 Ji ber vê yekê belayek giran bi ser wan de hat, ji ber ku ew ji wan re bûn dijmin û tolhildêrên wan, yên ku ew bi awakî bi xîret li pey adetên wan bûn û wan dixwest ku di her tiştî de bibin mîna wan. 17Çimkî ne tiştekî sivik e ku meriv li hember qanûnên Xwedê xerabiyê bike; lê wextê ku tê wê van tiştan eşkere bike. 18 Îcar gava ku lîstika ku her sal di baweriyê de dihat bikaranîn, li Tîrosê dihat kirin, padîşah amade bû. 19 Ev Yasonê keremdar ji Orşelîmê qasidên taybetî şandin, yên ku Antakyayê bûn, ku sê sed dram zîv hilgirin ser qurbana Hercules, ku hilgirên wê jî minasib dîtin ku nedin ser qurbanê, çimkî ne gunca bû, lê ji bo xercên din veqetandî. 20 Hingê ev pere, ji bo ku şandî, ji bo qurbana Hercules hat dayîn. lê ji ber hilgirên wê, ji bo çêkirina galyeyan dihat xebitandin. 21 Îcar gava ku Apolloniusê kurê Menestheus ji bo tackirina padîşah Ptolemeus Filometor hat şandin Misrê, Antiochos, ji ber ku fêm kir ku ew ji karên wî ne bandor be, ewlekariya xwe peyda kir: Li ser vê yekê ew hat Yafayê û ji wir jî hat Orşelîmê. : 22 Li cihê ku ew ji aliyê Yason û ji bajêr ve bi hurmet hat pêşwazîkirin û bi meşaleyê pêxistin û bi qîrîneke mezin hat hundir. 23 Piştî sê salan Yason, birayê Şimûnê jorîn, Menelayos şand, da ku peran ji padîşah re bîne û wî li ser hin tiştên pêwîst bîne bîra xwe. 24Lê ew hat birin ber padîşah, gava ku wî ew ji ber xuyabûna hêza xwe ya birûmet mezin kir, kahîntî ji xwe re kir û sêsed telant zîv ji Yason bêtir pêşkêş kir. 25 Îcar ew bi emrê padîşah hat, ji xezeba zalimekî zalim û xezeba cenawirekî hov, tiştekî ku hêjayî Serokkahîntiyê bû, neanî. 26Hingê Yasonê ku birayê xwe xistibû bin destê yekî din, neçar ma ku bireve welatê Ammoniyan. 27 Ji ber vê yekê Menelaus mîrektiyek girt; lê ji bo pereyên ku wî ji padîşah re soz dabû, wî tu fermanek baş negirt, her çend ku serwerê kelehê Sostratîs hewce kir. 28Çimkî civandina edetan ji wî re bû. Ji ber vê yekê ew herdu li ber padîşah hatin gazî kirin. 29 Menelayos birayê xwe Lîsîmaxos li şûna wî hişt ku kahîntiyê bike. û Sostratus Crates ku waliyê Qibrisê bû, berda. 30 Gava ev tişt dihatin kirin, ji Tarsûs û Mallosî rabûn ser piyan, çimkî ew dan hevjîna padîşah, ku jê re Antiochos digotin. 31 Hingê padîşah bi lez û bez hat, da ku dilê xwe xweş bike û Andronîkos, zilamê desthilatdar, ji bo cîgirê xwe hişt. 32 Îcar Menelayos guman kir ku wî wextek guncav girtiye, hin firaxên zêr ji Perestgehê dizîn û hin ji wan da Andronikos û hin jî firot Tîros û bajarên derdorê. 33 Çaxê Oniyas ev yek bi misogerî zanibû, wî hilat û xwe avêt Perestgeha Dafnê ya ku li Entakyayê ye. 34 Loma Menelayos Andronîkos ji hev veqetand û dua kir ku Oniyas bike destê wî. Yê ku li ser vê yekê razî bû û bi xapandinê hat ba Oniyas, destê xwe yê rastê bi sond da wî. Û her çiqas ew guman li wî hebû jî, wî ew razî kir ku ji pîrozgehê derkeve. 35 Ji ber vê yekê ne tenê Cihû, lê gelek ji miletên din jî hêrs bûn û ji bo kuştina wî mirovî bi neheqî gelek xemgîn bûn. 36 Û çaxê padîşah dîsa ji deverên Kîlîkyayê hat, Cihûyên ku li bajêr bûn û hin ji Yewnaniyên ku ji vê rastiyê nefret dikirin jî gilî kirin, çimkî Oniyas bê sedem hat kuştin. 37 Ji ber vê yekê Antiochos ji dil xemgîn bû, xemgîn bû û giriya, ji ber serhişkî û hûrgelê yê mirî. 38 Û bi hêrs ket, wî tavilê Andronikos rengê xwe yê binefşî hilda, kincên wî çirandin û li seranserê bajêr birin wî cihê ku wî li hember Oniyas bêhiş kiribû, û li wir mêrkujê lanetkirî kuşt. Bi vî awayî Xudan cezayê wî, wek ku wî heq kiribû, xelat kir. 39 Îcar gava ku Lîsîmaxos bi destûra Menelayos li bajêr gelek sûcdar kirin û fêkiyên wan belav bûn, elalet li hember Lîsîmaxos li hev civiyan û gelek firaxên zêr berê hatibûn birin. 40 Li ser vê yekê elalet rabû ser xwe û bi hêrsê tije bû, Lîsîmaxos bi qasî sê hezar mêr çekdar kir û pêşî dest bi zordariyê kir. yek Auranus rêber e, mirovekî ku di nav salên dûr û dirêj de çûye, û ne kêmî bêaqilî ye. 41 Hingê wan hewldana Lîsîmaxos dîtin, hinekan ji wan kevir girtin, hinekan daran, hinekan jî destikên
 • 6. tozê yên ku li ber destê wan bû, bi hev re avêtin ser Lîsîmaxos û yên ku li ser wan danîbûn. 42 Bi vî awayî gelek ji wan birîndar kirin, hinekan jî li erdê xistin û hemû jî neçar kirin ku birevin; 43 Ji ber vê yekê li ser Menelaus sûcdar kirin. 44 Îcar gava ku padîşah hat Tîrosê, sê zilamên ku ji meclîsê hatibûn şandin, li ber wî doza dozê kirin. 45 Lê Menelausê ku niha mehkûm bû, soz da Ptolemee kurê Dorymenes, ku ew gelek pera bide wî, eger ew padîşah li hember wî aştî bike. 46 Li ser vê yekê Ptolemee padîşah birin aliyekê, wek ku ji hewayê bikişîne, da ku ew bihizire. 47 Ji ber vê yekê ku wî Menelaus ji sûcdariyên ku di heman demê de bû sedema hemû xerabiyan, azad kir; û ew mirovên belengaz ên ku eger doza xwe, erê, li ber Îskîtiyan bigotana, diviya bêguneh bihatana darizandin, wî mehkûmî mirinê kir. . 48 Bi vî awayî ew ên ku ji bo bajar û ji bo mirovan û ji bo firaxên pîroz peyrewê kirin, di demek kurt de rastî ezabê neheq hatin. 49 Ji ber vê yekê ew ji Tîrosî jî, ji wê kiryara xerab nefret kirin, kirin ku ew bi rûmet werin veşartin. 50 Ji ber vê yekê, bi çavnebariya wan ên desthilatdar, Menelaus hîn jî li ser desthilatdariyê ma, bi xerabiyê zêde bû û ji welatiyan re xayînek mezin bû. BEŞA 5 1 Hema hema wê demê Antiochos sefera xwe ya diduyan a Misrê amade kir: 2 Û paşê qewimî, li seranserê bajêr, hema hema çil rojî, li hewayê siwar hatin dîtin, ku bi cawên zêr û bi lûtkeyan, mîna komeke leşkeran direvin. 3 Û ordiyên siwaran li hev, bi hejandina mertalan, û bi hejandina mertalan, û bi hejandina şûran, û avêtina tîrên, û bi birqokîkirina xemilandinên zêrîn, û bi her cûre zencîreyan, bi hev re rû bi rû dibûn û direvin. 4 Ji ber vê yekê her kesî dua kir ku ew xuyang bibe qenciyê. 5 Îcar gava ku xebereke derewîn derket, wekî ku Antîochos miriye, Yason herî kêm hezar mêr hilda û ji nişka ve êrîşî bajêr kir. û yên ku li ser dîwaran bûn, hatin paşvexistin û bajar bi dirêjahî hat girtin, Menelaus reviya nav kelehê. 6 Lê Yason welatiyên xwe bi bê rehmê kuşt, ne difikirî ku roja ji miletê xwe bigire wê ji bo wî bibe roja herî nebaş; lê difikirîn ku ew dijminên wî bûn, ne hevwelatiyên wî, yên ku wî bi dest xistin. 7 Lê belê ji ber van hemûyan, wî serwerî bi dest nexist, lê herî dawî ji ber xelata xayîntiya xwe şerm kir û dîsa reviya welatê Ammoniyan. 8 Loma di dawiyê de vegera wî ya ne dilxweş bû, li ber Aretas padîşahê Ereban hat sûcdarkirin. welat û welatiyên wî, ew avêtin Misrê. 9 Bi vî awayî yê ku gelek ji welatê wan derxistibû, li welatekî xerîb helak bû, berê xwe da Lakedemoniyan û li wir difikirî ku bi saya ehlê xwe alîkariyê bibîne. 10 Û yê ku gelek bê gor avêtin derve, ne kes bû ku li ser wî şîn bike, ne jî cenazeyek bi heybet û ne jî gora bav û kalên wî. 11 Îcar gava ku ev yek hat ber erebeya padîşah, wî fikirî ku Cihûstanê serî hildaye û bi hiş û hêrs ji Misrê derket û bajar bi çekan girt. 12 Û emir da şerkerên xwe, yên ku li ber xwe didin, nehêlin û yên ku derketine ser malan nekujin. 13 Bi vî awayî kuştina ciwan û kalan, derxistina mêr, jin û zarokan, kuştina keçik û zarokan. 14 Û di nav sê rojên tevayî de heşt û sed hezar wêran bûn, ji wan çil hezar di şer de hatin kuştin. û ji kuştiyan kêmtir nayê firotin. 15 Lê ew bi vê yekê razî nebû, lê guman kir ku here Perestgeha herî pîroz a tevahiya dinyayê. Menelaus, ew xayîn qanûn û welatê xwe, rêberê wî ye: 16 Û bi destên pîs firaxên pîroz hildan û bi destên heram tiştên ku ji aliyê padîşahên din ve ji bo zêdekirin, rûmet û rûmeta wî cihî hatibûn veqetandin, davêtin xwarê. 17 Û di hişê Entakos de ewqas pozbilind bû, ku wî nefikirî ku Xudan ji bo gunehên wan ên ku li bajêr rûdiniştin, ji bo demekê hêrs bûye û ji ber vê yekê çavê wî li wî cihî nebû. 18 Çimkî eger ew berê di gelek gunehan de nehatibin pêçan, ev mirov, gava ku hat, tavilê hat qamçkirin û ji xeyalên xwe dûr ketibû, wek Heliodorusê ku Selûkosê padîşah şandibû ku xezîneyê bibîne. 19 Lê Xwedê ne ji bo xatirê gel, lê ji bo xatirê gel cihê dûr hilbijart. 20 Û ji ber vê yekê ew cihê ku bi wan re bû hevparê tengasiya ku hat serê milet, paşê li ser feydeyên ku ji Xudan hatibûn şandin daxuyand; li hev hatin, ew bi hemû rûmeta xwe hate saz kirin. 21 Îcar gava ku Entakos hezar û heştsed telant ji Perestgehê derxistin, ew bi lez û bez çû Entakyayê. 22 Wî walî hişt ku milet hêrs bike: Filîpos li Orşelîmê, ji bo welatê xwe Frîgyayî û ji ber adetên ji yên ku ew danîne wê derê hovanetir. 23 Û li Garizim, Andronicus; û ji bilî vê, Menelaus, ku ji hemûyan xerabtir destên xwe yên giran li ser welatiyan bar kir, li hember welatê xwe Cihûyan xwedî hişekî xerab bû. 24 Wî ew serekê nefret Apollonius jî bi leşkerekî bîst û du hezarî ve şand û emir kir ku hemû yên di temenê xwe yên herî baş de bikuje û jin û yên biçûk bifiroşe. 25 Yê ku hat Orşelîmê û xwe wek aştiyê nîşan da, heta roja pîroz a Şemiyê xwe berda. 26 Û bi vî awayî wî hemû yên ku diçûn cejna Şemiyê kuşt û bi çekan li bajêr digeriyan, elaleteke mezin kuştin. 27 Lê Cihûdayê Maccabeus bi neh kesên din re, an jî li dora wê, xwe kişand çolê û li çiyayan, li gorî ajalên heywanan, bi koma xwe ya ku her dem bi giyayan dixwar, ji bo ku ew bibin hevparên qirêjiyê, jiya.
