Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patent sayisini artirmak i̇çi̇n strateji̇ler

369 views

Published on

Türkiye'deki patent sayısı nasıl artırılır ?sorusuna cevap aranıyor.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patent sayisini artirmak i̇çi̇n strateji̇ler

  1. 1. PATENT SAYISINI ARTIRMAK İÇİN STRATEJİLER Adres Patent Av.Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür 1 22/02/13
  2. 2. Durum Tespiti 2011 yılında 2010 yılına göre ülkemizde yerli patent sayısı %25 oranında artarak 3962 adede ; yerli faydalı model sayısı ise %6 oranında artarak 3174 adede ulaşmıştır. Bu artış oranları yüzdelik artış olarak iyidir ancak toplam buluş sayısına bakıldığında Türkiyedeki tüm yerli patent sayısı IBMin Amerika’da 2011 yılında yaptığı 6180 adetlik patent sayısından 2218 adet daha azdır. Bir başka deyişle Türkiye deki 100 bin adedin üzerindeki fabrika, 170 üniversite, 700 binden fazla mühendis bir yılda IBMin yaptığı patent kadar patent yapamamıştır. Bu durumu ülkemizdeki, sanayicilerimiz, sanayi ve ticaret odalarının yönetimleri ve Üniversitelerimizin yönetimlerinin ve ilgili Bakanlıklarımızın ve özellikle Türk Patent Enstitüsü yönetimi ve patent vekillerinin de dikkatle düşünüp üzerinde durmaları gereken bir konudur. Son bir kaç yıldır ülkemizde ar-ge kanunu ile büyük teşvikler verilmiş ; üniversite sayısı 170 i geçmiş teknopark sayısı 50ye yaklaşmış ve teknoparklarda çalışan ve görevi sadece yenilik yapmak olan 15000 den fazla ar-ge mühendisi ve ülkemizde 100 binden fazla sanayi firması bulunmasına rağmen patent sayısında istenilen artışa ulaşamamış olmamız dikkat çekmektedir. Patent sayısında neden gerekli artışı sağlayamıyoruz? Milyarlarca dolar ar-ge harcaması yeterli mi olmuyor yoksa bazı konularda hata mı yapılıyor ? Bir başka deyişle Türkiyedeki yıllık patent sayısını 5 binli rakamlardan 50 binli hatta yüz binli rakamlara çıkartamaz mıyız ? Çıkartabilmemiz için hangi somut adımların atılmasına gerek vardır. ?Türkiyede yılda 50.000 patent yapılacak bir insan gücü potansiyeli, sanayi potansiyeli , araştırmacı potansiyeli var mıdır ? Türkiye’deki patent sayısının artırılması için somut önerilerimizi aşağıda kamuoyunun dikkatine sunmaktayız. 2 22/02/13
  3. 3. PATENT SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN SOMUTÖNERİLER:• 2008 yılında çıkartılan ar-ge teşvik kanunu en az 50 mühendis çalıştıran ve ar-ge merkezi şeklinde örgütlenmiş firmalara teşvik sağlamaktadır. Bu kanunla gelir vergisi desteği, SSK desteği ve sağlanan diğer teşvikler,muafiyetlerin sadece en 50 adet ve üstü tam zamanlı ar-ge personeli çalıştıran firmalara sağlanması ar-ge yapmak isteyen ve buna imkanı olmayan Kobilerimizin gelişmesine engel olmaktadır. Bu kanunda yer alan en az 50 personel sayısının acil bir şekilde düşürülmesi gerekmektedir.• Hatta ar-ge birimi kurmak isteyen firmalar için en az 2 tam zamanlı ar-ge personeli bile çalıştırsa bu desteklerden yararlandırılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde bu desteklerden kobilerimiz faydalanamayacak , sadece belirli büyüklükteki firmalar yararlanabilecektir ki bu durum da ülkemizde yenilik yapmak isteyen kobilerimizin gelişmesini önleyecektir. Sanayi Bakanlığı’nın 2011 yılı verilerine göre ülkemizde zaten en az 1 ar-ge personel çalıştıran ve bünyesinde ar-ge birimi bulunan 4826 adet sanayi firması bulunmakta olup, bu firmaların toplam ar-ge personeli sayısı 23026 kişidir. Ülkemizde yeniliklerin önünün açılması ve patent sayısını artırılması için en azından 10 yıllığına bünyesinde ar-ge birimi bulunan bütün firmalar ar-ge teşvik kanunundan yararlanmalıdır.• Ar-ge teşvik kanunundan yararlanmak için firmaların yaptığı çalışmaları patentle koruma altına alması şartına bağlanabilir. 3 22/02/13
  4. 4. •Yenilik yapmak amacıyla ar-ge mühendisi çalıştıran ( 1mühendis bile çalıştırsa) firmalara patent-faydalı modelbaşvurusu şartına bağlı olarak teşvikler verilmelidir• Örneğin; Bünyesinde 2 tam zamanlı ar-ge mühendisi çalıştıran bir firma yılda mühendis başına 1 patent yaparsa ar-ge teşvik kanunundan %50 oranında ; mühendis başına 2 patent yaparsa ar-ge teşvik kanunundan %100 oranında yararlanabilir.• En az 50 ar-ge mühendisi çalıştıran ar-ge merkezlerine de yıllık patent -faydalı model hedefleri verilmeli ve teşviklerin en azından bir kısmı patent şartına bağlanmalıdır. Ülkemizde patent ve faydalı model başvurusu yapan firmalar ve buluşu yapan şahıslar en azından yıllık patent sayısı 50 bin adedin üzerine çıkıncaya kadar nakit para ile ödüllendirilmelidir. Örneğin patent başına 5000 TL nakit ödül verilerek (Tubitak teşvikleri hariç ) nakit ödülün yarısı buluş sahibine yarısı da firmaya verilebilir. Bireysel mucitler, araştırmacılar, öğretim görevlileri, öğretmenler , mühendisler kısacası buluş yapan herkes 5000 TL ile ödüllendirilmiş olur, bu şekilde buluşçuların motive olmaları sağlanır 4 22/02/13
