SlideShare a Scribd company logo

Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher at Filipino Tracts and Literature Society Inc.

“And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.” GENESIS 41:45

Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

1 of 10
Download to read offline
JOZEFO KAJ ASENATH
Asenath estas serĉita en geedziĝo fare de la filo de la reĝo
kaj multaj aliaj.
1. En la unua jaro de abundeco, en la dua monato, en la kvina
de la monato, Faraono sendis Jozefon, por trairi la tutan landon
Egiptan; kaj en la kvara monato de la unua jaro, en la dek-oka
de la monato, Jozef venis al la limoj de Heliopolis, kaj li
kolektis la grenon de tiu lando kiel la maran sablon. Kaj estis
en tiu urbo unu viro, nomata Pentefres, kiu estis pastro el
Heliopolo kaj satrapo de Faraono, kaj estro de cxiuj satrapoj
kaj princoj de Faraono; kaj ĉi tiu viro estis tre riĉa kaj tre saĝa
kaj milda, kaj li estis ankaŭ konsilisto de Faraono, ĉar li estis
prudenta pli ol ĉiuj princoj de Faraono. Kaj li havis virgulinon
filinon, nomatan Asnat, dek ok jarojn, altan kaj belan, kaj
belan por vidi, treege pli ol cxiuj virgulinoj sur la tero. Sed
Asnat mem ne similis al la virgulinoj, filinoj de la Egiptoj, sed
estis en ĉio kiel la filinoj de la Hebreoj, alta kiel Sara kaj bela
kiel Rebeka kaj bela kiel Raĥel; kaj la famo pri ŝia beleco
disvastiĝis en tiun tutan landon kaj ĝis la finoj de la mondo,
tiel ke pro tio ĉiuj filoj de princoj kaj satrapoj volis svati ŝin,
ne, kaj ankaŭ la filojn de la reĝoj, ĉiuj junuloj kaj potenculoj,
kaj estis inter ili granda malpaco pro ŝi, kaj ili provis batali unu
kontraŭ la alia. Kaj la unuenaskito de Faraono ankaŭ aŭdis pri
ŝi, kaj li daŭre petegis sian patron, ke li donu ŝin al li kiel
edzinon, kaj diris al li: Donu al mi, patro, kiel edzinon
Asenaton, filinon de Pentefres, la unuan viron de Heliopolis.
Kaj lia patro Faraono diris al li:Kial vi serĉas edzinon pli
malaltan ol vi, kiam vi estas reĝo de ĉi tiu tuta lando? Ne, sed
jen! la filino de Joaĥim, reĝo de Moab, estas fianĉinigita al vi,
kaj ŝi mem estas reĝino kaj belega belega. Prenu do ĉi tiun al
vi kiel edzinon."
La turo en kiu Asenath vivas estas priskribita.
2. Sed Asenat malestimis kaj mokis ĉiun homon, estante
fanfaronema kaj malhumila, kaj neniu ŝin vidis, ĉar Pentefres
havis en sia domo turon apudan, grandan kaj tre altan, kaj
super la turo estis subtegmento enhavanta dek. ĉambroj. Kaj
la unua ĉambro estis granda kaj tre bela kaj pavimita per
purpuraj ŝtonoj, kaj ĝiaj muroj estis kovritaj per multekostaj
kaj multkoloraj ŝtonoj, kaj ankaŭ la tegmento de tiu ĉambro
estis el oro. Kaj en tiu cxambro estis starigitaj dioj de la
Egiptoj, nekalkuleblaj, oro kaj argxento, kaj cxiuj
adorklinigxis Asnat, kaj sxi timis ilin, kaj cxiutage sxi faris al
ili oferojn. Kaj la dua ĉambro ankaŭ enhavis ĉiujn ornamaĵojn
kaj kestojn de Asnat, kaj estis en ĝi oro, kaj multe da arĝento
kaj or-teksitaj vestaĵoj senlimaj, kaj ŝtonoj elektitaj kaj
multekostaj, kaj belaj vestoj el bisino kaj la tuta ornamo de ŝia
virgeco. estis tie. Kaj la tria cxambro estis la provizejo de
Asnat, en kiu trovigxis cxiuj bonajxoj de la tero. Kaj la
ceterajn sep ĉambrojn okupis la sep virgulinoj, kiuj servadis al
Asnat, ĉiu havante unu ĉambron, ĉar ili estis en la sama aĝo,
naskita en la sama nokto kun Asnat, kaj ŝi multe amis ilin; kaj
ili estis ankaŭ tre belaj kiel la steloj de la ĉielo, kaj neniam viro
interparolis kun ili aŭ vira infano. La granda cxambro de
Asenat, kie sxia virgeco estis kreskigita, havis tri fenestrojn;
kaj la unua fenestro estis tre granda, rigardanta super la korton
orienten; kaj la dua rigardis al la sudo, kaj la tria rigardis al la
strato. Kaj ora litbreto staris en la kamero rigardanta orienten;
kaj la lito estis metita per purpura teksaĵo interplektita per oro,
kaj la lito estis teksita el rugxa teksaĵo kaj purpura teksaĵo kaj
bisino. Sur ĉi tiu lito dormis sole Asenat, kaj neniam viro aŭ
alia virino sidis sur ĝi. Kaj estis ankaŭ granda korto apud la
domo ĉirkaŭe, kaj tre alta muro ĉirkaŭ la korto konstruita el
grandaj rektangulaj ŝtonoj; kaj estis ankaŭ kvar pordegoj sur
la korto tegitaj per fero, kaj ĉi tiuj estis garditaj de dek ok fortaj
junuloj armitaj; kaj estis ankaŭ plantitaj laŭ la muro belaj arboj
ĉiuspecaj kaj ĉiuj fruktantaj, iliaj fruktoj estis maturaj, ĉar estis
la sezono de rikolto; kaj estis ankaŭ riĉa fonto de akvo fontante
de dekstre de la sama korto; kaj sub la fonto estis granda
cisterno ricevanta la akvon de tiu fonto, de kie iris kvazaŭ
rivero tra la mezo de la korto kaj ĝi akvumis ĉiujn arbojn de
tiu korto.
Jozefo anoncas sian venon al Pentephres.
3. Kaj en la unua jaro de la sep jaroj de abundeco, en la kvara
monato, en la dudek-oka de la monato, Jozef venis al la limoj
de Heliopolis, por kolekti la grenon de tiu distrikto. Kaj kiam
Jozef alproksimiĝis al tiu urbo, li sendis antaŭ si dek du virojn
al Pentefres, la pastro de Heliopolo, por diri: Mi venos al vi
hodiaŭ, ĉar estas la horo de tagmezo kaj de tagmezo, kaj estas
granda varmego de la suno, kaj por ke mi malvarmigu min sub
la tegmento de via domo." Kaj Pentefres, auxdinte tion, gxojis
kun tre granda gxojo, kaj diris: Benata estu la Sinjoro, la Dio
de Jozef, cxar mia sinjoro Jozef opiniis min inda. Kaj
Pentefres alvokis la inspektiston de sia domo, kaj diris al li:
Rapidu kaj pretigu mian domon, kaj pretigu grandan
vespermanĝon, ĉar Jozef, la Potenculo de Dio, venas al ni
hodiaŭ. Kaj kiam Asnat aŭdis, ke ŝia patro kaj patrino venis el
la posedaĵo de ilia heredaĵo, ŝi tre ĝojis kaj diris: "Mi iros kaj
vidos mian patron kaj patrinon, ĉar ili venis el la posedaĵo de
nia heredaĵo" (ĉar tio estas estis la rikolta sezono). Kaj Asnat
rapidis en sian cxambron, kie kusxis sxiaj roboj, kaj surmetis
sur sin tolan robon, faritan el purpura teksajxo kaj
interplektitan per oro, kaj zonis sin per ora zono kaj
braceletojn cxirkaux siaj manoj; kaj cxirkaux siaj piedoj sxi
metis orajn buskinojn, kaj cxirkaux sian kolon sxi jxetis
multekostajn ornamajxojn kaj multekostajn sxtonojn, kiuj
estis cxiuflanke ornamitaj, havante ankaux cxie gravuritajn sur
ili la nomojn de la dioj de la Egiptoj, ambaux sur la braceletoj.
kaj la ŝtonoj; kaj ŝi metis ankaŭ tiaron sur sian kapon kaj ligis
diademon ĉirkaŭ siaj tempioj kaj kovris sian kapon per
mantelo.
Pentephres proponas doni Asenath al Jozefo en geedziĝo.
4. Kaj post tio sxi rapide malsupreniris la sxtuparon de sia
subtegmento kaj venis al sia patro kaj patrino kaj kisis ilin. Kaj
Pentefres kaj lia edzino ĝojis pri sia filino Asnat kun tre granda
ĝojo, ĉar ili vidis ŝin ornamita kaj ornamita kiel la fianĉino de
Dio; kaj ili elportis ĉiujn bonaĵojn, kiujn ili alportis el la
posedaĵo de sia heredaĵo kaj donis ilin al sia filino; kaj Asnat
ĝojis pri ĉiuj bonaĵoj, pri la malfruaj someraj fruktoj kaj la
vinberoj kaj la daktiloj kaj pro la kolomboj kaj pro la morusoj
kaj la figoj, ĉar ili estis ĉiuj belaj kaj agrablaj por gustumi. Kaj
Pentefres diris al sia filino Asnat: Infano. Kaj ŝi diris: "Jen mi,
mia sinjoro." Kaj li diris al ŝi: "Sidiĝu inter ni, kaj mi parolos
al vi miajn vortojn." "Jen! Jozef, la Potenculo de Dio, venas al
ni hodiaŭ, kaj ĉi tiu viro estas reganto de la tuta lando Egipta;
kaj la reĝo Faraono nomumis lin reganto de nia tuta lando kaj
reĝo, kaj li mem donas grenon al ĉi tiu tuta lando. , kaj savas
ĝin de la venonta malsato; kaj ĉi tiu Jozefo estas homo, kiu
adoras Dion, kaj prudenta kaj virgulino, kiel vi estas hodiaŭ,
kaj potenca en saĝeco kaj scio, kaj la spirito de Dio estas sur
li kaj la graco de la Sinjoro estas en li. Venu, plej kara infano,
kaj mi transdonos vin al li kiel edzinon, kaj vi estos por li
fiancxino, kaj li mem estos via fiancxo por cxiam. Kaj kiam
Asenat aŭdis tiujn vortojn de sia patro, granda ŝvito verŝis sur
ŝin sur ŝian vizaĝon, kaj ŝi ekkoleris pro granda kolero, kaj ŝi
rigardis per siaj okuloj sian patron kaj diris: Tial, mia sinjoro
patro , ĉu vi diras ĉi tiujn vortojn? Ĉu vi volas transdoni min
kiel kaptiton al fremdulo kaj forkurinto kaj vendisto? Ĉu ĉi tiu
ne estas la filo de la paŝtisto el la lando Kanaana? Kaj li mem
estas forlasita de li.CXu cxi tiu ne kusxis kun sia sinjorino kaj
lia sinjoro jxetis lin en la malliberejon de mallumo, kaj
Faraono elkondukis lin el la malliberejo, cxar li interpretis sian
songxon, kiel ankaux la maljunulinoj de la Egiptoj interpretas?
sed mi edziniĝos kun la unuenaskito de la reĝo, ĉar li mem
estas reĝo de la tuta lando. Aŭdinte tion, Pentefres hontis
paroli plu al sia filino Asnat pri Jozef, ĉar ŝi respondis al li kun
fanfaroneco kaj kolero.
Jozefo alvenas al la domo de Pentefres.
5. Kaj jen! ensaltis junulo el la servantoj de Pentefres, kaj li
diris al li:Jen, Jozef staras antaŭ la pordoj de nia korto. Kaj
kiam Asenat auxdis tiujn vortojn, sxi forkuris de sia patro kaj
patrino kaj supreniris en la subtegmenton, kaj sxi venis en sian
cxambron kaj staris cxe la granda fenestro orienten, por vidi
Jozefon enirantan en la domon de sia patro. Kaj eliris Pentefres
kaj lia edzino kaj ilia tuta familio kaj iliaj servantoj renkonte
al Jozef; kaj kiam malfermigxis la pordegoj de la korto
orienten, Jozef eniris sidigxante sur la dua cxaro de Faraono;
kaj kvar cxevaloj estis jugitaj, blankaj kiel negxo kun oraj
pecoj, kaj la cxaro estis farita tute el pura oro. Kaj Jozef estis
vestita per tuniko blanka kaj malofta, kaj la robo, kiu estis
ĵetita ĉirkaŭ li, estis purpura, farita el bisino interplektita per
oro, kaj ora krono estis sur lia kapo, kaj ĉirkaŭ lia krono estis
dek du plej bonaj ŝtonoj, kaj supre. la ŝtonoj dek du orajn
radiojn, kaj en lia dekstra mano reĝa bastono, kiu havis
olivbranĉon etendita, kaj estis multe da frukto sur ĝi. Kiam do
Jozef venis en la korton kaj ĝiaj pordoj estis fermitaj, kaj ĉiu
fremda viro kaj virino restis ekster la korto, ĉar la gardistoj de
la pordego tiris kaj fermis la pordojn, venis Pentefres kaj lia
edzino kaj ĉiuj; ilia parencaro krom ilia filino Asnat, kaj ili
adorklinigxis antaux Jozef vizagxaltere; kaj Jozef
malsupreniris de sia ĉaro kaj salutis ilin per sia mano.
Asenat vidas Jozefon de la fenestro.
6. Kaj kiam Asnat ekvidis Jozefon, sxi dolorigxis en la animo
kaj sxia koro dispremigxis, kaj sxiaj genuoj malstrecxigxis kaj
sxia tuta korpo tremis kaj sxi timis kun granda timo, kaj tiam
sxi gxemis kaj diris en sia koro: "Ve al mi; mizera! kien nun
mi, la mizerulo, iros? aŭ kien mi kaŝos min antaŭ lia vizaĝo?
aŭ kiel vidos min Jozef, filo de Dio, ĉar mi parolis pri li
malbonaĵojn? mizera! kien mi foriros kaj kasxigxos, cxar li
mem vidas cxiun kasxejon kaj scias cxion, kaj neniu kasxo
eskapas de li pro la granda lumo, kiu estas en li?Kaj nun la Dio
de Jozef estu favorkora; al mi, ar en nescio mi parolis kontra
li malbonajn vortojn.Kion nun mi, la mizerulo, sekvu?u mi ne
diris: Jozef venas, filo de la pasxtisto el la lando Kanaana?Nun
tial li venis al ni; sur Sia ĉaro kiel la suno el la ĉielo, kaj li
eniris hodiaŭ en nian domon, kaj li lumas en ĝin kiel lumon
sur la teron. Sed mi estas malsagxa kaj kuragxa, cxar mi lin
mokis kaj parolis pri li malbonajn vortojn kaj ne sciis, ke Jozef
estas filo de Dio. Ĉar kiu el la viroj iam naskos tian belecon,
aŭ kia utero de virino naskos tian lumon? Mi estas mizera kaj
malsagxa, cxar mi parolis malbonajn vortojn al mia patro. Nun
mia patro donu min al Jozef kiel sklavinon kaj sklavinon
prefere, kaj mi estos al li sklavo por eterne.
Jozefo vidas Asenaton ĉe la fenestro.
7. Kaj Jozef venis en la domon de Pentefres kaj sidigxis sur
segxo. Kaj ili lavis liajn piedojn kaj metis antaŭ li tablon
aparte, ĉar Jozef ne manĝis kun la Egiptoj, ĉar tio estis por li
abomenaĵo. Kaj Jozef levis la okulojn kaj vidis Asenaton
elrigardantan, kaj li diris al Pentefres: Kiu estas tiu virino, kiu
staras en la subtegmento apud la fenestro? Lasu sxin foriri el
cxi tiu domo. Ĉar Jozef timis, dirante: "Por ke ŝi mem ankaŭ
ne ĝenu min." Ĉar ĉiuj edzinoj kaj filinoj de la princoj kaj
satrapoj de la tuta lando Egipta ĝenis lin, por ke ili kuŝu kun
li; sed ankaŭ multaj edzinoj kaj filinoj de la Egiptoj, kiuj vidis
Jozefon, estis afliktitaj pro lia beleco; kaj la senditojn, kiujn la
virinoj sendis al li kun oro kaj arĝento kaj multekostaj donacoj,
Jozef resendis kun minaco kaj insulto, dirante: "Mi ne pekos
antaŭ la okuloj de Dio la Sinjoro kaj la vizaĝo de mia patro
Izrael." Ĉar Jozef havis Dion ĉiam antaŭ siaj okuloj kaj ĉiam
memoris la ordonojn de sia patro; ĉar Jakob ofte parolis kaj
admonis sian filon Jozef kaj ĉiujn liajn filojn: "Gardu vin,
infanoj, sekure kontraŭ fremda virino, por ne kunuliĝi kun ŝi,
ĉar kunuleco kun ŝi estas ruino kaj pereo." Tial Jozef diris:
"Lasu tiun virinon foriri el ĉi tiu domo." Kaj Pentefres diris al
li: Mia sinjoro, tiu virino, kiun vi vidis stari en la subtegmento,
ne estas fremda, sed estas nia filino, kiu malamas ĉiun viron,
kaj neniu alia viro neniam vidis ŝin krom vi nur hodiaŭ; kaj ,
se vi volas, sinjoro, ŝi venos kaj parolos al vi, ĉar nia filino
estas kiel via fratino. Kaj Jozef ĝojis kun tre granda ĝojo, ĉar
tiu Pentefres diris: "Ŝi estas virgulino, kiu malamas ĉiun
homon." Kaj Jozef diris al Pentefres kaj al lia edzino: "Se ŝi
estas via filino kaj estas virgulino, ŝi venu, ĉar ŝi estas mia
fratino, kaj mi amas ŝin de hodiaŭ kiel mian fratinon."
Jozefo benas Asenaton.
8. Tiam ŝia patrino supreniris en la subtegmenton kaj venigis
Asenaton al Jozef, kaj Pentefres diris al ŝi: Kisu vian fraton,
ĉar li ankaŭ estas virgulino kiel vi hodiaŭ, kaj malamas ĉiun
aligentan virinon, kiel vi malamas ĉiun fremdan viron. ." Kaj
Asnat diris al Jozef: Saluton, sinjoro, benata de Dio Plejalta.