 • 7. BEŞA 6 1 Demek şûnda padîşah pîrek ji Atînayê şand, da ku Cihûyan mecbûr bike ku ji qanûnên bav û kalên xwe derkevin û li gorî qanûnên Xwedê nejîn. 2 Û Perestgeha Orşelîmê jî qirêj bikin û jê re bêjin perestgeha Jupiter Olympius; û li Garizim, ji Jupiter Parêzvanê biyaniyan, wek ku wan dixwest ku li wê derê rûdiniştin. 3 Hatina vê fesadiyê ji mirovan re bi êş û jan bû: 4Çimkî Perestgeh ji aliyê miletên din ve bi serhildan û şahiyê tije bû, yên ku bi fahîşeyan re mijûl dibûn û bi jinan re di derdora Cihên pîroz de û ji bilî wan tiştên neqanûnî dianîn. 5Herwiha gorîgeh bi tiştên nepak ên ku Şerîet qedexe dike tije bû. 6 Ne rewa bû ku mirov rojên Şemiyê an rojiyên berê bigire, an jî xwe wekî Cihû bide nasîn. 7 Di roja bûyîna padîşah de her meh ew bi zoreke dijwar dihatin ku ji qurbanan bixwin. Û gava ku rojiya Bacchus hat girtin, Cihû neçar man ku bi rêve herin Bacchus û pîç hilgirtin. 8 Bi ser de jî, bi pêşniyara Ptolemeus, li hember Cihûyan biryarek ji bajarên cîran ên miletan re derket, ku ew eynî şêwazê xwe bigirin û bibin hevparên goriyên wan. 9 Û kî ku naxwaze xwe bi adetên necihûyan bigire, bila bê kuştin. Wê hingê dibe ku merivek bextreşiya heyî dîtiba. 10 Çimkî du jin anîn, ku zarokên xwe sinet kirin. Gava wan bi eşkereyî birin dora bajêr, zarokan destê xwe dan sîngê wan, wan ew bi serê xwe ji dîwar avêtin xwarê. 11 Yên din jî, yên ku bi hev re ketin şikeftên nêzîk, ji bo ku roja Şemiyê bi dizî bihêlin, ku Fîlîpo wan dît, hemû bi hev re hatin şewitandin, çimkî wan wijdan çêkir ku ji bo rûmeta roja herî pîroz arîkariya xwe bikin. 12 Niha ez ji yên ku vê pirtûkê dixwînin, lava dikim, ku ew ji ber van belayan dilteng nebin, lê ji bo wan cezayan ne ji bo tunekirinê, lê ji bo cezakirina miletê me bin. 13Çimkî ev nîşana qenciya wî ya mezin e, gava ku xeraban demek dirêj nayê cefakirin, lê tavilê têne ceza kirin. 14Çimkî ne wek miletên din, yên ku Xudan bi bîhnfirehî li ser cezakirina wan disekine, heta ku ew bi tevahî gunehên xwe neyên, ew bi me re wusa dike. 15 Ji bo ku ew bigihîje bilindahiya gunehê, paşê heyfa xwe ji me hilîne. 16 Ji ber vê yekê ew tu carî dilovaniya xwe ji me venagere û her çend bi tengahiyê ceza bike jî ew dev ji gelê xwe bernade. 17 Lê evê ku me got, bila ji me re bibe hişyariyek. Û niha em ê bi çend gotinan werin ser ragihandina meselê. 18 Eleazar, yek ji Şerîetzanên sereke, kal û pîr û bi rûyekî xweş, neçar bû ku devê xwe veke û goştê berazan bixwe. 19Lê wî mirina bi rûmet, ne ku bi pîsîtîyek wusa pîskirî bijî, tercîh kir, tif kir û bi dilê xwe hat ezabê. 20 Çawa ku ji wan re lazim bû ku bên, yên ku biryardar in ku li hember tiştên weha bisekinin, yên ku ne destûr e ku hezkirina jiyanê bê tam kirin. 21Lê yên ku berpirsiyariya wê cejnê xerab kiribûn, ji ber nasîna berê ya ku bi wî mirovî re hebû, ew birin aliyekî, jê lava kirin ku ji rizqê xwe goştê ku jê re destûr e, bîne û mîna ku ji goştê qurbana ku padîşah emir kiribû xwar. 22 Da ku bi vî awayî ew ji mirinê xilas bibe û ji bo dostaniya berê ya bi wan re keremê bibîne. 23Lê wî dest pê kir bi zanetî û çawa ku temenê wî bû, û bilindahiya salên xwe yên kevnar, û rûmeta serê wî yê gewr, ku tê de bû, û perwerdehiya wî ya herî rast ji zarokatiyê de, an bêtir li qanûna pîroz û ji aliyê Xwedê ve hatiye dayîn: ji ber vê yekê wî weha bersiv da û ji wan xwest ku di cih de wî bişînin gorê. 24 Ji ber ku ev ne temenê me ye, wî got, bi her awayî ku em ji hev cuda bibin, bi vî awayî gelek ciwan dikarin bifikirin ku Eleazar ê ku heşt û deh salî bû, niha çûye dînekî xerîb. 25 Îcar ew bi durûtiya min û dixwazin ku piçekî û bîskekê dirêjtir bijîn, divê bi min bixapînin û ez ji pîrbûna xwe re lekeyek distînim û wê pîs dikim. 26Çimkî heta niha ez ji ezabê mirovan xilas bibim jî, ne sax û ne jî mirî, divê ez ji destê Karîndarê Karîn xilas nebim. 27 Ji ber vê yekê niha, bi mêranî vê jiyanê biguherim, ezê yekî ku temenê min hewce dike nîşan bidim, 28 Û ji xortan re mînakek berbiçav bihêle ku ji bo qanûnên birûmet û pîroz bi dilxwazî û bi cesaret bimirin. Û gava ku wî ev gotin gotin, di cih de çû ser ezabê: 29 Yên ku rêberiya wî kirin ku ew qenciyê biguherîne, ew ê berê wî bidin ber nefretê, ji ber ku gotinên pêşiyan, wek ku wan difikirîn, ji hişê bêhêvî derketin. 30 Lê gava ku ew hazir bû ku bi lêdanê bimire, nalîn û got: «Ji Xudan re diyar e, yê ku zanîna pîroz heye, ku her çend ez ji mirinê xilas bibûma, ez niha bi lêdanê êşên giran di laş de dikişînim. : Lê di canê xwe de ez ji van tiştan razî me, ji ber ku ez ji wî ditirsim. 31 Û bi vî awayî ev mirov mir, mirina xwe ji bo nimûneyeke wêrekiyeke hêja, û bîranîneke fezîletê hişt, ne tenê ji xortan re, lê ji hemû miletê xwe re. BEŞA 7 1 Û usa bû, ku heft bira tevî diya wan hatin birin, û padîşah, li dijî qanûnê, mecbûr kir ku goştê berazan tam bikin, û bi qamçiyan û qamçiyan hatin îşkencekirin. 2 Lê yekî ji wan ên ku pêşî got: «Tu dixwazî ji me çi bixwazî an hîn bibî?» Em amade ne ku bimirin, ne ku em qanûnên bav û kalên xwe binpê bikin.
