SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
UQALIMAAGAQ 1
naavtali, 8-gijanga irninga jaikup amma
viulha. The Runner. ajurunniiqsagaksaq
timilirinirmik.
1 ajjinga, nalunaiqsigutiujuq suphtali-mik,
inuujunniiqtillugu 100-nginniittunik ammalu
3-nik arraagunik inuusingani.
2 irningit katitautillugit 7-gijangani
taqqingani, sivulliqpaami ullurmi taqqirmi,
suli qanuinngittiaqłuni, nirivigjuaqtittilauqtuq
niqimik uainimiglu.
3 amma ullaakkut iqqummalauqtillugu,
uqautillunigit, tuquvalliajunga; ammalu
uppirusulauqtut taimailaunngimmat.
4 ammalu uqalauqtuni Lord-mik, pirulauqtuq
sanngijumik ammalu uqaqtuni ikpaksaq
nirivigjualauqtillugit tuqujariaqarnirminik.
5-nik uqalilauqsimagilluni: tusaalluni,
qiturngakka, irningit naavali, ataatavit
uqausingit tusaallugit.
6 inuulauqtunga viulhamit, ammalu raitsul
mirsugaliulaurmat, ammalu piulha imminik
tunisilluni jaikupmut, ammalu uvannik
nariaqalauqtuq raitsuup siiqqunginnik,
taimaimmat atira naavtali.
7 raitsul nagligijaummarilauqtuq
inuulauqsimagama laapanganut; ammalu suli
uvikkautillunga kunigalauqtuq, ammalu
uqaqtuni: nukaqaqtunga saattumik uvanga
namminiq, suurlu tie-titut.
8-ngujut juusipi uvannutuungittuq,
tuksiarnikkut raitsuup.
9 anaanaga viulha, panigijaujuq ruutas aninga
tipuula, uliipikaup aanniasiuqtinga,
inuulauqtuq ammalu namminiq ullurijaulluni
raitsumut.
10 amma raatas qatanngutingit aivvalahaam,
tsaaltian, guutiup−inuusaarninga,
inuusaarniku, amma inuusaarniku.
11 pijaullunilu pijaulluni niuviqtaullunilu
lapaanmut; ammalu tunilluniuk iina
aggaminut nuliaminut, ammalu paniminik
taijaulluni, ammalu atinga jiulpa, atinganik
nunaliqpaujaup pijaulauqtillugu.
12 amma kingulliq vaulha, uqaqtuq: paniga
iqsinarmat nutaangulauqtillugu,
inuurataaqtuminiulluni ivianginga tigulluniuk
ammalu milluaqtuniuk.
13 ammalu uvanga isigangit
sukattukuluulauqtunga suurlu, ataatagalu
jaikup uvannik tikkuaqsilauqtuq
tusaqtaujumajulimaanut, ammalu
mitagilaurmanga saimmaqtitauninganut.
14-ngujut qattaarjuujarmut qaujimangmata
umiarjuamik, qanutigi iluliqariaqarmangaat,
ammalu marrajjiurluni, ammalu nirlinga
timimik piuksalisuuq, ammalu timiup
angininga maliglugu.
15 ammalu atausiq kataksimanngittuq
piqataanut pingajungannit nujaup;
uqumainningitigut, uukturaqługulu,
maligialiglu saqqitaujuinnaulauqput.
16 amma qattaarjulik qaujimangmat atuni
umiat atuqtauqattarningit, kisunik
katippangmangaata, amma lord−kut
qaujimallutik timimik, qanuq akuniutigijuq
piutiginiarmangaat, amma pigialiraangat.
ngujut pitaqanngilaq uvvaluunniit
isumajuqanngilaq lord qaujimanngitanganik,
angutilimaanik sanalluni nangminiq
ajjinnguaminik.
18 angutiup sanngininga,
iqqanaijaanganittauq; ijingatitut,
siniktilluguttauq; tallunga, ammalu
uqaqtangani maligakkut Lord-mi uvvaluunniit
maligakkut piliumi.
