SlideShare a Scribd company logo

Galician - Testament of Dan.pdf

The seventh son of Jacob and Bilhah. The jealous one. He counsels against anger saying that "it giveth peculiar vision." This is a notable thesis on anger.

1 of 4
Download to read offline
Galician - Testament of Dan.pdf
CAPÍTULO 1
O sétimo fillo de Xacob e Bilha. O celoso.
Aconséllase contra a ira dicindo que "dá
unha visión peculiar". Esta é unha tese
notable sobre a ira.
1 A copia das palabras de Dan, que falou
aos seus fillos nos seus últimos días, no
ano cento vintecinco da súa vida.
2 Porque convocou á súa familia I e dixo:
Escoitade as miñas palabras, fillos de
Dan; e fai caso das palabras de teu pai.
3 Probei no meu corazón e en toda a
miña vida esa verdade
o trato xusto é bo e agrada a Deus, e a
mentira e a ira son malas, porque ensinan
ao home toda maldade.
4 Confésovos, pois, hoxe, fillos meus,
que no meu corazón resolvín a morte de
Xosé, meu irmán, o home verdadeiro e
bo. .
5 E alegreime de que fose vendido,
porque o quería máis o seu pai que a nós.
6 Porque o espírito de celos e vanagloria
díxome: ti tamén es o seu fillo.
7 E un dos espíritos de Beliar
removoume, dicindo: Toma esta espada e
mata con ela a Xosé; así te quererá teu
pai cando estea morto.
8 Agora ben, este é o espírito de ira que
me convenceu de esmagar a Xosé como
un leopardo esmaga un cabrito.
9Pero o Deus dos meus pais non permitiu
que caese nas miñas mans, para que eu o
atopase só e o matase e fixera que unha
segunda tribo fose destruída en Israel.
10 E agora, fillos meus, velaquí que
morro, e dígovos unha verdade, que se
non vos gardades do espírito de mentira e
de ira, e amades a verdade e a
longanimidade, pereceredes.
11 Porque a ira é cegueira, e non permite
que ninguén vexa a cara de ninguén con
verdade.
12 Porque aínda que sexa un pai ou unha
nai, compórtase con eles como inimigos;
aínda que sexa un irmán, non o coñece;
aínda que é un profeta do Señor,
desobedecelo; aínda que é un home xusto,
non o ten en conta; aínda que é amigo,
non o recoñece.
13 Porque o espírito de ira engárrao coa
rede do engano e cega os seus ollos, e
coa mentira escurece a súa mente e dálle
a súa propia visión.
14 E con que a envolven os seus ollos?
Con odio de corazón, para ter envexa do
seu irmán.
15 Porque a ira é mala, fillos meus,
porque atormenta ata a propia alma.
16 E fai seu o corpo do home airado, e
sobre a súa alma obtén o dominio, e
outorga ao corpo poder para que comete
toda a iniquidade.
17 E cando o corpo fai todas estas cousas,
a alma xustifica o que se fai, xa que non
ve ben.
18 Polo tanto, o que está furioso, se é un
home poderoso, ten un triple poder na
súa ira: un coa axuda dos seus servos; e
un segundo pola súa riqueza, mediante o
cal persuade e vence injustamente; e, en
terceiro lugar, tendo o seu propio poder
natural, obra así o mal.
19 E aínda que o home iracundo sexa
débil, aínda ten un poder dobre do que é
por natureza; pois a ira sempre axuda a
tales na iniquidade.
20 Este espírito vai sempre coa mentira á
dereita de Satanás, para que con
crueldade e mentira se fagan as súas
obras.
21 Entende, pois, o poder da ira, que é en
balde.
22 Porque, ante todo, provoca
provocación coa palabra; entón con obras
fortalece ao que está enfadado, e con
fortes perdas perturba a súa mente, e así
axita con gran ira a súa alma.
23 Polo tanto, cando alguén. fala en
contra de vós, non vos animedes á ira, e
se alguén vos louva como santos, non vos
enaltecedes: non vos movades nin para
deleitarnos nin para desgustar.
24 Porque primeiro agrada ao oído, e así
fai que a mente estea interesada en
percibir os motivos da provocación; e
despois, enfurecido, pensa que está con
razón.
25 Se caes en calquera perda ou ruína,
fillos meus, non te aflixes; pois este
mesmo espírito fai que o home desexe o
que é perecedoiro, para que se encolere
pola aflicción.
26 E se padeces unha perda voluntaria ou
involuntaria, non te molestes; pois da
vexación xorde a ira coa mentira.
27 Ademais, unha dobre maldade é a ira