 • 8. 3Hingê padîşah hêrs bû, emir kir ku tenûr û kazan germ bikin. 4 Û di cih de hat germ kirin, wî emir kir ku zimanê yê ku pêşî dipeyivî jêkin û perçeyên laşê wî jêkin, birayên wî yên mayî û diya wî lê dinêrin. 5 Îcar gava ku ew bi vî awayî di hemû endamên wî de seqet bû, wî emir kir ku ew hê sax bû, ku bînin ser êgir û di tavê de bê sorkirin. yekî din bi diya xwe re bi mêranî bimire û wiha got: 6Xudan Xwedê li me dinêre û bi rastî jî handan li me dike, çawa ku Mûsa di strana xwe de, ya ku li ber çavên wan şahidî kir, got û got: «Wê di xulamên xwe de bê handan. 7 Îcar gava ku yê pêşî piştî vê hejmarê mir, yê diduyan anîn, da ku wî bikin çêleka tinazên xwe; û gava ku bi porê wî çermê serê wî jêkirin, ji wî pirsîn: «Tu bixwî, berî ku tu li hemûyan bê cezakirin. her endamekî bedena te? 8 Lê wî bi zimanê xwe bersiv da û got: Na. 9 Û gava ku ew di bîhnfirehiya paşîn de bû, wî got: «Tu me ji vê jiyana niha derdixînî, mîna xezebê, lê Padîşahê dinyayê wê me, yên ku ji bo qanûnên wî mirine, ji bo jiyana herheyî rake. 10Piştî wî yê sisiyan çêlekek tinazkar çêkir û gava ku jê re lazim bû, wî zimanê xwe deranî û ew jî zû, bi mêranî destên xwe dirêj kir. 11 Û bi wêrekî got: «Evên min ji ezmên hebûn; Û ji ber qanûnên wî ez wan kêm nakim. û ez ji wî hêvî dikim ku ez dîsa wan bistînim. 12 Ji ber wê yekê ku padîşah û yên ku pê re bûn, li mêrxasiya xort ecêbmayî man, ji ber ku wî guh neda êşan. 13 Îcar gava ku ev mirov mir, wan ê çaran jî bi vî awayî êşandin û şikandin. 14 Îcar gava ku ew hazir bû ku bimire, wî weha got: «Baş e, ku mirov bi kuştina mirovan li hêviya hêviya ku Xwedê ji nû ve bi destê wî vejîne, bigerin. 15Piştre yê pêncan jî anîn û ew perçiqandin. 16 Hingê wî li padîşah nêrî û got: «Hêza te li ser mirovan heye, tu xerabî yî, tu çi dixwazî dikî; Lê dîsa jî nefikirin ku miletê me ji Xwedê berdaye; 17 Lê hinekî bisekine û binihêre hêza wî ya mezin, çawa ewê te û dûndana te ezabê bike. 18Piştî wî, yê şeşan jî anîn, yê ku ji mirinê hazir bû û got: «Bê sedem nexapînin, çimkî em ji bo xwe van tiştan dikişînin û li hember Xwedayê xwe guneh kirine. Ji ber vê yekê tiştên ecêb li me tên kirin. 19Lê hûn nefikirin, yê ku li hember Xwedê şer dike, ku hûn bê ceza birevin. 20Lê dê ji her tiştî ecêbmayî û hêjayî bîranîna bi rûmet bû; ji ber ku gava wê dît ku heft kurên xwe di nav rojekê de hatine kuştin, ji ber hêviya ku ji Xudan re hebû, bi cesaretek baş ew hilanî. 21 Belê, wê her yek ji wan bi zimanê xwe, bi ruhên mêrxas şîret kir. û bi zikê mêranî ramanên xwe yên jinî rakir û ji wan re got: 22 Ez nikarim bêjim hûn çawa ketin malzaroka min. Çimkî min ne nefes û ne jî jiyan da we û ne jî ez endamên her yekî ji we bûm. 23 Lê bê şik Afirandarê dinyayê yê ku nifşê mirovan afirand û destpêka her tiştî dît, wê bi dilovaniya xwe dîsa nefes û jiyanê bide we, çawa ku hûn niha li ber qanûnên wî nafikirin.» xatirê. 24 Îcar Antakyos, ku xwe biçûk dihesiband û guman dikir ku ev gotineke riswa ye, hê ku yê herî biçûk hê sax bû, ne tenê bi gotinan şîret li wî kir, lê bi sond jî jê re got ku ewê wî bike dewlemend û bextewar. Ger mirov ji qanûnên bav û kalên xwe bizivire; û ku ew jî wî ji bo hevalê xwe bigire û bi kar û barên wî bawer bike. 25 Lê gava ku xort qet guh neda wî, padîşah gazî diya wî kir û jê şîret kir ku ew şîret li xort bike ku jiyana xwe xilas bike. 26 Û gava wî bi gelek peyvan şîret li wê kir, wê soz da wî ku ewê şîretan li kurê xwe bike. 27 Lê wê xwe li ber wî xwar kir, bi rezîliya zalimê zalim dikeniya û bi zimanê welatê xwe bi vî awayî peyivî. Kurê min, li min were rehmê ku te neh meh di zikê min de anîne û sê sal dane te û te mezin kiriye û te mezin kiriye û heta vî temenî tehemûl kiriye. 28 Kurê min, ez ji te lava dikim, li erd û ezmanan û li her tiştê ku tê de ne binêre û bifikire ku Xwedê ew ji tiştên nebûyî afirandine. û mirovatî jî bi vî awayî hat afirandin. 29 Ji vî ezabker netirse, lê ji ber ku layiqî birayên xwe yî, mirina xwe bigire, da ku ez dîsa bi birayên te re li te bibim dilovan. 30 Hê wê ev gotin digotin, xort got: «Hûn li benda kê ne? Ez ê emrê padîşah nekim, lê ez ê emrê Şerîeta ku Mûsa ji bav û kalên me re hatiye dayîn, bikim. 31 Û tu yê ku li hember Îbraniyan bûyî afirînerê hemû xerabiyan, tu ji destê Xwedê xilas nebî. 32 Çimkî em ji ber gunehên xwe cefayê dikişînin. 33 Û tevî ku Xudanê jîndar ji bo cezakirin û rastkirina me ji bo demeke kurt li me hêrs bibe jî, ewê dîsa bi xulamên xwe re bibe yek. 34 Lê tu, ey mirovê bêxweda, û yên din ên herî xerab, bê sedem neyê bilindkirin, ne jî bi hêviyên nediyar veneqelişe û destê xwe li ser bendeyên Xwedê hilde. 35Çimkî tu hê ji dîwana Xwedayê Karîndar, yê ku her tiştî dibîne, xilas nebûye. 36 Çimkî birayên me yên ku niha êşek kurt kişandine, di bin peymana jiyana herheyî ya Xwedê de mirine; 37 Lê ez, wek birayên xwe, laş û canê xwe ji bo qanûnên bav û kalên xwe pêşkêş dikim, û ji Xwedê lava dikim ku ew zû li miletê me were rehmê. Û ji bo ku tu bi ezabe û belayan eşkere bikî ku Xwedê bi tenê ew e. 38 Û ji bo ku di min û birayên min de xezeba Xuda yê ku bi dadperwerî li ser miletê me hatîye ragirtin. 39 Ji ber ku padîşah hêrs bû, ji hemûyên din xerabtir destê wî da wî û bi hêrs dît ku tinazên xwe bi wî kirin. 40 Îcar ev mirov bêpîs mir û hemû baweriya xwe bi Xudan anî.
 • 9. 41 Herî dawî piştî kuran dayik mir. 42 Bila ev êdî bes be ku em li ser cejnên pûtperestî û êşkenceyên giran bipeyivin. BEŞA 8 1 Hingê Cihûdayê Maccabeus û yên ku pê re bûn, bi nepenî çûn bajaran, mirovên xwe gazî hev kirin û hemû yên ku di dînê Cihûyan de ne, anîn ba xwe û nêzîkî şeş hezar mêr civandin. 2 Û wan gazî Xudan kir, da ku ew li gelê ku ji hemûyan hatiye pêlkirin binêre. û her weha rehmê li perestgeha ku ji aliyê mirovên nepak ve hatiye heram kirin; 3 Û ew ê rehmê li wî bajarî bike, ku ew bi xerabûyî û ji axê amade be; û bibihîze xwîna ku li wî digirî, 4 Kuştina xerab a zarokên bêzar û çêriyên ku li hember navê wî hatine kirin bînin bîra xwe. û ku ew ê nefreta xwe li hember xeraban nîşan bide. 5 Îcar gava ku Maccabeus li ser wî bû, ew nikaribû li hember miletan bisekinin, çimkî xezeba Xudan bû rehmê. 6 Ji ber vê yekê ew bi nezanî hat, û bajar û bajarok şewitandin, û cihên herî esnaf ketin destên wî û bi ser ketin û ne hindik ji dijminên xwe reviyan. 7Lê wî bi taybetî ji bo hewildanên weha nepenî ji şevê sûd wergirt, wusa ku fêkiya pîroziya wî li her derê belav bû. 8 Îcar gava ku Filîpos dît ku ev mirov hindik û hindik zêde dibe û tiştên ku li ba wî hê zêde diqewimin, wî ji Ptolemeusê waliyê Celosyria û Fenice re nivîsî, da ku bêtir alîkariyê bide karên padîşah. 9 Û di cih de Nîkanorê kurê Patroklos, ku yek ji hevalên xwe yên taybetî ye, hilbijart, wî ew bi bîst hezarî kêmtir ji hemû miletên di bin destê xwe de şand, da ku tevahiya nifşa Cihûyan ji holê rake. û bi wî re jî tevlî Gorgias kaptanek bû, ku di warê şer de xwediyê ezmûnek mezin bû. 10 Ji ber vê yekê Nîkanor ji Cihûyên dîl re ew qas pere qezenç kir û ji du hezar telantan baca ku padîşah ji Romayiyan re bida bida. 11 Ji ber vê yekê ew di cih de şand bajarên li peravên deryayê, firotina Cihûyên dîl da zanîn û soz da ku ji bo yek telantekê heşt û deh bedenên wan hebin, ne li hêviya tolhildana ku wê ji Xwedayê Karîndar bihata pey wî. 12 Îcar gava ku xebera hatina Nîkanor ji Cihûda re hat dayîn û wî ji yên ku bi wî re bûn re got ku artêş nêzîk e. 13Ewên ku ditirsiyan û ji edaleta Xwedê bêbawer bûn, reviyan û xwe gihandin. 14 Yên din her tiştê ku ji wan re mabû firot û ji Xudan lava kirin ku wan xilas bike. 15 Û eger ne ji bo xatirê wan be, lê belê ji bo peymanên ku wî bi bav û kalên wan re girêdabû û ji bo navê wî yê pîroz û birûmet, ku ew pê hatibûn gazîkirin. 16 Li ser vê yekê Maccabeus gazî zilamên xwe kir ku hejmara wan şeş hezar bû û şîret li wan kir ku nebin tirsa dijmin û netirsin ji elaleta mezin a miletên ku bi neheqî li wan hat. lê bi mêranî şer bikin, 17 Û ji bo ku ew zerara ku wan bi neheqî li cîhê pîroz kiribûn, û bi zilma bajêr, ku tinazên xwe pê kirin, û rakirina hukûmeta bav û kalên xwe jî bidin ber çavên wan. 18 Çimkî wan, wî got, baweriya xwe bi çek û mêrxasiya xwe tînin. lê baweriya me bi Xwedayê mezin e, yê ku dikare hem yên ku li hember me tên, hem jî hemû dinyayê biavêje xwarê. 19 Bi ser de jî, wî ji wan re got ku bav û kalên wan çi alîkarî dîtine û çawa hatin rizgarkirin, gava ku di bin destê Sennaherîb de sed û heşt û pênc hezar kes mirin. 20 Û wî ji wan re behsa şerê ku li Babîlê bi Galatiyan re hebû, ji wan re got, ku çawa ew bi tevahî heşt hezar, bi çar hezar Makedonî re, bi kar anîn, û ku Makedonî şaş man, heşt hezar sed û bîst hezar kuştin. ji ber alîkariya ku ji bihuştê ji wan re hebû û ji ber vê yekê xenîmetek mezin standin. 21 Îcar gava ku wî ew bi van gotinan cesûr kirin û ji bo şerîetê û welatê xwe amade bûn ku bimirin, wî artêşa xwe kir çar par. 22 Û bi birayên xwe re, ku serokên her komekê bûn, ji bo dîtina Şimûn, Ûsiv û Yonatan, her yekî hezar û pênc sed mêr dan hev. 23 Û wî Eleazar destnîşan kir ku kitêba pîroz bixwîne. xwe pêşengiya koma yekem dike, 24 Û bi alikariya Xudayê karîndarê wan ji neh hezar dijminên xwe zêdetir kuştin, û piraniya leşkerên Nîkanor birîndar kirin û seqet kirin, û bi vî awayî hemû reviyan; 25 Û pereyên wan ên ku ji bo kirîna wan hatibûn, hildan û li pey wan çûn, lê dema kêm ma, ew vegeriyan. 26Çimkî rojek beriya Şemiyê bû û ji ber vê yekê êdî ew li pey wan nediçûn. 27 Îcar gava ku wan çekên xwe li hev civandin û dijminên xwe talan kirin, wan roja Şemiyê bi xwe re mijûl bûn, pesn û şikir ji Xudan re kirin, yê ku ew heta wê rojê parast, ku destpêka rehmê bû ku li ser wan hat belavkirin. 28 Û piştî roja şemiyê, gava ku parek ji xenîmetê dan seqetan, jinebiyan û sêwiyan, mayî di nav xwe û xulamên xwe de parve kirin. 29 Gava ku ev yek bû û wan dua kir, ji Xudanê dilovan lava kirin ku her û her bi xulamên xwe re li hev bên. 30 Bi ser de ji yên ku bi Tîmotêyos û Bakkîdes re bûn, yên ku li hember wan şer kirin, ji bîst hezarî zêdetir kuştin, û bi hêsanî destkeftiyên bilind û xurt bi dest xistin, gelek xenîmet di nav xwe de parve kirin û seqet, sêwî, jinebiyan, erê, kirin. û pîr jî, di xenîmetê de bi xwe re wekhev in. 31 Çaxê wan zirxên xwe civandin, ew hemû bi baldarî li cihên guncav danîn û bermayiya talanê jî anîn Orşelîmê.