Kaj Jozef diris al ŝi: "Dio, kiu vivigas ĉion, benos vin,
junulino." Pentefres diris do al sia filino Asenat: "Venu kaj
kisu vian fraton." Kiam Asenat do venis por kisi Jozefon, Jozef
etendis sian dekton. manon, kaj metis ĝin sur ŝian bruston inter
ŝiajn du buŝojn (ĉar ŝiaj brusto jam staris kiel belaj pomoj), kaj
Jozef diris: "Ne taŭgas por homo, kiu adoras Dion, kiu benas
per sia buŝo la vivantan Dion, kaj manĝas la benitan panon de
vivo, kaj trinkas la benitan kalikon de senmorteco, kaj estas
sanktoleita per la benita unktado de senputreco, por kisi
fremdan virinon, kiu benas per sia buŝo mortajn kaj surdajn
idolojn kaj manĝas de ilia tablo la panon de sufokado. kaj
trinkas el ilia verŝofero la kalikon de trompo kaj estas
sanktoleita per la unkto de pereo; sed la homo, kiu adoras
Dion, kisos sian patrinon kaj la fratinon, kiu estas naskita de
sia patrino, kaj la fratinon, kiu estas naskita el sia tribo, kaj la
edzinon, kiu kundividas sian liton, kiuj benas per sia buŝo la
vivantan Dion. Tiel same, ankaŭ virino, kiu adoras Dion, ne
decas kisi fremdan viron, ĉar tio estas abomenaĵo antaŭ la
Eternulo, Dio.” Kaj kiam Asenat aŭdis tiujn vortojn de Jozef,
ŝi tre afliktis kaj ĝemis. ;kaj, kiam i fikse rigardis Jozefon kun
la okuloj malfermitaj, ili pleniis de larmoj.Kaj Jozef, vidante
in plorantan, ege kompatis in, ar li estis milda kaj kompatema
kaj timanta la Eternulon. Tiam li levis sian dekstran manon
super ŝian kapon kaj diris: "Sinjoro, Dio de mia patro Izrael,
la Plejalta kaj la Potenca Dio, kiu vivigas ĉion kaj vokas de
mallumo al lumo kaj de eraro al vero kaj de morto al vivo;
benu ankaŭ ĉi tiun virgulinon kaj vivigu ŝin, kaj renovigu ŝin
per Via sankta spirito, kaj ŝi manĝu la panon de via vivo kaj
trinku la kalikon de via beno, kaj kalkulu ŝin kun Via popolo,
kiun Vi elektis antaŭ ol ĉio estis kreita; kaj ŝi eniru en vian
ripozejon, kiun Vi pretigas por Viaj elektitoj, kaj ŝi vivu en
Via eterna vivo por ĉiam.
Asenath retiriĝas kaj Jozefo prepariĝas foriri.
9. Kaj Asnat gxojis pro la beno de Jozef kun tre granda gxojo.
Tiam ŝi rapidis kaj supreniris en sian subtegmenton sola, kaj
falis sur sian liton en malforteco, ĉar tio estis en ŝia ĝojo kaj
malĝojo kaj granda timo; kaj senĉesa ŝvito estis verŝita sur ŝin,
kiam ŝi aŭdis tiujn vortojn de Jozef, kaj kiam li parolis al ŝi en
la nomo de Dio Plejalta. Tiam ŝi ploris per granda kaj maldolĉa
plorado, kaj ŝi deturnis sin en pento de siaj dioj, kiujn ŝi
kutimis adori, kaj de la idoloj, kiujn ŝi malŝatis, kaj atendis la
vesperon. Sed Jozef manĝis kaj trinkis; kaj li diris al siaj
servantoj, ke ili jugu la ĉevalojn al iliaj ĉaroj kaj ĉirkaŭiru la
tutan landon. Kaj Pentefres diris al Jozef: Lasu mian sinjoron
tranokti ĉi tie hodiaŭ, kaj matene vi iros. Kaj Jozef diris: "Ne,
sed mi foriros hodiaŭ, ĉar ĉi tiu estas la tago, en kiu Dio
komencis fari ĉiujn Siajn kreitaĵojn, kaj en la oka tago mi
ankaŭ revenos al vi kaj loĝos ĉi tie."
Asenath malakceptas la egiptajn diojn kaj humiligas sin.
10. Kaj kiam Jozef forlasis la domon, ankaux Pentefres kaj lia
tuta parencaro foriris al ilia posedajxo, kaj Asnat restis sola
kun la sep virgulinoj, senforta kaj ploranta, gxis la suno
subiris; kaj ŝi nek manĝis panon nek trinkis akvon, sed dum
ĉiuj dormis, ŝi mem sola estis veka kaj ploranta kaj ofte batanta
la bruston per la mano. Kaj post tio Asnat leviĝis de sia lito
kaj malsupreniris trankvile la ŝtuparon de la subtegmento, kaj,
veninte al la pordego, trovis la portistinon dormantan kun siaj
infanoj; kaj sxi rapidis kaj deprenis de la pordo la ledan
kovrilon de la kurteno kaj plenigis gxin per cindron kaj portis
gxin sur la subtegmenton kaj metis gxin sur la plankon. Kaj
post tio ŝi firme fermis la pordon kaj fiksis ĝin per la fera
riglilo de la flanko kaj ĝemis kun granda ĝemado kune kun
granda kaj tre granda plorado. Sed la virgulino, kiun Asenat
amis pli ol ĉiuj virgulinoj, aŭdinte ŝian ĝemadon, rapide venis
al la pordo, vekinte ankaŭ la aliajn virgulinojn, kaj trovis ĝin
fermita. Kaj, aŭskultinte la ĝemon kaj la ploradon de Asnat, ŝi
diris al ŝi, starante ekstere: "Kio estas, mia sinjorino, kaj kial
vi malĝojas? Kaj kio ĝenas vin? Malfermu al ni, kaj lasu vin.
ni vidu vin." Kaj Asnat diris al ŝi, enfermite enen: "Granda kaj
forta doloro atakis mian kapon, kaj mi ripozas en mia lito, kaj
mi ne povas leviĝi kaj malfermiĝi al vi, ĉar mi estas malsana
super ĉiuj miaj membroj. Iru do ĉiu el vi en sian ĉambron kaj
dormu, kaj lasu min kvieti. Kaj kiam la virgulinoj foriris, ĉiu
en sian propran ĉambron, Asnat leviĝis kaj malfermis la
pordon de sia dormoĉambro trankvile, kaj foriris en sian duan
ĉambron, kie estis la kestoj de ŝia ornamo, kaj ŝi malfermis
sian keston kaj prenis nigran kaj sombra tuniko, kiun ŝi
surmetis kaj funebris kiam ŝia unuenaskita frato mortis.
Preninte do ĉi tiun tunikon, ŝi portis ĝin en sian ĉambron, kaj
denove sekure fermis la pordon kaj metis la riglilon de la
flanko. Tiam Asnat demetis sian regxan veston kaj surmetis la
funebran tunikon, malligis sian oran zonon kaj zonis sin per
sxnuro kaj demetis de sxia kapo la tiaron, tio estas la cidaron,
kaj ankaux la diademon, kaj la ĉenoj de ŝiaj manoj kaj ŝiaj
piedoj ankaŭ estis ĉiuj metitaj sur la plankon. Kaj sxi prenis
sian plej bonan veston kaj la oran zonon kaj la cidaron kaj sian
diademon, kaj sxi jxetis ilin tra la fenestro, kiu estis turnita
norden, al la malricxuloj. Kaj post tio ŝi prenis ĉiujn siajn
diojn, kiuj estis en sia ĉambro, la diojn orajn kaj arĝentajn,
nekalkuleblajn, kaj disrompis ilin kaj jxetis ilin tra la fenestro
al malriĉuloj kaj almozuloj. Kaj denove Asnat prenis sian
regxan vespermangxon kaj la grasigitajn brutojn kaj la fisxojn
kaj la karnon de bovidino kaj cxiujn oferojn de siaj dioj kaj la
vazojn kun la vino de verŝoj, kaj ĵetis ĉiujn tra la fenestro, kiu
estis turnita al la nordo, kiel manĝaĵo por la hundoj. . 2 Kaj
post tio ŝi prenis la ledan kovrilon, en kiu estis la cindron, kaj
verŝis ilin sur la plankon; kaj post tio ŝi prenis sakaĵon kaj
zonis siajn lumbojn; kaj sxi malligis ankaux la reton de la haroj
de sia kapo kaj aspergis cindron sur sian kapon. Kaj ŝi ĵetis
ankaŭ cindron sur la plankon, kaj falis sur la cindron, kaj daŭre
batis sian bruston per la manoj kaj ploris dum la tuta nokto kun
ĝemado ĝis la mateno. Kaj kiam Asnat levigxis matene kaj
vidis, kaj jen! la cindron estis sub ŝi kiel argilo de ŝiaj larmoj,
ŝi denove falis sur sian vizaĝon sur la cindron ĝis la suno
subiris. Tiel faris Asnat dum sep tagoj, nenion gustumante.
Asenath decidas preĝi al la Dio de la Hebreoj.
11. Kaj en la oka tago, kiam venis la tagiĝo kaj la birdoj jam
pepis kaj la hundoj bojis al la preterpasantoj, Asnat iom levis
sian kapon de la planko kaj la cindron, sur kiuj ŝi sidis, ĉar ŝi
estis tre laca. kaj perdis la potencon de ŝiaj membroj pro ŝia
granda humiliĝo; cxar Asnat lacigxis kaj senfortigxis, kaj sxia
forto malfortigxis, kaj tiam sxi turnigxis al la muro, sidanta
sub la fenestro, kiu estis orientita; kaj sian kapon ŝi metis sur
sian sinon, tordante la fingrojn de siaj manoj super sia dekstra
genuo; kaj sxia busxo estis fermita, kaj sxi ne malfermis gxin
dum la sep tagoj kaj dum la sep noktoj de sia humiligxo. Kaj
ŝi diris en sia koro, ne malfermante la buŝon: "Kion mi faru,
mi, humilulo, aŭ kien mi iru? Kaj ĉe kiu mi plu trovos rifuĝon?
aŭ al kiu mi parolos, la virgulino, kiu estas; orfo kaj dezerta
kaj forlasita de ĉiuj kaj malamata?Ĉiuj nun ekmalamis min,
kaj inter ĉi tiuj eĉ mia patro kaj mia patrino, pro tio mi malŝatis
la diojn per abomeno kaj forigis ilin kaj donis ilin al la
malriĉuloj. esti detruita de homoj.ar mia patro kaj mia patrino
diris:Asenat ne estas nia filino.Sed anka iuj miaj parencoj
ekmalamis min kaj iujn homojn, pro tio, ke mi pereigis iliajn
diojn.Kaj mi malamis; çiu homo kaj çiu, kiu svatis min, kaj
nun en çi tiu mia humiligo mi estas malamata de çiuj kaj
ili ̧ojas pro mia aflikto.Sed la Eternulo kaj Dio de la potenca
Jozef malamas çiujn, kiuj adoras la idolojn, çar Li estas ĵaluza
Dio. kaj terura, kiel mi auxdis, kontraux cxiuj, kiuj adoras
fremdajn diojn, pro kio Li ankaux min malamis, cxar mi
adorklinigxis al mortintaj kaj surdaj idoloj kaj benis ilin. Sed
nun mi evitis ilian oferon, kaj mia busxo deflankigxis de ilia
tablo, kaj mi ne kuragxas voki la Eternulon, Dion de la cxielo,
la Plejaltan kaj potencan el la potenca Jozef, cxar mia busxo
malpurigxis de; la oferoj de la idoloj. Sed mi aŭdis multajn
diri, ke la Dio de la Hebreoj estas vera Dio, kaj vivanta Dio,
kaj kompatema kaj kompatema kaj tolerema kaj plena de
kompato kaj milda, kaj kiu ne kalkulas la pekon de homo, kiu
estas humila, kaj precipe de tiu, kiu pekas en nescio, kaj ne
juĝas pro maljusteco en la tempo de la aflikto de homo, kiu
estas afliktita; tial ankaŭ mi, la humila, estos kuraĝa kaj turnos
sin al li kaj serĉos rifuĝon ĉe li kaj konfesos al li ĉiujn miajn
pekojn kaj elverŝos antaŭ li mian peton, kaj li kompatos mian
mizeron. Ĉar kiu scias, ĉu li vidos ĉi tiun mian humiliĝon kaj
la dezerton de mia animo kaj kompatos min, kaj ankaŭ vidos
la orfecon de mia mizero kaj virgeco kaj defendos min? ĉar
tio, kiel mi aŭdas, li mem estas patro de orfoj kaj konsolo de
afliktuloj kaj helpanto de persekutuloj. Sed ĉiuokaze, ankaŭ
mi la humilulo estos aŭdaca kaj krios al li. Tiam Asnat leviĝis
de la muro, kie ŝi sidis, kaj levis sin sur siaj genuoj orienten
kaj direktis siajn okulojn al la ĉielo kaj malfermis sian buŝon
kaj diris al Dio:
La Preĝo de Asenath
12. La preĝo kaj konfeso de Asenat: "Sinjoro Dio de la
justuloj, kiu kreis la epokojn kaj donas vivon al ĉio, kiu donis
la spiron de vivo al via tuta kreitaro, kiu elkondukis la
nevideblajn aĵojn en la lumon, kiu kreis; ĉion kaj elmontris
aferojn, kiuj ne aperis, kiu levis la ĉielon kaj fondis la teron
sur la akvoj, kiu fiksas la grandajn ŝtonojn sur la abismon de
la akvo, kiuj ne subakviĝos, sed ĝis la fino faras Vian volon,
ĉar Vi, Sinjoro, diris la vorto, kaj ĉio estiĝis, kaj Via vorto:
Sinjoro, estas la vivo de ĉiuj Viaj kreitaĵoj, al Vi mi forkuras
por rifuĝo, Sinjoro, mia Dio, de nun mi krios al Vi: Sinjoro ,
kaj al vi mi konfesos miajn pekojn, al vi mi elversxos mian
peton, Majstro, kaj al vi mi malkasxos miajn
maljustajxojn.Indulgu min, Sinjoro, indulgu, cxar mi faris
kontraux Vi multajn pekojn, mi faris maljustajxon kaj
malpiecon, mi parolis nedireblajn, kaj malbonajn antaux Viaj
okuloj; mia busxo, Sinjoro, malpurigxis de la oferoj de la
idoloj de la Egiptoj kaj de la tablo de iliaj dioj; mi pekis, ho
Eternulo, mi pekis en; Vian vido, kaj en sciado kaj nescio mi
faris malpiecon, ke mi adorkliniĝis al mortintaj kaj surdaj
idoloj, kaj mi ne estas inda malfermi mian buŝon al Vi,
Sinjoro, mi la mizera Asenat filino de la pastro Pentefres, la
virgulino kaj reĝino, kiu iam estis fiera kaj malhumila kaj unu
kiu prosperis en la riĉeco de mia patro super ĉiuj homoj, sed
nun orfo kaj dezerta kaj forlasita de ĉiuj homoj. Al Vi mi
forkuras, Sinjoro, kaj al Vi mi petegas, kaj al Vi mi krios.
Liberigu min de tiuj, kiuj min persekutas. Majstro, antaŭ ol mi
estos prenita de ili; ĉar, kiel infaneto, kiu timas iun, forkuras
al sia patro kaj patrino, kaj lia patro etendas siajn manojn kaj
kaptas lin kontraŭ sia brusto, tiel same vi faru. Sinjoro, etendu
Viajn nemakulajn kaj terurajn manojn sur min kiel infanaman
patro, kaj kaptu min el la mano de la supersensa malamiko.
Por jen! la antikva kaj sovaĝa kaj kruela leono min persekutas,
ĉar li estas patro de la dioj de la Egiptoj, kaj la dioj de la
idolmaniuloj estas liaj filoj, kaj mi ekmalamis ilin, kaj mi
forigis ilin, ĉar ili estas leonfiloj, kaj mi forjxetis de mi cxiujn
diojn de la Egiptoj kaj forigis ilin; kaj la leono, aux ilia patro
la diablo, en kolero kontraux mi celas min engluti. Sed Vi,
Sinjoro, savu min el liaj manoj, kaj mi estos savita el lia busxo,
por ke li ne dissxiris min kaj ne jxetu min en la fajron, kaj la
fajro jxetu min en ventegon, kaj la ventego ne superu min en
mallumo. kaj jxetu min en la profundon de la maro, kaj la
granda besto, kiu estas de eterne, englutu min, kaj mi pereos
por cxiam. Savu min, Sinjoro, antaŭ ol ĉio ĉi tio venos sur min;
savu min, Majstro, la dezertigitan kaj sendefendan, ĉar mia
patro kaj mia patrino malkonfesis min kaj diris:Asenat ne estas
nia filino, ĉar mi disrompis iliajn diojn kaj forigis ilin, kvazaŭ
ili tute malamis. Kaj nun mi estas orfo kaj dezerta, kaj mi ne
havas alian esperon krom vi. Sinjoro, nek alian rifuĝejon krom
Via kompato, vi amiko de homoj, ĉar Vi estas nur patro de la
orfoj kaj ĉampiono de la persekutatoj kaj helpanto de la
afliktitoj. Kompatu min Sinjoro, kaj gardu min pura kaj virga,
la forlasitan kaj orfon, ĉar vi sola estas patro dolĉa kaj bona
kaj milda. Ĉar kiu patro estas dolĉa kaj bona kiel Vi, Sinjoro?
Por jen! ĉiuj domoj de mia patro Pentefres, kiujn li donis al mi
kiel heredaĵon, estas por kelka tempo kaj malaperas; sed la
domoj de Via heredaĵo, Sinjoro, estas neputeblaj kaj eternaj.
La Preĝo de Asenath (daŭrigo)
13. "Vizitu, Sinjoro, mian humiligon kaj kompatu mian
orfecon kaj kompatu min, la afliktitan. Ĉar jen! Mi, Majstro,
fuĝis de ĉio kaj serĉis rifuĝon ĉe Vi la sola amiko de homoj.
Jen! Mi forlasis la tutan bonon. aferojn de la tero kaj sercxis
cxe Vi rifugxon.Sinjoro, en sakajxo kaj cindro, nuda kaj
soleca.Jen, nun mi demetis mian regxan veston el bisino kaj el
purpura teksajxo interplektita per oro kaj surmetis nigran
tunikon de funebro. Jen mi malligis mian oran zonon kaj jxetis
gxin de mi kaj zonis min per sxnuro kaj sakajxo. Jen, mian
diademon kaj mian mitron mi jxetis de mia kapo kaj aspergis
min per cindron. Jen la plankon de mia cxambro, kiu estas;
estis pavimita per multkoloraj kaj purpuraj sxtonoj, kiu
antauxe estis malsekigita per sxmirajxoj kaj sekigxis per helaj
tolajxoj, nun estas malsekigita per miaj larmoj kaj malhonoras,
ke gxi estas sternita de cindro.Jen, mia Sinjoro, el la cindron;
kaj miaj larmoj multe da argilo formigxis en mia cxambro kiel
sur larxa vojo.Jen mia Sinjoro, mia regxa vespermangxo kaj la
mangxoj mi donis al la hundoj. Jen! Ankaŭ, Majstro, mi fastis
sep tagojn kaj sep noktojn kaj nek manĝis panon nek trinkis
akvon, kaj mia buŝo estas seka kiel rado kaj mia lango kiel
korno kaj miaj lipoj kiel potpeceto, kaj mia vizaĝo kuntiriĝis,
kaj miaj okuloj. malsukcesis verŝi larmojn. Sed Vi, Sinjoro,
mia Dio, savu min de miaj multaj nescioj, kaj pardonu min pro
tio, estante virgulino kaj nescianta, mi erarvagis. Jen! nun
ĉiujn diojn, kiujn mi antaŭe adoris en nescio, mi nun scias, ke
ili estis surdaj kaj senvivaj idoloj, kaj mi disrompis ilin kaj
donis ilin por piedpremi de ĉiuj homoj, kaj la ŝtelistoj prirabis
ilin, kiuj estis oro kaj arĝento. , kaj ĉe Vi mi serĉis rifuĝon,
Sinjoro Dio, la sola kompatema kaj amiko de la homoj.