19 amma avittuqsimatillugu qaumaninga
amma taarninga, takulluni amma tusaaninga
pillugu, amma avittuqsimagivut anguti amma
angut, amma akunningani arnait arnaillu;
ammalu uqausiugiaqanngilaq tainnatitut
kiinakkut uvvaluunniit isumaluni.
20 guutimut kisulimaanik piutittilauqtuq,
tallimait niaqurmiittut, ammalu qungasikkut
niaqukkut, ilasilluni nujarmik ammalu
ummatimut, uummatinga tukisiumanirmut,
aqiarunga, ammalu naanga qialluni,
anuraaqtuq anirnikilluni, tinguk, nigaqtuq
kiijaulluni, iglaqtuq, iglaqtuq, nukingit
illautingit uummaqqutimut, puvangit
titiraujarnirmut, illaujait sannginirmut,
asinginnullu.
21-ngujut, qiturngakka, pilirialimaatit
piliriangutillugit pinasuattiarlusi guutiup
kappiasunninganik, ammalu
ajurutiqanngillutik skuan-mi uvvaluunniit
silairritillugu.
22-nik 2015-15-mut, 2014-15-mut, 2014-15-
mut, 2014-15-mut, taimali ye taaqtumiitillugit
qaumajunnanngilat.
23 tupiujarlutit, taimaimmat, pijumanngillutit
ulavitaujumanngillutit piliriarijarnik
ajjigiingittunik uvvaluunniit uqannguarlutit
pigiarlutit tangirnik; suuqaimma
tuqsuinnaqpat uummatikkut, tuqsugaq
tukisiumaniaqtuq qanuq
tigumiarunnarmangaat guutiup
pijumajanganik, amma qimaaluni piliarmik.
24 san amma taqqinga amma ulluriat,
tikisaijjutiginngitangit asijjirlugit; taimali
asijjiqattarivut guutiup maligaringitanga
iliqqusiqsunngijjutigivaktarnut.
ngujut Gentiles-kut sujuqalauqput, ammalu
Lord-mik, ammalu tikisaillutik, ammalu
quiniluaqłutik qajurnik ammalu ujaqqanik,
spirits of deceit-nik.
26 kisiani ye taimaijjaanngilaq, qiturngakka,
ilitaqsijut aulattijunit, nunaqjuarmi, amma
imavingmi, amma sanasimajulimaanit, Lord
sanalauqtut kisulimaanit, tamanna ye-
ngunngittuq, asijjiilauqtuq qanuittuuninganit.
27-ngujut suurlu qunngiaqtiit asijjiilaurmijut
qanuittuuninganik, Lord cursed-mik
immaksimajuq, nunagilautanga
nunaqanngiłłuni ammalu siirnaqtuqanngiłłuni.
28 taakkua uqausiriqattaqtakka ilingnut,
qiturngakka, uqalimaaqsimajakka
titiraqtillugit inuch-mik ivvit aniniarilluni
Lord-mit, pisugluni maliglugu
maligaqarunniirniq Gentiles-mit, ammalu ye-
mit maligiaqaqtuq tamainnik mirianngunirmit.
29 amma Lord naksarniaqtuq ilingnik, amma
tupiujarnik nirrisinik, amma qaigalaaktuq
ajaktauqattarniaqpuq aktuqtaujulimaanik
amma tribulation−nik, kisiani Lord−kut
nirijuinnaukpata.
30 amma ye-mik nungutiqtaulauqtillugu
amma ununngittunik sanalluni, utirluni amma
nalunairlugu guutiit;
nunassinnuaqtinniaqpaatit, maliglugut
amisuuninga.
31 ammalu imailinganiaqtuq, tikilauqtillugit
ataataminut, puigukkannirajaqtut Lord-mik
ammalu aajirurlutik.
32 amma Lord−nga nanituinnaariaqaqput
nunarjuaq tautuktangagut, kisiani
nagligusungniq Lord−mi qainiaqpuq, angut
tammanngilluni pilirilunilu
isumattiarnanngiłłuni tamainnut
ungasigiiktulimaanut, taikkunungalu
qaninninginnut.