 • 10. 32 Wana Fîarchesê xerab, yê ku bi Tîmotêyos re bû, kuşt û Cihûyan gelek aciz kiribû. 33 Wekî din, dema ku wan li welatê xwe cejna serketinê pêk anî, Callisthenes ê ku agir berdabû deriyên pîroz û ku reviyabû nav xaniyek piçûk, şewitandin. û ji ber vê yekê wî ji bo xerabiya xwe xelatek wergirt. 34 Heçî wî Nîkanorê herî bêmerhemet, yê ku hezar bazirgan anîbûn ku Cihûyan bikirin. 35 Ew bi alîkariya Xudan ji aliyê wan ve hat xwarê; cil û bergên xwe yên birûmet li xwe kir û dest ji hev berda û wek xulamekî reviyayî ji nîvê rûreşî hat Entakyayê, çimkî mazûvanê wî helak bû. 36 Bi vî awayî, wî yê ku li Orşelîmê xirecir ji Romayiyan re girt, ji derve re got ku Xwedê heye ku Cihûyan ji bo wan şer bike û ji ber vê yekê ew nikarin zirarê bidin wan, ji ber ku ew li gorî qanûnên ku wî da wan. BEŞA 9 1 Di wê demê de Antîokxos bi bêrûmetî ji welatê Faris derket 2Çimkî ew ketibû wî bajarê ku jê re Persepolîs digotin, çûbû Perestgehê talan bike û bajêr bigire. Li ser vê yekê elaletê ku ji bo parastina xwe bi çekên xwe direviyan, ew reviyan. Û wusa jî bû, ku Entakyos ji ber şêniyan reviyan, bi şermî vegeriya. 3 Gava ew hat Ekbatanê, jê re xeber hat ku çi hatiye serê Nîkanor û Tîmotêyos. 4 Paşê bi hêrs werimî. wî difikirî ku tola riswatiya ku ji aliyê yên ku ew revandiye, ji Cihûyan hilîne. Ji ber vê yekê wî emir kir ku erebeya xwe bê rawestan ajot û seferê bişîne, ku niha dîwana Xwedê li pey wî tê. Çimkî wî bi vî rengî bi quretî gotibû ku ewê bê Orşelîmê û wê bike goristana Cihûyan. 5 Lê Xudanê Karîndarê Xwedê, Xwedayê Îsraêlê, bi belayeke bêderman û nedîtî lê xist; an jî gava ku wî ev gotin gotin, êşa rûvî ya ku bê çare bû hat serê wî û ezabên giran ên hundurîn; 6 Û ya herî rast ev e: çimkî wî bi ezabek gelek û xerîb rûvî û roviyên mirovên din êşandibû. 7 Lê belê ew ji pesnê xwe qet nesekinî, lê dîsa jî bi quretî tije bû, bi hêrsa xwe li hember Cihûyan agir hilda û emir da ku lez bikin; ; ji ber vê yekê ku bi êş ketibû, hemû endamên laşê wî gelek êşiyan. 8 Û bi vî awayî yê ku hinekî berê difikirî ku ew dikare fermanê bide pêlên behrê, (ew qas serbilind bû ku ji rewşa mirovan wêdetir bû) û çiyayên bilind bi terazûyê giran bike, niha hate avêtin ser erdê û di hespekî de hat hilgirtin. , nîşanî hemû hêza eşkere ya Xwedê dide. 9 Bi vî awayî kurm ji laşê vî mirovê xerab rabûn û dema ku ew di nav xemgînî û êşê de dijiya, goştê wî ket xwarê û pîsiya bêhna wî ji tevahiya artêşa wî re bû deng. 10 Û ew merivê ku hinekî pêşda fikirî ku ew dikare xwe bigihîne stêrkên ezmên, tu kesî nikaribû ragiriya bêhna xwe ya bêtehemûl hilgire. 11 Loma li vira ku bela bû, dest bi quretiya xwe ya mezin berda û bi belaya Xwedê xwe nas kir, êşa wî her kêlî zêde dibû. 12 Û gava ku wî bi xwe nikarîbû xwe bi bîhna xwe bigire, wî ev gotin gotin: «Xwedê ye ku mirov bindestiya Xwedê bike û mirovê ku dimire, eger ew Xwedê bûya, bila bi xwe serbilind nefikire. 13Vî yê xerab ji Xudan re jî sond xwar, ku êdî wê rehmê li wî neke û weha got: 14Ew bajarê pîroz (ku ew bi lez diçû, da ku wî bi erdê re deyne û bike goristanek hevpar), ewê azad bikira. 15 Û li ser Cihûyên ku wî ew qas hêjayî veşartinê nebûn, lê ew bi zarokên xwe re ji bo ku ji teyr û heywanên kovî bên xwarin, bên avêtin derve, ewê wan hemûyan bike wek hevwelatiyên Atînayê. 16 Û Perestgeha pîroz, ku berî wê xera bikira, bi diyariyên xweş xemiland û hemû firaxên pîroz bi gelekên din vegerîne û ji dahata xwe xercên qurbanan bide. 17 Erê, û ew bi xwe jî bibe Cihû û li seranserê dinyaya ku lê rûniştî bû bigere û hêza Xwedê eşkere bike. 18Lê ji ber van hemûyan êşên wî nesekinîn; ji ber ku dîwana Xwedê ya dadperwer hat ser wî; ji ber vê yekê ew ji saxiya xwe bêhêvî bû, nameya ku di bin navê duakirinê de ye, bi vî awayî ji Cihûyan re nivîsî. 19 Entakyo padîşah û walî, ji Cihûyên qenc re ji hemwelatiyên xwe re gelek şabûn, sihet û bextewariyê dixwaze. 20 Eger hûn û zarokên we baş bin û karê we bi dilê we be, ez ji Xwedê re gelek spas dikim, ku hêviya xwe bi bihuştê heye. 21 Lê ez qels bûm, an na, ezê bi qencî namûs û îradeya te ya qenc bi bîr bînim, ku tu ji Farisan vegeriyayî û bi nexweşiyeke giran ketî, min pêwîst dît ku li ewlekariya hevpar a hemûyan bigerim. 22 Bi siheta xwe bawer nakim, lê hêviyek mezin heye ku ez ji vê nexweşiyê birevim. 23 Lê bihesibînim ku bavê min jî, wî wextê artêşek ber bi welatên bilind ve bir. cîgir destnîşan kirin, 24 Ji bo ku, eger tiştek berevajî hêviyê derkeve, an mizgîniyek xemgîn hatibe, ew ên ku ji welêt dizanin ku dewlet ji kê re maye, neyên xemgîn kirin. 25 Dîsa bifikirim ku çawa mîrên sînor û cîranên padîşahiya min li benda derfetan in û li hêviya bûyera ku wê bibe. Min kurê xwe Antiochos kir padîşah. Gava ku ez hilkişiyam wîlayetên bilind, min gelek caran ew kir padşa. ku min ji wan re weha nivîsî: 26 Ji ber vê yekê ez dua dikim û ji we daxwaz dikim ku hûn feydeyên ku min ji we re bi gelemperî û taybetî kirine, bînin bîra xwe, û ku her mirov hîn jî ji min û kurê min re dilsoz be. 27Çimkî ez bawer im ku ew hişê min fêm bike, wê bi dilxwazî û bi dilovanî serî li daxwazên we bide.