Pardonu min, Sinjoro, ĉar mi faris kontraŭ Vi multajn pekojn
en nescio kaj parolis blasfemajn vortojn kontraŭ mia sinjoro
Jozef, kaj ne sciis, la mizerulo, ke li estas via filo. Sinjoro, ĉar
la malvirtuloj, instigitaj de envio, diris al mi: Jozefo estas filo
de paŝtisto el la lando Kanaana, kaj mi, la mizerulo, kredis al
ili kaj erarvagis, kaj mi kontraŭstarigis lin kaj parolis
malbonaĵojn. pri li, ne sciante, ke li estas via filo. Ĉar kiu el la
homoj naskigis aŭ iam naskigos tian belecon? aŭ kiu alia estas
tia, kiel li, saĝa kaj potenca kiel la ĉiobela Jozefo? Sed al Vi,
Sinjoro, mi lin konfidas, ĉar miaflanke mi lin amas pli ol mian
animon. Gardu lin en la saĝeco de Via graco, kaj konfidu min
al li kiel sklavinon kaj sklavinon, por ke mi lavu liajn piedojn
kaj pregu lian liton kaj servu al li kaj servu al li, kaj mi estos
por li sklavino por la tempo. tempoj de mia vivo."
La Ĉefanĝelo Mikaelo vizitas Asenath.
14. Kaj kiam Asnat cxesis konfesi la Eternulon, jen! la matena
stelo ankaŭ leviĝis el la ĉielo oriente; kaj Asnat tion vidis kaj
gxojis kaj diris:CXu do la Sinjoro, la Eternulo, auxdis mian
pregxon? cxar cxi tiu stelo estas sendito kaj anoncisto de la
altajxo de la granda tago. Kaj jen! forte de la matena stelo la
ĉielo disŝiriĝis kaj granda kaj nedibilebla lumo aperis. Kaj
kiam sxi vidis tion, Asnat falis vizagxaltere sur la cindron, kaj
tuj venis al sxi viro el la cxielo, elsendante lumradiojn, kaj
staris super sxia kapo. Kaj, kiam ŝi kuŝis sur sia vizaĝo, la dia
anĝelo diris al ŝi: "Asenat, leviĝu." Kaj ŝi diris: "Kiu estas tiu,
kiu vokis min, ke la pordo de mia ĉambro estas fermita kaj la
turo estas alta, kaj kiel do li venis en mian ĉambron?" Kaj li
denove vokis sxin la duan fojon, dirante:Asenat, Asenat! Kaj
ŝi diris: Jen mi, sinjoro, diru al mi, kiu vi estas. Kaj li diris:
"Mi estas la cxefkapitano de Dio, la Eternulo, kaj estro de la
tuta armeo de la Plejaltulo; starigxu kaj starigxu sur viaj
piedoj, por ke mi parolu al vi miajn vortojn." Kaj ŝi levis sian
vizaĝon kaj ekvidis, kaj jen! viro en ĉio simila al Jozef, en robo
kaj krono kaj reĝa bastono, krom ke lia vizaĝo estis kiel fulmo,
kaj liaj okuloj kiel la lumo de la suno, kaj la haroj de sia kapo
kiel la flamo de fajro de brulanta torĉo. , kaj liaj manoj kaj liaj
piedoj kiel fero brilanta el fajro, ĉar kvazaŭ fajreroj eliris kaj
el liaj manoj kaj el liaj piedoj. Vidinte tion, Asenat timis kaj
falis sur sian vizaĝon, ne povante eĉ stari sur siaj piedoj, ĉar ŝi
tre ektimis kaj ĉiuj ŝiaj membroj tremis. Kaj la viro diris al ŝi:
"Kuraĝu, Asnat, kaj ne timu; sed stariĝu kaj stariĝu sur viaj
piedoj, por ke mi parolu al vi miajn vortojn." Tiam Asenat
stariĝis kaj stariĝis sur ŝiaj piedoj, kaj la anĝelo diris al ŝi: "Iru
senprokraste en vian duan ĉambron kaj demetu la nigran
tunikon, en kiu vi estas vestita, kaj demetu la sakaĵon de viaj
lumboj, kaj elskuu la cindron. de via kapo, kaj lavu vian
vizaĝon kaj viajn manojn per pura akvo kaj surmetu blankan
netuŝitan robon kaj zonu viajn lumbojn per la hela zono de
virgeco, la duobla, kaj revenu al mi, kaj mi parolos al vi la
vortojn. kiuj estas senditaj al vi de la Eternulo." Tiam Asenat
rapidis kaj eniris en sian duan ĉambron, en kiu estis la kestoj
de ŝia ornamaĵo, kaj malfermis sian keston kaj prenis blankan,
delikatan, netuŝitan robon kaj surmetis ĝin, unue demetinte la
nigran robon, kaj malzoninte ankaŭ la ŝnuron kaj la sakaĵon de
ŝiaj lumboj kaj zonis sin per hela, duobla zono de ŝia virgeco,
unu zonon ĉirkaŭ ŝiaj lumboj kaj alia zono ĉirkaŭ ŝia brusto.
Kaj ŝi elskuis ankaŭ la cindron de sia kapo kaj lavis siajn
manojn kaj vizaĝon per pura akvo, kaj ŝi prenis mantelon plej
belan kaj belan kaj vualis sian kapon.
Mikaelo rakontas al Asenath ke ŝi estos la edzino de Jozefo.
15. Kaj post tio ŝi venis al la dia ĉefkapitano kaj staris antaŭ
li, kaj la anĝelo de la Sinjoro diris al ŝi: "Forprenu nun la
mantelon de via kapo, ĉar vi estas hodiaŭ pura virgulino, kaj
via kapo estas kiel de via kapo; junulo." Kaj Asnat prenis gxin
de sxia kapo. Kaj denove, la dia anĝelo diris al ŝi: "Kuraĝu,
Asenat, la virgulino kaj pura, ĉar jen la Sinjoro Dio aŭdis ĉiujn
vortojn de via konfeso kaj vian preĝon, kaj li vidis ankaŭ la
humiligon kaj aflikton de; la sep tagojn de via abstinado, ĉar
el viaj larmoj multe da argilo formiĝis antaŭ via vizaĝo sur ĉi
tiuj cindron.Kuraĝu do, Asenat, la virgulino kaj pura, ĉar jen
via nomo estas skribita en la libro de vivo kaj ne estos forviŝita
por ĉiam, sed de nun vi estos renovigita kaj remodigita kaj
revivigita, kaj vi manĝos la benitan panon de vivo kaj trinkos
kalikon plenan de senmorteco kaj estos sanktoleita per la
benita unktado de senputreco. kuragxa, Asenat, virgulino kaj
pura, jen la Sinjoro, la Eternulo, donis vin hodiaux al Jozef
kiel fiancxinon, kaj li mem estos via fiancxo por cxiam.Kaj de
nun vi ne plu estos nomata Asnat, sed via nomo estos; estu
Urbo de Rifuĝo, ĉar en vi multe da nacioj serĉos rifuĝon kaj
ili tranoktos sub viaj flugiloj, kaj multaj nacioj trovos rifuĝon
per viaj rimedoj, kaj sur viaj muroj estos sekurigitaj tiuj, kiuj
algluiĝas al Dio Plejalta per pento; ĉar tiu Pento estas filino de
la Plejaltulo, kaj ŝi mem petegas Dion Plejaltan por vi ĉiuhore
kaj por ĉiuj, kiuj pentas, ĉar li estas patro de Pento, kaj ŝi mem
estas la kompletigo kaj inspektisto de ĉiuj virgulinoj, amante
vin treege kaj petegante la Plejaltulon por vi ĉiuhore, kaj por
ĉiuj, kiuj pentas, ŝi disponigos ripozejon en la ĉielo, kaj ŝi
renovigas ĉiun, kiu pentas. Kaj la pento estas tre bela,
virgulino pura kaj milda kaj milda; kaj tial Dio Plejalta ŝin
amas, kaj ĉiuj anĝeloj ŝin respektas, kaj mi amas ŝin treege,
ĉar ankaŭ ŝi mem estas mia fratino, kaj kiel ŝi amas vin
virgulinoj, ankaŭ mi amas vin. Kaj jen! miaflanke mi iras al
Jozef kaj parolos al li ĉiujn ĉi tiujn vortojn pri vi, kaj li venos
al vi hodiaŭ kaj vidos vin kaj ĝojos pri vi kaj amos vin kaj
estos via fianĉo, kaj vi estos lia amata fianĉino por ĉiam. Tial
auxskultu min, Asnat, kaj surmetu sur vin edzigxan robon, la
antikvan kaj la unuan robon, kiu ankoraux estas metita en via
cxambro de antikva tempo, kaj metu cxirkaux vin cxiujn viajn
plej bonajn ornamojn, kaj ornamu vin kiel bona fiancxino kaj
faru vin. preta renkonti lin; ĉar jen! li mem venas al vi hodiaŭ
kaj vidos vin kaj ĝojos." Kaj kiam la anĝelo de la Eternulo en
formo de homo finis paroli tiujn vortojn al Asnat, ŝi ĝojis kun
granda ĝojo pri ĉio, kio estis dirita de li. , kaj jxetis sin
vizagxaltere sur la teron, kaj adorklinigxis antaux liaj piedoj,
kaj diris al li: "Estu benata la Eternulo, via Dio, kiu sendis vin,
por savi min el la mallumo kaj por elkonduki min el la
fundamento de la abismo mem en la lumo, kaj benata estas Via
nomo eterne. Se mi trovis gracon, mia sinjoro, antaŭ viaj
okuloj kaj scios, ke vi plenumos ĉiujn vortojn, kiujn vi diris al
mi, por ke ili plenumiĝu, via sklavino parolu al vi. Kaj la
anĝelo diris al ŝi: Diru." Kaj ŝi diris: "Mi petas, sinjoro, sidiĝu
iom da tempo sur ĉi tiu lito, ĉar ĉi tiu lito estas pura kaj
senmakula, ĉar tiu alia viro aŭ alia virino neniam sidis sur ĝi,
kaj mi starigos antaŭ vi. tablon kaj panon, kaj vi mangxos, kaj
Mi alportos al vi ankaux vinon malnovan kaj bonan, kies
odoro atingos la cxielon, kaj vi trinkos el gxi kaj poste foriros
sur vian vojon." Kaj li diris al sxi: " Rapidu kaj alportu ĝin
rapide."
Asenath trovas mielĉelaron en sia magazeno.
16. Kaj Asnat rapidis kaj metis antaux li malplenan tablon; kaj,
kiam ŝi komencis preni panon, la dia anĝelo diris al ŝi:
"Alportu ankaŭ al mi mielĉelaron". Kaj ŝi staris senmove kaj
estis perpleksa kaj ĉagrenita pro tio, ke ŝi ne havas abelan
kombilon en sia provizejo. Kaj la dia anĝelo diris al ŝi: "Kial
vi staras?" Kaj ŝi diris: "Mia sinjoro, mi sendos knabon al la
antaŭurbo, ĉar la posedaĵo de nia heredaĵo estas proksima, kaj
li venos kaj alkondukos de tie unu, kaj mi metos ĝin antaŭ vi."
La dia anĝelo diris al ŝi: "Eniru vian provizejon kaj vi trovos
abelan kombilon kuŝantan sur la tablo; prenu ĝin kaj alportu
ĝin ĉi tien." Kaj ŝi diris: "Sinjoro, ne estas abela kombilo en
mia provizejo." Kaj li diris:Iru, kaj vi trovos. Kaj Asnat eniris
sian provizejon kaj trovis mielĉelaron kuŝantan sur la tablo;
kaj la kombilo estis granda kaj blanka kiel neĝo kaj plena de
mielo, kaj tiu mielo estis kiel roso de la ĉielo, kaj ĝia odoro
kiel odoro de vivo. Tiam Asenat miris kaj diris en si: "Ĉu ĉi
tiu kombilo estas el la buŝo de ĉi tiu viro mem?" Kaj Asnat
prenis tiun kombilon kaj alportis ĝin kaj metis ĝin sur la
tablon, kaj la anĝelo diris al ŝi: Kial vi diris: Ne estas
mielĉelaro en mia domo, kaj jen vi alportis ĝin al mi? " Kaj ŝi
diris: "Sinjoro, mi neniam metis mielĉelaron en mian domon,
sed kiel vi diris, ĝi estas farita. Ĉu tio eliris el via buŝo? ĉar ĝia
odoro estas kiel odoro de ŝmiraĵo." Kaj la viro ridetis pro la
kompreno de la virino. Tiam li vokis ŝin al si, kaj kiam ŝi venis,
li etendis sian dekstran manon kaj kaptis ŝian kapon, kaj, kiam
li skuis ŝian kapon per sia dekstra mano, Asnat tre timis la
manon de la anĝelo, ĉar tiuj fajreroj eliris. liaj manoj laŭ la
maniero de ruĝe varma fero, kaj sekve ŝi la tutan tempon
rigardis kun multe da timo kaj tremante la manon de la anĝelo.
Kaj li ridetis kaj diris: "Feliĉa vi estas, Asenat, ĉar la
neeldireblaj misteroj de Dio estas malkaŝitaj al vi; kaj feliĉaj
estas ĉiuj, kiuj pentofaras sin al la Sinjoro Dio, ĉar ili manĝos
el ĉi tiu kombilo, ĉar ĉi tiu kombilo. estas la spirito de vivo,
kaj ĉi tion faris la abeloj de la paradizo de ĝojo el la roso de la
rozoj de vivo, kiuj estas en la paradizo de Dio kaj ĉiu floro, kaj
el ĝi manĝas la anĝeloj kaj ĉiuj elektitoj de Dio kaj ĉiuj; la filoj
de la Plejaltulo, kaj kiu manĝos el ĝi, tiu ne mortos eterne."
Tiam la dia anĝelo etendis sian dekstran manon kaj prenis
malgrandan peceton el la kombilo kaj manĝis, kaj per sia
propra mano metis tion, kio restis en la buŝon de Asnat, kaj
diris al ŝi: "Manĝu", kaj ŝi manĝis. Kaj la anĝelo diris al ŝi:
"Jen nun vi manĝis la panon de vivo kaj trinkis la kalikon de
senmorteco kaj estis sanktoleita per la unkto de senputreco;
jen nun via karno produktas florojn de vivo el la fonto de la
Plejaltulo; Alte, kaj viaj ostoj grasiĝos kiel la cedroj de la
paradizo de la ĝojo de Dio, kaj senlacaj potencoj vin
konservos; tial via juneco ne vidos maljunecon, kaj via beleco
ne pereos eterne, sed vi estos kiel murigita. patrino-urbo de
ĉiuj." Kaj la anĝelo instigis la kombilon, kaj multaj abeloj
leviĝis el la ĉeloj de tiu kombilo, kaj la ĉeloj estis sennombraj,
dekmiloj da dekmiloj kaj miloj da miloj. Kaj ankaŭ la abeloj
estis blankaj kiel neĝo, kaj iliaj flugiloj kiel purpura kaj
purpura teksaĵo kaj kiel rugxa; kaj ili ankaŭ havis akrajn
pikilojn kaj vundis neniun. Tiam ĉiuj tiuj abeloj ĉirkaŭis
Asenaton de la piedoj ĝis la kapo, kaj aliaj grandaj abeloj kiel
iliaj reĝinoj leviĝis el la ĉeloj, kaj ili ĉirkaŭiris sur ŝia vizaĝo
kaj sur ŝiaj lipoj, kaj faris kombilon sur ŝia buŝo kaj sur ŝiaj
lipoj kiel la kombilo kiu kuŝi antaŭ la anĝelo; kaj ĉiuj tiuj
abeloj manĝis el la kombilo, kiu estis sur la buŝo de Asnat. Kaj
la anĝelo diris al la abeloj: "Iru nun al via loko." Tiam ĉiuj
abeloj leviĝis kaj flugis kaj foriris al la ĉielo; sed ĉiuj, kiuj
volis vundi Asenaton, ĉiuj falis sur la teron kaj mortis. Kaj
tiam la angxelo etendis sian bastonon super la mortintaj abeloj
kaj diris al ili: "Levigxu, kaj vi ankaux iru sur vian lokon."
Tiam ĉiuj mortintaj abeloj leviĝis kaj foriris en la korton, apud
la domo de Asnat, kaj loĝis sur la fruktoportantaj arboj.
Mikaelo foriras.
17. Kaj la angxelo diris al Asnat:CXu vi vidis cxi tion? Kaj ŝi
diris: "Jes, mia sinjoro, mi vidis ĉion ĉi." La dia anĝelo diris al
ŝi: "Tiel estos ĉiuj miaj vortoj kaj bisino interplektitaj per oro,
kaj ora krono estis sur la kapo de ĉiu el ili; multaj, kiel mi
parolis al vi hodiaŭ." Tiam la angxelo de la Eternulo la trian
fojon etendis sian dekstran manon kaj tusxis la flankon de la
kombilo; kaj tuj fajro eliris de la tablo kaj formangxis la
kombilon, sed la tablon gxi ne difektis ecx. Kaj, kiam multe
da odoro eliris el la brulado de la kombilo kaj plenigis la
ĉambron, Asnat diris al la dia anĝelo: "Sinjoro, mi havas sep
virgulinojn, kiuj estis edukitaj kun mi de mia juneco kaj kiuj
naskiĝis en unu nokto kun mi. , kiuj atendas Min, kaj mi amas
ilin ĉiujn kiel miajn fratinojn. Mi ilin vokos, kaj vi ankaŭ ilin
benos, kiel Vi benos min. Kaj la anĝelo diris al ŝi: "Voku ilin."
Tiam Asnat alvokis la sep virgulinojn kaj starigis ilin antaŭ la
anĝelo, kaj la anĝelo diris al ili: La Eternulo, Dio Plejalta,
benos vin, kaj vi estos rifuĝkolonoj de sep urboj, kaj ĉiuj
elektitoj de tiu urbo, kiuj loĝas. kune ripozos sur vi eterne."