coa mentira; e axúdanse uns a outros para
perturbar o corazón; e cando a alma está
continuamente perturbada, o Señor aparta
dela e Beliar reina sobre ela.
CAPÍTULO 2
Unha profecía dos pecados, a catividade,
as pragas e a restitución definitiva da
nación. Aínda falan do Edén (Ver o
verso 18). O verso 23 é notable á luz da
profecía.
1 Observade, pois, meus fillos, os
mandamentos do Señor, e observade a sú
a lei; apártate da ira e odia a mentira,
para que o Señor habite entre v ó s, e
Beliar fuxa de vós.
2 Di a verdade cada un co seu próximo.
Así non caeredes en ira e confusión;
pero estaredes en paz, tendo o Deus da
paz, así que ningunha guerra prevalecerá
sobre vós.
3 Amade ao Señor durante toda a vosa
vida, e uns a outros con verdadeiro coraz
ón.
4 Sei que nos últimos días apartaredes
do Señor e provocaredes a ira a Leví e
loitaredes contra Xud á ; pero non
prevalecerás contra eles, porque un anxo
do Señor guiaraos a ambos; porque xunto
a eles estará Israel.
5 E sempre que vos apartédes do Señor,
andaredes en todo mal e practicaredes as
abominaci ó ns dos xent í s, prostitu í
ndonos tras mulleres dos malvados,
mentres con toda a maldade os espíritos
da maldade obran en vós.
6 Porque lin no libro de Enoc, o xusto,
que o teu príncipe é Satanás, e que todos
os esp í ritos de maldade e soberbia
conspirarán para atender constantemente
aos fillos de Leví, para facelos pecar
diante do Señor.
7 E os meus fillos achegaranse a Leví e
pecarán con eles en todas as cousas; e os
fillos de Xud á ser á n cobizosos,
saqueando os bens alleos coma os leóns.
8 Por iso seredes levados con eles á
catividade, e al í recibiredes todas as
pragas de Exipto e todos os males dos
xentís.
9 E as í , cando volvas ao Señor,
obteredes misericordia, e El
introduciravos ao seu santuario e daravos
paz.
10 E xurdiráche da tribo de Xudá e de
Leví a salvación do Señor; e fará guerra
contra Beliar.
11 E fai unha vinganza eterna dos nosos
inimigos; e o cativerio quitará de Beliar
as almas dos santos, converterá os corazó
ns desobedientes ao Señor e dará a paz
eterna aos que o invocan.
12 E os santos descansarán no Edén, e na
Nova Xerusalén alegraranse os xustos, e
será para a gloria de Deus para sempre.
13 E xa non sufrirá Xerusalén a desolaci
ón, nin Israel será levado cativo; porque
o Señor estará no medio [vivindo entre
os homes], e o Santo de Israel reinará
sobre el con humildade e pobreza; e quen
crea nel reinar á entre os homes na
verdade.
14 E agora, temed ao Señor, fillos meus,
e coidado con Satanás e os seus espíritos.
15 Ach é gate a Deus e ao anxo que
intercede por ti, porque é un mediador
entre Deus e o home, e para a paz de
Israel levantarase contra o reino do
inimigo.
16 Polo tanto, o inimigo está ansioso por
destruír todos os que invocan ao Señor.
17 Pois sabe que o día en que Israel se
arrepentirá, o reino do inimigo rematará.
18 Porque o mesmo anxo da paz
fortalecerá a Israel, para que non caia no
extremo do mal.
19 E será no tempo da iniquidade de
Israel, que o Señor non se apartará deles,
senón que os transformará nunha nación
que faga a súa vontade, porque ningún
dos anxos será igual a el.
20 E o seu nome estar á en todos os
lugares de Israel e entre os xentís.
21 Por iso, fillos meus, gardádevos de
toda obra mala, e botade fóra a ira e toda
mentira, e amade a verdade e a
longanimidade.
22 E as cousas que oíches de teu pai, tam
én fárdeselles aos vosos fillos para que
vos reciba o Salvador dos xentís; porque
é verdadeiro e tolerante, manso e
humilde, e ensina coas súas obras a lei de
Deus.
23 Apartade, polo tanto, de toda
iniquidade, e apártate á xustiza de Deus,
e a túa raza salvarase para sempre.
24 E enterrádeme preto dos meus pais.
25 E dito isto, bicounos e adormeceu de
boa vellez.
26 Os seus fillos enterraronno, e despois
levaron os seus ósos e puxéronos preto
de Abraham, Isaac e Xacob.
27 Con todo, Dan profetizoulles que
esquecer í an o seu Deus e que fosen
afastados da terra da súa herdanza e da
raza de Israel e da familia da s ú a
descendencia.