 • 11. 28 Bi vî awayî mêrkuj û çêrker bi êşên herî giran, çawa ku ji mirovên din lava dikir, bi vî awayî li welatekî xerîb, li çiyayan, bi mirineke xerab mir. 29 Filîposê ku bi wî re mezin bûbû, cesedê wî bir û ew jî ji tirsa kurê Antayoxos çû Misrê ba Ptolomeus Filometor. BEŞA 10 1 Îcar Maccabeus û koma wî, ku Xudan rêberiya wan dike, Perestgeh û bajar standin. 2Lê gorîgehên ku miletan li kuçeyê vekirî çêkiribûn û her weha kelek jî hilweşandin. 3 Piştî ku Perestgeh paqij kirin, gorîgehek din çêkirin û kevirên lêdan, agir jê derxistin, piştî du salan goriyek pêşkêş kirin, bixûr, çira û nanê pêşberê danîn. 4 Gava ku ev yek bû, ew li ber xwe ketin û ji Xudan lava kirin ku êdî nekevin nav tengahiyên weha. lê eger ew dîsa li hember wî guneh bikirana, da ku ew bi xwe wan bi rehmê ceza bike û neyên teslîmî miletên çêr û barbar. 5 Îcar di wê roja ku biyaniyan Perestgeh heram kirin, di heman rojê de ew dîsa hat paqij kirin, di heman rojê de di roja bîst û pêncê ya heman mehê de, yanî Kaslo. 6Wan ew heşt roj bi şahî derbas kirin, wek ku di cejna zozanan de ye. 7 Ji ber vê yekê wan çiqil, çiqilên xweşik û xurm jî hildan û ji wî re Zebûr digotin, yê ku di paqijkirina cihê xwe de bi serketî bû. 8Wan jî bi qanûn û biryarnameyek hevpar emir kir ku her sal ew roj ji tevahiya miletê Cihûyan re bên girtin. 9 Û ev dawiya Antakyosê ku jê re Epiphanes digotin, bû. 10 Niha emê kirinên Antiochus Eupator, yê ku kurê vî mirovê xerab bû, bi kurtasî belayên şeran bicivînin. 11 Îcar gava ku ew hat ser tac, wî yek Lîsya danî ser karên welatê xwe û ew kir waliyê xwe yê Celosyria û Finice. 12 Çimkî Ptolemeusê ku jê re Macron digotin, ji ber neheqiya ku li wan hatibû kirin, ji Cihûyan re edaletê tercîh kir, hewl da ku aştiyê bi wan re bidomîne. 13 Li ber Eupator ji hevalên padîşah sûcdar kirin û ji ber ku ew ji Qibrisê derketibû, ji ber ku Filometor jê re kiribûn, di her peyva xwe de xayîn digotin û çû Antiochos Epiphanes. , ku wî xwe jehr kir û mir. 14Lê çaxê Gorgîas waliyê embaran bû, wî leşker kirê kir û her û her bi Cihûyan re şer kir. 15 Û bi vê yekê Îdûmîyayên ku ketine destên wan yên herî eleqedar, Cihû dagîr kirin û yên ku ji Orşelîmê hatibûn derxistin qebûl kirin, ew çûne şer teze. 16Hingê yên ku bi Maccabeus re bûn dua kirin û ji Xwedê lava kirin ku ew bibe alîkarê wan. û ji ber vê yekê ew bi tundî bazdan ser çeperên xurt ên Îdûmî, 17 Û bi tundî êrîşî wan kirin, wan bi dest xistin û hemû yên ku li ser dîwêr şer dikirin girtin, û yên ku ketin destên wan, kuştin û ji bîst hezarî kêmtir jî kuştin. 18 Û ji ber ku hinek, ku ne kêmî neh hezar bûn, bi hev re reviyan nav du kelehên pir xurt, ku ji bo ku dorpêçê bidomînin, her cûre tişt hebûn. 19 Mekabeyos Şimûn, Ûsiv û Zexayos jî û yên ku pê re bûn, yên ku têra dorpêçkirina wan dikirin, hişt û çû wan cihên ku bêtir hewcedariya wî bi alîkariya wî hebû. 20 Îcar ewên ku bi Şimûn re bûn, yên ku bi çavnebariyê dihatin rêber kirin, bi pereyan bi hin kesên ku di kelehê de bûn hatin razîkirin û heftê hezar dram hildan û hin ji wan jî berdan. 21 Lê gava ku ji Mekabeûs re hat gotin ku çi hatiye kirin, wî gazî waliyên gel kir û ew zilam sûcdar kir ku birayên xwe bi pere firotiye û dijminên xwe azad kirine ku li hember wan şer bikin. 22 Îcar wî yên ku xayîn dihatin dîtin kuşt û di cih de herdu kelh girtin. 23 Û bi çekên xwe di hemû tiştên ku di destên xwe de bi ser ket, di her du depoyan de ji bîst hezarî zêdetir kes kuştin. 24 Îcar Tîmotêyos, yê ku Cihûyan berê wî bi ser ketibû, gava ku wî elaleteke mezin ji hêzên biyanî û hespên ku ji Asyayê ne hindik civandibû, hat mîna ku ewê Cihûyan bi hêza çekan bigire. 25 Lê gava ku ew nêzîk bû, yên ku bi Mekabeyos re bûn, zivirîn ku ji Xwedê re dua bikin, ax li ser serê xwe reşandin û pişta xwe bi tûrik girêdan. 26 Û xwe avêt ber lingê gorîgehê û jê lava kir ku ji wan re dilovaniyê bike, ji dijminên wan re bibe dijmin û ji dijminên wan re, wek ku Şerîet dibêje. 27 Îcar piştî nimêjê wan çekên xwe hildan û ji bajêr dûrtir çûn û gava ku ew nêzîkî dijminên xwe bûn, ew ji xwe re man. 28 Gava ku roj nû hilat, herdu li hev kirin. Ji aliyekî ve bi fezîleta xwe re jî ji bo sonda serkeftin û serkeftina xwe li cem Xudan e: aliyê din jî hêrsa xwe dike serokê şerê xwe. 29Lê gava ku şer xurt bû, ji ezmên pênc zilamên qeşeng li ser hespan xuya bûn, bi derbên zêr û dido ji wan rêberiya Cihûyan kirin. 30 Û Maccabeus di navbera wan de girt, ji her alî ve çek pêça û ew sax kir, lê tîr û birûskên dijmin avêtin; wusa ku bi korbûnê û bi tengahiyê tije bûn, hatin kuştin. 31 Û bîst hezar û pêncsed û şeşsed siwarî peya hatin kuştin. 32 Tîmotêyos bi xwe jî reviya qereqoleke pir xurt, ku jê re Gawra digotin, ku Kereas walî lê bû. 33 Lê yên ku bi Mekabeyos re bûn, çar rojan bi mêrxasî kelehê dorpêç kirin. 34 Û yên ku di hundurê de bûn, bi hêza wî cihî ewle bûn, gelek çêr* kirin û gotinên xerab gotin. 35 Lê di roja pêncan de, bîst xortên ji koma Mackabeus, ji ber kufrê hêrs bûn, bi mêranî êrîşî dîwêr kirin û bi cesareteke dijwar her kesên ku bi wan re dihatin kuştin kuştin. 36 Yên din jî li pey wan hilkişiyan, dema ku bi yên hundir re mijûl dibûn, birc şewitandin û agirê vêxistin,
 • 12. çêrker bi saxî şewitandin. û hinekên din jî dergeh şikandin û ji leşkerê mayî standin, bajar girtin. 37 Û Tîmotêyosê ku di çalekekê de veşartibû û birayê wî Kereas bi Apollofan re kuştin. 38 Çaxê ev yek bû, wan bi Zebûr û şikiriyê pesinê Xudan dan, yê ku ji bo Îsraêl tiştên gelek mezin kiribû û serkeftin da wan. BEŞA 11 1 Demek şûnda, parêzger û pismamê padîşah Lîsîas, yê ku kar jî bi rê ve dibir, ji wan tiştên ku hatibûn kirin gelek aciz bû. 2 Û gava ku wî bi hemû siwaran re li dora heştê hezar siwarî civandin, ew hat hember Cihûyan û difikirî ku bajêr bike warê miletan. 3 Û ji bo ku ji Perestgehê sûd werbigirin, wek ku ji perestgehên din ên miletan, û her sal Serokkahîntiyê bifiroşin. 4 Qet nahesibîne hêza Xwedê, lê bi deh hezar peyayên xwe, bi hezaran siwarên xwe û çardeh fîlên xwe pozbilind kir. 5 Îcar ew hat Cihûstanê û xwe nêzîkî Beytsûra bû, ku bajarekî xurt bû, lê bi qasî pênc metreyan ji Orşelîmê dûr bû, û ew bi giranî dorpêç kir. 6 Gava yên ku bi Mekabeyos re bûn, bihîstin ku ew dorpêç kiriye, wan û hemû gel bi şîn û hêstiran ji Xudan lava kirin ku ew milyaketekî qenc bişîne ku Îsraêl xilas bike. 7 Hingê Maccabeus bi xwe jî berî her tiştî çek hildan û ji yê din şîret kir ku ew bi wî re xwe bixin xeterê ku alîkariya birayên xwe bikin. 8 Çaxê ew li Orşelîmê bûn, yekî siwarî, cil û bergên xwe yên spî, li ser hespan xuya bû û zirxên xwe yên ji zêr dihejand. 9Hingê wan hemûyan bi hev re pesnê Xwedayê dilovan dan û dilê wan pê ket, ku ew ne tenê bi mirovan re, lê bi heywanên herî zalim re jî amade bûn û di dîwarên hesin de qul bikin. 10 Bi vî awayî ew bi zirxên xwe pêş de çûn û ji ezmên arîkarek wan hebû, çimkî Xudan li wan hat rehmê. 11 Û wek şêran emir dan dijminên xwe, yanzdeh hezar peya û hezar û şeşsed siwar kuştin û yên din hemû reviyan. 12 Gelek ji wan jî birîndar bûn, tazî reviyan; Û Lysias bi xwe jî bi şermî reviya û xilas bû. 13 Ewê ku ew merivekî têgihîştî bû û bi xwe re xisarên xwe avêtibûn û fikirî ku Îbranî nikarin bi ser bikevin, ji ber ku Xwedayê karîndar alîkariya wan kir, wî şand ba wan. 14 Û wan razî kir ku bi hemû şert û mercên maqûl razî bin, û soz da ku ewê padîşah razî bike ku divê ew ji wan re bibe heval. 15Hingê Maccabeus her tiştê ku Lysias dixwest qebûl kir; Û Padîşah her tiştê ku Maccabeus li ser Cihûyan ji Lysias re nivîsîbû ew qebûl kir. 16Çimkî li ser vê yekê ji Lîzya ji Cihûyan re name hatin nivîsandin: Lîsya ji gelê Cihû re silavan dişîne. 17 Yûhenna û Absolom, yên ku ji we hatine şandin, daxwaznameya ku abonetkirî ye gihandin min û daxwaza pêkanîna naveroka wê kirin. 18 Ji ber vê yekê tiştên ku diviyabû ji padîşah re bê gotin, min ew eşkere kirin û wî jî bi qasî ku jê re hat dayîn. 19 Û eger hûn xwe ji dewletê re dilsoz bihêlin, ez ê paşê jî hewl bidim ku bibim wesîleya xêra we. 20Lê min emir li van û yên din ên ku ji min hatin, da ku bi we re bipeyivin. 21 Hûn baş bin. Sala sed û heşt û çil, roja çar û bîstê meha Dioscorinthius. 22 Îcar di nameya padîşah de ev gotin hebûn: Padîşah Antiochos ji birayê xwe Lîsyas re silavan dişîne. 23 Ji ber ku bavê me ji xwedayan re hatiye wergerandin, daxwaza me ew e ku yên di warê me de bi aramî bijîn, da ku her kes li ser karên xwe bixebite. 24 Em jî fem dikin ku Cihû razî nabin bavê me, çimkî ew li ser adetên miletan bên birin, lê belê di şûna jiyana xwe de, ji bo vê yekê ew ji me dixwazin, ku em rê bidin wan. li gor qanûnên xwe dijîn. 25 Ji ber vê yekê hişê me ew e ku ev milet wê di rihetiyê de be û me biryar da ku em perestgeha wan vegerînin, da ku ew li gorî adetên bav û kalên xwe bijîn. 26 Ji ber vê yekê hûnê baş bikin ku hûn ji wan re bişînin û aştiyê bidin wan, da ku gava ku ew ji hişê me piştrast bibin, ew dilrehet bibin û her dem bi dilxweşî li ser karên xwe biçin. 27 Nameya padîşah ji miletê Cihûyan re weha bû: Padîşah Antakos silavan ji civîna giregiran û Cihûyên mayî re dişîne. 28 Eger hûn qenc bibin, daxwaza me heye; tenduristiya me jî baş e. 29 Menelayos ji me re got, ku daxwaza we ew e ku hûn vegerin mal û karê xwe bikin. 30 Ji ber vê yekê yên ku wê herin, wê heta roja sîh ya Xanthîkosê bi ewletî be. 31 Û Cihû wê wek berê xwarin û qanûnên xwe bi kar bînin. û tu kes ji wan ji ber tiştên ku bi nezaniyê hatine kirin, bi tu awayî nayên tacîz kirin. 32 Min Menelayos jî şand, da ku ew teselî bike. 33 De baş be. Di sala sed çil û heştan de, û roja panzdehê meha Xanthicus. 34 Romayiyan jî nameyek ji wan re şand ku tê de van gotinan hebû: Quintus Memmius û Tîtos Manlius, balyozên Romayiyan, silavan ji Cihûyan re şandin. 35 Her çi ku pismamê padîşah Lîsîas daye, em jî jê razî ne. 36 Lê gava ku we şîret kir, hûn tiştên ku wî dadbar kir ku ji padîşah re bên şandin, tavilê yekî bişînin, da ku em li gorî we diyar bikin, çimkî em niha diçin Entakyayê. 37 Ji ber vê yekê hinekan bi lez bişînin, da ku em bizanin ku hûn çi difikirin.