Kaj post tio la dia anĝelo diris al Asnat: "Forprenu ĉi tiun
tablon." Kaj kiam Asenat turnis sin por forigi la tablon, li tuj
foriris de ŝiaj okuloj; kaj Asenat vidis kvazaŭ ĉaron kun kvar
ĉevaloj, kiuj iras orienten al la ĉielo, kaj la ĉaro estis kiel flamo
de fajro, kaj la ĉevaloj kiel fulmo. , kaj la anĝelo staris super
tiu ĉaro. Tiam Asenat diris: "Malsaĝa kaj malsaĝa mi estas, la
humilulo, ĉar tion mi diris, kiel homo venis en mian ĉambron
el la ĉielo! Mi ne sciis, ke Dio eniris en ĝin; kaj jen li nun
revenas al la ĉielo al la ĉielo. lia loko." Kaj ŝi diris en si:
"Kompatu, Sinjoro, al Via sklavino, kaj indulgu vian
sklavinon, ĉar, miaflanke, mi en nescio parolis senpripense
antaŭ Vi."
La vizaĝo de Asenath estas transformita.
18. Kaj dum Asenat ankoraux parolis tiujn vortojn al si, jen!
junulo, unu el la servantoj de Jozef, dirante: "Jozefo, la fortulo
de Dio, venas al vi hodiaŭ." Kaj Asnat tuj alvokis la estron de
sia domo, kaj diris al li: Rapidu kaj pretigu mian domon kaj
pretigu bonan vespermanĝon, ĉar tiu Jozef, la fortulo de Dio,
venas al ni hodiaŭ. Kaj la estro de la domo, kiam li vidis sxin
(cxar sxia vizagxo malgrandigxis de la septaga mizero kaj
plorado kaj sindeteno), malgxojis kaj ploris; kaj li kaptis ŝian

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Chinese Literary - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chinese Literary - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfChinese Literary - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chinese Literary - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Chichewa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chichewa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfChichewa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chichewa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Chhattisgarhi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chhattisgarhi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfChhattisgarhi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Chhattisgarhi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfHUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdfHMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdfHINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdfHEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfHAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfHAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdfHaitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdfGUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdfGUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfGREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfGERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfGEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfGALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdfFRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfFINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfFIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfFAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

 • 1. JOZEFO KAJ ASENATH Asenath estas serĉita en geedziĝo fare de la filo de la reĝo kaj multaj aliaj. 1. En la unua jaro de abundeco, en la dua monato, en la kvina de la monato, Faraono sendis Jozefon, por trairi la tutan landon Egiptan; kaj en la kvara monato de la unua jaro, en la dek-oka de la monato, Jozef venis al la limoj de Heliopolis, kaj li kolektis la grenon de tiu lando kiel la maran sablon. Kaj estis en tiu urbo unu viro, nomata Pentefres, kiu estis pastro el Heliopolo kaj satrapo de Faraono, kaj estro de cxiuj satrapoj kaj princoj de Faraono; kaj ĉi tiu viro estis tre riĉa kaj tre saĝa kaj milda, kaj li estis ankaŭ konsilisto de Faraono, ĉar li estis prudenta pli ol ĉiuj princoj de Faraono. Kaj li havis virgulinon filinon, nomatan Asnat, dek ok jarojn, altan kaj belan, kaj belan por vidi, treege pli ol cxiuj virgulinoj sur la tero. Sed Asnat mem ne similis al la virgulinoj, filinoj de la Egiptoj, sed estis en ĉio kiel la filinoj de la Hebreoj, alta kiel Sara kaj bela kiel Rebeka kaj bela kiel Raĥel; kaj la famo pri ŝia beleco disvastiĝis en tiun tutan landon kaj ĝis la finoj de la mondo, tiel ke pro tio ĉiuj filoj de princoj kaj satrapoj volis svati ŝin, ne, kaj ankaŭ la filojn de la reĝoj, ĉiuj junuloj kaj potenculoj, kaj estis inter ili granda malpaco pro ŝi, kaj ili provis batali unu kontraŭ la alia. Kaj la unuenaskito de Faraono ankaŭ aŭdis pri ŝi, kaj li daŭre petegis sian patron, ke li donu ŝin al li kiel edzinon, kaj diris al li: Donu al mi, patro, kiel edzinon Asenaton, filinon de Pentefres, la unuan viron de Heliopolis. Kaj lia patro Faraono diris al li:Kial vi serĉas edzinon pli malaltan ol vi, kiam vi estas reĝo de ĉi tiu tuta lando? Ne, sed jen! la filino de Joaĥim, reĝo de Moab, estas fianĉinigita al vi, kaj ŝi mem estas reĝino kaj belega belega. Prenu do ĉi tiun al vi kiel edzinon." La turo en kiu Asenath vivas estas priskribita. 2. Sed Asenat malestimis kaj mokis ĉiun homon, estante fanfaronema kaj malhumila, kaj neniu ŝin vidis, ĉar Pentefres havis en sia domo turon apudan, grandan kaj tre altan, kaj super la turo estis subtegmento enhavanta dek. ĉambroj. Kaj la unua ĉambro estis granda kaj tre bela kaj pavimita per purpuraj ŝtonoj, kaj ĝiaj muroj estis kovritaj per multekostaj kaj multkoloraj ŝtonoj, kaj ankaŭ la tegmento de tiu ĉambro estis el oro. Kaj en tiu cxambro estis starigitaj dioj de la Egiptoj, nekalkuleblaj, oro kaj argxento, kaj cxiuj adorklinigxis Asnat, kaj sxi timis ilin, kaj cxiutage sxi faris al ili oferojn. Kaj la dua ĉambro ankaŭ enhavis ĉiujn ornamaĵojn kaj kestojn de Asnat, kaj estis en ĝi oro, kaj multe da arĝento kaj or-teksitaj vestaĵoj senlimaj, kaj ŝtonoj elektitaj kaj multekostaj, kaj belaj vestoj el bisino kaj la tuta ornamo de ŝia virgeco. estis tie. Kaj la tria cxambro estis la provizejo de Asnat, en kiu trovigxis cxiuj bonajxoj de la tero. Kaj la ceterajn sep ĉambrojn okupis la sep virgulinoj, kiuj servadis al Asnat, ĉiu havante unu ĉambron, ĉar ili estis en la sama aĝo, naskita en la sama nokto kun Asnat, kaj ŝi multe amis ilin; kaj ili estis ankaŭ tre belaj kiel la steloj de la ĉielo, kaj neniam viro interparolis kun ili aŭ vira infano. La granda cxambro de Asenat, kie sxia virgeco estis kreskigita, havis tri fenestrojn; kaj la unua fenestro estis tre granda, rigardanta super la korton orienten; kaj la dua rigardis al la sudo, kaj la tria rigardis al la strato. Kaj ora litbreto staris en la kamero rigardanta orienten; kaj la lito estis metita per purpura teksaĵo interplektita per oro, kaj la lito estis teksita el rugxa teksaĵo kaj purpura teksaĵo kaj bisino. Sur ĉi tiu lito dormis sole Asenat, kaj neniam viro aŭ alia virino sidis sur ĝi. Kaj estis ankaŭ granda korto apud la domo ĉirkaŭe, kaj tre alta muro ĉirkaŭ la korto konstruita el grandaj rektangulaj ŝtonoj; kaj estis ankaŭ kvar pordegoj sur la korto tegitaj per fero, kaj ĉi tiuj estis garditaj de dek ok fortaj junuloj armitaj; kaj estis ankaŭ plantitaj laŭ la muro belaj arboj ĉiuspecaj kaj ĉiuj fruktantaj, iliaj fruktoj estis maturaj, ĉar estis la sezono de rikolto; kaj estis ankaŭ riĉa fonto de akvo fontante de dekstre de la sama korto; kaj sub la fonto estis granda cisterno ricevanta la akvon de tiu fonto, de kie iris kvazaŭ rivero tra la mezo de la korto kaj ĝi akvumis ĉiujn arbojn de tiu korto. Jozefo anoncas sian venon al Pentephres. 3. Kaj en la unua jaro de la sep jaroj de abundeco, en la kvara monato, en la dudek-oka de la monato, Jozef venis al la limoj de Heliopolis, por kolekti la grenon de tiu distrikto. Kaj kiam Jozef alproksimiĝis al tiu urbo, li sendis antaŭ si dek du virojn al Pentefres, la pastro de Heliopolo, por diri: Mi venos al vi hodiaŭ, ĉar estas la horo de tagmezo kaj de tagmezo, kaj estas granda varmego de la suno, kaj por ke mi malvarmigu min sub la tegmento de via domo." Kaj Pentefres, auxdinte tion, gxojis kun tre granda gxojo, kaj diris: Benata estu la Sinjoro, la Dio de Jozef, cxar mia sinjoro Jozef opiniis min inda. Kaj Pentefres alvokis la inspektiston de sia domo, kaj diris al li: Rapidu kaj pretigu mian domon, kaj pretigu grandan vespermanĝon, ĉar Jozef, la Potenculo de Dio, venas al ni hodiaŭ. Kaj kiam Asnat aŭdis, ke ŝia patro kaj patrino venis el la posedaĵo de ilia heredaĵo, ŝi tre ĝojis kaj diris: "Mi iros kaj vidos mian patron kaj patrinon, ĉar ili venis el la posedaĵo de nia heredaĵo" (ĉar tio estas estis la rikolta sezono). Kaj Asnat rapidis en sian cxambron, kie kusxis sxiaj roboj, kaj surmetis sur sin tolan robon, faritan el purpura teksajxo kaj interplektitan per oro, kaj zonis sin per ora zono kaj braceletojn cxirkaux siaj manoj; kaj cxirkaux siaj piedoj sxi metis orajn buskinojn, kaj cxirkaux sian kolon sxi jxetis multekostajn ornamajxojn kaj multekostajn sxtonojn, kiuj estis cxiuflanke ornamitaj, havante ankaux cxie gravuritajn sur ili la nomojn de la dioj de la Egiptoj, ambaux sur la braceletoj. kaj la ŝtonoj; kaj ŝi metis ankaŭ tiaron sur sian kapon kaj ligis diademon ĉirkaŭ siaj tempioj kaj kovris sian kapon per mantelo. Pentephres proponas doni Asenath al Jozefo en geedziĝo. 4. Kaj post tio sxi rapide malsupreniris la sxtuparon de sia subtegmento kaj venis al sia patro kaj patrino kaj kisis ilin. Kaj Pentefres kaj lia edzino ĝojis pri sia filino Asnat kun tre granda ĝojo, ĉar ili vidis ŝin ornamita kaj ornamita kiel la fianĉino de Dio; kaj ili elportis ĉiujn bonaĵojn, kiujn ili alportis el la posedaĵo de sia heredaĵo kaj donis ilin al sia filino; kaj Asnat ĝojis pri ĉiuj bonaĵoj, pri la malfruaj someraj fruktoj kaj la vinberoj kaj la daktiloj kaj pro la kolomboj kaj pro la morusoj kaj la figoj, ĉar ili estis ĉiuj belaj kaj agrablaj por gustumi. Kaj Pentefres diris al sia filino Asnat: Infano. Kaj ŝi diris: "Jen mi,
 • 2. mia sinjoro." Kaj li diris al ŝi: "Sidiĝu inter ni, kaj mi parolos al vi miajn vortojn." "Jen! Jozef, la Potenculo de Dio, venas al ni hodiaŭ, kaj ĉi tiu viro estas reganto de la tuta lando Egipta; kaj la reĝo Faraono nomumis lin reganto de nia tuta lando kaj reĝo, kaj li mem donas grenon al ĉi tiu tuta lando. , kaj savas ĝin de la venonta malsato; kaj ĉi tiu Jozefo estas homo, kiu adoras Dion, kaj prudenta kaj virgulino, kiel vi estas hodiaŭ, kaj potenca en saĝeco kaj scio, kaj la spirito de Dio estas sur li kaj la graco de la Sinjoro estas en li. Venu, plej kara infano, kaj mi transdonos vin al li kiel edzinon, kaj vi estos por li fiancxino, kaj li mem estos via fiancxo por cxiam. Kaj kiam Asenat aŭdis tiujn vortojn de sia patro, granda ŝvito verŝis sur ŝin sur ŝian vizaĝon, kaj ŝi ekkoleris pro granda kolero, kaj ŝi rigardis per siaj okuloj sian patron kaj diris: Tial, mia sinjoro patro , ĉu vi diras ĉi tiujn vortojn? Ĉu vi volas transdoni min kiel kaptiton al fremdulo kaj forkurinto kaj vendisto? Ĉu ĉi tiu ne estas la filo de la paŝtisto el la lando Kanaana? Kaj li mem estas forlasita de li.CXu cxi tiu ne kusxis kun sia sinjorino kaj lia sinjoro jxetis lin en la malliberejon de mallumo, kaj Faraono elkondukis lin el la malliberejo, cxar li interpretis sian songxon, kiel ankaux la maljunulinoj de la Egiptoj interpretas? sed mi edziniĝos kun la unuenaskito de la reĝo, ĉar li mem estas reĝo de la tuta lando. Aŭdinte tion, Pentefres hontis paroli plu al sia filino Asnat pri Jozef, ĉar ŝi respondis al li kun fanfaroneco kaj kolero. Jozefo alvenas al la domo de Pentefres. 5. Kaj jen! ensaltis junulo el la servantoj de Pentefres, kaj li diris al li:Jen, Jozef staras antaŭ la pordoj de nia korto. Kaj kiam Asenat auxdis tiujn vortojn, sxi forkuris de sia patro kaj patrino kaj supreniris en la subtegmenton, kaj sxi venis en sian cxambron kaj staris cxe la granda fenestro orienten, por vidi Jozefon enirantan en la domon de sia patro. Kaj eliris Pentefres kaj lia edzino kaj ilia tuta familio kaj iliaj servantoj renkonte al Jozef; kaj kiam malfermigxis la pordegoj de la korto orienten, Jozef eniris sidigxante sur la dua cxaro de Faraono; kaj kvar cxevaloj estis jugitaj, blankaj kiel negxo kun oraj pecoj, kaj la cxaro estis farita tute el pura oro. Kaj Jozef estis vestita per tuniko blanka kaj malofta, kaj la robo, kiu estis ĵetita ĉirkaŭ li, estis purpura, farita el bisino interplektita per oro, kaj ora krono estis sur lia kapo, kaj ĉirkaŭ lia krono estis dek du plej bonaj ŝtonoj, kaj supre. la ŝtonoj dek du orajn radiojn, kaj en lia dekstra mano reĝa bastono, kiu havis olivbranĉon etendita, kaj estis multe da frukto sur ĝi. Kiam do Jozef venis en la korton kaj ĝiaj pordoj estis fermitaj, kaj ĉiu fremda viro kaj virino restis ekster la korto, ĉar la gardistoj de la pordego tiris kaj fermis la pordojn, venis Pentefres kaj lia edzino kaj ĉiuj; ilia parencaro krom ilia filino Asnat, kaj ili adorklinigxis antaux Jozef vizagxaltere; kaj Jozef malsupreniris de sia ĉaro kaj salutis ilin per sia mano. Asenat vidas Jozefon de la fenestro. 6. Kaj kiam Asnat ekvidis Jozefon, sxi dolorigxis en la animo kaj sxia koro dispremigxis, kaj sxiaj genuoj malstrecxigxis kaj sxia tuta korpo tremis kaj sxi timis kun granda timo, kaj tiam sxi gxemis kaj diris en sia koro: "Ve al mi; mizera! kien nun mi, la mizerulo, iros? aŭ kien mi kaŝos min antaŭ lia vizaĝo? aŭ kiel vidos min Jozef, filo de Dio, ĉar mi parolis pri li malbonaĵojn? mizera! kien mi foriros kaj kasxigxos, cxar li mem vidas cxiun kasxejon kaj scias cxion, kaj neniu kasxo eskapas de li pro la granda lumo, kiu estas en li?Kaj nun la Dio de Jozef estu favorkora; al mi, ar en nescio mi parolis kontra li malbonajn vortojn.Kion nun mi, la mizerulo, sekvu?u mi ne diris: Jozef venas, filo de la pasxtisto el la lando Kanaana?Nun tial li venis al ni; sur Sia ĉaro kiel la suno el la ĉielo, kaj li eniris hodiaŭ en nian domon, kaj li lumas en ĝin kiel lumon sur la teron. Sed mi estas malsagxa kaj kuragxa, cxar mi lin mokis kaj parolis pri li malbonajn vortojn kaj ne sciis, ke Jozef estas filo de Dio. Ĉar kiu el la viroj iam naskos tian belecon, aŭ kia utero de virino naskos tian lumon? Mi estas mizera kaj malsagxa, cxar mi parolis malbonajn vortojn al mia patro. Nun mia patro donu min al Jozef kiel sklavinon kaj sklavinon prefere, kaj mi estos al li sklavo por eterne. Jozefo vidas Asenaton ĉe la fenestro. 