UQALIMAAGAQ 2
taanna inuuttiaqattarmat. qaujinaqtuq
silatuninginnut 27-30-ngujut.
1-mi inuusinni, takulaurama
tautunnguaqtaujumik uliivsmi,
kanangnaqpasiani jiruusam, siqiniq amma
taqqinga nangiinnalaurmata.
2 amma aisak, ataatama ataatanga, uvattinnut
uqaqpuq; ullaglutik tigumiarlugillu, atuni
maliklugu sanngininga; ammalu tainna
siqinniqtillugu ammalu taqqinga
pigijauniaqtuq.
3 tamattalu ullaqatigiilauqtugut, amma livai
siqinniqtillugu, amma juuta siqinniqłuni
asittinnut amma taqqirmut tigullutigu,
tamarmiglu kivitaullutik.
4 amma livai siqinniqtillugu, lo,
makkuktuulluni angut tunijaulluni 12−nut
palm−mut; amma juuta qaumattialauqtuq
taqqiulluni, amma isigangit 12-ngulauqłutik.
5 amma marruuk, livai amma juuta,
ullalauqtut, tigumiarlugillu.
6 amma lo, pangniit nunarjuaq, marruungnik
angmaluqsilutik, amma nigaqtuup tunuagut;
ammalu tigujumalauqtavut, kisiani
pijunnalaungitavut.
7 kisiani juusipi qailauqtuq, tigulluniuglu,
ammalu quttiktumiiqatigilluniuk.
8 ammalu takulauqtunga, taikaniilaurama,
ammalu tigumiaqtunga titirarnirmik
uvattinnut, uqaqtuni: assyrians, Medes,
Persians, Chaldeans, Syrians, pisimaniaqtut
12-nik 12-nik isriulmik.
9 ammalu suli, ulluit 7 aniguqtillugit,
takulaurakku ataatavut jaikup nangirninga
jaamiami, ammalu piqatigilauqtavut.
10 amma nuqqangatitaulluni, umiarjuakkut
aullaqtuqalauqpuq, umiaqtuqtiqanngiłłuni
uvvaluunniit aqutiqanngiłłuni; ammalu
titiraqtaulluni umiarjuaq, umiarjuanga jaikup.
11 ataatavullu uvattinnut uqarłuni: qaigit,
umiarjuattinni pigialauqta.
12-nik amma ikimalirami,
piqsiqtualuulilauqtuq, amma anurirjuaqłuni;
ammalu ataatavut, nasarmik tigumialauqtuq,
uvattinnik anilluni.
13-ngullutalu, mirilaangulluta, imakkut
ingirralauqtugut; ammalu umiarjuaq
immiqtaulluni, ammalu ikititaulluni milamut,
kisiani suralaurmat.
14 amma juusipi umiaraarjukłuni, amma
agguqtaujuinnaulauqpugut 9−nik parnaijinik,
amma livai amma juuta katinngallutik.
15-ngulluta ammalu
namituinnaaqsimajuinnaulauqtugut nunarjuap
isuanut.
16 liivai, girt sackcloth−mit, tuksiaqłuni
uvattinnut lord−mut.
17 amma piqsiqtillugu, umiarjuaq nunamut
tikiutilauqtuq saililluni.
18 ammalu, lo, ataatavut qailauqtuq, ammalu
atausituinnarmit malilauqtugut.
19 taakkua marruuk sinnattuumagijaakka
uqautilauqtakka ataatannut; ammalu uvannut
uqaqtuni: tamakkua piliriangujariaqarmata
arraaguup iluani, kinguniagut isriul hath-kut
amisunik atulauqtut.
20 ataataga uvannut aattivuq: guutiup
inuuqquulauqtuq, takuinnaujarakku taanna
Lord numbereth-nga.
21 ammalu uqaqtuni, qausiliqtunga: aa, irnira
juusipi, thou livest, tigumiaraluaqtugu,
ammalu tuqtuanga jaikup takuvanngitanga.