More Related Content

Similar to Galician - Testament of Dan.pdf (8)

Galician - Testament of Naphtali.pdf
Galician - Testament of Naphtali.pdfGalician - Testament of Naphtali.pdf
Galician - Testament of Naphtali.pdf
 
Galician - Book of Baruch.pdf
Galician - Book of Baruch.pdfGalician - Book of Baruch.pdf
Galician - Book of Baruch.pdf
 
Galician - Poverty.pdf
Galician  - Poverty.pdfGalician  - Poverty.pdf
Galician - Poverty.pdf
 
Galician - Wisdom of Solomon.pdf
Galician - Wisdom of Solomon.pdfGalician - Wisdom of Solomon.pdf
Galician - Wisdom of Solomon.pdf
 
GALICIAN - JUDE.pdf
GALICIAN - JUDE.pdfGALICIAN - JUDE.pdf
GALICIAN - JUDE.pdf
 
Galician - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Galician - The Gospel of the Birth of Mary.pdfGalician - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Galician - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Galician - Testament of Issachar.pdf
Galician - Testament of Issachar.pdfGalician - Testament of Issachar.pdf
Galician - Testament of Issachar.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Galician.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Galician.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Galician.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Galician.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Galician - Testament of Dan.pdf

  • 2. CAPÍTULO 1 O sétimo fillo de Xacob e Bilha. O celoso. Aconséllase contra a ira dicindo que "dá unha visión peculiar". Esta é unha tese notable sobre a ira. 1 A copia das palabras de Dan, que falou aos seus fillos nos seus últimos días, no ano cento vintecinco da súa vida. 2 Porque convocou á súa familia I e dixo: Escoitade as miñas palabras, fillos de Dan; e fai caso das palabras de teu pai. 3 Probei no meu corazón e en toda a miña vida esa verdade o trato xusto é bo e agrada a Deus, e a mentira e a ira son malas, porque ensinan ao home toda maldade. 4 Confésovos, pois, hoxe, fillos meus, que no meu corazón resolvín a morte de Xosé, meu irmán, o home verdadeiro e bo. . 5 E alegreime de que fose vendido, porque o quería máis o seu pai que a nós. 6 Porque o espírito de celos e vanagloria díxome: ti tamén es o seu fillo. 7 E un dos espíritos de Beliar removoume, dicindo: Toma esta espada e mata con ela a Xosé; así te quererá teu pai cando estea morto. 8 Agora ben, este é o espírito de ira que me convenceu de esmagar a Xosé como un leopardo esmaga un cabrito. 9Pero o Deus dos meus pais non permitiu que caese nas miñas mans, para que eu o atopase só e o matase e fixera que unha segunda tribo fose destruída en Israel. 10 E agora, fillos meus, velaquí que morro, e dígovos unha verdade, que se non vos gardades do espírito de mentira e de ira, e amades a verdade e a longanimidade, pereceredes. 11 Porque a ira é cegueira, e non permite que ninguén vexa a cara de ninguén con verdade. 12 Porque aínda que sexa un pai ou unha nai, compórtase con eles como inimigos; aínda que sexa un irmán, non o coñece; aínda que é un profeta do Señor, desobedecelo; aínda que é un home xusto, non o ten en conta; aínda que é amigo, non o recoñece. 13 Porque o espírito de ira engárrao coa rede do engano e cega os seus ollos, e coa mentira escurece a súa mente e dálle a súa propia visión. 14 E con que a envolven os seus ollos? Con odio de corazón, para ter envexa do seu irmán. 15 Porque a ira é mala, fillos meus, porque atormenta ata a propia alma. 16 E fai seu o corpo do home airado, e sobre a súa alma obtén o dominio, e outorga ao corpo poder para que comete toda a iniquidade. 17 E cando o corpo fai todas estas cousas, a alma xustifica o que se fai, xa que non ve ben. 18 Polo tanto, o que está furioso, se é un home poderoso, ten un triple poder na súa ira: un coa axuda dos seus servos; e un segundo pola súa riqueza, mediante o cal persuade e vence injustamente; e, en terceiro lugar, tendo o seu propio poder natural, obra así o mal. 19 E aínda que o home iracundo sexa débil, aínda ten un poder dobre do que é por natureza; pois a ira sempre axuda a tales na iniquidade. 20 Este espírito vai sempre coa mentira á dereita de Satanás, para que con crueldade e mentira se fagan as súas obras. 21 Entende, pois, o poder da ira, que é en balde. 22 Porque, ante todo, provoca provocación coa palabra; entón con obras fortalece ao que está enfadado, e con