7. Kaj Jozef venis en la domon de Pentefres kaj sidigxis sur segxo. Kaj ili lavis liajn piedojn kaj metis antaŭ li tablon aparte, ĉar Jozef ne manĝis kun la Egiptoj, ĉar tio estis por li abomenaĵo. Kaj Jozef levis la okulojn kaj vidis Asenaton elrigardantan, kaj li diris al Pentefres: Kiu estas tiu virino, kiu staras en la subtegmento apud la fenestro? Lasu sxin foriri el cxi tiu domo. Ĉar Jozef timis, dirante: "Por ke ŝi mem ankaŭ ne ĝenu min." Ĉar ĉiuj edzinoj kaj filinoj de la princoj kaj satrapoj de la tuta lando Egipta ĝenis lin, por ke ili kuŝu kun li; sed ankaŭ multaj edzinoj kaj filinoj de la Egiptoj, kiuj vidis Jozefon, estis afliktitaj pro lia beleco; kaj la senditojn, kiujn la virinoj sendis al li kun oro kaj arĝento kaj multekostaj donacoj, Jozef resendis kun minaco kaj insulto, dirante: "Mi ne pekos antaŭ la okuloj de Dio la Sinjoro kaj la vizaĝo de mia patro Izrael." Ĉar Jozef havis Dion ĉiam antaŭ siaj okuloj kaj ĉiam memoris la ordonojn de sia patro; ĉar Jakob ofte parolis kaj admonis sian filon Jozef kaj ĉiujn liajn filojn: "Gardu vin, infanoj, sekure kontraŭ fremda virino, por ne kunuliĝi kun ŝi, ĉar kunuleco kun ŝi estas ruino kaj pereo." Tial Jozef diris: "Lasu tiun virinon foriri el ĉi tiu domo." Kaj Pentefres diris al li: Mia sinjoro, tiu virino, kiun vi vidis stari en la subtegmento, ne estas fremda, sed estas nia filino, kiu malamas ĉiun viron, kaj neniu alia viro neniam vidis ŝin krom vi nur hodiaŭ; kaj , se vi volas, sinjoro, ŝi venos kaj parolos al vi, ĉar nia filino estas kiel via fratino. Kaj Jozef ĝojis kun tre granda ĝojo, ĉar tiu Pentefres diris: "Ŝi estas virgulino, kiu malamas ĉiun homon." Kaj Jozef diris al Pentefres kaj al lia edzino: "Se ŝi estas via filino kaj estas virgulino, ŝi venu, ĉar ŝi estas mia fratino, kaj mi amas ŝin de hodiaŭ kiel mian fratinon." Jozefo benas Asenaton. 8. Tiam ŝia patrino supreniris en la subtegmenton kaj venigis Asenaton al Jozef, kaj Pentefres diris al ŝi: Kisu vian fraton, ĉar li ankaŭ estas virgulino kiel vi hodiaŭ, kaj malamas ĉiun aligentan virinon, kiel vi malamas ĉiun fremdan viron. ." Kaj Asnat diris al Jozef: Saluton, sinjoro, benata de Dio Plejalta. Kaj Jozef diris al ŝi: "Dio, kiu vivigas ĉion, benos vin, junulino." Pentefres diris do al sia filino Asenat: "Venu kaj kisu vian fraton." Kiam Asenat do venis por kisi Jozefon, Jozef etendis sian dekton. manon, kaj metis ĝin sur ŝian bruston inter ŝiajn du buŝojn (ĉar ŝiaj brusto jam staris kiel belaj pomoj), kaj
 • 3. Jozef diris: "Ne taŭgas por homo, kiu adoras Dion, kiu benas per sia buŝo la vivantan Dion, kaj manĝas la benitan panon de vivo, kaj trinkas la benitan kalikon de senmorteco, kaj estas sanktoleita per la benita unktado de senputreco, por kisi fremdan virinon, kiu benas per sia buŝo mortajn kaj surdajn idolojn kaj manĝas de ilia tablo la panon de sufokado. kaj trinkas el ilia verŝofero la kalikon de trompo kaj estas sanktoleita per la unkto de pereo; sed la homo, kiu adoras Dion, kisos sian patrinon kaj la fratinon, kiu estas naskita de sia patrino, kaj la fratinon, kiu estas naskita el sia tribo, kaj la edzinon, kiu kundividas sian liton, kiuj benas per sia buŝo la vivantan Dion. Tiel same, ankaŭ virino, kiu adoras Dion, ne decas kisi fremdan viron, ĉar tio estas abomenaĵo antaŭ la Eternulo, Dio.” Kaj kiam Asenat aŭdis tiujn vortojn de Jozef, ŝi tre afliktis kaj ĝemis. ;kaj, kiam i fikse rigardis Jozefon kun la okuloj malfermitaj, ili pleniis de larmoj.Kaj Jozef, vidante in plorantan, ege kompatis in, ar li estis milda kaj kompatema kaj timanta la Eternulon. Tiam li levis sian dekstran manon super ŝian kapon kaj diris: "Sinjoro, Dio de mia patro Izrael, la Plejalta kaj la Potenca Dio, kiu vivigas ĉion kaj vokas de mallumo al lumo kaj de eraro al vero kaj de morto al vivo; benu ankaŭ ĉi tiun virgulinon kaj vivigu ŝin, kaj renovigu ŝin per Via sankta spirito, kaj ŝi manĝu la panon de via vivo kaj trinku la kalikon de via beno, kaj kalkulu ŝin kun Via popolo, kiun Vi elektis antaŭ ol ĉio estis kreita; kaj ŝi eniru en vian ripozejon, kiun Vi pretigas por Viaj elektitoj, kaj ŝi vivu en Via eterna vivo por ĉiam. Asenath retiriĝas kaj Jozefo prepariĝas foriri. 9. Kaj Asnat gxojis pro la beno de Jozef kun tre granda gxojo. Tiam ŝi rapidis kaj supreniris en sian subtegmenton sola, kaj falis sur sian liton en malforteco, ĉar tio estis en ŝia ĝojo kaj malĝojo kaj granda timo; kaj senĉesa ŝvito estis verŝita sur ŝin, kiam ŝi aŭdis tiujn vortojn de Jozef, kaj kiam li parolis al ŝi en la nomo de Dio Plejalta. Tiam ŝi ploris per granda kaj maldolĉa plorado, kaj ŝi deturnis sin en pento de siaj dioj, kiujn ŝi kutimis adori, kaj de la idoloj, kiujn ŝi malŝatis, kaj atendis la vesperon. Sed Jozef manĝis kaj trinkis; kaj li diris al siaj servantoj, ke ili jugu la ĉevalojn al iliaj ĉaroj kaj ĉirkaŭiru la tutan landon. Kaj Pentefres diris al Jozef: Lasu mian sinjoron tranokti ĉi tie hodiaŭ, kaj matene vi iros. Kaj Jozef diris: "Ne, sed mi foriros hodiaŭ, ĉar ĉi tiu estas la tago, en kiu Dio komencis fari ĉiujn Siajn kreitaĵojn, kaj en la oka tago mi ankaŭ revenos al vi kaj loĝos ĉi tie." Asenath malakceptas la egiptajn diojn kaj humiligas sin. 10. Kaj kiam Jozef forlasis la domon, ankaux Pentefres kaj lia tuta parencaro foriris al ilia posedajxo, kaj Asnat restis sola kun la sep virgulinoj, senforta kaj ploranta, gxis la suno subiris; kaj ŝi nek manĝis panon nek trinkis akvon, sed dum ĉiuj dormis, ŝi mem sola estis veka kaj ploranta kaj ofte batanta la bruston per la mano. Kaj post tio Asnat leviĝis de sia lito kaj malsupreniris trankvile la ŝtuparon de la subtegmento, kaj, veninte al la pordego, trovis la portistinon dormantan kun siaj infanoj; kaj sxi rapidis kaj deprenis de la pordo la ledan kovrilon de la kurteno kaj plenigis gxin per cindron kaj portis gxin sur la subtegmenton kaj metis gxin sur la plankon. Kaj post tio ŝi firme fermis la pordon kaj fiksis ĝin per la fera riglilo de la flanko kaj ĝemis kun granda ĝemado kune kun granda kaj tre granda plorado. Sed la virgulino, kiun Asenat amis pli ol ĉiuj virgulinoj, aŭdinte ŝian ĝemadon, rapide venis al la pordo, vekinte ankaŭ la aliajn virgulinojn, kaj trovis ĝin fermita. Kaj, aŭskultinte la ĝemon kaj la ploradon de Asnat, ŝi diris al ŝi, starante ekstere: "Kio estas, mia sinjorino, kaj kial vi malĝojas? Kaj kio ĝenas vin? Malfermu al ni, kaj lasu vin. ni vidu vin." Kaj Asnat diris al ŝi, enfermite enen: "Granda kaj forta doloro atakis mian kapon, kaj mi ripozas en mia lito, kaj mi ne povas leviĝi kaj malfermiĝi al vi, ĉar mi estas malsana super ĉiuj miaj membroj. Iru do ĉiu el vi en sian ĉambron kaj dormu, kaj lasu min kvieti. Kaj kiam la virgulinoj foriris, ĉiu en sian propran ĉambron, Asnat leviĝis kaj malfermis la pordon de sia dormoĉambro trankvile, kaj foriris en sian duan ĉambron, kie estis la kestoj de ŝia ornamo, kaj ŝi malfermis sian keston kaj prenis nigran kaj sombra tuniko, kiun ŝi surmetis kaj funebris kiam ŝia unuenaskita frato mortis. Preninte do ĉi tiun tunikon, ŝi portis ĝin en sian ĉambron, kaj denove sekure fermis la pordon kaj metis la riglilon de la flanko. Tiam Asnat demetis sian regxan veston kaj surmetis la funebran tunikon, malligis sian oran zonon kaj zonis sin per sxnuro kaj demetis de sxia kapo la tiaron, tio estas la cidaron, kaj ankaux la diademon, kaj la ĉenoj de ŝiaj manoj kaj ŝiaj piedoj ankaŭ estis ĉiuj metitaj sur la plankon. Kaj sxi prenis sian plej bonan veston kaj la oran zonon kaj la cidaron kaj sian diademon, kaj sxi jxetis ilin tra la fenestro, kiu estis turnita norden, al la malricxuloj. Kaj post tio ŝi prenis ĉiujn siajn diojn, kiuj estis en sia ĉambro, la diojn orajn kaj arĝentajn, nekalkuleblajn, kaj disrompis ilin kaj jxetis ilin tra la fenestro al malriĉuloj kaj almozuloj. Kaj denove Asnat prenis sian regxan vespermangxon kaj la grasigitajn brutojn kaj la fisxojn kaj la karnon de bovidino kaj cxiujn oferojn de siaj dioj kaj la vazojn kun la vino de verŝoj, kaj ĵetis ĉiujn tra la fenestro, kiu estis turnita al la nordo, kiel manĝaĵo por la hundoj. . 2 Kaj post tio ŝi prenis la ledan kovrilon, en kiu estis la cindron, kaj verŝis ilin sur la plankon; kaj post tio ŝi prenis sakaĵon kaj zonis siajn lumbojn; kaj sxi malligis ankaux la reton de la haroj de sia kapo kaj aspergis cindron sur sian kapon. Kaj ŝi ĵetis ankaŭ cindron sur la plankon, kaj falis sur la cindron, kaj daŭre batis sian bruston per la manoj kaj ploris dum la tuta nokto kun ĝemado ĝis la mateno. Kaj kiam Asnat levigxis matene kaj vidis, kaj jen! la cindron estis sub ŝi kiel argilo de ŝiaj larmoj, ŝi denove falis sur sian vizaĝon sur la cindron ĝis la suno subiris. Tiel faris Asnat dum sep tagoj, nenion gustumante. Asenath decidas preĝi al la Dio de la Hebreoj. 11. Kaj en la oka tago, kiam venis la tagiĝo kaj la birdoj jam pepis kaj la hundoj bojis al la preterpasantoj, Asnat iom levis sian kapon de la planko kaj la cindron, sur kiuj ŝi sidis, ĉar ŝi estis tre laca. kaj perdis la potencon de ŝiaj membroj pro ŝia granda humiliĝo; cxar Asnat lacigxis kaj senfortigxis, kaj sxia forto malfortigxis, kaj tiam sxi turnigxis al la muro, sidanta sub la fenestro, kiu estis orientita; kaj sian kapon ŝi metis sur sian sinon, tordante la fingrojn de siaj manoj super sia dekstra genuo; kaj sxia busxo estis fermita, kaj sxi ne malfermis gxin dum la sep tagoj kaj dum la sep noktoj de sia humiligxo. Kaj ŝi diris en sia koro, ne malfermante la buŝon: "Kion mi faru, mi, humilulo, aŭ kien mi iru? Kaj ĉe kiu mi plu trovos rifuĝon? aŭ al kiu mi parolos, la virgulino, kiu estas; orfo kaj dezerta
 • 4. kaj forlasita de ĉiuj kaj malamata?Ĉiuj nun ekmalamis min, kaj inter ĉi tiuj eĉ mia patro kaj mia patrino, pro tio mi malŝatis la diojn per abomeno kaj forigis ilin kaj donis ilin al la malriĉuloj. esti detruita de homoj.ar mia patro kaj mia patrino diris:Asenat ne estas nia filino.Sed anka iuj miaj parencoj ekmalamis min kaj iujn homojn, pro tio, ke mi pereigis iliajn diojn.Kaj mi malamis; çiu homo kaj çiu, kiu svatis min, kaj nun en çi tiu mia humiligo mi estas malamata de çiuj kaj ili ̧ojas pro mia aflikto.Sed la Eternulo kaj Dio de la potenca Jozef malamas çiujn, kiuj adoras la idolojn, çar Li estas ĵaluza Dio. kaj terura, kiel mi auxdis, kontraux cxiuj, kiuj adoras fremdajn diojn, pro kio Li ankaux min malamis, cxar mi adorklinigxis al mortintaj kaj surdaj idoloj kaj benis ilin. Sed nun mi evitis ilian oferon, kaj mia busxo deflankigxis de ilia tablo, kaj mi ne kuragxas voki la Eternulon, Dion de la cxielo, la Plejaltan kaj potencan el la potenca Jozef, cxar mia busxo malpurigxis de; la oferoj de la idoloj. Sed mi aŭdis multajn diri, ke la Dio de la Hebreoj estas vera Dio, kaj vivanta Dio, kaj kompatema kaj kompatema kaj tolerema kaj plena de kompato kaj milda, kaj kiu ne kalkulas la pekon de homo, kiu estas humila, kaj precipe de tiu, kiu pekas en nescio, kaj ne juĝas pro maljusteco en la tempo de la aflikto de homo, kiu estas afliktita; tial ankaŭ mi, la humila, estos kuraĝa kaj turnos sin al li kaj serĉos rifuĝon ĉe li kaj konfesos al li ĉiujn miajn pekojn kaj elverŝos antaŭ li mian peton, kaj li kompatos mian mizeron. Ĉar kiu scias, ĉu li vidos ĉi tiun mian humiliĝon kaj la dezerton de mia animo kaj kompatos min, kaj ankaŭ vidos la orfecon de mia mizero kaj virgeco kaj defendos min? ĉar tio, kiel mi aŭdas, li mem estas patro de orfoj kaj konsolo de afliktuloj kaj helpanto de persekutuloj. Sed ĉiuokaze, ankaŭ mi la humilulo estos aŭdaca kaj krios al li. Tiam Asnat leviĝis de la muro, kie ŝi sidis, kaj levis sin sur siaj genuoj orienten kaj direktis siajn okulojn al la ĉielo kaj malfermis sian buŝon kaj diris al Dio: La Preĝo de Asenath 12. La preĝo kaj konfeso de Asenat: "Sinjoro Dio de la justuloj, kiu kreis la epokojn kaj donas vivon al ĉio, kiu donis la spiron de vivo al via tuta kreitaro, kiu elkondukis la nevideblajn aĵojn en la lumon, kiu kreis; ĉion kaj elmontris aferojn, kiuj ne aperis, kiu levis la ĉielon kaj fondis la teron sur la akvoj, kiu fiksas la grandajn ŝtonojn sur la abismon de la akvo, kiuj ne subakviĝos, sed ĝis la fino faras Vian volon, ĉar Vi, Sinjoro, diris la vorto, kaj ĉio estiĝis, kaj Via vorto: Sinjoro, estas la vivo de ĉiuj Viaj kreitaĵoj, al Vi mi forkuras por rifuĝo, Sinjoro, mia Dio, de nun mi krios al Vi: Sinjoro , kaj al vi mi konfesos miajn pekojn, al vi mi elversxos mian peton, Majstro, kaj al vi mi malkasxos miajn maljustajxojn.Indulgu min, Sinjoro, indulgu, cxar mi faris kontraux Vi multajn pekojn, mi faris maljustajxon kaj malpiecon, mi parolis nedireblajn, kaj malbonajn antaux Viaj okuloj; mia busxo, Sinjoro, malpurigxis de la oferoj de la idoloj de la Egiptoj kaj de la tablo de iliaj dioj; mi pekis, ho Eternulo, mi pekis en; Vian vido, kaj en sciado kaj nescio mi faris malpiecon, ke mi adorkliniĝis al mortintaj kaj surdaj idoloj, kaj mi ne estas inda malfermi mian buŝon al Vi, Sinjoro, mi la mizera Asenat filino de la pastro Pentefres, la virgulino kaj reĝino, kiu iam estis fiera kaj malhumila kaj unu kiu prosperis en la riĉeco de mia patro super ĉiuj homoj, sed nun orfo kaj dezerta kaj forlasita de ĉiuj homoj. Al Vi mi forkuras, Sinjoro, kaj al Vi mi petegas, kaj al Vi mi krios. Liberigu min de tiuj, kiuj min persekutas. Majstro, antaŭ ol mi estos prenita de ili; ĉar, kiel infaneto, kiu timas iun, forkuras al sia patro kaj patrino, kaj lia patro etendas siajn manojn kaj kaptas lin kontraŭ sia brusto, tiel same vi faru. Sinjoro, etendu Viajn nemakulajn kaj terurajn manojn sur min kiel infanaman patro, kaj kaptu min el la mano de la supersensa malamiko. Por jen! la antikva kaj sovaĝa kaj kruela leono min persekutas, ĉar li estas patro de la dioj de la Egiptoj, kaj la dioj de la idolmaniuloj estas liaj filoj, kaj mi ekmalamis ilin, kaj mi forigis ilin, ĉar ili estas leonfiloj, kaj mi forjxetis de mi cxiujn diojn de la Egiptoj kaj forigis ilin; kaj la leono, aux ilia patro la diablo, en kolero kontraux mi celas min engluti. Sed Vi, Sinjoro, savu min el liaj manoj, kaj mi estos savita el lia busxo, por ke li ne dissxiris min kaj ne jxetu min en la fajron, kaj la fajro jxetu min en ventegon, kaj la ventego ne superu min en mallumo. kaj jxetu min en la profundon de la maro, kaj la granda besto, kiu estas de eterne, englutu min, kaj mi pereos por cxiam. Savu min, Sinjoro, antaŭ ol ĉio ĉi tio venos sur min; savu min, Majstro, la dezertigitan kaj sendefendan, ĉar mia patro kaj mia patrino malkonfesis min kaj diris:Asenat ne estas nia filino, ĉar mi disrompis iliajn diojn kaj forigis ilin, kvazaŭ ili tute malamis. Kaj nun mi estas orfo kaj dezerta, kaj mi ne havas alian esperon krom vi. Sinjoro, nek alian rifuĝejon krom Via kompato, vi amiko de homoj, ĉar Vi estas nur patro de la orfoj kaj ĉampiono de la persekutatoj kaj helpanto de la afliktitoj. Kompatu min Sinjoro, kaj gardu min pura kaj virga, la forlasitan kaj orfon, ĉar vi sola estas patro dolĉa kaj bona kaj milda. Ĉar kiu patro estas dolĉa kaj bona kiel Vi, Sinjoro? Por jen! ĉiuj domoj de mia patro Pentefres, kiujn li donis al mi kiel heredaĵon, estas por kelka tempo kaj malaperas; sed la domoj de Via heredaĵo, Sinjoro, estas neputeblaj kaj eternaj. La Preĝo de Asenath (daŭrigo) 13. "Vizitu, Sinjoro, mian humiligon kaj kompatu mian orfecon kaj kompatu min, la afliktitan. Ĉar jen! Mi, Majstro, fuĝis de ĉio kaj serĉis rifuĝon ĉe Vi la sola amiko de homoj. Jen! Mi forlasis la tutan bonon. aferojn de la tero kaj sercxis cxe Vi rifugxon.Sinjoro, en sakajxo kaj cindro, nuda kaj soleca.Jen, nun mi demetis mian regxan veston el bisino kaj el purpura teksajxo interplektita per oro kaj surmetis nigran tunikon de funebro. Jen mi malligis mian oran zonon kaj jxetis gxin de mi kaj zonis min per sxnuro kaj sakajxo. Jen, mian diademon kaj mian mitron mi jxetis de mia kapo kaj aspergis min per cindron. Jen la plankon de mia cxambro, kiu estas; estis pavimita per multkoloraj kaj purpuraj sxtonoj, kiu antauxe estis malsekigita per sxmirajxoj kaj sekigxis per helaj tolajxoj, nun estas malsekigita per miaj larmoj kaj malhonoras, ke gxi estas sternita de cindro.Jen, mia Sinjoro, el la cindron; kaj miaj larmoj multe da argilo formigxis en mia cxambro kiel sur larxa vojo.Jen mia Sinjoro, mia regxa vespermangxo kaj la mangxoj mi donis al la hundoj. Jen! Ankaŭ, Majstro, mi fastis sep tagojn kaj sep noktojn kaj nek manĝis panon nek trinkis akvon, kaj mia buŝo estas seka kiel rado kaj mia lango kiel korno kaj miaj lipoj kiel potpeceto, kaj mia vizaĝo kuntiriĝis, kaj miaj okuloj. malsukcesis verŝi larmojn. Sed Vi, Sinjoro, mia Dio, savu min de miaj multaj nescioj, kaj pardonu min pro tio, estante virgulino kaj nescianta, mi erarvagis. Jen! nun
