Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proiectul: Prininspiraţie, mobilizare şiparticipare spre beneficiariproactivi şi comunităţidezvoltateValeriu Rusu, directo...
Scopul Proiectului:Dezvoltarea culturii proactive şi participative înrândul populaţiei, încurajarea participăriibeneficiar...
Obiectivele proiectului:1. Dezvoltarea culturii proactive şi participative în rândulpopulaţiei primăriilor: Jabca, Salcia,...
Obiectivele proiectului:2. Crearea de noi oportunitaţi, pentru afirmarea a 30 de femei îniniţierea şi dezvoltarea afaceril...
Obiectivele proiectului:3. Amenajarea locurilor comunitare de odihnăşi agrement, prin acţiuni de voluntariat,participare ş...
Beneficiarii proiectului:Beneficiari direcţi:• 30 femei, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 ani, din localităţile,vizate de...
Beneficiari indirecţi:- publicul larg;- turiştii şi vizitatorii, care vor călători pe Nistru;- femeile din localităţile ra...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateRezultate aştepta...
• paradigmă comunitară antitrafic şi public larg conştient despreconsecinţele traficului de fiinţe umane, ca fenomen compl...
Cantitative:10 localităţi, vizate de proiect- centre poli pilot de mobilizare în dezvoltareacomunitără durabilă;10 localit...
• 10 femei din localităţile, vizate de proiect, cu competenţe profesionaleatestate în domeniul mangementului afacerilor mi...
PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂLocuri de muncă prin stimulareaantreprenoriatului femininProiectul: Prin inspiraţie, mobiliza...
InstruiriProiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateINSTRUIR...
.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateInstruiri contab...
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateProdusul tradiţ...
.
.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateAdunări informaţ...
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateÎnmânare proiec...
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateFestivalul prod...
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
.
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
.
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateOrganizatorii f...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateÎntrebări, coment...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateValeriu RUSU, dir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate

