Promovarea afacerilor deturism la nivel de regiune    Valeriu Rusu
Viziune: ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STATCARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT, OECON...
Misiune: ADR “HABITAT” CONTRIBUIE  LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A    COMUNITĂŢILOR PRIN  CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI  PARTI...
„Poartă larg deschisăspre lumea declarată casă ospitalieră a regiunii pentru toţi vizitatorii şi turiştii care au simţit-...
Una dintre orientările fundamentale aleeconomiei moderne este dezvoltarea şidiversificarea serviciilor. În cadrul acestora...
Turismul integrat în zonele şi localităţilerurale reprezintă o alternativă de a rezolva, înacelaşi timp, probleme ce prive...
Turismul rural şi agroturismul sunt activităţieconomice complexe, cu o largă sferă decuprindere, care pun în evidenţă, pri...
CUM?   TURISMUL    RURAL         CUCE?       CINE?
CE? Turismul rural - formă de turismconcentrată pe destinaţii în spaţiulrural, dispunând de o structură funcţionalăde caza...
Agroturismul - formă de turism practicată în mediul rural,bazată pe asigurarea serviciilor de cazare, masă, agrementşi alt...
Turism durabil – totalitatea formelorparticulare ale circulaţiei turistice, a cărordezvoltare este în perfectă armonie cum...
TTURISMUL DURABIL UTILIZAREA   • utilizarea raţională funciară RESURSELOR    • utilizarea raţională a biodiversităţ...
Conceptul actual de dezvoltare rurală este fundamentat pe cel dedezvoltare durabilă şi are câteva trăsături fundamentale, ...
Cadrul de implementare şi deevaluare a politicilor de dezvoltareregională îl reprezintă regiuneade dezvoltare, constituită...
ASPECTELE PRISMEI PERFORMANŢEI (PRISM PERFORMANCE ISSUES)  pentru asigurarea parteneriatelor eficiente şi durabile.•  S...
• Cererile părţilor cointeresate (Stakeholder Demand)• Satisfacţia de prestare/furnizare/livrare (Satisfaction Delivery)• ...
Pentru dezvoltarea turismului la nivel de reginecontează mult sinergia eforturilor, care areprincipiile şi legităţile sale...
SINERGIE de PROGRAMUn program este alcătuit dintr-unansamblu de proiecte care suntorientate către acelaşi obiectiv.Dacă un...
În cazul în care programarea/planificareaaduce    o    valoare    adăugatăsuplimentară, pentru ca proiectele di...
Dezvoltarea de parteneriate Toate autorităţile regionale şi locale vor fi implicate în stimularea parteneriatului publi...
Ttriunghiul 3E al parteneriatului             sinergetic                Eficacitatea deciziilo...
Etapa 4. Maturizare clustereNivelde integrareşi cooperareal              Etapa 2. Începutul creăriidezvoltăr...
Conceptul de dezvoltare bazatpe clustere s-a dovedit a fi celmai eficace şi eficient modelde dezvoltare economicăregională...
La   baza  conceptului  dedezvoltare bazat pe clusterestau        parteneriatelestrategice, locale, regionale...
Profesorul Michael Porter, cel căruia se datoreazăpopularizarea termenului de cluster, defineşteclusterul ca „ o concentra...
Elementul   comun   îl  reprezintăproximitatea geografică a entităţilor dincadrul unui cluster, proximitateatehnolog...
Conditii pentru un cluster de succes în turism:• Încredere între membrii lui;• Participare voluntară;• Existenţa unei „mas...
VIZIUNE   MISIUNE   SCOPURI   STRATEGII   TACTICIPLANURIMMis ACŢIUNI    DEREZULTATE SCONTATE
Oameni-Comunităţi-      Regiuni-Ţări-Parteneriate                    Tactici-PlanuriStrategii  ...
Succesul are la bază treicomponente:1.O viziune clară a viitorului dorit2. Acţiuni sinergetice şi orientate cătrescop3. O ...
AcţiuniViziune clară          sinergetice        Viitorul dorit         Motivare, voinţă şi   ...
Soluţii posibile pentru dezvoltarea turismului la            nivel de regiune  Accent puternic pe dezvoltare...
..
Întrebări, comentarii,   sugestii?