22 uvannuttauq, taimaimmat,
qausiliqtiłłuninga taakkuninga uqausirnik,
ammalu uummatinni ikilauqtunga
nalunaiqsillunga juusipi niurrutaulaurninganik,
kisiani kappiasulilauqtunga.
23 amma lo! qiturngakka,
takutiqattaqsimavagit kingulliqpaami, qanuq
kisulimaat aniguiniaqpat isriulmut.
24−nik ye−qarivuq, taimainninganullu,
qiturngatit pasijaksannguqtillugit
katinngatitauninginnik livaimut juutamullu;
tavvuuna katitaulutik saqqiqattarniaqput
isriulmut, taakkualu jaikup
saimmaqtitauniaqput.
25-ngujut guutikkut iglumuarniaqtut
angutinik nunarjuarmi, sapujjinasukłutik
isriulmit, katippaglutiglu tammanganngittunik
Gentiles-mit.
26−nik arraagulingnik pilirijuqaqpat
tamannalu piukpat, qitingma, tamarmik
angutiik ninngaumajullu
saimmaqtitauniaqputit; amma guutiup
nunaranga ilingnut nigaqtitauniaqpuq, amma
nivil ilingnut qimaaniaqpuq, amma
nunainnarmiittut ilingnik
kappiasugiaqarniaqput, amma Lord
nagliginiaqpaatit, amma ninngaumajut
ilingnut nagliginiaqpait.
27 angutiuluni pilimmaksaqsimajuq
nutararmik iqqaumajauttiarluni; ammalu
pilirittianirmut iqqaumanattiaqpuq guutiup
sivuniani.
28 kisiani taanna piuluangittuq, tamarmik
ninngaumajut angutiillu sangutitauniaqtut,
ammalu guutiup nikagijauniaqtuq Gentiles-
mut, ammalu mikłitiqsimaluni namminiq
sanaluni, ammalu nunalimaat
nigaqtitauniaqtut, ammalu Lord-kut
qiimigusugiaqaqtutik.
29 angajuqqaanginnut maligait marruilingavut,
ammalu ujjiqsuttiarnikkut piliriangujarialiit.
nik arraagu iluani angutimik nuliaminik
tunngasuktittijuq, ammalu arraaguup iluani
niruannginnguarnaqłuni tuksiaqtillugu.
31-ngujut, marruummatik; ammalu, kisiani
pittiaqtauppata, angutinik angutinik
naksaqattaqtut.
32-ngugivuqtauq asinginnut
angajuqqaanginnut.
33 ye taimaimmat silatujut guutimi,
qiturngakka, amma ujjiqsuttiarlugit,
tukisiumalutik angajuqqaaminik, amma
maliganginnik uqausilimaat, Lord
nagligituinnariaqaqtatit,
34-nik ammalu pasijatsaruqtikkamigit
amisunik uqausirnik, uqautitsunigit
piiqsigiaqariangit sauninginnik hibronmut,
ammalu iluviqtaugiaqaqsuni ataataminut.
35 amma nirigami aangajaaqłunilu
uummatimut, kiinanga matulluniuk
tuqullunilu.
36 irningillu malilauqtut naavtali ataatangata
angajuqqaarilaurmagit.

