Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklam analiz raporu

1,295 views

Published on

reklam sektörü marka tescil raporu

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reklam analiz raporu

  1. 1. Marka Analiz Raporu Reklam ve Mağazacılık Haziran 2009Mağazacılık sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –1 Sınaî Mülkiyet Haklarıyla ilgili mutlaka bir yönetim planız olsun. Üretimini yaptığınız her ürünün mutlaka marka tescilini önce Türkiye’de, ihracatınız varsa veya planlıyorsanız ilgili ülkelerde tescil ettirip sermayenizi güvence altına alın. Sektöre Genel Bakış ürüne, hizmete, fikir ve leri ana başlıkları olmak kuruluşa çekmeye çalış- üzere 10.744 adet mar-Mağazacılık, pazarlama faali- mak, onunla ilgili bilgi ka başvurusu yapılmış-yetinin en son noktasıdır. Çe- vermek, ona ilişkin belirli tır. 2005–2008 tarihlerişitli aşamalardan geçerek bir görüşü ya da tutumu arasında ise yine aynımüşterilere sunulmaya hazır benimsemelerini sağla- başlıklarda 32.949 adethale gelen ürün ve hizmetler, mak amacıyla oluşturu- marka başvurusu yapıl-mağazalarda son kullanıcı ile lan; iletişim araçlarından mıştır. Ġstatistikler ince-buluşurlar. yer ya da süre satın al- lendiğinde de özellikle mak yoluyla sergilenen son yıllarda gözle görü-Mağazalar, ürün ve hizmetle- duyuru şeklidir. nür bir artışın gözlem-rin müşterilerle buluştuğu lendiğini söyleyebiliriz.yerler olmaktan çok daha öte Reklam ve Mağazacılıkbir anlam taşırlar. Mağazacı- Sektöründelık, müşterilere keyifli, eğlen- Sınaî Mülkiyetceli, gereksinimlerinin karşı- Haklarına Bakışlanacağı ve onları tatmin ede- Özellikle reklam sektö-cek bir ortamın yaratılması- ründe izlediğimiz kadarıy-dır. Bunun için, yaratıcı, di- la genellikle kullanılannamik ve çok yönlü bir çalış- her ürün için mutlakamayı gerektirir. marka tescili yaptırılmak- tadır. Zaten ayırt edicilik için ön koşul marka tes- cili bir zorunluluktur. Türk Patent Enstitüsü Ġstatistikleri de özellikle reklam ve mağazacılık fa- aliyetlerinde marka tesci- line verilen önemi göster- mektedir.Firmanın amacının, müşteri- 1998–2004 yılları arasın-ye en iyi şekilde anlatılmasına da Türk Patent Enstitü-reklam diyebiliriz. Ġyi bir rek- sü’nde 35. Sınıf diye ad-lam yaratıcı, ilgi çekici, şaşır- landırılan reklam ve ma-tıcı ve bir kere kullanmaya ğazacılık ağırlıklı olmakyönlendirici olmalıdır. üzere idari işler, büro hiz- metleri, acente hizmetleri,Reklam, insanları gönüllü eksperlik ve müzayedeolarak belirli bir düşünceye gerçekleştirilmesi hizmet-yöneltmek, dikkatlerini birAdres Patent Marka ve Fikri Haklar DanıĢmanlık Ltd. ġti. Büyükdere Caddesi Lale ĠĢ Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / ĠST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Esra ÇAĞATAY / Mağazacılık ve Reklam Sektör Uzmanı
