Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educatie Ecologica

2,215 views

Published on

Campania Hai, Moldova! - 2011
ADR Habitat a coordonat campania regionala in regiunea Rezina - Soldanesti - Rabnita.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educatie Ecologica

 1. 1. „Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate” B. F. Skinner„Universul este atât de bine creat,încât aş dori să îi învăţ şi să îi aplicprincipiile, în loc să îl exploatez înmod orbesc şi cu frica pentrusupravieţuire” R. Buckminster Fuller
 2. 2. De ce Educaţie Ecologică?De ce educaţie pentru DezvoltareDurabilă?De ce educaţie pentru consumdurabil?De ce educaţie pentru o viaţăvierde?
 3. 3. Necesităţile Ob. Ecologic Zona tensiunii Necesităţile Necesităţile Ob. Economic Ob. SocialInterdependendenţa obiectivelor dezvoltării durabile
 4. 4. Astăzi trăim în societatea informaţională,în care producerea şi consumul deinformaţie este cel mai important tip deactivitate, informaţia este recunoscutădrept resursă principală, tehnologiainformaţiei şi comunicaţiei sunttehnologii de bază, iar mediulinformaţional impreună cu cel ecologic,cu cel social şi cel economic – un mediude existenţă a omului.
 5. 5. Necesităţile Obiectivului EcologicMediul Dezvoltarea Dezvoltarea Necesităţile Obiectivului Durabilă Economic durabilă Necesităţile Obiectivului Social informaţional
 6. 6. De ce se pune accent pe educaţie de mediu?Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde deoameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţăsau fără) resursele naturale ale pământului.În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extragminerale şi surse de energie, erodând solul de lasuprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuriprimejdioase şi producând o ruptură a zonelornaturale într-un ritm fără precedent în istoriavieţii pe pământ.
 7. 7. Cerinţele care decurg din suprapopulareşi dezvoltare cresc, devine tot mai greupentru oameni să-şi satisfacă nevoile şidorinţele. Şi devine de asemeneaimposibil să scape de consecinţeledegradării serioase a mediului: dispariţiaspeciilor, extinderea deşertului,contaminarea cu pesticide, creştereaproblemelor de sănătate, foametea,sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane.
 8. 8. Mulţi experţi sunt îngrijoraţi defaptul că, dacă acest ritm dedistrugere continuă a mediului NU va fi OPRIT, vom fimartorii distrugerii treptatechiar a sistemelor ecologicecare sprijină viaţa pe pământ.
 9. 9. „Numai după ce ultimulcopac va fi tăiat, Numaidupă ce ultimul râu va fiotrăvit, Numai după ceultimul peşte va fi prins, Îţivei da seama că banii nu tehrănesc.” Cree Prophecy
 10. 10. Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare:• să menţinem şi să îmbunătăţimcalitatea mediului;• să prevenim problemelemediului în viitor.
 11. 11. Educaţia de mediu ajutăoamenii să câştige cunoştinţe,deprinderi, motivaţii, valori şiangajamentul de care au nevoiepentru a gospodări eficientresursele pământului şi de aşiasuma răspunderea pentrumenţinerea calităţii mediuluipentru ei şi generaţiile viitoare.CONSUM DURABIL DE RESURSE
 12. 12. Educaţia de mediu înseamnă informarea şisporirea cunoştinţelor cetăţenilor şi elevilordespre mediul înconjurător. Cetăţenii şi mai aleselevii trebuie să înveţe despre încălzirea globală,deşeuri solide şi alte probleme ale mediului,despre ecologie şi cum funcţionează sistemeleecologice de pe pământ, despre urmăriledegrădării mediului şi să conştientizeze careeste rolul lor în prevenirea problemelor demediu.CONTEAZĂ MULT ATITUDINEA LOR FAŢĂ DEMEDIU.
 13. 13. Puţini din noi gândim la managementuldeşeurilor pentru un viitor mai decent, unmediu mai curat şi o viaţă sănătoasă. Nuapreciem la justa valoare reciclareadeşeurilor, ca un mare câştig pentru mediulpe care trebuie să-l lăsăm curat generaţiilorviitoare. Pentru aceasta, e de datoriafiecăruia din noi, să ne gândim, înainte de aarunca lucrurile, care nu ne mai trebuie.