More Related Content

Similar to Inuktitut Latin - Testament of Naphtali.pdf

Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptxLammiiEdae
 

Similar to Inuktitut Latin - Testament of Naphtali.pdf (20)

Inuktitut (Latin) - 1st Maccabees.pdf
Inuktitut (Latin) - 1st Maccabees.pdfInuktitut (Latin) - 1st Maccabees.pdf
Inuktitut (Latin) - 1st Maccabees.pdf
 
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdfINUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
INUKTITUT (LATIN) - JUDE.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Testament of Dan.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Dan.pdfInuktitut (Latin) - Testament of Dan.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Dan.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Inuktitut (Latin) - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfInuktitut (Latin) - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Inuktitut (Latin) - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdfInuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Second and Third John.pdf
Inuktitut (Latin) - Second and Third John.pdfInuktitut (Latin) - Second and Third John.pdf
Inuktitut (Latin) - Second and Third John.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdfInuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
 
Inuktitut Latin - Testament of Judah.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Judah.pdfInuktitut Latin - Testament of Judah.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Judah.pdf
 
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdfInuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Inuktitut (Latin) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfInuktitut (Latin) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Inuktitut (Latin) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 
Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptx
 
Inuktitut (Latin) - Poverty.pdf
Inuktitut (Latin) - Poverty.pdfInuktitut (Latin) - Poverty.pdf
Inuktitut (Latin) - Poverty.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Testament of Gad.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Gad.pdfInuktitut (Latin) - Testament of Gad.pdf
Inuktitut (Latin) - Testament of Gad.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Susanna.pdf
Inuktitut (Latin) - Susanna.pdfInuktitut (Latin) - Susanna.pdf
Inuktitut (Latin) - Susanna.pdf
 
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdfInuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
Inuktitut ( Latin ) - Obadiah.pdf
 
Inuktitut (Latin) - 2nd Maccabees.pdf
Inuktitut (Latin) - 2nd Maccabees.pdfInuktitut (Latin) - 2nd Maccabees.pdf
Inuktitut (Latin) - 2nd Maccabees.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdfInuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
 
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Qoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHaitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGuarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGreek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGerman - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGeorgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGalician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 

Inuktitut Latin - Testament of Naphtali.pdf

  • 1.