 • 5. ĉiujn diojn, kiujn mi antaŭe adoris en nescio, mi nun scias, ke ili estis surdaj kaj senvivaj idoloj, kaj mi disrompis ilin kaj donis ilin por piedpremi de ĉiuj homoj, kaj la ŝtelistoj prirabis ilin, kiuj estis oro kaj arĝento. , kaj ĉe Vi mi serĉis rifuĝon, Sinjoro Dio, la sola kompatema kaj amiko de la homoj. Pardonu min, Sinjoro, ĉar mi faris kontraŭ Vi multajn pekojn en nescio kaj parolis blasfemajn vortojn kontraŭ mia sinjoro Jozef, kaj ne sciis, la mizerulo, ke li estas via filo. Sinjoro, ĉar la malvirtuloj, instigitaj de envio, diris al mi: Jozefo estas filo de paŝtisto el la lando Kanaana, kaj mi, la mizerulo, kredis al ili kaj erarvagis, kaj mi kontraŭstarigis lin kaj parolis malbonaĵojn. pri li, ne sciante, ke li estas via filo. Ĉar kiu el la homoj naskigis aŭ iam naskigos tian belecon? aŭ kiu alia estas tia, kiel li, saĝa kaj potenca kiel la ĉiobela Jozefo? Sed al Vi, Sinjoro, mi lin konfidas, ĉar miaflanke mi lin amas pli ol mian animon. Gardu lin en la saĝeco de Via graco, kaj konfidu min al li kiel sklavinon kaj sklavinon, por ke mi lavu liajn piedojn kaj pregu lian liton kaj servu al li kaj servu al li, kaj mi estos por li sklavino por la tempo. tempoj de mia vivo." La Ĉefanĝelo Mikaelo vizitas Asenath. 14. Kaj kiam Asnat cxesis konfesi la Eternulon, jen! la matena stelo ankaŭ leviĝis el la ĉielo oriente; kaj Asnat tion vidis kaj gxojis kaj diris:CXu do la Sinjoro, la Eternulo, auxdis mian pregxon? cxar cxi tiu stelo estas sendito kaj anoncisto de la altajxo de la granda tago. Kaj jen! forte de la matena stelo la ĉielo disŝiriĝis kaj granda kaj nedibilebla lumo aperis. Kaj kiam sxi vidis tion, Asnat falis vizagxaltere sur la cindron, kaj tuj venis al sxi viro el la cxielo, elsendante lumradiojn, kaj staris super sxia kapo. Kaj, kiam ŝi kuŝis sur sia vizaĝo, la dia anĝelo diris al ŝi: "Asenat, leviĝu." Kaj ŝi diris: "Kiu estas tiu, kiu vokis min, ke la pordo de mia ĉambro estas fermita kaj la turo estas alta, kaj kiel do li venis en mian ĉambron?" Kaj li denove vokis sxin la duan fojon, dirante:Asenat, Asenat! Kaj ŝi diris: Jen mi, sinjoro, diru al mi, kiu vi estas. Kaj li diris: "Mi estas la cxefkapitano de Dio, la Eternulo, kaj estro de la tuta armeo de la Plejaltulo; starigxu kaj starigxu sur viaj piedoj, por ke mi parolu al vi miajn vortojn." Kaj ŝi levis sian vizaĝon kaj ekvidis, kaj jen! viro en ĉio simila al Jozef, en robo kaj krono kaj reĝa bastono, krom ke lia vizaĝo estis kiel fulmo, kaj liaj okuloj kiel la lumo de la suno, kaj la haroj de sia kapo kiel la flamo de fajro de brulanta torĉo. , kaj liaj manoj kaj liaj piedoj kiel fero brilanta el fajro, ĉar kvazaŭ fajreroj eliris kaj el liaj manoj kaj el liaj piedoj. Vidinte tion, Asenat timis kaj falis sur sian vizaĝon, ne povante eĉ stari sur siaj piedoj, ĉar ŝi tre ektimis kaj ĉiuj ŝiaj membroj tremis. Kaj la viro diris al ŝi: "Kuraĝu, Asnat, kaj ne timu; sed stariĝu kaj stariĝu sur viaj piedoj, por ke mi parolu al vi miajn vortojn." Tiam Asenat stariĝis kaj stariĝis sur ŝiaj piedoj, kaj la anĝelo diris al ŝi: "Iru senprokraste en vian duan ĉambron kaj demetu la nigran tunikon, en kiu vi estas vestita, kaj demetu la sakaĵon de viaj lumboj, kaj elskuu la cindron. de via kapo, kaj lavu vian vizaĝon kaj viajn manojn per pura akvo kaj surmetu blankan netuŝitan robon kaj zonu viajn lumbojn per la hela zono de virgeco, la duobla, kaj revenu al mi, kaj mi parolos al vi la vortojn. kiuj estas senditaj al vi de la Eternulo." Tiam Asenat rapidis kaj eniris en sian duan ĉambron, en kiu estis la kestoj de ŝia ornamaĵo, kaj malfermis sian keston kaj prenis blankan, delikatan, netuŝitan robon kaj surmetis ĝin, unue demetinte la nigran robon, kaj malzoninte ankaŭ la ŝnuron kaj la sakaĵon de ŝiaj lumboj kaj zonis sin per hela, duobla zono de ŝia virgeco, unu zonon ĉirkaŭ ŝiaj lumboj kaj alia zono ĉirkaŭ ŝia brusto. Kaj ŝi elskuis ankaŭ la cindron de sia kapo kaj lavis siajn manojn kaj vizaĝon per pura akvo, kaj ŝi prenis mantelon plej belan kaj belan kaj vualis sian kapon. Mikaelo rakontas al Asenath ke ŝi estos la edzino de Jozefo. 15. Kaj post tio ŝi venis al la dia ĉefkapitano kaj staris antaŭ li, kaj la anĝelo de la Sinjoro diris al ŝi: "Forprenu nun la mantelon de via kapo, ĉar vi estas hodiaŭ pura virgulino, kaj via kapo estas kiel de via kapo; junulo." Kaj Asnat prenis gxin de sxia kapo. Kaj denove, la dia anĝelo diris al ŝi: "Kuraĝu, Asenat, la virgulino kaj pura, ĉar jen la Sinjoro Dio aŭdis ĉiujn vortojn de via konfeso kaj vian preĝon, kaj li vidis ankaŭ la humiligon kaj aflikton de; la sep tagojn de via abstinado, ĉar el viaj larmoj multe da argilo formiĝis antaŭ via vizaĝo sur ĉi tiuj cindron.Kuraĝu do, Asenat, la virgulino kaj pura, ĉar jen via nomo estas skribita en la libro de vivo kaj ne estos forviŝita por ĉiam, sed de nun vi estos renovigita kaj remodigita kaj revivigita, kaj vi manĝos la benitan panon de vivo kaj trinkos kalikon plenan de senmorteco kaj estos sanktoleita per la benita unktado de senputreco. kuragxa, Asenat, virgulino kaj pura, jen la Sinjoro, la Eternulo, donis vin hodiaux al Jozef kiel fiancxinon, kaj li mem estos via fiancxo por cxiam.Kaj de nun vi ne plu estos nomata Asnat, sed via nomo estos; estu Urbo de Rifuĝo, ĉar en vi multe da nacioj serĉos rifuĝon kaj ili tranoktos sub viaj flugiloj, kaj multaj nacioj trovos rifuĝon per viaj rimedoj, kaj sur viaj muroj estos sekurigitaj tiuj, kiuj algluiĝas al Dio Plejalta per pento; ĉar tiu Pento estas filino de la Plejaltulo, kaj ŝi mem petegas Dion Plejaltan por vi ĉiuhore kaj por ĉiuj, kiuj pentas, ĉar li estas patro de Pento, kaj ŝi mem estas la kompletigo kaj inspektisto de ĉiuj virgulinoj, amante vin treege kaj petegante la Plejaltulon por vi ĉiuhore, kaj por ĉiuj, kiuj pentas, ŝi disponigos ripozejon en la ĉielo, kaj ŝi renovigas ĉiun, kiu pentas. Kaj la pento estas tre bela, virgulino pura kaj milda kaj milda; kaj tial Dio Plejalta ŝin amas, kaj ĉiuj anĝeloj ŝin respektas, kaj mi amas ŝin treege, ĉar ankaŭ ŝi mem estas mia fratino, kaj kiel ŝi amas vin virgulinoj, ankaŭ mi amas vin. Kaj jen! miaflanke mi iras al Jozef kaj parolos al li ĉiujn ĉi tiujn vortojn pri vi, kaj li venos al vi hodiaŭ kaj vidos vin kaj ĝojos pri vi kaj amos vin kaj estos via fianĉo, kaj vi estos lia amata fianĉino por ĉiam. Tial auxskultu min, Asnat, kaj surmetu sur vin edzigxan robon, la antikvan kaj la unuan robon, kiu ankoraux estas metita en via cxambro de antikva tempo, kaj metu cxirkaux vin cxiujn viajn plej bonajn ornamojn, kaj ornamu vin kiel bona fiancxino kaj faru vin. preta renkonti lin; ĉar jen! li mem venas al vi hodiaŭ kaj vidos vin kaj ĝojos." Kaj kiam la anĝelo de la Eternulo en formo de homo finis paroli tiujn vortojn al Asnat, ŝi ĝojis kun granda ĝojo pri ĉio, kio estis dirita de li. , kaj jxetis sin vizagxaltere sur la teron, kaj adorklinigxis antaux liaj piedoj, kaj diris al li: "Estu benata la Eternulo, via Dio, kiu sendis vin, por savi min el la mallumo kaj por elkonduki min el la fundamento de la abismo mem en la lumo, kaj benata estas Via nomo eterne. Se mi trovis gracon, mia sinjoro, antaŭ viaj okuloj kaj scios, ke vi plenumos ĉiujn vortojn, kiujn vi diris al mi, por ke ili plenumiĝu, via sklavino parolu al vi. Kaj la anĝelo diris al ŝi: Diru." Kaj ŝi diris: "Mi petas, sinjoro, sidiĝu
 • 6. iom da tempo sur ĉi tiu lito, ĉar ĉi tiu lito estas pura kaj senmakula, ĉar tiu alia viro aŭ alia virino neniam sidis sur ĝi, kaj mi starigos antaŭ vi. tablon kaj panon, kaj vi mangxos, kaj Mi alportos al vi ankaux vinon malnovan kaj bonan, kies odoro atingos la cxielon, kaj vi trinkos el gxi kaj poste foriros sur vian vojon." Kaj li diris al sxi: " Rapidu kaj alportu ĝin rapide." Asenath trovas mielĉelaron en sia magazeno. 16. Kaj Asnat rapidis kaj metis antaux li malplenan tablon; kaj, kiam ŝi komencis preni panon, la dia anĝelo diris al ŝi: "Alportu ankaŭ al mi mielĉelaron". Kaj ŝi staris senmove kaj estis perpleksa kaj ĉagrenita pro tio, ke ŝi ne havas abelan kombilon en sia provizejo. Kaj la dia anĝelo diris al ŝi: "Kial vi staras?" Kaj ŝi diris: "Mia sinjoro, mi sendos knabon al la antaŭurbo, ĉar la posedaĵo de nia heredaĵo estas proksima, kaj li venos kaj alkondukos de tie unu, kaj mi metos ĝin antaŭ vi." La dia anĝelo diris al ŝi: "Eniru vian provizejon kaj vi trovos abelan kombilon kuŝantan sur la tablo; prenu ĝin kaj alportu ĝin ĉi tien." Kaj ŝi diris: "Sinjoro, ne estas abela kombilo en mia provizejo." Kaj li diris:Iru, kaj vi trovos. Kaj Asnat eniris sian provizejon kaj trovis mielĉelaron kuŝantan sur la tablo; kaj la kombilo estis granda kaj blanka kiel neĝo kaj plena de mielo, kaj tiu mielo estis kiel roso de la ĉielo, kaj ĝia odoro kiel odoro de vivo. Tiam Asenat miris kaj diris en si: "Ĉu ĉi tiu kombilo estas el la buŝo de ĉi tiu viro mem?" Kaj Asnat prenis tiun kombilon kaj alportis ĝin kaj metis ĝin sur la tablon, kaj la anĝelo diris al ŝi: Kial vi diris: Ne estas mielĉelaro en mia domo, kaj jen vi alportis ĝin al mi? " Kaj ŝi diris: "Sinjoro, mi neniam metis mielĉelaron en mian domon, sed kiel vi diris, ĝi estas farita. Ĉu tio eliris el via buŝo? ĉar ĝia odoro estas kiel odoro de ŝmiraĵo." Kaj la viro ridetis pro la kompreno de la virino. Tiam li vokis ŝin al si, kaj kiam ŝi venis, li etendis sian dekstran manon kaj kaptis ŝian kapon, kaj, kiam li skuis ŝian kapon per sia dekstra mano, Asnat tre timis la manon de la anĝelo, ĉar tiuj fajreroj eliris. liaj manoj laŭ la maniero de ruĝe varma fero, kaj sekve ŝi la tutan tempon rigardis kun multe da timo kaj tremante la manon de la anĝelo. Kaj li ridetis kaj diris: "Feliĉa vi estas, Asenat, ĉar la neeldireblaj misteroj de Dio estas malkaŝitaj al vi; kaj feliĉaj estas ĉiuj, kiuj pentofaras sin al la Sinjoro Dio, ĉar ili manĝos el ĉi tiu kombilo, ĉar ĉi tiu kombilo. estas la spirito de vivo, kaj ĉi tion faris la abeloj de la paradizo de ĝojo el la roso de la rozoj de vivo, kiuj estas en la paradizo de Dio kaj ĉiu floro, kaj el ĝi manĝas la anĝeloj kaj ĉiuj elektitoj de Dio kaj ĉiuj; la filoj de la Plejaltulo, kaj kiu manĝos el ĝi, tiu ne mortos eterne." Tiam la dia anĝelo etendis sian dekstran manon kaj prenis malgrandan peceton el la kombilo kaj manĝis, kaj per sia propra mano metis tion, kio restis en la buŝon de Asnat, kaj diris al ŝi: "Manĝu", kaj ŝi manĝis. Kaj la anĝelo diris al ŝi: "Jen nun vi manĝis la panon de vivo kaj trinkis la kalikon de senmorteco kaj estis sanktoleita per la unkto de senputreco; jen nun via karno produktas florojn de vivo el la fonto de la Plejaltulo; Alte, kaj viaj ostoj grasiĝos kiel la cedroj de la paradizo de la ĝojo de Dio, kaj senlacaj potencoj vin konservos; tial via juneco ne vidos maljunecon, kaj via beleco ne pereos eterne, sed vi estos kiel murigita. patrino-urbo de ĉiuj." Kaj la anĝelo instigis la kombilon, kaj multaj abeloj leviĝis el la ĉeloj de tiu kombilo, kaj la ĉeloj estis sennombraj, dekmiloj da dekmiloj kaj miloj da miloj. Kaj ankaŭ la abeloj estis blankaj kiel neĝo, kaj iliaj flugiloj kiel purpura kaj purpura teksaĵo kaj kiel rugxa; kaj ili ankaŭ havis akrajn pikilojn kaj vundis neniun. Tiam ĉiuj tiuj abeloj ĉirkaŭis Asenaton de la piedoj ĝis la kapo, kaj aliaj grandaj abeloj kiel iliaj reĝinoj leviĝis el la ĉeloj, kaj ili ĉirkaŭiris sur ŝia vizaĝo kaj sur ŝiaj lipoj, kaj faris kombilon sur ŝia buŝo kaj sur ŝiaj lipoj kiel la kombilo kiu kuŝi antaŭ la anĝelo; kaj ĉiuj tiuj abeloj manĝis el la kombilo, kiu estis sur la buŝo de Asnat. Kaj la anĝelo diris al la abeloj: "Iru nun al via loko." Tiam ĉiuj abeloj leviĝis kaj flugis kaj foriris al la ĉielo; sed ĉiuj, kiuj volis vundi Asenaton, ĉiuj falis sur la teron kaj mortis. Kaj tiam la angxelo etendis sian bastonon super la mortintaj abeloj kaj diris al ili: "Levigxu, kaj vi ankaux iru sur vian lokon." Tiam ĉiuj mortintaj abeloj leviĝis kaj foriris en la korton, apud la domo de Asnat, kaj loĝis sur la fruktoportantaj arboj. Mikaelo foriras. 17. Kaj la angxelo diris al Asnat:CXu vi vidis cxi tion? Kaj ŝi diris: "Jes, mia sinjoro, mi vidis ĉion ĉi." La dia anĝelo diris al ŝi: "Tiel estos ĉiuj miaj vortoj kaj bisino interplektitaj per oro, kaj ora krono estis sur la kapo de ĉiu el ili; multaj, kiel mi parolis al vi hodiaŭ." Tiam la angxelo de la Eternulo la trian fojon etendis sian dekstran manon kaj tusxis la flankon de la kombilo; kaj tuj fajro eliris de la tablo kaj formangxis la kombilon, sed la tablon gxi ne difektis ecx. Kaj, kiam multe da odoro eliris el la brulado de la kombilo kaj plenigis la ĉambron, Asnat diris al la dia anĝelo: "Sinjoro, mi havas sep virgulinojn, kiuj estis edukitaj kun mi de mia juneco kaj kiuj naskiĝis en unu nokto kun mi. , kiuj atendas Min, kaj mi amas ilin ĉiujn kiel miajn fratinojn. Mi ilin vokos, kaj vi ankaŭ ilin benos, kiel Vi benos min. Kaj la anĝelo diris al ŝi: "Voku ilin." Tiam Asnat alvokis la sep virgulinojn kaj starigis ilin antaŭ la anĝelo, kaj la anĝelo diris al ili: La Eternulo, Dio Plejalta, benos vin, kaj vi estos rifuĝkolonoj de sep urboj, kaj ĉiuj elektitoj de tiu urbo, kiuj loĝas. kune ripozos sur vi eterne." Kaj post tio la dia anĝelo diris al Asnat: "Forprenu ĉi tiun tablon." Kaj kiam Asenat turnis sin por forigi la tablon, li tuj foriris de ŝiaj okuloj; kaj Asenat vidis kvazaŭ ĉaron kun kvar ĉevaloj, kiuj iras orienten al la ĉielo, kaj la ĉaro estis kiel flamo de fajro, kaj la ĉevaloj kiel fulmo. , kaj la anĝelo staris super tiu ĉaro. Tiam Asenat diris: "Malsaĝa kaj malsaĝa mi estas, la humilulo, ĉar tion mi diris, kiel homo venis en mian ĉambron el la ĉielo! Mi ne sciis, ke Dio eniris en ĝin; kaj jen li nun revenas al la ĉielo al la ĉielo. lia loko." Kaj ŝi diris en si: "Kompatu, Sinjoro, al Via sklavino, kaj indulgu vian sklavinon, ĉar, miaflanke, mi en nescio parolis senpripense antaŭ Vi." La vizaĝo de Asenath estas transformita. 18. Kaj dum Asenat ankoraux parolis tiujn vortojn al si, jen! junulo, unu el la servantoj de Jozef, dirante: "Jozefo, la fortulo de Dio, venas al vi hodiaŭ." Kaj Asnat tuj alvokis la estron de sia domo, kaj diris al li: Rapidu kaj pretigu mian domon kaj pretigu bonan vespermanĝon, ĉar tiu Jozef, la fortulo de Dio, venas al ni hodiaŭ. Kaj la estro de la domo, kiam li vidis sxin (cxar sxia vizagxo malgrandigxis de la septaga mizero kaj plorado kaj sindeteno), malgxojis kaj ploris; kaj li kaptis ŝian