  5. 5. Başvurusu yapılan patentlerin ve faydalı modellerin üretime geçebilmesi için veticarileşebilmesi için teşvikler verilmelidir. Çok uzun vadeli hibe veya faizsiz kredilerverilerek buluşçuların yaptıkları buluşlardan para kazanmaları sağlanmalıdır.Buluşundan para kazanan buluşçu daha fazla buluş yapacak; buluşçuların parakazandığını gören diğer kişiler de buluş yapma konularında motive olacaktır• Patentle ile yenilik yapmayı teşvik edici Tv- Radyo programları devlet tarafından ve ilgili kamu kuruluşları tarafından desteklenmelidir. Patentle ilgili yazılan kitapların basımı desteklemelidir. Patent vekili firmalarda çalışan mühendislerin maliyetinin bir kısmı devlet tarafından desteklenmelidir. Buluşçuluğu, patenti özendirici tv -radyo-gazete reklamları desteklenmelidir 5 22/02/13
  6. 6. Bütün teknik liselerde, mühendislik fakültelerinde, teknik öğretimle ilgilieğitim kurumlarında zorunlu patent dersleri olmalı. Üniversitelerde özelliklemühendislik fakültelerinde patent dersleri olmalı, buluş yapmayı sistemebağlayan bir çok ülkede öğretilen TRİZ SİSTEMİ ders olarak okutulmalıdır. Patent, İnovasyon ve TRİZ gibi yeniliği özendirici eğitimler desteklenmelidir, bu tür eğitimlere katılmak isteyenlerin ücretleri ilgili bakanlıklarca karşılanmalıdır. Ülkemizde TRİZ sistemini bilen mühendis sayısı en kısa zamanda on binleri, 2023 yılına kadar da yüz binleri geçmelidir. Çünkü Triz Sistemini bilen bir mühendisin yenilik yapması,buluş yapması daha kolaydır, ve Triz Sitemini ar-ge çalışmalarında uygulayan firmalar daha kısa zamanda sonuç alıp, daha çok patent başvurusu gerçekleştirebiliyorlar. Bunun için Triz sistemini en iyi bilen yurt dışından uzmanlar getirilerek eğitimler verdirilmeli ve bunu da ilgili kamu kurumları yapmalıdır. Patent işlemlerinde KDV alınmamalı ya da en fazla %5 olmalı. Ar-ge çalışmalarından kullanılacak ürün veya hizmetlerde KDV alınmamalı ya da en fazla %5 olmalı. 6 22/02/13
  7. 7. Son öneriler; Ticaret ve Sanayi odaları üyelerini yenilik yapmaya teşvik etmelidir. Ticaret ve Sanayi odaları en çok patent ve faydalı model başvurusu yapan üyelerini ödüllendirmeli, patent ve inovasyon konularını sürekli gündemde tutup, yenilik yapan üyelerini motive etmelidir. Yapılacak eğitici çalışmalara ve patentle ilgili yayınlara özellikle destek vererek bu tür yayınların üyelerine ulaşmasına yardımcı olmalıdır. Sanayici ve İşadamı Dernekleri de odaları üyelerini yenilik yapmaya teşvik etmelidir. Ticaret ve Sanayi odaları en çok patent ve faydalı model başvurusu yapan üyelerini ödüllendirmeli, patent ve inovasyon konularını sürekli gündemde tutup, yenilik yapan üyelerini motive etmelidir. Yapılacak eğitici çalışmalara ve patentle ilgili yayınlara özellikle destek vererek bu tür yayınların üyelerine ulaşmasına yardımcı olmalıdır. Özelliklede patent başvurusunda çok geride kalmış olan illerimizdeki; ticaret ve sanayi odaları,iş adamı dernekleri, organize sanayi sitelerinin yönetimleri, bu illerimizdeki üniversite yöneticileri,valiliklerimiz ve belediyelerimiz ve o illerde bulunan yazılı,görsel ve internet medyasının yöneticileri bu işi görev edinerek illerinin inovasyon karnesini yükseltmek gayreti için patent hareketi başlatmalı,patent hedefleri koyarak illerindeki patent sayısını artırma yolunda çalışmalar yapmalarının önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Ülkemizdeki herhangi bir konuda üretim yapan her sanayi firmasının ciro hedefi olduğu gibi yıllık patent hedefi de olmalıdır. Pazarlama bütçesi ayrıldığı gibi her firma mutlaka yenilik yapmak için de her yıl bir bütçe ayırmalıdır. Yenilik yapmaya ayrılan her kuruşun daha sonra daha yüksek kazançlar şeklinde döneceği her zaman bilinmelidir. Aynı şekilde firmaların hızlı büyümesinde patentli,tasarımlı , katma değeri yüksek ürünlerin çok önemli olduğu dikkate alınarak firmaların gelecek planlarında mutlaka patent ve tasarım hedefleri yer almalıdır. 7 22/02/13

×