Vleriu RUSU director ADR“Habitat”Adresă: str. Păcii 61, or. RezinaMD5400.Tel.373 254 21360, email:adr.habitat@gmail.com h...
Promovarea afacerilor de turism la nivel de regiune
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Promovarea afacerilor de turism la nivel de regiune

533 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Promovarea afacerilor de turism la nivel de regiune

 1. 1. Promovarea afacerilor deturism la nivel de regiune Valeriu Rusu
 2. 2. Viziune: ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STATCARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT, OECONOMIE COMPETITIVĂ, UN MEDIU CURATŞI SĂNĂTOS, O COMUNITATE A INFORMAŢIEI, • . CUNOAŞTERII ŞI CONŞTIINŢEI.
 3. 3. Misiune: ADR “HABITAT” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR PRIN CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE, DEZVOLTAREA TURISMULUI, AFACERILOR MICI ŞIMIJLOCII, FORMARE PROFESIONALĂ
 4. 4. „Poartă larg deschisăspre lumea declarată casă ospitalieră a regiunii pentru toţi vizitatorii şi turiştii care au simţit-o...”
 5. 5. Una dintre orientările fundamentale aleeconomiei moderne este dezvoltarea şidiversificarea serviciilor. În cadrul acestoraturismul rural şi groturismul trebuie privitca o activitate economică, aducătoare devenituri complementare pentru spaţiulrural, în sensul valorificării potenţialuluieconomic al acestora, prin oferire deservicii şi produse turistice, vizitatorilor şituriştilor prin valorificarea produselor şiserviciilor proprii, şi locale.
 6. 6. Turismul integrat în zonele şi localităţilerurale reprezintă o alternativă de a rezolva, înacelaşi timp, probleme ce privesc, pe de oparte, satul, iar pe de altă parte oraşul. Printurism rural se vor putea rezolva probleme alepoliticii amenajării teritoriului, ale echilibruluioraş-sat, conturându-se astfel o schimbaresocială ce oferă posibilitatea populaţiei de la oraş să-şi regăsească rădăcinile,valorile culturale, relaxarea fizică, liniştea şicalmul pierdute sau uitate.
 7. 7. Turismul rural şi agroturismul sunt activităţieconomice complexe, cu o largă sferă decuprindere, care pun în evidenţă, printr-unmecanism propriu, circulaţia turistică rurală.Căutarea mediului rural pentru odihnă şirecreere este o tendinţă generală în practicamondială a turismului. Venind în întampinareaacestei tendinţe, numeroaseautorităţi, operatori, agenţii de turism şiasociaţii obşteşti, din diverse ţări europene sepreocupă, de mai mulţi ani, de organizarea şiinstituţionalizarea turismului în spaţiul rural.
 8. 8. CUM? TURISMUL RURAL CUCE? CINE?
 9. 9. CE? Turismul rural - formă de turismconcentrată pe destinaţii în spaţiulrural, dispunând de o structură funcţionalăde cazare şi alte servicii foarte eterogene(diferite).CUM? Prin transformarea mediului rural îndestinaţie turistică de success.CU CINE? Împreună cu toţi actoriicomunităţii, prin congugarea eforturilor într-un parteneriat sinergetic + abilităţi (ştiinţă,dorinţă, iscusinţă) + inovaţie, excelenţă şimecanisme.
 10. 10. Agroturismul - formă de turism practicată în mediul rural,bazată pe asigurarea serviciilor de cazare, masă, agrementşi altele în cadrul gospodăriei ţărăneşti şi exploataţiiloragricole, valorificându-se astfel, în mod superior, resurseleproprii ale prestatorului, resursele naturale şi antropice alezonei şi contribuind la ridicarea nivelului de trai al populaţieirurale.Agroturismul este o obţiune economică eficinentă şiaccesibilă pentru consolidarea cifrei de afaceri pentruantreprenoriatul agricol.Agroturismul trebuie privit ca o activitate economică deextensiune a agriculturii şi de dezvoltare a altor activităţi deamenajare a peisajului rural, de protecţie a mediului etc.