  • 3. fortes perdas perturba a súa mente, e así axita con gran ira a súa alma. 23 Polo tanto, cando alguén. fala en contra de vós, non vos animedes á ira, e se alguén vos louva como santos, non vos enaltecedes: non vos movades nin para deleitarnos nin para desgustar. 24 Porque primeiro agrada ao oído, e así fai que a mente estea interesada en percibir os motivos da provocación; e despois, enfurecido, pensa que está con razón. 25 Se caes en calquera perda ou ruína, fillos meus, non te aflixes; pois este mesmo espírito fai que o home desexe o que é perecedoiro, para que se encolere pola aflicción. 26 E se padeces unha perda voluntaria ou involuntaria, non te molestes; pois da vexación xorde a ira coa mentira. 27 Ademais, unha dobre maldade é a ira coa mentira; e axúdanse uns a outros para perturbar o corazón; e cando a alma está continuamente perturbada, o Señor aparta dela e Beliar reina sobre ela. CAPÍTULO 2 Unha profecía dos pecados, a catividade, as pragas e a restitución definitiva da nación. Aínda falan do Edén (Ver o verso 18). O verso 23 é notable á luz da profecía. 1 Observade, pois, meus fillos, os mandamentos do Señor, e observade a sú a lei; apártate da ira e odia a mentira, para que o Señor habite entre v ó s, e Beliar fuxa de vós. 2 Di a verdade cada un co seu próximo. Así non caeredes en ira e confusión; pero estaredes en paz, tendo o Deus da paz, así que ningunha guerra prevalecerá sobre vós. 3 Amade ao Señor durante toda a vosa vida, e uns a outros con verdadeiro coraz ón. 4 Sei que nos últimos días apartaredes do Señor e provocaredes a ira a Leví e loitaredes contra Xud á ; pero non prevalecerás contra eles, porque un anxo do Señor guiaraos a ambos; porque xunto a eles estará Israel. 5 E sempre que vos apartédes do Señor, andaredes en todo mal e practicaredes as abominaci ó ns dos xent í s, prostitu í ndonos tras mulleres dos malvados, mentres con toda a maldade os espíritos da maldade obran en vós. 6 Porque lin no libro de Enoc, o xusto, que o teu príncipe é Satanás, e que todos os esp í ritos de maldade e soberbia conspirarán para atender constantemente aos fillos de Leví, para facelos pecar diante do Señor. 7 E os meus fillos achegaranse a Leví e pecarán con eles en todas as cousas; e os fillos de Xud á ser á n cobizosos, saqueando os bens alleos coma os leóns. 8 Por iso seredes levados con eles á catividade, e al í recibiredes todas as pragas de Exipto e todos os males dos xentís. 9 E as í , cando volvas ao Señor, obteredes misericordia, e El introduciravos ao seu santuario e daravos paz. 10 E xurdiráche da tribo de Xudá e de Leví a salvación do Señor; e fará guerra contra Beliar. 11 E fai unha vinganza eterna dos nosos inimigos; e o cativerio quitará de Beliar as almas dos santos, converterá os corazó
  • 4. ns desobedientes ao Señor e dará a paz eterna aos que o invocan. 12 E os santos descansarán no Edén, e na Nova Xerusalén alegraranse os xustos, e será para a gloria de Deus para sempre. 13 E xa non sufrirá Xerusalén a desolaci ón, nin Israel será levado cativo; porque o Señor estará no medio [vivindo entre os homes], e o Santo de Israel reinará sobre el con humildade e pobreza; e quen crea nel reinar á entre os homes na verdade. 14 E agora, temed ao Señor, fillos meus, e coidado con Satanás e os seus espíritos. 15 Ach é gate a Deus e ao anxo que intercede por ti, porque é un mediador entre Deus e o home, e para a paz de Israel levantarase contra o reino do inimigo. 16 Polo tanto, o inimigo está ansioso por destruír todos os que invocan ao Señor. 17 Pois sabe que o día en que Israel se arrepentirá, o reino do inimigo rematará. 18 Porque o mesmo anxo da paz fortalecerá a Israel, para que non caia no extremo do mal. 19 E será no tempo da iniquidade de Israel, que o Señor non se apartará deles, senón que os transformará nunha nación que faga a súa vontade, porque ningún dos anxos será igual a el. 20 E o seu nome estar á en todos os lugares de Israel e entre os xentís. 21 Por iso, fillos meus, gardádevos de toda obra mala, e botade fóra a ira e toda mentira, e amade a verdade e a longanimidade. 22 E as cousas que oíches de teu pai, tam én fárdeselles aos vosos fillos para que vos reciba o Salvador dos xentís; porque é verdadeiro e tolerante, manso e humilde, e ensina coas súas obras a lei de Deus. 23 Apartade, polo tanto, de toda iniquidade, e apártate á xustiza de Deus, e a túa raza salvarase para sempre. 24 E enterrádeme preto dos meus pais. 25 E dito isto, bicounos e adormeceu de boa vellez. 26 Os seus fillos enterraronno, e despois levaron os seus ósos e puxéronos preto de Abraham, Isaac e Xacob. 27 Con todo, Dan profetizoulles que esquecer í an o seu Deus e que fosen afastados da terra da súa herdanza e da raza de Israel e da familia da s ú a descendencia.