608 views

Published on

Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate

 1. 1. Proiectul: Prininspiraţie, mobilizare şiparticipare spre beneficiariproactivi şi comunităţidezvoltateValeriu Rusu, director de proiectAcest eveniment se efectuiaază graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentruDezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau AED.
 2. 2. Scopul Proiectului:Dezvoltarea culturii proactive şi participative înrândul populaţiei, încurajarea participăriibeneficiarilor ADR “Habitat” în procesele deguvernare locală şi de dezvoltarecomunitară, prin utilizarea propriilor resurse şia acţiunilor de voluntariatProiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 3. 3. Obiectivele proiectului:1. Dezvoltarea culturii proactive şi participative în rândulpopulaţiei primăriilor: Jabca, Salcia, Vadul Raşcov, Stroeşti,Molochişul Mare, Beloci, Saharna, Ţâpova şi Lalova dinraioanele Rezina, Soldăneşti, Floreşti şi Râbniţa, prinpromovarea turismului rural, cultural şi ecologic, pe perioadarealizării proiectului;Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 4. 4. Obiectivele proiectului:2. Crearea de noi oportunitaţi, pentru afirmarea a 30 de femei îniniţierea şi dezvoltarea afacerilor comunitare şi proprii înprimăriile: Jabca, Salcia, Vadul Raşcov, Stroeşti, MolochişulMare, Beloci, Rezina, Saharna, Ţâpova şi Lalova din raioaneleRezina, Soldăneşti, Floreşti şi Râbniţa, prin instruire îndomeniul utilizării calculatorului, tehnologiei Internet şi creăriiblogurilor, contabilităţii automatizate 1-C, managementuluiafacerilor mici şi mijlocii, managementului pensiunilor turisticeşi agroturistice, vilei turistice într-o perioadă de 8 luni;Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 5. 5. Obiectivele proiectului:3. Amenajarea locurilor comunitare de odihnăşi agrement, prin acţiuni de voluntariat,participare şi implicare a cetăţenilor dinprimăriile: Jabca, Salcia, Vadul Raşcov,Stroeşti, Molochişul Mare, Beloci, Saharna,Ţâpova şi Lalova ale raioanelor Rezina,Soldăneşti, Floreşti şi Râbniţa, într-o perioadăde 6 luni.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 6. 6. Beneficiarii proiectului:Beneficiari direcţi:• 30 femei, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 ani, din localităţile,vizate de proiect;• 10-15 producători de produse tradiţionale din localităţile vizate deproiect;• cca 30 mii cetăţeni din localităţile, vizate de proiect, care se vorbucura de locurile comunitare de odihnă şi agrement.Proiectul s-a focusat asupra grupurilor de beneficiari direcţi, dar ainfluenţat şi alte categorii: copii şi nepoţi, precum şi cetăţeniilocalităţilor.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 7. 7. Beneficiari indirecţi:- publicul larg;- turiştii şi vizitatorii, care vor călători pe Nistru;- femeile din localităţile raionelor Rezina şi Şoldaneşti,Floreşti şi Râbniţa, care vor fi informaţi despre pericolul şiconsecinţele traficului de fiinţe umane şi a violenţei înfamilie, despre oportunităţile, oferite de iniţierea şidezvoltarea afacerilor mici ţi milocii, despre rolulparticipării cetăţenilor prin intermediul SăptămânaluluiRegional Independent “Cuvântul” din or. Rezina şi aTeleviziunii Independente “Impuls” din or. SoldanestiProiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 8. 8. Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateRezultate aşteptate şi schimbări concrete aduse de proiect.Calitative:cultură proactivă şi participativă, motivarea în rândul populaţiei şibeneficiarilor/constituenţilor ADR “Habitat” de a se implica în procesele deguvernare locală şi dezvoltare comunitară, în activităţi de advocacy;spirit de voluntariat dezvoltat în comunităţile, vizate de proiect şi în rândulconstituenţilor ADR “Habitat”;public larg conştient de consecinţele violenţei în familie asupra tulburărilorcomportamentale ale copiilor;public larg conştient despre avantajele oferite de tehnologia informaţiei şireţelei Internet la: implicarea în procesele de guvernare şi integrareeuropeană / globală; dezvoltarea unor canale logistice eficiente decomunicare şi promovare a serviciilor şi produselor către consumatoriipieţelor interne şi externe;
 9. 9. • paradigmă comunitară antitrafic şi public larg conştient despreconsecinţele traficului de fiinţe umane, ca fenomen complex al zilelornoastre, fenomen subteran, cu dimensiuni globale, vinovat de producerea amilioane de drame omeneşti;• coeziune şi sinergie comunitară în spaţiul rural în promovarea şidezvoltarea turismului rural, cultural şi ecologic, ca mecanisme economiceefeciente de diminuare a şomajului femenin, de creare a noi locuri de muncăşi de dezvoltare socio-economică a localităţilor cu potenţial turistic;• relaţii de colaborare şi prietenie între localităţile cu destinaţii turisticeatractive de pe ambele maluri ale râului Nistru;• tendinţe pozitive de constituire a clusterelor din rândul prestatorilor deservicii şi produse turistice din spaţiul rural de pe ambele maluri ale râuluiNistru;• capacităţi de inspiraţie şi mobilizare a comunităţilor de către ADR„Habitat”- consolidate.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 10. 10. Cantitative:10 localităţi, vizate de proiect- centre poli pilot de mobilizare în dezvoltareacomunitără durabilă;10 localităţi, vizate de proiect, cu tendinţe pozitive în iniţierea şi dezvoltareaserviciilor şi produselor ale turismului rural;Itinerar turistic atractiv pentru vizitatori şi turişti în baza ofertelor turistice alecelor 9 localităţi, vizate de proiect;Şomaj femenin diminuat în 10 localităţi, vizate de proiect;10 femei din localităţile, vizate de proiect, cu competenţe profesionale atestateîn domeniul utilizării calculatorului;10-15 producători de produse tradiţionale din localităţile, vizate de proiect,familiarizaţi cu cerinţele pieţei turistice şi a standardelor ISO;10 femei din localităţile, vizate de proiect, cu competenţe profesionale atestateîn domeniul contabilităţii automatizate 1-C;Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 11. 11. • 10 femei din localităţile, vizate de proiect, cu competenţe profesionaleatestate în domeniul mangementului afacerilor mici şi mijlocii,managementului pensiunilor turistice şi agroturistice, vilei turistice;• 10 locuri comunitare de odihnă şi agrement amenajate în localităţile, vizatede proiect;• 50 ore consultanţă şi asistenţă juridică la iniţierea afacerilor populaţiei dinlocalităţile, vizate de proiect;• 50 ore consultanţă şi asistenţă juridică femeilor, victime ale traficului defiinţe umane şi violenţei în famile, din localităţile, vizate de proiect şi din altelocalităţi, la solicitatre;• 4 articole despre mersul implementării proiectului publicate înSăptămânalul Regional Independent “Cuvântul”;• buletine informative cu un tiraj de 1200 exemplare despre mersulimplementării proiectului, editate şi difuzate în localităţile, vizate deproiect.Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 12. 12. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂLocuri de muncă prin stimulareaantreprenoriatului femininProiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 13. 13. InstruiriProiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateINSTRUIRI utilizare calculator
 14. 14. .Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateInstruiri contabilitate 1C
 15. 15. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateProdusul tradiţional local
 16. 16. .
 17. 17. .Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateAdunări informaţionale, sondaj de opinie
 18. 18. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateÎnmânare proiecte tehnice locuri comunitare de agrement
 19. 19. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateFestivalul produselor şi serviciilor turistice în spaţiul rural„Nistru turistic”
 20. 20. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 21. 21. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 22. 22. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 23. 23. .Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 24. 24. .
 25. 25. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 26. 26. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 27. 27. .
 28. 28. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 29. 29. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltate
 30. 30. ..Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateOrganizatorii festivalului “Nistru turistic”
 31. 31. Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateÎntrebări, comentarii, propuneri?
 32. 32. Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proactivi şi comunităţi dezvoltateValeriu RUSU, director de proiect, director ADRHabitat”Adresă: str. Păcii 61, or. Rezina, MD5400.Telefon: +373 254 21360,email: adr.habitat@gmail.comhttp://www.habitat.md

×