  2. 2. Marka Analiz Raporu Reklam ve Mağazacılık Haziran 2009Mağazacılık sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –2 Ürünlerinizin ambalajlarını ve ambalaj üzerindeki desen, süsleme, şekil vs. bir bütün halinde tasarım olarak tescilleyin, haksız rekabetten koruyun. Eğer tamamen yeni bir ürünüz, buluşunuz varsa, patent veya faydalı model olarak tescilleyin. Sektörlerin Markalaşma Durum RaporuAdres Patent Reklam ve Mağazacılık Sektörü Uzmanı EsraÇAĞATAY yaptığı açıklamada; Reklam ve Mağazacılık Sek-törünü diğer sektörle ile karşılaştırdığımızda; ilk sırada3460 marka başvurusu ile Gıda sektörünün; ikinci olarak2590 marka ile Reklamcılık ve Mağazacılık sektörünün;üçüncü sırada ise 1478 marka ile Giyim sektörünün yeraldığını belirtti.Markalaşmada ilk üçün yanı sıra diğer sektörlerde iseElektronik sektörünün 1581; Ġlaç sektörünün 1313; Eğitimsektörünün 1129; marka ile sırayı takip ettiğini belirtti. Neden Markanızı Tescil Ettirmelisiniz? Marka tescili; firmaların en değerli sermayesi olan markayı korur ve büyümek için bir tercihtir. Marka tescili firmanızın geleceğini garanti altı- na alır. Tescilli marka, rakiplerinizin tescilsiz mar- kasına karşı avantaj sağlar. Tescilli marka aynı zamanda ürün veya hizme- tin tüketici nezdinde garantisi anlamına gelir. Tescilli markayı kimse taklit edemez. Tescilsiz marka, müşterilerce ve rakiplerce ciddiye alınmaz, yok olmaya mahkûm dur. ReferanslarımızAdres Patent Marka ve Fikri Haklar DanıĢmanlık Ltd. ġti. Büyükdere Caddesi Lale ĠĢ Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / ĠST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Esra ÇAĞATAY / Mağazacılık ve Reklam Sektör Uzmanı
  3. 3. Marka Analiz Raporu Reklam ve Mağazacılık Haziran 2009Mağazacılık sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –3 Tescilli marka, patent, tasarımlarınızın yenileme tarihlerini kontrol edin, hakkınızı kaybetmeyin.Sınai Mülkiyet Haklarınızın tescili ve korunması konusunda mutlaka, konusunda uzman marka ve patent vekilleriyle çalışın. 2009 Yılının Ġlk Çeyreğinde Reklam ve Mağazacılıkta Son Durum Reklam ve Mağazacılık sektörü ile ilgili 2009 yılının ilk üç ayında yapılan başvuruları değerlendirdiğimizde Ocak ayında 911 adet marka başvurusu yapılırken, Şu- batta bu sayı 728 adet marka başvurusuna ulaşmıştır. Mart ayında ise 951 adet marka başvurusu ile toplam- da yılın ilk çeyreğinde 35. sınıf olarak adlandırılan Rek- lam; Mağazacılık; İthalat İhracat alım satım sektöründe yapılan marka başvuru sayılarının toplamı 2590 marka- ya ulaşmaktadır. Yıl sonuna kadar katlanarak artması beklenmektedir.Yenileme Ġşlemleri Hakkında 2009 İlk Çeyrek Aylık Reklam ve Tescilli Markalarınızı; 10 yılda Mağazacılık Marka Başvuru Grafiği bir yenilemeniz gerekmektedir. 951; 37% 911; 35% Tescilli Patentlerinizi; 20 yılda bir yenilemeniz gerekmektedir. Tescilli Tasarımlarınızı; 5 Yılda bir yenilemeniz gerekmektedir. 728; 28% OCAK ŞUBAT MART Marka Oluştururken Nelere Dikkat Edilmeli1. Kolay okunabilmeli,2. Ayırt edici özelliği bulunmalı,3. Kolayca taklit edilememeli ,4. Okunuşu kulağa hoş gelmeli,5. Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,6. Ġhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı7. ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.8. Markayı kullanmaya başlamadan önce baş- kası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı. Adres Patent Marka ve Fikri Haklar DanıĢmanlık Ltd. ġti. Büyükdere Caddesi Lale ĠĢ Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / ĠST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Esra ÇAĞATAY / Mağazacılık ve Reklam Sektör Uzmanı

×