 11. 11. Turism durabil – totalitatea formelorparticulare ale circulaţiei turistice, a cărordezvoltare este în perfectă armonie cumediul natural şi socio-cultural al zoneireceptoare. Ansamblul formelor de turismce sunt promovate în scopul îmbunătăţiriiimpactului turismului din punct de vederesocial, cultural şi al mediului înconjurător
 12. 12. TTURISMUL DURABIL UTILIZAREA • utilizarea raţională funciară RESURSELOR • utilizarea raţională a biodiversităţii NATURALE • minimizarea efectelor negative asupra mediului ambiantPROTECŢIA, CONS • dezvoltarea şi consolisdarea ariilor protejate şi parcurilor naţionale OLIDAREA ŞI CONSERVAREA • protecţia şi conservarea exemplarelor rare şi a ecosistemelor CAPITALULUI NATURAL PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA • obiceiuri şi tradiţii CAPITALULUI ANTROPOGEN • consolidarea şi protecţia diversităţii culturale • recreere fizică şi psihologică • schimb de informaţie • creşterea nivelului intelectual SATISFACEREA • dezvoltarea şi consolidarea infrastructurii sociale NECESITĂŢILORSOCIO-ECONOMICE • dezvoltarea infrastructurii economice • dezvoltarea activităţilor complementare • asigurarea unui trai decent comunităţilor • defalcări la buget • integrare economică mondială DDEZVOLTAREA DURABILĂ
 13. 13. Conceptul actual de dezvoltare rurală este fundamentat pe cel dedezvoltare durabilă şi are câteva trăsături fundamentale, referindu-sela:• Dezvoltarea rurală durabilă, care presupune dezvoltare economicăechitabilă şi echilibrată, cu un nivel ridicat al coeziunii sociale şi al includeriişi asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi aprotecţiei mediului.• Dezvoltarea rurală extensivă sau integrată, care se referă ladezvoltarea mediului rural prin extinderea mijloacelor de comunicare şiinformare şi prin extinderea activităţilor din mediul rural spre sectorul non-agricol şi promovarea agriculturii extensive durabile, a cărei coordonatăesenţială este transferul informaţional şi tehnologic (conceptul deagricultură extensivă este diferit de cel tradiţional).• Dezvoltarea rurală multisectorială, care se referă la crearea de reţeleşi parteneriate între organizaţii internaţionale, agenţii naţionale sauorganizaţii ale societăţii civile, în vederea abordării multisectoriale.
 14. 14. Cadrul de implementare şi deevaluare a politicilor de dezvoltareregională îl reprezintă regiuneade dezvoltare, constituită ca oasociere benevolă.
 15. 15. ASPECTELE PRISMEI PERFORMANŢEI (PRISM PERFORMANCE ISSUES) pentru asigurarea parteneriatelor eficiente şi durabile.• Satisfacţia părţilor cointeresate (Stakeholder satisfaction).• Contribuţia părţilor cointeresate (Stakeholder contribution).• Strategiile (Strategies).• Procesele (Processes).• Capacităţile (Capabilities).
 16. 16. • Cererile părţilor cointeresate (Stakeholder Demand)• Satisfacţia de prestare/furnizare/livrare (Satisfaction Delivery)• Direcţii strategice (Strategic Direction)• Soluţii pentru Dezvoltare (Solutions Development)
 17. 17. Pentru dezvoltarea turismului la nivel de reginecontează mult sinergia eforturilor, care areprincipiile şi legităţile sale de funcţionare, arenevoie de mecanisme şi instrumente dedeclanşare şi direcţionare vectorială, pentruatingerea rezultatelor aşteptate
 18. 18. SINERGIE de PROGRAMUn program este alcătuit dintr-unansamblu de proiecte care suntorientate către acelaşi obiectiv.Dacă un program este constituitdintr-o simplă alăturare de proiecteindependente ale căror efecte seînsumează pur şi simpluprogramarea este un execiţiu formalşi nu contribuie eficient ladezvoltarea întregii regiuni