 • 13. 38 Bi xatirê te. Ev sala sed û heşt û çil, roja panzdehê meha Xanthicus e. BEŞA 12 1 Gava ev peyman hatin girêdin, Lîsyas çû ba padîşah û Cihû li ser debara xwe bûn. 2 Lê ji waliyên gelek cihan, Tîmotêyos û Apolonyos kurê Genneus, Hîeronîmos û Demofon û li kêleka wan Nîkanor waliyê Qibrisê, nehiştin ku ew bêdeng bimînin û di nav aştiyê de bijîn. 3 Zilamên Yafayê jî xerabiyek wusa kirin: Ji Cihûyên ku di nav wan de rûdiniştin dua kirin ku bi jin û zarokên xwe re herin qeyikên ku amade kiribûn, wekî ku dilê wan neêşîne. 4Wê ku ew li gor biryara giştî ya bajêr qebûl kir, wek ku dixwestin di aştiyê de bijîn û ji tiştekî guman nedikirin. 5 Gava Cihûda ev zulma ku li gelê wî hat kirin bihîst, li yên ku bi wî re bûn emir kir ku wan amade bikin. 6 Û gazî Xwedayê Dadwerê rast kir, ew li hember kujerên birayên xwe hat, bi şev şewat şewitand, qeyikan şewitand û yên ku reviyabûn wir jî kuşt. 7 Û çaxê bajar hate girtin, ew paşda çû, mîna ku ewê vegere, da ku hemûyên bajarê Yafayê ji holê rake. 8 Lê gava ku wî bihîst ku Yamnî di dilê Cihûyên ku di nav wan de rûdiniştin jî wusa bikin. 9 Ew bi şev jî hat ser Yamniyan, û agir berda behrê û hêzên deryayî, wusa ku ronahiya êgir li Orşelîmê dused û çil kîlometre dûrî xuya bû. 10 Îcar gava ku ew ji wir neh kîlometre rê ber bi Tîmotêyos ve çûn, ne kêmî pênc hezar peya û pênc sed siwariyên ji Ereban li ser wî siwar bûn. 11 Li ser vê yekê şerekî pir dijwar çêbû; Lê Cihûda bi alîkariya Xwedê serketî bû; Ji ber vê yekê Nomadeyên Ereban ên ku bi ser ketin, ji Cihûda aştî xwestin û soz dan ku hem dewaran bidin wî û hem jî bi awayekî din kêfa wî jê re bên. 12 Hingê Cihûda difikirî ku ewê di gelek tiştan de sûdmend bin, silametî da wan. Li ser vê yekê wan destên hev hejandin û çûn konên xwe. 13 Ew jî çû ku pirek çêbike berbi bajarekî xurt, ku dora wî bi dîwaran hatibû dorpêçkirin û mirovên ji welatên cihê lê dijîn. û navê wê Kaspis bû. 14Lê yên ku di hundurê wê de bûn, ew qas bawerî bi hêza dîwaran û peydakirina erzaqê dianîn, ku li hember wan ên ku bi Cihûda re bûn, bi hovîtî tevdigeriyan, çêr û çêr dikirin û peyvên ku nedihat gotin digotin. 15 Ji ber vê yekê Cihûda bi koma xwe re, gazî Xudanê mezin ê dinyayê kir, yê ku di dema Yêşû de bê beran û bê motorên şer Erîha avêt, bi tundî êrîşî dîwaran kir. 16 Û bi daxwaza Xwedê bajar girt û qetlîamên ku nayên gotin kirin, bi vî awayî ku golek bi du kîlometreyan firehiya wê nêzîkî wî bû, tijî bû û bi xwînê diherikî hat dîtin. 17 Hingê ew ji wê derê bi heft sed û pêncî kîlometreyan derketin û hatin Haraca, ba Cihûyên ku jê re Tubieni digotin. 18 Lê Tîmotêyos ew li cihan nedît, çimkî berî ku ew tiştek neşîne, ew ji wê derê çû û qereqoleke pir xurt li cihekî hişt. 19 Lê belê Dosîtheus û Sosîpatros, yên ku ji serdarên Mackabeus bûn, derketin derve û yên ku Tîmotêyos di kelehê de hiştibûn, ji deh hezarî zêdetir mirov kuştin. 20 Û Maccabeus ordiya xwe bi bend rêz kir, û ew danîn ser band, û li dijî Tîmotêyos, ku li dora wî sed û bîst hezar peya û du hezar û pênc sed siwar bûn. 21 Îcar gava ku Tîmotêyos bi hatina Cihûda haydar bû, jin û zarok û kelûpelên din şandin keleheke ku jê re Karnion digotin; . 22 Lê gava Cihûdayê koma wî ya ewil hat dîtinê, dijmin ji ber xuyabûna yê ku her tiştî dibîne, bi tirs û xofê ketibûn destên xwe, reviyan, yek bi vî riyê beziya, yê din jî li wê derê, wusa ku gelek caran ew êşiyan. ji zilamên xwe, û bi deqên şûrên xwe birîndar bûn. 23 Cihûda jî gelek bi xîret li pey wan ket û ew xerabên xerab kuşt û ji wan bi qasî sî hezar mirov kuştin. 24 Bi ser de jî Tîmotêyos bi xwe ket destê Dosîtheus û Sosîpatros, yên ku wî bi efsûn lava ji wan kir ku ew bi canê xwe bihêlin, ji ber ku gelek ji dê û bavên Cihûyan û birayên hinekan ji wan hebûn, yên ku eger wî heta mirinê, divê neyê hesibandin. 25 Îcar gava ku wî bi gelek peyvan ji wan re got ku ewê li gor peymanê bê ziyan wan vegerîne, wan ew ji bo rizgarkirina birayên xwe berdan. 26 Hingê Maccabeus derket Carnion û Perestgeha Atargatis û li wir bîst û pênc hezar kes kuştin. 27 Û piştî ku ew reviyan û ew xera kirin, Cihûda ordiyê rakir Efron, bajarekî xurt, ku tê de Lîsyas rûdinişt û elaleteke mezin ji miletên cihêreng, û xortên hêzdar dîwaran parastin û bi hêz li wan parastin. di heman demê de peydakirina mezin a motor û dartan jî hebû. 28 Lê gava ku Cihûda û koma wî gazî Xwedayê Karîndar, yê ku bi hêza xwe hêza dijminên xwe dişikîne, kirin, wan bajar bi dest xist û bîst û pênc hezar ji yên ku di hundir de bûn kuştin. 29 Ji wir çûn Îkîtopolîsê, ku şeşsed dûrî Orşelîmê ye. 30 Lê gava Cihûyên ku li wê derê rûdiniştin, şahidî kirin ku Îskîtopolîtan bi hezkirinê bi wan re kirin û di wextê tengahiyê de bi qencî ji wan lava kirin. 31 Wan şikir kirin û xwestin ku ew hê jî bi wan re bibin dost û bi vî awayî hatin Orşelîmê, Cejna heftiyan nêzîk bû. 32Piştî cejnê ku jê re Pentîkostê tê gotin, li hember Gorgîasê waliyê Îdumeyayê derketin. 33 Ew bi sê hezar peya û çarsed siwarî derket. 34 Û di şerê wan de çend Cihû hatin kuştin. 35 Di wê demê de Dosîtheus, ji koma Bacenor, ku li hespê siwar bû û zilamekî hêzdar bû, hê li ser Gorgias bû û bi darê zorê ew bi kirasê wî girt. Û gava ku wî
 • 14. dixwest ew mirovê lanetkirî sax bigirta, siwarekî Trakyayê ku bi ser wî de hat, li milê wî xist û Gorgias reviya ba Marisa. 36 Îcar çaxê yên ku bi Gorgîas re bûn, dirêjî şer kirin û westiya bûn, Cihûda gazî Xudan kir ku ew xwe wekî alîkar û serokê şer nîşan bide. 37 Bi vê yekê wî bi zimanê xwe dest pê kir û bi dengekî bilind Zebûr stirî û bê hay li ser zilamên Gorgîas hejand û ew reviyan. 38 Cihûda ordiya xwe civandin û hat bajarê Odollamê. Gava ku roja heftan hat, wan li gor adetê xwe paqij kirin û roja Şemiyê li wî cihî girtin. 39 Dotira rojê, wek berê, Cihûda û koma wî hatin ku cesedên wan ên ku hatibûn kuştin bistînin û bi mirovên xwe re di gorên bav û kalên xwe de veşêrin. 40 Îcar di bin kirasên her kesê ku hatibûn kuştin de, tiştên ku ji pûtên Jamniyan re hatine pîroz kirin, ku bi Şerîetê li Cihûyan qedexe ye, dîtin. Hingê her kesî dît ku sedema kuştina wan ev bû. 41 Ji ber vê yekê hemûyan pesnê Xudanê dadgerê rast didin, yê ku tiştên veşartî vekir. 42 Xwe kirin dua bikin û jê lava kirin ku gunehê ku hatiye kirin bi tevahî ji bîrê bê derxistin. Xêncî vê yekê, Cihûdayê esilzade şîret li gel kir ku xwe ji gunehan biparêzin, çimkî wan tiştên ku ji bo gunehên yên ku hatibûn kuştin, li ber çavên wan dîtin. 43 Û gava ku wî di nav koma du hezar dram zîv de civandin, wî ew şand Orşelîmê, da ku goriyek guneh pêşkêş bike. 44 Çimkî eger ew hêvî nedikir ku yên ku hatine kuştin dîsa rabin, duakirina ji bo miriyan zêde û pûç bû. 45 Û ji ber ku wî fêm kir ku keremek mezin ji bo yên ku bi xweda dimirin, hatiye danîn, ew ramanek pîroz û qenc bû. Li ser vê yekê wî ji bo miriyan lihevhatinek çêkir, da ku ew ji guneh xilas bibin. BEŞA 13 1 Di sala sed çil û nehan de ji Cihûdayê re hat gotin ku Antîokyo Eupator bi hêzek mezin tê Cihûstanê. 2 Û bi wî re Lîsîas parêzvanê wî û serwerê karên wî, ku her yek ji wan xwedî hêzeke peyayên Yewnanî bû, sed û deh hezar, û pênc hezar û sê sed siwar, û bîst û du û sêsed erebeyên fîlan hooks. 3 Menelayos jî bi wan re bû û bi hêrseke mezin cesaret da Entakyos, ne ji bo parastina welêt, lê ji ber ku difikirî ku wî kirine walî. 4 Lê Padîşahê padîşahan hişê Antayoxos li hember vî xerabkarê xerab hejand û Lîsîas ji padîşah re got ku ev mirov bû sedema hemû xerabiyan, ji ber vê yekê padîşah emir kir ku wî bînin Beroayê û bikujin. awayê wê derê ye. 5 Li wî cihî birca pêncî zend bilind bû, tijî ax û haceteke wê ya dorê hebû, ku ji her alî ve di nav xweliyê de daleqandî bû. 6 Û her kesê ku mehkûmê kirêtîyê bûya, an sûcekî din ê giran kiriba, li wê derê hemûyan ew davêtin mirinê. 