 14. 14. „Abilitarea femeilor, egalitatea între femei şi bărbaţi sunt premisepentru realizarea securităţii tuturor oamenilor în domeniul politic,social, economic, cultural şi mediului inconjurător”, aceastăafirmaţie din Platforma de Acţiuni de la Beijing, a Conferinţei aIV-a Mondială, cu privire la Femei din Beijing, din 4 – 15septembrie 1995, vorbeşte despre rolul femeilor nu numai înEDUCAŢIA de MEDIU, dar şi despre faptul, că femeile vor devenimotorul cel mai puternic în reluarea creşterii economice şidezvoltării durabile mondiale. Numerosi specialişti atrag atenţia,că viitoarea mare putere nu va fi China sau India, ci o vorreprezenta femeile. Un studiu al Bancii Mondiale, la care auparticipat cca 12000 femei din 22 de ţări, a arătat acest rolimportant al femeilor.
 15. 15. În special, comparativ cu bărbaţii femeile sunt mai puţinsatisfăcute de calitatea mediului.Această apreciere, insatisfacţie şi atitudine a femeilorsunt determinate de faptul, că femeile au uncomportament mai înclinat spre responsabilitateasocială, iar lipsa confortului, derterminat de serviciilecomunale publice, are un impact deosebit de negativasupra rolului de mamă al femeii, pentru că statutulsocial al femeilor are multiple consecinţe benefice: atâtgrija pentru sănătatea familiei, cât şi creştereaconfortului şi bunăstării familiei sale, nivelului de trai,cât şi reducerea gradului de sărăcie.
 16. 16. O nouă victorie a ştiinţei îndomeniul energiilor regenerabile,prin aplicarea noilor tehnologii deardere, ştiinţa a reuşit să pună înaplicaţie astăzi cea mai ieftinăGkalorie de energie termică,obţinând performanţe superioare
 17. 17. PERFORMANTE DE EXCEPTIE-randament 94-97%, (5 kW / 1 kg peleti);(cazane lemn 55-75%,centrale gaz 83-85%, gaz în condensaţie 90-92%, centrale peleţi80-85%, etc.-emisii particule sub 7,4 mg/Nmc(norme: Germania 60 mg/Nmc,România 150 mg/Nmc )-emisii COV sub 10 mg/Nmc;(norme: Germania 78 mg/Nmc,România 100 mg/Nmc)-emisii CO sub 250 mg/mc,(norme: Germania 1000 mg/mc,România 2500 mg/mc)-randamentul arderii foarte aproape de 100%
 18. 18. Această tehnologie de ultima oră, asigură astăzi,dar şi generaţiilor viitoare, o sursă de energieieftină, ecologică şi inepuizabilă. Terrei i seacordă ocazia de a se salva de la colapsuldramatic pe care-l generează poluareaexcesivă, iar Guvernelor, posibilitateainfiinţării unei noi industrii, moderne, durabile şiîn concordanţă directă cu imperativele mileniuluitrei, aşa numita INDUSTRIE A ENERGIEIVERZI, industrie ecologică, industria curaţeniei,a aerului curat şi sanatos, a spaţiilor verzi.
 19. 19. Prin arderea peleţilor fabricaţi, din coji,tulpini, srot floarea soarelui; resturi,deşeuri vegetale; buruieni neselectate;bălegar, aşternuturi cu dejecţii; crengi, corziviţă de vie; rumeguş, resturi foiase;rumeguş, resturi conifere; salcie energetică;stuf; deşeuri hârtie, carton; paie grâu, orz,ovăz, etc; crengi uscate; selecţie deşeurimenajere şi cu un randament superiorcelorlalţi combustibili, inclusiv a celor fosili.
 20. 20. Ca nişte buni gospodari, putem curăţalocalităţile noastre de uscături, buruieni,deşeuri, producând în acelaşi timp energieverde, nepoluantă, ieftină şi crearea desute de mii de locuri de muncă PentruRepublica Moldova, dependentă energetic,această oportunitate, cu multiple valenţeeste FUNDAMENTALĂ şi DURABILĂ
 21. 21. TTURISMUL DURABIL UTILIZAREA • utilizarea raţională funciară RESURSELOR • utilizarea raţională a biodiversităţii NATURALE • minimizarea efectelor negative asupra mediului ambiant PROTECŢIA, • dezvoltarea şi consolisdarea ariilor protejate şi parcurilor naţionaleCONSOLIDAREA ŞI CONSERVAREA • protecţia şi conservarea exemplarelor rare şi a ecosistemelor CAPITALULUI NATURAL PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA • obiceiuri şi tradiţii CAPITALULUI ANTROPOGEN • consolidarea şi protecţia diversităţii culturale • recreere fizică şi psihologică • schimb de informaţie • creşterea nivelului intelectual SATISFACEREA NECESITĂŢILOR • dezvoltarea şi consolidarea infrastructurii socialeSOCIO-ECONOMICE • dezvoltarea infrastructurii economice • dezvoltarea activităţilor complementare • asigurarea unui trai decent comunităţilor • defalcări la buget • integrare economică mondială DDEZVOLTAREA DURABILĂ
 22. 22. Valeriu RUSU director AO ADR Habitat”,Adresă: str. Păcii 61, or. Rezina, MD5400.Telefon: +373 254 21360,email: adr.habitat@gmail.comhttp://www.habitat.md

×