  • 2. UQALIMAAGAQ 1 naavtali, 8-gijanga irninga jaikup amma viulha. The Runner. ajurunniiqsagaksaq timilirinirmik. 1 ajjinga, nalunaiqsigutiujuq suphtali-mik, inuujunniiqtillugu 100-nginniittunik ammalu 3-nik arraagunik inuusingani. 2 irningit katitautillugit 7-gijangani taqqingani, sivulliqpaami ullurmi taqqirmi, suli qanuinngittiaqłuni, nirivigjuaqtittilauqtuq niqimik uainimiglu. 3 amma ullaakkut iqqummalauqtillugu, uqautillunigit, tuquvalliajunga; ammalu uppirusulauqtut taimailaunngimmat. 4 ammalu uqalauqtuni Lord-mik, pirulauqtuq sanngijumik ammalu uqaqtuni ikpaksaq nirivigjualauqtillugit tuqujariaqarnirminik. 5-nik uqalilauqsimagilluni: tusaalluni, qiturngakka, irningit naavali, ataatavit uqausingit tusaallugit. 6 inuulauqtunga viulhamit, ammalu raitsul mirsugaliulaurmat, ammalu piulha imminik tunisilluni jaikupmut, ammalu uvannik nariaqalauqtuq raitsuup siiqqunginnik, taimaimmat atira naavtali. 7 raitsul nagligijaummarilauqtuq inuulauqsimagama laapanganut; ammalu suli uvikkautillunga kunigalauqtuq, ammalu uqaqtuni: nukaqaqtunga saattumik uvanga namminiq, suurlu tie-titut. 8-ngujut juusipi uvannutuungittuq, tuksiarnikkut raitsuup. 9 anaanaga viulha, panigijaujuq ruutas aninga tipuula, uliipikaup aanniasiuqtinga, inuulauqtuq ammalu namminiq ullurijaulluni raitsumut. 10 amma raatas qatanngutingit aivvalahaam, tsaaltian, guutiup−inuusaarninga, inuusaarniku, amma inuusaarniku. 11 pijaullunilu pijaulluni niuviqtaullunilu lapaanmut; ammalu tunilluniuk iina aggaminut nuliaminut, ammalu paniminik taijaulluni, ammalu atinga jiulpa, atinganik nunaliqpaujaup pijaulauqtillugu. 12 amma kingulliq vaulha, uqaqtuq: paniga iqsinarmat nutaangulauqtillugu, inuurataaqtuminiulluni ivianginga tigulluniuk ammalu milluaqtuniuk. 13 ammalu uvanga isigangit sukattukuluulauqtunga suurlu, ataatagalu jaikup uvannik tikkuaqsilauqtuq tusaqtaujumajulimaanut, ammalu mitagilaurmanga saimmaqtitauninganut. 14-ngujut qattaarjuujarmut qaujimangmata umiarjuamik, qanutigi iluliqariaqarmangaat, ammalu marrajjiurluni, ammalu nirlinga timimik piuksalisuuq, ammalu timiup angininga maliglugu. 15 ammalu atausiq kataksimanngittuq piqataanut pingajungannit nujaup; uqumainningitigut, uukturaqługulu, maligialiglu saqqitaujuinnaulauqput. 16 amma qattaarjulik qaujimangmat atuni umiat atuqtauqattarningit, kisunik katippangmangaata, amma lord−kut qaujimallutik timimik, qanuq akuniutigijuq piutiginiarmangaat, amma pigialiraangat. ngujut pitaqanngilaq uvvaluunniit isumajuqanngilaq lord qaujimanngitanganik, angutilimaanik sanalluni nangminiq ajjinnguaminik. 18 angutiup sanngininga, iqqanaijaanganittauq; ijingatitut, siniktilluguttauq; tallunga, ammalu uqaqtangani maligakkut Lord-mi uvvaluunniit maligakkut piliumi. 19 amma avittuqsimatillugu qaumaninga amma taarninga, takulluni amma tusaaninga pillugu, amma avittuqsimagivut anguti amma angut, amma akunningani arnait arnaillu; ammalu uqausiugiaqanngilaq tainnatitut kiinakkut uvvaluunniit isumaluni. 20 guutimut kisulimaanik piutittilauqtuq, tallimait niaqurmiittut, ammalu qungasikkut niaqukkut, ilasilluni nujarmik ammalu ummatimut, uummatinga tukisiumanirmut, aqiarunga, ammalu naanga qialluni, anuraaqtuq anirnikilluni, tinguk, nigaqtuq kiijaulluni, iglaqtuq, iglaqtuq, nukingit illautingit uummaqqutimut, puvangit titiraujarnirmut, illaujait sannginirmut, asinginnullu. 21-ngujut, qiturngakka, pilirialimaatit piliriangutillugit pinasuattiarlusi guutiup kappiasunninganik, ammalu