7 Mirineke usa qewimî, ku merivê xirab bimire, lê ew qasê ku li ser rûyê erdê bê definkirin tune bû. û ya herî rast: 8 Ji ber ku wî gelek guneh li ser gorîgehê ku agirê wê û xweliyê wê pîroz bû, kiribû, wî mirina xwe di nav xweliyê de qebûl kir. 9 Îcar padîşah bi hişê xwe yê barbar û pozbilind hat ku ji ya ku di dema bavê xwe de hatibû kirin xerabtir bike li Cihûyan. 10 Gava Cihûda ev tişt pê hesiya, li elaletê emir kir ku bi şev û roj gazî Xudan bikin, ku her carê carek din, ewê niha jî alîkariya wan bike, çimkî ew ji şerîeta wan, ji welatê wan tê derxistin. û ji perestgeha pîroz: 11 Û ji bo ku ew nehêle ew gelên ku heta niha hinekî rihet bûne, bibin bindestiya miletên ku çêr dikin. 12 Îcar gava ku wan hemûyan bi hev re ev yek kirin, bi girî û rojî ji Xudanê dilovan lava kirin û sê rojan li ser erdê razan bûn, Cihûda şîret li wan kir û emir kir ku ew amade bin. 13 Û Cihûdayê ku ji rihspiyan cuda bû, biryar da ku beriya ku artêşa padîşah bikeve Cihûstanê û bajêr bigire, ku derkeve û bi alîkariya Xudan meseleyê di şer de biceribîne. 14 Îcar gava ku wî hemû tişt bi Afirînerê dinyayê ve girê da û ji leşkerên xwe şîret kir ku ji bo qanûn, perestgeh, bajar, welat û dewletbûnê bi mêranî şer bikin, heta mirinê şer bikin, wî li ber Modîn zomêd xwe lêxist. 15 Û ew nobedarî da yên ku li dora wî bûn: «Serkeftin ji Xwedê ye. Bi xortên herî mêrxas û bijarte re bi şev kete konê padîşah û li kampê dora çar hezar mêr û serekê fîlan û hemû yên ku li ser wî bûn kuştin. 16 Û di dawiyê de wan wargeh bi tirs û aloziyê tije kirin û bi serfirazî derketin. 17 Ev di nav rojê de hat kirin, çimkî parastina Xudan alîkariya wî kir. 18 Îcar gava ku padîşah ji mêraniya Cihûyan tam kir, ew çû ku bi polîtîkayê bi dest bixe. 19 Û ber bi Beytsûrayê ve meşiyan, ku cihê cihûyan bû, lê ew reviyan, têkçû û mirovên xwe winda kirin. 20 Çimkî Cihûda tiştên ku lazim bû, ji yên ku têda bûn re gotibû. 21 Lê Rodokosê ku di ordiya Cihûyan de bû, sir ji dijminan re eşkere kir. Ji ber vê yekê li wî digeriyan û gava ew girtin, avêtin zîndanê. 22 Padîşah cara diduyan li Beytsûmê bi wan re kir, destê xwe da, destê wan girt, çû, bi Cihûda re şer kir, bi ser ket. 23Gotin ku Filîposê ku li Entakyayê li ser karên Entakyayê mabû, bêhêvî bû, şerm kir, serî li Cihûyan da, xwe teslîmî hemû şert û mercên wekhev kir û sond xwar, bi wan razî bû, qurban pêşkêş kir, rûmet da Perestgehê û bi qencî li wan kir. cih, 24 Û Maccabeus baş qebûl kir û ji Ptolemaisê heta Gerreniyan ew kir waliyê sereke. 25 Hatin Ptolemaisê. Çimkî ew rabûn, ji ber ku ewê peymanên xwe pûç bikin.
 • 15. 26Lîsyas hilkişiya ser kursiyê dîwanê, bi qasî ku dikaribû doza xwe biparêze, qanih kir, aş kir, ew bi bandor kirin û vegeriya Entakyayê. Bi vî awayî hatin û çûyîna padîşah dest pê kir. BEŞA 14 1Piştî sê salan ji Cihûda re hat gotin ku Dîmîtriyos kurê Seleukos, bi hêz û hêzên deryayî yên mezin derbasî behrê ya Trîpolîsê bûye. 2 Welat girtibû, Antiochos û parêzvanê wî Lysias kuştin. 3 Îcar Alkîmosê ku Serokkahîn bû û di demên ku bi miletan re tevlihev dibûn, bi dilxwazî xwe heram kiribû, ji ber ku dît ku bi tu awayî nikare xwe xilas bike û êdî nikare xwe bigihîne gorîgeha pîroz. 4 Di sala sed û pêncî û yek û yek de hat ba padîşah Dîmîtriyos, tacek ji zêr, xurmek û her weha ji şaxên ku di Perestgehê de bi rûmet dihatin bikaranîn pêşkêşî wî kir. 5 Lê gava ku fersend dît ku karê xwe yê bêaqil pêş bixe û ji aliyê Dîmîtriyos ve hat gazîkirin û jê pirsî ku Cihû çawa bi bandor sekinîn û armanca wan çi ye, wî bersiv da: 6Yên Cihûyên ku wî jê re digotin Asîdî û serdarê wan Cihûda Maccabeus e, şer dikin û serhildêr in û nahêlin yên din di aştiyê de bin. 7 Ji ber vê yekê ez ji rûmeta bav û kalên xwe bêpar mame, ango Serokkahîn, niha hatim vir. 8 Ya pêşin, bi rastî ji ber xema nerast min ji tiştên padîşah re heye; û ya duduyan jî, ez ji bo wê jî qenciya hevwelatiyên xwe mebest dikim: ji ber ku hemû miletê me bi kirêtiya wan a li jor behskirî di nav belengaziyek piçûk de ye. 9 Ji ber vê yekê, ya padîşah, ji ber ku hûn van tiştan hemî dizanin, hay ji welat û miletê me, yê ku ji her alî ve tê tengahiyê, li gorî wê dilovaniya ku hûn ji her kesî re amade dikin, hebe. 10 Heta ku Cihûda sax e, ne mimkûn e ku dewlet bêdeng be. 11 Demek zû ev tişt li ser wî nehat gotin, lê hevalên padîşah ên din ên ku bi xerabî li hember Cihûda derketin, Dîmîtriyos bêtir bixûr kirin. 12 Û di cih de gazî Nîkanorê ku axayê fîlan bû û ew kir walî li ser Cihûstanê, wî ew şand derve. 13 Emir kir ku Cihûda bikuje, yên ku bi wî re bûn belav bike û Alkîmos bike Serokkahîn Perestgeha mezin. 14Hingê ew miletên ku ji Cihûdayê ji Cihûstanê reviyan, bi pez hatin Nîkanorê û fikirîn ku zirar û belayên Cihûyan ji bo wan be. 15 Îcar gava ku Cihûyan hatina Nîkanor bihîst û ku miletan li hember wan rabûn, erd avêtin ser serê xwe û dua kirin ji yê ku gelê xwe her û her ava kiriye û yê ku hergav bi eşkerekirina hebûna xwe alîkariya para xwe dike. . 16 Îcar bi emirê serdar ew tavilê ji wir çûn û hatin nêzîkî wan li bajarê Dessau. 17 Îcar Şimûn, birayê Cihûda, bi Nîkanor re ketibû şer, lê ji ber bêdengiya dijminên xwe ji nişka ve hinekî aciz bû. 18 Lê belê Nîkanor, gava bihîst ku mêranîtiya wana ku tevî Cihûda bûn, û mêrxasiya wana ku bona welatê xwe şer dikirin, cesaret nekir ku meseleyê bi şûr biceribîne. 19 Ji ber vê yekê wî Posidonius, Theodotos û Matatthias şand ku aştiyê bikin. 20 Îcar gava ku wan li ser vê yekê demeke dirêj şîret kirin û serleşker bi elaletê bi wan re da zanîn û xuya bû ku ew hemû di yek fikrê de ne, wan bi peymanan razî bûn. 21 Û rojek destnîşan kirin ku bi hev re bicivin; 22Lûdas çekdarên hazir danîne ciyên guncav, da ku ji nişka ve xiyanet ji aliyê dijminan ve neyê kirin. 23 Îcar Nîkanor li Orşelîmê ma, lê tu ziyan neda, ew e'mirêd ku dihatin cem wî şandin. 24 Û wî bi dilxwazî nedixwest ku Cihûda ji ber çavên wî derkeve, çimkî ew ji dilê xwe ji mirov hez dike. 25Wî jê re jî dua kir ku jinekê bigire û zarokan bîne. 26 Lê Alkîmos, evîna ku di navbera wan de ye, fêm kir û li peymanên ku hatibûn girêdin, nihêrî, hat ba Dîmîtriyos û jê re got ku Nîkanor ji dewletê re nebaş e. ji ber ku wî Cihûdayê ku xayinê padîşah bû, destnîşan kiribû ku bibe cîgirê padîşah. 27Hingê padîşah hêrs bû û bi sûcdariyên zilamê herî xerab hêrs bû, ji Nîkanor re nivîsî û nîşan da ku ew ji peymanan pir aciz bû û jê re emir kir ku ew bi lez û bez dîl bişîne Entakyayê. 28 Gava ku ev yek hat bihîstinê Nikanor, ew bi xwe gelek şaş ma û bi hêrs ket ku ew bendên ku li ser li hev hatine kirin betal bike, lê sûcê wî mirovî tune. 29Lê ji ber ku li hember padîşah lihevkirinek çênebû, wî wextê xwe dît ku ev tişt bi polîtîkayê pêk bîne. 30 Digel vê yekê, gava Maccabeus dît ku Nîkanor dest pê kir bi wî re hurmet kir, û ku wî ji ya ku tê xwestin bêtir jê re lava kir. ji Nicanor. 31 Lê yê din, ku dizanibû ku sîyaseta Cihûda gelek astengî li ser wî heye, hat Perestgeha mezin û pîroz û emir da kahînan, yên ku goriyên xwe yên adetî pêşkêş dikirin, ku wî zilamî bidin wî. 32 Û gava ku wan sond xwarin ku ew nikarin bêjin ku ew mirovê ku ew lê digere li ku derê ye, 33Wî destê xwe yê rastê ber bi Perestgehê ve dirêj kir û bi vî awayî sond xwar: Eger hûn min Cihûda dîl negirin, ezê vê Perestgeha Xwedê bi erdê re deynim û gorîgehê bişkînim. û ji Bacchus re perestgehek berbiçav ava bikin. 34 Piştî van gotinan ew çû. Hingê kahînan destên xwe ber bi ezmên ve hildan, ji wî lava kirin ku her dem parêzvanê miletê wan bû û bi vî awayî gotin; 35 Ya Xudanê her tiştî, yê ku hewcedariya wî bi tu tiştî tune, kêfa te hat ku perestgeha te di nav me de be. 36 Ji ber vê yekê niha, ya Xudanê pîroz ê her pîroziyê, vê mala ku di van demên dawîn de hat paqijkirin, her tim bêpîs bihêle, û dev ji her devê neheq berde.