 • 7. dekstran manon kaj tenere kisis ĝin kaj diris: "Kio estas al vi, mia sinjorino, ke via vizaĝo estas tiel kuntirita?" Kaj ŝi diris: "Mi havis grandan doloron ĉirkaŭ mia kapo, kaj dormo foriris de miaj okuloj." Tiam la domkontrolisto foriris kaj preparis la domon kaj la vespermanĝon. Kaj Asnat rememoris la vortojn de la angxelo kaj liajn ordonojn, kaj rapidis kaj eniris en sian duan cxambron, kie estis la kestoj de sxia ornamajxo, kaj malfermis sian grandan keston kaj elportis sian unuan veston kiel fulmo, por vidi kaj surmetis gxin; kaj ŝi zonis sin ankaŭ per hela kaj reĝa zono, kiu estis el oro kaj multekostaj ŝtonoj, kaj sur siajn manojn ŝi metis orajn braceletojn, kaj sur siajn piedojn orajn buskinojn, kaj altvaloran ornamon ĉirkaŭ sia kolo, kaj oran kronon ŝi metis ĉirkaŭe. ŝia kapo; kaj sur la krono kiel sur ĝia fronto estis granda safira ŝtono, kaj ĉirkaŭ la granda ŝtono ses multekostaj ŝtonoj, kaj per tre mirinda mantelo ŝi vualis sian kapon. Kaj kiam Asnat rememoris la vortojn de la estro de ŝia domo, ĉar li diris al ŝi, ke ŝia vizaĝo kuntiriĝis, ŝi tre malĝojis, kaj ĝemis, kaj diris: Ve al mi, la humilulo, ĉar mia vizaĝo estas kuntirita. Jozef vidos min tiel, kaj mi estos vanigita de li." Kaj ŝi diris al sia sklavino: Alportu al mi puran akvon el la fonto. Kaj kiam ŝi alportis ĝin, ŝi elverŝis ĝin en la pelvon, kaj, kliniĝinte por lavi sian vizaĝon, ŝi vidis sian vizaĝon brilantan kiel la suno, kaj ŝiajn okulojn kiel la matenstelo, kiam ĝi leviĝas, kaj ŝiajn vangojn. kiel stelo de la ĉielo, kaj ŝiaj lipoj kiel ruĝaj rozoj, la haroj de ŝia kapo estis kiel la vinberarbo, kiu floras inter liaj fruktoj en la paradizo de Dio, ŝia kolo kiel tute diverskolora cipreso. Kaj Asnat, vidinte tion, miris en si pro tiu vido kaj ĝojis kun tre granda ĝojo, kaj ne lavis sian vizaĝon, ĉar ŝi diris: Por ke mi ne forlavu ĉi tiun grandan kaj belan belecon. La kontrolisto de ŝia domo tiam revenis por diri al ŝi: "Ĉio estas farita, kion vi ordonis"; kaj, kiam li rigardis ŝin, li tre timis kaj estis kaptita de tremo dum longa tempo, kaj li falis antaŭ ŝiajn piedojn kaj komencis diri: "Kio estas ĉi tio, mia sinjorino? Kio estas ĉi tiu beleco, kiu vin ĉirkaŭas, kiu estas granda kaj mirinda? Ĉu la Sinjoro, Dio de la Ĉielo, elektis vin kiel novedzinon por sia filo Jozef? Jozefo revenas kaj estas ricevita fare de Asenath. 19. Kaj dum ili ankoraux parolis tion, venis knabo, dirante al Asnat:Jen, Jozef staras antaux la pordo de nia korto. Kaj Asnat haste malsupreniris la ŝtuparon de sia subtegmento kun la sep virgulinoj renkonte al Jozef kaj staris en la portiko de sia domo. Kaj Jozef venis en la korton, kaj la pordegoj estis fermitaj, kaj ĉiuj fremduloj restis ekstere. Kaj Asnat eliris el la portiko renkonte al Jozef, kaj vidinte sxin, li miris pri sxia beleco, kaj diris al sxi:Kiu vi estas, junulino? Rapide diru al mi. Kaj ŝi diris al li: "Mi, sinjoro, estas via sklavino Asnat; ĉiujn idolojn mi forĵetis de mi kaj ili pereis. Kaj venis al mi hodiaŭ homo el la ĉielo, kaj donis al mi panon de vivo, kaj mi manĝis, kaj Mi trinkis benitan kalikon, kaj li diris al mi: Mi donis vin kiel fiancxinon al Jozef, kaj li mem estos via fiancxo por cxiam; kaj via nomo ne estos nomata Asnat, sed gxi estos nomata Urbo de; rifuĝo", kaj la Sinjoro, la Eternulo, reĝos super multaj nacioj, kaj per vi ili serĉos rifuĝon ĉe Dio Plejaltulo. Kaj la viro diris: Mi iros ankaux al Jozef, por ke mi parolu al liaj oreloj cxi tiujn vortojn pri vi. Kaj nun vi scias, sinjoro, ĉu tiu viro venis al vi kaj ĉu li parolis al vi pri mi. Tiam Jozef diris al Asnat: Benata vi estas, ho virino, de Dio Plejalta, kaj benata estas eterne via nomo, ĉar la Eternulo, Dio, fondis viajn murojn, kaj la filoj de la vivanta Dio loĝos ene; via rifuĝejo, kaj la Sinjoro, la Eternulo, reĝos super ili eterne. Ĉar tiu homo venis al mi el la ĉielo hodiaŭ kaj diris al mi ĉi tiujn vortojn pri vi. Kaj nun venu ĉi tien al mi, vi virgulino kaj pura, kaj kial vi staras malproksime? "Tiam Jozef etendis siajn manojn kaj ĉirkaŭprenis Asnaton kaj Asenaton Jozefon, kaj ili kisis unu la alian dum longa tempo, kaj ambaŭ reviviĝis en sia spirito. Kaj Jozef kisis Asenaton kaj donis al ŝi la spiriton de vivo, kaj la duan fojon li donis al ŝi la spiriton de saĝo, kaj la trian fojon li kare kisis ŝin kaj donis al ŝi la spiriton de vero. Pentephres revenas kaj deziras fianĉigi Asenath al Jozefo, sed Jozefo solvas demandi ŝian manon de Faraono. 20. Kaj kiam ili longe interplektis unu la alian kaj kunplektis la ĉenojn de siaj manoj, Asnat diris al Jozef: Venu ĉi tien, sinjoro, kaj eniru nian domon, ĉar mi pretigis nian domon kaj bonegan vespermanĝon." Kaj sxi kaptis lian dekstran manon kaj kondukis lin en sian domon kaj sidigis lin sur la segxon de sia patro Pentefres; kaj ŝi alportis akvon, por lavi liajn piedojn. Kaj Jozef diris: "Lasu unu el la virgulinoj veni kaj lavi miajn piedojn." Kaj Asnat diris al li: Ne, sinjoro, ĉar de nun vi estas mia sinjoro kaj mi estas via sklavino. Kaj kial vi serĉas ĉi tion, ke alia virgulino lavu viajn piedojn? ĉar viaj piedoj estas miaj piedoj, kaj viaj manoj estas miaj manoj, kaj via animo mia animo, kaj alia ne lavos viajn piedojn." Kaj ŝi detenis lin kaj lavis liajn piedojn. Tiam Jozef kaptis ŝian dekstran manon kaj kore kisis ŝin. kaj Asenat tenere kisis lian kapon, kaj tiam li sidigis sxin dekstre de si. Kaj sxia patro kaj patrino kaj sxia tuta parencaro venis tiam el la posedajxo de sia posedajxo, kaj ili vidis sxin sidantan kun Jozef kaj vestita per edzigxa vesto. miris pri ŝia beleco kaj ĝojis kaj gloris Dion, kiu vivigas la mortintojn.Kaj post tio ili manĝis kaj trinkis; kaj ĉiuj, gajaj, Pentefres diris al Jozef: Morgaŭ mi vokos ĉiujn princojn kaj satrapojn de la tuta lando. Egiptujon, kaj faros al vi edziĝon, kaj vi prenos mian filinon Asnat kiel edzinon." Sed Jozef diris: "Mi iros morgaŭ al la reĝo Faraono, ĉar li mem estas mia patro kaj starigis min reganto super ĉi tiu tuta lando; kaj mi parolos al li pri Asnat, kaj li donos sxin al mi kiel edzinon. Kaj Pentefres diris al li: Iru en paco. Jozefo geedziĝas kun Asenath. 21. Kaj Jozef restis en tiu tago cxe Pentefres, kaj li ne eniris en Asnat, cxar li kutimis diri: Ne decas, ke homo, kiu adoras Dion, kusxi kun sia edzino antaux sia edzigxo. Kaj Jozef leviĝis frue kaj iris al Faraono, kaj diris al li: Donu al mi kiel edzinon Asenaton, filinon de Pentefres, pastron de Heliopolo. Kaj Faraono ĝojis kun granda ĝojo, kaj li diris al Jozef: "Jen, ĉu ĉi tiu ne estas fianĉigita kun vi kiel edzino de eterne? Tial ŝi estu via edzino de nun kaj por eterne." Tiam Faraono sendis, kaj alvokis Pentefreson, kaj Pentefres venigis Asenaton kaj starigis ŝin antaŭ Faraono; kaj Faraono, vidante ŝin, miris pri ŝia beleco, kaj diris: La Sinjoro, la Dio de Jozef, benos vin, infano, kaj ĉi tiu via beleco restos por eterne, ĉar la Sinjoro, la Dio de Jozef, elektis vin kiel fianĉinon por li; Jozef estas kiel la filo de la Plejaltulo, kaj vi estos nomata lia fianĉino de nun kaj eterne." Kaj post tio Faraono prenis Jozefon kaj Asenaton kaj metis sur iliajn kapojn orajn kronikojn, kiuj estis en lia
 • 8. domo de antikva tempo kaj de antikva tempo. antikvaj tempoj, kaj Faraono starigis Asenaton dekstre de Jozef.Kaj Faraono metis siajn manojn sur iliajn kapojn, kaj diris: "La Sinjoro, la Dio Plejalta, benos vin kaj multigos kaj grandigos kaj gloros por la eterna tempo." Tiam Faraono turnis ilin. por alfronti unu la alian kaj alportis al ili buŝon al buŝo, kaj ili kisis unu la alian.Kaj Faraono faris por Jozef geedziĝon kaj grandan vespermanĝon kaj multe da drinkado dum sep tagoj, kaj li kunvokis ĉiujn estrojn de Egiptujo kaj ĉiujn reĝojn de nacioj, proklamante en la lando Egipta, dirante: "Ĉiu, kiu faros laboron dum la sep tagoj de la geedziĝo de Jozef kaj Asnat, mortos." Kaj dum la geedziĝo okazis kaj kiam estis la vespermanĝo. finite, Jozef venis al Asnat, kaj Asnat gravedigxis de Jozef kaj naskis Manaseson kaj sian fraton Efraim en la domo de Jozef. Asenat estas prezentita al Jakobo. 22. Kaj kiam pasis la sep jaroj de abundo, komencis veni la sep jaroj de malsato. Kaj kiam Jakob auxdis pri sia filo Jozef, li venis Egiptujon kun sia tuta familio en la dua jaro de la malsato, en la dua monato, en la dudek-unua de la monato, kaj eklogxis en Gosxen. Kaj Asnat diris al Jozef: Mi iros kaj vidos vian patron, ĉar via patro Izrael estas kiel mia patro kaj Dio. Kaj Jozef diris al ŝi: ''Vi iru kun mi kaj vidu mian patron." Kaj Jozef kaj Asnat venis al Jakob en la lando Goŝen, kaj la fratoj de Jozef renkontis ilin kaj adorkliniĝis antaŭ ili vizaĝe sur la tero. amba eniris al Jakob, kaj Jakob sidis sur sia lito, kaj li mem estis maljunulo en vigla maljuneco.Kaj kiam Asenat lin vidis, i miris pri lia beleco, ar tiu Jakob estis tre bela vidinda kaj lia maljuneco kiel la juneco de belega viro, kaj lia tuta kapo estis blanka kiel neĝo, kaj la haroj de lia kapo estis ĉiuj proksimaj kaj treege densaj, kaj lia barbo blanka etendiĝanta ĝis lia brusto, liaj okuloj gajaj kaj brilantaj, liaj tendenoj kaj liaj ultroj kaj liaj brakoj kiel de anelo, liaj femuroj kaj liaj bovidoj kaj liaj piedoj kiel de giganto.Tiam Asnat, kiam i lin vidis tiel, miris kaj falis kaj adorklinis sian vizaon sur la teron.Kaj Jakob diris: Jozefo: "Ĉu ĉi tiu estas mia bofilino, via edzino? Benata ŝi estu de Dio Plejalta." Tiam Jakob alvokis al si Asenaton kaj benis ŝin kaj kore kisis ŝin; kaj Asenat etendis siajn manojn kaj kaptis la kolon de Jakob kaj pendis al lia kolo kaj kore kisis lin. Kaj post ĉi tiuj tion ili mangxis kaj trinkis.Kaj poste Jozef kaj Asnat iris en sian domon, kaj Simeon kaj Levi, la filoj de Lea, elkondukis ilin solaj, sed la filoj de Bilha kaj Zilpa, la sklavinoj de Lea kaj Rahxel, ne kunigxis; elkondukante ilin, pro tio, ke ili enviis kaj abomenis ilin.Kaj Levi estis dekstre de Asnat kaj Simeon maldekstre de i.Kaj Asnat kaptis la manon de Levi, ar i amis lin treege pli ol iuj fratoj de Jozef kaj kiel profeton kaj adoranton; de Dio kaj timanto de la Eternulo, cxar li estis homo prudenta kaj profeto de la Plejaltulo, kaj li mem vidis leterojn skribitajn en la cxielo kaj legis ilin kaj malkasxis ilin al Asnat sekrete, cxar ankaux Levio mem amis Asenaton. kaj vidis la lokon de ŝia ripozo en la plej alta. La filo de Faraono provas persvadi Simeon'on kaj Levi'n mortigi Jozefon. 23. Kaj kiam Jozef kaj Asnat preterpasis, kiam ili iris al Jakob, la unuenaskito de Faraono ilin vidis de la muro, kaj kiam li ekvidis Asenaton, li frenezigxis kontraux sxi pro sxia treege beleco. Tiam la filo de Faraono sendis senditojn, kaj alvokis Simeonon kaj Levion; kaj, kiam ili venis kaj staris antaŭ li, la unuenaskito de Faraono diris al ili: "Mi scias, ke vi hodiaŭ estas fortuloj super ĉiuj homoj sur la tero, kaj per ĉi tiuj viaj dekstraj manoj estis renversita la urbo de la Ŝeĥemidoj. , kaj per viaj du glavoj estis mortigitaj 30 000 militistoj.Kaj mi hodiaux prenos vin kiel kunulojn kaj donos al vi multe da oro kaj argxento kaj servistojn kaj sklavinojn kaj domojn kaj grandajn heredaîojn; ; cxar mi ricevis grandan malgxojon de via frato Jozef, cxar li mem prenis Asnat kiel edzinon, kaj cxi tiu virino estis fiancxinigita al mi de antikva tempo.Kaj nun venu kun mi, kaj mi batalos kontraux Jozef, por mortigi lin per mia glavo; kaj Mi prenos kiel edzinon Asenaton, kaj vi estos por Mi kiel fratoj kaj fidelaj amikoj. Sed se vi ne aŭskultos miajn vortojn, mi mortigos vin per mia glavo. Kaj dirinte tion, li elingigis sian glavon kaj montris ĝin al ili. Kaj Simeon estis homo kuragxa kaj kuragxa, kaj li intencis meti sian dekstran manon sur la tenilon de sia glavo kaj eltiri gxin el gxia ingo kaj bati la filon de Faraono pro tio, ke li parolis al ili malfacilajn vortojn. Levi tiam vidis la penson de sia koro, ĉar li estis profeto kaj piedpremis la dekstran piedon de Simeon kaj premis ĝin, signante al li, ke li ĉesu de sia kolero. Kaj Levi diris mallaŭte al Simeon: "Kial vi koleras kontraŭ ĉi tiu viro? Ni estas homoj, kiuj adoras Dion, kaj ne decas, ke ni redonu malbonon kontraŭ malbono." Tiam Levi diris al la filo de Faraono malkaŝe kun mildeco de koro: "Kial nia sinjoro diras ĉi tiujn vortojn? Ni estas homoj, kiuj adoras Dion, kaj nia patro estas amiko de Dio Plejalta, kaj nia frato estas kiel filo de Dio. Kaj kiel; ĉu ni faru ĉi tiun malbonan aferon, por peki antaŭ la okuloj de nia Dio kaj de nia patro Izrael kaj antaŭ la okuloj de nia frato Jozef?Kaj nun aŭdu miajn vortojn.Ne decas por homo, kiu adoras Dion, vundi iun homon en iu ajn sagxa;kaj se iu volas difekti homon, kiu adoras Dion, tiu homo, kiu adoras Dion, ne vengxas al li, cxar ne estas glavo en liaj manoj.Kaj vi gardu vin, ke vi plu parolu tiujn vortojn pri nia frato. Jozef. Sed se vi persistos en via malbona konsilo, jen niaj glavoj estas eltiritaj kontraux vi. Tiam Simeon kaj Levi eltiris siajn glavojn el siaj ingoj, kaj diris: "Ĉu vi vidas ĉi tiujn glavojn? Per ĉi tiuj du glavoj la Eternulo punis la malbonon de la Ŝeĥemidoj, per kiuj ili faris malbonon al la Izraelidoj per nia fratino Dina, kiun la Ŝeĥem. filo de HXamor malpurigita." Kaj la filo de Faraono, kiam li vidis la glavojn eltiritaj, ektimis treege kaj ektremis super lia tuta korpo, ĉar ili brilis kiel fajra flamo, kaj liaj okuloj malklariĝis, kaj li falis sur la vizaĝon sur la teron sub iliaj piedoj. Tiam Levi etendis sian dekstran manon kaj kaptis lin, dirante: "Stariĝu kaj ne timu, nur gardu vin, ke vi ne plu parolu malbonan vorton pri nia frato Jozef." Kaj tiel Simeon kaj Levi eliris de antaux lia vizagxo. La filo de Faraono konspiras kun Dan kaj Gad por mortigi Jozefon kaj kapti Asenaton. 24. Tiam la filo de Faraono daŭre estis plena de timo kaj ĉagreno pro tio, ke li timis la fratojn de Jozef, kaj denove li estis treege freneza pro la beleco de Asenat, kaj tre malĝojis. Tiam liaj servantoj diris al lia orelo:Jen la filoj de Bilha kaj la filoj de Zilpa, la sklavinoj de Lea kaj Raĥel, edzinoj de Jakob, estas tre malamikaj kontraŭ Jozef kaj Asnat kaj malamas ilin; ĉi tiuj estos por vi en ĉio laŭ via volo." Tuj do la filo de