  • 3. ajurutiqanngillutik skuan-mi uvvaluunniit silairritillugu. 22-nik 2015-15-mut, 2014-15-mut, 2014-15- mut, 2014-15-mut, taimali ye taaqtumiitillugit qaumajunnanngilat. 23 tupiujarlutit, taimaimmat, pijumanngillutit ulavitaujumanngillutit piliriarijarnik ajjigiingittunik uvvaluunniit uqannguarlutit pigiarlutit tangirnik; suuqaimma tuqsuinnaqpat uummatikkut, tuqsugaq tukisiumaniaqtuq qanuq tigumiarunnarmangaat guutiup pijumajanganik, amma qimaaluni piliarmik. 24 san amma taqqinga amma ulluriat, tikisaijjutiginngitangit asijjirlugit; taimali asijjiqattarivut guutiup maligaringitanga iliqqusiqsunngijjutigivaktarnut. ngujut Gentiles-kut sujuqalauqput, ammalu Lord-mik, ammalu tikisaillutik, ammalu quiniluaqłutik qajurnik ammalu ujaqqanik, spirits of deceit-nik. 26 kisiani ye taimaijjaanngilaq, qiturngakka, ilitaqsijut aulattijunit, nunaqjuarmi, amma imavingmi, amma sanasimajulimaanit, Lord sanalauqtut kisulimaanit, tamanna ye- ngunngittuq, asijjiilauqtuq qanuittuuninganit. 27-ngujut suurlu qunngiaqtiit asijjiilaurmijut qanuittuuninganik, Lord cursed-mik immaksimajuq, nunagilautanga nunaqanngiłłuni ammalu siirnaqtuqanngiłłuni. 28 taakkua uqausiriqattaqtakka ilingnut, qiturngakka, uqalimaaqsimajakka titiraqtillugit inuch-mik ivvit aniniarilluni Lord-mit, pisugluni maliglugu maligaqarunniirniq Gentiles-mit, ammalu ye- mit maligiaqaqtuq tamainnik mirianngunirmit. 29 amma Lord naksarniaqtuq ilingnik, amma tupiujarnik nirrisinik, amma qaigalaaktuq ajaktauqattarniaqpuq aktuqtaujulimaanik amma tribulation−nik, kisiani Lord−kut nirijuinnaukpata. 30 amma ye-mik nungutiqtaulauqtillugu amma ununngittunik sanalluni, utirluni amma nalunairlugu guutiit; nunassinnuaqtinniaqpaatit, maliglugut amisuuninga. 31 ammalu imailinganiaqtuq, tikilauqtillugit ataataminut, puigukkannirajaqtut Lord-mik ammalu aajirurlutik. 32 amma Lord−nga nanituinnaariaqaqput nunarjuaq tautuktangagut, kisiani nagligusungniq Lord−mi qainiaqpuq, angut tammanngilluni pilirilunilu isumattiarnanngiłłuni tamainnut ungasigiiktulimaanut, taikkunungalu qaninninginnut. UQALIMAAGAQ 2 taanna inuuttiaqattarmat. qaujinaqtuq silatuninginnut 27-30-ngujut. 1-mi inuusinni, takulaurama tautunnguaqtaujumik uliivsmi, kanangnaqpasiani jiruusam, siqiniq amma taqqinga nangiinnalaurmata. 2 amma aisak, ataatama ataatanga, uvattinnut uqaqpuq; ullaglutik tigumiarlugillu, atuni maliklugu sanngininga; ammalu tainna siqinniqtillugu ammalu taqqinga pigijauniaqtuq. 3 tamattalu ullaqatigiilauqtugut, amma livai siqinniqtillugu, amma juuta siqinniqłuni asittinnut amma taqqirmut tigullutigu, tamarmiglu kivitaullutik. 4 amma livai siqinniqtillugu, lo, makkuktuulluni angut tunijaulluni 12−nut palm−mut; amma juuta qaumattialauqtuq taqqiulluni, amma isigangit 12-ngulauqłutik. 5 amma marruuk, livai amma juuta, ullalauqtut, tigumiarlugillu. 6 amma lo, pangniit nunarjuaq, marruungnik angmaluqsilutik, amma nigaqtuup tunuagut; ammalu tigujumalauqtavut, kisiani pijunnalaungitavut. 7 kisiani juusipi qailauqtuq, tigulluniuglu, ammalu quttiktumiiqatigilluniuk. 8 ammalu takulauqtunga, taikaniilaurama, ammalu tigumiaqtunga titirarnirmik uvattinnut, uqaqtuni: assyrians, Medes, Persians, Chaldeans, Syrians, pisimaniaqtut 12-nik 12-nik isriulmik. 9 ammalu suli, ulluit 7 aniguqtillugit, takulaurakku ataatavut jaikup nangirninga jaamiami, ammalu piqatigilauqtavut. 10 amma nuqqangatitaulluni, umiarjuakkut aullaqtuqalauqpuq, umiaqtuqtiqanngiłłuni