 • 16. 37 Îcar li wir ji Nikanor re Razîsek ji rihspiyên Orşelîmê, hezkiriyê welatê xwe û mirovekî pir baş, ku ji ber dilovaniya xwe bavê Cihûyan hatibû gotin, sûcdar kiribû. 38 Ji ber ku di demên berê de, gava ku ew bi miletan re tevlihev nedikirin, ew bi Cihûtiyê ve hatibû sûcdarkirin û ji bo dînê Cihûyan bi cesaret laş û canê xwe xistibû talûkê. 39 Ji ber vê yekê Nîkanor xwest ku nefreta ku wî ji Cihûyan re anîbû eşkere bike, ji pênc sed zilamên şer re şand ku wî bigirin. 40 Çimkî wî difikirî ku bi wî bigire, da ku ew gelek êşê bide Cihûyan. 41 Îcar gava elaletê dixwest bircê bigirta û bi tundî deriyê derve şikandibû û xwestibû ku agir bînin û wê bişewitînin. 42 Li şûna ku mirov bimire, ne ku bikeve destên xeraban, li şûna ku zayîna wî ya bi rûmet jê re were îstismarkirin, tercîh dike. 43 Lê ji ber lez û bez ji derbeya xwe neçû, elalet jî bi lez û bez ket hundirê deriyan, ew bi wêrekî bezî ber bi dîwêr ve û bi mêranî xwe avêt nav yên herî stûr. 44 Lê wan zû da pişta xwe û cihek hate çêkirin, ew ket nav wî cihê vala. 45 Lê hê nefes di hundurê wî de hebû, ji hêrsê ket û rabû. Û tevî ku xwîna wî wek guliyên avê diherikî û birînên wî giran bûn jî, ew di nav elaletê de beziya. û li ser zinarekî asê sekinî, 46 Gava ku xwîna wî êdî çûbû, wî rovîyên xwe derxist, bi herdu destên xwe girt, avêt ser girseyê û gazî Xudanê jiyan û ruh kir ku wan ji nû ve vegerîne wî, ew mir. BEŞA 15 1Lê Nîkanor, gava bihîst ku Cihûda û koma wî li zozanên Sameryayê ne, biryar da ku roja Şemiyê bê talûke li ser wan bikeve. 2 Lê Cihûyên ku mecbûr bûn ku bi wî re herin, gotin: «Ey bi hovîtî û hovîtî tune nekin, lê rûmetê bidin wê roja ku yê ku her tiştî dibîne, ji hemû rojên din re bi pîrozî rûmetdar kiriye. 3Hingê belengazê herî bêrehm xwest, eger li ezmanan yekî Bihêz hebûya, yê ku emir kiribû ku roja Şemiyê bê girtin. 4 Û gava ku wan got: «Li ezmên Xudanek jîndar û hêzdar heye ku emir kir ku roja heftan bê girtin. 5 Hingê yê din got: «Ez jî li ser rûyê erdê bi hêz im û ez emir dikim ku çekan hilgirim û karê padîşah bikim. Lê dîsa jî wî xwest ku îradeya wî ya xerab pêk neyê. 6 Ji ber vê yekê Nîkanor bi quretî û quretî biryar da ku ji bo serkeftina xwe ya li hember Cihûda û yên bi wî re abîdeyeke giştî saz bike. 7 Lê Maccabeus qet bawer bû ku Xudan wê alîkariya wî bike: 8 Ji ber vê yekê wî gelê xwe şîret kir ku ji hatina miletan li hember wan netirsin, lê alîkariya ku di demên berê de ji ezmên distandin bînin bîra xwe, û niha li hêviya serketin û arîkariya ku divê ji wan re bê, ji Xwedayê Karîndar hêvî bikin. 9 Û bi vî awayî bi Şerîet û pêxemberan teselî li wan kir û wan şerên ku berê bi dest xistibûn jî bi bîr xist û ew bêtir dilşa kirin. 10 Û gava ku wî hişê wan hejand, wî ferman da wan û bi vê yekê derewên miletan û nehiştina sondê nîşanî wan da. 11 Bi vî awayî wî her yek ji wan, ne bi parastina mertal û riman, bi peyvên rihet û qenc çekdar kir; û ji bilî vê, wî xewnek ku hêjayî baweriyê bû, ji wan re got, mîna ku bi rastî wusa be, ku ne hindik wan şa bike. 12 Û dîtiniya wî ev bû: Oniyas, yê ku Serokkahîn bû, mirovekî qenc û qenc, di axaftinê de rêzdar, bi halê xwe nerm, baş dipeyivî û ji zarokatiya xwe de di hemû tiştên fezîletê de bi kar anî û destên xwe hilda. ji bo tevahiya bedena Cihûyan dua kir. 13 Bi vî awayî, zilamek bi porên gewr û bi rûmet û bi heybet û qedirbilind xuya bû. 14 Hingê Oniyas lê vegerand û got: «Ev evîndarê birayan e, Yêremya, pêxemberê Xwedê, ji bo gel û ji bo bajarê pîroz pir dua dike. 15 Li ser vê yekê Yêremyas ku destê xwe yê rastê girtibû, şûrek ji zêr da Cihûda û bi dayîna wî weha got: 16 Vê şûrê pîroz, diyariya Xwedê hilde û bi wî şûrê dijminan birîndar bike. 17 Bi vî awayî bi gotinên Cihûda, yên ku pir baş bûn, dilşad bûn û dikaribûn wan bi mêrxasî bihejînin û dilê xortan teşwîq bikin, wan biryar da ku zomê neavêjin, lê bi wêrekî li ser wan rabin. bi mêranî meseleyê bi pevçûnê biceribîne, çimkî bajar, pîrozgeh û Perestgeh di xetereyê de bûn. 18Çimkî xema ku wan ji bo jinên xwe, zarokên xwe, birayên xwe û mirovên xwe digirt, kêmasî ji wan re dihat hesab kirin; lê tirsa herî mezin û sereke ji Perestgeha pîroz bû. 19 Yên ku li bajêr bûn jî, ji ber pevçûna li derve xema wan nedihat. 20 Û îcar, gava ku hemûyan dît ku divê ceribandin çi bibe, û dijmin jixwe nêzîk bûn, û artêş li hev kom bû, û cenawir bi rihetî bi cih kirin, û siwar li baskan danîbûn, 21Makabeyos hatina elaletê û cûrbecûr amedekariyên zirxî û hovîtiyên heywanan dît, destên xwe ber bi ezmên ve dirêj kir û gazî Xudanê ku kerametan dike kir, çimkî dizanibû ku serkeftin ne bi çekan tê, lê belê ji wî re xweş xuya dike, ew dide yên ku hêja ne: 22 Loma di duaya xwe de bi vî awayî got; Ya Xudan, te di dema Hezeqiya padîşahê Cihûstanê de milyaketê xwe şand û di artêşa Sennaherîb de sed û heşt û pênc hezar kuştin. 23 Ji ber vê yekê jî, ya Xudanê ezmanan, ji bo tirs û xofê li ber me milyaketekî qenc bişîne; 24 Û bi qewata milê te, yên ku ji bo çêrkirinê li hember gelê te yê pîroz tên, bila bi tirsê bin. Û bi vî awayî bi dawî bû.
 • 17. 25 Hingê Nîkanor û yên ku pê re bûn, bi bor û stranan derketin pêş. 26 Lê Cihûda û koma wî bi gazî û duakirinê rastî dijminan hatin. 27 Ji ber vê yekê bi destên xwe şer kirin û bi dilê xwe ji Xwedê re dua kirin, ji sî û pênc hezar mêr kêmtir nekirin, çimkî bi xuyabûna Xwedê ew pir dilşa bûn. 28 Îcar gava ku şer qediya, dîsa bi şahî vegeriyan, wan zanibû ku Nîkanor di kembera xwe de mirî ye. 29Hingê qîrîn û dengek mezin kirin û bi zimanê xwe pesnê Xwedayê karîndar dan. 30 Û Cihûdayê ku hem bi beden û hem jî bi hiş ve parêzvanê hemwelatiyan bû û di hemû jiyana xwe de hezkirina xwe ji welatiyên xwe re domand, emir kir ku serê Nîkanor û destê wî bi milê wî bixin û bînin Orşelîmê. . 31 Îcar gava ku ew li wir bû, gazî wan ji miletê xwe kir û kahînan danîn ber gorîgehê, şand pey wan ên ku ji bircê bûn. 32 Û serê Nikanorê pîs û destê wî çêrker nîşanî wan da, yê ku wî bi quretîyên quretî li hember Perestgeha pîroz a Karîndar dirêj kiribû. 33 Û gava ku wî zimanê wî Nîkanorê bêxweda jêkir, emir kir ku ew bi perçe perçe bidin çûkan û xelata dînbûna wî li ber Perestgehê daliqînin. 34 Ji ber vê yekê her kesî ber bi ezmên ve pesnê Xudanê birûmet da û got: «Xwezî bi wî yê ku cîhê xwe nepejirandiye. 35 Wî serê Nikanor jî bi bircê daleqand, ev nîşanek eşkere û eşkere ji hemû alîkariya Xudan re. 36 Û wan hemûyan bi biryareke hevpar emir kirin, ku ew roj bê pîroz derbas nebe, lê roja sêzdehê meha diwanzdehan, ku bi zimanê sûrî jê re Adar tê gotin, roja beriya Mardoxeus pîroz bikin. 37 Bi Nîkanor re weha derbas bû û ji wê demê û pê ve bajar di destê Îbraniyan de bû. Û li vir ez ê dawiya xwe bikim. 38 Û eger min baş kiriba, û wek çîrokê guncav e, ya ku min dixwest ew e; lê ger zirav û pîs be, ew e ya ku min dikaribû bigihêjim. 39Çimkî çawa ku bi tenê vexwarina şerab an avê zirar e; û çawa ku şeraba bi avê re hatiye tevlihevkirin xweş e û tama xwe xweş dike. Û li vir dê dawî bibe.