 19. 19. În cazul în care programarea/planificareaaduce o valoare adăugatăsuplimentară, pentru ca proiectele dinregiune să se susţină reciproc, atunci eleintră în sinergie (rezonanţă sinergetică) şiau un impact benefic durabil.Sinergia programatică este un rezultat almai multor politici publice (sau a maimultor componente, ale dezvoltăriiregionale), care produc împreună un impactsuperior faţă de impacturile pe care ele leproduc în mod izolat, într-o unitate teritorialadministrativă
 20. 20. Dezvoltarea de parteneriate Toate autorităţile regionale şi locale vor fi implicate în stimularea parteneriatului public - privat - asociativ, privind dezvoltarea turismului Autorităţile din comune/oraşe vor fi stimulate pentru a înainta propuneri de proiecte comune
 21. 21. Ttriunghiul 3E al parteneriatului sinergetic Eficacitatea deciziilor Cea mai bună competitivitateCompetitivitatea propriu zisă posibilă Excelenţa Eficienţă managerială serviciilor Potenţial pentru îmbunătăţire
 22. 22. Etapa 4. Maturizare clustereNivelde integrareşi cooperareal Etapa 2. Începutul creăriidezvoltării Reţelelor (sociale/business) Etapa 3. Creare agenţii Etapa 1. Implementare diferite proiecteNivel Agenţia pentru Dezvoltarerăzleţit, Regională Pn Pn+1conflictualde P n+2dezvoltare Pn+3 Pn+x Timp
 23. 23. Conceptul de dezvoltare bazatpe clustere s-a dovedit a fi celmai eficace şi eficient modelde dezvoltare economicăregională şi asigurare a unuinivel înalt de competitivitate
 24. 24. La baza conceptului dedezvoltare bazat pe clusterestau parteneriatelestrategice, locale, regionale şiinterregionale
 25. 25. Profesorul Michael Porter, cel căruia se datoreazăpopularizarea termenului de cluster, defineşteclusterul ca „ o concentraţie geografică decompanii/IMM-uri şi instituţii interconectate într-un anumit domeniu”. Succesul economic depindede interacţiunea următorilor factori:• Disponibilitatea resurselor;• Accesul la informaţie;• Strategiile fiecărei companii/IMM/instituţie înparte;• Presiunea asupra companiilor/IMM/instituţie de ainova şi a investi
 26. 26. Elementul comun îl reprezintăproximitatea geografică a entităţilor dincadrul unui cluster, proximitateatehnologică, complementaritatea cuprivire la forţa de muncă,complementaritatea cu privire la clienţişi proximitatea socială.
 27. 27. Conditii pentru un cluster de succes în turism:• Încredere între membrii lui;• Participare voluntară;• Existenţa unei „mase critice”;• Strategii de dezvoltare comună;• Asigurarea independenţei pentru fiecare membru;• Cooperare dinamică şi deschisă;• Participanţii rămân concurenţi din toate punctele devedere;• Managementul este asigurat de structuri clar definite• Beneficii clare pentru toti membrii
 28. 28. VIZIUNE MISIUNE SCOPURI STRATEGII TACTICIPLANURIMMis ACŢIUNI DEREZULTATE SCONTATE
 29. 29. Oameni-Comunităţi- Regiuni-Ţări-Parteneriate Tactici-PlanuriStrategii SINERGIE C de acţiuni Politici Publice-Procese
 30. 30. Succesul are la bază treicomponente:1.O viziune clară a viitorului dorit2. Acţiuni sinergetice şi orientate cătrescop3. O motivare şi o stare interioară caregenerează dorinţa partenerilor de aacţiona sinergetic
 31. 31. AcţiuniViziune clară sinergetice Viitorul dorit Motivare, voinţă şi dorinţă
 32. 32. Soluţii posibile pentru dezvoltarea turismului la nivel de regiune Accent puternic pe dezvoltarea de parteneriate Abordare pro-activă din partea administraţiilor locale care trebuie să stimuleze dezvoltarea turismului regional Dezvoltarea unei comunicări transparente şi a unui sistem informaţional accesibil tuturor părţilor implicate în parteneriate/clustere Dezvoltarea resurselor umane şi consolidarea capacităţilor prin educaţie şi formare profesională Acţiuni de lobby la nivel naţional şi internaţional
 33. 33. ..
 34. 34. Întrebări, comentarii, sugestii?
 35. 35. Vleriu RUSU director ADR“Habitat”Adresă: str. Păcii 61, or. RezinaMD5400.Tel.373 254 21360, email:adr.habitat@gmail.com http://www.habitat.md

×