 • 9. Faraono sendis senditojn kaj vokis ilin, kaj ili venis al li en la unua horo de la nokto, kaj ili staris antaŭ li, kaj li diris al ili: Mi eksciis de multaj, ke vi estas fortuloj. Kaj Dan kaj Gad, la pli aĝaj fratoj, diris al li: "Mia sinjoro nun diru al siaj servantoj, kion li volas, por ke viaj servantoj aŭdu, kaj ni faru laŭ via volo." Tiam la filo de Faraono treege ĝojis. ĝojo kaj diris al siaj servantoj: "Fortiru nun de mi mallongan tempon, ĉar mi havas sekretan parolon por teni kun ĉi tiuj viroj." Kaj ili ĉiuj retiriĝis. Tiam la filo de Faraono mensogis, kaj li diris al ili: "Jen! nun beno kaj morto estas antaŭ viaj vizaĝoj; ĉu vi do prenu la benon prefere ol la morton, ĉar vi estas fortuloj kaj ne mortos kiel virinoj; sed estu kuraĝaj kaj venĝu al viaj malamikoj. Ĉar mi aŭdis, ke via frato Jozef diris al mia patro Faraono: Dan kaj Gad kaj Naftali kaj Aŝer ne estas miaj fratoj, sed filoj de la sklavinoj de mia patro; mi do atendas la morton de mia patro, kaj ekstermos ilin de sur la tero; ilian tutan havon, por ke ili ne heredu cxe ni, cxar ili estas filoj de sklavinoj. cxar ankaux cxi tiuj vendis min al la Ismaelidoj, kaj mi repagos al ili laux ilia malbono, kiun ili malbone faris kontraux mi; nur mia patro mortos; ." Kaj mia patro Faraono laŭdis lin pro ĉi tio, kaj diris al li: "Vi bone parolis, infano; do prenu de mi heroulojn, kaj iru kontraŭ ili laŭ tio, kion ili faris kontraŭ vi, kaj mi helpos al vi. " Kaj kiam Dan kaj Gad aŭdis tion de la filo de Faraono, ili tre maltrankviliĝis kaj treege malĝojis, kaj diris al li: Ni petas vin, sinjoro, helpu nin; ĉar de nun ni estas viaj sklavoj kaj sklavoj kaj mortos kun vi. ." Kaj la filo de Faraono diris: Mi helpos vin, se vi ankaŭ aŭskultos miajn vortojn. Kaj ili diris al li: "Ordonu al ni, kion vi volas, kaj ni faros laux via volo." Kaj la filo de Faraono diris al ili: Mi mortigos mian patron Faraonon ĉi tiun nokton, ĉar tiu Faraono estas kiel la patro de Jozef, kaj diris al li, ke li helpos kontraŭ vi; kaj vi mortigu Jozefon, kaj mi prenos al mi Asanaton kiel edzinon. , kaj vi estos miaj fratoj kaj kunheredantoj de ĉiuj miaj posedaĵoj. Nur tion faru. Kaj Dan kaj Gad diris al li:Hodiaux ni estas viaj servantoj, kaj faros cxion, kion vi ordonis al ni. Kaj ni auxdis Jozefon dirantan al Asnat:Iru morgaux al la posedajxo de nia posedajxo, cxar tio estas la posedajxo de nia posedajxo; kaj li sendis kontraŭ ŝi sescent potenculojn kaj kvindek antaŭulojn. Nun aŭskultu nin, kaj ni parolos al nia sinjoro. Kaj ili diris al li ĉiujn siajn sekretajn vortojn. Tiam la filo de Faraono donis al la kvar fratoj po kvincent virojn, kaj starigis ilin estroj kaj estroj. Kaj Dan kaj Gad diris al li: Ni estas viaj servantoj hodiaŭ, kaj ni faros ĉion, kion vi ordonis al ni; kaj ni eliros nokte kaj embuskos en la intermonto kaj kaŝos nin en la densejo de la kanoj. ; kaj prenu kun vi kvindek pafarkulojn sur ĉevaloj kaj iru longe antaŭ ni, kaj Asnat venos kaj falos en niajn manojn, kaj ni ekstermos la virojn, kiuj estas kun ŝi, kaj ŝi mem forkuros kun sia ĉaro. kaj falu en viajn manojn, kaj faru al ŝi, kiel via animo deziros; kaj post tio ni mortigos ankaŭ Jozefon, dum li funebras pri Asnat; tiel same ni mortigos liajn infanojn antaŭ liaj okuloj. Tiam la unuenaskito de Faraono, kiam li aŭdis tion, treege ĝojis, kaj li sendis ilin kaj du mil batalantojn kun ili. Kaj kiam ili venis al la intermonto, ili kaŝis sin en la densejo de la kanoj, kaj ili dividiĝis en kvar taĉmentojn, kaj starigis sian lokon malproksime de la intermonto, kiel en la antaŭa parto kvincent viroj ĉe ĉi tiu flanko de la vojo. kaj sur tio, kaj ĉe la proksima flanko de la intermonto same restis la ceteraj, kaj ili mem stariĝis ankaŭ en la densejo de la kanoj, kvincent viroj sur ĉi tiu flanko kaj sur tiu de la vojo; kaj inter ili estis larĝa kaj larĝa vojo. La filo de Faraono iras por mortigi sian patron, sed ne estas allasita. Naftali kaj Aŝer protestas al Dan kaj Gad kontraŭ la konspiro. 25. Tiam la filo de Faraono levigxis en tiu sama nokto kaj venis en la dormcxambron de sia patro, por mortigi lin per glavo. Tiam la gardistoj de lia patro malhelpis lin eniri al sia patro kaj diris al li: "Kion vi ordonas, sinjoro?" Kaj la filo de Faraono diris al ili: Mi volas vidi mian patron, pro tio mi kolektas la vinberujon de mia nove plantita vinberejo. Kaj la gardistoj diris al li: "Via patro suferas kaj maldormis la tutan nokton kaj nun ripozas, kaj li diris al ni, ke neniu devas eniri al li eĉ se ĝi estas mia unuenaskita filo." Kaj auxdinte tion, li foriris en kolero kaj tuj prenis rajdistojn en nombron de kvindek pafarkistoj kaj iris antaux ili, kiel diris al li Dan kaj Gad. Kaj la pli junaj fratoj Naftali kaj Asxer ekparolis al siaj pli maljunaj fratoj Dan kaj Gad, dirante:Kial vi denove faras malbonon kontraux via patro Izrael kaj kontraux via frato Jozef? Kaj Dio gardas lin kiel pupon de okulo. !u vi ne iam vendis Jozefon? kaj li hodia estas reo de la tuta lando Egipta kaj nutranto.Nun do, se vi denove volas fari malbonon kontra li, li krios al la Plejaltulo, kaj li sendos fajron el la ĉielo kaj ĝi formanĝos vin, kaj la anĝeloj de Dio batalos kontraŭ vi." Tiam la pli aĝaj fratoj ekkoleris kontraŭ ili kaj diris: "Kaj ĉu ni mortos kiel virinoj? Malproksime." Kaj ili eliris renkonte al Jozef kaj Asnat. La konspirantoj mortigas la gardistojn de Asenath kaj ŝi fuĝas. 26. Kaj Asnat levigxis matene, kaj diris al Jozef: Mi iras al la posedajxo de nia heredajxo, kiel vi diris; sed mia animo tre timas, ke vi disigxas de mi. Kaj Jozef diris al ŝi: "Kuraĝu kaj ne timu, sed prefere foriru ĝojante, pro neniu teruro de iu ajn, ĉar la Eternulo estas kun vi kaj Li mem gardos vin kiel la pupon de la okuloj de ĉiuj. malbonon. Kaj Mi eliros, por doni nutrajxon kaj donos al cxiuj homoj en la urbo, kaj neniu pereu de malsato en la lando Egipta. Tiam Asenat foriris sian vojon, kaj Jozef por lia mangxado. Kaj kiam Asnat atingis la lokon de la intermonto kun la sescent viroj, subite eliris el sia embusko tiuj, kiuj estis kun la filo de Faraono, kaj batalis kontraŭ tiuj, kiuj estis kun Asnat, kaj mortigis ilin ĉiujn per siaj glavoj kaj ĉiujn ŝiajn; antauxuloj ili mortigis, sed Asnat forkuris kun sia cxaro. Tiam Levi, filo de Lea, sciis ĉion ĉi kiel profeto, kaj rakontis al siaj fratoj la danĝeron de Asnat, kaj tuj ĉiu el ili prenis sian glavon sur sian femuron kaj siajn ŝildojn sur siaj brakoj kaj la lancojn en siaj dekstraj manoj kaj postkuris. Asenath kun granda rapideco. Kaj, ĉar Asnat antaŭe fuĝis, jen! La filo de Faraono renkontis ŝin kaj kvindek rajdistojn kun li; kaj Asnat, kiam ŝi vidis lin, ektimis kaj ektremis, kaj ŝi vokis la nomon de la Eternulo, sia Dio. La viroj kun la filo de Faraono kaj tiuj kun Dan kaj Gad estas mortigitaj; kaj la kvar fratoj forkuras al la intermonto kaj iliaj glavoj estas frapitaj el iliaj manoj. 27. Kaj Benjamen sidis kun sxi sur la cxaro dekstre; kaj Benjamen estis forta knabo de ĉirkaŭ dek naŭ jaroj, kaj sur li
 • 10. estis nedibilebla beleco kaj forto kiel de leonido, kaj li ankaŭ estis tia, kiu timis Dion treege. Tiam Benjamen saltis malsupren de la ĉaro, kaj prenis rondan ŝtonon el la intermonto kaj plenigis sian manon kaj ĵetis sur la filon de Faraono kaj frapis lian maldekstran tempion kaj vundis lin per grava vundo, kaj li falis de sia ĉevalo sur la teron duone. mortinta. Kaj tiam Benjamen, kurinte sur roko, diris al la ĉaristo de Asnat: Donu al mi ŝtonojn el la intermonto. Kaj li donis al li kvindek ŝtonojn. Kaj Benjamen ĵetis la ŝtonojn kaj mortigis la kvindek homojn, kiuj estis kun Faraono. filo, cxiuj sxtonoj enprofundigxis tra iliaj temploj.Tiam la filoj de Lea, Ruben kaj Simeon, Levi kaj Jehuda, Isahxar kaj Zebulon, postkuris la virojn, kiuj embuskis kontraux Asnat, kaj frapis ilin neatente kaj ekstermis ilin cxiujn. ; kaj la ses viroj mortigis du mil sepdek ses virojn. Kaj la filoj de Bilha kaj Zilpa forkuris de sia vizagxo, kaj diris: Ni pereis pro niaj fratoj, kaj la filo de Faraono ankaux mortis per la mano de Benjamen; la knabo, kaj ĉiuj, kiuj estis kun li, pereis per la mano de la knabo Benjamen. Tial ni venu, ni mortigu Asenaton kaj Benjamenon kaj forkuru al la densejo de ĉi tiuj kanoj." Kaj ili venis kontraŭ Asenaton tenante siajn glavojn elingigitajn kovritajn per sango. Kaj Asnat, vidinte ilin, tre timis, kaj diris: "Sinjoro, Dio, kiu; vivigis min kaj savis min de la idoloj kaj de la putreco de la morto, kiel Vi diris al mi, ke mia animo vivos eterne, savu min ankaŭ nun de ĉi tiuj malvirtuloj." Kaj Dio la Sinjoro aŭdis la voĉon de Asnat, kaj tuj la glavojn. el la kontraŭuloj falis el siaj manoj sur la teron kaj fariĝis cindro. Dan kaj Gad estas indulgataj pro la peto de Asnat. 28. Kaj la filoj de Bilha kaj Zilpa, vidinte la strangan miraklon, kiu estis farita, ektimis, kaj diris:La Eternulo batalas kontraux ni pro Asnat. Tiam ili jxetis sin vizagxaltere sur la teron kaj adorklinigxis al Asnat, kaj diris: "Kompatu nin viajn sklavojn, cxar vi estas nia sinjorino kaj regxino. Ni malbonagis kontraux vi kaj kontraux nia frato Jozef, sed la Eternulo. repagis al ni laux niaj faroj.Tial ni, Viaj sklavoj, petas vin, kompatu nin la humilulojn kaj mizerulojn, kaj savu nin el la manoj de niaj fratoj, cxar ili farigxos vengxantoj de la malbono farita al Vi kaj iliaj glavoj estas; kontraux ni. Tial korfavoru Viajn sklavojn, sinjorino, antaux ili. Kaj Asnat diris al ili: Kuraĝu, kaj ne timu viajn fratojn, ĉar ili mem estas homoj, kiuj adoras Dion kaj timas la Eternulon; sed iru en la densejon de ĉi tiuj kanoj, ĝis Mi kvietigos ilin por vi. kaj haltigu ilian koleron pro la grandaj krimoj, kiujn vi viaflanke kuraĝis fari kontraŭ ili. Sed la Sinjoro vidu kaj juĝu inter mi kaj vi." Tiam Dan kaj Gad forkuris en la densejon de la kanoj; kaj iliaj fratoj, la filoj de Lea, kuris kontraŭ ili kiel cervoj kun granda hasto. Kaj Asnat deiris de la cxaro, kiu estis sxia kovrilo, kaj donis al ili sian dekstran manon kun larmoj; kaj ili mem falis kaj adorklinigxis antaux sxi sur la teron kaj ploris per lauxta vocxo; kaj ili daŭre petis por siaj fratoj la filoj de la sklavinoj, ke ili mortigu ilin. Kaj Asnat diris al ili: Mi petas, indulgu viajn fratojn, kaj ne redonu al ili malbonon pro malbono; cxar la Eternulo savis min de ili kaj frakasis iliajn ponardojn kaj glavojn el iliaj manoj, kaj jen ili fandigxis kaj farigxis. cindroj sur la tero kiel vakso de antaŭ fajro, kaj tio sufiĉas por ni, ke la Eternulo batalu por ni kontraŭ ili. Tial vi indulgu viajn fratojn, ĉar ili estas viaj fratoj kaj la sango de via patro Izrael. Kaj Simeon diris al ŝi: "Kial nia sinjorino parolas bonajn vortojn pro siaj malamikoj? Prefere ni ekstermos ilin membro de membro per niaj glavoj, ĉar ili elpensis malbonaĵojn pri nia frato Jozef kaj nia patro Izrael kaj kontraŭ nia patro Izrael. vi, nia mastrino, hodiaŭ." Tiam Asnat etendis sian dekstran manon kaj tuŝis la barbon de Simeon kaj kore kisis lin, kaj diris: "Neniel, frato, donu malbonon pro malbono al via proksimulo, ĉar la Eternulo venĝos tion malgraŭle. Ili mem, vi scias, estas viaj; fratoj kaj la idaron de via patro Izrael, kaj ili forkuris de malproksime de via vizaĝo; do pardonu al ili. Tiam Levi venis al ŝi kaj kore kisis ŝian dekstran manon, ĉar li sciis, ke ŝi volas savi la virojn de la kolero de iliaj fratoj, ke ili ne mortigu ilin. Kaj ili mem estis proksimaj en la densejo de la kanejo; kaj lia frato Levi, sciante tion, ne sciigis tion al siaj fratoj, ĉar li timis, ke en ilia kolero ili ne havos siajn fratojn. La filo de Faraono mortas. Faraono ankaŭ mortas kaj Jozefo sukcedas lin. 29. Kaj la filo de Faraono levigxis de la tero kaj sidigxis kaj kracxis sangon el sia busxo; ĉar la sango fluis el lia tempio en lian buŝon. Kaj Benjamen alkuris al li kaj prenis lian glavon kaj eltiris ĝin el la ingo de la filo de Faraono (ĉar Benjamen ne portis glavon sur sia femuro) kaj volis frapi la filon de Faraono sur la bruston. Tiam Levi alkuris al li kaj prenis lian manon kaj diris: "Neniel, frato, faru ĉi tion, ĉar ni estas homoj, kiuj adoras Dion, kaj ne decas, ke homo, kiu adoras Dion, repagi malbonon pro tio. malbonon, nek piedpremu falinton, nek disbati lian malamikon eĉ ĝis la morto.Kaj nun remetu la glavon en lian lokon, kaj venu helpi min, kaj ni resanigu lin de ĉi tiu vundo, kaj se li vivos, li estos nia amiko kaj lia patro Faraono estos nia patro." Tiam Levi levis de la tero la filon de Faraono kaj forlavis la sangon de lia vizaĝo kaj ligis bandaĝon sur lian vundon kaj starigis lin sur sian ĉevalon kaj kondukis lin al sia patro Faraono, rakontante al li ĉion, kio okazis kaj okazis. Kaj Faraono levigxis de sia trono kaj adorklinigxis al Levi sur la tero kaj benis lin. Tiam, kiam pasis la tria tago, la filo de Faraono mortis pro la ŝtono, per kiu li estis vundita de Benjamen. Kaj Faraono ege funebris pri sia unuenaskita filo, de kio Faraono malsaniĝis kaj mortis en la aĝo de 109 jaroj, kaj li lasis sian diademon al la tutbela Jozef. Kaj Jozef regxis sola en Egiptujo 48 jarojn; kaj post tio Jozef redonis la diademon al la pli juna infano de Faraono, kiu estis ĉe la brusto, kiam mortis la maljunulo Faraono. Kaj Jozef estis de tiam patro de la pli juna infano de Faraono en Egiptujo gxis sia morto, glorante kaj lauxdante Dion.