  • 4. uvvaluunniit aqutiqanngiłłuni; ammalu titiraqtaulluni umiarjuaq, umiarjuanga jaikup. 11 ataatavullu uvattinnut uqarłuni: qaigit, umiarjuattinni pigialauqta. 12-nik amma ikimalirami, piqsiqtualuulilauqtuq, amma anurirjuaqłuni; ammalu ataatavut, nasarmik tigumialauqtuq, uvattinnik anilluni. 13-ngullutalu, mirilaangulluta, imakkut ingirralauqtugut; ammalu umiarjuaq immiqtaulluni, ammalu ikititaulluni milamut, kisiani suralaurmat. 14 amma juusipi umiaraarjukłuni, amma agguqtaujuinnaulauqpugut 9−nik parnaijinik, amma livai amma juuta katinngallutik. 15-ngulluta ammalu namituinnaaqsimajuinnaulauqtugut nunarjuap isuanut. 16 liivai, girt sackcloth−mit, tuksiaqłuni uvattinnut lord−mut. 17 amma piqsiqtillugu, umiarjuaq nunamut tikiutilauqtuq saililluni. 18 ammalu, lo, ataatavut qailauqtuq, ammalu atausituinnarmit malilauqtugut. 19 taakkua marruuk sinnattuumagijaakka uqautilauqtakka ataatannut; ammalu uvannut uqaqtuni: tamakkua piliriangujariaqarmata arraaguup iluani, kinguniagut isriul hath-kut amisunik atulauqtut. 20 ataataga uvannut aattivuq: guutiup inuuqquulauqtuq, takuinnaujarakku taanna Lord numbereth-nga. 21 ammalu uqaqtuni, qausiliqtunga: aa, irnira juusipi, thou livest, tigumiaraluaqtugu, ammalu tuqtuanga jaikup takuvanngitanga. 22 uvannuttauq, taimaimmat, qausiliqtiłłuninga taakkuninga uqausirnik, ammalu uummatinni ikilauqtunga nalunaiqsillunga juusipi niurrutaulaurninganik, kisiani kappiasulilauqtunga. 23 amma lo! qiturngakka, takutiqattaqsimavagit kingulliqpaami, qanuq kisulimaat aniguiniaqpat isriulmut. 24−nik ye−qarivuq, taimainninganullu, qiturngatit pasijaksannguqtillugit katinngatitauninginnik livaimut juutamullu; tavvuuna katitaulutik saqqiqattarniaqput isriulmut, taakkualu jaikup saimmaqtitauniaqput. 25-ngujut guutikkut iglumuarniaqtut angutinik nunarjuarmi, sapujjinasukłutik isriulmit, katippaglutiglu tammanganngittunik Gentiles-mit. 26−nik arraagulingnik pilirijuqaqpat tamannalu piukpat, qitingma, tamarmik angutiik ninngaumajullu saimmaqtitauniaqputit; amma guutiup nunaranga ilingnut nigaqtitauniaqpuq, amma nivil ilingnut qimaaniaqpuq, amma nunainnarmiittut ilingnik kappiasugiaqarniaqput, amma Lord nagliginiaqpaatit, amma ninngaumajut ilingnut nagliginiaqpait. 27 angutiuluni pilimmaksaqsimajuq nutararmik iqqaumajauttiarluni; ammalu pilirittianirmut iqqaumanattiaqpuq guutiup sivuniani. 28 kisiani taanna piuluangittuq, tamarmik ninngaumajut angutiillu sangutitauniaqtut, ammalu guutiup nikagijauniaqtuq Gentiles- mut, ammalu mikłitiqsimaluni namminiq sanaluni, ammalu nunalimaat nigaqtitauniaqtut, ammalu Lord-kut qiimigusugiaqaqtutik. 29 angajuqqaanginnut maligait marruilingavut, ammalu ujjiqsuttiarnikkut piliriangujarialiit. nik arraagu iluani angutimik nuliaminik tunngasuktittijuq, ammalu arraaguup iluani niruannginnguarnaqłuni tuksiaqtillugu. 31-ngujut, marruummatik; ammalu, kisiani pittiaqtauppata, angutinik angutinik naksaqattaqtut. 32-ngugivuqtauq asinginnut angajuqqaanginnut. 33 ye taimaimmat silatujut guutimi, qiturngakka, amma ujjiqsuttiarlugit, tukisiumalutik angajuqqaaminik, amma maliganginnik uqausilimaat, Lord nagligituinnariaqaqtatit, 34-nik ammalu pasijatsaruqtikkamigit amisunik uqausirnik, uqautitsunigit piiqsigiaqariangit sauninginnik hibronmut, ammalu iluviqtaugiaqaqsuni ataataminut. 35 amma nirigami aangajaaqłunilu uummatimut, kiinanga matulluniuk tuqullunilu. 36 irningillu malilauqtut naavtali ataatangata angajuqqaarilaurmagit.